Byla 2-752/2012
Dėl bankroto administratoriaus pakeitimo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kino ekspresas“ bankroto byloje Nr. B2-2672-262/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Marytės Mitkuvienės ir Dalios Vasarienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditorių A. S., J. J. ir uždarosios akcinės bendrovės „Elmava“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 9 d. nutarties, kuria netenkintas kreditorių prašymas dėl bankroto administratoriaus pakeitimo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kino ekspresas“ bankroto byloje Nr. B2-2672-262/2012.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

  1. Ginčo esmė

5Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 15 d. nutartimi UAB „Kino ekspresas“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto administravimo paslaugos“. Teismo 2011 m. spalio 13 d. nutartimi bendrovė buvo pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, tačiau ji buvo panaikinta Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 12 d. nutartimi ir šis klausimas perduotas nagrinėti iš naujo (civilinė byla Nr. 2-115/2012).

6Atsakovo BUAB „Kino ekspresas“ kreditoriai A. S., UAB „Golfas“ ir UAB „Elmava“ 2011-05-16 pateikė teismui prašymą atstatydinti bendrovės bankroto administratorių UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ ir juo paskirti UAB „Draugo petys“. Nurodė, kad administratorius yra šališkas, veikia didžiausio kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ (toliau Bankas) naudai ir neteisėtais veiksmais daro žalą kitiems kreditoriams. Šias aplinkybes, anot jų, patvirtinta tai, kad administratorius pritaria visiems Banko finansiniams reikalavimams, tačiau nuolat ginčija kitų kreditorių reikalavimus, kad VĮ Registrų centrui pateikė suklastotus duomenis apie teismo nutarties iškelti bendrovei bankroto bylą įsiteisėjimo datą, t. y. nurodė, kad ši teismo nutartis įsiteisėjo 2009-07-23, kai tikroji įsiteisėjimo diena yra 2009-09-21. Dėl to visiems bendrovės kreditoriams buvo padaryta turtinė žala, nes jų finansinių reikalavimų skaičiavimas buvo sustabdytas 2009-07-23, o ne 2009-09-21 (ĮBĮ 10 str. 7 d. 3 p.). Nurodė, kad administratorius bando nuslėpti informaciją apie sandorius, galėjusius turėti įtakos bendrovės nemokumui, ką, anot jų, patvirtina atsisakymas A. S. suteikti informaciją pagal jo 2010-04-13, 2010-05-02 prašymus apie sandorį, sudarytą su UAB „Arleda“, kurio metu buvo parduotas butas, esantis (duomenys neskelbtini). Nurodė, kad dėl netinkamo administratoriaus pareigų atlikimo bankroto procedūra vykdoma neekonomiškai, neprofesionaliai ir nepagrįstai užsitęsė daugiau nei 2 metus.

7Kreditorė J. J. 2011-07-04 taip pat pateikė teismui prašymą atstatydinti esamą bankroto administratorių ir paskirti UAB „Draugo petys“. Nurodė, kad ji 2010-10-26 informavo bankroto administratorių apie tai, jog bendrovės kreditorius A. S. tos pačios dienos reikalavimo perleidimo sutartimi jai perleido 20 982,79 Lt finansinį reikalavimą, patvirtintą teismo 2010-10-21 nutartimi. Tačiau administratorius į teismą kreipėsi tik 2011-06-30. Teigė, kad ji nebuvo kviečiama į kreditorių susirinkimus, todėl tuo buvo pažeista jos, kaip kreditorės teiės.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 9 d. nutartimi netenkino BUAB „Kino ekspresas“ kreditorių prašymų dėl bankroto administratoriaus pakeitimo ir priteisė iš kiekvieno jų po 453,75 Lt BUAB „Kino ekspresas“ bylinėjimosi išlaidų. Sprendė, kad kreditoriai neįrodė, jog administratorius šališkas, atstovauja didžiausiam kreditoriui UAB „Medicinos bankas“. Konstatavo, kad atsisakydamas suteikti informaciją A. S. pagal jo 2010-04-13 ir 2010-04-19 prašymus, nepažeidė jos teikimo tvarkos ir elgėsi teisėtai, nes šis asmuo į kreditorių sąrašą įtrauktas tik 2010-10-21; kad administratoriaus veiksmų teisėtumas yra patikrintas bei patvirtintas ir Įmonių bankroto valdymo departamento išvada. Atsižvelgdamas tiek į kreditorių argumentus, tiek į visą bylos medžiagą, teismas konstatavo, jog bankroto administratorius nepažeidė ĮBĮ reikalavimų, nepadarė žalos nei įmonei, nei jos kreditoriams, todėl nėra ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje numatytų sąlygų, kurioms esant bankroto administratorius galėtų būti atstatydintas.

10III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

11Kreditorė J. J. atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Jei skundas būtų atmestas, prašo sumažinti priteistas išlaidas už advokato pagalbą. Skunde nurodoma, kad:

121. Teismas netinkamai įvertino administratoriaus pasyvų ir aplaidų elgesį. Tai yra nors ĮBĮ tiesiogiai nenustato administratoriaus pareigos gavus reikalavimo perleidimo sutartį kreiptis į teismą dėl kreditoriaus pakeitimo, privalėjo pasiūlyti jai kreiptis į teismą dėl įtraukimo į kreditorių sąrašą arba pats tai padaryti. Nebūdama įtraukta į kreditorių sąrašą ji nebuvo kviečiama į kreditorių susirinkimus, negalėjo įgyvendinti savo teisių.

132. Teismas netinkamai įvertino aplinkybę, kad administratorius, atsisakydamas suteikti informaciją A. S. pagal šio asmens prašymus apie BUAB „Kino ekspresas“ ir UAB „Arleda“ sudarytą buto, esančio (duomenys neskelbtini), pirkimo-pardavimo sandorį, galėjusį turėti įtakos bendrovės nemokumui, sudarytą tarp susijusių asmenų (abiejų bendrovių akcininkas yra L. S.), pažeidė ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 15 punkte įtvirtintą pareigą, todėl manytina, jog tokiu būdu jis siekė nuslėpti informaciją šį sandorį; kad neginčijamas šis bei kiti bendrovės sudaryti sandoriai.

143. Teismas neįvertino administratoriaus neprofesionalaus elgesio, kai A. S. 2011-06-01 buvo kviečiamas dalyvauti kreditorių susirinkime be teisės balsuoti, pažeidžiant ĮBĮ 22 straipsnio 6 dalį, numatančią, jog visi kreditoriai turi balsavimo teisę.

154. Teismas neįvertino to, kad administratorius pateikė VĮ Registrų centrui neteisingus duomenis apie teismo nutarties iškelti bendrovei bankroto bylą įsiteisėjimo datą, dėl ko kreditoriai nepaskaičiavo savo finansinių reikalavimų už laikotarpį nuo 2009-07-23 iki 2009-09-21 ir tuo jiems buvo padaryta reali turtinė žala, neinformavo, kad kreditoriai turi teisę tikslinti savo reikalavimus.

165. Teismas nenustatė pareiškėjams termino trūkumams pašalinti, tai yra pateikti papildomus įrodymus, pagrindžiančių administratoriaus atstatydinimo būtinybę.

176. Teismas, priteisdamas BUAB „Kino ekspresas“ 1 815 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, netinkamai taikė Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ 8.15 punktą, pagal kuri maksimali priteistina pinigų suma už atskirąjį skundą ar kitą dokumentą yra 400 Lt.

18Kreditorius UAB „Elmava“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Skunde nurodoma, kad:

191. Teismas neįvertino to, kad administratorius, atsisakydamas A. S. suteikti informaciją apie bendrovės ir UAB „Arleda“ sudarytą minėto buto pirkimo-pardavimo sutartį, siekia nuslėpti informaciją apie sandorius galėjusius turėti įtakos bendrovės nemokumui. Teismas nevertino to, kad administratorius neginčija bendrovės neteisėtai sudarytų sandorių.

202. Teismas neįvertino to, kad administratorius klastoja su bendrove susijusius duomenis, tai yra viešam registrui pateikė neteisingus duomenis apie nutarties iškelti bendrovei bankroto bylą įsiteisėjimo datą, tuo padarydamas žalą kreditoriams; neinformavo kreditorių, kad jie turi teisę tikslinti savo reikalavimus.

213. Teismas neįvertino argumentų, patvirtinančių administratorius šališkumą: tas pats administratorius tuo pačiu metu administravo ir BUAB „Alekvista“, kurią su BUAB „Kino ekspresas“ siejo tiesioginiai kreditoriai ir debitoriai; buvo ignoruojamas A. S. reikalavimas. Be pagrindo neatsižvelgė į Įmonių bankroto valdymo departamento 2011-09-06 sprendimą, kuriame konstatuotas administratoriaus veiklos pažeidimas.

224. Teismas neįvertino, kad bankroto procedūra be teisėto pagrindo trunka beveik 2 metus ir yra vykdoma neekonomiškai ir neprofesionaliai.

235. Teismas neatsižvelgė į kreditorių interesų pažeidimą, padarytą tuo, kad įmonėje nesant lėšų yra nustatyta per didelė administravimo sąmata ir atlyginimas administratoriui.

246. Teismas neįvertino argumentų, patvirtinančių administratoriaus nesąžiningumą: kreiptasi dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia, nors nėra išspręstas klausimas dėl kreditoriaus A. S. 2 514 368,45 Lt kreditorinio reikalavimo patvirtinimo, nors jo reikalavimai sudarytų ne 0,8 proc., bet 33,4 proc. visų reikalavimų.

25Kreditorius A. S. atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Skunde nurodoma, kad:

261. Teismas be pagrindo neįvertino jo nurodytų argumentų, kad BUAB „Kino ekspresas“ ir UAB „Arleda“ sudarytas sandoris dėl buto perleidimo galimai nulėmė bendrovės nemokumą, kad administratorius šio sandorio neginčija.

272. Teismas be pagrindo neįvertino to, kad administratorius viešam registrui yra pateikęs neteisingus duomenis apie nutarties iškelti bendrovei bankroto bylą įsiteisėjimo datą, o tai patvirtina, jog administratorius savo pareigas atlieka netinkamai.

283. Teismas be pagrindo nenustatė administratoriaus nešališkumo, nes jis tuo pačiu metu administravo ir BUAB „Alekvista“, t. y. įmones, kurios tarpusavyje turi tiesioginių kreditorių ir debitorių, nes ignoravo apelianto interesus, nepripažindamas jo kreditoriumi.

294. Teismas tinkamai neištyrė Įmonių bankroto valdymo departamento 2011-09-06 sprendimo, kuriame konstatuoti administratoriaus veiklos pažeidimai. Piktnaudžiavimą patvirtina Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010-05-08 nutartis, kuria išregistruotas bankroto administratoriaus iniciatyva taikytas areštas 461 431,96 Lt vertės apelianto turtui.

305. Teismas neįvertino, kad bankroto procedūra be teisėto pagrindo trunka beveik 2 metus, vykdoma neekonomiškai, neprofesionaliai, kreditoriams yra neaiškios bankroto aplinkybės. Be to, yra nustatyta per didelė administravimo sąmata ir atlyginimas administratoriui. Tuo labiau, kad įmonėje nėra lėšų, iš kurių administravimo sąmata galėtų būti patenkinta.

316. Teismas neįvertino to, kad administratoriaus nesąžiningumą patvirtina ir tai, kad jis jau kreipėsi dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama, nors nėra išspręstas klausimas dėl apelianto 2 514 368,45 Lt reikalavimo patvirtinimo.

327. Teismas, nuspręsdamas, jog administratorius yra tinkamas eiti pareigas, savo sprendimo nemotyvavo, kas sudaro absoliutų teismo nutarties negaliojimo pagrindą (CPK 329 str. 2 d. 4 p.).

33BUAB „Kino ekspresas“ administratorius atsiliepimu į kreditorių A. S., J. J., UAB „Elmava“ atskiruosius skundus prašo juos atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas teisingai nustatė, jog administratorius nėra padaręs kreditorių atskiruosiuose skunduose nurodomų pažeidimų:

341. Apeliantai klaidingai nurodo, kad jis neginčija įmonės sudarytų sandorių, nes yra užvesta 13 bylų. Kreditorių nurodomas sandoris su UAB „Arleda“ buvo sudarytas 2008-12-15, t. y. prieš 9 mėnesius iki bankroto, o šiuo metu UAB „Arleda“ bankrutuojanti ir BUAB „Kino ekspresas“ yra įtrauktas į tos įmonės kreditorių sąrašą. Mano, jog yra ekonomiškai netikslinga ginčyti šį sandorį, tuo labiau, kad turtas yra apsunkintas hipoteka ir nepriklausomai nuo to, kuri bendrovė jį parduotų, gautos lėšos teks šio kreditoriaus reikalavimams tenkinti. Be to, apeliantai turi teisę pareikšti savarankišką actio Pauliana ieškinį dėl minimo sandorio.

352. Apeliantai be pagrindo kaltina jį dokumentų klastojimu ir neteisingų duomenų pateikimu VĮ Registrų centrui. Teismo nutartis iškelti bendrovei bankroto bylą buvo priimta 2009-07-15 ir per įstatymo nustatytą terminą nebuvo apskųsta, todėl 2009-07-25 įsiteisėjo ir jam buvo išduotas jos nuorašas, kurį pateikė VĮ Registrų centrui. Vėliau buvo sprendžiamas atskirojo skundo priėmimo klausimas, minimos nutarties įsiteisėjimo data pasikeitė į 2009-09-21, tačiau tai nedaro jo veiksmų neteisėtais. Kreditoriai turi teisę teikti prašymus dėl jų finansinių reikalavimų patikslinimo.

363. Apeliantai be pagrindo jo šališkumą grindžia ryšiu su UAB „Alekvista“ bankroto byla, nes ši įmonė yra išregistruota, ir akivaizdu, kad daugiau kaip prieš metus priėmus sprendimą dėl įmonės pabaigos, negalimi jokie šių bendrovių interesų konfliktai.

374. Aplinkybė, kad kvietime į 2011-06-13 kreditorių susirinkimą A. S. buvo kviečiamas be balsavimo teisės, niekaip nepažeidė jo interesų, nes susirinkimas neįvyko.

385. Teismas pasisakė dėl Įmonių bankroto valdymo departamento 2011-09-06 sprendimo, todėl apeliantas A. S. be pagrindo teigia, kad teismas jo nevertino. Be to, priešingai nei nurodo šis apeliantas, Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010-05-08 nutartyje nėra konstatuotas administratoriaus piktnaudžiavimas teise. Nors administratorius prieštarauja šio naujo įrodymo prijungimui, tačiau pažymi, jog kreiptis į antstolį surasti ir aprašyti atsakovo turtą yra ne šalies pareiga, o teisė.

396. Kreditoriai J. J. ir UAB „Elmava“ skundžia teismo motyvus, susijusius su administratoriaus veiksmais neteikiant kreditoriui A. S. informacijos, nors pats kreditorius A. S. jų neskundžia, todėl skundai šiose dalyse paliktini nenagrinėtinais. Kartu teigia, kad minėta teismo išvada yra teisinga, nes A. S. reikalavimas patvirtintas tik 2010-10-21, iki tol jis nebuvo bendrovės kreditorius, o ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 2 punktas numato teisę tik kreditoriams gauti informaciją ir tik apie bankroto eigą.

407. Apeliantai be pagrindo teigia, jog bankroto procesas užsitęsė dėl administratoriaus kaltės, nes pagrindinė priežastis yra tai, kad neišspręstas klausimas dėl A. S. 2 514 368,50 Lt finansinio reikalavimo dalies, kylančios iš 2007-08-01 žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties. Lietuvos apeliacinis teismas 2011-04-14 nutartyje (civilinė byla Nr. 2-1161/2011) nurodė, kad šio reikalavimo tvirtinimui turi reikšmės iki šiol neišspręstas minimas ginčas.

418. Apeliantai be pagrindo jo nesąžiningumą įrodinėja neva per dideliu administratoriaus atlyginimu, nes administravimo sąmata yra patvirtinta 2011-12-02 kreditorių susirinkimo sprendimu Nr. 3, kuris nebuvo skundžiamas teismui. Beje, pats kreditorius A. S. balsavo už tokį administratoriaus atlyginimą.

429. Apeliantė J. J. be pagrindo teigia, kad administratorius tariamai neteisėtai neteikė teismui tvirtinti reikalavimo, kurį ji įgijo reikalavimo teisės perleidimo pagrindu. ĮBĮ nuostatos ir Įmonių bankroto valdymo departamento 2011-09-06 raštas patvirtina, kad administratorius tokios pareigos neturi.

4310. Teismo priteistos bylinėjimosi išlaidos atitinka Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas Rekomendacijas, neviršija jose nurodytų dydžių, nes jis pateikė du atsiliepimus į kreditorių prašymus, advokatas dalyvavo dviejuose teismo posėdžiuose, kurių vienas buvo atidėtas dėl A. S. pateiktų rašytinių paaiškinimų.

44Kreditoriai A. S. ir J. J. atsiliepimais į UAB „Elmava“ atskirąjį skundą prašo jį patenkinti, skundžiamą teismo nutartį panaikinti bei klausimą išspręsti iš esmės. Sutikdami su minėto kreditoriaus skundu jie iš esmės pakartoja argumentus, išdėstytus atskiruosiuose skunduose dėl to, kad administratorius neteisėtai neteikia informacijos bendrovės kreditoriams ir neginčija sandorių, kad klastojo su bendrove susijusius dokumentus VĮ Registrų centrui pateikdamas klaidingą informaciją apie nutarties iškelti bendrovei bankroto bylą įsiteisėjimo datą, kad nekompetentingai vykdo bankroto procesą, kad piktnaudžiauja savo atlygio už administravimą faktu, kad veikia nesąžiningai atskirų kreditorių interesais ir savo veikloje neužtikrina skaidrumo bei neturi visų kreditorių pasitikėjimo.

45IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

46Nagrinėjama, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas nusprendė, jog nėra pagrindo teismo iniciatyva atstatydinti bankroto administratorių.

47Kaip žinoma, vienas iš teisminio bankroto proceso ypatumų yra tas, kad bankrutuojančios įmonės turtui valdyti, naudoti ir juo disponuoti, o taip pat užtikrinti šio turto apsaugą teismas paskiria administratorių (ĮBĮ 11 str. 3 d. 3, 4 p.). Administratorius turi plačius įgalinimus įmonės bankroto procese ir nuo jo veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, vykdomų bankroto procedūrų sklandumas bei skaidrumas. Dėl to jis privalo veikti kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesais ir tai yra siejama su viešuoju interesu (ĮBĮ 11 str. 3 d. 14 p.).

48Kaip žinoma, tiek ĮBĮ, tiek kiti teisės aktai numato bankroto administratoriaus veiklos patikrinimo ir įvertinimo, kontrolės procedūras, tvarką ir kt. (pvz., Įmonių bankroto valdymo departamento (toliau Departamentas) įmonių restruktūrizavimo ir bankroto skyriaus nuostatai, patvirtinti Departamento direktoriaus 2008-01-11 įsakymu Nr. V-3, Ūkio ministro 2006-10-10 įsakymu Nr. 4-377 patvirtintos bankroto administratorių veiklos kontrolės taisyklės ir kt.). Tai reiškia, jog konkrečioje bankroto byloje administratoriaus veiksmų teisėtumo klausimas gali būti nagrinėjamas ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje, 23 straipsnio 13 punkte nustatyta tvarka, t. y. teismas gali atstatydinti administratorių iš pareigų: 1) kai jis pats pateikia prašymą dėl atsistatydinimo (atstatydinimo); 2) kai bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) kreipiasi dėl jo atstatydinimo; 3) kai teismas sužino, kad administratorius neteko teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir jis pats ir (arba) kreditoriai nesikreipė dėl jo atstatydinimo. Tuo pačiu administratoriaus tinkamas pareigų įgyvendinimas prižiūrimas ne tik bendrovės kreditorių ir teismo. Tai yra ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalis numato, kad administratoriaus veiklą kontroliuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija – Departamentas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-07-03 nutarimas Nr. 831). Pagal minėtų Bankroto administratorių veiklos kontrolės taisyklių 3 punktą, yra dvi administratorių veiklos kontrolės formos – Departamento vykdomas veiklos tikrinimas ir šios veiklos stebėsena. Pirmąja priežiūros forma (veiklos tikrinimas) siekiama nustatyti, ar administratoriaus veikla atitinka bankroto procedūras reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus (Taisyklių 3.1 p.).

49Iš bylos medžiagos matyti, jog nagrinėjamu atveju apeliantai (pavieniai kreditoriai) kreipėsi tiek į teismą, tiek į Departamentą dėl, jų teigimu, administratoriaus UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ netinkamai vykdomų bankroto procedūrų bei jo neteisėtų veiksmų BUAB „Kino ekspresas“ kreditorių atžvilgiu.

50Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, atskirųjų skundų, atsiliepimų į juos argumentus, taip pat vadovaudamasi teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, sprendžia, jog yra atmestini apeliantų teiginiai, kad teismas be pagrindo neatstatydino BUAB „Kino ekspresas“ administratoriaus UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ (CPK 185 str.).

51Visų pirma, teismas teisingai nurodė, kad pavienių kreditorių prašymas nėra savarankiškas pagrindas keisti administratorių, nes pagal ĮBĮ 23 straipsnio 13 punktą teismas gali jį pakeisti, kai kreditorių susirinkimas priima sprendimą kreiptis į teismą dėl jo pakeitimo. Nagrinėjamu atveju kreditorių susirinkimas tokio sprendimo nėra priėmęs. Kartu teisėjų kolegija pažymi, kad, priešingai nei atsiliepime į skundus teigia bankroto administratorius, teismas pagrįstai nagrinėjo atskirų kreditorių prašymus šiuo klausimu, vadovaudamasis jam suteikta teise savo iniciatyva spręsti, ar yra atsiradęs faktinis pagrindas atstatydinti teismo paskirtą administratorių.

52Kaip žinia, teismas savo iniciatyva gali keisti administratorių tik turėdamas pakankamai informacijos ir įrodymų, jog šis asmuo netinkamai atlieka savo funkcijas, nevykdo ĮBĮ nustatytų pareigų ir neturi teisės tai daryti dėl formalių, nežymių teisės aktų pažeidimų arba dėl kreditorių nurodomų teiginių apie pažeidimus, kurie nėra pagrįsti tinkamais ir pakankamais įrodymais. Be to, pagal formuojamą teismų praktiką reikia atskirti bankroto administratoriaus atstatydinimo inicijavimo procedūrą, kurią gali pradėti tik ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje nurodyti subjektai, ir informacijos teikimą teismui apie tai, kad paskirtas bankroto administratorius neteko teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-6616/2011; 2010-09-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1152/2010).

53Kaip matyti iš motyvų, išdėstytų apeliantų pareiškimuose, atskiruosiuose skunduose, jie teikia analogiškus argumentus, jog, anot jų, BUAB „Kino ekspresas“ administratoriaus padaryti pažeidimai įrodo jo suinteresuotumą ir šališkumą, veikimą tik šiuo metu didžiausio kreditoriaus Banko bei buvusio administracijos vadovo interesais, kad nekompetentingai vykdo bankroto procesą ir dėl to turi būti atstatydintas: nesuteikta informacija pagal A. S. prašymus, VĮ Registrų centrui pateikti klaidingi duomenys apie teismo nutarties iškelti bendrovei bankroto bylą įsiteisėjimo datą, neginčijami iki bankroto bylos iškėlimo bendrovės sudaryti sandoriai, įskaitant ir sandorį su UAB „Arleda“, piktnaudžiaujama per didele administravimo sąmata ir atlyginimu, kreiptasi dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama, nors dar nėra išspręstas kreditoriaus A. S. 2 514 368,45 Lt reikalavimo patvirtinimo klausimas, kad tuo pačiu metu administruota BUAB „Alekvista“, t. y. įmonė, kuri su BUAB „Kino ekspresas“ turėjo tiesioginių kreditorių ir debitorių. Teigiama, kad teismas neteisingai įvertino Departamento 2011-05-13, 2011-09-06 išvadas (sprendimus) dėl administratoriaus veiksmų teisėtumo ir kt. Kaip matyti iš byloje esančio Departamento 2011-05-13 rašto, Vilniaus administracinio teismo 2011-10-26 sprendimo bei dėl jo paduoto A. S. apeliacinio skundo argumentų, A. S. Departamento 2011-05-13 išvadą administraciniam teismui skundė tais pačiais aukščiau paminėtais argumentais dėl administratoriaus veiksmų neteisėtumo: nesuteikė informacijos pagal 2010-04-13, 2010-05-02 prašymus, neginčija sandorio su UAB „Arleda“, vilkina bankroto procedūrą ilgiau nei 2 metus, nepagrįstai ginčija A. S. kreditorinį reikalavimą, gina tik Banko interesus, yra šališkas, VĮ Registrų centrui pateikė neteisingą informaciją apie nutarties iškelti bendrovei bankroto bylą įsiteisėjimo datą ir kt. (5 t., 51-53, 180-188 b. l.).

54Kaip matyti iš skundžiamos nutarties, teismas, įvertinęs bylos medžiagą, nusprendė, kad nėra objektyvių duomenų, patvirtinančių, jog paskirtasis bankroto administratorius būtų netinkamas atlikti bankroto procedūras UAB „Kino ekspresas“ bankroto byloje ir dėl to privalo būti atstatydintas. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi šią bylą, taip pat neturi nei teisinio, nei faktinio pagrindo nesutikti su tokiomis teismo išvadomis (CPK 185 str.).

55Visų pirma, pažymėtina tai, jog pagal teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. kovo 15 d. nutartimi išnagrinėjo A. S. skundą atsakovui Departamentui dėl šioje byloje minimo atsakovo 2011-05-13 sprendimo, kuriuo buvo nustatyta, kad bankroto administratorius UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ BUAB „Kino ekspresas“ bankroto procedūras vykdo nepažeisdamas nei ĮBĮ, nei šio kreditoriaus interesų. Šis teismas nusprendė, jog Departamento sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (administracinė byla Nr. A520-1486/2012). Be kita ko, šioje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje yra konstatuotos ir kitos nagrinėjamai bylai reikšmingos aplinkybės, ir apeliantai šioje apeliacine tvarka nagrinėjamoje civilinėje byloje nėra pateikę jas paneigiančių įrodymų. Minimas teismas nustatė, kad administratorius nepažeidė kreditorių susirinkimo nustatytos tvarkos A. S. nesuteikdamas informacijos pagal jo 2010-04-13 ir 2010-05-02 prašymus, nes tuo metu teismas dar nebuvo patvirtinęs jo kreditorinių reikalavimų, kad Vilniaus apygardos teismas 2009 m. spalio 21 d. nutartimi buvo patenkintas administratoriaus įgalioto asmens prašymas atstatydinti BUAB „Kino ekspresas“ administratorių iš UAB „Alekvista” bankroto administratoriaus pareigų, todėl nėra pagrindo konstatuoti šio administratoriaus interesų konflikto, kad 2010-07-22 kreditorių susirinkime buvo patvirtinta administratoriaus 2010-07-15 veiklos ataskaita, kurioje nurodyta, kokie konkretūs veiksmai, susiję su sandorių tikrinimu, yra atlikti, kokie planuojami atlikti ir kt. Šioje nutartyje taip pat yra įvertinti administratoriaus veiksmai, susiję su duomenų apie teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimą pateikimu VĮ Registrų centrui.

56Kaip yra žinoma, CPK 182 straipsnio 2 punkte nustatyta, kad nereikia įrodinėti aplinkybių, faktų ir teisinių santykių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys (prejudiciniai faktai). Kasacinio teismo praktikoje ne kartą yra pasisakyta, jog pirmesnėje civilinėje ar administracinėje byloje nustatytos aplinkybės prejudiciniais faktais pripažintinos tada, kai jos toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar jo dalis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-77/2007, 2008 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2008; kt.). Dėl to teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad apeliantų atskiruosiuose skunduose nėra nurodytų naujų aplinkybių, keičiančių nagrinėjamą situaciją, spręsdama dėl minimų konkrečių administratoriaus veiksmų vertinimo, remiasi aukščiau paminėtoje administracinėje byloje nustatytais faktais.

57Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog byloje nėra duomenų, kad kreditoriai būtų skundę kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo buvo patvirtinta administracinio teismo nutartyje minima administratoriaus ataskaita, ar vėliau būtų teismui skundę susirinkimų nutarimus, kuriais būtų atmesti jų reikalavimai dėl konkrečių bendrovės sandorių teisėtumo patikrinimo ar kt. Be to šiame kontekste administratorius savo atsiliepime į skundus teisingai nurodo, jog tuo atveju, jeigu kreditoriai mano, kad turi būti ginčijami tam tikri sandoriai, kuriuos bendrovė sudarė iki bankroto bylos iškėlimo, o administratorius atsisako tai daryti, jiems neužkirstas kelias savo iniciatyva teisme reikšti tokius ieškinius (CK 6.66 str.).

58Apeliantai administratoriaus suinteresuotumą ir šališkumą įrodinėja remdamiesi taip pat tuo, kad esant neišspręstam klausimui dėl kreditoriaus A. S. kreditorinio reikalavimo, jis kreipėsi į teismą dėl bendrovės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama. Šie argumentai taip pat nepripažintini pagrįstais, nes, visų pirma, iš minėtos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 12 d. nutartimi buvo panaikinta Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 13 d. nutartis, kuria BUAB „Kino ekspresas“ buvo pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, ir šis klausimas perduotas nagrinėti iš naujo. Teisėjų kolegija nurodė, kad yra būtina atsižvelgti į dar neišspręsto kreditoriaus A. S. 1 700 000 Lt finansinio reikalavimo mastą bei į tai, kokią įtaką šio reikalavimo patvirtinimas gali turėti bankrutuojančios įmonės sprendimams. Nurodė, kad neišsprendus ginčo dėl minėto kreditorinio reikalavimo patvirtinimo, bendrovės pripažinimas bankrutavusia ir jos likvidavimo procedūrų vykdymas (turto pardavimo organizavimas, jo pardavimas, atsiskaitymas su kreditoriais ir kt.) prieštarautų bankroto proceso tikslams (civilinė byla Nr. 2-115/2012). Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 26 d. nutartimi šio klausimo nagrinėjimas sustabdytas iki bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-1130-516/2012 pagal kreditoriaus A. S. prašymą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Kino ekspresas“ bankroto byloje ir įsiteisės joje priimtas procesinis sprendimas (civilinė byla Nr. B2-3527-464/2012). Pažymėtina tai, kad iš pirmiau nurodytų teismų procesinių dokumentų matyti, jog kreditorius A. S. ir toje byloje rėmėsi administratoriaus veiksmų neteisėtumu keliant klausimą dėl bendrovės pripažinimo bankrutavusia, tačiau apeliacinis teismas savo nutartyje nekonstatavo jo veiksmų neteisėtumo, ar to, kad jis veikė išskirtinai tik konkrečių kreditorių interesais. Antra, teisėjų kolegija laiko būtinu pažymėti ir tai, jog kasacinis teismas, formuodamas teismų praktiką šios kategorijos bylose, ne vienoje savo nutarčių yra nurodęs bankroto proceso koncentruotumo ir operatyvumo ypatingą svarbą ir reikšmę bei akcentavęs bankroto administratoriaus pareigą kreiptis į teismą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama per ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalyje numatytą terminą, jei teismas nenustato tam tikrų ypatingų aplinkybių, dėl kurių to negalima padaryti. Minėta įstatymo norma numato, kad teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia ir priima nutartį įmonę likviduoti, jei per 3 mėnesius nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos nebuvo priimta nutartis dėl taikos sutarties sudarymo ir jei teismas šio termino nepratęsė.

59Taigi nagrinėjamu teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantų išdėstytos aplinkybės nesudaro pagrindo spręsti, jog bankroto administratorius neteko teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas (ĮBĮ 11 str. 8 d. 3 p.), o vertindama visas apeliantų išdėstytas aplinkybes bei teisinį reguliavimą, negali sutikti su jų motyvais, kad teismas pažeidė viešojo intereso užtikrinimo pagrindus (CPK 263 str.). Kartu pažymi, kad, kaip jau buvo minėta pirmiau, įstatymas, apeliantams (kreditoriams) suteikia teisę esant pagrindui kelti klausimą kreditorių susirinkime (komitete) dėl paskirto bankroto administratoriaus atstatydinimo, tokiu būdu inicijuojant šią procedūrą pagal ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies 2 punktą, o nesutinkant su kreditorių susirinkimo priimtais nutarimais, juos skųsti teismui (ĮBĮ 23 str. 3 p., 24 str. 5 d.).

60Apeliantė J. J. teigia, jog teismas, priteisdamas BUAB „Kino ekspresas“ 1 815 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, netinkamai taikė Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Teisėjų kolegija su tuo nesutinka ir sprendžia, jog BUAB „Kino ekspresas“ priteistos bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos ir teisėtos. Atsižvelgiant į tai, jog bendrovė naudodamasi advokato paslaugomis pateikė du atsiliepimus į kreditorių pareiškimus dėl administratoriaus atstatydinimo, į tai, jog advokatas dalyvavo šiuo klausimu vykusiuose teismo posėdžiuose, į jo suteiktų paslaugų apimtį ir pobūdį, laikytina, jog jos neviršija Rekomendacijose įtvirtintų dydžių ir atitinka protingumo, sąžiningumo, teisingumo principus (CPK 98, 93 str.).

61Kiti atskiruosiuose skunduose bei atsiliepimuose išdėstyti argumentai nėra reikšmingi nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui.

62Atsižvelgdama į tai, kas nustatyta aukščiau, teisėjų kolegija daro išvadą, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta. Absoliučių jos negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 263 str. 1 d., 329 str.).

63Atmetusi atskiruosius skundus bei įvertinusi advokato darbo laiko sąnaudas, atliktus veiksmus apeliacinės instancijos teisme, vadovaudamasi minėtų Rekomendacijų 8.15 punktu, protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais, teisėjų kolegija iš dalies tenkina BUAB „Kino ekspresas“ prašymą priteisti 1 425 Lt už atsiliepimo į atskiruosius skundus parengimą ir iš apeliantų jam priteisia 399 Lt, tai yra po 133 Lt, šių advokato išlaidų (CPK 88, 93, 98 str.).

64Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

65Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

66Priteisti bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Kino ekspresas“ (juridinio asmens kodas 124108551) iš kreditorių J. J. (asmens kodas ( - ) uždarosios akcinė bendrovės „Elmava“ (juridinio asmens kodas 125390139), A. S. (asmens kodas ( - ) po 133 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditorių... 3. Teisėjų kolegija... 4.
  1. Ginčo esmė
...
5. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 15 d. nutartimi UAB „Kino... 6. Atsakovo BUAB „Kino ekspresas“ kreditoriai A. S., UAB „Golfas“ ir UAB... 7. Kreditorė J. J. 2011-07-04 taip pat pateikė teismui prašymą atstatydinti... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 9 d. nutartimi netenkino BUAB „Kino... 10. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 11. Kreditorė J. J. atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį ir... 12. 1. Teismas netinkamai įvertino administratoriaus pasyvų ir aplaidų elgesį.... 13. 2. Teismas netinkamai įvertino aplinkybę, kad administratorius, atsisakydamas... 14. 3. Teismas neįvertino administratoriaus neprofesionalaus elgesio, kai A. S.... 15. 4. Teismas neįvertino to, kad administratorius pateikė VĮ Registrų centrui... 16. 5. Teismas nenustatė pareiškėjams termino trūkumams pašalinti, tai yra... 17. 6. Teismas, priteisdamas BUAB „Kino ekspresas“ 1 815 Lt išlaidų advokato... 18. Kreditorius UAB „Elmava“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo... 19. 1. Teismas neįvertino to, kad administratorius, atsisakydamas A. S. suteikti... 20. 2. Teismas neįvertino to, kad administratorius klastoja su bendrove susijusius... 21. 3. Teismas neįvertino argumentų, patvirtinančių administratorius... 22. 4. Teismas neįvertino, kad bankroto procedūra be teisėto pagrindo trunka... 23. 5. Teismas neatsižvelgė į kreditorių interesų pažeidimą, padarytą tuo,... 24. 6. Teismas neįvertino argumentų, patvirtinančių administratoriaus... 25. Kreditorius A. S. atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį ir... 26. 1. Teismas be pagrindo neįvertino jo nurodytų argumentų, kad BUAB „Kino... 27. 2. Teismas be pagrindo neįvertino to, kad administratorius viešam registrui... 28. 3. Teismas be pagrindo nenustatė administratoriaus nešališkumo, nes jis tuo... 29. 4. Teismas tinkamai neištyrė Įmonių bankroto valdymo departamento... 30. 5. Teismas neįvertino, kad bankroto procedūra be teisėto pagrindo trunka... 31. 6. Teismas neįvertino to, kad administratoriaus nesąžiningumą patvirtina ir... 32. 7. Teismas, nuspręsdamas, jog administratorius yra tinkamas eiti pareigas,... 33. BUAB „Kino ekspresas“ administratorius atsiliepimu į kreditorių A. S., J.... 34. 1. Apeliantai klaidingai nurodo, kad jis neginčija įmonės sudarytų... 35. 2. Apeliantai be pagrindo kaltina jį dokumentų klastojimu ir neteisingų... 36. 3. Apeliantai be pagrindo jo šališkumą grindžia ryšiu su UAB... 37. 4. Aplinkybė, kad kvietime į 2011-06-13 kreditorių susirinkimą A. S. buvo... 38. 5. Teismas pasisakė dėl Įmonių bankroto valdymo departamento 2011-09-06... 39. 6. Kreditoriai J. J. ir UAB „Elmava“ skundžia teismo motyvus, susijusius... 40. 7. Apeliantai be pagrindo teigia, jog bankroto procesas užsitęsė dėl... 41. 8. Apeliantai be pagrindo jo nesąžiningumą įrodinėja neva per dideliu... 42. 9. Apeliantė J. J. be pagrindo teigia, kad administratorius tariamai... 43. 10. Teismo priteistos bylinėjimosi išlaidos atitinka Teisingumo ministro... 44. Kreditoriai A. S. ir J. J. atsiliepimais į UAB „Elmava“ atskirąjį... 45. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 46. Nagrinėjama, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas... 47. Kaip žinoma, vienas iš teisminio bankroto proceso ypatumų yra tas, kad... 48. Kaip žinoma, tiek ĮBĮ, tiek kiti teisės aktai numato bankroto... 49. Iš bylos medžiagos matyti, jog nagrinėjamu atveju apeliantai (pavieniai... 50. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, atskirųjų skundų,... 51. Visų pirma, teismas teisingai nurodė, kad pavienių kreditorių prašymas... 52. Kaip žinia, teismas savo iniciatyva gali keisti administratorių tik... 53. Kaip matyti iš motyvų, išdėstytų apeliantų pareiškimuose, atskiruosiuose... 54. Kaip matyti iš skundžiamos nutarties, teismas, įvertinęs bylos medžiagą,... 55. Visų pirma, pažymėtina tai, jog pagal teismų informacinės sistemos LITEKO... 56. Kaip yra žinoma, CPK 182 straipsnio 2 punkte nustatyta, kad nereikia... 57. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog byloje nėra duomenų, kad kreditoriai... 58. Apeliantai administratoriaus suinteresuotumą ir šališkumą įrodinėja... 59. Taigi nagrinėjamu teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantų išdėstytos... 60. Apeliantė J. J. teigia, jog teismas, priteisdamas BUAB „Kino ekspresas“ 1... 61. Kiti atskiruosiuose skunduose bei atsiliepimuose išdėstyti argumentai nėra... 62. Atsižvelgdama į tai, kas nustatyta aukščiau, teisėjų kolegija daro... 63. Atmetusi atskiruosius skundus bei įvertinusi advokato darbo laiko sąnaudas,... 64. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 65. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.... 66. Priteisti bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Kino ekspresas“...