Byla 2-1664-723/2015
Dėl skolos už nuomą ir parduotą plėvelę, delspinigių priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius,

2sekretoriaujant Danguolei Dubakienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui S. S.,

4atsakovo atstovams K. K., A. P. Sabūnei,

5teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Laiptų fabrikas“ ieškinį atsakovui UAB „B. A.“ dėl skolos už nuomą ir parduotą plėvelę, delspinigių priteisimo,

Nustatė

6Ieškovas UAB „Laiptų fabrikas“ ieškiniu atsakovui UAB „B. A.“ prašo priteisti iš atsakovo6 309,98 Eur skolą už patalpų nuomą, 32,59 Eur skolą už plėvelę „Strech“, 184,98 Eur delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 3-6).

7Ieškinyje nurodė, kad šalys 2014 m. lapkričio 14 d. sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kurios pagrindu ieškovas išnuomojo atsakovui 1332,55 kv.m. bendro ploto negyvenamąsias patalpas - veršides, patalpos plane pažymėtos: 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, unikalus Nr. ( - ), pažymėjimas plane: 1v, paskirtis: kita (pagalbinio ūkio), esančios Vilniaus r. sav., Pašilių k., ( - ) (toliau - Patalpos). Patalpos perduotos atsakovui Sutarties pasirašymo dieną. Atsakovas įsipareigojo už Patalpų nuomą kiekvieną mėnesį mokėti 6000 Lt / 1737,72 Eur (PVM neįskaičiuotas) nuomos mokestį už einamąjį mėnesį iki einamojo mėnesio dvidešimtosios kalendorinės dienos bankiniu pavedimu (Sutarties 4.1 ir 4.4 punktai). Laiku neatlikus mokėjimo prievolės pagal Sutartį, atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui 0,05% dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną įvykdyti mokėjimo prievolę (Sutarties 5.1 punktas). 2015 m. kovo 2 d. pirkimo-pardavimo sutartimi ieškovas Patalpas nuosavybės teise perleido ir tą pačią dieną perdavė UAB „E.D. M.“. Atsakovas neatliko nei vieno nuomos mokesčio mokėjimo, nemoka ir delspinigių. Į žodinius reikalavimus įvykdyti mokėjimo prievolę pagal Sutartį iš atsakovo nesulaukia jokios reakcijos. Atsakovo įsiskolinimo suma ieškovui už Patalpų nuomą yra 6309,98 Eur (už 2014 m. lapkričio mėn. (nuo 2014 m. lapkričio 14 d.) – 984,71 Eur; už 2014 m. gruodžio mėn. – 1737,72 Eur; už 2015 m. sausio mėn. – 1737,72 Eur; už 2015 m. vasario mėn. – 1737,72 Eur; už 2015 m. kovo mėn. (iki 2015 m. kovo 2 d.) - 112.11 Eur). Papildomai, atsakovas iš ieškovo pagal 2014 m. lapkričio 26 d. PVM sąskaitą-faktūrą LF Nr. ( - ) pirko plėvelę Strech, kurios kaina 112,53 Lt/ 32,59 Eur. Todėl bendra atsakovo skola ieškovui yra 6342,57 Eur. Atsakovui laiku nevykdant mokėjimo pareigos pagal Sutartį, jis ieškovui privalo sumokėti paskaičiuotus delspinigius pagal Sutarties 5.1 punktą, t.y. 184,98 Eur.

8Atsakovas UAB „B. A.“ atsiliepimu su ieškiniu nesutiko (b.l. 35-41). Nurodė, kad pats UAB „Laiptų fabrikas” savininkas ir direktorius R. Š. laikotarpiu nuo 2014-08-20 d. iki 2014-11-14 d. buvo bendrovės „B. A.“ akcininku (valdė 50 proc. bendrovės akcijų) ir realiai jai, kaip ir bendrovei „Laiptų fabrikas“ vadovavo. UAB „Laiptų fabrikas“ ir R. Š. padedamas lojalios pavaldinių/partnerių komandos (S. Ž., S. S., J. L. ir kiti) nustekeno UAB „B. A.“ pagal jau pasiteisinusią schemą. Pažymėjo, kad ieškovas niekada nereikalavo mokėti už patalpų nuomą nuomos mokesčio. UAB „Laiptų fabrikas” į bylą kaip įrodymus pateikė už patalpų nuomą išrašytas 2014-12-01, 2014-12-18 ir 2015-03-09 d. sąskaitas-faktūras. Visos šios sąskaitos-faktūros pasirašytos ieškovo vyr. buhalterės J. L., kuri tuo laikotarpiu dirbo vyr. buhaltere ir bendrovėse „Laiptų fabrikas“ ir „B. A.“. 2014-12-01 d. ir 2014-12-18 d. sąskaitos-faktūros iš UAB „B. A.“ pusės yra nepasirašytos, t.y. bendrovė jų negavo. O nesant sąskaitos (t.y. reikalavimo) bendrovei negali kilti pareiga atsiskaityti ir juo labiau negali būti skaičiuojami delspinigiai. Be to, 2015 m. sausio ir vasario mėnesiais ieškovas neišrašė atsakovui sąskaitų už patalpų nuomą, t.y. pats ieškovas nereikalavo mokėti nuomos mokesčio. Tik 2015-03-09 d. UAB „Laiptų fabrikas“ įteikė bendrovės „B. A.” direktoriui 2015-03-09 d. buhalterės J. L. išrašytą sąskaitą-faktūrą už patalpų nuomą už 2015 m. sausio, vasario ir kovo mėn. Toks ieškovo elgesys tik patvirtina, kad ieškovas nereikalavo bendrovės „B. A.“ mokėti nuomos mokestį, t.y. neskaičiavo nuomos mokesčio, o bendrovei „B. A.“ nebuvo pareigos mokėti nuomos mokestį. Tai, kad ieškovas nesiuntė jokių priminimų apie skolą tik patvirtina, jog pats ieškovas pripažino, kad to įsiskolinimo ir nebuvo. Nurodė, kad 2014-11-26 UAB „Laiptų fabrikas“ išrašytos sąskaitos-faktūros už plėvelę Strech atsakovas nėra gavęs, apie jos išrašymą neturi jokių duomenų, taip pat bendrovėje nėra jokių duomenų, kad tokią plėvelę UAB „B. A.“ iš UAB „Laiptų fabrikas“ užsakė. Todėl šios sąskaitos pagrįstumu ir realumu labai abejoja. Atsakovas nuo sutarties sudarymo dienos nebuvo gavęs nė vienos ieškovo išrašytos sąskaitos- faktūros už patalpų nuomą, nei vieno priminimo apie skolos egzistavimą. Atvirkščiai, buvo vedamos derybos dėl šių patalpų įsigijimo. 2015-03-03 bendrovė „B. A.“ gavo UAB „Laiptų fabrikas” pranešimą apie patalpų nuomos sutarties nutraukimą ir reikalavimą išsikraustyti iš patalpų iki 2015-03-09. Pažymėjo, kad toks ieškovo pranešimas, sutarties nutraukimas, reikalavimas išsikraustyti ir atsakovo iškraustymas yra neteisėtas, pažeidžia pasirašytos sutarties nuostatas ir LR įstatymų reikalavimus.

9Ieškovas UAB „Laiptų fabrikas“ dublike (b.l. 81-82) nurodė, kad ieškinio dalyku yra šalių 2014 m. lapkričio 14 d. pasirašytos Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties pagrindu susidariusi skola už Patalpų nuomą, delspinigiai, skola už plėvelę Strech 2014 m. lapkričio 26 d. PVM sąskaitos-faktūros LF Nr. 2536 pagrindu, procesinės palūkanos ir bylinėjimosi išlaidos. Ieškovas nėra išplėtęs savo ieškinio dalyko, byloje taip pat nėra jokio kito procesinio dokumento, sudarančio pagrindą bylą nagrinėti peržengiant ieškinio ribas. Ieškovas nėra įstatymo įpareigotas reaguoti į atsakovo direktoriaus atsiliepime išdėstytus asmeninius nepagrįstus (melagingus) samprotavimus ir prielaidas, kas nėra susiję su ieškinio dalyku. Atkreipė dėmesį, kad pagrindinė PVM sąskaitos-faktūros paskirtis yra buhalterinė-mokestinė. PVM sąskaita-faktūra yra apskaitos dokumentas, patvirtinantis ūkinę operaciją ir turintis nustatytus privalomus rekvizitus. Taip pat, kai šalys nėra sudariusios rašytinės sutarties, PVM sąskaita-faktūra yra įrodymu apie šalis siejančius teisinius santykius. Parašas PVM sąskaitoje-faktūroje nėra privalomuoju rekvizitu. Šalis siejusių nuomos teisinių santykių atveju buvo sudaryta rašytinė sutartis, kurios atsakovas neneigia. Pagal šalių sudarytos nuomos sutarties esmę tokie atsakovo veiksmai, kai neatsiskaitomą už suteiktas nuomos paslaugas nesant išrašytos sąskaitos-faktūros, negali būti pripažįstami teisėtais. PVM sąskaita-faktūra tėra dokumentas, kuriuo įforminamas prekių arba paslaugų teikimas. Tai, kad apmokėjimas atliekamas pagal PVM sąskaitas-faktūras, reiškia tik atsiskaitymo formą, tačiau tai neturi įtakos nuomininko pareigai atsiskaityti pagal Sutartį už nuomą. Pripažinus, jog dėl neišrašytos PVM sąskaitos-faktūros neatsirado pareigos apmokėti už faktiškai suteiktas nuomos paslaugas, būtų iškreipta nuomos sutarties esmė, paneigtas prievolių vykdymo sąžiningumo principas, sudarant sąlygas nuomininkui nesąžiningai praturtėti ieškovo sąskaita. Negavęs sąskaitos-faktūros, sąžiningas nuomininkas privalėjo kreiptis į nuomotoją dėl šio buhalterinės apskaitos dokumento pateikimo. Tačiau atsakovas nesivadovavo kooperavimosi principu, nesukreipė į nuomotoją dėl sąskaitos-faktūros pateikimo, visiškai nemokėjo nuomos mokesčio, t.y. neteisėtai neatlygintinai naudojosi išsinuomotomis Patalpomis, nesustabdė savo prievolės vykdymo. Dar daugiau, net ir gavęs iš ieškovo PVM sąskaitas-faktūras, atsakovas iki šiol visiškai nėra apmokėjęs nuomos mokesčio. Šios aplinkybės akivaizdžiai įrodo, kad atsakovas, iš anksto turėjo tikslą nemokėti nuomos mokesčio, ir šiuos nesąžiningus tikslus neteisėtais būdais įgyvendina iki šiol. Atsakovo direktoriaus K. K. atsiliepime į ieškinį išdėstyta pozicija, kad ieškovas nereikalavo mokėti nuomos mokesčio, todėl atsakovas nėra skolingas, yra sveiku protu nesuvokiama. Bylos šalys yra ūkio subjektais, vykdančiais komercinę veiklą, siekiančiomis pelno (naudos) iš vykdomos komercinės veiklos, nėra paramos ar labdaros organizacijomis.

10Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas S. S. prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad 2014‑11-14 šalys sudarė Patalpų, esančių Pašilių k., Pašilių g. 21, nuomos sutartį. Sutarta 6000 Lt nuomos kaina už mėnesį. Mokėjimo terminas iki einamojo mėnesio 20 kalendorinės dienos. Taip pat buvo nustatyti 0,05 proc. delspinigiai nuo vėluojamos mokėti sumos. Po sutarties pasirašymo, patalpos buvo perduotos tą pačią dieną, tačiau ieškovas iš atsakovo negavo nei vieno nuomos mokesčio mokėjimo. 2015-03-02 ieškovas pardavė ginčo patalpas ir atsirado naujas patalpų savininkas. Todėl nuomos mokesčio reikalavimas reiškiamas iki šios dienos. Atsakovo skola 6309,98 Eur. P. S. 5.1 punktą delspinigiai sudaro 184,98 Eur. Šalys yra pelno siekiantys asmenys, sudaryta komercinė sutartis. Teigti, kad ieškovas atsisakė ar nenorėjo nuomos mokesčio yra visiškai neprotinga. Sutartyje buvo numatyta aiškiai kada turi būti mokamas nuomos mokestis. Sąskaita-faktūra yra buhalterinis dokumentas. Teisiniams santykiams atsirasti pagrindas yra sutartis. Tuo metu, kai plėvelė Strech buvo pateikta atsakovui, atsakovo finansinė padėtis buvo pakankamai prasta, tiekėjai nepardavinėjo prekių atsakovui, todėl atsakovas kreipėsi į ieškovą, kad pagelbėtų su šia preke. Ši prekė buvo pateikta atsakovui, išrašyta sąskaita-faktūra. Pagal buhalterės rašytinius parodymus buvo užpajamuota. Atsakovo vienas iš akcininkų buvo fizinis asmuo R. Š., kuris kartu yra ir šios dienos ieškovo akcininkas. Įmonės buvo susijusios. Plėvelė buvo pateikta J. L., nes tuo metu prekes priiminėjo buhalterė. Faktą, kad plėvelę Likšo gavo patvirtintų pati buhalterė, taip pat tuometinė direktorė. Tuo metu jis dirbo pas atsakovą ir buvo vienas labai didelis projektas, paruošta išsiuntimui vienam iš Italijos oro uostų. Reikėjo juos supakuoti ir kadangi buvo plėvelės trūkumas, buvo pasinaudota galimybė per ieškovą pasiimti tą plėvelę. Sąskaitos-faktūros už sausį, vasarį ir dvi dienas kovo buvo atsakovui įteiktos kovo 9 d. Sąskaitas-faktūras už nuomą buvo teikiamos direktoriui ar buhalteriai, tiksliai neprisimena. Sutartis nutraukta, ieškovas jos nenutraukė. Siuntė pranešimą dėl nuomos sutarties nutraukimo vasario viduryje ir įspėjimas dėl nutraukimo kovo 9 d.

11Atsakovo atstovė A. P. Sabūnė su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad sutarties 4.4 punktu nuomos mokestis turėjo būti mokamas pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą-faktūrą. Seka išvada, kad atsakovui atsiranda pareiga tik tada, kai nuomotojas patiekia sąskaitą-faktūrą nuomininkui. Ieškovas nepateikė sąskaitų-faktūrų 2014 m. gruodžio 1 d. ir gruodžio 18 d. Pareigos pagal šias sąskaitas apmokėti už nuomą nekilo. Vienintelė sąskaita-faktūrą, kurią atsakovas gavo, t.y. 2015-03-09, direktorius gavo tą pačią dieną išrašytą už sausio, vasario ir kovo mėnesius. Taigi, pareiga atsiskaityti pagal šią sąskaitą-faktūrą atsirado tik einamąjį mėnesį iki einamojo mėnesio 20 dienos. Dėl šios priežasties ieškovo reikalavimas yra visiškai nepagrįstas. Pats ieškovas nurodo, kad sąskaita-faktūra nėra sandorį patvirtinantis įrodymas, kitų įrodymų dėl sandorio dėl plėvelės nėra. Ši sąskaita-faktūra neįrodo atsakovo pareigos ją apmokėti. Nepateikta įrodymų, kad atsakovas šią plėvelę gavo ar, kad atsakovas ją užsakė. Vyr. buhalterė ieškovo vardu išrašinėjo sąskaitas ir atsakovo vardu jas priiminėjo. Pati išrašo, pati pasiima, jos veiksmai neobjektyvus, galėjo piktnaudžiauti savo padėtimi. Tuo metu Likšo buvo įdarbinta UAB „B. A.“. Byloje ieškovas nepateikė įrodymų dėl Likšo įgaliojimų išrašyti sąskaitas-faktūras ir jas gauti.

12Atsakovo atstovas K. K. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad nėra atsakovo pareigos mokėti už nuomą, nes ieškovas yra daug daugiau skolingas atsakovui. Iš esmės „Laiptų fabrikas“ vadovavo „B. A.“ iki šios sutarties sudarymo. Yra neperduotas turtas, dokumentai. Dalis turto išvežta neaišku kur. Ieškovui ne kartą reiškė pretenzijas. Nemato jokių įgaliojimų J. L. išrašyti sąskaitą faktūrą, kuri būtų pagrindas kažkokiems teisiniams santykiams kaip nurodyta sutartyje, kad atsakovas turėtų ją apmokėti. Jei sutartį pasirašė vadovai, tai ir sąskaitą-faktūrą turėjo pasirašyti vadovas arba turi būti įgaliojimas buhalteriai. Mano, kad pareigos mokėti neturi. Sutartis buvo nutraukta pažeidžiant pačią sutartį. Sutarties bendrovė nepripažįsta. Mano, kad ji neteisėta. Sutartis nėra teisme paneigta. Atsakovas UAB „B. A.“ naudojosi tomis patalpomis. Negali atsakyti ar tai buvo atlygintinas sandoris.

13Ieškinys tenkintinas iš dalies.

14Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.245 straipsnio 1 dalis). Remiantis CK 6.246 straipsniu, civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai.

15Pagal įstatymą, sutarties šalys savo nuožiūra nustato sutarties sąlygas, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties sąlygas nustato imperatyviosios teisės normos (CK 6.156 str. 4 d.). CK 6.189 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią; sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai. CK 6.193 straipsnio 1 dalies nuostatomis, sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai; aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu; jeigu šalių tikrų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys. Be to, visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos, atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes; aiškinant sutartį, reikia atsižvelgti ir į įprastines sąlygas, nors jos sutartyje nenurodytos (CK 6.193 str. 2 d.); kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai (CK 6.193 str. 4 d.); aiškinant sutartį, taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių tarpusavio santykių praktiką, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir papročius (CK 6.193 str. 5 d.). Pagal CK 6.205 straipsnio nuostatas, sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą. Lietuvos A. T. yra išaiškinęs, kad šalių susitarimu sutarties sąlygos nustatomos, suderinus šalių valią, vadovaujantis sutarties laisvės principu, kad valstybė užtikrina sutartinių įsipareigojimų vykdymą priverstinai, nustatydama teisinį reikalavimą laikytis sutarčių, o, sprendžiant ginčus, kylančius iš sutartinių santykių, nevalia ignoruoti sutarties šalių valios ir vadovautis vien įstatymo nuostatomis; taip pat nurodęs, jog teismas, spręsdamas sutartinių ginčų klausimus, nuo sutarties sąlygų turinio gali (ir privalo) nukrypti ir vadovautis teisės normomis tik tada, kai šalių sutartis prieštarauja bendriesiems teisės principams, viešajai tvarkai ar imperatyviosioms įstatymo nuostatoms (CK 1.5 str., 1.81 str., 6.157 str.; Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-262/2010; 2011 m. kovo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-137/2011; 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-220/2011). Be to, pagal Kasacinio teismo išaiškinimą, sutarties šalims nesutariant dėl sudarytos sutarties sąlygų turinio, tokios sąlygos aiškinamos pagal bendrąsias sutarčių aiškinimo taisykles, įtvirtintas CK 6.193 straipsnyje, vadovaujantis sąžiningumo bei sisteminio sutarties sąlygų aiškinimo principais; aiškinant sutarties turinį, prioritetas turi būti teikiamas tikrųjų sutarties šalių ketinimų (valios) nustatymui, aiškinant sutartį nepakanka remtis pažodiniu jos tekstu; sutarties aiškinimui reikšmingos aplinkybės, susijusios su konkrečios sutarties šalių elgesiu, sudarant ir vykdant sutartį, jų santykių praktika; kartu įstatymas įpareigoja įvertinti ir visuomenėje nusistovėjusią analogiškų sutartinių santykių praktiką: jeigu sutarties šalių turėtų ketinimų negalima nustatyti, sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys; aiškinant sutartį reikia atsižvelgti ir į įprastines sąlygas, nors jos sutartyje ir nenurodytos, priimtiniausią pagal sutarties prigimtį sąvokų reikšmę, papročius (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2004; 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2005; 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-220/2011).

16Nuomos teisinių santykių turinį sudaro veiksmai, kuriuos šalys atlieka įgyvendindamos teises ir vykdydamos pareigas, atsiradusias iš sutarties. Pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) – mokėti nuomos mokestį (CK 6.477 straipsnio 1 dalis). Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad nuomos sutartis yra dvišalis, atlygintinis konsensualinis sandoris, todėl įsigalioja nuo sutarties pasirašymo momento, o ne nuo patalpų perdavimo momento.

17Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovas UAB „Laiptų fabrikas“ (Nuomotojas) ir atsakovas UAB „B. A.“ (Nuomininkas) 2014 m. lapkričio 14 d. sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį (b.l. 7-10). Sutartimi ieškovas UAB „Laiptų fabrikas“ įsipareigojo vienerių metų laikotarpiui (kuris skaičiuojamas nuo Patalpų perdavimo Nuomininkui momento) išnuomoti 1332,55 kv.m. bendro ploto negyvenamąsias patalpas – veršides, patalpos plane pažymėtos: 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, unikalus Nr. 4199-9013-8012:0001, pažymėtas plane: 1v, esančias Vilniaus r. sav., Pašilių k., Pašilių g. 21, o atsakovas UAB „B. A.“ įsipareigojo naudoti Patalpas pagal nustatytą paskirtį ir mokėti už naudojimąsi Patalpomis (Sutarties 1.1., 2.1. punktai). Atsakovas UAB „B. A.“ įsipareigojo už Patalpų nuomą kiekvieną mėnesį mokėti 6000 Lt / 1737,72 Eur (PVM neįskaičiuotas) nuomos mokestį į ieškovo UAB „Laiptų fabrikas“ banko sąskaitą Nr. ( - ), D. B. A/S, Lietuvos filiale, už einamąjį mėnesį iki einamojo mėnesio dvidešimtosios kalendorinės dienos bankiniu pavedimu pagal Nuomotojo pateiktą sąskaitą-faktūrą (Sutarties 4.1., 4.2., 4.4. p.). Laiku neatlikus mokėjimo prievolės pagal Sutartį, atsakovas (Nuomininkas) įsipareigojo mokėti ieškovui (Nuomotojui) 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną įvykdyti mokėjimo prievolę (Sutarties 5.1. p.). Išnuomotas patalpas ieškovas atsakovui perdavė tą pačią dieną, t.y. 2014 m. lapkričio 14 d., Patalpų perdavimo-priėmimo aktu (b.l. 11). Ginčo patalpas 2015-03-02 pirkimo-pardavimo sutartimi ieškovas pardavė UAB „E.D. M.“ (b.l. 17-18).

18Ši sutartis yra nenuginčyta ir galiojanti.Ji neprieštarauja imperatyviems įstatymų reikalavimams.Sutarties sąlygos aiškios ir nedvirprasmiškos.Atsakovas pagal sutartį privalo už mėnesio nuomą mokėti 6000 litų ieškovui,o perėjus į mokėjimus eurais- 6000 litų ekvivalentą verčiant eurais nuo 2015 metų.Teismas atsakovo argumentus,kuriais jis remiasi nurodydamas,kad sutartis yra negaliojanti laiko teisiškai nepagrįstais ir neįrodytais(CPK 178,185str.).

19Ieškovas byloje pateikė vyr. buhalterės J. L. atsakovui išrašytas 2014 m. gruodžio 1 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija LF Nr. 2578 3400 Lt sumai už Patalpų nuomą 2014 m. lapkričio mėnesį (b.l. 12); 2014 m. gruodžio 18 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija LF Nr. ( - ) Lt sumai už Patalpų nuomą 2014 m. gruodžio mėnesį (b.l. 13); 2015 m. kovo 9 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija LF Nr. ( - ) 3587,55 Eur sumai už Patalpų nuomą 2015 m. sausio, vasario ir kovo mėnesius (b.l. 14).Minėtą sąskaitą-faktūrą pasirašė ir priėmė atsakovas K. K. iš to paties asmens,kurio įgaliojimus jis ginčija,t.y. iš J. L..Todėl teismas laiko atsakovo argumentus nepagrįstais ir nesąžiningais(CK 1.5 str.).

20Ieškovas UAB „Laiptų fabrikas“ 2015 m. vasario 18 d. pranešimu nurodė, kad suteikiant terminą atsakovui atlaisvinti Patalpas ir išsikraustyti, vadovaujantis Sutarties 7.3.3 ir/ar 7.3.4 punktais, Sutartis yra nutraukiama vienašališkai neteismine tvarka 2015 m. kovo 9 d. (b.l. 42-43). Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad šį pranešimą gavo tik 2015-03-03 (b.l. 40).

21Byloje keliamas klausimas ne dėl sutarties nutraukimo,o dėl skolos už nuomą,todėl šalių veiksmų šioje apimtyje teismas neanalizuoja. Atsakovas nemokėjo už nuomą.Aukščiau pateikti įrodymai patvirtina ieškovo reikalavimo teisę dėl nuomos termino nuo sutarties pasirašymo dienos iki 2015-03-02,kadangi patalpas perdavė kitam savininkui šią dieną. Tokiu būdu atsakovas nuomojosi kito savininko patalpas,jeigu neišsikraustė po 2015-03-02.Nuomos santykiai po pirkimo-pardavimo siejo ne ieškova,o UAB“E.D. M.“. Todėl ieškovas neturi reikalavimo teisės į 7 dienų nuompinigius,nes byloje nėra jokių įrodymų,kad po turto pardavimo sutartiniai santykiai sieja ieškovą ir atsakovą(CK 6.494str..6.495str.).Ieškovas už kovo mėnesį prašo priteisti 112,11 eurų nuomos mokesčio,kad sudaro 387 litus,kas yra dviejų dienų nuomos mokestis.

22Byloje pateikta ir 2014 m. lapkričio 26 d. PVM sąskaita faktūra Serija LF Nr. 2536 32,59 Eur (112,53 Lt) sumai už plėvele „Strech“ (b.l. 15). J. L. 2015 m. gegužės 25 d. rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad 2014 m. lapkričio 26 d. dirbo vyr. buhaltere UAB „Laiptų fabrikas“ ir UAB „Baltas alksnis“ ir pažymėjo, kad 2014-11-26 išrašyta UAB „Laiptų fabrikas“ PVM sąskaita faktūra Nr. LF ( - ) buvo užregistruota UAB „B. A.“ apskaitoje numeriu Pi. 14145 (b.l. 103).

23Nagrinėjant ieškovo pateiktus įrodymus teismas neturi pagrindo paneigti ieškovo teisę į nuomos mokestį nuo sutarties pasirašymo dienos iki 2015-03-02. Ieškovas neįrodė,kad atsakovas sudarinėjo sutartį su ieškovu dėl plėvelės įgijimo ir gavo prekę,nes sąskaitoje-faktūroje nėra asmens išrašiusio sąskaitą parašo,jo įgaliojimai atlikinėti tokius sandorius net nebuvo įrodinėjami,o sąskaitą priėmęs asmuo dirbo abiejose ginčo bendrovėse,todėl patvirtinti sandorį buvusiu šios sąskaitos teismui nepakanka(CPK 177,178 str.).Todėl šioje dalyje ieškovo reikalavimas neįrodytas,reikalavimas atmestinas(CPK 185 str.).

24Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str.). Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus, kurių dydis nustatomas sutartimi dėl netesybų (t. y. sutartinius nuostolius). Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo prievolę (pvz., Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr.3K-3-401/2008, ir kt.). Nagrinėjamu atveju nuomos sutartyje šalys sulygo dėl baudos dydžio, kurį apibrėžė bylos šalių nuomos sutartyje numatytu dydžiu, ir ieškovas neturi pareigos įrodinėti sutartimi sulygtų minimalių nuostolių, kompensuojamų sutartinėmis netesybomis, dydžio. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lema sutarties esmė arba įstatymai (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). CK 6.256 straipsnis, numatantis sutartinės atsakomybės atsiradimo pagrindus, reikalauja, kad kiekvienas asmuo tinkamai ir laiku vykdytų savo sutartines prievoles, o asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

25Kadangi atsakovas sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdė, iš atsakovo ieškovui priteistina 6 309,98 Eur skolą už patalpų nuomą, 184,98 Eur delspinigių pagal sutartį(CK 6.2 str., 6.4 str., 6.38 str., 6.63 str., 6.189 str., 6.200 str., 6.256 str., 6.261, 6.477-6.495 str.).

26CK 6.37 str., 6.210 str. 2 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos 6 % metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

27Ieškovas pareikšdamas ieškinį sumokėjo 196 Eur žyminio mokesčio (b.l. 2). Šalys įrodymų apie turėtas kitas bylinėjimosi išlaidas į bylą nepateikė. Ieškinį tenkinus iš dalies, 194 Eur žyminis mokesti priteisiamas ieškovui iš atsakovo (93 str. 1 d.).

28Vadovaudamasis LR CPK 93, 177,178,185, 259-260, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

29Ieškinį tenkinti iš dalies.

30Priteisti iš atsakovo UAB „B. A.“ (į.k. ( - )) ieškovui UAB „Laiptų fabrikas“ (į.k. ( - ) 302311686) 6309,98 Eur skolos už patalpų nuomą (šeši tūkstančiai trys šimtus devynis eurus 98 ct) įsiskolinimo, 184,98 Eur (vienas šimtas aštuoniasdešimt keturi eurai 98 ct) delspinigių, 6 % (šešis procentus) metinių palūkanų nuo priteistos sumos (6 527,55 Eur) nuo 2015-03-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 194 Eur (vienas šimtas devyniasdešimt keturis eurusi) žyminio mokesčio.

31Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 16 d. nutartimi byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis nuspręstą ieškovo UAB „Laiptų fabrikas“ (į.k. ( - )) reikalavimo užtikrinimui areštuoti atsakovo UAB „Baltas alksnis“ (į.k. 125994424) nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį bei kilnojamąjį turtą, o jo nesant arba esant nepakankamai – pinigines lėšas ar turtines teises, esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, neviršijant 6 494,96 Eur sumos, palikti galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

32Kitoje dalyje ieškinys netenkinamas.

33Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius,... 2. sekretoriaujant Danguolei Dubakienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui S. S.,... 4. atsakovo atstovams K. K., A. P. Sabūnei,... 5. teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Laiptų... 6. Ieškovas UAB „Laiptų fabrikas“ ieškiniu atsakovui UAB „B. A.“ prašo... 7. Ieškinyje nurodė, kad šalys 2014 m. lapkričio 14 d. sudarė Negyvenamųjų... 8. Atsakovas UAB „B. A.“ atsiliepimu su ieškiniu nesutiko (b.l. 35-41).... 9. Ieškovas UAB „Laiptų fabrikas“ dublike (b.l. 81-82) nurodė, kad... 10. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas S. S. prašė ieškinį tenkinti.... 11. Atsakovo atstovė A. P. Sabūnė su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad sutarties... 12. Atsakovo atstovas K. K. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad nėra atsakovo... 13. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 14. Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi... 15. Pagal įstatymą, sutarties šalys savo nuožiūra nustato sutarties sąlygas,... 16. Nuomos teisinių santykių turinį sudaro veiksmai, kuriuos šalys atlieka... 17. Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovas UAB... 18. Ši sutartis yra nenuginčyta ir galiojanti.Ji neprieštarauja imperatyviems... 19. Ieškovas byloje pateikė vyr. buhalterės J. L. atsakovui išrašytas 2014 m.... 20. Ieškovas UAB „Laiptų fabrikas“ 2015 m. vasario 18 d. pranešimu nurodė,... 21. Byloje keliamas klausimas ne dėl sutarties nutraukimo,o dėl skolos už... 22. Byloje pateikta ir 2014 m. lapkričio 26 d. PVM sąskaita faktūra Serija LF... 23. Nagrinėjant ieškovo pateiktus įrodymus teismas neturi pagrindo paneigti... 24. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 25. Kadangi atsakovas sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdė, iš atsakovo... 26. CK 6.37 str., 6.210 str. 2 d. pagrindu iš atsakovo... 27. Ieškovas pareikšdamas ieškinį sumokėjo 196 Eur žyminio mokesčio (b.l.... 28. Vadovaudamasis LR CPK 93, 177,178,185, 259-260, 270... 29. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 30. Priteisti iš atsakovo UAB „B. A.“ (į.k. ( - )) ieškovui UAB „Laiptų... 31. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 16 d. nutartimi byloje taikytas... 32. Kitoje dalyje ieškinys netenkinamas.... 33. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...