Byla 2-6210-792/2012
Dėl skolos, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo bei atsakovės UAB „Iguana Trans“ priešieškinį ieškovei UAB „Baltijos sunkvežimių servisas“ dėl nuostolių atlyginimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Darius Kurpavičius, sekretoriaujant Dovilei Basytei, dalyvaujant ieškovės UAB „Baltijos sunkvežimių servisas“ atstovei advokatei Vidai Šeikienei, atsakovės UAB „Iguana Trans“ direktoriui A. K. (A. K.), atsakovės atstovui advokatui Maurui Urbonavičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Baltijos sunkvežimių servisas“ ieškinį atsakovei UAB „Iguana Trans“ dėl skolos, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo bei atsakovės UAB „Iguana Trans“ priešieškinį ieškovei UAB „Baltijos sunkvežimių servisas“ dėl nuostolių atlyginimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės 2880,72 Lt skolą, 31,35 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos iki pilno teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2009-12-07 tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta sutartis Nr./017 (toliau – Sutartis) dėl automobilių remonto darbų atlikimo. 2011 m. gruodžio mėnesį ieškovė atliko atsakovei priklausančio automobilio „Renault Premium“, valst. Nr. ( - ), remonto darbus, kurių bendra vertė 2880,72 Lt. Atsakovė atliktus darbus priėmė. Atlikusi darbus ieškovė atsakovei 2011-12-19 pateikė apmokėti PVM sąskaitą-faktūrą Nr. BSS004662, tačiau atsakovė už atliktus darbus nesumokėjo, skola sudaro 2880,72 Lt. Tarp šalių sudaryta sutartis numato, kad vėluojant atsiskaityti pagal sutartį yra mokami delspinigiai, todėl kartu prašo priteisti 31,35 Lt delspinigių bei bylinėjimosi išlaidas (b.l. 34-36).

3Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodo, kad nesutinka su ieškiniu ir prašo jį atmesti. Teigia, jog ieškovės suremontuotas automobilis „Renault Premium“, valst. Nr. ( - ), atsakovei perduotas 2011-12-16. Po remonto automobiliui buvo atlikta techninė apžiūra, po kurios automobilis išvyko į Ispaniją pervežti krovinius. 2011-12-20 minėtas automobilis Ispanijoje sugedo ir nebegalėjo tęsti kelionės. Ispanijoje esančiame servise paaiškėjo, jog sugedo automobilio pavarų dėžė, be to, paaiškėjo, jog automobilio pavarų dėžėje nebuvo tepalų nuleidimo varžto ir pavarų dėžė sugedo dėl joje nebuvusių tepalų. Dėl ieškovės netinkamai atlikto remonto darbų atsakovė patyrė 27821,46 Lt nuostolių (dėl automobilio remonto ir administracinių išlaidų). Todėl atsakovė pateikė pretenziją ieškovei dėl likusios nuostolių sumos, atskaičius privalomą sumokėti sumą pagal PVM sąskaitą-faktūrą Nr. BSS004662, sumokėjimo. Ieškovė nesutiko atlyginti nuostolius ir kreipėsi į teismą. Mano, kad atliktas įskaitymas 2880,72 Lt sumai yra teisėtas, kitą ieškinyje nurodytą sumą ieškovė patyrė dėl savo kaltės, todėl pareikštas ieškinys yra nepagrįstas (b.l. 47-48). Taip pat atsakovė pateikė priešieškinį ieškovei dėl 43229,30 Lt žalos atlyginimo, 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos iki pilno teismo sprendimo įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Nurodo, jog dėl netinkamai atlikto automobilio „Renault Premium“, valst. Nr. ( - ), remonto minėtas automobilis sugedo Ispanijoje. Automobilis suremontuotas oficialiame „Renault“ servise, kuris už remontą pateikė 6572,23 EUR dydžio sąskaitą. Dėl minėto įvykio kreipėsi į ieškovę, tačiau ieškovė kaltės nepripažino, atlyginti žalą atsisakė. Dėl netinkamų ieškovės atliktų remonto darbų, atsakovė patyrė dar tokias išlaidas – 2740 Lt už komandiruotpinigius direktoriui; 900 Lt už mikroautobuso nuomą; 1000 Lt už pavarų dėžės defektacijos aktą; 291,74 Lt už dokumentų vertimą; 1763,69 Lt, 989,99 Lt bei 863,51 Lt už kelių mokestį; 632,65 Lt bei 241,70 Lt už vairuotojo S. Ž. komandiruotpinigius bei apgyvendinimą; 2596,38 Lt už kurą; 6268,90 Lt – negautos pajamos. Teigia, jog viso patyrė 46110,02 Lt nuostolių. Atėmus įskaičiuotą atsakovės 2880,72 Lt skolą, prašo iš ieškovės priteisti 43229,30 Lt (b.l. 61-63).

4Ieškovės atstovė prašo ieškinį tenkinti, priešieškinį atmesti, atsakovės direktorius bei atstovė prašo priešieškinį tenkinti.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Priešieškinis tenkintinas iš dalies.

7Šalių paaiškinimais, rašytine bylos medžiaga nustatyta, jog UAB „Baltijos sunkvežimių servisas“ (Vykdytojas) ir UAB „Iguana Trans“ (Užsakovas) 2009-12-07 sudarė Sutartį NR./017 (b.l. 9-17). Sutarties objektas – sunkvežimių bei kitų transporto priemonių, priklausančių arba naudojamų Užsakovo (UAB „Iguana Trans“), kokybiška techninė priežiūra, remontas, transporto priemonės plovimas, stovėjimo paslaugos bei aprūpinimas atsarginėmis dalimis. Minėta sutartimi Užsakovas įsipareigojo perduodant sunkvežimį Vykdytojui perduoti transporto priemonės raktelius bei dokumentus, taip pat priimti atliktus darbus ir sumokėti už juos (Sutarties 1-2 p.). Užsakovas įsipareigojo atlikti sunkvežimių techninę priežiūrą, einamąjį remontą, suteikti plovimo paslaugas bei atlikti kitus veiksmus, aptartus Sutartyje (Sutarties 3-7 p.). UAB „Baltijos sunkvežimių servisas“ 2011-12-19 pateikė UAB „Iguana Trans“ apmokėti PVM sąskaitą-faktūrą Nr. BSS004662 (b.l. 7-8). 2011-12-20 automobilis „Renault Premium“, valst. Nr. ( - ), sugedo Ispanijoje (b.l. 68). 2012-01-10 UAB „Skuba“ pateikė UAB „Iguana Trans“ PVM sąskaitą-faktūrą serija REM Nr. 3136654 dėl automobilio „Renault Premium“, valst. Nr. ( - ), remonto užsienyje (b.l. 66).

8Nagrinėjamoje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl Sutarties tinkamo vykdymo bei žalos, atsiradusios atlikus automobilio remonto darbus, atlyginimo. Nors šalys 2009-12-07 Sutartyje Nr./017 nenurodė kokią sutartį sudaro, tačiau tarp šalių susiklostę santykiai pagal savo esmę ir prigimtį atitinka rangos sutarties, apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) CK 6.444 str., sampratą – ieškovė (Sutartyje įvardintas Vykdytoju, t.y. rangovu) įsipareigojo atsakovei (Užsakovui) sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais bei kaina atlikti sunkvežimių techninę priežiūrą, einamąjį remontą ir kt., o atsakovė įsipareigojo darbų rezultatą priimti ir už jį sumokėti.

9Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog tarp šalių 2009-12-07 buvo sudaryta Sutartis Nr./017. Minėtos sutarties sudarymo fakto bei Sutarties nuostatų šalys neginčijo. Taip pat šalys neginčijo aplinkybės, jog ieškovė 2011 m. gruodžio mėnesį atliko atsakovei priklausančio automobilio „Renault Premium“, valst. Nr. ( - ), remonto darbus. Atsakovė UAB „Iguana Trans“ ieškovės UAB „Baltijos sunkvežimių servisas“ atliktus darbus priėmė. Ieškovė pateikė apmokėjimui PVM sąskaitą-faktūrą Nr. BSS004662 2880,72 Lt sumai (b.l. 7-8). Atsakovė tiek procesiniuose dokumentuose, tiek teismo posėdžio metu pripažino, jog ieškovė atliko automobilio remonto darbus, detaliai išdėstytus minėtoje PVM sąskaitoje-faktūroje. Ieškovė savo įsipareigojimus pagal Sutartį įvykdė tinkamai – atliko automobilio „Renault Premium“, valst. Nr. ( - ), remonto darbus ir pateikė atsakovei apmokėti PVM sąskaitą-faktūrą. Atsakovė savo įsipareigojimo (apmokėti už atliktus remonto darbus) neįvykdė ir liko skolinga ieškovei 2880,72 Lt. Atsakovė minėtas aplinkybes, kaip minėta, procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdžio metu pripažino, todėl ieškovei iš atsakovės priteistina skola – 2880,72 Lt už atliktus remonto darbus.

10Tarp šalių sudarytos Sutarties 22 p. numatyta, jog vėluodamas atsiskaityti pagal Sutartį ar nevisiškai atsiskaitydamas, Užsakovas (UAB „Iguana Trans“) moka Vykdytojui (UAB „Baltijos sunkvežimių servisas“) 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Iš delspinigių paskaičiavimo-sąskaitos (b.l. 18) nustatyta, jog delspinigiai yra apskaičiuoti pasibaigus 30 kalendorinių dienų terminui nuo tos datos, kai atsakovė gavo PVM sąskaitą-faktūrą Nr. BSS004662, t.y. pradedant trisdešimt pirma kalendorine diena ir baigiant 2012-02-27, kaip reglamentuoja Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 3 str. 2 d. Delspinigių suma už uždelstas atsiskaityti 55 kalendorines dienas yra 31,35 Lt. Duomenų, jog atsakovė būtų sumokėjusi ieškovei delspinigių sumą, nėra, todėl minėta delspinigių suma priteistina iš atsakovės.

11Kai abi sutarties šalys yra juridiniai asmenys, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. 2 d.). Todėl ieškovei priteistinos palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.).

12Nagrinėjamoje byloje esminis ginčas kilo dėl žalos, atsiradusios atlikus automobilio remonto darbus, atlyginimo. Atsakovė priešieškinyje teigia, jog dėl ieškovės netinkamai atlikto remonto sugedo transporto priemonė ir įmonė patyrė nuostolių, ieškovė su priešieškinio teiginiais nesutinka.

13CK 6.245 str. 1 d. civilinė atsakomybė apibrėžta kaip turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Bendrosios civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygos yra neteisėti veiksmai (CK 6.246 str.), priežastinis ryšys (CK 6.247 str.), kaltė (CK 6.248 str.), žala ir nuostoliai (CK 6.249 str.). Civilinei atsakomybei kilti būtinas visų šių sąlygų buvimas. Nesant šių sąlygų negali būti taikoma nei sutartinė, nei deliktinė civilinė atsakomybė. Būtinybę nustatyti šias sąlygas, taikant civilinę atsakomybę, daugelį kartų yra konstatavęs ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (2012-05-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-214/2012). Kartu pažymėtina, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 str. reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo (Lietuvos A. T. 2007-10-19 nutartis byloje Nr. 3K-3-416/2007.). Nagrinėjamu atveju, teismo nuomone, yra visos sąlygos atsirasti civilinei atsakomybei.

14Pagal CK 6.246 str. 1 d. civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Iš užsakymo lapo Nr. 4662 (b.l. 62) bei PVM sąskaitos-faktūros Nr. BSS004662 (b.l. 7-8) nustatyta, jog atsakovė UAB „Iguana Trans“ ieškovei UAB „Baltijos sunkvežimių servisas“ užsakė atlikti automobilio „Renault Premium“, valst. Nr. ( - ), greičio dėžės bei reduktoriaus alyvos pakeitimą. Minėtus remonto darbus atliko ieškovės darbuotojai. Teismo posėdžio metu ne tik bylos šalių atstovai, bet ir liudytojai M. J. ir V. M. parodė, jog keičiant tepalus yra atliekami tokie veiksmai – atsukami kamščiai/varžtai, išleidžiamas tepalas, užpilamas naujas tepalas, užsukami kamščiai/varžtai. Po atlikto remonto, minėtam automobiliui buvo atlikta techninė apžiūra UAB „Transkona“. Nustatyta, jog po to automobilis išvyko į Ispaniją (b.l. 109), Ispanijoje automobilis ir sugedo, 2011-12-21 jis buvo pristatytas UAB PTP Pagalba, CST Navarra (b.l. 68). Minėtos įmonės darbuotojai Ataskaitoje Nr. ( - ) nurodė, jog patikrinę pavarų dėžės gedimą, nustatė, jog joje nėra alyvos, nes buvo pamestas išleidimo kamštis. Kokiomis aplinkybėmis išleidimo kamštis buvo pamestas, nežino (b.l. 68). Dėl kokių priežasčių ištekėjo pavarų dėžės alyva, kaip nurodė liudytojas M. J., tiksliausiai atsakytų ekspertizė. Šalys nagrinėjamoje byloje neprašė skirti pavarų dėžės ekspertizės, tačiau Kauno nepriklausomų autoekspertų biuro 2012-03-12 Transporto priemonės agregato apžiūros akte Nr. 21203042 nurodyta, jog pavarų perjungimo agregatas be alyvos išleidimo angos kamščio, iš išorės aptaškytas alyva. Be to, nurodyta, jog pažeista pavarų perjungimo agregato korpuso alyvos išleidimo angos srieginė jungtis (b.l. 84). Teismas pažymi, jog priešingai nei teigia ieškovė, minėta išvada neprieštarauja Ispanijos specialistų Ataskaitoje Nr. ( - ) nurodytiems teiginiams, o juos papildo. Taip pat nepagrįstas ieškovės teiginys, jog nėra patikimų duomenų, įrodančių, kad Kauno nepriklausomų autoekspertų biurui buvo pateiktas būtent Ispanijoje sugedusios transporto priemonės pavarų dėžė. Teismo nuomone, tai, jog Kauno nepriklausomų autoekspertų biurui apžiūrai buvo pateikta Ispanijoje sugedusio automobilio „Renault Premium“, valst. Nr. ( - ), pavarų dėžė patvirtina ne tik Ispanijos ir Kauno specialistų išvadų dalies tapatumas, bet ir fotonuotraukos bei atsakovės atstovo vykimo laikas pargabenti pavarų dėžės ir jos apžiūros data Kaune, t.y. išvykta 2012-03-05 – 2012-03-10, apžiūrėta – 2012-03-12 (b.l. 107,110,84). Kartu teismas pažymi, jog nepagrįstas ieškovės teiginys dėl UAB „Kauno nepriklausomų ekspertų biuras“ nepatikimumo. Teismui ieškovė nenurodė jokių objektyvių aplinkybių, dėl kurių teismas, nustatinėdamas žalos atsiradimo aplinkybes, negalėtų remtis byloje esančiomis UAB „Kauno nepriklausomų ekspertų biuras“ išvadomis. Ieškovės nurodyti teiginiai nėra pagrindas abejoti pateiktų išvadų objektyvumu ir teisingumu. UAB „Kauno nepriklausomų ekspertų biuras“ 2012-03-29 rašte Nr. 12/22 nurodė, jog automobilio eksploatacijos metu, esant netvarkingai pavarų perjungimo agregato alyvos išpylimo angos srieginei jungčiai, kamštis galėjo atsilaisvinti ir iškristi (b.l. 88). Tai, jog alyvos užpylimo metu galėjo būti pažeistas kamštis/varžtas ar alyvos išpylimo anga ir dėl to iškritus kamščiui/varžtui galėjo ištekėti alyva bei sugesti automobilis patvirtino ir liudytojas V. M.. Taip pat liudytojas M. J. teismo posėdžio metu parodė, jog esant kokybės pažeidimui alyvos užpylimo metu gali atsirasti nesandarumas ir alyva gali ištekėti iš greičių dėžės. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismo nuomone, darytina išvada, jog ieškovė UAB „Baltijos sunkvežimių servisas“ atlikdama atsakovei UAB „Iguana Trans“ priklausančio automobilio „Renault Premium“, valst. Nr. ( - ), remontą, nesielgė atidžiai ir rūpestingai. Kartu teismas pažymi, jog atsakovė ieškovei 2012-01-12 pateikė raštišką pretenziją (b.l. 49), tačiau ieškovė net ir gavusi pretenzija nesiėmė jokių veiksmų dėl padarytos žalos atlyginimo ar sumažinimo.

15Pagal CK 6.248 str. 1 d. civilinė atsakomybė atsiranda tik tais atvejais, jeigu įpareigotas asmuo kaltas, išskyrus įstatymų arba sutarties numatytus atvejus, kuriais civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės. Skolininko kaltė preziumuojama, išskyrus įstatymų numatytus atvejus. Kaip minėta, jokios kitos įmonės darbuotojai neremontavo bei neatlikinėjo automobilio „Renault Premium“, valst. Nr. ( - ), techninės apžiūros, t.y. minėtos dvi įmonės buvo paskutinės techniškai tvarkiusios automobilį ar atlikusios jo techninę apžiūrą. Teismo posėdžio metu nustatyta, jog atliekant standartinę techninę apžiūrą nėra tikrinama pavarų dėžės kamščių/varžtų techninė būklė, t.y. sandarumas. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, jog dėl nerūpestingo bei neapdairaus ieškovės darbuotojų elgesio buvo pažeista alyvos išleidimo anga (srieginė jungtis), dėl to ištekėjo alyva bei sugedo automobilis „Renault Premium“, valst. Nr. ( - ), t.y. automobilio pavarų dėžė. Pažymėtina, jog laikoma, kad asmuo kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę bei kitas aplinkybes jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina (CK 6.248 str. 3 d.).

16CK 6.249 str. 1 d. nurodyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. Jeigu šalis nuostolių dydžio negali tiksliai įrodyti, tai jų dydį nustato teismas. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad priežastinis ryšys gali būti tiesioginis, kai dėl teisinę pareigą pažeidusio asmens veiksmų žala atsiranda tiesiogiai. Jis gali būti netiesioginis, kai asmens veiksmais tiesiogiai nepadarytas neigiamas turtinis poveikis, bet sudarytos sąlygos žalai atsirasti. Taigi netiesioginis priežastinis ryšys reiškia, kad neteisėti veiksmai (neveikimas) nelėmė, bet pakankamu laipsniu turėjo įtakos žalai atsirasti (Lietuvos A. T. 2010-03-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-53/2010). Atsakovė prašo priteisti iš ieškovės 46110,02 Lt nuostolių atlyginimą (atėmus įskaičiuotą skolą 2880,72 Lt, prašo priteisti 43229,30 Lt). CK 6.247 str. nustatyta, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. Pagal šią įstatymo normą tarp skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) ir atsiradusios žalos turi būti priežastinis ryšys, t. y. atlyginama ne bet kokia žala, bet žala, kuri atsirado kaip skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) padarinys. Teismo nuomone, būtent dėl netinkamų ieškovės atliktų remonto darbų, atsakovė patyrė žalą. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, jog atsakovė patyrė tokias išlaidas:

178057,65 EUR (27821,46 Lt) už automobilio Renault Premium“, valst. Nr. ( - ), remontą užsienyje (b.l. 66, 73, 74, 81);

181000 Lt už pavarų dėžės defektacijos aktą (b.l. 77, 89);

19291,74 Lt už dokumentų vertimą (b.l. 78);

201763,69 Lt, 989,99 Lt bei 863,51 Lt už kelių mokesčius (b.l. 79, 80, 108);

212596,38 Lt už kuro sąnaudas (b.l. 108);

22900 Lt už mikroautobuso nuomą važiavimui į Ispaniją (b.l. 107, 76);

232740 Lt už komandiruotpinigius direktoriui A. K. už 6 dienas (b.l. 75, 106, 110);

24632,65 Lt už komandiruotpinigius vairuotojui S. Ž. už 4 dienas bei 241,70 Lt už apgyvendinimą (b.l. 109).

25Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė nekokybiškai atliko automobilio „Renault Premium“, valst. Nr. ( - ), remonto darbus, ieškovė turi pareigą atlyginti atsakovei jos turėtus nuostolius, t.y. 39841,12 Lt.

26Atsakovė taip pat prašo priteisti 6268,90 Lt už negautas pajamas. Pažymėtina, jog negautos pajamos, kaip nuostoliai, kurie suprantami kaip grynasis pelnas, turi būti įrodomos (Lietuvos A. T. 2008-06-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K3-322/2008). Patirti netiesioginiai nuostoliai turi būti pagrįsti realiomis, įrodytomis, neišvengiamomis, o ne tikėtinomis pajamomis. Numanomos (tikėtinos) išlaidos nėra priteisiamos. Atsakovės priešieškinyje paskaičiuotos negautos pajamos yra tik tikėtinos. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovės nurodyti netiesioginiai nuostoliai nepagrįsti realiomis, įrodytomis bei neišvengiamomis pajamomis, atmestinas priešieškinio reikalavimas dėl negautų pajamų priteisimo.

27Kai abi sutarties šalys yra juridiniai asmenys, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. 2 d.). Todėl atsakovei priteistinos palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.).

28Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas. CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovės ieškinys tenkintas visiškai, todėl ieškovei iš atsakovės priteistinos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos – 87,36 Lt žyminio mokesčio (b.l. 4, 38), išlaidos advokato pagalbai apmokėti – 500 Lt (b.l. 6,39, 40), išlaidos dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo – 400 Lt (b.l. 41), viso – 987,36 Lt.

29CPK 93 str. 2 d. nustatyta, jog jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, tai bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Nustatyta, jog atsakovės priešieškinis patenkintas 86 proc., todėl atsakovei iš ieškovės priteistinos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos: 86 proc. žyminio mokesčio – 1115 Lt (b.l. 64) ir 86 proc. išlaidų advokato pagalbai apmokėti - 860 Lt (b.l. 82), viso – 1975 Lt.

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 259 str., 260 str., 268 str., 269 str., 270 str.,

Nutarė

31ieškinį patenkinti visiškai, priešieškinį patenkinti iš dalies.

32Priteisti iš atsakovės UAB „Iguana Trans” ieškovės UAB „Baltijos sunkvežimių servisas“ naudai 2880,72 Lt (du tūkstančius aštuonis šimtus aštuoniasdešimt litų 72 ct) skolos, 31,35 Lt (trisdešimt vieną litą 35 ct) delspinigių, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2012-03-05, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 987,36 Lt (devynis šimtus aštuoniasdešimt septynis litus 36 ct).

33Priteisti iš ieškovės UAB „Baltijos sunkvežimių servisas“ atsakovės UAB „Iguana Trans” naudai 39841,12 Lt (trisdešimt devynis tūkstančius aštuonis šimtus keturiasdešimt vieną litą 12 ct) nuostolių atlyginimo, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2012-05-28, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 1975 Lt (vieną tūkstantį devynis šimtus septyniasdešimt penkis litus).

34Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos vykdant teismo 2012-03-06 nutartį, paliekamos galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

35Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Darius Kurpavičius,... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės... 3. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodo, kad nesutinka su... 4. Ieškovės atstovė prašo ieškinį tenkinti, priešieškinį atmesti,... 5. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 6. Priešieškinis tenkintinas iš dalies.... 7. Šalių paaiškinimais, rašytine bylos medžiaga nustatyta, jog UAB... 8. Nagrinėjamoje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl Sutarties tinkamo vykdymo... 9. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog tarp šalių 2009-12-07 buvo sudaryta... 10. Tarp šalių sudarytos Sutarties 22 p. numatyta, jog vėluodamas atsiskaityti... 11. Kai abi sutarties šalys yra juridiniai asmenys, terminą įvykdyti piniginę... 12. Nagrinėjamoje byloje esminis ginčas kilo dėl žalos, atsiradusios atlikus... 13. CK 6.245 str. 1 d. civilinė atsakomybė apibrėžta kaip turtinė prievolė,... 14. Pagal CK 6.246 str. 1 d. civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius... 15. Pagal CK 6.248 str. 1 d. civilinė atsakomybė atsiranda tik tais atvejais,... 16. CK 6.249 str. 1 d. nurodyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba... 17. 8057,65 EUR (27821,46 Lt) už automobilio Renault Premium“, valst. Nr. ( - ),... 18. 1000 Lt už pavarų dėžės defektacijos aktą (b.l. 77, 89);... 19. 291,74 Lt už dokumentų vertimą (b.l. 78);... 20. 1763,69 Lt, 989,99 Lt bei 863,51 Lt už kelių mokesčius (b.l. 79, 80, 108);... 21. 2596,38 Lt už kuro sąnaudas (b.l. 108);... 22. 900 Lt už mikroautobuso nuomą važiavimui į Ispaniją (b.l. 107, 76);... 23. 2740 Lt už komandiruotpinigius direktoriui A. K. už 6 dienas (b.l. 75, 106,... 24. 632,65 Lt už komandiruotpinigius vairuotojui S. Ž. už 4 dienas bei 241,70 Lt... 25. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė nekokybiškai atliko automobilio... 26. Atsakovė taip pat prašo priteisti 6268,90 Lt už negautas pajamas.... 27. Kai abi sutarties šalys yra juridiniai asmenys, terminą įvykdyti piniginę... 28. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas. CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai,... 29. CPK 93 str. 2 d. nustatyta, jog jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, tai... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 259 str., 260 str., 268... 31. ieškinį patenkinti visiškai, priešieškinį patenkinti iš dalies.... 32. Priteisti iš atsakovės UAB „Iguana Trans” ieškovės UAB „Baltijos... 33. Priteisti iš ieškovės UAB „Baltijos sunkvežimių servisas“ atsakovės... 34. Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos vykdant teismo 2012-03-06 nutartį,... 35. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...