Byla 2-1100/2013
Dėl bankroto administratoriaus pakeitimo akcinės bendrovės „Atominės energetikos sistemų montavimas“ bankroto byloje Nr. B2-2573-661/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus, Visagino savivaldybės administracijos, uždarosios akcinės bedrovės „ELDERMONTA“, V. B., O. B., A. B. L. B., V. G., atstovaujamo J. T., atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl bankroto administratoriaus pakeitimo akcinės bendrovės „Atominės energetikos sistemų montavimas“ bankroto byloje Nr. B2-2573-661/2012.

2Teisėjas, išnagrinėjęs bylą pagal atskiruosius skundus,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Atskiraisiais skundais ginčijamas nutarties, kuria teismas atmetė prašymą dėl bankroto administratoriaus pakeitimo, teisėtumas ir pagrįstumas.

5Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 22 d. nutartimi iškėlė AB „Atominės energetikos sistemų montavimas“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė V. S..

6Pareiškėjai V. G., V. B., A. B., O. B., S. V., V. L., A. K., A. Č., UAB „Cheminė apsauga“, L. B., L. B., L. V., O. M., B. R., S. J., O. M., V. K., S. P., Ž. V., A. K., Visagino savivaldybės administracija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius (toliau VSDFV Utenos skyrius), RVĮ „Visagino statybininkai“, VĮ “Visagino energija“, UAB „ELDERMONTA“, UAB „Atomeksim“, Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau VMI) kreipėsi į teismą su prašymu dėl BAB „Atominės energetikos sistemų montavimas“ bankroto administratoriaus pakeitimo. Pareiškėjai prašė atstatydinti BAB „Atominės energetikos sistemų montavimas“ bankroto administratorių V. S. bei naujuoju administratoriumi paskirti UAB „Restrus“. Pareiškėjai nurodė, kad 2012 m. spalio 12 d. bankroto administratoriaus šaukimu turėjo įvykti pirmasis kreditorių susirinkimas, kuris, neatvykus pačiam administratoriui, neįvyko. Pareiškėjų nuomone, administratorius, neatvykdamas į pirmąjį kreditorių susirinkimą, nesilaikė įstatymu jam nustatytų pareigų bei dar labiau užvilkino atsakovo bankroto procedūras, todėl prarado pareiškėjų pasitikėjimą ir nebegali eiti atsakovo bankroto administratoriaus pareigų.

7Pareiškėjai taip pat nurodė, jog bankroto administratoriui į kreditorių susirinkimą neatvykus, nebuvo pristatyta ataskaita, nebuvo atsakyta į pareiškėjų ir, tikėtina, kitų kreditorių klausimus. Pateikta administratoriaus ataskaita yra neišsami, joje pateikta ne visa privaloma pateikti informacija. Ataskaitoje nėra duomenų apie tai, ar pirmosios eilės kreditorių reikalavimai pateikti atskaičius ar neatskaičius nustatyto dydžio įmokas bei mokesčius; kokiu laikotarpiu susidarė įsiskolinimas darbuotojams ir koks neapmokestinamųjų pajamų dydžio tarifas buvo pritaikytas; ar buvo atliktas gyventojų pajamų mokesčio koregavimas, atspindint tai atitinkamose VMI deklaracijų formose; dėl kokios priežasties ir kokie dokumentai patvirtina neproporcingai dideles netesybų sumas. Ataskaitoje bankroto administratorius neanalizavo, kodėl tokia didelė disproporcija tarp kreditorių reikalavimų ir debitorinių įsiskolinimų sumų. Iš ataskaitos nėra aišku, ar bankroto administratorius tikrino įmonės sandorius, sudarytus per 36 mėnesių laikotarpį. Ataskaitoje taip pat nebuvo pateiktas sudarytų sandorių aprašymas ar bent jau pačių sandorių sąrašas, iš kurio galbūt būtų galima spręsti, ar sudaryti sandoriai nebuvo prieštaraujantys įmonės veiklos tikslams. Ataskaitoje taip pat nepaminėta apie ilgalaikio turto nurašymą per 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos. Taip pat bankroto administratoriaus ataskaitoje nebuvo pateikta informacija apie įmonės pajamas ir išlaidas po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

8BAB „Atominės energetikos sistemų montavimas“ bankroto administratorius su pareikštu prašymu nesutiko. Atsiliepime nurodė, kad administratorius, vykdydamas Vilniaus apygardos teismo nutartį ir nepraleisdamas įstatymo nustatyto termino, 2012 m. spalio 12 d. šaukė BAB „Atominės energetikos sistemų montavimas“ kreditorių susirinkimą. Tačiau dieną prieš susirinkimą administratoriui nustatytas širdies nepakankamumas, dėl to jam buvo atlikta operacija. Apie 2012 m. spalio 12 d. kreditorių susirinkimo atšaukimą ir jo priežastis tą pačią dieną buvo informuoti visi kreditoriai. Administratorius 2012 m. lapkričio 9 d. iš naujo sušaukė kreditorių susirinkimą, tačiau šį kartą vieno iš kreditorių – Valstybinio socialinio fondo valdybos atstovė, nespėjus pradėti numatyto susirinkimo, neleido bankroto administratoriui vykdyti savo funkcijų ir nurodė visiems kreditoriams palikti patalpas, tokiu būdu išreiškiant nepasitenkinimą 2012 m. spalio 12 d. neįvykusiu susirinkimu. Administratorius vykdė kreditorių valią ir parengė ieškinius teismui. Kreditorių susirinkimas įvyko 2012 m. lapkričio 23 d., 13.00 val. BAB „Atominės energetikos sistemų montavimas“ patalpose. Atsižvelgiant į tai, kad 2012 m. lapkričio 23 d. BAB „Atominės energetikos sistemų montavimas“ kreditorių susirinkime dalyvavo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 24 straipsnio 1 dalyje numatyta kreditorių dauguma, tačiau sprendimo priėmimui pagal pasiūlytą darbotvarkę nebuvo pritarta, taip pat nebuvo pateikta alternatyvių pasiūlymų, dėl kurių būtų balsavę kreditoriai, iškilo būtinybė šaukti pakartotinį BAB „Atominės energetikos sistemų montavimas“ kreditorių susirinkimą 2012 m. gruodžio 10 d., 13.00 val. tais pačiais 2012 m. lapkričio 23 d. sušaukto susirinkimo klausimais. Administratorius taip pat nurodo, jog 4,42 proc. kreditorių yra balsavę raštu už administratoriaus pirmajame susirinkime įvardintus klausimus, todėl manytina, kad prašymas dėl bankroto administratoriaus pakeitimo iš viso negali būti tenkinamas, kadangi jis neišreiškia ĮBĮ nustatytos 1/2 visų kreditorių (49,77 proc.), turinčių galiojančią reikalavimo teisę, valios.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 11 d. nutartimi atmetė pareiškėjų prašymą dėl BAB „Atominės energetikos sistemų montavimas“ bankroto administratoriaus pakeitimo.

11Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog nagrinėjamu atveju nėra pakankamo pagrindo atstatydinti bankroto administratorių. Vilniaus apygardos teismas nurodė, jog byloje esantys duomenys patvirtina, kad 2012 m. spalio 12 d. administratorius nedalyvavo kreditorių susirinkime dėl objektyvių priežasčių, t. y. nuo 2012 m. spalio 12 d. iki 2012 m. lapkričio 2 d. administratorius buvo hospitalizuotas. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog administratorius 2012 m. spalio 12 d. kreditorių susirinkime nedalyvavo dėl pateisinamų priežasčių.

12Pirmosios instancijos teismas taip pat atmetė pareiškėjų argumentus, susijusius su administratoriaus paruošta ataskaita. Teismas sprendė, jog, administratoriui dėl objektyvios priežasties nedalyvaujant susirinkime, akivaizdu, kad jis negalėjo pristatyti ir ataskaitos. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog byloje pateikta administratoriaus veiklos ataskaita atitinka visus jai keliamus reikalavimus. Įstatyme nėra numatyta administratoriaus pareiga ataskaitoje nurodyti tokius duomenis, kurių pasigedo pareiškėjai. Teismas išaiškino pareiškėjams teisę prašyti papildomos informacijos, kaip tai numato ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 25 punktas. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog įstatymų leidėjas suteikia teisę kreditoriams užduoti klausimus, teikti papildymus, patikslinimus bankroto administratoriaus ataskaitai, be to, ir pačiam administratoriui šią ataskaitą pildyti, tikslinti.

13III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

14Atskiruoju skundu pareiškėjas (kreditorius) VSDFV Utenos skyrius prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės: BAB „Atominės energetikos sistemų montavimas“ bankroto administratorių V. S. pakeisti naujuoju administratoriumi UAB „Restrus“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

151. ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte numatyta kreditorių, kurių reikalavimus patvirtino teismas, teisė kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo. Tai yra savarankiškas administratoriaus pakeitimo pagrindas, kuris remiasi pamatiniu principu, kad bankroto administratorius, kaip kreditorių patikėtinis ir jų interesus ginantis atstovas, visą savo funkcijų vykdymo laikotarpį privalo turėti daugumos kreditorių pasitikėjimą, iš kurio kyla jo mandatas veikti.

162. Kreditorius tik iš skundžiamos nutarties turinio sužinojo, jog bankroto administratorius nuo 2012 m. spalio 12 d. iki 2012 m. lapkričio 2 d. buvo nedarbingas. Kreditoriui prašant, administratorius nedarbingumo pažymėjimo nepateikė. Apie 2012 m. spalio 12 d. turėjusio įvykti kreditorių susirinkimo atšaukimą buvo informuoti ne visi kreditoriai.

173. 2012 m. lapkričio 9 d. vykusio susirinkimo metu administratorius nurodė, jog nenustatė sandorių, sąlygojančių tyčinį bankrotą, taip pat nenustatė turto perdavimo tvarkos pažeidimų. Tačiau minėto susirinkimo metu įmonės buhalterė paaiškino, jog du įmonės automobiliai buvo parduoti pagal įmonės vadovo nurodymą už 200 Lt (po 100 Lt už kiekvieną automobilį). Taip pat buvo gauti kreditorių pareiškimai dėl įmonės turto neteisėto nurašymo ir pardavimo. Minėtos aplinkybės kelia abejonių, ar administratorius įvykdė pareigą patikrinti įmonės sandorius už 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

184. Administratorius veiklos ataskaitoje nurodė, jog įmonės „įranga parduota už labai žemą kainą, tačiau toks buvo akcininkų sprendimas. Gal jis ir neteisingas, bet teisiniu požiūriu teisėtas. Jį skųsti ir ginčyti teisme beviltiška, nes nėra pagrindo teigti, jog tai padaryta iš savanaudiškų paskatų.“ Bankroto administratorius negalėjo paaiškinti, koks tai yra turtas ir už kokią kainą parduotas. Ataskaitoje kreditorius nenurodė apie turto nurašymą už 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, informacijos apie pajamas ir išlaidas po nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Pateikti duomenys nesuteikia pagrindo manyti, jog administratorius savo pareigas ir funkcijas atliko tinkamai.

195. Bankroto administratorius neteisingai pateikė kreditorių reikalavimus, nenurodė kreditorinių reikalavimų tenkinimo eiliškumo. Be to, iš Įmonių bankroto valdymo departamento duomenų matyti, jog administratorius nepateikė paraiškos Garantiniam fondui dėl lėšų skyrimo.

206. ĮBĮ 23 straipsnio 7 punkte numatyta kreditorių susirinkimo teisė nustatyti darbuotojų, kurie dirbs įmonės bankroto metu, skaičių. Administratorius 2012 m. birželio 5 d. įdarbino savo sūnų, tačiau ataskaitoje minėtos aplinkybės nenurodė.

217. Ataskaitos turinys ir nepavykę bandymai organizuoti kreditorių susirinkimą patvirtina aplinkybę, jog administratorius nepajėgia susitvarkyti su administravimu bei užtikrinti sklandžios bankroto proceso eigos.

22Atskiruoju skundu pareiškėjai (kreditoriai) Visagino savivaldybės administracija, UAB „ELDERMONTA“, V. B., O. B., A. B. L. B., V. G., atstovaujamas J. T., prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutartį ir išspęsti klausimą iš esmės – atstatydinti BAB „Atominės energetikos sistemų montavimas“ bankroto administratorių V. S., šios įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Restrus“. Atskiruoju skundu pareiškėjai prašo nutartį dėl administratoriaus pakeitimo leisti vykdyti skubiai. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

231) 2011 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XI-1867 13 straipsniu ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalis buvo papildyta 4 punktu, suteikiančiu kreditoriams teisę kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo, jeigu jų teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos. Be to, teismas turėjo būti aktyvus, o tai suponuoja teismui pareigą ex officio rinkti įrodymus.

242) Administratorius iki šiol nepateikė kreditoriams ataskaitos, kurioje būtų nurodyta informacija apie debetinius įsiskolinimus, ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, nurodant turto balansines vertes su žymomis apie jo įkeitimą, ilgalaikio tirto pirkimus, pardavimus, nurašymus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, nurodant turto pavadinimą, jo įsigijimo, pardavimo ar nurašymo datą ir sumą, sandorius, sudarytus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, nurodant jų sudarymo datą, šalis, pobūdį ir pan. Aplinkybė, jog administratoriaus paruošta ataskaita formaliai atitinka reikalavimus, nesudaro prielaidos manyti, kad administratorius savo pareigas atliko tinkamai ir operatyviai.

253) Administratorius nevykdo bendro pobūdžio pareigų: neteikia išsamios informacijos apie bankroto proceso eigą, yra nepakankamai pareigingas, nepateikia jokių įrodymų, savo funkcijas vykdo pasyviai, teikia kreditoriams tikrovės neatitinkančią informaciją.

264) ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 12 punkte numatyta administratoriaus pareiga teisės aktų nustatyta tvarka pateikti Garantiniam fondui paraišką skirti lėšas darbo užmokesčio daliniam apmokėjimui. Pagal Garantinio fondo interneto puslapyje paskelbtą informaciją administratorius iki šiol nepateikė tokios paraiškos. Todėl darytina išvada, kad administratorius veikia pasyviai, o tai yra pagrindas jo atstatydinimui.

275) Administratorius veiklos ataskaitoje nurodė, jog įmonės sandoriai, sudaryti 36 mėnesių laikotarpiu iki bankroto bylos iškėlimo, nėra priešingi įmonės veiklos tikslams, todėl jis nepateikė ieškinių dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais. Tačiau, kai apie tokių sandorių egzistavimą nutylėti pasidarė neprotinga, administratorius tokius ieškinius pateikė. Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teismas atsisakė šiuos ieškinius priimti. Tokia administratoriaus veikla naudinga buvo tik atsakovo buvusiam vadovui bei su juo susijusiems asmenims.

286) Aplinkybes, kad administratoriaus pateikiama informacija neatitinka tikrovės, patvirtina VSDFV Utenos skyriaus 2012 m. lapkričio 20 d. raštas Įmonių bankroto valdymo departamentui.

297) Administratorius, nesutikdamas su kreditorių pareiškimu, pateikė teismui atsiliepimą, kuris laikytinas procesiniu dokumentu. Šis dokumentas nebuvo siųstas pareiškėjams, kas suvaržė proceso dalyvių (pareiškėjų) įrodinėjimo teisę. Todėl pareiškėjai prašo priimti į bylą kartu su atskiruoju skundu pateikiamus įrodymus.

30Atsiliepimais į atskiruosius skundus BAB „Atominės energetikos sistemų montavimas“ bankroto administratorius V. S. prašo pareiškėjų atskiruosius skundus atmesti, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą bei priteisti jo naudai iš pareiškėjų bylinėjimosi išlaidas, kurias pagrindžiantys įrodymai bus pateikti iki bylos nagrinėjimo pabaigos.

31Atsiliepimuose administratorius V. S. nurodė šiuos argumentus:

321) Bankroto administratoriaus nedalyvavo 2012 m. spalio 12 d. kreditorių susirinkime dėl objektyvių priežasčių, kurias pirmosios instancijos teismas patvirtino tinkamomis ir teisėtomis. Kreditoriai buvo informuoti apie susirinkimo atšaukimą ir jo priežastis. Todėl kreditorių susirinkimo atšaukimas negali būti laikomas ĮBĮ numatytų pareigų pažeidimu. VSDFV Utenos skyriaus argumentas, jog administratorius nepateikė nedarbingumo pažymėjimo, yra teisiškai nereikšmingas, kadangi įstatymai tokios administratoriaus pareigos nenumato.

332) Atskirųjų skundų argumentai, jog administratorius nevykdė pareigos patikrinti įmonės sandorius už 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, yra nepagrįsti. Aplinkybės apie galimus neteisėtus įmonės sandorius paaiškėjo 2012 m. lapkričio 9 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu. Administratorius Visagino apylinkės teismui yra pateikęs tris ieškinius dėl abejotinų sandorių nuginčijimo.

343) Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog administratoriaus parengta veiklos ataskaita atitinka ĮBĮ keliamus reikalavimus. Minėta ataskaita taip pat gali būti pildoma, tikslinama, o pareiškėjams aktualios informacijos nenurodymas negali būti laikomas ĮBĮ pažeidimu.

354) Įmonių bankroto valdymo departamentas, atlikęs tyrimą nustatė, jog administratorius, perimdamas įmonės turtą pažeidimų nepadarė.

365) Pirmosios instancijos teismas 2012 m. rugsėjo 7 d. nutartimi tvirtindamas kreditorių sąrašą, nenustatė aplinkybių, jog kreditorių sąrašas būtų parengtas netinkamai. Šiuo metu bankrutuojančios įmonės turtas nėra pardavinėjamas, todėl nėra pagrindo teigti, jog administratorius pažeidė kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarką.

376) Aplinkybę, jog administratorius laiku įvykdė pareigą kreiptis į Garantinį fondą, patvirtina Įmonių bankroto valdymo departamento pateikta išvada.

387) VSDFV Utenos skyriaus atskirojo skundo argumentas, jog administratorius, 2012 m. gruodžio 10 d. sušaukdamas pakartotinį kreditorių susirinkimą, pažeidė ĮBĮ reikalavimus, nepagrįstas, kadangi teismų praktikoje nėra vieningos nuomonės dėl pakartotinio susirinkimo sušaukimo tvarkos.

398) Teismų praktikoje yra nurodyta, kad sprendžiant administratoriaus pakeitimo klausimą, būtina vertinti ne tik kreditorių pasitikėjimą administratoriumi, bet ir nustatyti, ar atitinkami administratoriaus veiksmai pasireiškė netinkamu jo pareigų vykdymu.

40IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

41Byloje pagal pareiškėjų (bankrutuojančios įmonės kreditorių) atskiruosius skundus sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino pareiškėjų prašymo dėl bankroto administratoriaus pakeitimo (atstatydinimo). Šį klausimą teismas sprendžia vadovaudamasis atskirųjų skundų faktiniais ir teisiniais pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (LR civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

42Įmonės administratorius bankroto procese iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas bei atlieka teisinį tyrimą dėl atsakovo bei su juo susijusių asmenų veiksmų ar neveikimo. Todėl tik nešališkas ir profesionaliai veikiantis bankroto administratorius gali nustatyti tikrąsias nemokumo priežastis bei padėti teismui nustatyti ir patvirtinti kreditorių pagrįstus finansinius reikalavimus. Šios bankroto administratoriaus funkcijos sudaro pagrindą įstatyme nustatyti specialią jo skyrimo tvarką. ĮBĮ normos nustato specialius reikalavimus bankrutuojančios įmonės administratoriui. Juo gali būti skiriamas tik asmuo, atitinkantis ĮBĮ 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui: turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas pagal Ūkio ministro 2011 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4-281 patvirtintas ,,Teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo taisykles“, kurio kandidatūrai pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių bankroto procese.

43Teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti. Spręsdamas šį klausimą, teismas, visų pirma, yra saistomas viešojo intereso ir turi siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, o teismo paskirtas bankroto administratorius užtikrintų bankrutuojančios įmonės kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą. Teismas privalo įsitikinti, kad administratoriumi skiriamas asmuo pagal turimą patirtį (baigtų bankroto bylų skaičius, terminai, administravimo išlaidos, skundai dėl administratoriaus veiksmų ir kt.) geriausiai iš visų pasiūlytų sugebės užtikrinti bendrovės turto apsaugą, kreditorių bei skolininko interesų pusiausvyrą, sklandžią bankroto proceso eigą. Be to, skirdamas administratorių, teismas neturi sukelti priešpriešos tarp asmenų, siūliusių administratoriaus kandidatūras ir ieškoti geriausio kompromiso (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. sausio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-37/2006). Tai reiškia, kad skirdamas administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), bet ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę, tarp jų, ar atsakovo kreditoriaus pasiūlyto bankroto administratoriaus paskyrimas nesudarytų prielaidų sukliudyti išaiškinti bankroto tikrąsias priežastis ir tinkamai atstovauti kreditorių interesus (ĮBĮ 11 straipsnis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 24 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-648/2011).

44Tuo atveju, kai pirmosios instancijos teismas pasirinko bankroto administratorių iš kelių kandidatų, kurie iš esmės yra tinkami bei galėtų būti skiriami administruoti įmonę, ir išdėstė savo poziciją pagrindžiančius argumentus, apeliacinės instancijos teismas neturėtų naikinti šios žemesnės instancijos teismo nutarties, jeigu tam nėra įstatyme nustatyto pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1405/2010; 2011 m. vasario 24 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-648/2011; 2012 m. balandžio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-913/2012). Nesant jokių pagrįstų abejonių dėl pirmosios instancijos teismo paskirto administratoriaus, nepaisant to, ar jo kandidatūrą siūlė įmonės vadovas (savininkas) ar kitas asmuo pagal ĮBĮ nuostatas, nešališkumo, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo keisti teismo paskirto administratoriaus. Ši teisės taikymo taisyklė dėl apeliacinės instancijos teismo galių sprendžiant klausimą dėl administratoriaus pakeitimo yra taikoma ir sprendžiant administratoriaus atstatydinimo klausimą. Todėl pareiškėjų nuomonė apie teismo paskirto atsakovo bankroto administratoriaus netinkamą pareigų vykdymą ir (ar) jo galimą suinteresuotumą bylos baigtimi, jei ši nuomonė yra grindžiama tik prielaidomis, o ne konkrečiais duomenimis, kurie sudarytų pagrindą atsirasti pagrįstoms abejonėms dėl bankroto administratoriaus galimumo toliau vykdyti bankroto administratoriaus funkcijas atsakovo bankroto byloje, nesudaro pagrindo atstatydinti administratoriaus. Tokios pozicijos laikomasi ir teismų praktikoje, kurioje nurodoma, kad teismas gali keisti administratorių tik turėdamas pakankamai informacijos ir įrodymų, jog šis asmuo netinkamai atlieka savo funkcijas, nevykdo ĮBĮ nustatytų pareigų. Teismas neturi teisės tai daryti dėl formalių, nežymių teisės aktų pažeidimų arba dėl kreditorių nurodomų teiginių apie pažeidimus, kurie nėra pagrįsti tinkamais ir pakankamais įrodymais (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 29 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-752/2012; 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1152/2010).

45Kaip minėta, BAB „Atominės energetikos sistemų montavimas“ administratorius apskritai ginčija pareiškėjų galimybę teikti teismui pareiškimą dėl jo atstatydinimo. ĮBĮ apibrėžia siaurą asmenų, turinčių teisę kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo (atstatydinimo), ratą. Teisė kreiptis į teismą su prašymu dėl administratoriaus pakeitimo (atstatydinimo) nesuteikta bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės akcininkams, savininkui ar atskiriems jos kreditoriams.

46Kreditorius (kreditoriai) klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo gali iškelti dviem būdais. Pirma, kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 10 procentų teismo patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos, turi teisę inicijuoti administratoriaus atstatydinimo klausimo svarstymą kreditorių susirinkime (ĮBĮ 22 straipsnio 3 dalis). Kreditorių susirinkimas, apsvarstęs šį klausimą, turi teisę priimti nutarimą ir jo pagrindu kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo (ĮBĮ 23 straipsnio 13 punktas). Antra, kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip 1/2 teismo patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos, turi teisę tiesiogiai kreiptis į teismą su prašymu dėl administratoriaus atstatydinimo (ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 4 punktas). Pastaruoju atveju teismas turi patikrinti, ar yra įsiteisėję teismų procesiniai sprendimai, kuriais patvirtintų šių kreditorių kreditorinių reikalavimų bendra suma viršytų pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos. Abiem atvejais procesinį sprendimą dėl administratoriaus (ne)atstatydinimo priima teismas. Teismas taip pat gali atstatydinti administratorių iš pareigų, kai administratorius pateikia teismui prašymą dėl atsistatydinimo bei administratoriui netekus teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas (ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalis). Jeigu kreditorių susirinkimas ar kreditoriai, kurie tiesiogiai kreipėsi į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo, savo prašymo neįrodo konkrečiais duomenimis, sudarančiais rimtą pagrindą abejoti administratoriaus galimumu toliau sėkmingai vykdyti įmonės bankroto procedūras, teismas neturėtų atstatydinti administratoriaus.

47Nagrinėjamu atveju į teismą dėl atsakovo BAB „Atominės energetikos sistemų montavimas“ bankroto administratoriaus V. S. atstatydinimo 2012 m. lapkričio 20 d. kreipėsi pareiškėjai V. G., V. B., A. B., O. B., S. V., V. L., A. K., A. Č., UAB „Cheminė apsauga“, L. B., L. B., L. V., O. M., B. R., S. J., O. M., V. K., S. P., Ž. V., A. K., Visagino savivaldybės administracija, VSDFV Utenos skyrius, RVĮ „Visagino statybininkai“, VĮ “Visagino energija“, UAB „ELDERMONTA“, UAB „Atomeksim“, VMI. Iš pareiškimo priedo Nr. K-1 matyti, jog bendra pareiškėjų kreditorinių reikalavimų suma, kurią patvirtino teismas, sudaro 1 052 162,72 Lt (t. 2, b. l. 185-186). Pagal bylos medžiagą, Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 7 d. nutartimi buvo patvirtinti BAB „Atominės energetikos sistemų montavimas“ kreditorių finansiniai reikalavimai. Bendra pirmosios instancijos teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų suma sudaro 1 941 716,30 Lt. Teismas sprendžia, jog pareiškėjai, turėdami daugiau kaip pusę (54,19 proc.) visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų, turėjo teisę kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo. Todėl yra pagrindas teisiškai įvertinti apeliantų išdėstytų atskirųjų skundų argumentų pagrįstumą.

48Apeliantai atskiruosiuose skunduose nurodo, jog administratorius, neatvykęs į 2012 m. spalio 12 d. vykusį pirmąjį kreditorių susirinkimą, nesilaikė įstatymu jam nustatytų pareigų ir tuo dar labiau užvilkino BAB „Atominės energetikos sistemų montavimas“ bankroto procedūras, todėl prarado kreditorių pasitikėjimą. Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas tokius pareiškėjų argumentus atmetė ir nurodė, jog administratorius laikotarpiu nuo 2012 m. spalio 12 d. iki 2012 m. lapkričio 2 d. buvo hospitalizuotas. Todėl pirmosios instancijos teismas įvertino, jog administratorius negalėjo dalyvauti kreditorių susirinkime dėl objektyvių priežasčių. Apeliacinės instancijos teismas pritaria šiai pirmosios instancijos teismo išvadai. Nustatyta, kad administratorius pareiškimo nagrinėjimo metu pateikė pirmosios instancijos teismui įrodymus, patvirtinančius jo gydimąsi VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose (t. 3, b. l. 11-14). Pranešimo apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą kopija patvirtina administratoriaus nurodytą aplinkybę, jog jis buvo nedarbingas nuo 2012 m. spalio 12 d. iki 2012 m. spalio 19 d. (t. 3, b. l. 15). Teismas sprendžia, jog minėti duomenys neginčijamai patvirtina pirmosios instancijos teismo išvadą, jog administratorius, atsižvelgiant į tai, kad jis yra fizinis asmuo, dėl objektyvių priežasčių (ūmios ligos) negalėjo dalyvauti 2012 m. spalio 12 d. kreditorių susirinkime. Be to, iš pateiktų įrodymų nustatyta, kad administratorius į gydymo įstaigą kreipėsi 2012 m. spalio 12 d. (t. y. pirmojo kreditorių susirinkimo sušaukimo dieną), todėl teismo vertinimu, jis negalėjo užtikrinti ir tinkamo administratoriaus atstovavimo kreditorių susirinkime (ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 9 punktas).

49Teismas kaip nepagrįstus atmeta apeliantų argumentus, kad administratorius turi būti atstatydintas dėl to, jog jis kreditorių susirinkimui paruošė netikslią ar nepilną veiklos ataskaitą. Iš pareiškimo dėl administratoriaus pakeitimo turinio nustatyta, jog pareiškėjų netenkino administratoriaus veiklos ataskaita, kadangi joje nebuvo informacijos apie tai, ar pirmosios eilės kreditorių reikalavimai pateikti atskaičius ar neatskaičius nustatyto dydžio įmokas ir mokesčius, ar buvo atliktas gyventojų pajamų mokesčio koregavimas, atspindint tai VMI deklaracijų formose, kokie dokumentai patvirtina dideles netesybų sumas, kodėl tokia didelė disproporcija tarp kreditorių ir debitorių sąrašų. Pažymėtina, jog reikalavimai, kurie yra keliami pirmajame kreditorių susirinkime pateikiamos administratoriaus veiklos ataskaitos turiniui, nurodyti ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 25 punkte. Pažymėtina, kad tokioje ataskaitoje turi būti pateikta informacija apie įmonės dalyvius; įstatinį kapitalą (jeigu yra); turto areštus; buvusių darbuotojų skaičių, darbuotojų atleidimo aplinkybes; bankroto proceso metu priimtus darbuotojus; pareikštus, pateiktus teismui tvirtinti ir ginčijamus kreditorių finansinius reikalavimus, nustatant jų tenkinimo eiliškumą ir etapus; debetinius įsiskolinimus; ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašus, nurodant turto balansines vertes su žymomis apie jo įkeitimą; ilgalaikio turto pirkimus, pardavimus, nurašymus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant turto pavadinimą, jo įsigijimo, pardavimo ar nurašymo datą ir sumą; sandorius, sudarytus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant jų sudarymo datą, šalis, pobūdį; pajamas ir išlaidas po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos; teismo patvirtintų lėšų sumos, kurią leista naudoti bankroto administravimo išlaidoms apmokėti iki bus patvirtinta bankroto administravimo išlaidų sąmata, bankroto administravimui panaudojimą; ūkinės komercinės veiklos, jeigu tokia veikla yra vykdoma, pajamas ir išlaidas; kita kreditoriams svarbi informacija. Šioje ĮBĮ normoje nėra numatyta administratoriaus pareiga kiekvienu atveju veiklos ataskaitoje nurodyti informaciją, kurios nagrinėjamu atveju pasigedo ar kurios tikėjosi pareiškėjai ar apeliantai. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog dėl pareiškime nurodytos trūkstamos informacijos kreditoriai gali kreiptis į administratorių, kuris tokią ataskaitą papildytų kreditorių pageidaujamais (kitais svarbiais) duomenimis. Kita vertus, teismas sprendžia, jog nėra pagrindo vertinti administratoriaus veiklos ataskaitos tikslumo ar joje nurodytų duomenų patikimumo, nustačius, jog ji, neįvykus 2012 m. spalio 12 d. susirinkimui, nebuvo pristatyta ir tvirtinama. Teismas sprendžia, jog toks pareiškėjų nurodytas administratoriaus atstatydinimo pagrindas yra nepagrįstas ir nesavalaikis.

50Teismas sprendžia, jog administratorius turi įgaliojimus įvertinti jam pateiktus duomenis ir savarankiškai priimti sprendimus dėl procesų prieš įmonės skolininkus ar kreditorius pradėjimo, kreipimosi į teismą kitais bankroto procese aktualiais klausimais. Administratoriaus nesaisto kiekvieno kreditoriaus išsakyta nuomonė, o pateikti duomenys administratoriaus neįpareigoja su jais sutikti, reikšti ieškinius ar imtis kitų veiksmų, kurių pageidauja vienas ir kitas kreditorius. Tuo atveju, jeigu administratoriaus ir įmonės kreditorių nuomonės dėl subjektinių teisių gynimo išsiskiria, įmonės kreditoriai turi teisę ginti savo teises kitais subjektinių teisių gynimo būdais, pavyzdžiui, reikšdami netiesioginius ieškinius įmonės skolininkams ar ieškinius administratoriui dėl žalos atlyginimo, priimti rekomendacinio pobūdžio nutarimus administratoriaus atžvilgiu kreditorių susirinkimuose ir pan. Tačiau, kaip minėta, esant tik atskirų kreditorių nuomonei, bet nesant konkrečių duomenų apie teismo paskirto administratoriaus netinkamą pareigų vykdymą, atstatydinti administratoriaus nėra pakankamo pagrindo.

51Kaip minėta, pareiškėjai V. G., V. B., A. B., O. B., S. V., V. L., A. K., A. Č., UAB „Cheminė apsauga“, L. B., L. B., L. V., O. M., B. R., S. J., O. M., V. K., S. P., Ž. V., A. K., Visagino savivaldybės administracija, VSDFV Utenos skyrius, RVĮ „Visagino statybininkai“, VĮ “Visagino energija“, UAB „ELDERMONTA“, UAB „Atomeksim“, VMI pateiktame Vilniaus apygardos teismui pareiškime dėl bankroto administratoriaus pakeitimo (t. 2, b. l. 178-184), kaip pagrindą BAB „Atominės energetikos sistemų montavimas“ bankroto administratoriaus V. S. atstatydinimui, įvardijo aplinkybes, jog pastarasis neatvyko į pirmąjį kreditorių susirinkimą bei netinkamai paruošė veiklos ataskaitą.

52Apeliantas VSDFV Utenos skyrius kaip būtinybę atstatydinti administratorių, be pareiškime išdėstytų pagrindų, papildomai motyvuoja nurodydamas aplinkybes, patvirtinančias administratoriaus pasyvumą bankroto procese: nesavalaikį abejotinų sandorių ginčijimą, netinkamą įmonės turto perėmimą, nesikreipimą į Garantinį fondą dėl lėšų skyrimo bei sūnaus A. S. įdarbinimą (t. 3, b. l. 127-131). Apeliantai Visagino savivaldybės administracija, UAB „ELDERMONTA“, V. B., O. B., A. B. L. B., V. G., atstovaujamas J. T., atskirajame skunde papildomai (be pareiškime ir VSDFV Utenos skyriaus atskirajame skunde nurodytų argumentų) motyvuoja V. S. netinkamumą atsakovo administratoriaus pareigoms nurodydami 2012 m. lapkričio 23 d. kreditorių susirinkimo ir 2012 m. gruodžio 10 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo aplinkybes. Apeliantų nuomone, būtinybę tirti šias aplinkybes suponuoja aktyvus teismo vaidmuo tokio pobūdžio bylose.

53Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles (CPK 1 str. 1 d. nuostatos). CPK 141 straipsnis numato galimybę vėlesnėse proceso stadijose pakeisti ieškinio dalyką ar pagrindą, tačiau toks pakeitimas teismui turi būti pateikiamas raštu. CPK 226 straipsnyje, reglamentuojančiame šalių ir trečiųjų asmenų pareigas pasirengimo nagrinėti bylą pirmosios instancijos teisme metu, įsakmiai nurodyta, kad pasirengimo nagrinėti bylą teisme metu šalys ir tretieji asmenys turi teismui pateikti visus įrodymus bei paaiškinimus, turinčius reikšmės bylai, galutinai suformuluoti savo reikalavimus ir atsikirtimus į pareikštus reikalavimus. Reikalavimas ieškinio dalyką ir pagrindą nurodyti ieškinyje arba rašytiniame pareiškime dėl ieškinio dalyko ar pagrindo pakeitimo užtikrina tiek priešingos šalies galimybę tinkamai atsikirsti į pareikštą ieškinį bei jo argumentus, tiek teismo galimybę tinkamai apibrėžti bylos nagrinėjimo ribas. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pareiškėjai pirmosios instancijos teismui pateiktame pareiškime dėl administratoriaus pakeitimo nenurodė apeliantų atskiruosiuose skunduose papildomai teikiamų atstatydinimo pagrindų bei motyvų (susijusių su nesavalaikiu sandorių ginčijimu, netinkamu įmonės turto perėmimu, nesikreipimu į Garantinį fondą dėl lėšų skyrimo, A. S. įdarbinimu, 2012 m. lapkričio 23 d. ir 2012 m. gruodžio 10 d. vykusių kreditorių susirinkimų aplinkybėmis), todėl atitinkami teiginiai, dėstomi tik atskiruosiuose skunduose, vertinami kaip peržengiantys bylos nagrinėjimo, apibrėžto pareiškimu dėl administratoriaus pakeitimo, ribas. Dėl minėtos priežasties teismas nepasisako dėl šių (naujų) apeliantų argumentų bei administratoriaus atsiliepime nurodytų atsikirtimų į pastaruosius argumentus pagrįstumo. Atmesdamas apeliantų teiginį dėl pirmosios instancijos teismo pareigos ex officio tirti aplinkybes, įvykusias jau po pareiškimo dėl administratoriaus pakeitimo pateikimo teismui, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo nagrinėti 2012 m. lapkričio 23 d. ir 2012 m. gruodžio 10 d. vykusių kreditorių susirinkimų aplinkybių, kadangi su šiais susirinkimais susijusios aplinkybės aptariamu atveju nėra bylos nagrinėjimo dalykas, nenurodžius jų pareiškime dėl administratoriaus pakeitimo. Tokių aplinkybių vertinimas bei kreditorių pareiškimo ribų peržengimas šiuo konkrečiu atveju prieštarautų CPK įtvirtintiems asmenų lygybės teismui (lygiateisiškumo), koncentracijos ir ekonomiškumo, rungimosi principams. Teismas pažymi, jog apeliantai, manydami, jog po pareiškimo dėl administratoriaus pakeitimo pateikimo teismui dienos paaiškėjo naujos reikšmingos aplinkybės, kurios turėtų įtakos tokio klausimo sprendimui, iki pirmosios instancijos teismo posėdžio, kurio metu buvo sprendžiamas kreditoriaus atstatydinimo klausimas, galėjo pasinaudoti įstatymo suteiktomis teisėmis pildyti arba keisti pareiškimo pagrindą, teikti papildomus paaiškinimus ir pan.

54Dėl kitų atskiruosiuose skunduose išdėstytų argumentų teismas plačiau nepasisako, kadangi jie nepaneigia nustatytų faktinių aplinkybių bei neturi esminės reikšmės sprendžiant skundžiamos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo klausimą.

55BAB „Atominės energetikos sistemų montavimas“ bankroto administratoriaus prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas atmestinas, kadangi į bylą nepateikti tokias išlaidas pagrindžiantys įrodymai (CPK 93 straipsnis, 98 straipsnio 1 dalis).

56Darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias bankroto administratoriaus pakeitimo (atstatydinimo) procesą. Keisti teisėtos ir pagrįstos nutarties ar ją naikinti atskirųjų skundų argumentais nėra pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista.

57Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

58Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 2. Teisėjas, išnagrinėjęs bylą pagal atskiruosius skundus,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Atskiraisiais skundais ginčijamas nutarties, kuria teismas atmetė prašymą... 5. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 22 d. nutartimi iškėlė AB... 6. Pareiškėjai V. G., V. B., A. B., O. B., S. V., V. L., A. K., A. Č., UAB... 7. Pareiškėjai taip pat nurodė, jog bankroto administratoriui į kreditorių... 8. BAB „Atominės energetikos sistemų montavimas“ bankroto administratorius... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 11 d. nutartimi atmetė... 11. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog nagrinėjamu atveju nėra pakankamo... 12. Pirmosios instancijos teismas taip pat atmetė pareiškėjų argumentus,... 13. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 14. Atskiruoju skundu pareiškėjas (kreditorius) VSDFV Utenos skyrius prašo... 15. 1. ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte numatyta kreditorių, kurių... 16. 2. Kreditorius tik iš skundžiamos nutarties turinio sužinojo, jog bankroto... 17. 3. 2012 m. lapkričio 9 d. vykusio susirinkimo metu administratorius nurodė,... 18. 4. Administratorius veiklos ataskaitoje nurodė, jog įmonės „įranga... 19. 5. Bankroto administratorius neteisingai pateikė kreditorių reikalavimus,... 20. 6. ĮBĮ 23 straipsnio 7 punkte numatyta kreditorių susirinkimo teisė... 21. 7. Ataskaitos turinys ir nepavykę bandymai organizuoti kreditorių... 22. Atskiruoju skundu pareiškėjai (kreditoriai) Visagino savivaldybės... 23. 1) 2011 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XI-1867 13 straipsniu ĮBĮ 21... 24. 2) Administratorius iki šiol nepateikė kreditoriams ataskaitos, kurioje... 25. 3) Administratorius nevykdo bendro pobūdžio pareigų: neteikia išsamios... 26. 4) ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 12 punkte numatyta administratoriaus pareiga... 27. 5) Administratorius veiklos ataskaitoje nurodė, jog įmonės sandoriai,... 28. 6) Aplinkybes, kad administratoriaus pateikiama informacija neatitinka... 29. 7) Administratorius, nesutikdamas su kreditorių pareiškimu, pateikė teismui... 30. Atsiliepimais į atskiruosius skundus BAB „Atominės energetikos sistemų... 31. Atsiliepimuose administratorius V. S. nurodė šiuos argumentus:... 32. 1) Bankroto administratoriaus nedalyvavo 2012 m. spalio 12 d. kreditorių... 33. 2) Atskirųjų skundų argumentai, jog administratorius nevykdė pareigos... 34. 3) Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog administratoriaus... 35. 4) Įmonių bankroto valdymo departamentas, atlikęs tyrimą nustatė, jog... 36. 5) Pirmosios instancijos teismas 2012 m. rugsėjo 7 d. nutartimi tvirtindamas... 37. 6) Aplinkybę, jog administratorius laiku įvykdė pareigą kreiptis į... 38. 7) VSDFV Utenos skyriaus atskirojo skundo argumentas, jog administratorius,... 39. 8) Teismų praktikoje yra nurodyta, kad sprendžiant administratoriaus... 40. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 41. Byloje pagal pareiškėjų (bankrutuojančios įmonės kreditorių)... 42. Įmonės administratorius bankroto procese iš esmės vykdo bankrutuojančios... 43. Teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti.... 44. Tuo atveju, kai pirmosios instancijos teismas pasirinko bankroto... 45. Kaip minėta, BAB „Atominės energetikos sistemų montavimas“... 46. Kreditorius (kreditoriai) klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo gali... 47. Nagrinėjamu atveju į teismą dėl atsakovo BAB „Atominės energetikos... 48. Apeliantai atskiruosiuose skunduose nurodo, jog administratorius, neatvykęs į... 49. Teismas kaip nepagrįstus atmeta apeliantų argumentus, kad administratorius... 50. Teismas sprendžia, jog administratorius turi įgaliojimus įvertinti jam... 51. Kaip minėta, pareiškėjai V. G., V. B., A. B., O. B., S. V., V. L., A. K., A.... 52. Apeliantas VSDFV Utenos skyrius kaip būtinybę atstatydinti administratorių,... 53. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles (CPK 1 str. 1 d. nuostatos).... 54. Dėl kitų atskiruosiuose skunduose išdėstytų argumentų teismas plačiau... 55. BAB „Atominės energetikos sistemų montavimas“ bankroto administratoriaus... 56. Darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai taikė... 57. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 58. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutartį palikti nepakeistą....