Byla 2-491-531/2012
Dėl įsiskolinimo, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo,-

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Valdas Ciesiūnas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB “( - )”, buveinė Jonavos g. 254A, Kaunas, įm.k. ( - ), a.s. ( - ) AB „Swedbank“, atsakovui J. C. (J. C.), a.k. ( - ) gyv. ( - ), dėl įsiskolinimo, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo,-

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškininiu reikalavimu priteisti iš atsakovo J. C. 250,00 Lt paskolą, 50,00 Lt sutartinių palūkanų (kredito suteikimo mokesčio, 256,00 Lt delspinigių, 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas 2009 m. rugsėjo 22 d. paskolos sutarties pagrindu atsakovui suteikė 250,00 Lt kreditą, tuo tarpu atsakovas, įsipareigojęs grąžinti kreditą, mokėdamas nustatyto dydžio įmokas, palūkanas bei delspinigius, minėtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, paskolos ir sutartinių palūkanų negrąžino, todėl ieškovui liko skolingas 250,00 Lt negrąžintos paskolos, 50,00 Lt paskolos suteikimo mokesčio, 256,00 Lt delspinigių, prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį ar atsakovas neatvyks į teismo posėdį.

4A. J. C. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos CPK 130 str. numatytu būdu 2012 m. gegužės 3 d.

5Atsakovas gavęs procesinius dokumentus per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

6Ieškinys tenkintinas.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.).

8Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas.

9Atsiliepimo nepateikimas laiku rodo, kad atsakovas pareikštam ieškiniui neprieštarauja.

10Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2009 m. rugsėjo 22 d. telekomunikacijų galiniais įrenginiais sudarė kredito sutartį, kurios pagrindu UAB „SMScredit.lt“ įsipareigojo suteikti 250,00 Lt kreditą atsakovui, o pastarasis įsipareigojo ieškovui minėtą kreditą grąžinti, mokėdama įmokas, 50,00 Lt palūkanas bei delspinigius. Ieškovas atsakovui 2009 m. rugsėjo 22 d. suteikė 250,00 Lt kreditą. Atsakovas paskolos ir sutartinių palūkanų negrąžino.

11Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 2 d. nustatyta, kad paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento. Ieškovo pinigų perdavimo atsakovui faktą patvirtina 2009 m. rugsėjo 22 d. mokėjimo nurodymas Nr. 09221856, kuriame nurodyta, jog 250,00 Lt suma ieškovo yra pervesta į atsakovo sąskaitą, nurodyta mokėjimo paskirtis – paskolos sutarties Nr. 8571101.

12Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., 6.383-6.391 str.), tačiau atsakovas savo prievolės grąžinti kreditą neįvykdė, todėl iš jo priteistina 250,00 Lt paskolos ir 50,00 Lt sutartinių palūkanų suma ieškovo naudai.

13Ieškovas atsakovui paskaičiavo 256,00 Lt delspinigių už 852 dienas po 0,1 % nuo negrąžintos sumos per dieną.

14Savo reikalavimą priteisti 256,00 Lt delspinigių ieškovas grindžia SMScredit.lt bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2. punktu. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2007-10-12 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kitose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 % delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73,00 % per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005).

15Sutinkamai su CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Taigi, netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr.3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovas savo nuožiūra delspinigių dydžio normą sumažino nuo 1 % per dieną nuo negrąžintos sumos iki 0,1 % per dieną nuo negrąžintos sumos.

16Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, 0,1 % delspinigiai už kiekvieną vėlavimo dieną nėra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis, nes sudaro 36,5 % metinių delspinigių. Todėl, remiantis išdėstytu, bei atsižvelgiant ir į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, ieškovui geranoriškai sumažinus delspinigių dydį, sutartinių delspinigių dydis yra normalus ir iš atsakovo 256,00 Lt delspinigių suma priteistina.

17Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti procesines palūkanas. Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, iš atsakovo priteistinos 5 % dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. balandžio 17 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 2 d.).

18Ieškinį tenkinant sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. iš atsakovo priteistinos pašto išlaidos į valstybės biudžetą ir bylinėjimosi išlaidos ieškovo naudai.

19Ieškovas patyrė 50,00 Lt žyminio mokesčio išlaidas, todėl remiantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo priteistina 50,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

20Pašto išlaidos byloje sudaro 11,08 Lt, jos priteistinos iš atsakovo į valstybės biudžetą.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 246 str.2 d., 285 – 287 str. str.,-

Nutarė

22Ieškinį tenkinti.

23Priteisti iš atsakovo J. C. 250,00 Lt (dviejų šimtų penkiasdešimties Lt 00 ct) paskolą, 50,00 Lt (penkiasdešimt Lt 00 ct) sutartinių palūkanų, 256,00 Lt (du šimtus penkiasdešimt šešis Lt 00 ct) delspinigių, 5 % metinių palūkanų už priteistą 566,00 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. balandžio 17 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 50,00 Lt (penkiasdešimt Lt 00 ct) žyminio mokesčio ieškovo UAB “( - )” naudai.

24Priteisti iš atsakovo J. C. 11,08 Lt (vienuolika Lt 08 ct) pašto išlaidų į valstybės biudžetą (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija, įm.k. 188659752, a.s. ( - ), įmokos kodas 5660).

25Sprendimas už akių atsakovo J. C. apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas, tačiau atsakovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo turi teisę paduoti teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

26Ieškovas UAB „( - )“ per 30 dienų šį sprendimą gali skųsti Vilniaus apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Valdas Ciesiūnas,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB “(... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškininiu reikalavimu priteisti iš... 4. A. J. C. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos CPK 130... 5. Atsakovas gavęs procesinius dokumentus per teismo nustatytą terminą... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų... 9. Atsiliepimo nepateikimas laiku rodo, kad atsakovas pareikštam ieškiniui... 10. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2009 m. rugsėjo 22... 11. Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 2 d. nustatyta, kad paskolos sutartis... 12. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 13. Ieškovas atsakovui paskaičiavo 256,00 Lt delspinigių už 852 dienas po 0,1 %... 14. Savo reikalavimą priteisti 256,00 Lt delspinigių ieškovas grindžia... 15. Sutinkamai su CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos yra... 16. Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, 0,1 %... 17. Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti procesines palūkanas. Lietuvos... 18. Ieškinį tenkinant sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. iš... 19. Ieškovas patyrė 50,00 Lt žyminio mokesčio išlaidas, todėl remiantis... 20. Pašto išlaidos byloje sudaro 11,08 Lt, jos priteistinos iš atsakovo į... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 246 str.2 d.,... 22. Ieškinį tenkinti.... 23. Priteisti iš atsakovo J. C. 250,00 Lt (dviejų šimtų penkiasdešimties Lt 00... 24. Priteisti iš atsakovo J. C. 11,08 Lt (vienuolika Lt 08 ct) pašto išlaidų į... 25. Sprendimas už akių atsakovo J. C. apeliacine ir kasacine tvarka... 26. Ieškovas UAB „( - )“ per 30 dienų šį sprendimą gali skųsti Vilniaus...