Byla 2-1306/2013
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė rašytinio teismo proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Hidras“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 28 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-2872-619/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Statybos sprendimų grupė“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Hidras“ dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Statybos sprendimų grupė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš atsakovo 283 917,89 Lt skolos, delspinigių bei procesinių palūkanų. Reikalavimas kildinamas iš šalių sudarytų 2011 m. spalio 19 d. pardavimo sutarties Nr. PS-11-10-191 ir 2011 m. spalio 24 d. statybos rangos sutarties Nr. HID-10/01. Ieškinio užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – ieškinio sumai areštuoti atsakovui priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, o jų nesant arba esant nepakankamai, – pinigines lėšas, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis. Ieškovas teigė, kad egzistuoja reali tikimybė, jog ieškovui palankus teismo sprendimo atveju, jo (sprendimo) įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomas, kadangi ieškinio suma yra didelė, o atsakovas nevykdo savo įsipareigojimų.

4II.

5Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju iš atsakovo prašoma priteisti suma – 283 917,89 Lt yra didelė ir tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Teismas įvertino, kad ieškovas, pareikšdamas ieškinį, nurodė aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus, pateikė turimus įrodymus, t. y. tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimus, todėl priėjo prie išvados, jog yra teisinis ir faktinis pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str.).

7Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones pirmosios instancijos teismas vadovavosi ekonomiškumo bei proporcingumo principais ir pirmiausia ieškinio sumai (283 917,89 Lt) areštavo atsakovo nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, esantį pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant jį parduoti, įkeisti ar kitais būdais perleisti kitiems asmenims. Nesant turto ar esant jo nepakankamai, trūkstamai sumai areštavo atsakovo pinigines lėšas, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant jomis disponuoti, leidžiant iš areštuoto turto išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokėti mokesčius valstybei ir privalomąsias socialinio draudimo įmokas bei atsiskaityti su ieškovu.

8III.

9Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Hidras“ prašo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės - atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirojo skundo argumentai:

 1. Nutartyje be didelės ieškinio sumos nenurodyti jokie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo motyvai, nenurodytos aplinkybės kodėl teismas sprendė, kad atsakovas jam priklausantį turtą gali paslėpti ar perleisti tretiesiems asmenims, įkeisti. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų patvirtinančių grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui.
 2. Nėra duomenų, kad teismas vertino aplinkybę, jog beveik du trečdalius ieškinio sumos sudaro delspinigiai. Šie delspinigiai turi baudžiamųjų delspinigių požymių ir pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, tokių delspinigių negalima priteisti. Ieškovui palankus sprendimas gali būti priimtas tik dėl 120 163,67 Lt skolos, kuri, lyginant su turimu per 2 milijonų litų vertės turtu, negali būti vertinama kaip didelė suma.
 3. Ieškovas nenurodė, kokio dydžio turtą valdo atsakovas, todėl teismas neturėjo galimybės vertinti reikalavimo sumos dydžio pagal jo (atsakovo) finansines galimybes, todėl skundžiama nutartis yra nepagrįsta.
 4. Iš 2012 metų įmonės balanso matyti, kad įmonė valdo per 2 milijonus litų vertės turtą. Kadangi ieškovas gali tikėtis prisiteisti tik 120 163,67 Lt (delspinigių dydis bus ginčijamas), ši suma, palyginus su jam (atsakovui) priklausančio turto verte, nėra didelė. Iš 2012 m. pelno-nuostolio ataskaitos matyti, kad įmonė dirba pelningai ir jos uždirbamas pelnas didėja, o tai paneigia teismo nurodytą prielaidą, dėl grėsmės jog turtas bus perleistas tretiesiems asmenims.

11Ieškovas UAB „Statybos sprendimų grupė“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašė jį atmesti, skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimo argumentai:

 1. Pagrindinis teismo motyvas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra atsakovo UAB „Hidras“ atžvilgiu didelė ieškinio suma, kuri sudaro prielaidas spręsti dėl atsakovo turimo turto perleidimo ar apsunkinimo. Pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į ieškovo nurodytus pagrindus, įvertino būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir nutartyje šią nuomonę pagrindė. Atsakovo nesutikimas su nutarties motyvais savaime nereiškia jų klaidingumo ar nepakankamumo.
 2. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą pagrindžia ieškovo nurodytos aplinkybės, kad UAB „Hidras“ ieškinio suma yra didelė, o atsakovas ilgą laiką vengia apmokėti ieškovui už atliktus darbus, todėl yra pagrindas spręsti, kad atsakovas nepajėgus grąžinti ieškovui skolą, nepagrįstai vilkina skolos grąžinimą, todėl, sprendžiant pagal atsakovo elgesį iki ieškinio pareiškimo, tikėtina, kad atsakovas sieks išvengti ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo.
 3. Dėl ieškinio reikalavimų tenkinimo spręs ir pasisakys teismas, įvertinęs visas byloje svarbias aplinkybes. Taigi nėra jokio pagrindo konstatuoti, kad delspinigių priteisimas šioje byloje yra negalimas.
 4. Vienintelis atsakovo turimas nekilnojamasis turtas yra įkeistas kredito grąžinimo užtikrinimui, o tai įrodo, kad atsakovas neturint pakankamai nuosavų finansinių išteklių veiklai. Įkeitimas taip pat apsunkina, gal būt, ieškovui palankaus būsimo teismo sprendimo įvykdymą.
 5. Iš pateikto atsakovo balanso negalima spręsti apie gerą jo finansinę padėtį. UAB „Hidras“ turimo turto vertė - 2 167 171 Lt, tačiau didžiąją šio turto dalį (1 489 032 Lt), sudaro trumpalaikis turtas, susidedantis iš išankstinių apmokėjimų tiekėjams (778 237 Lt) ir žaliavų bei komplektavimo gaminių (379 487 Lt). Pastarieji nėra likvidūs turtas, todėl už balanse nurodomą šio turto vertę, jo nebūtų galima parduoti. UAB „Hidras“ turimo ilgalaikio turto vertė yra tik 678 140 Lt, didžiąją jo dalį sudaro transporto priemonės (299 106 Lt), dėl savo prigimties pasižyminčios greitu nusidėvėjimu. Bendra UAB „Hidras“ balanse nurodomo turto vertė (įskaitant trumpalaikį turtą) yra 2 167 171 Lt, tačiau per vienerius metus mokėtinos sumos yra lygios 1 851 127 Lt.

12IV.

13Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas tenkinamas.

15CPK 144 straipsnio 1 dalis nutato, kad teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Kiekvienu atveju teismas turi diskredijos teisę nuspręsti ar yra pagrindas taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones, o taip pat spręsti dėl jų panaikinimo.

16Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis - užtikrinti ieškovui galbūt palankaus teimso sprendimo įvykdymą arba nepasunkinti jo įvykdymo (CPK 144-145 str.), tačiau civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, kad nesiėmus šių priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Didelė ieškinio suma savaime nesudaro pagrindo byloje automatiškai taikyti atsakovo turto areštą kaip laikinąją apsaugos priemonę. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, palyginus ją su nuosavybės teise valdomo turto verte yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. Nr. 2-28/2010; 2008 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-428/2008). Ši prezumpcija (ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką) nėra absoliuti, todėl teismas ją taikydamas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus atsakovo finansines galimybes, t. y. ar konkrečiam atsakovui ieškiniu pareikšto reikalavimo suma yra tikrai didelė. Atsakovas, paduodamas atskirąjį skundą, gali paneigti šią prezumpciją, pateikdamas duomenis, įrodančius jo (gerą) turtinę padėtį (CPK 12 str., 178 str., 314 str.).

17Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas pritaikė atsakovo turto areštą, motyvuodamas didele ieškinio suma (283 917,89 Lt). Teismas sutinka su apeliantu, kad didelė ieškinio suma nėra besąlyginis pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Iš atsakovo 2012 m. gruodžio 31 d. preliminaraus balanso matyti, kad bendrovei priklausantis turtas ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 2 167 171 Lt, bendrovė turi 678 140 Lt ilgalaikio turto (62-63 b. l.) ir nors dalis atsakovui priklausančio nekilnojamojo turto (181 000 Lt vertės nekilnojamasis turtas bei 85 000 Lt vertės transporto priemonė) yra įkeista prisiimtų įsipareigojimų pagal 2012 m. gruodžio 21 d. kredito sutartį įvykdymui užtikrinti (73-83 b. l.), tačiau byloje nėra duomenų, kad atsakovas prievolę pagal šią sutartį vykdytų netinkamai ir į minėtą turtą jau nukreiptas išieškojimas. Įvertinus atsakovo 2012 metų preliminarią pelno (nuostolių) ataskaitą, matyti, kad bendrovė dirba pelningai, lyginant su praėjusiais metais jos pelningumas išaugo. Patikrinus teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazę matyti, kad atsakovui nėra iškeltos nei bankroto, nei restruktūrizavimo bylos, o vienintelis ieškinys, pareikštas atsakovui, yra nagrinėjamas šioje byloje.

18Nors ieškovas atsiliepime ir nurodė, kad pagal atsakovo pateiktą balansą, palyginus su įmonės turimu turtu (2 167 171 Lt), per vienerius metus mokėtinos sumos sudaro 85 procentus (1 851 127 Lt), tačiau įvertinus paminėtas aplinkybes, negalima spręsti, jog šiuo metu apeliantas susiduria su tokiais finansiniais sunkumais, dėl kurių kiltų grėsmė dėl būsimo (tikėtina, kad ieškovui palankaus) teismo sprendimo įvykdymo. Šalis, kuri kreipiasi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi įrodyti, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui palankaus teismo sprendimo atveju, teismo sprendimo įvykdymas realiai pasunkės (CPK 144 str. 1 d., 178 str.). Ieškovas apeliacinės instancijos teismui tokių įrodymų, išskyrus minėtus duomenis apie atsakovui priklausančio turto daliai Hipotekos įregistravimą ir įkeitimą, nepateikė, t. y. neįrodė, jog atsakovas atlieka ar ketina atlikti veiksmus, įrodančius, kad siekia perleisti turimą turtą tretiesiems asmenims, jį paslėpti ar kitaip apsunkinti. Nagrinėjamoje byloje ieškinio reikalavimą sudaro 120 163,67 Lt įsiskolinimas, kildinamas iš prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ir 163 754,22 Lt delspinigių. Iš apelianto argumentų galima spręsti, kad apeliantas iš esmės nesutinka su ieškovo apskaičiuotų delspinigių dydžiu (57-59 b. l.). Įvertinus apelianto turimo turto ir ginčijamos ieškinio sumos santykį, tuo labiau nėra pagrindo teigti, kad ieškovo reikalaujama skola yra tokia didelė, apeliantas, esant jam nepalankiam teismo sprendimui, jos negalės atlyginti.

19Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai suabsoliutino ieškinio sumą, įvertinęs ją kaip didelę, neįvertinęs kitų šiam ginčui reikšmingų faktinių aplinkybių, todėl priėmė nepagrįstą nutartį, kuri naikinama ir ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetamas.

20Ši nutartis neužkerta ieškovui galimybės, pasikeitus bylos faktinėms aplinkybėms, pateikti teismui naują prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 144 str. 3 d.).

21Atsakovas atskirajame skunde pareiškė prašymą atlyginti su atskirojo skundo padavimu susijusias bylinėjimosi išlaidas – 800 Lt už teisinę pagalbą (2013 m. vasario 18 d. sąskaita Nr. 18-02/13), 140 Lt žyminis mokestis (2013 m. vasario 28 d. vietinis lėšų pervedimas), tačiau šiuo metu šis klausimas nesprendžiamas, nes bylinėjimosi išlaidų paskirstymas sprendžiamas teismui priėmus galutinį sprendimą išsprendus bylą iš esmės (CPK 93, 98 str.).

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

23Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 28 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo UAB „Statybos sprendimų grupė“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui UAB „Hidras“ atmesti.

24Nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims ir Turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2.
 1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovas UAB „Statybos sprendimų grupė“ kreipėsi į teismą su... 4. II.... 5. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju iš atsakovo prašoma priteisti suma... 7. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones pirmosios instancijos teismas... 8. III.... 9. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Hidras“ prašo panaikinti skundžiamą... 11. Ieškovas UAB „Statybos sprendimų grupė“ atsiliepime į atskirąjį... 12. IV.... 13. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirasis skundas tenkinamas.... 15. CPK 144 straipsnio 1 dalis nutato, kad teismas dalyvaujančių byloje asmenų... 16. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis - užtikrinti ieškovui galbūt... 17. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas pritaikė atsakovo turto... 18. Nors ieškovas atsiliepime ir nurodė, kad pagal atsakovo pateiktą balansą,... 19. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai suabsoliutino ieškinio sumą,... 20. Ši nutartis neužkerta ieškovui galimybės, pasikeitus bylos faktinėms... 21. Atsakovas atskirajame skunde pareiškė prašymą atlyginti su atskirojo skundo... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337... 23. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 28 d. nutartį ir klausimą... 24. Nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims ir Turto arešto...