Byla 2-742-943/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo nurodytam atsakovui

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Niky“ bankroto administratoriaus įgalioto asmens atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 15 d. nutarties, kuria netenkintas prašymas pakeisti bankroto administratorių, civilinėje byloje Nr. B2-2603-881/2015 pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Delteksa“, P. B. ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo nurodytam atsakovui,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 21 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Niky“, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Indepozit“, 2014 m. liepos 14 d. nutartimi patvirtino įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, o 2014 m. rugsėjo 29 d. nutartimi pripažino įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

5Bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimo pirmininkas VĮ „Turto bankas“ kreipėsi į teismą, prašydamas atstatydinti UAB „Indepozit“ iš administratoriaus pareigų, naujuoju bankroto administratoriumi paskirti UAB „Mokumo sprendimai“. Nurodė, kad 2014 m. gruodžio 5 d. bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo J. V. pateikė kreditoriams informaciją apie jam, kaip UAB „Indepozit“ direktoriui ir įgaliotam asmeniui, bandomą daryti poveikį iš įmonės UAB „Indepozit“ vadovo P. L. bei apie UAB „Indepozit“ negalėjimą tinkamai vykdyti bankroto administratoriaus pareigų. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, kreditorių susirinkimas 2014 m. gruodžio 12 d. priėmė nutarimą atstatydinti UAB „Indepozit“ iš administratoriaus pareigų, o vietoje jos naujuoju administratoriumi paskirti UAB „Mokumo sprendimai“. Pastarosios direktorius ir 100 proc. akcijų savininkas bei šiuo metu įmonės bankroto procedūras vykdantis UAB „Indepozit“ įgaliotas atstovas yra tas pats asmuo – J. V., todėl UAB „Mokumo sprendimai“ paskyrimas įmonės administratoriumi užtikrintų nepertraukiamą ir ekonomišką bankroto procesą.

6Bankroto administratoriaus UAB „Indepozit“ įgaliotas asmuo J. V. pateiktame atsiliepime analogiškais motyvais prašo pareikštą prašymą tenkinti.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 15 d. nutartimi prašymo pakeisti administratorių netenkino.

9Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo prašymas atstatydinti bankroto administratorių yra motyvuojamas trečiųjų asmenų bandymu paveikti bankroto administratoriaus įgaliotą asmenį, šiam vykdant įmonių bankroto procedūras, tačiau tai patvirtinančių įrodymų nepateikta, todėl sprendė, jog prašymo, grindžiamo vien deklaratyvaus pobūdžio teiginiais, nėra pagrindo tenkinti, nes tai neatitiktų teismų praktikoje suformuluoto reikalavimo bankroto administratorių atstatydinti tik esant pakankamam pagrindui.

10Teismas taip pat atkreipė dėmesį, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo Įmonių bankroto įstatymo pakeitimai, kuriais remiantis teismas bankroto administratorių parenka naudodamasis specialia Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, todėl pareiškėjo siūlomas bankroto administratorius UAB „Mokumo sprendimai“, nors ir turi esminės reikšmės susirinkime balsavusiems kreditoriams, pareiškėjo prašymu jau nebegalėtų būti skiriamas naujuoju įmonės administratoriumi.

11III. Atskirojo skundo argumentai

12Atskirajame skunde BUAB „NIKY“ bankroto administratoriaus UAB „Indepozit“ įgaliotas asmuo prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 15 d. nutartį panaikinti ir tenkinti prašymą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo.

13Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

141. Pirmosios instancijos teismas neįvertino bankroto administratoriaus prašyme išvardytų priežasčių, kurios lemia prašymą atstatydinti administratorių ir nepagrįstai jo netenkino.

152. Teismas neįvertino, kad netenkinus prašymo ir neatstatydinus bankroto administratoriaus, nėra sąlygų teisingam ir greitam BUAB „Niky“ bankroto procedūrų vykdymui.

163. Kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo nuspręsta atstatydinti bankroto administratorių, įvyko 2014 m. gruodžio 15 d., todėl nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusi nauja bankroto administratorių parinkimo tvarka neturi būti taikoma.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą atskirajame skunde išdėstytų argumentų ribose, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.).

19Nagrinėjamoje byloje yra vertinamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta tenkinti BUAB „Niky“ kreditorių susirinkimo pirmininko prašymą atstatydinti UAB „Indepozit“ iš administratoriaus pareigų ir naujuoju administratoriumi paskirti UAB „Mokumo sprendimai“, teisėtumą ir pagrįstumą.

20ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalyje yra numatyti konkretūs atvejai, kuomet teismas gali atstatydinti bankroto administratorių iš pareigų, tačiau visais atvejais reikalaujama, kad prašymas dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo būtų motyvuotas. ĮBĮ įstatymo nuostatos leidžia spręsti, kad bankroto administratoriaus atstatydinimą turi lemti esminiai bankroto procedūrų pažeidimai, trukdantys bankroto proceso eigai, pažeidžiantys kreditorių ar bendrovės teises ir teisėtus interesus. Taigi kiekvienu konkrečiu atveju teismui suteikta prerogatyva spręsti dėl būtinumo atstatydinti bankroto administratorių.

21Šiuo atveju į teismą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir naujojo paskyrimo kreipėsi BUAB „Niky“ kreditorių susirinkimo pirmininkas, prašymą motyvuodamas paskirtojo bankroto administratoriaus kreditoriams suteikta informacija apie jam, kaip UAB „Indepozit“ vadovui ir įgaliotam asmeniui bandomą daryti poveikį. BUAB „Niky“ kreditorių susirinkimas 2014 m. gruodžio 12 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu sprendė esamo administratoriaus atstatydinimo ir naujo administratoriaus skyrimo klausimą, kurio metu priėmė nutarimą atstatydinti UAB „Indepozit“ iš administratoriaus pareigų, nauju bankroto administratoriumi paskirti UAB „Mokumo sprendimai“. Bankroto administratorius (bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo J. V.) nurodė, kad UAB „Indepozit“ negali sąžiningai ir nešališkai vykdyti bankroto procedūrų, nes J. V., kaip 33,3 procentų UAB „Indepozit“ akcijų savininkui, likusių įmonės akcijų savininkas P. L. ir jo atstovai daro įtaką valdant įmonę. Akcijų savininko vardu veikiantys asmenys kišasi į įmonės reikalus, reikalauja informacijos, taip pat reikalavo parduoti bankrutuojančių įmonių turtą jų nurodytiems asmenims už jų nurodytas kainas, o atsisakius tai padaryti, buvo grasinama, reikalaujama pasitraukti iš einamų pareigų (b. l. 17-18).

22Vertindamas administratoriaus nurodomus argumentus, jo manymu sudarančius pagrindą atstatydinti UAB „Indepozit“ iš administratoriaus pareigų ir perduoti administratoriaus funkcijas kitai jo vienasmeniškai valdomai įmonei „UAB „Mokumo sprendimai“, apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad teismas gali keisti administratorių tik turėdamas pakankamai informacijos ir įrodymų, jog šis asmuo netinkamai atlieka savo funkcijas, nevykdo ĮBĮ nustatytų pareigų. Teismas neturi teisės tai daryti dėl formalių, nežymių teisės aktų pažeidimų arba dėl kreditorių nurodomų teiginių apie pažeidimus, kurie nėra pagrįsti tinkamais ir pakankamais įrodymais (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-752/2012; 2013 m. kovo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1100/2013).

23Šiuo atveju byloje nėra duomenų ir įrodymų apie tai, kad paskirtasis bankroto administratorius – UAB „Indepozit“, netinkamai vykdo jam pavestas bankroto administravimo funkcijas, apie tai, kad kreditoriai reiškia jam nepasitikėjimą ar nepasitenkinimą atliekamomis funkcijomis, byloje nėra ir duomenų apie galimą administratoriaus suinteresuotumą BUAB „Niky“ bankroto bylos baigtimi. Teismo vertinimu, UAB „Indepozit“ įgalioto asmens prašymas atstatydinti UAB „Indepozit“ iš BUAB „Niky“ administratoriaus pareigų, grindžiamas iš esmės remiantis vidiniais nesutarimais tarp UAB „Indepozit“ akcininkų, bet ne paskirtojo administratoriaus negalėjimu tinkamai atlikti jam pavestas bankroto administratoriaus funkcijas. Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo nurodydamas, kad negali toliau tinkamai vykdyti BUAB „Niky“ bankroto procedūrų, nedetalizuoja, kokius veiksmus, susijusius su bankroto procedūra, jis privalėjo / ketino atlikti, tačiau dėl neteisėtų trečiųjų asmenų veiksmų negalėjo atlikti. Byloje nėra ir įrodymų, patvirtinančių administratoriaus teiginių, jog jis dėl pastarųjų UAB „Indepozit“ akcininko veiksmų kreipėsi į teisėsaugos įmonės, pagrįstumo (CPK 12, 178 str.).

24Bankroto administratoriaus įgalioto asmens deklaruojamas nesutarimas su paskirtojo juridinio bankroto administratoriaus akcininku (jo atstovais), nesant objektyvių duomenų apie dėl šių nesutarimų daromą žalą BUAB „Niky“ kreditorių interesams, šios įmonės bankroto proceso eigai, arba nesant duomenų, jog tokia grėsmė iš tiesų yra reali, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad šiuo metu nėra objektyvaus pagrindo atstatydinti bankroto administratorių.

25Teismo vertinimu, atsisakymas atstatydinti paskirtąjį bankroto administratorių ir vietoj jo skirti naują, už šį sprendimą balsavusių kreditorių teisių nepažeis, kadangi dėl paskirtojo administratoriaus veiksmų pretenzijų jie nereiškė, o tenkinus prašymą atstatydinti bankroto administratorių vien tik remiantis deklaratyviais pagrindais, neįsitikinus administratoriaus negalėjimu tęsti pradėtų procedūrų, apeliacinio teismo vertinimu, prieštarautų bankroto proceso operatyvumo, ekonomiškumo ir koncentracijos principams, bei pažeistų kreditorių teises.

26Esant pirmiau šioje nutartyje nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad dėl atskirajame skunde nurodytų argumentų nėra pagrindo keisti ar naikinti teisėtos ir pagrįstos pirmosios instancijos teismo nutarties, todėl ji paliekama nepakeista.

27Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pagrindo pakeisti esamą bankroto administratorių kitu nagrinėjamu atveju neegzistuoja, neaptaria atskirojo skundo argumentų, susijusių su UAB „Mokumo sprendimai“ skyrimu vykdyti BUAB „Niky“ bankroto administratoriaus funkcijas, tačiau pažymi, kad 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4, 10, 11, 11-4, 11-5, 11-6, 11-7, 13, 13-1, 21, 22, 23, 26, 29, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (Žin., 2013, Nr. 36-1725) (toliau – ir Įstatymas), kuriuo iš esmės pakeista iki tol galiojusi ĮBĮ įtvirtinta administratorių skyrimo tvarka. Pagal naująją tvarką bankroto administratoriaus kandidatūrą iš asmenų, įrašytų į asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas sąrašą ir ĮBĮ nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (-es), parenka bankroto bylą nagrinėjantis teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos programa (toliau – ir Programa), sukurta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 647 patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Dėl to, pirmosios instancijos teismui svarstant bankroto administratoriaus atstatydinimo ir paskyrimo klausimą, įsigaliojus naujos redakcijos ĮBĮ, bei tenkinus prašymą atstatydinti paskirtąjį bankroto administratorių, naujasis administratorius būtų parenkamas pagal nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusią bankroto administratorių atrankos bei skyrimo tvarką, reglamentuotą ĮBĮ 11 straipsnyje (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4, 10, 11, 11-4, 11-5, 11-6, 11-7, 13, 13-1, 21, 22, 23, 26, 29, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 19 str.).

28Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

29Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 21 d. nutartimi iškėlė bankroto... 5. Bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimo pirmininkas VĮ „Turto... 6. Bankroto administratoriaus UAB „Indepozit“ įgaliotas asmuo J. V.... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 15 d. nutartimi prašymo pakeisti... 9. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo prašymas atstatydinti bankroto... 10. Teismas taip pat atkreipė dėmesį, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo... 11. III. Atskirojo skundo argumentai... 12. Atskirajame skunde BUAB „NIKY“ bankroto administratoriaus UAB... 13. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 14. 1. Pirmosios instancijos teismas neįvertino bankroto administratoriaus... 15. 2. Teismas neįvertino, kad netenkinus prašymo ir neatstatydinus bankroto... 16. 3. Kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo nuspręsta atstatydinti bankroto... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 19. Nagrinėjamoje byloje yra vertinamas pirmosios instancijos teismo nutarties,... 20. ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalyje yra numatyti konkretūs atvejai, kuomet teismas... 21. Šiuo atveju į teismą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir... 22. Vertindamas administratoriaus nurodomus argumentus, jo manymu sudarančius... 23. Šiuo atveju byloje nėra duomenų ir įrodymų apie tai, kad paskirtasis... 24. Bankroto administratoriaus įgalioto asmens deklaruojamas nesutarimas su... 25. Teismo vertinimu, atsisakymas atstatydinti paskirtąjį bankroto... 26. Esant pirmiau šioje nutartyje nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės... 27. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pagrindo pakeisti... 28. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 29. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 15 d. nutartį palikti nepakeistą....