Byla 2A-697/2013
Dėl sumokėtų lėšų pagal preliminarią turto pirkimo-pardavimo sutartį ir baudos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Alvydo Poškaus ir Egidijos Tamošiūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilsotos investicijos“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 27 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-4727-302/2011 pagal ieškovės L. S. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vilsotos investicijos“ dėl sumokėtų lėšų pagal preliminarią turto pirkimo-pardavimo sutartį ir baudos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4I. L. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti jos naudai iš atsakovo UAB „Vilsotos investicijos“ 121500 Lt sumokėto pradinio įnašo pagal preliminarią buto ir sklypo pirkimo-pardavimo sutartį ir 81000 Lt baudos. Nurodė, kad ji su atsakovu UAB „Vilsotos investicijos“ 2007 m. lapkričio 7 d. pasirašė preliminariąją buto ir sklypo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 20071107-13B-31, pagal kurią atsakovas įsipareigojo pasirašyti su ieškove nekilnojamojo daikto pirkimo – pardavimo sutartį ir parduoti ieškovei atsakovo ( - ), statomo sublokuoto dvibučio gyvenamojo namo butą 182,31 kv. m. preliminaraus bendro ploto ir 8,02 aro ploto žemės sklypą, o ieškovas įsipareigojo priimti iš atsakovo nekilnojamąjį daiktą ir sumokėti preliminarioje sutartyje nurodytą nekilnojamojo daikto kainą 810000 Lt. Ieškovė už būsimo nekilnojamojo daikto pardavimą pagal preliminarios sutarties 4.8 p. sumokėjo 121500 Lt pradinį įnašą. Atsakovas pagal preliminarią sutartį įsipareigojo ne tik pastatyti namą ( - ), bet ir atlikti būtinus parduodamo nekilnojamojo daikto apdailos darbus, sutvarkyti gerbūvį ir pan. Atsakovas įsipareigojo iki 2007-12 31 atlikti parduodamo nekilnojamojo daikto apdailos darbus bei apie tokių darbų atlikimą bei pagrindinės sutarties pasirašymo datą informuoti ieškovę (sutarties 5.1, 5.5, 7.1 p.). Buto statybos darbų ir įrengimo darbų terminas buvo tris kartus pratęstas, pasirašant atskirus susitarimus, galutinis darbų užbaigimo terminas buvo numatytas 2009 m. rugsėjo 1 d. (b.l. 49-54). Atsakovas iki sutarto termino neatliko statomo namo statybos ir apdailos darbų. Ieškovė 2010-06-02 kreipėsi į atsakovą prašydama grąžinti jai sumokėtą pradinį įnašą pagal sutartį, tačiau atsakovas negrąžino, todėl ji 2010-11-08 išsiuntė pranešimą apie 2007-11-07 preliminarios sutarties vienašališką nutraukimą remdamasi sutarties 9.2 p. Nurodė, jog pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta dėl atsakovo kaltės nevykdant jam prisiimtų pagal preliminarią sutartį įsipareigojimų, todėl prašė priteisti sutarties 10.11.1 p. numatytą 10 % nuo preliminarios sutarties kainos baudą. Pažymėjo, kad dėl atsakovo veiksmų ji patyrė nuostolių, kuriuos sudaro paimto iš banko kredito pradiniam įnašui sumokėti mokamos palūkanos ir kitos išlaidos susijusios su kredito paėmimu.

5Atsakovas UAB „Vilsotos investicijos“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, jog pagrindinė nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis tarp šalių nebuvo pasirašyta dėl ieškovės kaltės, nes ieškovė nebuvo pateikusi savo pageidavimų dėl buto projekto keitimo, todėl atsakovas neturėjo galimybės įvykdyti prisiimtų pagal sutartį įsipareigojimų. Atsakovas sutiko tris kartus pratęsti terminus ieškovei, kad ji galėtų pateikti savo pageidavimus dėl projekto keitimo, tačiau ji taip ir neapsisprendė. Atsakovas nurodė, jog pagrindinė priežastis kodėl nebuvo pateiktas ieškovės pageidavimas dėl projekto keitimo, tai – jos nenoras sudaryti pagrindinę turto pirkimo-pardavimo sutartį dėl pasikeitusios jos finansinės situacijos, nes ieškovė negalėjo parduoti turimo nekilnojamojo turto ir neturėjo finansinės galimybės atsiskaityti pagal sutartį.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 27 d. sprendimu ieškinį tenkino ir priteisė ieškovei L. S. iš atsakovo UAB ,,Vilsotos investicijos“ 121500 Lt sumokėto pradinio įnašo, 81000 Lt baudos, 3800 Lt bylinėjimosi išlaidų bei priteisė iš UAB „Vilsotos investicijos“ 4750 Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą. Teismas nurodė, kad darbus atsakovas turėjo atlikti iki 2009-09-01, tačiau atsakovas tokių darbų iki nurodyto termino neatliko, jų neperdavė ieškovei (sutarties 6 dalis), pagrindinė buto ir sklypo pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta. Nors iš sutarties sąlygų yra pakankamai keblu nustatyti terminą, kada konkrečiai tarp šalių turėjo būti sudaryta pagrindinė sutartis, nes tai priklausė nuo sutarties 7.3 p. numatytų visos eilės aplinkybių, tačiau įvertinus, jog Civilinio kodekso 6.165 straipsnio 3 d. nustatyto termino konkrečiu atveju negalima taikyti, nes nuo preliminarios sutarties sudarymo praėjo daugiau nei metai laiko, pagal sutarties 3.5 ir sutarties termino pratęsimo susitarimus atsakovas butą turėjo pastatyti ir dalinai įrengti iki 2009-09-01, pagal sutarties 6.2 p. per 5 dienas šalys įsipareigoja apžiūrėti butą ir sklypą bei pasirašyti aktą, pagal sutarties 7.1 p. ne vėliau kaip prieš 10 dienų turėjo informuoti ieškovę apie pagrindinės sutarties pasirašymą, todėl teismas padarė išvadą, kad pagrindinė sutartis, nesant nustatytų jokių buto statybos ar įrengimo trūkumų, turėjo būti pasirašyta 2009-09-21. Šią dieną šalių preliminariojoje sutartyje sulygtas pagrindinės sutarties sudarymo terminas pasibaigė, taip pat pasibaigė ir joje įtvirtinta šalių prievolė sudaryti pagrindinę sutartį.

8Teismas nurodė, kad nors ieškovė pranešimu pranešė, kad ji preliminarią sutartį nutraukia (b.l. 65-66), tačiau šalių santykiams toks nutraukimas jau pasibaigusios sutarties vykdymui esminės reikšmės neturi. Byloje nėra įrodymų ir šalys neteigė bei neįrodinėjo, kad preliminarios sutarties terminas dar kartą buvo pratęstas po jau minėtų trijų susitarimų (b.l. 49-54).

9Kadangi buto su žemės sklypu pirkimo – pardavimo sutartis nebuvo sudaryta ir prievolė sudaryti šią sutartį yra pasibaigusi, teismo vertinimu, atsakovas privalo grąžinti ieškovei 121500 Lt, kurie buvo sumokėti kaip dalis nekilnojamojo turto kainos (Civilinio kodekso 6.237 str. 1 d.).

10Teismas pasisakydamas dėl ieškovės prašomos priteisti jai sutartyje numatytų 10 % nuostolių nuo sutarties kainos (sutarties 4.3 p.), nurodė, kad nagrinėjamu atveju sprendžiant klausimą dėl avanso grąžinimo kartu turi būti aiškinamasi, kuri preliminariosios sutarties šalis pažeidė preliminariosios sutarties nuostatas, taip pat sprendžiamas klausimas dėl netesybų ir nuostolių atlyginimo. Teismas sprendė, kad netgi ieškovei pageidavus pateikti prašymą dėl projekto pakeitimo ir nepateikus minimo prašymo, atsakovas negalėjo nevykdyti sutartinių įsipareigojimų - pastatyti ir dalinai įrengti butą iki paskutinio termino pratęsimo 2009-09-01, kad galėtų įvykdyti pagrindinę preliminarios sutarties sąlygą – sutartyje nustatyta tvarka ir laiku sudaryti pagrindinę nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį. Tuo labiau, sutarties 5.3 punkte yra aiškiai numatytas terminas prašymui dėl projekto pakeitimo pateikti, tai 14 d., o taip pat numatyta ir atsakovo teisė negavus tokio prašymo statyti ir įrengti butą pagal atsakovo pateiktą kaip sutarties priedą Projektą (Priedas Nr. 8), t.y. be projekto pakeitimo. Teismas įvertinęs nurodytus įrodymus bei nustatytas aplinkybes, konstatavo, kad atsakovas neįvykdė sutarties sąlygų – laiku nesudarė pagrindinės buto ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties dėl tos priežasties, jog buto nepastatė ir neįrengė. Nagrinėjamu atveju teisme apklaustų liudytojų R. S., kuri patvirtino, jog su ieškove bendravo sudarant preliminarią sutartį ir vežiojo jai pasirašyti susitarimą dėl termino pratęsimo, R. B., kuris parodė, kad jis pateikė atsakovui savo pasiūlymus dėl projekto pakeitimo, jam butą atsakovas pastatė ir pardavė laiku, taip pat laiku sutvarkė žemės sklypą, parodymai, nei paneigia, nei patvirtina atsakovo kaltės dėl preliminarios sutarties sąlygos neįvykdymo, todėl teismas dėl jų išsamiau nepasisakė ir jais nesivadovavo.

11Teismas nurodė, kad šalys preliminarioje sutartyje sutarė, kad atsakovui nevykdant sutartyje numatytų įsipareigojimų, kurie turi būti įvykdyti iki pagrindinės sutarties sudarymo, atsakovas įsipareigoja sumokėti ieškovei 10 % dydžio baudą nuo preliminarios pagrindinės sutarties kainos (sutarties 10.11.2 p.), kuri pagal sutarties 4.3 p. yra 810 000 Lt. Šalis yra laisva nuspręsti, ar jai sudaryti pagrindinę sutartį, kokius įsipareigojimus prisiimti nuostolių atsiradimo atveju, nes vienas iš esminių preliminariosios sutarties bruožų, skiriančių ją nuo pagrindinės sutarties, yra tas, kad preliminariosios sutarties, nurodytos CK 6.165 straipsnyje, negalima reikalauti įvykdyti natūra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006), tačiau tokiais atvejais kaltai dėl preliminariosios sutarties neįvykdymo šaliai gali būti taikoma civilinė atsakomybė (CK 6.165 str. 4 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-483/2008). Ieškovė neįrodinėdama realių nuostolių patirtų dėl pagrindinės sutarties nesudarymo pasirinko preliminarioje sutartyje šalių sutartą nuostolių atlyginimo būdą.

12Teismas pasisakydamas dėl atsakovo prašymo netesyboms taikyti senatį ir šiuo pagrindu ieškovės reikalavimą atmesti, o ieškovė įrodinėja, kad ji termino nepraleido, nes laiko, kad sutartis pasibaigė 2010-12-10, t.y. kai pranešė, jog sutartį nutraukia (b.l. 65), tačiau teismas dėl sutarties termino pabaigos pasisakė sprendime anksčiau, todėl laikė, jog ieškovė praleido sutrumpintą 6 mėn. senaties terminą netesyboms pareikšti. Tačiau atsižvelgdamas į nagrinėjamos sutarties šalių specifiką, t.y. pagal suformuotą teismų praktiką sudarant nekilnojamojo turto (būsto) pirkimo – pardavimo sutartis pirkėjas fizinis asmuo laikomas silpnesniąja šalimi, teismas, atsižvelgdamas į ieškovės poziciją dėl ieškinio senaties termino praleidimo ir į jos siekį po sutarties pasibaigimo šalių nesutarimus išspręsti taikiai, ką patvirtina jos kreipimasis į atsakovą, kur ji buvo linkusi atsisakyti netesybų, o atsakovas į tokį pasiūlymą nereagavo, teismas atnaujino terminą be ieškovės prašymo, pripažindamas, kad šis terminas praleistas dėl svarbios priežasties (CK 1. 131 straipsnio 2 d).

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Atsakovas UAB „Vilsotos investicijos“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti 2011-09-27 Vilniaus apygardos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškovės L. S. ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

151. Teismas, priimdamas ginčijamą sprendimą pagrįstai nustatė, kad preliminariosios sutarties terminas pasibaigė 2009-09-21, tačiau netinkamai taikė CK 1.131 str. 2 d., reglamentuojančią praleisto ieškinio senaties termino atnaujinimą ko pasėkoje priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą.

162. Teismas, priimdamas ginčijamą sprendimą, neįsigilino į sutarties nuostatas, neatsižvelgė į tarp šalių susiklosčiusius santykius, netinkamai aiškino ir taikė CK 6.193 str. nustatytas sutarčių aiškinimo taisykles ir nepagrįstai nustatė, kad atsakovas turėjo pareigą atlikti buto įrengimo darbus ieškovei nepateikus savo pageidavimų dėl projekto pakeitimo, kas lėmė netinkamų išvadų dėl preliminariosios sutarties pažeidimo padarymą ir netinkamo teismo sprendimo priėmimą.

173. Teismas nurodęs, kad sprendžiant avanso grąžinimo klausimą būtina aiškintis netesybų klausimą, visiškai nepasisakė dėl ieškovės elgesio, nevertino liudininkų parodymų, taip pažeisdamas CPK 185 str., 265 str.

18Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė L. S. prašo apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2011-09- 27 sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad sutinka su pirmosios instancijos teismo skundžiamame teismo sprendime nurodytais motyvais ir nesutinka su apeliaciniame skunde nurodytais argumentais.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės,

20teisiniai argumentai ir išvados

21Apeliacinis skundas netenkintinas.

22Šio apeliacinio proceso dalyką sudaro patikrinimas ir įvertinimas, ar pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo tenkintas ieškovės ieškinys laikytinas pagrįstu ir teisėtu. Klausimas analizuojamas vadovaujantis atsakovo UAB „Vilsotos investicijos“ apeliacinio skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). CPK 320 str. 2 d. įtvirtintoms apeliacijos riboms būdinga tai, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje tiriama, ar pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamai įrodymų savo išvadoms pagrįsti, ar tuos įrodymus tinkamai ištyrė bei įvertino, ar nepažeidė įrodinėjimo taisyklių.

23Bylos duomenimis, UAB „Vilsotos investicijos“ ir L. S. 2007 m. lapkričio 7 d. pasirašė preliminariąją buto ir sklypo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 20071107-13B-31, pagal kurią UAB „Vilsotos investicijos“ įsipareigojo L. S. pastatyti ir įrengti butą bei sutvarkyti sklypą (esančius ( - )) pagal Sutarties Priedą Nr. 5A iki 2008 m. gruodžio 31 d. Pirkėja įsipareigojo nupirkti minėtą turtą už 810000 Lt (įskaitant PVM). Sutartyje taip pat buvo numatyta, kad pirkėja sumoka 15% avansą nuo sutarties sumos, t.y., 121500 Lt. Šį avansą pirkėja sumokėjo ir ginčo tarp šalių dėl to nėra. Kaip matyti iš bylos medžiagos, šalys pasirašė tris susitarimus, kuriais buvo susitarta pakeisti preliminariosios sutarties 5.5 punktą ir numatyti terminą iki 2009 m. rugsėjo 1 d. užbaigti buto statybos ir įrengimo darbus bei sklypo sutvarkymo darbus. Tarp šalių taip pat nėra ginčo, kad UAB „Vilsotos investicijos“ būtų tinkamai ir laiku įvykdęs minėta sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. L. S. kreipėsi raštu į UAB „Vilsotos investicijos“ ir informavo, kad šalių pasirašyta sutartis nuo 2010 m. gruodžio 10 d. yra nutraukiama ir pareikalavo grąžinti jos sumokėtą 121500 Lt avansinę sumą, tačiau UAB „Vilsotos investicijos“ to daryti nesutiko.

24Nagrinėjamos bylos atveju kilęs ginčas yra dėl preliminariosios sutarties dėl būsimo būsto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ir žemės sklypo pirkimo, vykdymo.

25Apeliantas skunde nurodo, kad teismas, priimdamas ginčijamą sprendimą pagrįstai nustatė, kad preliminariosios sutarties terminas pasibaigė 2009-09-21, tačiau netinkamai taikė CK 1.131 str. 2 d., reglamentuojančią praleisto ieškinio senaties termino atnaujinimą ko pasėkoje priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą.

26Kaip matyti iš skundžiamo teismo sprendimo, teismas atsižvelgdamas į nagrinėjamos bylos specifiką, jog fizinis asmuo laikomas silpnesniąja šalimi, bei atsižvelgdamas į ieškovės poziciją dėl senaties termino ir į jos siekį po sutarties pasibaigimo išspręsti šalių nesutarimus taikiai, pripažino, jog terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir jį atnaujino. CK 1.131straipsnio 2 dalyje numatyta, jeigu teismas pripažįsta, kad ieškinio senaties terminas praleistas dėl svarbios priežasties, pažeistoji teisė turi būti ginama, o praleistas ieškinio senaties terminas atnaujinamas. Kaip matyti iš byloje pateikto ieškovės L. S. 2010 m. birželio 2 d. raštiško reikalavimo (64 b.l.), ieškovė kreipėsi į atsakovą, siūlydama susiklosčiusią situaciją pagal 2007-11-07 šalių pasirašytą preliminariąją sutartį užbaigti taikiai ir grąžinti ieškovei bent jau jos sumokėtą avansinį mokėjimą. Ieškovės advokatė pakartotinai 2010 m. lapkričio 8 d. kreipėsi į atsakovą prašant grąžinti ieškovei jos sumokėtas sumas pagal sutartį bei sumokėti 10 procentų dydžio baudą. Tuo tarpu atsakovas tik po daugiau nei metų, kai pasibaigė preliminariosios sutarties terminas, t.y. 2011 m. sausio 13 d. raštu kreipėsi į AB SEB banką su prašymu dėl sutikimo perleisti mokėjimą kitam asmeniui ir sumažinti parduodamo turto kainą, kas teisėjų kolegijos vertinimu rodo atsakovo neoperatyvų ir nesavalaikį reagavimą į susiklosčiusią situaciją ir bendradarbiavimo su ieškove stoką. Teisėjų kolegijos vertinimu pirmosios instancijos teismas vadovaudamasis CK 1.131 str. 2 d. bei atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė yra fizinis asmuo, kuri pagal nagrinėjamos bylos specifiką laikytina silpnesniąją šalimi bei į tai, kad byloje esantis susirašinėjimas patvirtina, jog ieškovė ėmėsi veiksmų taikiai išspręsti tarp šalių kilusį ginčą, kai tuo tarpu atsakovas į ieškovės dedamas pastangas tinkamai nereagavo, todėl laikytina, kad teismas turėjo pagrindą pripažinti, jog šis terminas praleistas dėl svarbios priežasties (CK 1. 131 straipsnio 2 d) ir jį atnaujinti.

27Apelianto manymu, teismas, priimdamas ginčijamą sprendimą, neįsigilino į sutarties nuostatas, neatsižvelgė į tarp šalių susiklosčiusius santykius, netinkamai aiškino ir taikė CK 6.193 str. nustatytas sutarčių aiškinimo taisykles ir nepagrįstai nustatė, kad atsakovas turėjo pareigą atlikti buto įrengimo darbus ieškovei nepateikus savo pageidavimų dėl projekto pakeitimo, kas lėmė netinkamų išvadų dėl preliminariosios sutarties pažeidimo padarymą ir netinkamo teismo sprendimo priėmimą. Apeliantas kaip vieną iš argumentų kodėl nebuvo tinkamai ir laiku įvykdyta preliminarioji sutartis nurodo, kad ieškovė nepateikė prašymo dėl projekto pakeitimo. Kaip teisingai nurodo pirmosios instancijos teismas, iš byloje pateiktų papildomų susitarimų prie preliminariosios sutarties galima spręsti, kad tikėtina, jog ieškovė turėjo ketinimą pateikti projekto pakeitimą. Preliminariosios sutartie 5.3 punkte numatyta, kad pirkėjui pateikus prašymą dėl projekto pakeitimo, Šalys susitaria dėl darbų, kurie turi būti atlikti tam, kad būtų įgyvendinti Pirkėjo pageidaujami pakeitimai, apimčių, papildomų darbų kainos, darbų atlikimo ir mokėjimo terminų bei pasirašo priedą prie šios Sutarties, kuriame fiksuojami tokie darbai, kaina ir terminai. Jeigu per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pirkėjas pateikė šios Sutarties 5.2. punkte numatytą prašymą, Šalys nesusitaria dėl projekto pakeitimų, papildomų darbų kainos, atlikimo terminų ar kitų sąlygų pakeitimo, Bendrovė turi teisę statyti ir įrengti Butą pagal ankstesnį Bendrovės pateiktą Projektą (Priedas Nr. 8) ir kitus Sutarties priedus. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nors ieškovė ir nepateikė prašymo dėl projekto pakeitimo, tačiau tai negalėjo būti priežastimi nevykdyti preliminariąja sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. Pažymėtina, kad byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų raštu ar žodžiu pateikęs kokias nors pretenzijas ieškovei dėl sutarties vykdymo. Nurodytų aplinkybių pagrindu pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad pagrindinė buto ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta, nes atsakovas laiku nepastatė ir neįrengė ieškovei buto.

28Teisėjų kolegija negali sutikti su apelianto argumentu, kad teismas nurodęs, jog sprendžiant avanso grąžinimo klausimą būtina aiškintis netesybų klausimą, visiškai nepasisakė dėl ieškovės elgesio, nevertino liudininkų parodymų, taip pažeisdamas CPK 185 str., 265 str.

29Pagal CPK 2 straipsnio nuostatas, teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei priimdamas sprendimą, privalo tinkamai taikyti, aiškinti įstatymus tam, kad tarp ginčo šalių atkurta teisinė taika atitiktų įstatymų reikalavimus, būtų teisinga. CPK 176 straipsnio nuostatomis, įrodinėjimo tikslas - teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad egzistuoja arba neegzistuoja tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku. Pagal CPK 12 ir 178 straipsnius, šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 str.). CPK 185 straipsnis nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais.

30Nagrinėjamos bylos atveju pirmosios instancijos teismas nurodė, kurių įrodymų ir nustatytų aplinkybių pagrindu padarė išvadą, kad atsakovas netinkamai vykdė šalių pasirašytą preliminariąją sutartį, ko pasėkoje nebuvo sudaryta pagrindinė buto ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis. Priimdamas skundžiamą sprendimą teismas vertino ir liudytojų R. B. ir R. S. parodymus, tačiau jais nesivadovavo, nes pastarųjų duoti parodymai nei paneigė, nei patvirtino atsakovo kaltės dėl preliminarios sutarties sąlygos neįvykdymo.

31Šalių pasirašytoje preliminarioje sutartyje buvo numatyta, kad atsakovui nevykdant sutartyje numatytų įsipareigojimų, kurie turi būti įvykdyti iki pagrindinės sutarties sudarymo, atsakovas įsipareigoja sumokėti ieškovei 10 % dydžio baudą nuo preliminarios pagrindinės sutarties kainos. CK 6.165 str. 4 d. numatyta, kad jeigu preliminariąją sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, ji privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, ieškovė neįrodinėdama realių nuostolių patirtų dėl pagrindinės sutarties nesudarymo pasirinko preliminarioje sutartyje šalių sutartą nuostolių atlyginimo būdą, todėl laikytina, kad atsakovui tinkamai neįvykdžius prievolės ieškovei netesybos buvo priteistos pagrįstai.

32Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, priimant skundžiamą sprendimą, išsamiai ir objektyviai nustatė faktines bylos aplinkybes, svarbias svarstant kilusį ginčą, nepažeidė materialinės ir proceso teisės normų, todėl sprendimą pakeisti ar panaikinti, remiantis apeliacinio skundo motyvais, nėra pagrindo.

33LR CPK 93 str. 1 d. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

34Pagal Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalį išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, priteistinos atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, bet ne didesnės kaip yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R–85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Ieškovė pateikė į bylą įrodymus, kad ji turėjo 1500 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme. Atsižvelgiant į nurodytose rekomendacijose nustatytus dydžius, bei į nagrinėjamos bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, ieškovei iš atsakovo priteistina 1500 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

35Dėl kitų apeliaciniuose skunduose nurodytų argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes jie neturi reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

36Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

37Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

38Priteisti ieškovei L. S. (a.k. ( - ) iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilsotos investicijos“ (į.k. 300588649) 1500 Lt bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. I. L. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti jos naudai iš... 5. Atsakovas UAB „Vilsotos investicijos“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 27 d. sprendimu ieškinį tenkino... 8. Teismas nurodė, kad nors ieškovė pranešimu pranešė, kad ji preliminarią... 9. Kadangi buto su žemės sklypu pirkimo – pardavimo sutartis nebuvo sudaryta... 10. Teismas pasisakydamas dėl ieškovės prašomos priteisti jai sutartyje... 11. Teismas nurodė, kad šalys preliminarioje sutartyje sutarė, kad atsakovui... 12. Teismas pasisakydamas dėl atsakovo prašymo netesyboms taikyti senatį ir... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Atsakovas UAB „Vilsotos investicijos“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo... 15. 1. Teismas, priimdamas ginčijamą sprendimą pagrįstai nustatė, kad... 16. 2. Teismas, priimdamas ginčijamą sprendimą, neįsigilino į sutarties... 17. 3. Teismas nurodęs, kad sprendžiant avanso grąžinimo klausimą būtina... 18. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė L. S. prašo apeliacinį skundą... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės,... 20. teisiniai argumentai ir išvados... 21. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 22. Šio apeliacinio proceso dalyką sudaro patikrinimas ir įvertinimas, ar... 23. Bylos duomenimis, UAB „Vilsotos investicijos“ ir L. S. 2007 m. lapkričio 7... 24. Nagrinėjamos bylos atveju kilęs ginčas yra dėl preliminariosios sutarties... 25. Apeliantas skunde nurodo, kad teismas, priimdamas ginčijamą sprendimą... 26. Kaip matyti iš skundžiamo teismo sprendimo, teismas atsižvelgdamas į... 27. Apelianto manymu, teismas, priimdamas ginčijamą sprendimą, neįsigilino į... 28. Teisėjų kolegija negali sutikti su apelianto argumentu, kad teismas nurodęs,... 29. Pagal CPK 2 straipsnio nuostatas, teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei... 30. Nagrinėjamos bylos atveju pirmosios instancijos teismas nurodė, kurių... 31. Šalių pasirašytoje preliminarioje sutartyje buvo numatyta, kad atsakovui... 32. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 33. LR CPK 93 str. 1 d. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 34. Pagal Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalį išlaidos, susijusios su... 35. Dėl kitų apeliaciniuose skunduose nurodytų argumentų teisėjų kolegija... 36. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 37. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 27 d. sprendimą palikti... 38. Priteisti ieškovei L. S. (a.k. ( - ) iš atsakovo uždarosios akcinės...