Byla eA2-6-450/2019
Dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro, Kazio Kailiūno ir Astos Radzevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo K. E. prašymą atnaujinti procesą Lietuvos apeliacinio teismo apeliacine tvarka išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2A-285-178/2018 dėl Vilniaus apygardos teismo sprendimo byloje Nr. e2-3515-661/2017 pagal ieškovo K. E. ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

41.

5Pareiškėjas K. E. prašo atnaujinti procesą ir panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. gegužės 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2A-285-178/2018 ir Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 28 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-3515-661/2017 bei priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai. Prašymą atnaujinti procesą grindžia Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 366 straipsnio 1 dalies 8 punktu, kai bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas.

62.

7Pareiškėjas nurodo, kad vienas iš teisėjų kolegijos, nagrinėjusios bylą apeliacine tvarka, narių buvo teisėjas Konstantinas Gurinas, kuris vėliau buvo sulaikytas dėl korupcinių ryšių ir jo atžvilgiu pradėtas tyrimas. Be to, sulaikyti dar du to paties teismo teisėjai, kas leidžia daryti išvadą apie korupcinius teisėjų ryšius Lietuvos apeliaciniame teisme. Dėl korupcinių ryšių šio teisėjo dalyvavimas pareiškėjo nurodomoje byloje buvo neteisėtas, byla nagrinėta neteisėtos teismo sudėties, todėl ji galėjo būti neteisingai išnagrinėta. Pareiškėjas nurodo, kad apie proceso atnaujinimo pagrindą sužinojo 2019 m. vasario 20 d. iš straipsnio naujienų portale DELFI.

83.

9Atsakovė Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, atsiliepime į prašymą nurodė, kad prašymas nurodytu pagrindu yra nepagrįstas. Nurodė, kad pagrindas konstatuoti teismo sudėtį esant neteisėta yra tuo atveju, jei bylą nagrinėjant teisėjų kolegija buvo sudaryta pažeidžiant CPK 62 straipsnio reikalavimus; teismo procesinį sprendimą priėmė ir pasirašė teisėjas (teisėjai), nesantis teisėjų kolegijos narys; teisėjas nagrinėjo bylą esant CPK 62, 66 straipsniuose nustatytiems teisėjo nušalinimo nuo bylos nagrinėjimo pagrindams; taip pat jei konkreti teisėjų kolegijos sudėtis pažeidė CPK 71 straipsnyje įtvirtintą draudimą teisėjui pakartotinai dalyvauti nagrinėjant bylą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2017 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-125-219/2017). Teisė į nešališką teismą yra viena žmogaus teisių, ginamų tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2001 m. vasario 12 d. nutarime konstatavo, kad asmens konstitucinė teisė, jog jo bylą išnagrinėtų nešališkas teismas, reiškia, kad bylos negali nagrinėti teisėjas, dėl kurio nešališkumo gali kilti abejonių; teisėjas nagrinėjantis bylą turi būti neutralus; teismo nešališkumas, kaip ir teismo nepriklausomumas, yra esminė žmogaus teisių ir laisvių pagrindinė garantija, būtina teisingo bylos išnagrinėjimo, pasitikėjimo teismu sąlyga. Teisėjo ir teismų nešališkumas užtikrinamas nustatant draudimus ir apribojimus teisėjams nagrinėti bylas, jeigu yra aplinkybės, keliančios abejonių dėl teisėjo nešališkumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-353-701/2017). Tačiau aplinkybės, apie kurias nurodo pareiškėjas, nėra susijusios su išnagrinėta byla ir teisėjo sulaikymu pradėtoje korupcijos byloje bei teisėjo atžvilgiu vykdomu tyrimu. Todėl pareiškėjo nurodytos prielaidos dėl teisėjo ar visos teisėjų kolegijos sudėties neteisėtumo nei subjektyviuoju, nei objektyviuoju aspektais nepagrįstos ir nesudaro pagrindo abejoti, kad bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas. Teisėjų kolegija

konstatuoja:

104.

11Teismų praktika, aiškinant proceso atnaujinimo institutą, suformuota taip, kad šis institutas neturi būti priemonė dar kartą pabandyti išspręsti ginčą savo naudai ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2011; 2011 m. liepos 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/2011; kt.). Kasacinis teismas, savo praktikoje pabrėždamas proceso atnaujinimo procedūros naudojimo ribotumą, kartu yra pažymėjęs, kad proceso atnaujinimas gali būti pagrįstas tais atvejais, kai siekiama išvengti esminių civilinio proceso teisės normų pažeidimų, galinčių lemti esmines materialiosios teisės taikymo klaidas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-442/2010).

125.

13Proceso atnaujinimas galimas tik esant CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtintiems konkretiems proceso atnaujinimo pagrindams, t. y. teisiškai reikšmingiems faktams, kurių egzistavimas konkrečioje byloje dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti nustatytas. Šio straipsnio 1 dalies 8 punktas nustato, kad procesas gali būti atnaujintas, jeigu bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas. Nurodytos CPK straipsnio punkto nuostatos skirtos užtikrinti, kad byla būtų išnagrinėta teisėtos sudėties teismo.

146.

15Pažymėtina, kad aplinkybė, jog bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas, yra ne tik proceso atnaujinimo, bet ir absoliutaus procesinio sprendimo negaliojimo pagrindas, kurį teismas turi konstatuoti ex officio (pagal pareigas). Laikoma, kad teismo sudėtis yra neteisėta, jeigu ji neatitinka įstatymo reikalavimų (CPK 62 straipsnis), teismas buvo šališkas (CPK 65, 66 straipsniai), buvo pažeistas draudimas teisėjui pakartotinai dalyvauti nagrinėjant bylą (CPK 71 straipsnis, 370 straipsnio 5 dalis). Teismo sudėtis gali būti neteisėta ne tik dėl to, kad neatitinka įstatymo reikalavimų, bet ir pažeidus jo skyrimo arba bylų paskirstymo tvarką. Pvz., įstatymo nenustatyta, koks procesinis dokumentas turi būti priimamas pranešėjui nusišalinus nuo bylos nagrinėjimo ar dėl kitų priežasčių perdavus bylą iš vieno pranešėjo kitam pranešėjui, todėl tokiais atvejais yra svarbu, ar kolegiją sudarė, jos pirmininką ir pranešėją paskyrė CPK 352 straipsnio 1 dalyje nurodyti teismo pareigūnai laikydamiesi nustatytos bylų paskirstymo tvarkos (CPK 62 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. rugsėjo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1019/2002).

167.

17CPK 65 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti absoliutūs teismo nušalinimo pagrindai, kuriems esant teisėjas privalo pats nusišalinti arba jam gali būti pareikštas nušalinimas. Šis sąrašas nėra baigtinis, pagal CPK 66 straipsnį nušalinimo pagrindu gali būti ir kitos aplinkybės, kurios kelia abejonių dėl teisėjo nešališkumo. Absoliutus pagrindas pareikšti teisėjo nušalinimą yra ir tais atvejais, kai nesilaikoma CPK 71 straipsnyje nustatyto draudimo dalyvauti tam pačiam teisėjui pakartotinai nagrinėjant bylą bei CPK 370 straipsnio 5 dalyje nustatyto draudimo dalyvauti teisėjui nagrinėjant prašymą atnaujinti procesą ir (ar) bylą, kurioje procesas atnaujintas, dėl kurio sprendimo ar nutarties yra atnaujintas procesas.

188.

19Prašymas paduotas nepraleidus termino, nustatyto CPK 368 straipsnyje.

209.

21Ieškovas K. E., prašydamas atnaujinti bylos procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu, nurodo, kad vienas iš teisėjų kolegijos, nagrinėjusios bylą apeliacine tvarka, narių buvo teisėjas Konstantinas Gurinas, kuris vėliau buvo sulaikytas dėl korupcinių ryšių ir jo atžvilgiu pradėtas tyrimas. Be to, sulaikyti dar du to paties teismo teisėjai, kas leidžia daryti išvadą apie korupcinius teisėjų ryšius Lietuvos apeliaciniame teisme. Dėl korupcinių ryšių šio teisėjo dalyvavimas pareiškėjo nurodomoje byloje buvo neteisėtas, byla nagrinėta neteisėtos teismo sudėties, todėl ji galėjo būti neteisingai išnagrinėta.

2210.

23Kaip nurodyta nutarties 6 punkte, neteisėtos sudėties teismas yra toks teismas, kuris – arba sudarytas iš šališkų ir (ar) priklausomų teisėjų; arba sudarytas nesilaikant tokio teismo paskyrimo reikalavimų (procesinių taisyklių). Siekiant užtikrinti realų teisės į nešališką ir objektyvų teismą įgyvendinimą, CPK normose įtvirtintas nušalinimo institutas. CPK 68 straipsnyje nustatyta teisėjo pareiga, esant CPK 65–66 straipsniuose nurodytoms aplinkybėms, nusišalinti, taip pat byloje dalyvaujančio asmens teisė reikšti tokiais atvejais teisėjui nušalinimą.

2411.

25Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teisėjo asmeninis nešališkumas (subjektyvusis aspektas) yra preziumuojamas, jeigu nėra tam prieštaraujančių įrodymų (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-402/2008). Objektyvusis teisėjo nešališkumas yra bet kokių prielaidų, keliančių abejonių dėl nešališkumo, nebuvimas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-675/2007).

2612.

27Aplinkybės, kurias nurodė pareiškėjas kaip pagrindą proceso atnaujinimui, t. y. teisėjo K. Gurino (ir/ar kitų teismo teisėjų) sulaikymas korupcijos byloje, niekaip nėra susijusios su teisėjo ar visos teisėjų kolegijos išnagrinėta civiline byla, t. y. kad teisėjas Konstantinas Gurinas ar kiti kolegijos teisėjai išnagrinėjo bylą esant įstatyme nustatytiems pagrindams teisėjo nušalinimui nuo bylos, ar kad būtų pažeista CPK 71 straipsnio nuostata, draudžianti teisėjui pakartotinai dalyvauti nagrinėjant bylą. Kita vertus, pareiškėjas nenurodė jokių aplinkybių, kurios leistų vertinti, kad teisėjų kolegija išnagrinėjusi bylą, kurioje prašoma atnaujinti procesą, buvo sudaryta, pažeidžiant CPK 62 straipsnio reikalavimus.

2813.

29Apibendrindama tai kas išdėstyta, teisėjų kolegija nurodo, kad nutartyje aptartos CPK normos, reglamentuojančios teismo veiklą civiliniame procese, nustato neteisėtos teismo sudėties konstatavimo pagrindus. Šios normos yra imperatyvaus pobūdžio ir užtikrina teisėjo (teisėjų) nešališkumo principo įgyvendinimą (CPK 21 straipsnis), taip garantuoja proceso dalyviams teisę į lygiateisiškumą (CPK 17 straipsnis) ir sąžiningą bylos procesą. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjo prašyme nurodytos aplinkybės nereiškia, kad byla išnagrinėta neteisėtos sudėties teismo ir nesudaro pagrindo atnaujinti procesą byloje.

30Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 370 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

31Netenkinti pareiškėjo K. E. prašymo atnaujinti procesą Lietuvos apeliacinio teismo apeliacine tvarka išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2A-285-178/2018 dėl Vilniaus apygardos teismo sprendimo byloje Nr. e2-3515-661/2017.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo K. E.... 3. Teisėjų kolegija... 4. 1.... 5. Pareiškėjas K. E. prašo atnaujinti procesą ir panaikinti Lietuvos... 6. 2.... 7. Pareiškėjas nurodo, kad vienas iš teisėjų kolegijos, nagrinėjusios bylą... 8. 3.... 9. Atsakovė Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos teisingumo... 10. 4.... 11. Teismų praktika, aiškinant proceso atnaujinimo institutą, suformuota taip,... 12. 5.... 13. Proceso atnaujinimas galimas tik esant CPK 366 straipsnio 1 dalyje... 14. 6.... 15. Pažymėtina, kad aplinkybė, jog bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties... 16. 7.... 17. CPK 65 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti absoliutūs teismo nušalinimo... 18. 8.... 19. Prašymas paduotas nepraleidus termino, nustatyto CPK 368 straipsnyje.... 20. 9.... 21. Ieškovas K. E., prašydamas atnaujinti bylos procesą CPK 366 straipsnio 1... 22. 10.... 23. Kaip nurodyta nutarties 6 punkte, neteisėtos sudėties teismas yra toks... 24. 11.... 25. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teisėjo asmeninis... 26. 12.... 27. Aplinkybės, kurias nurodė pareiškėjas kaip pagrindą proceso atnaujinimui,... 28. 13.... 29. Apibendrindama tai kas išdėstyta, teisėjų kolegija nurodo, kad nutartyje... 30. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 31. Netenkinti pareiškėjo K. E. prašymo atnaujinti procesą Lietuvos apeliacinio...