Byla 2-1564/2013
Dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. balandžio 15 d. nutarties, kuria pripažinti negaliojančiais nuo priėmimo dienos 2013 m. sausio 3 d. ir 2013 m. sausio 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimai bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Šiekštelis“ bankroto byloje Nr. B2-97-198/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Marytė Mitkuvienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus V. T. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. balandžio 15 d. nutarties, kuria pripažinti negaliojančiais nuo priėmimo dienos 2013 m. sausio 3 d. ir 2013 m. sausio 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimai bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Šiekštelis“ bankroto byloje Nr. B2-97-198/2013.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas Lietuvos ir Airijos UAB „ABROMIKA“ prašė pripažinti negaliojančiais nuo priėmimo dienos 2013 m. sausio 3 d. ir 2013 m. sausio 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimus, kuriais buvo pritarta buvusių bendrovės akcininkų A. K. , E. K. , V. K. 2012 m. gruodžio 19 d. ir 2013 m. sausio 14 d. pasiūlymams dėl galimos taikos sutarties civilinėse bylose. Nurodė, kad ginčijami kreditorių susirinkimo nutarimai - prieštaraujantys imperatyvioms įstatymo nuostatoms, protingumo bei sąžiningumo principams ir pažeidžiantys visų kreditorių teises ir interesus. Minėti kreditorių susirinkimo nutarimai buvo priimti vienintelio kreditoriaus V. T. balsais, jam piktnaudžiaujant turimomis teisėmis. Pastarasis balsavo už tai, jog civilinė byla Nr. 2-232-544/2012 pagal ieškovo BUAB „Šiekštelis“ ieškinį dėl akcininkų veiksmų pripažinimo nesąžiningais bei prievolės atsakyti kreditoriams savo turtu, pareikštą buvusiems bendrovės akcininkams (ieškinio suma - 1224043,22 Lt) ir civilinė byla Nr. 2-854-280/2011 pagal ieškovo BUAB „Šiekštelis“ ieškinį dėl vadovo V. K. veiksmais padarytos žalos atlyginimo (ieškinio suma - 216252,16 Lt) būtų baigtos taikos sutartimi, buvusiems akcininkams sumokant bendrovei tik 70000 Lt kompensaciją. Šios sumos neužtektų atsiskaityti su bendrovės kreditoriais. Nurodė, kad prieš pat bankroto bylos iškėlimą bendrovės akcininkai priėmė sprendimą nurašyti bendrovės turto už daugiau kaip vieną milijoną litų.

5Atsakovo BUAB „Šiekštelis“ administratorius procesą dėl 2013 m sausio 3 d. kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu prašė nutraukti dėl pasikeitusių aplinkybių, nes įmonės kreditoriams priėmus 2013 m. sausio 25 d. nutarimą išnyko ginčo pagrindas. Atsakovas su pareiškėjo pareiškimu dėl 2013 m. sausio 25 d. kreditorių susirinkimo pripažinimo negaliojančiu sutiko, prašė pareiškimą tenkinti pareiškėjo nurodytais motyvais ir įstatymo pagrindais.

6Kreditorius V. T. prašė pareiškėjo pareiškimą atmesti, pripažino, jog ginčijami kreditorių susirinkimų nutarimai buvo priimti vienintelio jo balsais. Nurodė, kad nagrinėjamose civilinėse bylose pasiūlyta suma siekiant sudaryti taikos sutartis nėra maža.

7Trečiasis asmuo UAB „Rimsauvilda“ ginčą prašė spręsti teismo nuožiūra.

8Tretieji asmenys Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, AAS „Gjensidige Baltic“ atsiliepimuose nurodė, kad ginčijami BUAB „Šiekštelis“ kreditorių susirinkimo nutarimai pažeidė visų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus.

9Tretieji asmenys UAB „BTA DRAUDIMAS“, VSDFV Utenos skyrius, antstolės A. M. kontora ir Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos atsiliepimų į pareiškėjo pareiškimus nepateikė.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Panevėžio apygardos teismas 2013 m. balandžio 15 d. nutartimi pripažino negaliojančiais nuo priėmimo dienos 2013 m. sausio 3 d. ir 2013 m. sausio 25 d. BUAB „Šiekštelis“ kreditorių susirinkimo nutarimus, kuriais pritarta pateiktiems A. K. , E. K. , V. K. 2012 m. gruodžio 19 d., 2013 m. sausio 14 d. pasiūlymams dėl taikos sutarties civilinėse bylose Nr. 2-232-544/2012 ir Nr. 2-854-280/2011. Pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs BUAB „Šiekštelis“ kreditorių 2013 m. sausio 3 d. susirinkimo protokolą Nr. 6 bei 2013 m. sausio 25 d. susirinkimo protokolą Nr. 7 konstatavo, jog kreditorius V. T. , turėdamas didžiausią balsavimo teisę ir veikdamas vienintelio kreditoriaus balsais, balsuodamas už ginčijamus nutarimus, veikė ne įmonės ir kitų kreditorių interesais, bet buvusių akcininkų interesais, todėl priimant ginčijamus nutarimus buvo pažeisti bendrieji teisės principai (CK 1.5 straipsnis). Be to, pažymėjo, jog įmonei neturint jokio turto ir priimant ginčijamus nutarimus vieno kreditoriaus balsais - kitų įmonės kreditorių teisės ir teisėti lūkesčiai yra pažeidžiami.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

13Atskiruoju skundu kreditorius V. T. prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismas 2013 m. balandžio 15 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo Lietuvos ir Airijos UAB „ABROMIKA“ prašymo netenkinti. Atskirajame skunde nurodoma, jog teismas nenurodė, kokiu būdu kreditorių susirinkimo nutarimai prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ir viešajai tvarkai. Be to, teismas nepasisakė dėl priimtų kreditorių susirinkimo nutarimų galiojimo pagrindų. Pažymėjo, jog savanoriškas konflikto sureguliavimas, sudarant taikos sutartį, yra įmanomas tik abipusių nuolaidų būdu.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB „Šiekštelis“ bankroto administratorius UAB „Administratoriai LT“ prašo palikti nepakeistą Panevėžio apygardos teismas 2013 m. balandžio 15 d. nutartį.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo VĮ „Įmonės turto bankas“ prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Apelianto atskirasis skundais netenkintinas.

18Apeliacijos objektą sudaro Panevėžio apygardos teismas 2013 m. balandžio 15 d. nutarties, kuria pripažinti negaliojančiais nuo priėmimo dienos 2013 m. sausio 3 d. ir 2013 m. sausio 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimai, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

19Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (ĮBĮ 24 straipsnis). Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus. Atskirų kreditorių teisės ginamos tik netiesiogiai, ginant kreditorių visumos teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje bankrutuojančios L. K. IĮ „Talka“ administratorius V. K. v. bankrutuojančios L. K. IĮ „Talka“ kreditorių susirinkimo pirmininkas UAB „Skirnuva“, bylos Nr. 3K-3-477/2011).

20ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus ĮBĮ nustatytas išimtis. Narinėjamu atveju, BUAB „Šiekštelis“ 2013 m. sausio 3 d. kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 6 buvo pritarta pateiktam buvusių akcininkų A. K. , E. K. , V. K. 2012 m. gruodžio 19 d. pasiūlymui dėl taikos sutarties civilinėje byloje Nr. 2-854-280/2011. Apelianto balsas sudarė 73,55 proc. teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų (b.l. 6). Taip pat BUAB „Šiekštelis“ 2013 m. sausio 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 7 buvo pritarta pateiktam buvusių akcininkų A. K. , E. K. , V. K. 2013 m. sausio 14 d. pasiūlymui dėl taikos sutarties civilinėje byloje Nr. 2-232-544/2012. Šiuo atveju, apelianto balsas taip pat sudarė 73,55 proc. teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų (b.l. 44). Formaliai minėti kreditorių susirinkimo nutarimai priimti nepažeidžiant ĮBĮ nustatytų reikalavimų, kadangi buvo priimti balsų dauguma. Tačiau ginčijami nutarimai buvo priimti vienintelio kreditoriaus balsais, kadangi likę kreditoriai, turintys tik 21,79 proc. teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų, nepritarė dėl taikos sutarčių sudarymų minėtose civilinėse bylose. Todėl darytina išvada, jog nors skundžiami nutarimai priimti balsų dauguma, tačiau priimti pažeidžiant smulkiųjų kreditorių teisės ir jų teisėtus interesus.

21Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto argumentu, jog taikos sutartis yra sudaroma abipusių nuolaidų būdu. Tačiau šiuo atveju, pateiktų taikos sutarčių sąlygos pažeidžia įmonės ir kitų kreditorių interesus, sutartos nuolaidos nėra lygiavertės visiems įmonės kreditoriams. Pažymėtina, jog, vien tai, jog apeliantas turi daugiausia teismo patvirtintų reikalavimų, nesudaro pagrindo ginčijamus nutarimus laikyti teisėtais, nepažeidžiančius teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų. Todėl apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad priimant ginčijamus nutarimus buvo pažeisti bendrieji teisės principai.

22Dėl kitų atskirtajame skunde išdėstytų argumentų, teismas nepasisako, kadangi jie nėra susiję su ginčijama nutartimi.

23Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog dėl atskirajame skunde nurodytų argumentų nėra pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį.

24Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Panevėžio apygardos teismas 2013 m. balandžio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Marytė... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas Lietuvos ir Airijos UAB „ABROMIKA“ prašė pripažinti... 5. Atsakovo BUAB „Šiekštelis“ administratorius procesą dėl 2013 m sausio 3... 6. Kreditorius V. T. prašė pareiškėjo pareiškimą atmesti, pripažino, jog... 7. Trečiasis asmuo UAB „Rimsauvilda“ ginčą prašė spręsti teismo... 8. Tretieji asmenys Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos... 9. Tretieji asmenys UAB „BTA DRAUDIMAS“, VSDFV Utenos skyrius, antstolės A.... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Panevėžio apygardos teismas 2013 m. balandžio 15 d. nutartimi pripažino... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 13. Atskiruoju skundu kreditorius V. T. prašo panaikinti Panevėžio apygardos... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB „Šiekštelis“ bankroto... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo VĮ „Įmonės turto... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 17. Apelianto atskirasis skundais netenkintinas.... 18. Apeliacijos objektą sudaro Panevėžio apygardos teismas 2013 m. balandžio 15... 19. Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus... 20. ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog kreditorių susirinkimo nutarimas... 21. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto argumentu, jog taikos... 22. Dėl kitų atskirtajame skunde išdėstytų argumentų, teismas nepasisako,... 23. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 24. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 25. Panevėžio apygardos teismas 2013 m. balandžio 15 d. nutartį palikti...