Byla 2-741-907/2016
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Asta Čebatoriūtė, sekretoriaujant Jolantai Stanelienei, dalyvaujant vertėjai Antanei Brazaitienei, atsakovui L. S., jo atstovui advokato padėjėjui Sandžiui Povilauskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą ieškovo MB „Alpora“ ieškinį atsakovui L. S., trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, BUAB „Progress Worldwide“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu (28-32 b. l.) atsakovui L. S., trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, BUAB „Progress Worldwide“ dėl skolos priteisimo (35-37 b.l.). Į teismo posėdį 2016-06-13 13.30 val. neatvyko ieškovas - MB „Alpora“ atstovas direktorius P. T., apie teismo posėdžio laiką ir vietą jam asmeniškai pranešta tinkamai (163 b. l.), prašymų iki teismo posėdžio pradžios negauta, kito atstovo ieškovas byloje neturėjo.

3Atsakovas ir jo atstovas teismo posėdžio metu pareiškė prašymą ieškinį palikti nenagrinėtu, kadangi ieškovas neatvyko į parengiamąjį teismo posėdį, įvykusį 2016-05-12 9.00 val., o dabar ir į teismo posėdį, nenurodė jokių neatvykimo priežasčių, tai jau antras kartas, kas rodo ieškovo pasyvumą procese ir siekimą vilkinti bylą.

4Prašymas tenkintinas.

5Pagal CPK 246 straipsnio 1 dalį, kai į teismo posėdį neatvyksta ieškovas, kuriam tinkamai nepranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, ir jis neturi atstovo, teismas bylos nagrinėjimą atideda. Bylos nagrinėjimas atidedamas taip pat tuo atveju, kai ieškovas bylą veda per atstovą, tačiau į teismo posėdį neatvyksta ieškovas ir jo atstovas ir tinkamai apie teismo posėdžio vietą ir laiką nepranešta ieškovo atstovui. Bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas ieškovo ar jo atstovo prašymu, jeigu ieškovas ar jo atstovas iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis (atostogos, komandiruotė, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai nelaikomi svarbiomis priežastimis, taip pat svarbiomis priežastimis paprastai nelaikomas neatvykimas dėl ligos ir atstovo užimtumas kitose bylose). Kitais atvejais teismas atsakovo prašymu ir šio Kodekso nustatyta tvarka priima sprendimą už akių. Kai atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių, teismas palieka ieškinį nenagrinėtą.

6Iš bylos medžiagos matyti, kad Šiaulių apylinkės teismas 2016-01-06 priėmė ieškovo MB „Alpora“ patikslintą ieškinį (28-32 b. l.). Pirmasis parengiamasis teismo posėdis 2016-04-21 9.00 val. neįvyko, nes dėl svarbių priežasčių neatvyko vokiečių kalbos vertėja, todėl byloje buvo skirtas antras parengiamasis teismo posėdis (145 b. l.). Ieškovo atstovas direktorius P. T. parengiamajame teismo posėdyje dalyvavo, apie kitą parengiamąjį teismo posėdį jam buvo pranešta asmeniškai pasirašant po parengiamojo teismo posėdžio (146 b. l.). Į antrą parengiamąjį teismo posėdį, įvykusį 2016-05-12 9.00 val., ieškovo atstovas neatvyko, pateikė prašymą atidėti arba nagrinėti jam nedalyvaujant (156 b. l.). Teismas nutarė bylą antrame parengiamajame teismo posėdyje nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant, pereiti bylą nagrinėti į teismo posėdį, tačiau bylos nagrinėjimą atidėti, nes apie tai reikėjo informuoti ieškovą ir trečiąjį asmenį (158 b. l.). Apie teismo posėdį 2016-06-13 13.30 ieškovo atstovui direktoriui P. T. buvo pranešta asmeniškai (163 b. l.), tačiau jis ir vėl į teismo posėdį neatvyko, nors teismas teismo posėdį pradėti vėlavo 10 min., iki teismo posėdžio pradžios nepateikė jokių prašymų. Bylos šalys, tarp jų ir ieškovas, civiliniame procese turi pareigą aktyviai dalyvauti inicijuotoje byloje, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku pateikti teismui prašymus ir argumentus, motyvuotai pranešti teismui apie pagrįstas aplinkybes, dėl kurių negali dalyvauti teismo posėdyje, sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti proceso įstatymo suteiktomis teisėmis, o teismas turi imtis priemonių, kad bylos procesas atitiktų koncentracijos, ekonomiškumo bei kooperacijos principus. Pagrindinis principas, leidžiantis šaliai išvengti neigiamų padarinių, jai neatvykus į teismo posėdį, yra pareiga laiku informuoti teismą apie nedalyvavimą teismo posėdyje. Bylos medžiaga patvirtina, kad iki teismo posėdžio pradžios ieškovas nepateikė teismui prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, taip pat nebuvo pateikti dokumentai, pateisinantys ieškovo atstovo neatvykimą į teismą. Patikrinus teismo raštinėje paštu ir elektroniniu paštu gautus dokumentus, nustatyta, kad iki teismo posėdžio pradžios nebuvo gauta jokių duomenų apie šios šalies neatvykimo priežastis; dokumentų, pateisinančių savo neatvykimą į teismą, ieškovo atstovas byloje taip pat nepateikė. Jeigu pats vadovas dėl svarbių priežasčių negalėjo dalyvauti teismo posėdyje, turėjo pasirūpinti, kad juridinis asmuo būtų tinkamai atstovaujamas CPK 56 str. 2 d., 3 d. numatyta tvarka, tačiau iki teismo posėdžio pradžios jis to nepadarė. Be to, atkreiptinas dėmesys dar ir į tai, kad antrą posėdį nedalyvaujant ieškovui, pradėjusiam bylą, teismo posėdyje dalyvauja vokiečių kalbos vertėja, kurios paslaugos yra brangiai apmokamos, todėl dėl ieškovo netinkamų veiksmų valstybė be teismo darbuotojų darbo apmokėjimo dar turi ir kitų papildomų išlaidų.

7Neigiamų procesinių padarinių taikymas šalims už neatvykimą į teismo posėdį – tai įstatymo leidėjo nustatyta priemonė, skatinanti šalis padėti teismui įgyvendinti civilinio proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Danske bank A/S Lietuvos filialas v. UAB ,,Baltijos Ąžuolas“, bylos Nr. 2-1564/2009). Ieškinio palikimo nenagrinėto instituto paskirtis – užkirsti kelią nepagrįstai užtęsti (vilkinti) procesą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Utetra“ v. B. M. , V. Č. , R. Č., bylos Nr. 2-303/2008). Be to, CPK 8 straipsnyje įtvirtintas kooperacijos principas įpareigoja šalis bendradarbiauti tiek tarpusavyje, tiek su teismu, todėl ieškovas privalėjo informuoti teismą apie neatvykimo į teismą priežastis, o tuo atveju, jeigu norėjo, kad byla būtų nagrinėjama jam nedalyvaujant, pateikti teismui tokio turinio prašymą. Ieškovo veiksmai neatitiko rūpestingos šalies elgesio civiliniame procese principų. Iš bylos aplinkybių matyti, kad ieškovas nėra suinteresuotas greitu bylos išnagrinėjimu, nes neatvykdamas į atidėtą bylos nagrinėjimą (neatvyko į parengiamąjį teismo posėdį 2016-05-12 9.00 val., buvo gautas jo prašymas, todėl pereita bylą nagrinėti į teismo posėdį ir bylos nagrinėjimas buvo atidėtas), nepranešdamas apie priežastis, sutrukdžiusias atvykti, žinodamas, kad teismo posėdyje yra būtinas abiejų šalių dalyvavimas siekiant išsiaiškinti svarbias bylai aplinkybes, kad į teismo posėdį kviečiama ir dalyvauja vokiečių kalbos vertėja, jis ketina vilkinti procesą ir piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis. Kadangi procese atsakovas ir jo atstovas neprašė priimti sprendimo už akių, ieškinys paliekamas nenagrinėtu (CPK 246 str. 1 d.).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 246 str. 1 d., 290-292 str., 296 str. 1 d. 12 p., teismas

Nutarė

9ieškovo MB „Alpora“ ieškinį atsakovui L. S., trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, BUAB „Progress Worldwide“ dėl skolos priteisimo palikti nenagrinėtą.

10Nutartis per 7 dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui, paduodant skundą Šiaulių apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai