Byla e2-17663-1085/2019
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Brigita Palubinskienė, sekretoriaujant Ievai Blauzdžiūnaitei, dalyvaujant ieškovę bankrutavusią uždarąją akcinę bendrovę „Telkša ir KO“ atstovaujančios bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Ad acta“ įgaliotai atstovei O. S., atsakovei M. R. ir jos atstovui advokatui Dariui Mockūnui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Telkša ir KO“, atstovaujamos bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Ad acta“, ieškinį atsakovei M. R. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 17 640,11 Eur įsiskolinimą, 2 155,48 Eur palūkanas ir 5 procentų dydžio palūkanų normą už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškinyje nurodo, kad Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 15 d. nutartimi UAB „Telkša ir Ko“ iškelta bankroto byla ir įmonės bankroto administratoriumi paskirta UAB „Ad acta“. Minėta Kauno apygardos teismo nutartimi UAB „Telkša ir Ko“ valdymo organams buvo nustatytas 10 dienų terminas nuo nutarties iškelti UAB „Telkša ir Ko“ bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui visą įmonės turtą pagal balansą, sudarytą bankroto bylos įsiteisėjimo dienos duomenimis. UAB „Telkša ir ko“ tuometinis vadovas K. R., vykdymas teismo nustatytą įpareigojimą, sudarė įmonės finansinę atskaitomybę 2017 m. balandžio 10 d. duomenis, pagal kurią įmonės turtas — 105 343 Eur (ilgalaikis turtas – 21 881 Eur, o trumpalaikis turtas – 83 462 Eur), o įsipareigojimai 46 147 Eur. Taip pat UAB „Telkša ir ko“ tuometinis vadovas pateikė pirkėjų sąrašą (debitorių skolas), ant kurio pats pasirašė bei uždėjo įmonės antspaudą, patvirtindamas pirkėjų sąraše pateikiamos informacijos tikrumą. Iš perduotų dokumentų matyti, kad M. R. skolinga UAB „Telkša ir Ko“ 17 640,11 Eur.

5Tarp kreditoriaus UAB „Telkša ir ko“ ir M. R. buvo susiklostę pirkimo — pardavimo santykiai, kurių pagrindu kilo reikalavimas atsakovei pilnai neatsiskaičius už UAB „Telkša ir ko“ suteiktas prekes pagal 2016 m. gruodžio 22 d. išrašytą PVM sąskaitą — faktūrą Nr. TEK6546, kuria pardavėjas UAB „Telkša ir ko“ pardavė prekes: tiražuoklį Xerox 530Color ir automatinį raidžių lankstytuvą ALB pirkėjai M. R.. PVM sąskaitos - faktūros suma – 18 150,00 Eur

6Atsiliepime į ieškinį atsakovė nurodė, kad Kauno apygardos teismo 2019 m. balandžio 30 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-779-945/2019 įrodo, kad ieškovas jau prisiteisė 17 640,11 Eur žalą iš K. R.. Atsakovė M. R. sumokėjo UAB „Telkša ir Ko“ kreditoriams iki bankroto bylos iškėlimo 17.640,76 Eur. CK 6.50 str. 3 dalyje nustatyta, kad trečiajam asmeniui, įvykdžius prievolę, pereina kreditoriaus teisės, susijusios su skolininku, todėl ieškovės ieškinyje nurodyta aplinkybė, kad atsakovės M. R. skola bankrutuojančiai bendrovei UAB „Telkšą ir Ko“ yra 17.640,11 Eur, yra nepagrįsta, todėl ieškovo ieškinio reikalavimas dėl 17.640,11 Eur priteisimo iš atsakovės M. R. yra atmestinas.

7Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu palaikė ieškinio reikalavimus.

8Atsakovė teismo posėdžio metu su ieškovės reikalaujama skola nesutiko. Nurodė, kad pagal susitarimą su UAB „Telkša ir Ko“ vadovu atliko mokėjimus už UAB „Telkša ir Ko“ pastarosios kreditoriams. Didžioji dalis mokėjimų kreditoriams buvo atlikta iki 2016 m. gruodžio 22 d. pirkimo sąskaitos Nr. TEK6546 išrašymo. Nemanė, kad, atliekant pavedimus UAB „Telkša ir Ko“ kreditoriams, reikia nurodyti sąskaitos numerį. Į klausimą, ar buvo tarp UAB „Telkša ir Ko“ ir atsakovės sudaryta rašytinė sutartis, kurios pagrindu būtų atidėti mokėjimai pagal 2016 m. gruodžio 22 d. sąskaitą, ar numatyta išsimokėtinai įsigyti prekes atsiskaitant su ieškovės kreditoriais, atsakovė nurodė, kad buvo, bet tokio susitarimo nerado, kad galėtų pateikti teismui.

9Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškinys nepagrįstas. Atsakovė dengė kreditorinius įsipareigojimus už UAB „Telkša ir ko“, todėl turėtų būti taikomas įskaitymas. Atsakovė, padariusi pavedimus už ieškovę gavo ne pinigus, o gavo įrenginius pagal sąskaitą.

10Teismas

konstatuoja:

11Ieškinys tenkintinas

12Iš šalių paaiškinimų ir į bylą pateiktos 2016 m. gruodžio 22 d. pirkimo sąskaitos Nr. TEK6546 nustatyta, kad atsakovė iš ieškovės BUAB „Telkša ir KO“ pirko prekių (tiražuoklį Xerox 530Color ir automatinį raidžių lankstytuvą ALB) už 18 150 Eur. Sąskaita turėjo būti apmokėta iki 2016 m. gruodžio 29 d. Atsakovė neginčija aplinkybės, kad prekes iš UAB „Telkša ir Ko“ pirko pagal 2016 m. gruodžio 22 d. pirkimo sąskaitą Nr. TEK6546, tačiau teigia, kad šią sąskaitą apmokėjo atsiskaitydama su BUAB kreditoriais iš savo asmeninių lėšų, t. y. įskaitymo būdu. Ieškovės atstovė neginčija aplinkybės, kad atsakovė mokėjo BUAB „Telkša ir KO“ kreditoriams, tačiau nelaiko to tinkamu prievolės pagal 2016 m. gruodžio 22 d. pirkimo sąskaitą Nr. TEK6546 įvykdymu. Iš į bylą kartu su atsiliepimu pateiktų dokumentų matyti, kad atsakovė iš savo sąskaitos 2016 m. (balandžio-gruodžio mėn.) ir 2017 m. periodiškai mokėjo už ieškovę pastarosios kreditoriams.

13Byloje kilo ginčas dėl atsakovės prievolės BUAB „Telkša ir KO“ atsiskaityti už prekes pabaigos.

14Prievolė baigiasi, kai nelieka kurio nors iš jai būtinų elementų: nelieka bent vienos iš prievolės šalių; baigiasi skolininko pareiga ir kreditoriaus reikalavimo teisė. Nelikus šių prievolės elementų, negali išlikti ir prievolės kaip šalis siejančio teisinio santykio. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) šeštosios knygos IX skyriuje reglamentuojami prievolių pabaigos pagrindai. Atsakovė nurodo, kad jos prievolė baigėsi, nes ji savo lėšomis sumokėjo BUAB „Telkša ir KO“ kreditoriams.

15Pažymėtina, kad sumokėjus ieškovės kreditoriams, atsakovės prievolė ieškovei savaime nedingo, o atsirado reikalavimo teisė į ieškovę įstatymo pagrindu (CK 6.50 straipsnio 3 dalis). Kai skolininkas turi reikalavimo teisę į kreditorių ir atvirkščiai, prievolė galėtų pasibaigti taikant įskaitymą.

16CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Įskaitymas yra vienašalis sandoris, nes pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai. Įskaitymo teisiniai padariniai atsiranda, t. y. prievolė pasibaigia, nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tik būtina, kad kitai prievolės šaliai kontrahentas praneštų apie šį teisinį veiksmą ir kad būtų laikomasi CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatytų įskaitymo sąlygų. Teismų praktikoje nuosekliai pabrėžiama, kad įskaitymui atlikti turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti. Pažymėtina, kad įskaitymo tvarką reglamentuojančios teisės normos nenustato privalomų reikalavimų nei pareiškimo apie įskaitymą turiniui, nei formai (būdui) (CK 6.131 straipsnis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad jeigu sutartyje ar įstatyme nenustatyta specialios pranešimo formos, tai apie įskaitymą gali būti pranešama įvairia forma (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 14 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2005; 2010 m. lapkričio 29 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr.3K-3-479/2010; kt.). Dėl pareiškimo apie įskaitymą turinio pažymėtina, kad jis turi būti aiškus, suprantamas ir nedviprasmiškas. Pareiškime turėtų būti nurodyta prievolė, pagal kurią atliekamas įskaitymas, įskaitymo pagrindas ir įskaitoma suma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-116/2012).

17Atsakovė, nesutikdama su pareikštu reikalavimu priteisti skolą, turi įrodyti, kad egzistavo visos pirmiau nurodytos būtinosios priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo sąlygos ir kad apie įskaitymą buvo tinkamai pranešta BUAB „Telkša ir KO“ (CPK 178 straipsnis). Atsakovė teismo posėdžio metu nurodė, kad tarp jos ir BUAB „Telkša ir KO“ buvo rašytinis susitarimas dėl atsiskaitymo su kreditoriais už UAB „Telkša ir KO“, išsimokėtino prekių įsigijimo, tačiau tokio susitarimo teismui negalinti pateikti. Visgi atsakovė negalėjo tiksliai įvardinti, kokiems konkrečiai santykiams sukurti buvo sudarytas jos minimas susitarimas. Ketinimas atlikti įskaitymą arba pats faktas, kad atsakovė turėjo reikalavimo teisę į BUAB „Telkša ir KO“ nelaikytinas įskaitymo atlikimu. Pareiškimo, pagal kurį buvo atliktas įskaitymas, atsakovė į bylą nepateikė, o be to, net nenurodė, kad toks pareiškimas apie įskaitymą iš atsakovės ar ieškovo buvo iš viso pateiktas.

18Byloje nėra duomenų, kad iki sąskaitos išrašymo atsakovė turėjo BUAB „Telkša ir KO“ vykdytinų turtinių prievolių. Priešingai – BUAB „Telkša ir KO“ buvo skolinga atsakovei, kadangi dar iki ginčo sąskaitos išrašymo M. R. mokėjo iš savo lėšų BUAB „Telkša ir KO“ kreditoriams. Atsižvelgiant į tai, šalys, atsakovei atsiskaitant su ieškovės kreditoriais, tarpusavyje galėjo susitarti dėl vėlesnio įskaitymo, kuris turėtų susitarimo dėl skolos padengimo požymių. Skolos padengimo sandorio specifika pasireiškia tuo, kad skolininkas kreditoriaus galiojančią ir vykdytiną reikalavimo teisę patenkina jam priklausančiomis prekėmis – jas perduodamas kreditoriui. Šalių susitarimas laikytinas skolos padengimo sandoriu, jeigu skolininkas ir kreditorius aiškiai išreiškia valią įsiskolinimą apmokėti prekėmis ir tokį susitarimą realizuoja (CK 6.436 straipsnio 3 dalis).

19Pažymėtina, kad skolos padengimo sandorių sudarymo faktą patvirtinančių dokumentų byloje nėra. Kaip jau minėta, pati atsakovė negalėjo tiksliai įvardinti, kokiems konkrečiai santykiams sukurti buvo, pasak atsakovės, sudarytas jos ir ieškovės susitarimas, kurio pagrindu ji atliko mokėjimus už ieškovės kreditorius iki ginčo sąskaitos ir po jos išrašymo.

20BUAB „Telkša ir KO“ ir atsakovės valios sudaryti sandorį, atitinkantį skolos padengimo sutarties požymius, ar valios atlikti įskaitymą buvimą paneigia duomenys apie tai, kad įskaitymo ar skolos padengimo sandorio faktas nebuvo įtrauktas į BUAB „Telkša ir KO“ buhalterinę apskaitą. Byloje, kartu su ieškiniu, ieškovės atstovė pateikė ieškovės pirkėjų sąrašą (debitorių sąrašą), pasirašytą UAB „Telkša ir KO“ vadovo K. R., kuriame nurodyta M. R. 17640,11 Eur skola įmonei.

21Kaip matyti iš Kauno apygardos teismo 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-779-945/2019 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Telkša ir ko“, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Ad acta“, patikslintą ieškinį atsakovui K. R. dėl žalos atlyginimo priteisimo, teismas nustatė, jog 17640,11 Eur debitorinis reikalavimas M. R. atžvilgiu yra kilęs BUAB „Telkša ir KO“ turto, tapataus nurodytam 2016 m. gruodžio 22 d. pirkimo sąskaitoje Nr. TEK6546, perdavimo M. R. pagrindu. Jeigu šalys iš tiesų būtų susitariusios dėl BUAB „Telkša ir KO“ skolos M. R. padengimo prekėmis, parduotomis pagal 2016 m. gruodžio 22 d. pirkimo sąskaitą Nr. TEK6546, ar įskaitymu, akivaizdu, kad BUAB „Telkša ir KO“ pateiktame pirkėjų sąraše, atspindinčiame debitorių skolas, nebūtų įtrauktas M. R. įsiskolinimas 17640,11 Eur sumai.

22Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad 2016 m. gruodžio 22 d. pirkimo sąskaitoje Nr. TEK6546 nurodytas jos apmokėjimo terminas – 2016 m. gruodžio 29 d., bei mokėjimo suma, tačiau apie atsiskaitymą pagal sąskaitą įskaitymo būdu ar skolos padengimo prekėmis būdu sąskaitoje nenurodoma. Be to, byloje nėra vienokį ar kitokį susitarimą dėl 2016 m. gruodžio 22 d. pirkimo sąskaitos Nr. TEK6546 apmokėjimo (mokėjimo atidėjimo ir pan.) patvirtinančių duomenų, priešingai – nurodyta sąskaitos apmokėjimo data – 2016 m. gruodžio 29. Šios aplinkybės taip pat sukuria pagrindą spręsti, kad nei įskaitymo, nei skolos padengimo sandorio dėl ginčo sąskaitos nebuvo sudaryta.

23Visų ištirtų įrodymų pagrindu teismas daro išvadą, kad susitarimo dėl įskaitymo ar skolos padengimo prekėmis sudarymo ir įvykdymo fakto atsakovė neįrodė, taip pat neįrodė kitų prievolės pasibaigimo pagrindų. Atsižvelgiant į tai, atsakovės prievolę BUAB „Telkša ir KO“ pagal 2016 m. gruodžio 22 d. pirkimo sąskaitą pripažinti pasibaigusia nėra pagrindo.

24CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas asmuo savo prievoles privalo vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Vadovaujantis CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktu, skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą, o CK 6.213 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė pagal išrašytą 2016 m. gruodžio 22 d. pirkimo sąskaitą Nr. TEK6546 su ieškove pilnai neatsiskaitė, todėl iš atsakovės priteistina 17640,11 Eur skola.

25Atsakovės atstovas, kaip vieną iš atsikirtimo į ieškinį pagrindų, nurodo, kad Kauno apygardos teismo 2019 m. balandžio 30 d. sprendimu jau priteista M. R. skola iš BUAB „Telkša ir KO“ vadovo K. R., todėl ieškinys šioje byloje yra perteklinis. Atkreiptinas dėmesys, kad minėtu sprendimu teismas konstatavo „manydama, kad M. R. yra skolinga ieškovei, bankroto administratorė turi teisę reikšti trečiajam asmeniui reikalavimą dėl skolos priteisimo. Būtent vertinant tokio reikalavimo pagrįstumą reikšmingomis galėtų būti ir turėtų būti analizuojamos atsakovo ir trečiojo asmens nurodytos aplinkybės, kad įsiskolinimas yra padengtas M. R. lėšomis apmokėjus dalį ieškovės prievolių kreditoriams (1 t., e. b. l. 86–94; 2 t., e. b. l. 89–124, 126). Šiuo aspektu papildomai pažymėtina, kad byloje reikalavimas reiškiamas ne trečiajam asmeniui, bet atsakovui ir ne dėl skolos grąžinimo, bet dėl žalos atlyginimo priteisimo. Be to, reikalavimas siejamas ne su iš M. R. gautų lėšų panaudojimo teisėtumu, bet su tuo, kad atsakovas bankroto administratorei neperdavė įmonės turto, t. y. reikalavimo teisės į M. R.. Teismas sprendžia, kad atsakovas, parengdamas debitorių sąrašą, aiškiai įvardino tiek M. R. prievolės faktą, tiek prievolės dydį, bylos nagrinėjimo metu buvo aiškiai įvardintas bei atsakovo ir trečiojo asmens patvirtintas ir šio reikalavimo pagrindas, todėl spręsti, kad atsakovas neperdavė bankroto administratorei turto (reikalavimo teisės M. R. atžvilgiu) ir taip padarė įmonei žalos, nėra pagrindo. Kartu teismas pažymi, kad, kaip nurodyta sprendimo 11, 15 punktuose, ieškinio suma yra mažesnė už kitu pagrindu atsakovo ieškovei padarytos žalos (negrąžinant jam perduotų piniginių lėšų) sumą, todėl net ir nusprendus, kad ieškovė neįrodė reikalavimo teisių į M. R. neperdavimo ir su tuo susijusios žalos faktų, egzistuoja pagrindas ieškinį tenkinti visa apimtimi“. Akivaizdu, kad minėtoje byloje nebuvo sprendžiamas žalos, kiek ji susijusi su reikalavimo teisių į M. R. neperdavimu bankroto administratoriui, priteisimo klausimas. Byloje buvo sprendžiama dėl atsakovo K. R. pareigos perduoti bankroto administratorei trumpalaikį turtą nevykdymo (iš kasos paimtų pinigų negrąžinimo) ir dėl to kilusios žalos. Atsižvelgiant į tai, atsakovės atstovo argumentas dėl ieškovės pakartotinio kreipimosi į teismą, jau vieną kartą tą pačią skolą priteisus, yra nepagrįstas ir atmestinas.

26Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnio 1 dalis). Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 5 procentų metines palūkanas už laikotarpį nuo 2016 m. gruodžio 30 d. (nuo prievolės mokėti palūkanas atsiradimo dienos) iki 2019 m. birželio 10 d. (ieškinio parengimo dienos), t. y. už 892 dienas, už kurias palūkanos sudaro 2155,48 Eur. Minėtas prašymas yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

27CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į tai, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (19795,59 Eur) nuo bylos teisme iškėlimo dienos (2019 m. birželio 14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

28Žyminis mokestis šioje byloje sudaro 445 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis). Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovė buvo atleista, išieškomos iš atsakovės į valstybės biudžetą (CPK 96 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes iš atsakovės priteistini 445 Eur žyminio mokesčio valstybės naudai.

29Kadangi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 5,24 Eur ir yra didesnės negu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ nustatyta minimali 3 Eur suma, iš atsakovo valstybės naudai priteistina 5,24 Eur (pašto išlaidų (CPK 92 straipsnis)

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 268, 270 straipsniais, teismas:

Nutarė

31ieškinį tenkinti.

32Priteisti iš atsakovės M. R., asmens kodas ( - ) ieškovės BUAB „Telkša ir KO“, įmonės kodas 302491280, naudai 17 640,11 Eur (septyniolikos tūkstančių šešių šimtų keturiasdešimties eurų 11 ct) skolą, 2 155,48 Eur (du tūkstančius šimtą penkiasdešimt penkis eurus 48 ct) palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (19 795,59 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. birželio 14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

33Priteisti iš atsakovės M. R., asmens kodas ( - ) 445 Eur (keturis šimtus keturiasdešimt penkis eurus) žyminio mokesčio ir 5,24 Eur (penkis eurus 24 ct) pašto išlaidų atlyginimo valstybės naudai.

34Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Brigita... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 17 640,11 Eur... 5. Tarp kreditoriaus UAB „Telkša ir ko“ ir M. R. buvo susiklostę pirkimo —... 6. Atsiliepime į ieškinį atsakovė nurodė, kad Kauno apygardos teismo 2019 m.... 7. Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu palaikė ieškinio reikalavimus.... 8. Atsakovė teismo posėdžio metu su ieškovės reikalaujama skola nesutiko.... 9. Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškinys nepagrįstas.... 10. Teismas... 11. Ieškinys tenkintinas... 12. Iš šalių paaiškinimų ir į bylą pateiktos 2016 m. gruodžio 22 d. pirkimo... 13. Byloje kilo ginčas dėl atsakovės prievolės BUAB „Telkša ir KO“... 14. Prievolė baigiasi, kai nelieka kurio nors iš jai būtinų elementų: nelieka... 15. Pažymėtina, kad sumokėjus ieškovės kreditoriams, atsakovės prievolė... 16. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas... 17. Atsakovė, nesutikdama su pareikštu reikalavimu priteisti skolą, turi... 18. Byloje nėra duomenų, kad iki sąskaitos išrašymo atsakovė turėjo BUAB... 19. Pažymėtina, kad skolos padengimo sandorių sudarymo faktą patvirtinančių... 20. BUAB „Telkša ir KO“ ir atsakovės valios sudaryti sandorį, atitinkantį... 21. Kaip matyti iš Kauno apygardos teismo 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo... 22. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad 2016 m. gruodžio 22 d. pirkimo sąskaitoje... 23. Visų ištirtų įrodymų pagrindu teismas daro išvadą, kad susitarimo dėl... 24. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas asmuo savo prievoles... 25. Atsakovės atstovas, kaip vieną iš atsikirtimo į ieškinį pagrindų,... 26. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti... 27. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo... 28. Žyminis mokestis šioje byloje sudaro 445 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1... 29. Kadangi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 5,24... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 268,... 31. ieškinį tenkinti.... 32. Priteisti iš atsakovės M. R., asmens kodas ( - ) ieškovės BUAB „Telkša... 33. Priteisti iš atsakovės M. R., asmens kodas ( - ) 445 Eur (keturis šimtus... 34. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...