Byla 2-1258-370/2011

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Danguolė Martinavičienė, sekretoriaujant Jelenai Ušakovai, dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokato padėjėjui Remigijui Bukėnui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos UAB „Green Trust“ prašymus atnaujinti terminą ir patvirtinti kreditorinį reikalavimą UAB „Big City LT“ bankroto byloje ir

Nustatė

2Klaipėdos apygardos teisme 2010-04-21 gautas pareiškėjos UAB „Green Trust“ (buvusi UAB „Property entrust“) prašymas atnaujinti terminą kreditoriniam reikalavimui bankrutuojančiai UAB „Big City LT“ pareikšti, įtraukti ją į bankrutuojančios įmonės kreditorių sąrašą ir patvirtinti jos 3 628 472,18 Lt kreditorinį reikalavimą. Nurodo, kad 2009-01-05 UAB „Genra“, UAB „City LT“ ir UAB „Big City LT“ sudarė skolos perkėlimo sutartį Nr. 3, pagal kurią UAB „Big City LT“ skola kreditorei UAB „Genra“ buvo perkelta skolos perėmėjai UAB „City LT“. Pagal 2009-01-05 UAB „City LT“ ir UAB „Big City LT“ susitarimą dėl tarpusavio finansinių pareigų nustatymo UAB „Big City LT“ įsipareigojo UAB „City LT“ už UAB „Big City LT“ skolos UAB „Genra“ perėmimą ne vėliau kaip per du mėnesius nuo susitarimo pasirašymo dienos sumokėti 3 628 472,18 Lt. 2009-03-16 UAB „City LT“ ir UAB „Green Trust“ sudarė reikalavimo teisės perleidimo sutartį, pagal kurią UAB „Green Trust“ perėmė UAB „City LT“ 3 445 307,33 Lt reikalavimą į skolininką UAB „Pajūrio miestelis“, 414 811,13 Lt reikalavimą į skolininką UAB „Seaside City Lt“ ir 3 628 472,18 Lt į skolininką UAB „Big City Lt“. Pagal pastarąją sutartį reikalavimų perėmėjas įsipareigojo perleidėjui sumokėti 1 123 288,60 Lt ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kai skolininkai sumoka ar iš jų išieškoma bent 12 proc. nuo visos reikalavimus sudarančios pinigų sumos. Bankrutuojančios UAB „Big City LT“ bankroto administratorius pareiškėjos UAB „Green Trust“ kreditinį reikalavimą priimti atsisakė nurodydamas, kad dėl Klaipėdos apskrities VPK NTB ENTS vykdomo tyrimo metu paimtų UAB „Big City LT“ dokumentų negali patikrinti pareiškėjos UAB „Green Trust“ pateikto kreditinio reikalavimo pagrįstumo, be to, Klaipėdos apygardos teismo 2009-04-10 nutartimi kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti buvo nustatytas 45 dienų terminas nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Pareiškėjo nuomone, bankroto administratorius atsisakė priimti kreditorinį reikalavimą nepagrįstai ir jį privalėjo pateikti teismui su prašymu išspręsti reikalavimo tvirtinimo klausimą. Teisėtas ir pagrįstas pareiškėjo kreditorinis reikalavimas nustatytu terminu nebuvo priimtas ir patvirtintas dėl bankroto administratoriaus kaltės.

3UAB „Big City Lt“ bankroto administratorius UAB „Green Trust“ prašymą dėl kreditorinių reikalavimų tvirtinimo prašo atmesti. Nurodo, kad 2009-01-05 skolos perkėlimo sutartį ir susitarimą dėl tarpusavio finansinių pareigų nustatymo šią civilinę bylą nagrinėjantis teismas turėtų ex officio pripažinti niekiniais sandoriais ir taikyti atitinkamas pasekmes. Sudarant minėtus sandorius UAB „Big City Lt“ jau buvo nemoki ir žinojo, kad 3 628 472,18 Lt per sutartą 2 mėnesių terminą skolos perėmėjui nesumokės. Apie šią aplinkybę žinojo ir skolos perėmėjas UAB „City Lt“, nes abiem šioms įmonėms vadovavo tas pats direktorius D. M., kuris pasirašė tiek skolos perkėlimo sutartį, tiek ir susitarimą dėl tarpusavio finansinių pareigų nustatymo. 2009-0-07 D. M. pasirašė pareiškimą iškelti bankroto bylą UAB „Big City Lt“ ir apie nemokumą paskelbė 2009-01-09 dienraštyje „Respublika“. Be to, UAB „Big City Lt“ perleido skolą pagal 2009-01-05 PVM sąskaitą faktūrą TSA 00000000154, nors šios apmokėjimo terminas dar nebuvo suėjęs. Iš šių aplinkybių matyti, kad sudarydamos skolos perkėlimo sutartį ir susitarimą dėl tarpusavio finansinių pareigų nustatymo šalys buvo nesąžiningos, todėl šie sandoriai pripažintini negaliojančiais nuo jų sudarymo momento. Taip pat administratorius atkreipia teismo dėmesį į tai, kad administratorius neturi galimybės sužinoti, ar UAB „City Lt“ turėjo teisę sudaryti 2009-03-16 reikalavimo perleidimo sutartį, nes nežinoma, ar nebuvo areštuotas reikalavimo perleidėjo kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas. Pagal 2009-03-16 reikalavimo teisės perleidimo sutartį, sudarytą tarp UAB „City Lt“ ir UAB „Green Trust“ (buvusi UAB „Property entrust“), reikalavimo įgijėjas įsipareigojo perleidėjui už perleistus reikalavimus sumokėti 1 123 288,60 Lt atlyginimą. Taigi 2009-03-16 sutartis yra atlygintinis realinis sandoris, todėl reikalavimo teisė iš šio sandorio UAB „Green Trust“ kiltų tik įvykdžius minėtą įsipareigojimą. Nesant įrodymų, kad UAB „Green Trust“ įvykdė savo įsipareigojimus pagal 2009-03-16 sutartį, pareiškėjo nėra pagrindo įtraukti į kreditorių sąrašą. Be to, UAB „Green Trust“ įsteigta 2009-03-13, reikalavimo perleidimo sutartį UAB „City Lt“ ir UAB „Green Trust“ sudarė 2009-03-16, todėl kyla abejonių dėl UAB „Green Trust“ galimybės įvykdyti 2009-03-16 sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

4Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas reikalavimus palaikė. Paaiškino, kad nors apie įmonei keliamą bankrotą yra skelbiama viešai, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs teismų praktiką, kad ši aplinkybė, nelaikytina pakankamu pagrindu konstatuoti, kad kreditoriui yra žinoma apie bankroto bylos iškėlimą. Įmonių bankroto įstatymas įpareigoja apie iškeltą bylą informuoti bankrutuojančios įmonės kreditorius. Nei teismas, nei administratorius pareiškėją apie iškeltą bankroto bylą nepranešė, todėl laikytina, kad pareiškėja praleido terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti dėl svarbių priežasčių ir šis terminas turi būti atnaujintas. Sandoriai, kurių pagrindu pareiškėja įgijo reikalavimo teisę į UAB „Big City LT“, yra galiojantys ir jų pripažinti niekiniais nėra pagrindo. Pareiškėja 2009-03-16 sudarydama reikalavimo perleidimo sutartį negalėjo žinoti, kad UAB „Big City LT“ yra nemoki. Be to, reikalavimo perleidimą reglamentuojančios materialinės teisės normos nedraudžia perleisti reikalavimo teisę į nemokų skolininką.

5Prašymas atnaujinti praleistą terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti tenkintinas.

6Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 punktas reglamentuoja pranešimo apie bankroto bylos iškėlimo faktą tvarką, jame nurodyta, jog per 10 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos apie iškeltą bankroto bylą teismas praneša kreditoriams. Minėto straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad teismas arba teisėjas šio straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatytus veiksmus gali pavesti atlikti įmonės administratoriui.

7Klaipėdos apygardos teismo 2009-04-10 nutartimi UAB „Big City LT“ buvo iškelta bankroto byla, nustatytas 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminas įmonės kreditoriams pareikšti savo reikalavimus šiai įmonei, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Pajūrio administratorių agentūra“, kuriai, be kitų veiksmų, buvo pavesta atlikti ir veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 punkte. Pareiškėja dėl kreditorinio reikalavimo kreipėsi į įmonės administratorę 2010-01-14 (b. l. 6). Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo 2010-03-29 raštu (b. l. 7) pareiškėjai nurodė, kad Klaipėdos apskrities VPK NTB ENTS yra atliekamas ikiteisminis tyrimas, visi įmonės dokumentai yra paimti, todėl negalima patikrinti pareiškėjos kreditorinio reikalavimo pagrįstumo, ir dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo pareiškėjai pasiūlė kreiptis į teismą. Taigi bankroto administratorius apie iškeltą bankroto bylą pareiškėjos informuoti negalėjo dėl objektyvių priežasčių – neturėjo bankrutuojančios įmonės finansinių dokumentų, iš kurių būtų matyti bankrutuojančios įmonės skola pareiškėjai.

8Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007-10-17 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007 (Publikuota: „Teismų praktika“ Nr. 28, 2008 m. 1.4. Dėl kreditorių reikalavimų, atsiradusių iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareiškimo) išaiškino, jog yra nepagrįsti argumentai, kad administratoriui įvykdžius Įmonių bankroto įstatymo nustatytą pareigą duomenis apie bankrutuojančią įmonę perduoti Juridinių asmenų registrui ir paskelbti „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, turi būti laikoma, kad kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie bankroto bylos iškėlimą. Sprendžiant dėl termino kreditoriniam reikalavimui pareikšti praleidimo priežasčių vertinimo, atsižvelgtina į tai, kad reikalavimų kreditoriui nuolat domėtis kiekvieno skolininko teisine padėtimi – sekti informacinius pranešimus ir periodiškai kreiptis į Juridinių asmenų registrą, nekyla nei iš įstatymų, nei iš civiliniuose bei bankroto teisiniuose santykiuose dalyvaujantiems subjektams taikytinų bendrųjų teisės principų.

9Nustačius, kad pareiškėjai Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 punkte nustatyta tvarka apie UAB „Big City LT“ iškeltą bankroto bylą pranešta nebuvo, nenustačius, kad apie bankroto bylos iškėlimą pareiškėja laiku sužinojo iš Juridinių asmenų registro ar skelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, laikytina, kad pareiškėja terminą kreditoriniams reikalavimams pareikšti praleido dėl svarbių priežasčių, todėl yra teisinis pagrindas šį terminą atnaujinti (CK 78 str. 1 d.).

10Prašymas patvirtinti kreditorinį reikalavimą tenkintinas.

11Pareiškėjas UAB „Green Trust“ įgijo reikalavimo teisę į bankrutuojančią UAB „Big City Lt“ reikalavimo teisės perleidimo sutarties, 2009-03-16 sudarytos su UAB „City Lt“, pagrindu (b. l. 139, 141). Skolininkui pagal šią sutartį UAB „Big City LT“ atstovaujantis bankroto administratorius atsikerta į naujojo kreditoriaus UAB „Green Trust“ reikalavimus aplinkybe, kad reikalavimo pareiškėjui perleidėjas UAB „City Lt“ perleistą reikalavimo teisę į UAB „Big City LT“ įgijo niekinių 2009-01-05 UAB „Big City LT“ ir UAB „City Lt“ sandorių pagrindu.

12CK 6.107 str. 1 dalyje nustatyta, kad skolininkas turi teisę reikšti naujojo kreditoriaus reikalavimams visus atsikirtimus, kuriuos jis turėjo teisę reikšti pradiniam kreditoriui tuo metu, kai gavo pranešimą apie reikalavimo perleidimą. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kai prievolei patvirtinti yra išduotas skolos dokumentas, o reikalavimas perleistas ir šis dokumentas perduotas, skolininkas neturi teisės atsikirsti naujajam kreditoriui motyvuodamas tuo, kad prievolė buvo apsimestinė ar fiktyvi arba kad perleidimas draudžiamas, jeigu naujasis kreditorius reikalavimo perleidimo metu nežinojo ir negalėjo žinoti apie šias aplinkybes.

13Byloje nagrinėjamu atveju pradinis kreditorius UAB „City Lt“ 3 628 472,18 Lt reikalavimo teisę į skolininką UAB „Big City LT“ įgijo 2009-01-05 susitarimo dėl tarpusavio finansinių pareigų nustatymo (b. l. 10) pagrindu. Taigi šis susitarimas laikytinas skolos dokumentu perduotu naujajam kreditoriui UAB „Green Trust“, nes jo pagrindu UAB „City Lt“ su UAB „Green Trust“ 2009-03-16 sudarė reikalavimo perleidimo sutartį (b. l. 11, sutarties 1.2.3, 1.3.3 punktai), todėl skolininkui UAB „Big City LT“ atstovaujantis bankroto administratorius negali atsikirsti naujajam kreditoriui UAB „Green Trust“, motyvuodamas savo prievolės, kilusios iš 2009-01-05 susitarimo, negaliojimu, kadangi neįrodinėja aplinkybių, kad naujasis kreditorius UAB „Green Trust“ 2009-03-16 sudarydamas sutartį su senuoju kreditoriumi UAB „City Lt“ žinojo ar turėjo žinoti aplinkybes, kuriomis administratorius grindžia UAB „City Lt“ ir UAB „Big City LT“ 2009-01-05 sandorių negaliojimą.

14Administratoriui įstatymas nustato prievolę patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, pareikšti ieškinius dėl sandorių (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 8 p), tačiau administratorius pradiniam kreditoriui UAB „City Lt“ ieškinio dėl 2009-01-05 sandorio, iš kurio atsirado prievolė, pripažinimo negaliojančiu nereiškė (CK 6.107 str. 3 d.).

15Atskirai dėl administratoriaus nurodytų 2009-01-05 UAB „Big City Lt“ ir UAB „City Lt“ sandorių negaliojimo pagrindų pažymėtina, kad UAB „Big City Lt“ minėtais sandoriais iš esmės nieko neprarado ir neįgijo, o pasikeitė tik kreditorius – iš UAB „Genra“ į UAB „City Lt“, nes už 3 628 472,18 Lt įsipareigojimą kreditoriui UAB „City Lt“ pastarasis perėmė UAB „Big City Lt“ tokio paties dydžio prievolę kreditoriui UAB „Genra“. Aplinkybė, kad UAB „Big City Lt“ direktorius 2009-01-07 pasirašė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, 2009-01-05 sandorių galiojimui neturi įtakos, nes UAB „Big City Lt“ nemokumas nelaikytinas kliūtimi perleisti reikalavimo teisę į ją, tai ir buvo padaryta 2009-03-16 UAB „City Lt“ ir UAB „Green Trust“ sutartimi, nes įstatymas tokio ribojimo nenustato, priešingai – kreditorius gali perleisti netgi reikalavimus į skolininką, kuriam jau iškelta bankroto byla (Įmonių bankroto įstatymo 26 str. 3 d.). Aplinkybė, kad UAB „Big City Lt“ skola pagal 2009-01-05 PVM sąskaitą faktūrą TSA 00000000154 buvo perkelta, t. y. kreditorius UAB „Genra“ savo reikalavimą pagal šią PVM sąskaitą faktūrą perleido, dar nesuėjus jos apmokėjimo terminui, neturi įtakos minėtų sandorių galiojimui, nes įstatymas leidžia perleisti ir būsimą reikalavimą (CK 6.101 str. 3 d.). Aplinkybė, kad sudarant 2009-01-05 sandorius UAB „Big City Lt“ ir UAB „City Lt“ pasirašė tas pats asmuo – D. M., taip nedaro šių sandorių negaliojančiais, nes jis veikė ne kaip fizinis asmuo, o kaip šių įmonių valdymo organas, be to, administratorius remiasi kreditoriaus interesus nuo skolininko nemokumo ginančio actio Pauliana institutą reglamentuojančiomis normomis dėl sąžiningumo (CK 6.67 str.), kai toks ieškinys nebuvo pareikštas, ir, kaip jau buvo minėta, 2009-01-05 sandoriai UAB „Big City Lt“ mokumui įtakos neturėjo, nes pasikeitė tik kreditorius. Administratorius negali UAB „Big City Lt“ prievolės kreditoriui UAB „Green Trust“ ginčyti 2009-03-16 sutarties tarp UAB „City Lt“ ir UAB „Green Trust“ sąlygų dėl atsiskaitymo (4.2 p.) vykdymu, nes nėra šio sandorio šalis, UAB „City Lt“ ir UAB „Green Trust“ tarpusavio teises bei prievoles nustato ir su jų vykdymu susijusius klausimus sprendžia savo nuožiūra.

16Išdėstytų argumentų pagrindu UAB „Green Trust“ įtrauktina į bankrutuojančios UAB „Big City Lt“ kreditorių sąrašą ir jos reikalavimas tvirtintinas (Įmonių bankroto įstatymo 26 str. 1, 4, 5 d.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

18atnaujinti pareiškėjai UAB „Green Trust“ terminą kreditoriniam reikalavimui bankrutuojančiai UAB „Big City Lt“ pareikšti.

19UAB „Green Trust“ įtraukti į UAB „Big City Lt“ kreditorių sąrašą su 3 628 472,18 Lt finansiniu reikalavimu.

20Nutartį per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui padavus atskirąjį skundą Klaipėdos apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo teisėja Danguolė Martinavičienė,... 2. Klaipėdos apygardos teisme 2010-04-21 gautas pareiškėjos UAB „Green... 3. UAB „Big City Lt“ bankroto administratorius UAB „Green Trust“ prašymą... 4. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas reikalavimus palaikė.... 5. Prašymas atnaujinti praleistą terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti... 6. Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 punktas reglamentuoja pranešimo... 7. Klaipėdos apygardos teismo 2009-04-10 nutartimi UAB „Big City LT“ buvo... 8. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007-10-17 nutartyje civilinėje byloje Nr.... 9. Nustačius, kad pareiškėjai Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 punkte... 10. Prašymas patvirtinti kreditorinį reikalavimą tenkintinas.... 11. Pareiškėjas UAB „Green Trust“ įgijo reikalavimo teisę į... 12. CK 6.107 str. 1 dalyje nustatyta, kad skolininkas turi teisę reikšti naujojo... 13. Byloje nagrinėjamu atveju pradinis kreditorius UAB „City Lt“ 3 628 472,18... 14. Administratoriui įstatymas nustato prievolę patikrinti bankrutuojančios... 15. Atskirai dėl administratoriaus nurodytų 2009-01-05 UAB „Big City Lt“ ir... 16. Išdėstytų argumentų pagrindu UAB „Green Trust“ įtrauktina į... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291... 18. atnaujinti pareiškėjai UAB „Green Trust“ terminą kreditoriniam... 19. UAB „Green Trust“ įtraukti į UAB „Big City Lt“ kreditorių sąrašą... 20. Nutartį per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos galima apskųsti Lietuvos...