Byla 2-411-673/2014
Dėl skolos, delspinigių, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų ir palūkanų priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Laima Šablevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui K. Š. dėl skolos, delspinigių, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Gelvora“ ieškiniu (b. l. 1-3) prašo priteisti iš atsakovo K. Š. 468,31 Lt skolą, 1537,46 Lt delspinigius, 196,45 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 procentų procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai 2014-02-06 CPK 130 str. numatyta tvarka, viešo paskelbimo būdu (b. l. 48). Per nustatytą 30 dienų nuo pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje terminą atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog 2002-05-10 pradinis kreditorius UAB „Tele2“ ir atsakovas K. Š. sudarė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. V11.1.-A67201681-B187, remiantis kuria UAB „Tele2“ įsipareigojo teikti atsakovui mobiliojo skaitmeninio ryšio paslaugas, o atsakovas įsipareigojo naudotis šiomis paslaugomis bei kas mėnesį mokėti mokesčius už paslaugas pagal paslaugų teikėjo išrašytas sąskaitas (b. l. 15-16). Šioje sutartyje taip pat buvo nustatyta, kad klientui (t. y. atsakovui) laiku neapmokėjus sąskaitos, klientas privalo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo laiku neapmokėtos sumos (sutarties 6.6 p.). Už 2003 m. sausio mėn. – 2004 m spalio mėn. suteiktas paslaugas UAB „Tele2“ išrašė ir pateikė atsakovui apmokėjimui PVM sąskaitas faktūras (b. l. 20-41). Iš ieškinyje nurodytų aplinkybių matyti, kad atsakovas šių sąskaitų pilnai neapmokėjo ir liko skolingas 468,31 Lt. Pagal 2009-03-31 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21 pradinis kreditorius UAB „Tele2“ reikalavimo teisę į atsakovo 468,31 Lt skolą perleido ieškovui UAB „Gelvora“ (b. l. 5, 11-14). 2009-05-04 pranešimu ieškovas pranešė atsakovui apie reikalavimo teisės perleidimą ir paragino sumokėti skolą, delspinigius ir skolos išieškojimo išlaidas (b. l. 42), tačiau duomenų apie tai, jog atsakovas įvykdė šį ieškovo reikalavimą, byloje nėra.

6Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.). Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 str.), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas pilnai įvykdo prievolę. Kadangi duomenų, jog atsakovas tinkamai įvykdė savo įsipareigojimus pagal Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutartį ir sumokėjo už jam suteiktas paslaugas, byloje nėra, skolos dydis neginčijamas, ieškovui UAB „Gelvora“, kaip pradinio kreditoriaus UAB „Tele2“ reikalavimo teisės įgijėjui, iš atsakovo priteistina 468,31 Lt skola (CK 6.38 str., 6.101 str., 6.213 str. 1 d., 6.720 str. 3 d.).

7CK 6.101 str. 2 d. nustato, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Kaip minėta aukščiau, nustatytu laiku neapmokėjęs sąskaitos už paslaugas, atsakovas įsipareigojo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojamus nuo laiku neapmokėtos sumos, todėl ieškovas už mokėjimo prievolės termino praleidimą atsakovui priskaičiavo 1537,46 Lt delspinigių už laikotarpį nuo 2004-11-29 iki 2013-11-25 (b. l. 7).

8Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba iki sutartinius įsipareigojimus (CK 6.71 str.). Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais. Tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.).

9Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu ir atsakovas negalėjo derėtis dėl sutarties sąlygų, tai, jog 0,1 proc. dydžio delspinigiai sudaro net 36,5 proc. metinių palūkanų, o paskaičiuota delspinigių suma (1537,46 Lt) daugiau nei tris kartus viršija neįvykdytos pagrindinės prievolės dydį (468,31 Lt), vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, darytina išvada, jog prašomos priteisti netesybos yra aiškiai per didelės ir atlieka ne kompensacinę funkciją. Pažymėtina ir tai, kad iš byloje esačių sąskaitų matyti, kad atsakovas mokesčių už suteiktas paslaugas visiškai nemoka nuo 2003 m. gegužės mėnesio, ieškovas delspinigius skaičiuoja nuo 2004-11-29. Byloje nėra duomenų, kad tiek pirminis kreditorius UAB ,,Tele2“, kol 2009-03-31 perdavė reikalavimo teisę ieškovui, tiek pats ieškovas būtų ėmęsi kokių nors aktyvių veiksmų, kad skola būtų priteista anksčiau. Byloje yra pateiktas vienintelis 2009-05-04 ieškovo pranešimas atsakovui dėl įsiskolinimo. Duomenų, kokios kliūtys apribojo ieškovo ar pradinio kreditoriaus teises operatyviai ginti pažeistas savo teises, t. y. įrodymų, pateisinančių ilgą delsimą kreiptis į teismą, byloje nėra. Todėl toks kreditorių, kaip verslininkų, elgesys vertinas kaip nesąžiningas vartotojo atžvilgiu, nes dėl jų delsimo kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo iš atsakovo buvo nepagrįstai didinamas delspinigių dydis ir tai negalima vertinti kaip sąžiningą nukentėjusios šalies nuostolių atlyginimą (Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1745-513/2012). Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju 0,02 proc. dydžio delspinigiai būtų adekvatūs kreditoriaus patirtiems nuostoliams, toks delspinigių dydis atitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalaujamų priteisti delspinigių dydis mažintinas iki 0,02 proc. dydžio delspinigių per dieną ir ieškovui iš atsakovo priteistina 307,49 Lt delspinigių (468,31 Lt x 0,02 proc. x 3283 d. = 307,49 Lt) delspinigių. Likusioje dalyje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

10Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 196,45 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Kaip matyti iš pateikto šių išlaidų detalizavimo, jas sudaro pranešimų siuntimo išlaidos, ieškovo darbuotojų darbo užmokestis, darbo priemonės ir kt. (b. l. 6). Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad iš nurodomų išlaidų ieškovas patyrė 3,63 Lt išlaidas (3,00 Lt + 21 proc. PVM mokestis), išsiųsdamas atsakovui vieną 2009-05-04 pranešimą dėl reikalavimo perleidimo (b. l. 42). Įrodymų apie kitų pranešimų siuntimą, 12,00 Lt išlaidas už užklausas nekilnojamojo turto registrui, 4,00 Lt išlaidas už užklausas Gyventojų registro tarnybai, ieškovas nepateikė (CPK 178 str.). Vertindamas kitas išlaidų išklotinėje nurodytas išlaidas – darbo priemonės, darbuotojo darbo užmokestis – teismas konstatuoja, jog šios išlaidos negali būti pripažintos išlaidomis, susijusiomis su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka CK 6.249 str. 4 d. 3 p. prasme, nes tai yra išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti. Be to, ieškovas nepateikė jokių duomenų, kad per visą laikotarpį iki kreipimosi į teismą dienos (apart 2009-05-04 pranešimo dėl reikalavimo perleidimo išsiuntimą) būtų ėmęsis kokių nors konkrečių skolos išieškojimo ne teisme veiksmų. Todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 3,63 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, o likusioje dalyje reikalavimas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas.

11Remiantis CK 6.37 str. 2 d., numatančia, kad skolininkas turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-01-29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

12Šioje byloje ieškovas patyrė 72,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (sumokėtas žyminis mokestis) (b. l. 4). Pagal bendrą taisyklę, ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Tačiau Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d. 1 p. nustatyta, kad žyminis mokestis negali būti mažesnis kaip 50,00 Lt, o įvertinus Lietuvos Respublikos CPK 82 str. numatytą indeksavimą, žyminio mokesčio dydis negali būti mažesnis nei 72,00 Lt. Taigi tokio dydžio žyminį mokestį ieškovas būtų privalėjęs sumokėti ir tuo atveju, jeigu būtų sumažinęs reikalaujamų priteisti delspinigių dydį bei kitus ieškinio reikalavimus, todėl vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, ieškovui iš atsakovo priteistinas visas sumokėtas 72,00 Lt žyminis mokestis.

13Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija minimalios 10 Lt sumos, todėl jos iš atsakovo valstybei nepriteisiamos (CPK 96 str. 6 d.).

14Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285-286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo K. Š., a. k. ( - ) 468,31 Lt (keturių šimtų šešiasdešimt aštuonių litų 31 ct) skolą, 307,49 Lt (trijų šimtų septynių litų 49 ct) delspinigius, 3,63 Lt (trijų litų 63 ct) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-01-29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72,00 Lt (septyniasdešimt dviejų litų) žyminį mokestį ieškovui UAB „Gelvora“, į. k. 125164834, Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, a. s. Nr. LT02 7044 0600 0031, 0074, AB SEB bankas.

17Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

18Atsakovas negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai