Byla e2-1308-180/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Emilė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-4106-781/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Emilė“ ieškinį atsakovėms: uždarajai akcinei bendrovei „Nekilnojamojo turto valdymas“, bankrutavusiai kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ ir uždarajai akcinei bendrovei „KIR1“ dėl sandorio ir turto pardavimo iš varžytynių akto bei vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiais, dalyvaujant tretiesiems asmenims antstoliui V. M. ir notarui E. N., ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Emilė“ kreipėsi į teismą, prašydama:

51.1.

6Pripažinti negaliojančiais ab initio: UAB „Emilė“ ir UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ 2012 m. liepos 17 d. sudarytą hipotekos sandorį dėl administracinio prekybos pastato (unikalus Nr. duomenys neskelbtini) įkeitimo; 2017 m. lapkričio 2 d. turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. duomenys neskelbtini; taikyti restituciją ir grąžinti ieškovei UAB „Emilė“ iš atsakovės UAB „KIR1“ administracinio prekybos pastato (unikalus Nr. duomenys neskelbtini) nuosavybės teisę;

71.2.

8Panaikinti administracinio prekybos pastato (unikalus duomenys neskelbtini) teisinę registraciją, atliktą atsakovės UAB „KIR1“ vardu;

91.3.

10Pripažinti negaliojančiu ab initio Vilniaus rajono 6 – ojo notaro biuro notaro E. N. 2016 m. birželio 29 d. išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 5550;

111.4.

12Taikyti laikinąsias apsaugos priemones: padaryti įrašą viešame registre dėl draudimo atsakovei UAB „KIR1“ perleisti nuosavybės teisę į administracinį prekybos pastatą, esantį adresu duomenys neskelbtini) ir apsunkinti (įkeisti, suvaržyti, išnuomoti, suteikti panaudai ir kt.); sustabdyti vykdymo veiksmus antstolio V. M. vykdomosiose bylose Nr. 0240/16/01706 ir 0240/16/01708.

132.

14Ieškovė taip pat prašė įskaityti dalį žyminio mokesčio (4 000 Eur), o kitos žyminio mokesčio dalies (7 288 Eur) sumokėjimą atidėti iki sprendimo priėmimo. Paaiškino, kad mokėtina žyminio mokesčio suma yra 11 288 Eur. Įskaityti prašė žyminį mokestį pagal nutartis, kuriomis yra grąžintas, bet dar neatsiimtas žyminis mokestis. Tai: Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 26 d. nutartis Nr. 2-2775-781/2018, kuria grąžintina 3 000 Eur; Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-3670-781/2018, kuria grąžintina 1 000 Eur.

153.

16Prašymą atidėti dalies žyminio mokesčio sumokėjimą ieškovė grindė pablogėjusia finansine padėtimi: 2017 m. gruodžio 31 d. balanse nurodyta jos (ieškovės) turto vertė – 6 278 089 Eur, o įmonės įsipareigojimai – 5 757 390 Eur. Šios sumos viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės. Be to, iš įmonės turto antstoliai vykdo išieškojimus. Didelė dalis turimo nekilnojamojo turto yra areštuota.

17II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

184.

19Vilniaus apygardos teismas 2018 m. birželio 20 d. nutartimi ieškovės UAB „Emilė“ prašymo atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą netenkino, nustatęs terminą – ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos, pašalinti nutarties motyvuojamoje dalyje nurodytus ieškinio trūkumus.

205.

21Teismas sprendė, kad ieškovė neįrodė būtinybės atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą (CPK 12, 178 str.). Nors ieškovės nekilnojamam turtui pritaikytas turto areštas, o iš jos balanso duomenų matyti, kad įmonės finansinė būklė žymiai pablogėjo, įvertinus turimo turto ir mokėtino žyminio mokesčio proporcijas, teismas neturėjo pagrindo nuspręsti, kad ieškovė nėra pajėgi sumokėti žyminį mokestį – ieškovės argumentai nesudaro pagrindo teigti, kad ji (ieškovė) neturi galimybių sumokėti reikiamo dydžio žyminio mokesčio.

226.

23Teismas sprendė, kad pateikti duomenys nepagrindžia aplinkybės, jog dabartinė įmonės turtinė padėtis (jos sunkumai) yra trumpalaikė, ir ateityje ieškovės padėtis pasikeis, ir ji bus pajėgi sumokėti nustatytą sumą (esant nepalankiam ieškovei procesiniam sprendimui).

247.

25Teismas atmetė kaip nepagrįstus ieškovės argumentus, kad ateityje jos turtinė padėtis pagėrės, nes ji (ieškovė) turi nekilnojamojo turto ir didelė dalis nekilnojamojo turto nėra areštuota; dalį nekilnojamojo turto ji (ieškovė) nuomoja, todėl gaus pajamų ir galės sumokėti žyminį mokestį. Teismas nurodė, kad pateikti duomenys apie nekilnojamąjį turtą įrodo, kad turtas yra apsunkintas hipoteka ar jam taikomi areštai, o oficialių duomenų apie ieškovės nuosavybės teise turimą ir hipoteka bei areštais neapsunkintą turtą nėra pateikta. Taip pat ieškovė nepateikė įrodymų, kad gaus pajamų iš nekilnojamojo turto nuomos, dėl ko jos finansinė padėtis pagerės.

268.

27Teismas, įvertinęs Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO duomenis, nustatė, kad Vilniaus apygardos teisme gautas antstolio D. K. pranešimas apie tai, kad vykdomas išieškojimas iš skolininko UAB „Emilė“ trečios eilės išieškotojo LodyON Group s. r. o. naudai (vykdomoji byla Nr. 0174/18/00433). Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) 2018 m. kovo 22 d. raštu informavo antstolį, kad remiantis atitinkamais teisės aktais UAB „Emilė“ permoka nenustatyta. Antstolio D. K. 2018 m. gegužės 30 d. turto arešto akte Nr. S-18-174-10174 nurodyta, kad areštuojamos UAB „Emilė“ priklausančios turtinės teisės į bet kokias gautas ar ateityje gautinas lėšas iš trečiųjų asmenų, įskaitant VMI grąžintinas lėšas, t. y. mokestinę permoką, grąžintiną žyminį mokestį.

289.

29Teismas konstatavo, kad iš esmės identiški ieškovės analogiško ieškinio trūkumai buvo konstatuoti ir Vilniaus apygardos teismo civilinėse bylose Nr. 2-5864-781/2017, Nr. 2-2775-781/2018, Nr. 2-3304-781/2018 bei e2-3670-781/2018. Paminėtose bylose teismo konstatuotų ieškinio trūkumų ieškovė nepašalino, todėl ieškiniai buvo laikyti nepaduotais bei grąžinti jį padavusiam asmeniui.

30III. Atskirojo skundo argumentai

3110.

32Ieškovė UAB „Emilė“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 20 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atidėti ieškovei 10 288 Eur žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo priėmimo; priimti naujus įrodymus. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3310.1.

34Nurodo, kad ieškovė Vilniaus apygardos teismui teikė ieškinius (civilinės bylos Nr. e2-3670-781/2018 ir Nr. e2-4143-661/2018), kuriuose buvo atidėtas žyminio mokesčio sumokėjimas, remiantis tais pačiais ieškovės pateiktais argumentais. Apelianto įsitikinimu, nėra galima tokia situacija, kai pats Vilniaus apygardos teismas tų pačių motyvų ir įrodymų pagrindu du kartus atideda mokėtiną žyminį mokestį, o vieną kartą ne. Pirmosios instancijos teismas nesilaiko konstitucinės pareigos tuos pačius klausimus spręsti analogiškai.

3510.2.

36Buvo prašoma įkaityti grąžintiną 4 000 Eur sumą. Tai, kad antstolis areštavo ieškovės bet kokias gautas ar ateityje gautinas lėšas iš trečiųjų asmenų, taip pat esant kitiems banko sąskaitos areštams bei blogai finansinei padėčiai, ieškovė negali sumokėti žyminio mokesčio ir pasinaudoti teise į teisminę gynybą šioje byloje.

3710.3.

38Apeliantės finansinė padėtis šiuo metu pripažintina sunkia, bet pagėrėsiančia pagal tuos pačius įrodymus ir aplinkybes, kurias nurodė ieškinyje. Nėra kliūčių taikyti CPK 84 straipsnio nuostatas ir atidėti mokėtiną žyminio mokesčio sumą iki teismo sprendimo priėmimo.

3910.4.

40Šiuo metu apeliantė negali pasinaudoti teise į teisminę gynybą tik dėl to, kad jos atžvilgiu pradėti nepagrįsti išieškojimo procedūros, kurios dėl vykstančių teisminių procesų yra sustabdomos. Išsibalansavus piniginiams srautams, trūkstant apyvartinių lėšų nepavyksta surinkti visos žyminio mokesčio sumos.

4110.5.

42Ieškinį ir prašymą dėl žyminio mokesčio atidėjimo teikė ne vieną kartą. Tai rodo, kad šio ieškinio priėmimo ir išsprendimo klausimas jai (apeliantei) ypatingai svarbus.

4310.6.

44Nauji įrodymai apeliacinės instancijos teismui pateikiami, nes jie buvo gauti tik po skundžiamos nutarties priėmimo ir jų pateikimo būtinybė iškilo tik po skundžiamos nutarties priėmimo, susipažinus su skundžiamos nutarties motyvais.

45IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

46Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

4711.

48Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

4912.

50Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas ieškovės prašymas įskaityti dalį sumokėto žyminio mokesčio ir atidėti žyminio mokesčio dalies sumokėjimą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

51Dėl naujų įrodymų prijungimo

5213.

53CPK 314 straipsnis nustato, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti, ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

5414.

55Apeliantė kartu su atskiruoju skundu pateikė: Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 25 d. nutartį; 2018 m. birželio 18 d. ieškinio kopiją; Vilniaus apskrities VPK Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos pranešimo kopiją; ieškinio priedo Nr. 19 – Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 5 d. nutarties kopiją, nurodydama, kad nauji įrodymai apeliacinės instancijos teismui pateikiami, nes jie buvo gauti tik po skundžiamos nutarties priėmimo ir jų pateikimo būtinybė iškilo tik po skundžiamos nutarties priėmimo, susipažinus su skundžiamos nutarties motyvais. Apeliantė pateiktais papildomais įrodymais siekia pagrįsti žyminio mokesčio už ieškinį sumokėjimo atidėjimą.

5615.

57Apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti apeliantės pateiktus dokumentus: Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 25 d. nutarties kopiją ir Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 5 d. nutarties kopiją, nes duomenys apie teismuose išnagrinėtas panašaus pobūdžio bylas yra teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazėje. Jeigu teismui reikšmingas vienas ar kitas teismo sprendimas nagrinėjamam klausimui, teismas turi galimybę susipažinti su teismų procesiniais sprendimais paminėtoje duomenų bazėje (CPK 179 str. 3 d.). 2018 m. birželio 18 d. ieškinio kopiją, Vilniaus apskrities VPK Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos pranešimo kopiją taip pat atsisakoma priimti, nes jie neturi įrodomosios reikšmės nagrinėjamam, klausimui.

58Dėl atskirojo skundo esmės

5916.

60Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina vieną iš svarbiausių civilinio proceso teisės principų – teisminės gynybos prieinamumo principą. Teisė kreiptis į teismą, kad būtų apgintos pažeistos ar ginčijamos kiekvieno suinteresuoto asmens teisės, taip pat nustatyta CPK 5 straipsnyje. Tačiau ši teisė negali būti suprantama kaip galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu. Siekiant įgyvendinti visų asmenų vienodą teisę naudotis teismine gynyba, proceso ekonomiškumo, koncentruotumo ir kitus principus, įstatymai nustato konkrečią tvarką, kaip asmenys gali įgyvendinti teisę į teisminę gynybą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. spalio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-366-236/2016; 2016 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-256-236/2016 ir kt.).

6117.

62Vienas iš teisės į teisminę gynybą tinkamo įgyvendinimo elementų yra žyminio mokesčio sumokėjimas, kurio dydį, atleidimo nuo jo ar mokėjimo atidėjimo sąlygas ir tvarką imperatyviai reglamentuoja CPK normos (CPK 83-84 str.). Žyminio mokesčio institutu įstatymų leidėjas siekia keleto viešajam interesui svarbių tikslų: netiesiogiai užkirsti galimybę nepagrįstiems reikalavimams pateikti, padengti tam tikrą dalį valstybės išlaidų, skirtų teismams išlaikyti, skatinti šalis ieškoti taikių ginčų sprendimo būdų ir pan., taip pat užtikrinti visiems asmenims, neatsižvelgiant į jų turtinę, procesinę ar kitokią padėtį, vienodas galimybes kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-228-196/2016 ir kt.).

6318.

64CPK 84 straipsnyje nustatyta, kad teismas rašytinio proceso tvarka, atsižvelgdamas į asmenų turtinę padėtį, iki sprendimo (nutarties) priėmimo gali atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą. Prašymas atidėti žyminio mokesčio mokėjimą turi būti motyvuotas, prie prašymo pridėti įrodymai, įrodantys žyminio mokesčio atidėjimo būtinumą. Taigi teismas atideda žyminio mokesčio mokėjimą tik tada, kai nustato, kad, esant tam tikrai besikreipiančio į teismą asmens turtinei padėčiai, įstatyme įtvirtintas žyminio mokesčio dydis gali būti per sunki našta besikreipiančiajam. Pareiga pateikti įrodymus, patvirtinančius tokio prašymo pagrįstumą, t. y. būtinybę atidėti žyminio mokesčio mokėjimą, tenka to prašančiam asmeniui (CPK 178 str.). Taikant atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio ar jo mokėjimo (viso, dalies) atidėjimo institutus turi būti įvertintas sumokėtos bei mokėtinos žyminio mokesčio dalies, nuo kurios prašoma atleisti ar kurią prašomą atidėti, proporcingumas.

6519.

66Apeliantė pirmosios instancijos teismo prašė dalį žyminio mokesčio įskaityti (CPK 87 str. 6 d.), o likusią dalį – atidėti. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2775-781/2018 jai (apeliantei) buvo grąžinta 3 000 Eur ir Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-3670-781/2018 grąžinta 1 000 Eur suma, todėl prašė šias žyminio mokesčio sumas įskaityti.

6720.

68Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad nėra pagrindo atidėti žyminio mokesčio mokėjimą, kadangi duomenys, nurodyti 2017 m. gruodžio 31 d. balanse; aplinkybė dėl ieškovei priklausančio nekilnojamojo turto, kurio didelė dalis nėra dar areštuota; dalis nekilnojamojo turto yra nuomojama (gauna nuomos pajamas); aplinkybė, kad nėra duomenų apie ieškovės nuosavybės teise turimą ir hipoteka bei areštais neapsunkintą turtą, nepagrindžia, kad dabartinė ieškovės turtinės padėties pablogėjimas yra trumpalaikis, ir ateityje padėtis pasikeis, kas sudarys galimybę sumokėti nustatytą žyminio mokesčio sumą (esant nepalankiam ieškovei procesiniam sprendimui). Apeliacinės instancijos teismas su tokia pirmosios instancijos teismo išvada sutinka. Paminėta, kad pareiga pateikti įrodymus, patvirtinančius būtinybę atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą tenka to prašančiam asmeniui, tačiau apeliantė tokios būtinybės neįrodė (CPK 178 str.).

6921.

70CPK 87 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad šiame straipsnyje nurodytais žyminio mokesčio grąžinimo pagrindais teismas gali suinteresuoto asmens prašymu faktiškai negrąžintą žyminio mokesčio sumą įskaityti kaip žyminio mokesčio įmoką už naują procesinį dokumentą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimo Nr. 1240 „Dėl žyminio mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo, įskaitymo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ 12 punkte nurodoma, kad faktiškai negrąžinta žyminio mokesčio suma gali būti įskaitoma kaip žyminio mokesčio įmoka už naują procesinį dokumentą CPK 87 straipsnyje numatytais atvejais.

7122.

72Apeliantė prašė įskaityti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 26 d. (civilinėje byloje Nr. 2-2775-781/2018) ir 2018 m. gegužės 7 d.(civilinėje byloje Nr. e2-3670-781/2018) nutartimis grąžintą žyminio mokesčio sumas (bendra suma 4 000 Eur (1 000+3 000 Eur)). Pirmosios instancijos teismas atsisakė įskaityti prašomą sumą tuo pagrindu, kad antstolis D. K. vykdo išieškojimą UAB „Emilė“ trečios eilės išieškotojo LodyON Group s. r. o. naudai (vykdomoji byla Nr. 0174/18/00433); VMI 2018 m. kovo 22 d. rašte pateikė informaciją, kad AB „Emilė“ permoka nenustatyta, o antstolio D. K. 2018 m. gegužės 30 d. turto arešto akte Nr. S-18-174-10174 nurodyta, kad areštuojamos UAB „Emilė“ priklausančios turtinės teisės į bet kokias gautas ar ateityje gautinas lėšas iš trečiųjų asmenų, įskaitant VMI grąžintinas lėšas, t. y. mokestinę permoką, grąžintiną žyminį mokestis.

7323.

74Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netyrė ir nevertino reikšmingų bylai aplinkybių dėl prašymo įskaityti dalį žyminio mokesčio, sumokėto už kitus ieškinius, bet teismo grąžinto, remiantis CPK 87 straipsnio 6 dalies pagrindu. Teismas tik nurodė paminėtus dokumentus apie aplinkybes dėl apeliantei taikomų turto ir lėšų apribojimo, tačiau nesiaiškino, ar apeliantei faktiškai grąžintos prašomos įskaityti žyminio mokesčio sumos, ar šios sumos, jeigu negrąžintos, antstolio areštuotos. Iš paminėtų dokumentų apie skolos išieškojimą ir apeliantės turto areštą nėra duomenų apie areštuotas konkrečias ginčo sumas (grąžintiną žyminį mokestį civilinėse bylose (Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2775-781/2018; 2018 m. gegužės 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-3670-781/2018). Iš byloje esančių duomenų nėra galimybės nuspręsti apie grąžintinų ir prašomų įskaityti lėšų realią situaciją. Kadangi pirmosios instancijos teismas tokių aplinkybių nenagrinėjo, šį klausimą turi svarstyti iš naujo. Apeliantė turi pateikti pirmosios instancijos teismui duomenis, kad prašomos įskaityti sumos nėra faktiškai jai grąžintos ir nėra areštuotos (CPK 178 str.).

7524.

76Iš to, kas pasakyta, sprendžiama, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 329 straipsnio 1 dalies nuostatas, netinkamai išnagrinėjo ginčo klausimą dėl grąžintino žyminio mokesčio įskaitymo, dėl ko skundžiama teismo nutartis naikinama iš dalies, perduodant UAB „Emilė“ prašymą dėl žyminio mokesčio įskaitymo nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Kita teismo nutarties dalis – netenkintas prašymas atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą, teisėta ir pagrįsta.

7725.

78Į esminius skundo argumentus atsakyta. Kiti teisiškai nėra reikšmingi.

79Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais,

Nutarė

80Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 20 d. nutarties dalį, kuria netenkintas UAB „Emilė“ prašymas įskaityti į mokėtiną žyminį mokestį už ieškinį grąžintino jai žyminio mokesčio, sumokėtino už ieškinius, sumas, ir perduoti šį klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

81Kitą teismo nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Emilė“ kreipėsi... 5. 1.1.... 6. Pripažinti negaliojančiais ab initio: UAB „Emilė“ ir UAB... 7. 1.2.... 8. Panaikinti administracinio prekybos pastato (unikalus duomenys neskelbtini)... 9. 1.3.... 10. Pripažinti negaliojančiu ab initio Vilniaus rajono 6 – ojo notaro biuro... 11. 1.4.... 12. Taikyti laikinąsias apsaugos priemones: padaryti įrašą viešame registre... 13. 2.... 14. Ieškovė taip pat prašė įskaityti dalį žyminio mokesčio (4 000 Eur), o... 15. 3.... 16. Prašymą atidėti dalies žyminio mokesčio sumokėjimą ieškovė grindė... 17. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 18. 4.... 19. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. birželio 20 d. nutartimi ieškovės UAB... 20. 5.... 21. Teismas sprendė, kad ieškovė neįrodė būtinybės atidėti žyminio... 22. 6.... 23. Teismas sprendė, kad pateikti duomenys nepagrindžia aplinkybės, jog... 24. 7.... 25. Teismas atmetė kaip nepagrįstus ieškovės argumentus, kad ateityje jos... 26. 8.... 27. Teismas, įvertinęs Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO duomenis,... 28. 9.... 29. Teismas konstatavo, kad iš esmės identiški ieškovės analogiško ieškinio... 30. III. Atskirojo skundo argumentai... 31. 10.... 32. Ieškovė UAB „Emilė“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 33. 10.1.... 34. Nurodo, kad ieškovė Vilniaus apygardos teismui teikė ieškinius (civilinės... 35. 10.2.... 36. Buvo prašoma įkaityti grąžintiną 4 000 Eur sumą. Tai, kad antstolis... 37. 10.3.... 38. Apeliantės finansinė padėtis šiuo metu pripažintina sunkia, bet... 39. 10.4.... 40. Šiuo metu apeliantė negali pasinaudoti teise į teisminę gynybą tik dėl... 41. 10.5.... 42. Ieškinį ir prašymą dėl žyminio mokesčio atidėjimo teikė ne vieną... 43. 10.6.... 44. Nauji įrodymai apeliacinės instancijos teismui pateikiami, nes jie buvo gauti... 45. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 46. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 47. 11.... 48. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 49. 12.... 50. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 51. Dėl naujų įrodymų prijungimo... 52. 13.... 53. CPK 314 straipsnis nustato, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 54. 14.... 55. Apeliantė kartu su atskiruoju skundu pateikė: Vilniaus apygardos teismo 2018... 56. 15.... 57. Apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti apeliantės pateiktus... 58. Dėl atskirojo skundo esmės ... 59. 16.... 60. Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina vieną iš svarbiausių civilinio... 61. 17.... 62. Vienas iš teisės į teisminę gynybą tinkamo įgyvendinimo elementų yra... 63. 18.... 64. CPK 84 straipsnyje nustatyta, kad teismas rašytinio proceso tvarka,... 65. 19.... 66. Apeliantė pirmosios instancijos teismo prašė dalį žyminio mokesčio... 67. 20.... 68. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad nėra pagrindo atidėti žyminio... 69. 21.... 70. CPK 87 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad šiame straipsnyje nurodytais... 71. 22.... 72. Apeliantė prašė įskaityti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 26 d.... 73. 23.... 74. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 75. 24.... 76. Iš to, kas pasakyta, sprendžiama, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė... 77. 25.... 78. Į esminius skundo argumentus atsakyta. Kiti teisiškai nėra reikšmingi.... 79. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337... 80. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 20 d. nutarties dalį,... 81. Kitą teismo nutarties dalį palikti nepakeistą....