Byla 2-389-652/2014
Dėl kelio servituto nustatymo ir atsakovės (ieškovės pagal priešieškinį) D. P. priešieškinį ieškovei (atsakovei pagal priešieškinį) M. K. ir atsakovui pagal priešieškinį A. B., tretiesiems asmenims V. J., V. G., D. M., B. J., T. J., A. J., P. B., J. C., R. C., Ž. U., M. C., institucijoms, teikiančioms išvadas byloje – Nacionalinei žemės tarnybai ir Alytaus rajono savivaldybės administracijai dėl kelio servituto nustatymo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Aldona Sakalauskienė, sekretoriaujant E. J., dalyvaujant ieškovės M. K. atstovėms advokatei I. L. ir V. J., atsakovei D. P., jos atstovei advokatei I. A., trečiajam asmeniui V. J., jos atstovei advokatei I. L., trečiajam asmeniui A. B., jo atstovui advokatui V. K., Alytaus rajono savivaldybės administracijos atstovei V. B., nedalyvaujant ieškovei M. K., tretiesiems asmenims V. G., D. M., B. J., T. J., A. J., P. B., J. C., R. C., Ž. U., M. C., institucijos, teikiančios išvadą – Nacionalinės žemės tarnybos atstovei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės M. K. ieškinį atsakovei D. P., tretiesiems asmenims V. J., A. B., V. G., D. M., B. J., T. J., A. J., P. B., J. C., R. C., Ž. U., M. C., institucijoms, teikiančioms išvadas byloje – Nacionalinei žemės tarnybai ir Alytaus rajono savivaldybės administracijai dėl kelio servituto nustatymo ir atsakovės (ieškovės pagal priešieškinį) D. P. priešieškinį ieškovei (atsakovei pagal priešieškinį) M. K. ir atsakovui pagal priešieškinį A. B., tretiesiems asmenims V. J., V. G., D. M., B. J., T. J., A. J., P. B., J. C., R. C., Ž. U., M. C., institucijoms, teikiančioms išvadas byloje – Nacionalinei žemės tarnybai ir Alytaus rajono savivaldybės administracijai dėl kelio servituto nustatymo,

Nustatė

2ieškovė M. K. kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu (2 t. b. l. 57-64) atsakovei D. P., prašydama nustatyti atsakovės D. P. žemės sklype, kurio kadastrinis numeris 3330/0003:81, esančiame ( - ), 0,1904 ha ploto, neatlygintinį kelio servitutą (teisę neatlygintinai bet kuriuo paros metu ir metų laiku važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti gyvulius), kuris UAB ,, ( - )“ 2012-08-03 kelio servituto nustatymo plane pažymėtas tašku 214, viešpataujančiam daiktui ieškovės M. K. sodybai – pastatams (unikalūs numeriai: ( - )), tinkamai naudoti ir patekti į žemės valdas, esančias( - ), valdomas nuosavybės teise Alytaus apskrities valdytojo administracijos 1996-10-21 sprendimu Nr. 33-5897 ir 1996-10-21 įsakymu Nr. 673; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovė D. P. kreipėsi į teismą su priešieškiniu ieškovei (atsakovei pagal priešieškinį) M. K. ir atsakovui pagal priešieškinį A. B., prašydama nustatyti D. P. 11,1872 ha žemės sklype, kurio kadastrinis numeris( - ), esančiame( - ), 0,1278 ha ploto atlygintinį kelio servitutą, suteikiantį teisę M. K., asmens kodas ( - ) bet kuriuo paros metu ir metų laiku važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti gyvulius, pažymėtu UAB ,, ( - )“ 2013-06-20 kelio servituto nustatymo plane. Už naudojimąsi servitutiniu keliu nustatyti 500 Lt piniginę kompensaciją už kiekvienus kalendorinius metus nuo 2012-12-12 (nuo LAP taikymo), kurią M. K. privalo sumokėti kiekvienais metais ne vėliau kaip iki kiekvienų einamųjų kalendorinių metų gruodžio 31 dienos. Piniginę kompensaciją pravesti į D. P. sąskaitą AB Swedbank Nr. ( - ). Nustatyti D. P. 11,1872 ha žemės sklype, kurio kadastrinis numeris( - ), esančiame( - ), 0,1278 ha ploto atlygintinį kelio servitutą, suteikiantį teisę A. B., asmens kodas ( - ) bet kuriuo paros metu ir metų laiku važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti gyvulius, pažymėtu UAB ,, ( - )“ 2013-06-20 kelio servituto nustatymo plane. Už naudojimąsi servitutiniu keliu nustatyti 500 Lt piniginę kompensaciją už kiekvienus kalendorinius metus nuo 2012-12-12 (nuo LAP taikymo), kurią A. B. privalo sumokėti kiekvienais metais ne vėliau kaip iki kiekvienų einamųjų kalendorinių metų gruodžio 31 dienos. Piniginę kompensaciją pravesti į D. P. sąskaitą AB Swedbank Nr. ( - ). Įpareigoti atsakovus M. K. ir A. B. savo lėšomis įsirengti, valyti, tvarkyti ir remontuoti kelią, pažymėtą UAB ,, ( - )“ 2013-06-20 kelio servituto nustatymo plane.

4Ieškovė M. K. į teismo posėdį neatvyko, ją atstovauja advokatė I. L. ir V. J.. A. I. L. palaikė ieškovės reikalavimus ir paaiškino, kad, atkuriant nuosavybės teises į atsakovės valdomą sklypą, nebuvo išspręstas bendro naudojimo kelio klausimas, nes, būtent, per atsakovės valdomą žemės sklypą ieškovė, tretieji asmenys, kiti asmenys gali patekti į savo namų valdas, žemės sklypus. Paaiškino, kad atsakovė neleidžia naudotis keliu, einančiu pro jos sodybą, darydama įvairias kliūtis. Pabrėžė, kad ginčo keliu visada naudojosi ieškovė ir gretimų sklypų ir namų valdų savininkai kaip bendrojo naudojimo keliu, nes kitos galimybės ieškovei, tretiesiems asmenims patekti į savo namų valdą nėra. Mano, kad servitutas turėtų būti neatlygintinis, nes kelio plotas įskaitytas į atsakovei atkurtos žemės plotą, Žemėtvarkos skyriui padarius akivaizdžią klaidą. Nurodė, jog ginčo kelias reikalingas ir kitiems gyventojams bei viešiesiems reikalams (gaisrinei, greitajai pagalbai ir pan.), todėl nėra teisinga ieškovei mokėti mokestį už visų naudojamą kelią. Prašė ieškinį tenkinti, priešieškinį tenkinti iš dalies. Ieškovės atstovė ir trečiasis asmuo V. J. sutiko su advokatės nurodytomis aplinkybėmis ir argumentais, palaikė ieškovės ieškinį.

5Atsakovė D. P. su ieškiniu sutiko iš dalies, palaikė savo priešieškinį. Atsakovė sutiko, kad būtų nustatytas kelio servitutas jos sklype, tačiau nesutiko su kelio pločiu bei nesutiko dėl neatlygintinio servituto. Nesutiko su ieškovės nurodyta aplinkybe, kad ieškovė nuosavybės teise turi 2,86 ha žemės sklypą, nes nuosavybės teisės į šį sklypą nėra registruotos viešajame registre. Paaiškino, kad naudojimasis keliu, kuris yra jos žemėje, turi būti apmokestinamas, nes dėl to ji patiria įvairių nepatogumų: kelias eina visai šalia jos sodo, juo važiuoja įvairi žemės ūkio technika, kuri gadina kelią. Nurodė, kad kelio niekas neremontavo, nors juo naudojosi. Dėl ieškinio reikalavimo A. B. paaiškino, kad A. B. daugiausiai naudojasi keliu, su juo vyksta pastovūs konfliktai: į jo žemės sklypus važiuoja sunkiasvorė ir didelių gabaritų žemės ūkio technika, važiuoja medžiotojai į jam priklausantį mišką ir pan. Nurodė, kad ir A. B. turi mokėti 500 Lt kasmetinę sumą už naudojimąsi keliu. Paaiškino, kad iš kitų asmenų mokesčio neprašo, ginčo su jais nėra. Atsakovės atstovė advokatė I. A. papildomai paaiškino, kad ir seniūnija turėtų būti suinteresuota šiuo keliu, nes kelias reikalingas viešiesiems poreikiams, kad savivaldybės ar valstybės institucijos turėtų imtis iniciatyvos suprojektuoti kitą kelią, kuris nepažeistų atsakovės interesų. Pabrėžė, kad kelio servitutas turi būti atlygintinis, nes tokią teismų praktiką formuoja Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, be to tai atitinka protingumo kriterijų, nes naudojamasi atsakovei priklausančia žeme, o ieškovė ir trečiasis asmuo A. B. gauna naudą iš savo ūkių.

6Trečiasis asmuo A. B. palaikė ieškovės reikalavimus. Nurodė, kad nuosavybės teise valdo žemės ir miško paskirties sklypus, tačiau juos išnuomavęs ūkininkui G.. Sutiko, kad žemei dirbti reikalinga įvairi žemės ūkio technika, tame tarpe ir didesnių gabaritų. Sutiko, kad su medžiotojais kartais važiuoja pro atsakovės sodybą į jo mišką medžioti. Paaiškino, kad kelias, einantis pro atsakovės sodybą, visada buvo pažymėtas kaip bendrojo naudojimo kelias žemėtvarkos planuose ir projektuose, be to, nurodė, kad tas pats kelias, einantis toliau už atsakovės sodybos, jau yra bendrojo naudojimo. Nesutiko mokėti už naudojimąsi keliu bei kelią remontuoti, nes minėtu keliu naudojasi ne tik jis ir ieškovė, kelias reikalingas ir viešiesiems poreikiams. Jo atstovas advokatas V. K. paaiškino, kad vykstantis ginčas yra nevykusios žemės reformos rezultatas, kad žemėtvarkos skyrius (dabar Nacionalinė žemės tarnyba) netinkamai atkūrė nuosavybės teises, nesudarydamas galimybių savininkams pasiekti savo žemę. Pabrėžė, kad ginčo kelias buvo naudojamas kaip bendro naudojimo kelias jau nuo 1927 metų, tą tvirtina rašytiniai įrodymai byloje bei liudytojų parodymai. Nurodė, kad kelio servitutas turi būti neatlygintinis, nes jis reikalingas viešiesiems interesams, be to, atsakovė neįrodė ir nepagrindė nuostolių dydžio.

7Tretieji asmenys V. G., D. M., B. J., T. J., A. J., P. B., J. C., R. C., Ž. U., M. C. į teismo posėdį neatvyko. Teismo šaukimai įteikti tinkamai (2 t. b. l. 158-184). Tretieji asmenys D. M., B. J., T. J., A. J. pateikė teismui prašymus nagrinėti bylą jiems nedalyvaujant (2 t. b. l. 145-148). Trečiųjų asmenų V. G., P. B., J. C., R. C., Ž. U., M. C. neatvykimo priežastys nežinomos. Atsiliepdami į patikslintą ieškinį tretieji asmenys M. C., J. C., Ž. U., R. C. palaikė ieškovės ieškinį, pateikė 1927 metų ( - )ir aplinkinių kaimų žemės vienkiemiais išskirstymo planą, kuris, jų teigimu, patvirtina kelio naudojimą nuo senų laikų (2 t. b. l. 117-120). Trečiasis asmuo V. J. atsiliepime palaikė ieškovės ieškinį (2 t. b. l. 149-152).

8Institucijos, teikiančios išvadą byloje - Nacionalinės žemės tarnybos atstovė į teismo posėdį neatvyko. Teismo šaukimas įteiktas tinkamai (2 t. b. l. 157). Pateiktoje išvadoje nurodyta, kad P. M. (atsakovės tėvo) žemės dokumentacijos archyvinėje byloje po kadastrinių matavimų kelio plotas nurodytas 0,1904 ha, kad kelio plotis pagal Civilinio kodekso, poįstatyminių aktų nuostatas neturi būti mažesnis nei 4 metrai ir, kad servitutas turi būti atlygintinis (2 t. b. l. 35-37).

9Institucijos, teikiančios išvadą byloje – Alytaus rajono savivaldybės administracijos atstovė paaiškino, kad ginčo kelias yra vietinės reikšmės vidaus kelias, jis nėra priskirtas viešiesiems keliams, todėl nėra inventorizuotas. Nurodė, kad savivaldybė negali pateikti tikslių kelio išmatavimų, tačiau naudodamiesi VĮ Registrų centro duomenimis, ortofoto žemėlapiu, teikia preliminarius kelio išmatavimus: kelio ilgis pro atsakovės sodybą link ( - )rajono pro ieškovės sodybą yra apie 1,21 km, kelio plotis atitinkamose vietose yra 5,99 m, 7,50 m, 5,45 m, 7,37 m, 5,45 m. Palaikė duotas išvadas ir informaciją (2 t. b. l. 114-116, 3 t. b. l. 18-24).

10Liudytojas A. L. parodė, kad jis yra ( - )seniūnijos seniūnas ir žino, kad ginčo kelias visada buvo naudojamas kaip bendrojo naudojimo kelias, žino, kad trečiasis asmuo A. B. remontavo šį kelią, kad kelias reikalingas ir viešiesiems poreikiams, tačiau mano, kad kito kelio patekti ieškovei ir tretiesiems asmenims nėra, be to, nėra lėšų, kad seniūnija galėtų inicijuoti kito kelio statybą. Nurodė, kad atsakovės sodyboje jau dveji metai kaip niekas negyvena. Nurodė, kad kelias eina netoli atsakovės sodo, kuriame yra keli seni vaismedžiai, o nuo namo kelias eina maždaug už 100 m. Pabrėžė, kad kelio servitutas turi būti neatlygintinis, nes kaimo žmonės nuo seno naudojasi šiuo keliu, kad kaime tai yra įprasta.

11Liudytojas M. M. parodė, kad kelias tarp atsakovės ir ieškovės sodybų visada buvo, kad kelio plotis yra apie 6 m, kelias eina apie 100 m nuo atsakovės sodybos ir netoli jo sodo, kad kelias buvo užtvertas, nebuvo leidžiama remontuoti kelią, kad kelio būklė yra bloga, kad atsakovė dvejus metus sodyboje negyvena, savo žemę nuomoja ūkininkui G..

12Liudytojas H. K. parodė, kad jis yra ieškovės anūkas, todėl gali patvirtinti, kad kelias reikalingas nuvažiuoti pas senelę jai padėti, kad ją pasiektų medicininė pagalba ir pan. Patvirtino, kad atsakovė savo sodyboje negyvena.

13Ieškinys ir priešieškinis tenkintini iš dalies. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė M. K. nuosavybės teise valdo gyvenamąjį namą su ūkio pastatais, esantį ( - ) (1 t. b. l. 14-16). Alytaus apskrities valdytojo administracijos 1996-10-21 sprendimu Nr. 33-5897 ir 1996-10-21 įsakymu Nr. 673 ieškovei M. K. atkurtos nuosavybės teisės ekvivalentine natūra į 2,86 ha žemės sklypą, esantį ( - )rajone, ir suteiktas sklypas asmeniniam ūkiui (1 t. b. l. 17, 20-21). Iš P. M. žemės dokumentacijos, 1991-07-24 Alytaus rajono valdybos potvarkio matyti, kad P. M. (atsakovės tėvui) buvo suteiktas 10,97 ha žemės sklypas valstiečio ūkiui steigti, kuriame nurodyta, jog keliai užima 0,16 ha (1 t. b. l. 18-19, 22-25, 146). Atlikus žemės sklypo kadastrinius matavimus, buvo pakeisti sklypo kadastro duomenys ir kelių plotas nurodytas 0,1904 ha (1 t. b. l. 147). Iš Nekilnojamojo turto registro išrašo matyti, kad atsakovė įgijo nuosavybės teises į žemės sklypą 2007-02-01 rentos sutarties pagrindu (1 t. b. l. 147). Nacionalinės žemės tarnybos pateiktuose dokumentuose yra 2009-10-29 atsakovės D. P. prašymas dėl kadastro duomenų keitimo, kuriame nurodyta, jog ji sutinka, kad jos žemės sklype būtų nustatytas servitutas (1 t. b. l. 147). Iš ieškovės atstovių, atsakovės, trečiojo asmens A. B. paaiškinimų matyti, kad tarp šalių kyla ginčas dėl naudojimosi keliu, kuris patenka į atsakovės valdomą žemę (1 t. b. l. 88-99, 2 t. b. l. 9). Iš Nacionalinės žemės tarnybos informacijos matyti, kad kelio projektavimo klausimas valstybinio fondo žemėje negali būti sprendžiamas (1 t. b. l. 104-120). Nors šalys kelia klausimą dėl viešojo intereso buvimo šioje byloje, tačiau į bylos nagrinėjimą įtrauktos valstybės ir savivaldybės institucijos nemato galimybių kitaip spręsti šią problemą. Proceso dalyviai patvirtino, kad ginčo kelias yra vienintelis kelias, kuriuo ieškovė gali patekti į savo sodybą bei turimą žemės sklypą. Tokią aplinkybę patvirtina ir Nacionalinės žemės tarnybos pateikta Alytaus rajono kelių schema (1 t. b. l. 120). Atsakovė D. P. neprieštarauja, kad jai priklausančioje žemėje būtų nustatytas kelio servitutas viešpataujančiam daiktui, t. y. ieškovės M. K. sodybai ir žemės sklypui bei trečiojo asmens (atsakovo pagal priešieškinį) žemės sklypams, tačiau prašo atlygintinio servituto ir prašo įpareigoti atsakovus tvarkyti ir remontuoti kelią. Atsakovė pareiškė priešieškinį tik dviems atsakovams - M. K. ir A. B., tuo tarpu kiti tretieji asmenys, nors dalis jų neišreiškė pozicijos byloje, bet, akivaizdu, kad ir jie naudojasi ginčo keliu (2 t. b. l. 117-120, 137-138). Atsakovės teigimu, atsakovais priešieškinyje nurodžiusi asmenis, kurie daugiausiai naudojasi keliu, o su kitais asmenimis dėl kelio naudojimo yra susitarusi. Byloje yra pateikti du kelio servituto nustatymo planai: ieškovės plane kelio plotas nurodytas 0,1904 ha, o plotis – 6 metrai (1 t. b. l. 10); atsakovės plane (po patikslinimo, gavus NŽT išvadą)) kelio plotas nurodytas 0,1278 ha, o plotis – 4 metrai (2 t. b. l. 110). Teismui įpareigojus Nacionalinę žemės tarnybą pateikti išvadą dėl planų atitikimo įstatymo reikalavimams, Nacionalinė žemės tarnyba pateikė išvadą, kurioje nurodyta, kad kelio plotis pagal Civilinio kodekso, poįstatyminių aktų nuostatas neturi būti mažesnis nei 4 metrai, jei jo neįmanoma nustatyti pagal anksčiau buvusį kelią (2 t. b. l. 35-37). Iš Alytaus rajono savivaldybės administracijos pateiktos informacijos matyti, kad naudodamiesi VĮ Registrų centro duomenimis, ortofoto žemėlapiu, nustatė tokius preliminarius kelio išmatavimus: kelio ilgis pro atsakovės sodybą link Varėnos rajono pro ieškovės sodybą yra apie 1,21 km, kelio plotis atitinkamose vietose yra 5,99 m, 7,50 m, 5,45 m, 7,37 m, 5,45 m (3 t. b. l. 18-24). Pažymėtina, kad Nekilnojamojo turto registro išraše kelio plotas po kadastrinių matavimų atsakovės žemės sklype nurodytas 0,1904 ha (2 t. b. l. 147). Trečiojo asmens A. B. atstovas advokatas V. K. pateikė UAB ,, ( - )“ žemės sklypo planus ir informaciją, kad tarp trečiojo asmens A. B. sklypų ir atsakovės D. P. sklypo eina 6 metrų pločio kelias (3 t. b. l. 31-36).

14Teismo sprendimu servitutas nustatomas, jeigu savininkai nesusitaria, o nenustačius servituto, nebūtų įmanoma normaliomis sąnaudomis daikto naudoti pagal paskirtį (CK 4.126 str. 1 d.). Iš šalių, šalių atstovų, trečiojo asmens A. B. paaiškinimų, rašytinių įrodymų byloje matyti, kad kito kelio patekti ieškovei, tretiesiems asmenis į savo namų valdas, žemės sklypus nėra (1 t. b. l. 120). Tiek šalys, tiek tretieji asmenys nuosavybės teise valdo žemės sklypus, kuriuos apdirbdami naudoja ir didesnių gabaritų žemės ūkio techniką (traktorius, kombainus ir pan.). Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovės M. K. pateiktas kelio servituto planas yra ekonomiškesnis, nes atitinka daugumos dirbančių (nuomojančių) žemę interesus bei kelio faktinę padėtį, todėl kelio servitutas nustatytinas pagal ieškovės pateiktą planą (1 t. b. l. 10, 2 t. b. l. 67-89; CK 4.124 str.). Ginčas tarp šalių kyla dėl servituto atlygintinumo. Sutiktina su atsakovės D. P. nurodytais argumentais, kad servitutas turi būti atlygintinis, nes: kelio žemės plotas atsakovei priklauso nuosavybės teise; kelias eina netoli atsakovės sodybos šalia sodo; kelio danga yra gadinama pravažiuojančių transporto priemonių; padidėja triukšmas ir sumažėja saugumas; galimai krenta sklypo vertė. Nors atsakovė nepateikė galimų nuostolių paskaičiavimo, tačiau vien naudojimosi jos žeme faktas, atsižvelgiant į paminėtus argumentas, leidžia daryti išvadą, kad servitutas turi būti atlygintinis (CK 4.129 str.). Pažymėtina ir tai, kad 2009-10-29 atsakovė, rašydama prašymą Nacionalinei žemės tarnybai dėl kadastro duomenų keitimo, sutiko dėl servituto, tačiau 2010-01-04 Alytaus apskrities viršininko įsakyme šis klausimas nebuvo išspręstas. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų, šalių paaiškinimų, institucijų išvadų matyti, kad tik kelio atkarpa, esanti atsakovei priklausančiame sklype, yra įskaityta į jos tėvui P. M. išpirktos žemės plotą, tuo tarpu kelio tęsinys yra bendrojo naudojimo kelias (abiejų šalių pateikti kelio servituto planai). Sutiktina su šalių, trečiojo asmens atstovų išreikšta nuomone, kad institucijos, atsakingos už žemės reformą, neatliko arba nerūpestingai atliko visus veiksmus, formuodami žemės sklypus taip, kad nebūtų pažeisti piliečių interesai, konkrečiai dėl atsakovės sklypo, 1992-12-23 atsakovės tėvui P. M. įsigyjant 8,27 ha žemės pagal pirkimo pardavimo sutartį bei 1993-07-12 priimant Lietuvos žemės ūkio ministerijos sprendimą Nr. 2- 352- 16210 dėl nuosavybės teisių atstatymo ir tuo pagrindu sudarant žemės ūkio naudmenų eksplikaciją, kurioje kelio užimama žemė nebuvo išminusuota iš bendrojo žemės kiekio, taip pažeisdami Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ bei Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo nuostatas, nes bendro naudojimo kelias turėjo būti paliktas kaip valstybinės žemės plotas, t. y. negalėjo būti įskaičiuotas į P. M. nuosavybės teise priklausančią žemę, o įskaičiavus, administraciniu aktu turėjo būti nustatytas kelio servitutas (2 t. b. l. 146). Iš esmės sutiktina ir su ta nuostata, kad ginčo kelias, būdamas bendro naudojimo kelio į ( - )dalimi, yra susijęs su viešojo intereso patenkinimu, nes šiuo keliu dėl įvairių reikalų važiuoja savivaldybės ir valstybės institucijų automobiliai (( - )seniūnijos seniūno parodymai) bei visi kiti, norintys patekti į ( - )bei aplinkinius žemės, miško sklypų plotus, nes kito kelio nėra. Iš institucijų išvadų matyti, kad jos nesiekia pakeisti šio kelio teisinį statusą, t. y. pakeisti į viešąjį kelią, prašo nustatyti servitutą savininko žemėje.

15Kadangi ginčo kelias yra atsakovei priklausančiame žemės sklype, atsakovei neįrodinėjant nuostolių dydžio, spręstinas kompensacijos dydžio atsakovei už naudojimąsi jos žeme, klausimas. Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2009-02-19 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-69/2009 konstatuota: ,,Padarytų dėl servituto nustatymo nuostolių kompensacija, kaip asmens turtinių interesų gynimo būdas, taikomas tada, kai neįmanoma tiksliai nustatyti tarnaujančiojo daikto savininko nuostolių arba sunku juos nustatyti. Pagrindas mokėti nuostolių kompensaciją dėl servituto nustatymo yra su nuosavybės teisės suvaržymu susiję tarnaujančiojo daikto savininko nuostoliai. Tai turtiniai ar neturtiniai netekimai: galimybės naudotis daikto dalimi netekimas, nepatogumų atsiradimas dėl bendro naudojimosi daiktu ar jo dalimi ir kita, įvertinta pinigais. Jeigu šios aplinkybės įrodytos, tai yra pagrindas teismui konstatuoti, kad tarnaujančiojo daikto savininkui turi būti sumokėta nuostolių kompensacija pagal Civilinio kodekso 4.129 straipsnį, jos dydį nustatant pagal Civilinio kodekso 6.249 straipsnio 1 dalį“.

16Konkrečius nuostolius tarnaujančiojo daikto savininkas turi įrodyti, tačiau atsakovė atsisakė įrodinėti konkrečius nuostolius, o prašė priteisti kasmetinę piniginę kompensaciją už servituto nustatymą (CPK 178 str.). Nustatant priteistinos kompensacijos dydį, atsižvelgtina į tai, kad kelio servitutas užima 0,1904 ha. Atsakovė nepateikė jokių šios sklypo dalies skaičiavimų. Iš Nekilnojamojo turto registro išrašo matyti, kad viso 11,1872 ha žemės sklypo vidutinė rinkos vertė yra 26524 Lt, o kelias užima tik 1/59 šio sklypo dalį, kurios vertė būtų 450 Lt (rinkos vertė nustatyta 2011-04-21) (1 t. b. l. 146). Pažymėtina, kad ir atsakovė naudojasi šiuo keliu pagal jo paskirtį. Teismas, nepaneigdamas atsakovės teisės kitoje byloje įrodinėti galimų nuostolių dydį, šioje byloje, atsižvelgdamas į teismų praktiką panašiose bylose, nesant patvirtintos kompensacijų apskaičiavimo metodikos, atsižvelgdamas į aukščiau nustatytas aplinkybes, vadovaudamasis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais sprendžia kompensacijos dydžio klausimą už nuosavybės teisių suvaržymą. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą, spręstina, kad teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus atitinka 100 Lt kasmetinė piniginė kompensacija. priteistina iš ieškovės M. K. ir 100 Lt kasmetinė piniginė kompensacija priteistina iš atsakovo pagal priešieškinį A. B., kurios mokėtinos tarnaujančiojo daikto savininkei atsakovei D. P.. Sutiktina su atsakovės argumentu, kad kompensacija mokėtina nuo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, t. y. nuo 2012-12-12, piniginę kompensaciją pravedant į D. P. sąskaitą AB Swedbank Nr. ( - ), kiekvienais metais ne vėliau kaip iki kiekvienų einamųjų kalendorinių metų gruodžio 31 dienos.

17Pagal Civilinio kodekso 4.114 straipsnį nustatyta, kad servituto turėtojas turi rūpintis tarnaujančiu daiktu, jį prižiūrėti, todėl iš dalies pagrįstas atsakovės priešieškinio reikalavimas, kad ieškovė M. K., atsakovas pagal priešieškinį A. B. turi valyti, tvarkyti ir remontuoti kelią. Pagal Kelių įstatymo 2 straipsnio 8 punktą kelio priežiūra – nuolatiniai kelio darbai siekiant užtikrinti saugų eismą ir numatytą kelio bei jo statinių tarnavimo laiką, pagal to paties straipsnio 12 punktą - taisymas (remontas) – statybos rūšis, kurios tikslas iš dalies arba visiškai atkurti statybos techninių reglamentų nustatytas kelio ar kitų jo statinių savybes, pablogėjusias dėl statinio naudojimo, arba jas pagerinti. Atmestinas atsakovės reikalavimas dėl įpareigojimo savo lėšomis kelią įrengti, kadangi servitutas nustatomas jau esančiam vietinės reikšmės vidaus keliui (Kelių įstatymo 2 straipsnio 13 punktas). Civilinio kodekso 4.114 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad, tais atvejais, kai servituto turinį sudarančiomis teisėmis naudojasi ir pats tarnaujančiojo daikto savininkas, pareiga tinkamai išlaikyti tarnaujantįjį daiktą tenka abiem subjektams proporcingai naudojimuisi daiktu, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje žemės bylose nurodyta, kad teismo vaidmuo šiose bylose turi būti aktyvus. Atsižvelgiant į tai, kad keliu naudojasi ir atsakovė, teismas išeidamas už reikalavimų ribų, daro išvadą, kad pareiga ginčo kelią prižiūrėti tenka ir atsakovei.

18Manytina, kad išaiškėjus, jog valstybės institucija, atkurdama nuosavybės teises ar parduodama valstiečio ūkio žemę atsakovės tėvui P. M., padarė klaidą, svarstytinas ieškovės, trečiųjų asmenų teisėtų lūkesčių (netrukdomai ir neatlygintinai patekti į nuosavybės teise valdomus turto objektus) pažeidimo faktas ir su tuo susijusi galima žala (CK 6.271 str. 1 d., 3 d.).

19Nustatytina, kad buvo patenkinta 2/3 ieškovės reikalavimų ir 1/3 atsakovės. Bylinėjimosi išlaidos priteistinos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovės M. K. patirtos išlaidos sudaro: 2500 Lt advokato atstovavimo išlaidos, 143 Lt žyminis mokestis, 600 Lt už plano paruošimą (1 t. b. l. 7, 140-144, 3 t. b. l. 26-29). Atsakovės D. P. patirtos išlaidos sudaro: 216 Lt ir 72 Lt žyminis mokesti (2 t. b. l. 7, 143). Iš atsakovės D. P. priteistina 2161 Lt (2500+143+600):3x2) bylinėjimosi išlaidų ieškovės M. K. naudai. Iš atsakovės M. K. priteistina 96 Lt (216+72):3) bylinėjimosi išlaidų atsakovės D. P. naudai. Iš šalių po lygiai priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai, t. y. po 139 Lt (CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 -268 straipsniais, 270 straipsniu,

Nutarė

21ieškinį ir priešieškinį tenkinti iš dalies.

22Nustatyti atsakovės D. P., asmens kodas ( - ) žemės sklype, kurio kadastrinis numeris ( - ), esančiame( - ), 0,1904 ha ploto, atlygintinį kelio servitutą (teisę atlygintinai bet kuriuo paros metu ir metų laiku važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti gyvulius), kuris UAB ,, ( - )“ 2012-08-03 kelio servituto nustatymo plane pažymėtas tašku 214, viešpataujančiam daiktui ieškovės M. K. sodybai – pastatams (unikalūs numeriai: ( - )), tinkamai naudoti ir patekti į žemės valdas, esančias( - ), valdomas nuosavybės teise Alytaus apskrities valdytojo administracijos 1996-10-21 sprendimo Nr. 33-5897 ir 1996-10-21 įsakymu Nr. 673 pagrindu.

23Nustatyti atsakovės D. P., asmens kodas ( - ) žemės sklype, kurio kadastrinis numeris( - ), esančiame( - ), 0,1904 ha ploto, atlygintinį kelio servitutą (teisę atlygintinai bet kuriuo paros metu ir metų laiku važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti gyvulius), kuris UAB ,, ( - )“ 2012-08-03 kelio servituto nustatymo plane pažymėtas tašku 214, viešpataujančiam daiktui atsakovo pagal priešieškinį A. B., asmens kodas ( - ) nuosavybės teise valdomiems žemės sklypams (kadastriniai numeriai: ( - )), esantiems( - ), patekti ir tinkamai naudoti.

24Priteisti iš ieškovės M. K., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ir atsakovo pagal priešieškinį A. B., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), po 100 Lt (vieną šimtą Lt) iš kiekvieno kasmetinę piniginę kompensaciją atsakovei D. P., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), nuo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, t. y. nuo 2012-12-12, piniginę kompensaciją pravedant į D. P. sąskaitą AB Swedbank Nr. ( - ), kiekvienais metais ne vėliau kaip iki kiekvienų einamųjų kalendorinių metų gruodžio 31 dienos.

25Įpareigoti ieškovę M. K., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), atsakovą pagal priešieškinį A. B., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), atsakovę D. P., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), prižiūrėti ir remontuoti UAB ,, ( - )“ 2012-08-03 kelio servituto nustatymo plane pažymėtą tašku 214 0,1904 ha kelią.

262012-12-12 Alytaus rajono apylinkės teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įsigaliojimo.

27Kitoje dalyje ieškinį ir priešieškinį atmesti.

28Priteisti iš atsakovės D. P., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 2161 Lt (du tūkstančius vieną šimtą šešiasdešimt vieną Lt) bylinėjimosi išlaidų ieškovės M. K., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), naudai.

29Priteisti iš ieškovės M. K., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), atsakovės D. P., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), naudai 96 Lt (devyniasdešimt šešis Lt) bylinėjimosi išlaidų.

30Priteisti iš ieškovės M. K., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ir atsakovės D. P., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), iš kiekvienos po 139 Lt (vieną šimtą trisdešimt devynis Lt) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai, šias sumas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB, banko kodas ( - ), mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5660. Mokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Alytaus rajono apylinkės teismo Civilinių bylų raštinę (206 kab.).

31Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Aldona Sakalauskienė,... 2. ieškovė M. K. kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu (2 t. b. l.... 3. Atsakovė D. P. kreipėsi į teismą su priešieškiniu ieškovei (atsakovei... 4. Ieškovė M. K. į teismo posėdį neatvyko, ją atstovauja advokatė I. L. ir... 5. Atsakovė D. P. su ieškiniu sutiko iš dalies, palaikė savo priešieškinį.... 6. Trečiasis asmuo A. B. palaikė ieškovės reikalavimus. Nurodė, kad... 7. Tretieji asmenys V. G., D. M., B. J., T. J., A. J., P. B., J. C., R. C., Ž.... 8. Institucijos, teikiančios išvadą byloje - Nacionalinės žemės tarnybos... 9. Institucijos, teikiančios išvadą byloje – Alytaus rajono savivaldybės... 10. Liudytojas A. L. parodė, kad jis yra ( - )seniūnijos seniūnas ir žino, kad... 11. Liudytojas M. M. parodė, kad kelias tarp atsakovės ir ieškovės sodybų... 12. Liudytojas H. K. parodė, kad jis yra ieškovės anūkas, todėl gali... 13. Ieškinys ir priešieškinis tenkintini iš dalies. Bylos duomenimis nustatyta,... 14. Teismo sprendimu servitutas nustatomas, jeigu savininkai nesusitaria, o... 15. Kadangi ginčo kelias yra atsakovei priklausančiame žemės sklype, atsakovei... 16. Konkrečius nuostolius tarnaujančiojo daikto savininkas turi įrodyti, tačiau... 17. Pagal Civilinio kodekso 4.114 straipsnį nustatyta, kad servituto turėtojas... 18. Manytina, kad išaiškėjus, jog valstybės institucija, atkurdama nuosavybės... 19. Nustatytina, kad buvo patenkinta 2/3 ieškovės reikalavimų ir 1/3 atsakovės.... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 21. ieškinį ir priešieškinį tenkinti iš dalies.... 22. Nustatyti atsakovės D. P., asmens kodas ( - ) žemės sklype, kurio... 23. Nustatyti atsakovės D. P., asmens kodas ( - ) žemės sklype, kurio... 24. Priteisti iš ieškovės M. K., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ir atsakovo... 25. Įpareigoti ieškovę M. K., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), atsakovą pagal... 26. 2012-12-12 Alytaus rajono apylinkės teismo nutartimi taikytas laikinąsias... 27. Kitoje dalyje ieškinį ir priešieškinį atmesti.... 28. Priteisti iš atsakovės D. P., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 2161 Lt (du... 29. Priteisti iš ieškovės M. K., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), atsakovės D.... 30. Priteisti iš ieškovės M. K., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ir atsakovės D.... 31. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...