Byla 2-994-844/2013
Dėl skolos, kurią sudaro paskola ir delspinigiai, procesinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo,-

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Vasiliauskas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB “4finance“ ieškinį atsakovui A. K. (A. K.) dėl skolos, kurią sudaro paskola ir delspinigiai, procesinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo,-

Nustatė

3Ieškovas UAB „4finance“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl 1120,00 Lt skolos, kurią sudaro 400,00 Lt paskola bei 720,00 Lt delspinigių, 5 % dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidų - 72,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio priteisimo iš atsakovo A. K.. Prašo priimti sprendimą už akių, jei atsakovas nepateiks procesinių dokumentų arba neatvyks į teismo posėdį.

4Atsakovui A. K. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos CPK 130 str. numatytu būdu 2013 m. liepos 29 d.

5Atsakovas, gavęs procesinius dokumentus, per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

6Ieškinys tenkintinas dalinai.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.).

8Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas dalinai.

9Atsiliepimo nepateikimas laiku rodo, kad atsakovas pareikštam ieškiniui neprieštarauja.

10Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas UAB „SMScredit.lt“ (dabartinis pavadinimas UAB „4finance“) su atsakovu A. K. 2010 m. lapkričio 30 d. telekomunikacijų galiniais įrenginiais sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 4526601, kurios pagrindu UAB „SMScredit.lt“ įsipareigojo suteikti 400,00 Lt kreditą atsakovui, o pastarasis įsipareigojo ieškovui minėtą kreditą iki 2010 m. gruodžio 29 d. grąžinti.

11Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 2 d. nustatyta, kad paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento. Ieškovo pinigų perdavimo atsakovui faktą patvirtina 2010 m. lapkričio 30 d. mokėjimo nurodymas Nr. 4526601, kuriame nurodyta, jog 400,00 Lt suma ieškovo yra pervesta į atsakovo sąskaitą, nurodyta mokėjimo paskirtis – paskolos sutarties Nr. 4526601.

12Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., 6.383-6.391 str.), tačiau atsakovas savo prievolės grąžinti kreditą neįvykdė, taigi netinkamai vykdė sutartyje numatytas sąlygas, praleido terminą (Lietuvos Respublikos CK 6.53 str. 1 d., 6.63 str. 1 d., 1 p., 2 p.), todėl, atsiradus atsakovo atžvilgiu sutartinei civilinei atsakomybei (Lietuvos Respublikos CK 6.245 str. 3 d.), ieškovo teisės turi būti apgintos Lietuvos Respublikos CK 1.138 str. 6 p. tvarka, priteisiant 400,00 Lt paskolos sumą.

13Savo reikalavimą priteisti 720,00 Lt delspinigių ieškovas grindžia UAB „SMScredit.lt“ bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 7.2. punktu, kurie skaičiuojami po 1 % nuo negrąžintos mokėjimų sumos nuo 2010 m. gruodžio 30 d. už kiekvieną kalendorinę dieną.

14Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kitose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 % delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73 % per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005).

15Sutinkamai su CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Taigi, netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (LAT nutartis Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis būtų patyręs būtent tokio dydžio nuostolius (720,00 Lt) dėl atsakovo netinkamo prievolės vykdymo (Lietuvos Respublikos CPK 12, 178 str.).

16Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, šalių sulygti sutartimi (sutarties 7.2 p.) 1 % delspinigiai už kiekvieną vėlavimo dieną yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis, nes sudaro 365 % metinių delspinigių. Todėl remiantis išdėstytu, bei atsižvelgiant į tai, kad paskolos sutartis sudaryta 400,00 Lt sumai, ieškovo prašomas priteisti 720,00 Lt delspinigių dydis yra beveik dvigubai didesnis už suteiktos paskolos sumą, ieškovas yra juridinis asmuo, teikiantis fiziniams asmenims trumpalaikius kreditus, todėl išduodamas paskolą turėjo atsižvelgti į atsakovo mokumą, ir į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, sutartinių delspinigių dydis mažintinas iki 0,1 % nuo negrąžintos sumos per dieną, t.y. 36,5 % metinių delspinigių. Todėl iš atsakovo priteistina ieškovui 368,40 Lt delspinigių (Lietuvos Respublikos CK 6.71 str., 6.72 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

17Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti procesines palūkanas. Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, iš atsakovo priteistinos 5 % dydžio metinės palūkanos už priteistą 768,40 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013 m. liepos 15 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 2 d.).

18Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. iš atsakovo priteistinos pašto išlaidos valstybei ir bylinėjimosi išlaidos ieškovo naudai.

19Ieškovas patyrė 72,00 Lt žyminio mokesčio išlaidas, todėl remiantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., ieškovui iš atsakovo priteistina bylinėjimosi išlaidų dalis, proporcinga priteistai sumai. Teismas patenkino 68,60 % reikalavimų, todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 49,39 Lt žyminio mokesčio (72,00 Lt × 68,60 % = 49,39 Lt). Tačiau Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d. 1 p. nustatyta, kad žyminis mokestis negali būti mažesnis kaip 50,00 Lt, o įvertinus Lietuvos Respublikos CPK 82 str. numatytą indeksavimą, žyminio mokesčio dydis negali būti mažesnis nei 72,00 Lt, todėl iš atsakovo priteistina 72,00 Lt žyminio mokesčio.

20Pašto išlaidos byloje sudaro 9,78 Lt, jos sudaro mažesnę nei 10,00 Lt sumą. Todėl vadovaujantis vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 96 str. 6 d. ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355, šios išlaidos nepriteistinos.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 1 d. 1 p., 142 str. 4 d., 246 str.2 d., 285 – 287 str. str.,-

Nutarė

22Ieškinį tenkinti dalinai.

23Priteisti iš atsakovo A. K., a.k. ( - ) 400,00 Lt (keturių šimtų Lt 00 ct) paskolą, 368,40 Lt (tris šimtus šešiasdešimt aštuonis Lt 40 ct) delspinigių, 5 % metinių palūkanų už priteistą 768,40 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013 m. liepos 15 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas - 72,00 Lt (septyniasdešimt du Lt 00 ct) žyminio mokesčio ieškovo UAB “4finance”, į.k. 301881644, naudai.

24Sprendimas už akių atsakovo A. K. apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas, tačiau atsakovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo turi teisę paduoti teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, duomenys apie žyminio mokesčio sumokėjimą.

25Ieškovas UAB „4finance“ per 30 dienų šį sprendimą gali skųsti Panevėžio apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Vasiliauskas,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Ieškovas UAB „4finance“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl 1120,00 Lt... 4. Atsakovui A. K. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos... 5. Atsakovas, gavęs procesinius dokumentus, per teismo nustatytą terminą... 6. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų... 9. Atsiliepimo nepateikimas laiku rodo, kad atsakovas pareikštam ieškiniui... 10. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas UAB... 11. Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 2 d. nustatyta, kad paskolos sutartis... 12. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 13. Savo reikalavimą priteisti 720,00 Lt delspinigių ieškovas grindžia UAB... 14. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje... 15. Sutinkamai su CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos yra... 16. Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, šalių... 17. Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti procesines palūkanas. Lietuvos... 18. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. iš atsakovo priteistinos... 19. Ieškovas patyrė 72,00 Lt žyminio mokesčio išlaidas, todėl remiantis... 20. Pašto išlaidos byloje sudaro 9,78 Lt, jos sudaro mažesnę nei 10,00 Lt... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 1 d. 1 p., 142 str. 4... 22. Ieškinį tenkinti dalinai.... 23. Priteisti iš atsakovo A. K., a.k. ( - ) 400,00 Lt (keturių šimtų Lt 00 ct)... 24. Sprendimas už akių atsakovo A. K. apeliacine ir kasacine tvarka... 25. Ieškovas UAB „4finance“ per 30 dienų šį sprendimą gali skųsti...