Byla 2-75-547/2013
Dėl nuostolių patirtų išlaikant bendrą turtą atlyginimo

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Silvana Girdenienė, sekretoriaujant Jolantai Smilgin, dalyvaujant ieškovui V. B., jo atstovui advokatui Eduardui Zaleskiui, atsakovui R. K., jo atstovui advokatui Eugenijui Karažinui, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. B. ieškinį atsakovui R. K. dėl nuostolių patirtų išlaikant bendrą turtą atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas pateiktu ieškiniu, bei pareiškimais dėl ieškinio dalyko patikslinimo prašo priteisti iš atsakovo 3461,49 Lt nuostolių atlyginimo, 5 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme momento iki sprendimo visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodo, kad 2011 m. liepos 10 d. mirė D. B. (a. k. ( - ) jo sutuoktinė, o atsakovo R. K. motina. Remiantis palikėjos D. B. testamentu, patvirtintu 1999 m. gruodžio 28 d., Vilniaus m. 20 – ojo notarų biuro notarės D. F., registro Nr. DF-18134 ir 2008 m. balandžio 30 d. testamentu patvirtintu Vilniaus m. 10 – ojo notarų biuro notarės Ž. P., notaro registro Nr. P1-3331, atsakovas R. K. po palikėjos D. B. mirties paveldėjo ½ dalį turto, kurį sudaro butas, esantis adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ).

4Ieškovas nurodo, kad remiantis CK IV knygos IV skirsnio nuostatomis, jis ir atsakovas nuo 2011 m. liepos 10 d., tapo turto – buto, esančio adresu ( - ), bendrasavininkais ir įgijo pareigas dėl turto esančio šalių bendra daline nuosavybe valdymo, naudojimo ir išlaikymo, todėl atsakovas proporcingai savo daliai privalo prisidėti prie bendrų turto išlaikymo išlaidų, o kadangi jam tenka ½ bendro turto dalis, atsakovas turi pareigą atlyginti ½ dalį bendrųjų turto (buto) išlaikymo išlaidų, rinkliavų ir kitų turtui tenkančių įmokų.

5Nurodo, kad remiantis aukščiau nurodytais faktais, atsakovas nuo 2011-07-10 turėjo prisidėti prie jam bendrąja daline nuosavybe tenkančio turto dalies išlaikymo, tačiau iki ieškinio padavimo teismui dienos, atsakovas pareigos proporcingai savo turimai turto daliai prisidėti ir apmokėti turto (buto) bendrųjų išlaikymo išlaidų nevykdo, todėl jis, ieškovas, siekdamas išvengti sankcijų iš trečiųjų asmenų (paslaugų tiekėjų) yra priverstas savo asmenine sąskaitą padengti ir atsakovo turto dalies bendroje nuosavybėje išlaikymo išlaidas, dėl to jis patyrė nuostolių, kurie privalo būti jam atlyginti.

6Ieškovas ieškinyje pateikė skaičiavimą, kad nuo 2011 m. liepos 10 d. buvo patirtos tokios turto, esančio adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), bendrosios išlaikymo išlaidos (apšvietimas, šiukšlės, liftas, šilumos mazgo par., eksploatacijos išlaidos, amortizacijos išlaidos, bendrijų asoc. išlaidos, šilumos karšto vandens palaikymui, šildymas), kurios laikotarpiu už 2011 m. rugpjūčio mėn. – 2012 m. rugsėjo mėn. sudaro 3601,96 Lt, bei kurias ieškovas yra sumokėjęs. Atsakovui, kaip bendraturčiui turinčiam nuosavybėje ½ dalį turto (buto), tenka ir ½ turto (buto) (proporcingai turimai turto daliai) bendrų išlaidų dalis t. y. 1800,98 Lt, kurių jis kaip bendraturtis už aukščiau nurodytą laikotarpį nesumokėjo. Ieškovas iš savo asmeninių lėšų, už atsakovą įvykdė pareigą prieš trečiuosius asmenis (paslaugų tiekėjus) ir apmokėjo atsakovui tenkančio turto (buto) esančio adresu ( - ), ½ dalies išlaikymo išlaidas. Šios jo, ieškovo, patirtos išlaidos laikytinos ieškovo nuostoliais, kuriuos jis patyrė atsakovui nevykdant įstatyme numatytų prievolių ir todėl turi būti ieškovui atlygintos.

7Ieškovas tai pat nurodo, kad 2012 m. birželio 4 d., jis pakeitė buto esančio adresu ( - ) lauko/įėjimo į butą duris, kadangi buvusios buto durys buvo visiškai susidėvėjusios nuo ilgo naudojimo ir nebeatitiko lauko durims keliamų reikalavimų bei neužtikrino bute esančio turto, tame tarpe ir bendro naudojimo, saugumo. Senosios durys buvo sumontuotos bute, buto statybos metu (panašiai apie 1995 metus) ir faktiškai neatliko savo pagrindinės funkcijos - saugoti bute esančio turto, kadangi dėl savo susidėvėjimo buvo lengvai pažeidžiamos be specialių priemonių. Jis, ieškovas, kaip rūpestingas bonus pater familias ėmėsi visų būtinų priemonių tokioje situacijoje, kad pašalinti grėsmę turtui, tame tarpe ir bendro naudojimo, bei organizavo buto lauko durų atitinkančių vidutinius saugumo reikalavimus, atitinkančių protingos kainos kriterijų, pakeitimą. Turto (buto) lauko/įėjimo į butą durų keitimas kainavo 1350,00 Lt, kuriuos jis yra sumokėjęs, todėl jis konstatuoja, kad ėmėsi visų būtinų priemonių, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė turto bendrojo naudojimo objektams, todėl pakeitė nebetinkamas pagal paskirtį ir visiškai susidėvėjusias turto (buto) lauko/įėjimo į butą duris, ir dėl to patyrė 1350,00 Lt išlaidų, kurių ½ dalį – 675,00 Lt, t. y. proporcingai atsakovo turimo turto nuosavybės daliai, privalo atlyginti atsakovas, kaip turto bendrasavininkas.

8Ieškovas patvirtino, kad su atsakovu dėl nuostolių/išlaidų atlyginimo bandė susitarti gražiuoju, jo atstovas siuntė atsakovui paštu pranešimą-reikalavimą dėl pareigos padengti atsakovui tenkančio bendro turto (buto) išlaikymo dalį, tačiau atsakovas iki kreipimosi į teismą dienos, ieškovui pastarojo patirtų išlaidų neatlygino, todėl ieškovas nematydamas kitų galimybių kaip apginti savo pažeistas teises yra priverstas kreiptis į teismą gynybos.

9Ieškovas pateiktais 2013-01-02 ir 2013-04-02 pareiškimais dėl ieškinio dalyko patikslinimo nurodo, kad palaiko visus pradiniame ieškinyje nurodytus motyvus bei argumentus, bei pažymi, kad atsakovas turėtų padengti buto išlaikymo išlaidas ir už 2012 m. spalio mėn. – 2013 m. vasario mėn., kurios tenka ½ turto (buto) bendrų išlaidų daliai, t. y. 985,51 Lt, kurių atsakovas kaip bendraturtis už nurodytą laikotarpį nesumokėjo. Bendra priteistina suma iš atsakovo būtų - 3461,49 Lt nuostolių atlyginimo.

10Ieškovas posėdžio metu paaiškino, kad su žmona pasistatė kooperatinį butą. Ji mirė 2011 m. Po jos mirties nuėjęs pas notarą sužinojo, kad yra testamentas, kuriuo ½ buto priklauso atsakovui. Jis davė sutikimą, kad neprieštarauja dėl testamento. Atsakovas ilgai nesirodė bute, bet kai atvažiavo darė jam spaudimą butą parduoti ir pinigus pasidalinti, po to vėl nesilankė ir tik praeitą mėnesį pasirodė vėl. Patvirtina, kad atsakovas buvo jam siuntęs registruotą laišką dėl raktų. Nurodo, kad po to skambinęs ir sakęs atsakovui atvykti dėl raktų perdavimo, prašė registruotų laiškų nesiųsti, nes jam labai sunku nueiti, telefonu kvietęs atvažiuoti ir tartis, kaip pasidalinti mokėjimus, nes iki šiol moka vienas, nors yra pensininkas ir ligonis. Posėdžio metu ieškovas nurodė, kad lauko duris pakeitė, nes sulūžo spyna, o naujos įdėti negalima buvo, nes durys buvo išpuvę. Keisti duris jau buvo būtinybė. Raktai nuo lauko buto durų įteikti, kai buvo pasirašyta taikos sutartis, bet galėjo būti įteikti anksčiau. Per visą tą laiką atsakovas atvažiuodavo labai retai, tame bute niekada negyveno, atsakovo daiktų bute nebuvo.

11Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį (b. l. 56), kuriuo su pareikštu ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodo, kad 2011-11-09 po jo motinos, D. B. mirties pagal testamentą paveldėjo ½ dalį motinai priklausiusio buto, esančio ( - ), kita ½ buto dalies priklauso ieškovui.

12Nurodo, kad po motinos mirties ieškovas pakeitė buto durų spynas ir jam neduoda raktų, dėl ko jis neturėjo ir neturi galimybės tinkamai naudotis, prižiūrėti ir išsaugoti jam priklausantį turtą, be to ieškovas jam yra pareiškęs, jog ginčys testamentą, nes butas pasak jo, yra pirktas už jo tėvo skolintus pinigus ir priklauso tik jam vienam. 2011-11-23 jis, atsakovas, raštu kreipėsi į ieškovą, prašydamas perduoti jam buto raktus ir leisti naudotis jam priklausančia buto dalimi, tačiau į jo prašymą nebuvo atsakyta.

13Atsakovas nurodo, kad jis taip pat gyvena Vilniuje, todėl jam priklausančią buto dalį ketino išnuomoti, tačiau dėl paminėtų aplinkybių to padaryti negali. Nepriklausomai nuo to, jog jis nesinaudoja jam priklausančia buto dalimi ir dėl ieškovo kaltės negali išnuomoti, ieškovas V. B. reikalauja iš jo mokėti pusę komunalinių paslaugų priskaičiuojamų mokesčių.

14Jis siūlė ieškovui išsipirkti iš jo, jam priklausančią buto dalį, tačiau ieškovas iš pradžių jam pasiūlė 10000 Lt, o vėliau 30000 Lt, nors minėto buto vertė sudaro 112000, o jo dalis bendroje nuosavybėje – ½. Tokia padėtis ieškovui yra naudinga, nes jis faktiškai naudojasi visu butu, o jis, atsakovas, negalėdamas naudotis savo buto dalimi, priverstas jam kompensuoti pusę visų priskaičiuojamų už komunalines paslaugas išlaidų, nors dėl ieškovo kaltės negali gyventi tame bute ir nesinaudoja jokiais patogumais.

15Atsakovas nurodo, kad ieškovas vienasmeniškai užvaldė visą butą, be jo žinios ir sutikimo pakeitė lauko duris ir spynas, ko pasekoje jis negali patekti į butą, neduoda jam raktų, nenori geranoriškai spręsti naudojimosi butu klausimo. Jis yra kreipęsis į teismą dėl naudojimosi butu tvarkos nustatymo ir jo dalies atidalijimo iš bendros dalinės nuosavybės.

16Atsakovas posėdžio metu paaiškino, kad tame bute negyveno, kai iš pusseserės sužinojo, kad yra testamentas nuėjo pas notarą, ten sutiko ieškovą, kartu tvarkė dokumentus, juos įregistravo registre. Kai tvarkėsi dokumentus bendros nuosavybės valdymo ir naudojimo klausimų neaptarė. Šiuo klausimu bendravo pas advokatą kontoroje, bet kadangi nepavyko susitarti tai vėliau kreipėsi į teismus. Žodžiu ieškovas buvo pasakęs, kad jam, atsakovui skiriamas - didelis kambarys. Atsakovas patvirtino, kad aplinkybių, jog jam buvo trukdoma patekti į butą, kad ieškovas atsisakė duoti jam raktą ir kad jo neįleido į butą, negalėtų niekas patvirtinti, tokių įrodymų jis neturi.

17Ieškovas pateikė dubliką į atsakovo atsiliepimą (b. l. 64-67), kuriuo su pareikštu ieškiniu nesutinka.

18Atsiliepime ieškovas nurodo, kad nors atsakovas atsiliepime ir nurodęs, kad norėjęs jam priklausančią buto dalį išnuomoti, tačiau dėl ieškovo veiksmų (dėl to, kad ieškovas neduoda raktų ar pakeitė buto duris) negalintis to padaryti, tačiau nepateikia jokių įrodymų, kad atsakovas būtų siekęs išnuomoti jam tenkančią turto dalį.

19Ieškovas dublike nurodo, kad jis, ieškovas, esamoje situacijoje ėmėsi visų būtinų priemonių, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė turto ir bendrojo naudojimo objektams, todėl pagrįstai ir teisėtai pakeitė nebetinkamas pagal paskirtį ir visiškai susidėvėjusias turto (buto) valdomo bendra daline nuosavybe esančio adresu ( - ), lauko/įėjimo į butą duris ir kreipėsi į atsakovą kaip į turto bendrasavininką, kad pastarasis kaip turto t.y. buto ½ dalies savininkas padengtų ½ dalį išlaidų susijusių su buto durų pakeitimu, t. y. kompensuotų ieškovui 675,00 Lt.

20Šalių susitikime, kuris vyko 2012 m. rugsėjo mėnesį advokato Eduardo Zaleskio kontoroje, kuriame dalyvavo ir šalių atstovai (advokatai), atstovaujantys šalis minėtoje byloje, be bendro turto tvarkymo ir išlaidų apmokėjimo klausimų buvo sprendžiamas klausimas ir dėl naujai pastatytų lauko durų kompensavimo tvarkos. Susitikimo metu atsakovas kategoriškai atsisakė vykdyti savo kaip turto bendrasavininko pareigas prisidėti prie bet kokio bendro turto išlaikymo bendrų išlaidų dengimo, nurodė, kad bute negyvena todėl jam nepriklauso už nieką mokėti. Susitikimo metu apie tai, kad atsakovui buvo trukdoma įgyvendinti savo kaip bendrasavininkio teises, atsakovas iš viso nekalbėjo ir nekėlė šios problemos. Ieškovas įsitikinęs, kad atsakovo pareiškimas, kad jam yra trukdoma naudotis turto bendrasavininko teisėmis yra pramanytas ir neatitinkantis tikrovės, kadangi ieškovas jam niekada netrukdė įgyvendinti savo kaip bendrasavininko teises ir/ar išnuomoti savo turto dalį ar ją perleisti ar pan., ir objektyviai ieškovas to net ir nepajėgtų. Priešingai nei teigia atsakovas, jam, ieškovui būtų geriau, jeigu bute dar kažkas gyventų, nes jo sveikatos būklė yra tokia, kad jam faktiškai bet kada gali prireikti medicininės pagalbos.

212. Ieškovas nurodo, kad atsakovo pozicija nuo pat teisių į ½ buto įgijimo visuomet buvo tokia, kad ieškovas privalo sutikti ir parduoti butą esantį bendra nuosavybe kaip vientisą turtinį kompleksą ir gautas lėšas pardavus turtą pasidalinti per pusę. Su šiuo sprendimu ieškovas niekada nesutiko, kadangi šis butas yra vienintelė ieškovo gyvenamoji vieta, o jį pardavus ir pasidalinus už jį gautus pinigus, ieškovas realiai jokios kitos normalios gyvenamosios vietos nesugebėtų įsigyti. Jis yra senyvo amžiaus, pensininkas, turintis problemų su sveikata, minėtame bute jis gyvena nuo jo pastatymo momento, gražiai sutaria su kaimynais, kurie juo ir pasirūpina, šalia yra poliklinika, prekybos centras, todėl galimybė išsikelti kitur ir pasibloginti gyvenimo sąlygas jam, ieškovui buvo nepriimtina nuo pat pradžios. Savo buto dalies nuomos klausimų atsakovas niekada nesprendė ir nuomininkų atsakovo buto daliai niekada neieškojo.

223. Dėl atsakovo nurodomų aplinkybių, kad jis siuntė raginimą perduoti buto raktus, o jam jie tariamai niekada nebuvo perduoti, ieškovas nurodė, kad tai yra/buvo viena iš ieškovo spaudimo priemonių, kurią atsakovas naudojo, siekdamas priversti ieškovą parduoti turtą kaip vientisą kompleksą. Ieškovas dublike nurodo, kad iš karto po D. B. laidotuvių, atsakovas pradėjo reikalauti, kad ieškovas parduotų butą. Kadangi jis su tuo nesutiko, tuomet atsakovas nuolatos gąsdino, kad jei buto neparduos, tai įleis į butą čigonus, ar savo buto dalį parduos tokiems žmonėms, kurie ieškovą greitai iškrapštys iš buto be nieko. Jis nurodo, kad atsakovas turėjo ginčo buto raktą dar esant gyvai atsakovo motinai D. B., ir kuomet ji gulėjo ligoninėje, jis kartu su savo seserimi ne kartą buvo atvykęs į butą paimti jos visokių daiktų iš buto, jis taip pat yra išsivežęs dalį baldų, todėl atsakovo pareiškimai, kad jis tariamai neturėjo buto raktų neatitinka tikrovės.

234. Taip pat nurodo, kad šalių aukščiau nurodyto susitikimo metu, dėl naujų buto raktų buvo tartasi labai paprastai, kadangi atsakovas neprisidėjo ir siekia išvengti prisidėti prie naujų buto durų kainos kompensavimo, ieškovas neprivalo savo sąskaita atsakovui daryti buto durų raktų. Atsakovui buvo pasiūlytos kelios alternatyvos, - pirma: ieškovas gali nueiti į raktų dirbtuves užsakyti raktą, o atsakovas į jas nueitų susimokėti už padarytą buto raktą ir sau turisi jį, arba antra: atsakovas duoda ieškovui pinigų reikalingus raktų padarymui ir persiuntimo paslaugoms apmokėti, ieškovas padaro atsakovui raktą ir išsiunčia atsakovo nurodytų adresu, tačiau nei vienas pasiūlymas atsakovui netiko, kadangi pasak atsakovo už viską privalo mokėti ieškovas, nes jis gyvena tame bute, o atsakovui nepriklauso už nieką mokėti, kadangi jis bute negyvena. Atsakovas primygtinai reikalavo, kad ieškovas pasiieškotų pinigų išpirkti atsakovo buto dalį. Nurodė, kad ieškovas iš mokėtinos už atsakovo buto dalį sumos, galės išsiskaičiuoti savo naudai atsakovui tenkančių bendrų buto išlaikymo išlaidų, nes kitaip už atsakovui priklausančio turto išlaikymo dalį atsakovas nekompensuos. Ieškovas su tokia atsakovo pozicija nesutiko, nes neturi lėšų išpirkti iš atsakovo atsakovui priklausančios turto dalies, o parduoti butą ieškovas nesutinka, kadangi pardavus butą už gautą ½ ieškovas negalėtų įsigyti kito lygiaverčio turto.

24Atsakovas pateikė tripliką ir nurodė, kad ieškovo dublike nurodyti teiginiai neatitinka faktinių bylos aplinkybių. Nurodo, kad po motinos mirties ieškovas pakeitė buto duris ir spynas, ne dėl to, jog, kaip ieškovas teigia dublike, neatitiko lauko durims keliamų reikalavimų, o tam, kad jis, atsakovas, negalėtų patekti į butą. Atsakovas nurodė, kad jis, neturi kitos gyvenamosios vietos ir laikinai gyvena pas sugyventinę L. Š. ir jeigu ji tik pareikalautų turėtų iš jos namų išsikraustyti. Atsakovas teigė, kad tokia padėtis ieškovui yra labai naudinga, kadangi ieškovas naudojasi visu butu, o jis negalėdamas naudotis savo buto dalimi, priverstas jam kompensuoti pusę visų priskaičiuojamų už komunalines paslaugas mokesčių, nors bute negali gyventi dėl ieškovo kaltės ir nesinaudoja jokiais komunaliniais patogumais.

25Ieškinys tenkintinas.

26Remiantis CK 5.3 str. „Palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas <....>“, todėl atsakovas nuo 2011 m. liepos 10 d. (palikėjos mirties diena) laikomas atsakingu ir įsipareigojusiu už jam palikimu tekusią ½ turto (buto) dalį esantį adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ) su visomis iš to išplaukiančiomis teisėmis ir pareigomis prieš trečiuosius asmenis (CK 5.52 str.).

27Bendrosios nuosavybės teisė yra dviejų ar kelių savininkų teisė valdyti, naudoti jiems priklausantį nuosavybės teisės objektą bei juo disponuoti (CK 4.72 str. l d.). Atsakovas nuosavybės teise valdo ½ dalį buto, esančio adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ).

28CK 4.76 str. numato, kad kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru turtu, o taip pat privalo apmokėti išlaidas šiam turtui išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. Atsakovas yra buto bendraturtis, kuriam asmeninės nuosavybės teise priklauso ½ šio turto (buto) dalis.

29CK 4.76 straipsnyje nustatyta, kad jeigu vienas iš bendraturčių nevykdo savo pareigos tvarkyti ir išlaikyti bendrą daiktą (turtą), tai kiti bendraturčiai turi teisę į nuostolių, kuriuos jie turėjo, atlyginimą. Išlaidos skirtos turtui išlaikyti ir išsaugoti šiuo atveju yra bendrosios išlaikymo išlaidos (apšvietimas, šiukšlės, liftas, šilumos mazgo par., eksploatacijos išlaidos, amortizacijos išlaidos, bendrijų asoc. išlaidos, šilumos karšto vandens palaikymui, šildymas). Taigi, tai yra paslaugų vartojimo santykiai, kuriuos reglamentuoja prievolių teisės normos (šiuo atveju CK 6.111 ir 6.114 str.). Taigi, prievolę įvykdęs ieškovas turi teisę regreso tvarka reikalauti iš atsakovo to, ką jis įvykdė (CK 6.114 str. 3 p., CK 6.9 str. 1 d.). Dėl paminėto, ieškovas pagrįstai reikalauja apginti pažeistą teisę ir kreipiasi į teismą dėl skolos, susidariusios dėl lygiomis dalimis priklausančio ieškovui ir atsakovui turto (buto) išlaikymo išlaidų, išieškojimo iš atsakovo.

30Atsakovas neginčijo ieškovo pateikto skaičiavimo dėl skolos, nesutikdamas apskritai, jog turi mokėti už buto išlaikymą.

31Ieškovas ieškinio reikalavimais prašo priteisti už buto išlaikymą už laikotarpį nuo 2011 m. rugpjūčio mėn. iki 2013 m. vasario mėn. sumokėtus mokesčius ir rinkliavas, bei už naujai įstatytas buto duris, iš viso - 3461,49 Lt sumai (bendra sumokėta suma – 6922,98 Lt), nes atsakovas neprisidėjo prie mokesčių mokėjimo. Atsakovas neginčija fakto, jog visą šį laiką ieškovas išlaikė bendrą turtą, mokėjo mokesčius, tačiau jis nesutinka mokėti mokesčių, nurodo, kad negalėjo naudotis jam priklausančia turto dalimi, nes visą butą yra užėmęs ieškovas V. B.. Atsakovas savo nesutikimą mokėti mokesčius jam nuosavybės teise priklausančios buto dalies, esančios adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), išlaikymui grindžia tuo, jog atsakovas atsisako jam duoti buto raktus, todėl jis negali naudotis savo turto dalimi. Posėdžio metu atsakovas pripažino, kad vykstant pas advokatą deryboms dėl naudojimosi butu tvarkos nustatymo, ieškovas jam siūlė pasidaryti buto raktą. Jis patvirtino, kad niekur į jokias institucijas dėl to, kad negali patekti ir naudotis savo nuosavybe, nesikreipė. Atsakovo argumentai, kad jis negali patekti į butą, naudotis savo nuosavybės dalimi, atmestini, nes bylos faktiniais duomenimis neįrodyta, kad atsakovas negali patekti į butą dėl ieškovo kaltės. Kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes , kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus CPK 178 str.

32Atsakovas kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą dėl naudojimosi butu tvarkos nustatymo 2012-10-18, o ieškovas dėl nuostolių atlyginimo į Varėnos rajono apylinkės teismą – 2012-10-22, t. y. šalys į teismus kreipėsi beveik tuo pačiu momentu. Kai ieškovas kreipėsi į teismą dėl naudojimosi tvarkos nustatymo, ieškovui šios aplinkybės dar nebuvo žinomos. Posėdžio metu atsakovas patvirtino, kad tikėtina, jog 2012 metų rugsėjo mėnesį jie buvo susitikę pas ieškovo advokatą kontoroje, kur ir buvo bandoma geruoju susitarti dėl naudojimosi tvarkos nustatymo.

33CPK 177 str. 3 d. numato, kad bylos aplinkybės, kurios pagal įstatymus turi būti patvirtintos tam tikromis įrodinėjimo priemonėmis, negali būti patvirtinamos jokiomis kitokiomis priemonėmis. CPK 178 str. – 185 str. nustato įrodinėjimo tvarką bei šalių pareigas įrodinėjimo procese. Spręsdamas bylą teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. M. v. DUAB „Baltijos garantas“, bylos Nr. 3K-3-98/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „ Vombatas“ v. A. Š., bylos Nr.3K-3-335/2009; 2009 m. gruodžio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. I. G. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-588/2009; 2010 m. liepos 2 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje R. Ž. v. M. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-316/2010; kt.). Išvados dėl įrodinėjimo dalyko įrodytinumo turi būti logiškai pagrįstos byloje surinktais duomenimis. Teismas gali konstatuoti tam tikros aplinkybės buvimą ar nebuvimą, kai tokiai išvadai padaryti pakanka byloje esančių įrodymų. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. Ž. v. M. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-316/2010).

34Ištyrus byloje surinktus įrodymus, teismas daro išvadą, kad atsakovas neįrodė, jog jis negalėjo naudotis savo buto dalimi dėl kaltų ieškovo veiksmų, todėl atleisti jį nuo pareigos išlaikyti turtą arba tokią pareigą sumažinti nėra teisinio pagrindo. Atsakovui, kaip ginčo buto bendrasavininkui galioja pareiga proporcingai jo daliai apmokėti išlaidas butui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas (CK 4.82 str. 3 d.). Remiantis CK 4.83 str. 2 d., 1 p., konstatuotina, kad ieškovas ėmėsi visų būtinų priemonių, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė turto bendrojo naudojimo objektams, todėl pakeitė nebetinkamas pagal paskirtį ir visiškai susidėvėjusias turto (buto) lauko/įėjimo į butą duris, ir dėl to patyrė 1350,00 Lt išlaidų, kurių ½ dalį – 675,00 Lt, t. y. proporcingai atsakovo turimo turto nuosavybės daliai, privalo atlyginti atsakovas, kaip turto bendrasavininkas. Šios pareigos nepanaikina aplinkybės dėl nesutarimų tarp ieškovo ir atsakovo. Atsakovas tik 2012 m. spalio mėnesį kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su ieškiniu dėl naudojimosi butu tvarkos nustatymo ir kompensacijos priteisimo ir teismas 2013-02-11 nutartimi patvirtino R. K. ir V. B. sudarytą taikos sutartį dėl naudojimosi butu, esančio ( - ), tvarkos.

35Tenkinant ieškinį, iš atsakovo priteistina bylinėjimosi išlaidos valstybei (CPK 96 str.). Kadangi ieškovas 2 kartus tikslino ieškinį ir nebuvo primokėtas žyminis mokestis, tai išsprendus ginčą iš esmės , patikslintinas ir žyminio mokesčio dydis. Nuo ginčo sumos 3461,49 Lt 3 procentai žyminio mokesčio yra 103,84 Lt, tad likusi nesumokėta žyminio mokesčio dalis priteistina iš atsakovo valstybei yra 103,84 – 74=29,84 Lt.

36Vadovaudamasis LR CPK 185 str., 259 str.,263 str.-270 str. teismas

Nutarė

37Ieškinį patenkinti.

38Priteisti ieškovui V. B., a. k. ( - ), gyv. ( - ) iš atsakovo R. K. a. k. ( - ), gyv. ( - ) 3461,49 Lt (tris tūkstančius keturis šimtus šešiasdešimt vieną litą, 49 ct) skolos, 800,00 Lt (aštuonis šimtus litų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2012-10-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei 74 Lt žyminio mokesčio.

39Priteisti iš atsakovo 29,84 Lt (dvidešimt devynis litus 84 centų) žyminio mokesčio ir 37,15 Lt (trisdešimt septynis litus 15 centų) pašto išlaidų, susijusių su teismo šaukimų ir procesinių dokumentų siuntimu – valstybei. Ši suma turi būti įmokėta į valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų Ministerijos (kodas ( - )) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), Swedbank AB (kodas 73000), įmokos kodas 5660.

40Sprendimas gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos, skundą paduodant Varėnos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Silvana Girdenienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas pateiktu ieškiniu, bei pareiškimais dėl ieškinio dalyko... 3. Ieškovas nurodo, kad 2011 m. liepos 10 d. mirė D. B. (a. k. ( - ) jo... 4. Ieškovas nurodo, kad remiantis CK IV knygos IV skirsnio nuostatomis, jis ir... 5. Nurodo, kad remiantis aukščiau nurodytais faktais, atsakovas nuo 2011-07-10... 6. Ieškovas ieškinyje pateikė skaičiavimą, kad nuo 2011 m. liepos 10 d. buvo... 7. Ieškovas tai pat nurodo, kad 2012 m. birželio 4 d., jis pakeitė buto... 8. Ieškovas patvirtino, kad su atsakovu dėl nuostolių/išlaidų atlyginimo... 9. Ieškovas pateiktais 2013-01-02 ir 2013-04-02 pareiškimais dėl ieškinio... 10. Ieškovas posėdžio metu paaiškino, kad su žmona pasistatė kooperatinį... 11. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį (b. l. 56), kuriuo su pareikštu... 12. Nurodo, kad po motinos mirties ieškovas pakeitė buto durų spynas ir jam... 13. Atsakovas nurodo, kad jis taip pat gyvena Vilniuje, todėl jam priklausančią... 14. Jis siūlė ieškovui išsipirkti iš jo, jam priklausančią buto dalį,... 15. Atsakovas nurodo, kad ieškovas vienasmeniškai užvaldė visą butą, be jo... 16. Atsakovas posėdžio metu paaiškino, kad tame bute negyveno, kai iš... 17. Ieškovas pateikė dubliką į atsakovo atsiliepimą (b. l. 64-67), kuriuo su... 18. Atsiliepime ieškovas nurodo, kad nors atsakovas atsiliepime ir nurodęs, kad... 19. Ieškovas dublike nurodo, kad jis, ieškovas, esamoje situacijoje ėmėsi visų... 20. Šalių susitikime, kuris vyko 2012 m. rugsėjo mėnesį advokato Eduardo... 21. 2. Ieškovas nurodo, kad atsakovo pozicija nuo pat teisių į ½ buto įgijimo... 22. 3. Dėl atsakovo nurodomų aplinkybių, kad jis siuntė raginimą perduoti buto... 23. 4. Taip pat nurodo, kad šalių aukščiau nurodyto susitikimo metu, dėl... 24. Atsakovas pateikė tripliką ir nurodė, kad ieškovo dublike nurodyti... 25. Ieškinys tenkintinas.... 26. Remiantis CK 5.3 str. „Palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties... 27. Bendrosios nuosavybės teisė yra dviejų ar kelių savininkų teisė valdyti,... 28. CK 4.76 str. numato, kad kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai... 29. CK 4.76 straipsnyje nustatyta, kad jeigu vienas iš bendraturčių nevykdo savo... 30. Atsakovas neginčijo ieškovo pateikto skaičiavimo dėl skolos, nesutikdamas... 31. Ieškovas ieškinio reikalavimais prašo priteisti už buto išlaikymą už... 32. Atsakovas kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą dėl naudojimosi butu... 33. CPK 177 str. 3 d. numato, kad bylos aplinkybės, kurios pagal įstatymus turi... 34. Ištyrus byloje surinktus įrodymus, teismas daro išvadą, kad atsakovas... 35. Tenkinant ieškinį, iš atsakovo priteistina bylinėjimosi išlaidos valstybei... 36. Vadovaudamasis LR CPK 185 str., 259 str.,263 str.-270 str. teismas... 37. Ieškinį patenkinti.... 38. Priteisti ieškovui V. B., a. k. ( - ), gyv. ( - ) iš atsakovo R. K. a. k. ( -... 39. Priteisti iš atsakovo 29,84 Lt (dvidešimt devynis litus 84 centų) žyminio... 40. Sprendimas gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per 30 dienų nuo jo...