Byla 2A-853-302/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų:

2Rasos Gudžiūnienės, Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Andžejaus Maciejevskio,

3sekretoriaujant Ilonai Petrovai,

4dalyvaujant ieškovo atstovui Mindaugui Žibeliui,

5atsakovo atstovui Mindaugui Sujetai,

6viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo akcinės bendrovės „LESTO“ (kuris yra AB „Rytų skirstomieji tinklai“ teisių perėmėjas) apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo akcinės bendrovės „Rytų skirstomieji tinklai“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vilko pėda“ dėl skolos už elektros energiją priteisimo, tretysis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Namų priežiūros centras“.

7Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

8Ieškovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ (kurio teisių perėmėjas yra AB „LESTO“) kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Vilko pėda“ 17 241,44 Lt skolos už suvartotą elektros energiją, 6 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

9Nurodė, kad 2004-07-07 AB Rytų skirstomieji tinklai su UAB „Vilko pėda“ sudarė skolos grąžinimo sutartį Nr.20100/0/0130, pagal kurią atsakovas pripažino 36 242,28 Lt skolą už elektros energiją ir 13 302,31 Lt delspinigių bei įsipareigojo visą įsiskolinimą įmokėti iki 2005-12-31. Atsakovui atsirado prievolė tinkamai įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, t.y. iki 2005-12-31 apmokėti pripažintą 136 242,28 Lt skolą už elektros energiją. Sutartis yra galiojanti, įstatymų nustatyta tvarka nenuginčyta, todėl jos šalims turi įstatymo galią ir privaloma vykdyti. Tačiau atsakovas elgėsi nesąžiningai ir pilnai neįvykdė sutartyje prisiimtų įsipareigojimų. Atsakovas laikotarpiu nuo 2005-09-01 iki 2009-02-11 apmokėjo tik 119 000,84 Lt skolos už suvartotą elektros energiją, t.y. sumokėjo tik dalį skolos ir liko Ieškovui skolingas – 17 241,44 Lt.

10Atsakovas UAB „Vilko pėda“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad jis dalį savo įsipareigojimų pagal skolos grąžinimo sutartį įvykdė. Atsakovas nesutiko mokėti likusios sumos, nes ieškovas skolos grąžinimo sutartyje nurodė neteisingą skolos sumą, tokiais savo veiksmais suklaidino atsakovą.

11Priešieškiniu atsakovas prašė 2004-07-07 skolos grąžinimo sutartį Nr. 20100/0/0130 dalyje, kurioje atsakovas įsipareigojo ieškovui pervesti 17 241,44 Lt, pripažinti negaliojančia. Nurodė, kad 2004-07-07 tarp šalių pasirašyta Skolos grąžinimo sutartis dalyje, kuria atsakovas įsipareigojo ieškovui sumokėti 17 241,44 Lt, buvo sudaryta iš esmės suklydus dėl sutarties esmės, todėl turėtų būti pripažinta negaliojančia. Ieškovas, apskaičiuodamas atsakovo įsiskolinimą už elektros energiją, suvartotą atsakovo administruotame daugiabučiame gyvenamajame name, esančiame adresu Skroblų g. 15, Vilnius, vadovavosi savo darbuotojo A.Tručionio 2004 m. gegužės 11 d. vienašališkai surašyta pažyma, kurioje nurodyti skaitiklių parodymai 39200 kWh neatitiko realių duomenų. Atsakovas vykdydamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-10-14 įsakymą Nr. 01A-66-V-905, 2003-10-31daugiabučio namo Skroblų g. 15 bendrojo naudojimo objektų perdavimo - priėmimo aktu Nr. 34 minėto daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų administravimą perdavė UAB „Namų priežiūros centras". Perduodant namo administravimą, 2003-11-03 tarp atsakovo ir UAB „Namų priežiūros centras" buvo surašytas Gyvenamojo namo Skroblų g. 15, Vilnius, įvadinių skaitiklių suderinimo aktas, kuriame buvo nurodyti elektros energijos kiekis, sunaudotas namo Skroblų g. 15, Vilnius, bendroms reikmėms iki namo administravimo fakto pabaigos, t.y. - 36369,70 kWh. Nuo 2003 m. lapkričio mėn. daugiabutį gyvenamąjį namą Skroblų g. 15, Vilnius, administruoja UAB „Namų priežiūros centras", todėl akivaizdu, kad ieškovo reikalavimas iš atsakovo priteisti lėšas už name sunaudotą elektros energiją per laikotarpį, kai atsakovas nebeteikė šio namo bendrosios dalinės nuosavybės administravimo paslaugų ir mokesčių iš šio namo butų ir kitų patalpų savininkų neberinko, pažeidžia protingumo ir proporcingumo principus bei negali būti patenkintas. Sudarant Skolos grąžinimo sutartį, atsakovas, pasitikėdamas ieškovu, pasirėmė ieškovo pateiktais akivaizdžiai neteisingais duomenimis ir tokiu būdu iš esmės suklydo dėl sudaromo sandorio esmės. Atsakovas atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas, būdamas vieninteliu elektros energijos tiekėju Vilniaus mieste, yra savo srities profesionalas, turintis kvalifikuotus specialistus, reikiamą įrangą, visiškai pagrįstai tikėjosi, kad į sutartį įrašyti duomenys yra tikslūs ir teisingi. Ieškovas 2003 m. spalio 30 d. raštu Nr. 588 informavo atsakovą apie daugiabučio gyvenamojo namo administravimo fakto pabaigą.

12Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2010 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu ieškinį atmetė. Priešieškinį patenkino. Pripažino negaliojančiu 2004 m. liepos 7 d. skolos grąžinimo sutartį, sudarytą tarp AB Rytų skirstomųjų tinklų filialo Vilniaus elektros tinklai ir UAB „Vilko pėda“ Nr. 20100/0/0130 dalyje dėl 17 241,44 Lt grąžinimo.

13Teismas sprendimą motyvavo tuo, kad už per laikotarpį nuo namo administravimo fakto pasibaigimo dienos iki 2004 m. rugpjūčio 18 d. akto Nr. 21000/1864 sudarymo dienos visus mokesčius už name Skroblų g. 15, Vilnius, sunaudotą elektros energiją privalėjo apskaičiuoti, paskirstyti ir surinkti pats ieškovas, kaip elektros energijos tiekėjas. Atsakovas nuo 2003 m. lapkričio mėn. namo Skroblų g. 15 nebeadministravo ir nebeturėjo teisės to daryti, todėl jam negali atsirasti ir pareiga apmokėti už namui už elektros energijos naudojimą bendroms namo reikmėms. Pagal 2003-11-03 įvadinių skaitliukų suderinimo aktą, UAB „Vilko pėda“ namo administravimo pabaigoje sunaudotas elektros energijos kiekis buvo 36369,70 kWh., UAB „Vilko pėda“ nuo 2003 m. lapkričio mėn. namo Skroblų g. 15 nebeadministravo, todėl neprivalo mokėti už nuo 2003 m. lapkričio mėn. name sunaudotą elektros energiją ir paskirstyti lėšas gyventojams, kadangi UAB „Vilko pėda“, pasikeitus administratoriui, tokios teisės nebeteko. Ieškovas, apskaičiuodamas atsakovo įsiskolinimą už elektros energiją, suvartotą atsakovo administruotame daugiabučiame gyvenamajame name, esančiame adresu Skroblų g. 15, Vilnius, vadovavosi savo darbuotojo A.T. 2004 m. gegužės 11 d. vienašališkai surašyta pažyma, kurioje nurodyti skaitiklių parodymai 39200 kWh neatitiko realių duomenų.

14Teismas, vertindamas suklydusios šalies elgesį, atsižvelgė į tai, kad ieškovė, skolos grąžinimo sutarties sudarymo metu nurodydama suvartotos elektros energijos kiekį, tyčia suklaidino ieškovą, tačiau akivaizdu, jog suvartotos elektros energijos kiekis UAB „Vilko pėda“ administravimo pabaigoje buvo mažesnis, t.y. 36369,70 kWh, o ne 39200 kWh.

15Atsakovas AB „LESTO“ apeliaciniu skundu prašo skundžiamą teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti, priešieškinį atmesti.

16Nurodo, kad nesutinka su teismo motyvais, kuriais buvo tenkintas atsakovo priešieškinis. Pasak apelianto, teismas netinkamai įvertino šalių tarpusavio santykius ir ginčo esmę, netinkamai aiškino tarp šalių susiklosčiusius sutartinius santykius, teisės aktus, reglamentuojančius daugiabučių gyvenamųjų namų administravimą, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos.

17Ieškovas šioje civilinėje byloje įrodė visas sąlygas, būtinas atsakovo civilinei atsakomybei atsirasti, o atsakovas pažeidė sutartinius įsipareigojimus ir nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, jog ieškovas tyčia suklaidino atsakovą dėl skolos už elektros energiją dydžio, arba jog atsakovas suklydo dėl esminės sutarties sąlygos. Atsakovas nepateikė įrodymų paneigiančių ieškovo pateiktus įrodymus, jog atsakovui skolos grąžinimo sutarties sudarymo metu buvo žinoma, jog į sutartyje nurodytą skolos sumą įtraukta ir ginčijama 17 241,44 Lt skola. 2004-07-07 skolos grąžinimo sutartis Nr.20100/0/0130 (toliau apeliaciniame skunde - Sutartis) su UAB „Vilko pėda" buvo derinama ilgą laiką, buvo vedamos derybos, aiškinamas skolos laikotarpis, atsakovui buvo pateiktos visos neapmokėtos sąskaitos bei nurodyta už kurios objektus ir kiek atsakovas yra skolingas, todėl visiškai nepagrįsti atsakovo teiginiai, kad ieškovas neatskleidė visų sutarties sudarymui reikšmingų aplinkybių.

18Priimdamas sprendimą teismas visiškai nevertino ieškovo pateiktų įrodymų ir argumentų, kurie pagrindžia, jog atsakovui buvo žinoma, jog į skolos grąžinimo sutartį yra įtraukta ir ginčijama skolos dalis. Teismas neįvertino, jog 17 241,44 Lt skola pagal elektros skaitiklio Nr.0046752 rodmenis nuo 36.369,70 kWh iki 39 200 kWh yra pagrįsta atsakovui išrašytomis PVM sąskaitomis faktūromis (b.l.107-109) ir jas pagrindžiančiomis išplėstinėmis skaičiuotėmis (b.1.82-86, 128-130), kuriose konkrečiai įvardinti daugiabučiai gyvenamieji namai, t.y. objektai, kuriuose buvo suvartota elektros energija; atsakovui aukščiau minėtos PVM sąskaitos faktūros buvo įteiktos, šias PVM sąskaitas faktūras, atsakovas priėmė, jų negrąžino, neginčijo, nepateikė jokių prašymų jas koreguoti ir/ar ištaisyti.

19Atsakovas UAB „Vilko pėda" yra verslininkas, jis turi prisiimti visų neigiamų savo veiklos padarinių riziką. UAB „Vilko pėda" veiksmai 2004-07-07 skolos grąžinimo sutartimi prisiimant pareigą apmokėti 17 241,44 Lt skolą už laikotarpiu nuo 2003 m. lapkričio 03 d. iki 2005 m. gegužės 11 d. gyvenamojo namo, esančio Skroblų g.15, Vilniuje, bendroms reikmėms suvartotą elektros energiją, apskaičiuotą pagal elektros skaitiklio Nr.0046752 rodmenis nuo 36 369,70 kWh iki 39 200 kWh, yra tik UAB „Vilko pėda" neapgalvotos rizikos ar neatsargumo rezultatas, todėl pripažinti Sutarties dalį dėl 17 241,44 Lt skolos grąžinimo negaliojančia nėra teisinio pagrindo, nes tokiu atveju atsakovo suklydimo negalima pateisinti (LR Civilinio kodekso 1.90 str. 5 d.).

20Apeliantas nesutinka su teismo išvada, kad atsakovas nuo 2003 m. lapkričio mėn. namo Skroblų g.15, Vilniuje, nebeadministravo ir nebeturėjo teisės to daryti, todėl jai negali atsirasti pareiga ir apmokėti už namo bendrosioms reikmėms pateiktą elektros energiją, tokia teismo išvada yra nepagrįsta ir prieštarauja galiojančių teisės aktų nuostatoms, reglamentuojančioms daugiabučių gyvenamųjų namų administravimą, bendroms reikmėms suvartotos elektros energijos apskaičiavimą, paskirstymą ir įmokų surinkimą iš gyventojų bei faktinėms bylos aplinkybėms. Teismas spręsdamas klausimą koks ūkio subjektas privalėjo apskaičiuoti bendroms daugiabučio gyvenamojo namo reikmėms sunaudotą elektros energiją, ją paskirstyti ir surinkti įmokas, neatsižvelgė į tai, jog jau 2003 m. lapkričio mėnesio daugiabutį gyvenamąjį namą, esantį adresu Skroblų g.15, Vilniuje, administravo tretysis asmuo UAB „Namų priežiūros centras". Teismas sprendime privalėjo teisingai nurodyti konkretų ūkio subjektą, kuris nuo 2003-11-11 įgijo šią pareigą.

21UAB „Vilko pėda" nagrinėjant bylą pirmosios instancijos nepateikė įrodymų (išskyrus savo paaiškinimus), kurie pagrįstų, jog suklydo būtent dėl to, jog neturėjo įvadinių skaitiklių suderinimo protokolo, bei dėl to, jog pasikliovė ieškovo pateiktais duomenimis yra visiškai nepagrįsti, nes neįrodyti.

22Atsakovas UAB „Vilko pėda“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, priimtas tinkamai taikant ir aiškinant materialinės ir procesinės teisės normas.

23Apeliacinio skundo argumentai, kad teismas netinkamai aiškino daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo ir namo bendroms reikmėms skirtos elektros energijos apskaičiavimo ir paskirstymo tvarką reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, išeina už šios civilinės bylos ribų bei yra visiškai nereikšmingi sprendžiant teismo sprendimo pagrįstumo klausimą¸ kadangi bylos nagrinėjimo metu nebuvo nagrinėjama, kas privalo apskaičiuoti, paskirstyti ir surinkti lėšas už namo Skroblų g. 15, Vilnius, bendroms reikmėms sunaudotą elektros energiją.

24Apeliacinis skundas atmestinas.

25Byloje nustatyta, kad 2004-07-07 AB Rytų skirstomieji tinklai su UAB „Vilko pėda“ sudarė skolos grąžinimo sutartį Nr.20100/0/0130, pagal kurią atsakovas UAB „Vilko pėda“ pripažino 136 242,28 Lt skolą už elektros energiją ir 13 302,31 Lt delspinigių bei įsipareigojo visą įsiskolinimą įmokėti iki 2005 m. gruodžio 31 d. (b.l. 6,7). Teismas šios sutarties dalį dėl 17 241,44 Lt skolos pripažino negaliojančia Civilinio kodekso 1.90 straipsnio 1 d. pagrindu, t.y. pripažino, jog atsakovas sudarydamas sandorį iš esmės suklydo dėl dalies paties sandorio. Esminiu suklydimu teismas laikė aplinkybę, kad sudarant ginčijamą sutartį atsakovas pripažino dalį skolos, kurios faktiškai nebuvo ir negalėjo būti, nes jis už laikotarpį, už kurį pasirašyta skolos grąžinimo sutartis, nebuvo vieno iš namo administratoriumi ir neteikė tam namui tokių paslaugų, todėl neturėjo atsiskaityti su ieškovu už namui teiktą paslaugas.

26Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad suklydimu laikomas neteisingas sudaromo sandorio suvokimas, kai neteisingai suvokiamas sandorio turinys arba neteisingai išreiškiama valia sudaryti sandorį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 27 d. nutartis civilinėje byloje J. G. v. S. M., bylos Nr. 3K-3-504/2008).Tam, kad sandoris būtų pripažintas negaliojančiu CK 1.90 straipsnio pagrindu, šalies suklydimas sudarant sandorį turi būti esminis. Vertinant, ar suklydimas gali būti kvalifikuojamas kaip esminis, būtina atsižvelgti į tai, dėl ko buvo suklysta, nes ne bet koks suklydimas yra pagrindas sandorį pripažinti negaliojančiu. Suklydimas laikomas esminiu, jeigu suklystama dėl sandorio esmės, kitos sandorio šalies, sandorio dalyko, jo kokybės, esminių sandorio sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. spalio 9 d. nutartis civilinėje byloje L. L. v. V. L., D. B. L., I. B., bylos Nr. 3K-3-974/2000; 2005 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje AB „Lietuvos dujos“ v. AB „Kauno energija“, bylos Nr. 3K-7-378/2005; 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje J. S. v. S. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-531/2009).Pareiga įrodyti, kad suklysta ir kad suklydimas buvo esminis, tenka šaliai, kuri prašo dėl suklydimo sudarytą sandorį pripažinti negaliojančiu (CPK 12, 178 straipsniai).

27Pirmos instancijos teismas teisingai nustatė, kad atsakovas sudarydamas ginčijamą sandorį – skolos grąžinimo sutartį vieno namo - Skroblų g. 15, Vilniuje, už kurį buvo paskaičiuota skola už suvartotą energiją bendroms namo reikmėms už skolos laikotarpį, t.y. už laikotarpį nuo 2004-01-01 iki 2004-07-01 (b.l. 6-7), neadministravo. 2003 m. spalio 14 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktorius įsakymu papildė Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 01A-66-V-253 „Dėl UAB „Namų priežiūros centras“ skyrimo Vilkpėdės seniūnijos daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą UAB „Namų priežiūros centras“ administruojamų daugiabučių namų sąrašą, t.y. namo, esančio Skroblų 15, Vilniuje, administratore paskirta UAB „Namų priežiūros centras“. Nuo 2003 m. lapkričio mėn. daugiabutį gyvenamąjį namą Skroblų g. 15, Vilniuje, administruoja UAB „Namų priežiūros centras" (b.l. 56, 57). 2003 m. spalio 30 d. raštu Nr. 588 atsakovas informavo ieškovą apie daugiabučio gyvenamojo namo administravimo fakto pabaigą (b.l. 55). 2003-11-03 gyvenamojo namo Skroblų g. 15, Vilniuje, įvadinių skaitiklių suderinimo akte, pasirašytame taip UAB „Vilko pėda" ir UAB "Namų priežiūros centras", nurodomi elektros skaitiklio parodymai - 36369,70 kWh (b.l. 39). Pažymėtina, kad ieškovas šių aplinkybių neginčija, tik teigia, kad atsakovas sudaręs skolos grąžinimo sutartį ir prisiėmęs skolą už laikotarpį nuo 2004-01-01 iki 2004-07-01 už namo, esančiam Skroblų g. 15, Vilniuje, tiektą elektros energiją bendroms namo reikmėms, privalo prisiimtus pagal sutartį įsipareigojimus vykdyti, o kadangi ieškovas šiam namui teikė energiją ir buvo patiekta energijos iki skaitiklio rodmens 39200 kWh, todėl ir privalo ieškovui sumokėti. Kolegija su tokiais atsakovo argumentais nesutinka, nes jie prieštarauja ne tik sandorio šalių valios išraiškai, bet ir protingumo, teisingumo bei sąžiningumo principams. Ta aplinkybė, jog atsakovui buvo siunčiamos 2003-12-31, 2004-01-30, 2004-05-31 PVM sąskaitos-faktūros ir šios faktūros buvo įteiktos atsakovui, nepaneigia to fakto, kad atsakovas ginčo namo skolos fiksavimo laikotarpiu neadministravo ir prisiimdamas sutartimi šios skolos mokėjimą ieškovui suklydo. Atkreiptinas dėmesys, jog visiškai tikėtina, kad atsakovas būdamas skolingas ieškovui pakankamai didelę sumą, kurią sudarė skola ne už vieno, o daug namų administravimo ir neatsiskaitymo su ieškovu už patiektą elektros energiją, ir atsakovas sutarties pasirašymo metu neturėdamas gyvenamojo namo Skroblų g. 15, Vilniuje, įvadinių skaitiklių suderinimo akto, kuriame buvo fiksuoti skaitiklio duomenys jo administravimo pabaigai (b.l. 39), kaip jis nurodė bylos nagrinėjimo metu, sąžiningai klydo, ir visiškai tikėtina, kad patikėjo ieškovo pateiktais duomenimis apie suvartotos energijos kiekį ginčo name, kuris buvo fiksuotas ne administravimo pabaigoje, o žymiai vėliau – 2004-05-11 (b.l. 38).

28Kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad teismas nenurodęs konkretaus ūkio subjekto, kas turėjo apskaičiuoti, paskirstyti ir sumokėti ieškovui už ginčo namo bendroms reikmėms pateiktą elektros energiją, netinkamai aiškino ir taikė teisės aktus, reglamentuojančius daugiabučių gyvenamųjų namų administravimą bei bendroms reikmėms suvartotą elektros energijos apskaičiavimą ir paskirstymą. Teismui įstatymas tokios prievolės, kad nagrinėjamu atveju turėtų nurodyti tokias aplinkybes, neuždeda, nes teismas nagrinėdamas bylą sprendžia ginčą tarp šalių, o ne sprendžia kitų asmenų pareigas. Atvirkščiai, jeigu teismas sprendime pasisakytų dėl kitų subjektų pareigų, jis išeitų už šalių reikalavimų ribų, toks sprendimas būtų neteisėtas (Civilinio proceso kodekso 265 straipsnio 2 d., 266 straipsnis).

29Taip pat kolegija nesutinka su apelianto argumentais, kad teismas priimdamas sprendimą rėmėsi tik atsakovo paaiškinimais bei jo nurodytomis aplinkybėmis. Teismas rėmėsi atsakovo priešieškinyje nurodytomis aplinkybėmis apie 2003-11-03 akto praradimą dėl natūralios darbuotojų kaitos, taip pat atsakovo atstovo paaiškinimais, kurie atitinka priešieškinyje nurodytas aplinkybes. Taip pat teismas rėmėsi ir ieškovo bei atsakovo į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais: skolos grąžinimo sutartimi (b.l. 6-7), tiek ieškovo, tiek atsakovo pateiktais aktais apie skaitiklio rodmenis už skirtingus laikotarpius (b.l. 38, 39), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu (b.l. 56-57), ieškovo pateiktomis sąskaitomis (b.l. 82-86), atsakovo pateiktomis PVM sąskaitomis-faktūromis bei prie jų pridėtomis skaičiuotėmis (b.l. 146-149), šiuos įrodymus įvertino tinkamai ir padarė pagrįstą išvadą, kad atsakovas pasirašydamas skolos grąžinimo sutartį dėl jos dalies suklydo, nes namo, esančio Skroblų g. 15, Vilniuje, sutartyje nurodytu laikotarpiu neadministravo ir neturi pareigos ieškovui sumokėti jo ieškinyje nurodytą sumą.

30Skunde nurodyta aplinkybė, kad atsakovas dalį ieškovo pateiktų sąskaitų už ginčo laikotarpį apmokėjo, nėra pagrindas spręsti, kad jis privalo mokėti ir už likusį laikotarpį.

31Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas nustatė ir ištyrė visas reikšmingas ieškiniui aplinkybes ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Apeliacinio skundo motyvais naikinti apylinkės teismo sprendimą nėra pagrindo (Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 d. 1 p.).

32Atmetus apeliacinį skundą iš apelianto priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei, kurias sudaro išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu 8,60 Lt (Civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 3 p.).

33Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

34Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

35Priteisti iš AB „LESTO“ 8,60 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme valstybei (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Rasos Gudžiūnienės, Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir... 3. sekretoriaujant Ilonai Petrovai,... 4. dalyvaujant ieškovo atstovui Mindaugui Žibeliui,... 5. atsakovo atstovui Mindaugui Sujetai,... 6. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo akcinės... 7. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 8. Ieškovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ (kurio teisių perėmėjas yra AB... 9. Nurodė, kad 2004-07-07 AB Rytų skirstomieji tinklai su UAB „Vilko pėda“... 10. Atsakovas UAB „Vilko pėda“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.... 11. Priešieškiniu atsakovas prašė 2004-07-07 skolos grąžinimo sutartį Nr.... 12. Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2010 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu... 13. Teismas sprendimą motyvavo tuo, kad už per laikotarpį nuo namo... 14. Teismas, vertindamas suklydusios šalies elgesį, atsižvelgė į tai, kad... 15. Atsakovas AB „LESTO“ apeliaciniu skundu prašo skundžiamą teismo... 16. Nurodo, kad nesutinka su teismo motyvais, kuriais buvo tenkintas atsakovo... 17. Ieškovas šioje civilinėje byloje įrodė visas sąlygas, būtinas atsakovo... 18. Priimdamas sprendimą teismas visiškai nevertino ieškovo pateiktų įrodymų... 19. Atsakovas UAB „Vilko pėda" yra verslininkas, jis turi prisiimti visų... 20. Apeliantas nesutinka su teismo išvada, kad atsakovas nuo 2003 m. lapkričio... 21. UAB „Vilko pėda" nagrinėjant bylą pirmosios instancijos nepateikė... 22. Atsakovas UAB „Vilko pėda“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 23. Apeliacinio skundo argumentai, kad teismas netinkamai aiškino daugiabučių... 24. Apeliacinis skundas atmestinas.... 25. Byloje nustatyta, kad 2004-07-07 AB Rytų skirstomieji tinklai su UAB „Vilko... 26. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad suklydimu laikomas neteisingas... 27. Pirmos instancijos teismas teisingai nustatė, kad atsakovas sudarydamas... 28. Kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad teismas nenurodęs... 29. Taip pat kolegija nesutinka su apelianto argumentais, kad teismas priimdamas... 30. Skunde nurodyta aplinkybė, kad atsakovas dalį ieškovo pateiktų sąskaitų... 31. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas nustatė ir... 32. Atmetus apeliacinį skundą iš apelianto priteistinos bylinėjimosi išlaidos... 33. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331... 34. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 6 d. sprendimą... 35. Priteisti iš AB „LESTO“ 8,60 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės...