Byla 2S-506-527/2010

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Jolitos Cirulienės, kolegijos teisėjų Arūno Rudzinsko ir Neringos Venckienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolio Roberto Vaitkevičiaus atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-26425-451/2009 pagal pareiškėjos V. B. (skolininkės) skundą dėl antstolio Roberto Vaitkevičiaus veiksmų (suinteresuotas asmuo (išieškotoja) – SĮ „Susisiekimo paslaugos“).

3Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija

Nustatė

4pareiškėja skundu (b. l. 3-4) prašė pripažinti, kad antstolis neteisėtai po skolos ir vykdymo išlaidų sumokėjimo skaičiavo skolą ir vykdymo išlaidas bei šias išlaidas panaikinti, pripažinti antstolio veiksmus neteisėtais, nurašant nuo pareiškėjos sąskaitos banke 80,57 Lt, ir įpareigoti antstolį grąžinti šias lėšas pareiškėjai, priteisti iš antstolio bylinėjimosi išlaidas.

5Pareiškėja nurodė, kad 2007-03-19 nutarimu Nr. 1127590-7 ji buvo nubausta 15 Lt bauda. 2007-06-13 iš antstolio gavo 2007-05-30 siūlymą per penkias dienas sumokėti baudą ir 64,48 Lt vykdymo išlaidas. Nors ji visą nurodytą sumą į antstolio nurodytą sąskaitą sumokėjo siūlymo gavimo dieną, t. y. 2007-06-13, tačiau 2009-10-05 iš antstolio pareiškėja gavo naują siūlymą sumokėti 80,57 Lt skolą ir vykdymo išlaidas. Taip pat antstolis šiuo siūlymu informavo pareiškėją, kad nuo jos sąskaitos yra nurašyta 80,57 Lt suma ir ji pervesta į antstolio depozitinę sąskaitą. Kadangi antstolio 2007-05-30 siūlymas pareiškėjai buvo atsiųstas paprastu neregistruotu laišku, kurį ji pašto dėžutėje rado 2007-06-13, pareiškėja, 2007-06-13 sumokėjusi baudą ir siūlyme nurodytas vykdymo išlaidas, nurodyto 5 dienų termino nepraleido. Vykdomoji byla turėjo būti užbaigta pareiškėjai sumokėjus skolą ir vykdymo išlaidas (CPK 632 str. 1 d. 1 p.), todėl visi tolesni antstolio atlikti vykdymo veiksmai pripažintini nepagrįstais ir naikintini.

6Kauno miesto apylinkės teismas 2009-12-07 nutartimi (b. l. 22-23) pareiškėjos skundą patenkino ir pripažino antstolio veiksmus neteisėtais, nurašant nuo pareiškėjos sąskaitos 80,57 Lt pagal 2009-09-28 dienos antstolio patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0147/07/01822, ir įpareigojo antstolį grąžinti šias lėšas pareiškėjai, priteisė iš antstolio pareiškėjai 1,56 Lt bylinėjimosi išlaidas ir 5 Lt pašto išlaidas valstybei. Teismas byloje nesant įrodymų, jog 2007-05-30 antstolio siūlymas buvo siunčiamas registruotu laišku, laikė, jog laiškas buvo neregistruotas, pareiškėja pašto dėžutėje jį rado 2007-06-13 ir tą pačią dieną įmokėjo antstolio nurodytą sumą, ką patvirtina 2007-06-15 antstolio patvarkymas. Antstolis, gavęs minėtas lėšas, privalėjo užbaigti vykdomąją bylą (CPK 632 str. 1 d. 1 p.). Teismas konstatavo, kad antstolis išieškotojui nepervedė visos baudos sumos, tačiau nutarė išsiieškoti visas vykdymo išlaidas, nors CPK 610 str. įsakmiai numato, jog tik įvykdžius sprendimą visos išlaidos išieškomos iš skolininko, kuris, nesutikdamas su vykdymo išlaidomis ir teismui priėmus nutartį dėl vykdymo išlaidų priteisimo, turi teisę ją apskųsti.

7Antstolis atskiruoju skundu (b. l. 27-29) prašo teismo 2009-12-07 nutartį panaikinti ir skundą atmesti. Antstolis nesutinka su teismo nutartimi dėl šių motyvų:

81. Nepagrįstai spręsta, jog antstolis pažeidė CPK 604 str. įtvirtintus reikalavimus. Antstolis prieš imdamasis priverstinių vykdymo veiksmų, vadovaudamasis Sprendimų vykdymo instrukcijoje numatyta tvarka, 2007-05-30 pareiškėjai išsiuntė siūlymą geruoju sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas, kuriame buvo nurodytas išlaidų dydis ir pasiūlyta per nustatytą terminą tą sumą pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą (CPK 604 str., 610-611 str.). Vadovaujantis CPK 604 str., šis raštiškas siūlymas yra laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, jog skolininkė raštišką siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas yra gavusi. Raštiško siūlymo sumokėti vykdymo išlaidas gavimas yra nenuginčijamas faktas, jog skolininkė informuota apie susidariusias išlaidas ir jai pasiūlyta per nustatytą terminą sumokėti susidariusią sumą. Skolininkė siūlyme nurodytą baudą ir vykdymo išlaidas sumokėjo 2007-06-13, t. y. praleidusi siūlyme nustatytą terminą. Skolininkė neįvykdė siūlyme nurodytų reikalavimų, todėl buvo pradėti priverstinio vykdymo veiksmai. Vadovaujantis LR Teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 52 p., tokiu atveju iš skolininkės išieškomos visos vykdymo išlaidos, t. y. ir atlyginimas antstoliui.

92. Klaidinga teismo išvada, kad visos vykdymo išlaidos išieškotos ir kad antstolis privalėjo užbaigti vykdomąją bylą. Skolininkės sumokėtų piniginių lėšų nepakako visiškai padengti vykdymo išlaidas (atlyginimą antstoliui), todėl, vadovaujantis LR Teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 67 p. ir 67.1 p., 2007 06 15 patvarkymu lėšos buvo proporcingai paskirstytos pagal išieškotojui priklausančią skolos dalį ir atlyginimo antstoliui dydį.

103. Netinkamai pritaikytas CPK 611 str., nurodant, kad antstolis išieškotojui nepervedė visos baudos, o išieškojo visas vykdymo išlaidas bei kad minėtas straipsnis įsakmiai numato, jog tik įvykdžius sprendimą visos vykdymo išlaidos išieškomos iš skolininko. Tai nebuvo vien vykdymo išlaidų išieškojimas, nes didžioji dalis sumos buvo neapmokėta skola išieškotojui. Vadovaujantis CPK 675 str. 2 d. ir 689 str. 1 d., antstolis turi teisę areštuoti tokios sumos piniginių lėšų išmokėjimą, kokia reikalinga išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti, ir tik jeigu išieškotos sumos nepakanka visoms vykdymo išlaidoms apmokėti, dėl likusių vykdymo išlaidų išieškojimo skolininkui siunčiamas minėtas raštiškas pasiūlymas (CPK 758 str. l d., Sprendimų vykdymo instrukcijos 67 p. ir 67.3 p.). Pradėjus priverstinę vykdymo procedūrą, t.y. tikrinant asmens turtinę padėtį, paaiškėjo, kad skolininkė turi sąskaitų bankuose, dėl kurių buvo priimti patvarkymas areštuoti lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą (CPK 624 str.). 2009-09-28 į antstolio depozitinę sąskaitą pateko piniginės lėšos (80,57 Lt). 2009-10-20 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymu piniginės lėšos buvo paliktos antstolio depozitinėje sąskaitoje, vadovaujantis Lietuvos Aukščiausio Teismo nutartimi Nr. 3K-3-285/2007. Šiuo atveju išieškotos sumos pakako likusiai skolos daliai ir likusioms vykdymo išlaidoms apmokėti, todėl siųsti pareiškėjui raštišką siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas antstolis neprivalėjo.

114. Dėl CPK 443 str. 1, 8 d. pažeidimo ir CPK 443 str. 6 d. netaikymo pirmosios instancijos teismas neteisingai išsprendė klausimą dėl bylinėjimo išlaidų priteisimo. Bylas dėl antstolių veiksmų apskundimo teismas nagrinėja ypatingosios teisenos tvarka (CPK 442 str. 6 p.). Dėl to teismas CPK 92 str. 1 d. privalėjo taikyti ir aiškinti atsižvelgdamas į CPK V dalies 443 str. 6 d. numatytas išimtis (CPK 442 str. 1 d.). CPK 443 str. 6 dalis numato bendrą principą, kad dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos bylose, išnagrinėtose ypatingosios teisenos tvarka, nėra atlyginamos, išskyrus atvejus, kai dalyvaujančių asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi. Kadangi nagrinėjant skundus dėl antstolio veiksmų teismas atlieka savotišką antstolio procesinės veiklos kontrolę ir imasi visų būtinų priemonių, kad būtų visapusiškai išaiškintos bylos aplinkybės (CPK 443 str. 8 d.), įstatymo leidėjas ir numatė, kad bylose dėl antstolių veiksmų dalyvaujančių asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 443 str. 6 d.). Antstolis vykdymo proceso metu yra tik valstybės įgaliotas asmuo, kuriam suteiktos vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijos (Antstolių įstatymo 2 str. 1 d., CPK 634 str. 1 d.). Jis veikia ne savo, o išieškotojo naudai, siekdamas apginti viešąjį interesą, t. y. užtikrinti vykdomųjų dokumentų įvykdymą, kad būtų pasiekti CPK 2 str. įtvirtinti civilinio proceso tikslai. Antstolis vykdymo procese negali turėti jokių priešingų interesų, nes privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus (CPK 634 str. 2 d.). Tuo atveju, jei vykdymo procese yra nustatomi vykdymo proceso pažeidimai, antstolis juos CPK nustatyta tvarka pašalina (CPK 594 str. 2 d., 613 str. 1 d., 634 str. 2 d.). Tai, kad teisme kilo ginčas dėl atliktų antstolio veiksmų, nereiškia, kad antstolio suinteresuotumas bylos baigtimi yra priešingas nei pareiškėjos, todėl teismo išvada, kad antstolio ir pareiškėjos interesai priešingi, yra klaidinga. Pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą bylinėjimosi išlaidų atlyginimą priteisti iš antstolio tik tuo atveju, jeigu būtų atmestas antstolio pareiškimas (CPK 443 str. 6 d.). Tačiau bylos nagrinėjimo metu jokių pareiškimų su savarankiškais reikalavimais (CPK 443 str. 7 d.) antstolis teismui nepateikė. Todėl pirmosios instancijos teismas, nutaręs bylinėjimosi išlaidų atlyginimą priteisti iš antstolio, pažeidė CPK 443 str. 6 d.

12Atsiliepimas į atskirąjį skundą negautas.

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 str.). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pagrindų, nurodytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti panaikinta atskirajame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

15Nustatyta, kad antstolis R. Vaitkevičius 2007-05-24 patvarkymu Nr. 0147/07/01822 priėmė SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2007-03-19 nutarimą Nr. 1127590-7 dėl 15 Lt skolos išieškojimo iš skolininkės V. B. išieškotojai SĮ „Susisiekimo paslaugos“. 2007-05-30 antstolis surašė siūlymą sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas vykdomojoje byloje Nr. 0147/07/01822, kuriuo pasiūlė skolininkei per 5 dienas, skaičiuojant nuo pranešimo gavimo dienos, sumokėti 15 Lt skolą ir 64,48 Lt vykdymo išlaidas, iš viso 79,48 Lt (b. l. 8-9). Antstolis siūlyme taip pat pažymėjo, kad siūlymo gavimo diena pagal CPK 604 straipsnį laikoma praėjus 5 dienoms nuo laiško išsiuntimo dienos. Skolininkė 2007-05-30 siūlyme nurodytą sumą sumokėjo 2007-06-13 (b. l. 7).

16Nagrinėjamoje byloje šalių ginčas kilo dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352, ir CPK 604 straipsnio nuostatų, reglamentuojančių antstolio siunčiamų procesinių dokumentų siuntimo ir įteikimo tvarką skolininkui, aiškinimo ir taikymo.

17Sprendimų vykdymo instrukcijos 5 punkte nustatyta, kad jeigu raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui nesiunčiamas, antstolis išieškojimuose iki 200 litų siunčia siūlymą sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas. Siūlymas siunčiamas skolininkui registruotu laišku, kuris laikomas įteiktu pagal CPK 604 straipsnio nustatytas taisykles. CPK 604 straipsnyje yra įtvirtinta registruotu laišku siunčiamų procesinių dokumentų įteikimo prezumpcija: procesiniai dokumentai, siunčiami registruotu laišku vykdymo proceso dalyviams CPK VI dalyje nustatytais atvejais, laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos, išskyrus CPK 660 straipsnyje numatytą atvejį. Procesinių dokumentų siuntimas registruotu laišku yra papildoma garantija, kad asmuo bus laiku ir tinkamai informuotas apie procesinio dokumento turinį ir galės atitinkamomis teisinėmis priemonėmis į jį reaguoti; taip apsaugomas vykdymo proceso dalyvio interesas būti informuotam apie atliekamus vykdymo veiksmus. Kartu pažymėtina, kad nėra pagrindo CPK 604 straipsnio normą aiškinti kaip nustatančią, kad vienintelis leistinas ir teisėtas procesinių dokumentų įteikimo būdas yra jų siuntimas registruotu laišku, o įteikimas kitu būdu nesukelia teisinių pasekmių. Tačiau, kolegijos nuomone, siūlymą sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas išsiuntus ne registruotu, o paprastu paštu, jis negali būti laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos, kaip tai numatyta CPK 604 straipsnyje, nes tokia tvarka numatyta tik procesiniams dokumentams, siunčiamiems registruotu laišku. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad byloje nėra įrodymų, jog antstolio 2007-05-30 rašytinis siūlymas sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas skolininkei buvo išsiųstas registruotu laišku. Antstolis taip pat nepateikė duomenų, jog minėtas siūlymas skolininkei buvo įteiktas anksčiau nei jos nurodomą 2007 m. birželio 13 dieną (CPK 178 str.). Darytina išvada, kad, nesant duomenų apie siūlymo išsiuntimą registruotu laišku, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad terminas sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas turi būti skaičiuojamas nuo 2007-06-13, t. y. nuo tada, kai skolininkė gavo antstolio siūlymą. Kadangi skolininkė sumokėjo skolą ir vykdymo išlaidas 2007-06-13, t.y. per 5 dienas nuo antstolio siūlymo gavimo dienos, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas 2009-12-07 nutartimi pagrįstai patenkino pareiškėjos skundą ir antstolio veiksmus, nurašant nuo pareiškėjos sąskaitos 80,57 Lt pagal 2009-09-28 antstolio patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0147/07/01822, pripažino neteisėtais.

18Antstolio atskirajame skunde nurodomi Sprendimų vykdymo instrukcijos 67 ir 67.1 punktai reglamentuoja išieškotos iš skolininko sumos paskirstymo tvarką, jeigu jos neužtenka vykdymo išlaidoms ir visiems reikalavimams pagal vykdomuosius dokumentus patenkinti. Pripažinus, jog pareiškėja antstolio nustatytu terminu sumokėjo visą skolą ir vykdymo išlaidas, atskirojo skundo argumentai dėl 2007-06-13 gautų lėšų paskirstymo laikytini teisiškai nereikšmingais ir neturinčiais įtakos skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui, todėl nevertintini.

19Lėšos, numatytos išieškoti ir vykdymo išlaidoms padengti, vykdymo veiksmų atlikimo metu pervedamos į antstolio depozitinę sąskaitą, kurioje yra saugomos. Tačiau skolininkas gali reikalauti šias lėšas grąžinti jam tuo pagrindu, kad buvo atlikti neteisėti veiksmai. Pripažinus, kad V. B. skolą ir vykdymo išlaidas sumokėjo per siūlyme nurodytą terminą ir dėl to 80,57 Lt suma į antstolio sąskaitą buvo pervesta neteisėtai, atskirojo skundo argumentai dėl priverstinio vykdymo priemonių taikymo taip pat nevertintini.

20Teisėjų kolegija kaip nepagrįstą atmeta antstolio atskirojo skundo argumentą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas bylinėjimo išlaidų priteisimo klausimą, pažeidė CPK 443 str. 1, 8 d. ir nepagrįstai netaikė CPK 443 str. 6 dalies. CPK 443 str. 6 dalis numato, kad dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos bylose, išnagrinėtose ypatingosios teisenos tvarka, nėra atlyginamos, išskyrus atvejus, kai dalyvaujančių asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi. Pažymėtina, kad tuo atveju, kai asmens skundas dėl antstolio veiksmų nagrinėjamas ypatingosios teisenos tvarka, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuoja teismų praktiką taip, kad bylinėjimosi išlaidos, konkrečiai – išlaidos advokato pagalbai apmokėti, iš antstolio priteisiamos, nes, esant antstolio ir skolininko ginčui dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, yra akivaizdus interesų priešingumas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-01-25 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-36/2008). Nagrinėjamoje byloje esant antstolio ir skolininkės ginčui dėl vykdymo išlaidų konstatuotinas akivaizdus interesų priešiškumas, todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas turėjo teisinį pagrindą priteisti iš antstolio bylinėjimosi išlaidas.

21Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, kolegija atskirąjį skundą atmeta, o teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį palieka nepakeistą (CPK 337 str. 1 p.).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 335-339 str.,

Nutarė

23atskirąjį skundą atmesti, Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
2. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 4. pareiškėja skundu (b. l. 3-4) 5. Pareiškėja nurodė, kad 2007-03-19 nutarimu Nr. 1127590-7 ji buvo nubausta... 6. Kauno miesto apylinkės teismas... 7. Antstolis atskiruoju skundu (b. l.... 8. 1. Nepagrįstai spręsta, jog antstolis pažeidė CPK 604 str. įtvirtintus... 9. 2. Klaidinga teismo išvada, kad visos vykdymo išlaidos išieškotos ir kad... 10. 3. Netinkamai pritaikytas CPK 611 str., nurodant, kad antstolis išieškotojui... 11. 4. Dėl CPK 443 str. 1, 8 d. pažeidimo ir CPK 443 str. 6 d. netaikymo... 12. Atsiliepimas į atskirąjį skundą... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 15. Nustatyta, kad antstolis R. Vaitkevičius 2007-05-24 patvarkymu Nr.... 16. Nagrinėjamoje byloje šalių ginčas kilo dėl Sprendimų vykdymo... 17. Sprendimų vykdymo instrukcijos 5 punkte nustatyta, kad jeigu raginimas... 18. Antstolio atskirajame skunde nurodomi Sprendimų vykdymo instrukcijos 67 ir... 19. Lėšos, numatytos išieškoti ir vykdymo išlaidoms padengti, vykdymo veiksmų... 20. Teisėjų kolegija kaip nepagrįstą atmeta antstolio atskirojo skundo... 21. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, kolegija atskirąjį skundą atmeta, o... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 335-339 str.,... 23. atskirąjį skundą atmesti, Kauno miesto apylinkės teismo...