Byla 2A-1131-275/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Danutės Kutrienės,

3kolegijos teisėjų Virginijos Volskienės ir Henricho Jaglinskio,

4sekretoriaujant J.Markovičiūtei,

5viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „General Financing“ apeliacinį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 1 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „General Financing“ ieškinį atsakovei R. S. dėl 6 050,68 Lt skolos, 2 456,62 Lt delspinigių ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo.

6Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

7I.Ginčo esmė

8Ieškovas UAB „General Financing“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė iš atsakovės R. S. priteisti 6 050,68 Lt mokėtinų įmokų, 2 456,62 Lt delspinigių, viso 8 507,30 Lt įsiskolinimą bei 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei UAB „General Financing“ turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad šalys sudarė 2007-11-25 vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandorį Nr. 1, 2007-12-28 vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandorio Nr. 2 ir 2008-01-19 vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandorio Nr. 3. Pagal šią sutartį ieškovas atsakovei suteikė 7 066,87 Lt vartojimo kreditą terminui iki 2011-01-19. Atsakovė įsipareigojo laiku tinkamai mokėti įmokas, tačiau prisiimtų įsipareigojimų nesilaikė.

9II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

10Trakų rajono apylinkės teismas 2010-03-01 sprendimu už akių ieškovo ieškinį patenkino iš dalies. Priteisė UAB „General Financing“ iš R. S. 6 050,68 Lt skolos (negrąžintų kreditų), 140,38 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 6 191,06 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2009-12-07, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 310,59 Lt bylinėjimosi išlaidų. Likusioje dalyje ieškinį atmetė.

11Dėl vartojimo kredito sutarčių sąlygų sąžiningumo

12Teismas nurodė, kad siekiant apginti silpnesniosios sutarties šalies teises ir teisėtus interesus, sutarties laisvės principas gali būti ribojamas įstatymo. Vienas iš tokio teisinio reguliavimo, skirto silpnesniosios sutarties šalies gynimui, atvejų yra vartotojų teisių apsaugos institutas. Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo teisinis mechanizmas yra įstatyme įtvirtintas nesąžiningų sutarčių sąlygų draudimas ir tokių sąlygų neprivalomumas vartotojui. Sutartį pripažinus vartojimo sutartimi, jos sąlygos visais atvejais turi būti vertinamos pagal CK 6.188 str. nustatytus sąžiningumo kriterijus. Vartojimo sutarties sąlygos gali būti pripažįstamos nesąžiningomis paties vartotojo, vartotojų teises ginančių institucijų ar bylą nagrinėjančio teismo iniciatyva. Tais atvejais, kai ginčo šalių sudaryta sutartis kyla iš vartojimo teisinių santykių, bylą nagrinėjantis teismas sutarties sąlygas ex officio turi įvertinti pagal CK 6.188 str. įtvirtintus sąžiningumo kriterijus, nepriklausomai nuo to, kokius reikalavimus reiškia šalys. CK 6.188 str. 2 d. įtvirtintame sąraše nurodytų vartojimo sutarčių sąlygų nesąžiningumas vartotojų atžvilgiu yra preziumuojamas. Pareiga paneigti šių sąlygų nesąžiningumo prezumpciją tenka verslininkui. Ginčo, kilusio iš vartojimo sutarties, specifika silpnesniosios šalies gynimo interesais lemia teismo pareigą būti aktyviam procese (LAT 2002-10-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1137/2002; 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008; 2009-11-13 nutartis civilinėje byloje 3K-3-502/2009). Teismas konstatavo, kad tarp šalių sudarytos sutarties 6.3 punktai nustatė, jog atsakovė, laiku nesumokėjusi įmokų, moka ieškovui 0,5 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtų sumų už kiekvieną uždelstą dieną. Teismas padarė išvadą, kad 0,5 procento dydžio delspinigiai sudaro 182,50 procento per metus, todėl vartojimo kredito sutarčių minėtų punktų nuostatas dėl mokėtinų delspinigių dydžio pripažino nesąžiningomis ir pažeidžiančios atsakovės, kaip vartotojos, teises ir teisėtus interesus CK 6.188 str. 2 d. 5 p. ir 6.188 str. 3 d. prasme bei konstatavo pagrindą mokėtinų delspinigių dydžio mažinimui.

13Dėl delspinigių

14Teismai, taikydami teisę, atsižvelgia į teismų įstatymo nustatyta tvarka paskelbtose kasacine tvarka priimtose nutartyse esančius teisės taikymo išaiškinimus (CPK 4 str.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką bylose dėl netesybų priteisimo, nurodė, kad netesybų teisinė prigimtis yra dvejopa: jos yra prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas, nes skatina skolininką įvykdyti prievolę; jos yra sutartinės civilinės atsakomybės forma. Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, tačiau netesybos negali būti mažinamos mažiau, nei kreditorius iš tikrųjų patyrė nuostolių (LAT 2005-09-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-400/2005; 2006-06-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-405/2006). Teismas konstatavo, kad ginčo sutarties 6.3 punktai nustato, jog atsakovė, laiku nesumokėjusi ieškovui piniginių sumų pagal minėtas sutartis, moka 0,5 procento dydžio delspinigius nuo nesumokėtų įmokų už kiekvieną uždelstą dieną. Teismas sprendė, kad atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teismų praktiką dėl netesybų priteisimo, tokios netesybos (delspinigiai) yra aiškiai per didelės, todėl mažintinos iki 0,02 procento. Konstatavo, jog tokio dydžio delspinigiai pakankamai kompensuoja nukentėjusiajai šaliai patirtus nuostolius dėl nesavalaikio prievolės įvykdymo.

15III. Apeliacinio skundo teisiniai argumentai

16Ieškovas UAB „General Financing“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2010-03-01 sprendimo dalį, kurioje buvo atmestas ieškinio reikalavimas dėl 2 316,24 Lt delspinigių priteisimo ir priteisti iš atsakovės nepriteistą 2 316,24 Lt delspinigių sumą. Priteisti iš atsakovės 70 Lt sumokėto žyminio mokesčio už apeliacinio skundo padavimą bei nepriteistas bylinėjimosi išlaidas, t.y. 116,23 Lt. Panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2010-03-01 sprendimo dalį, kurioje buvo priteista iš ieškovo 1,27 Lt pašto išlaidų valstybei. Nurodo, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nuo 2008 m. sausio mėn. nagrinėjo ieškovo vartojimo kredito sutarties tiek bendrąsias, tiek specialiąsias sąlygas ir aiškinosi, ar joje nėra nesąžiningų sąlygų. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2008-03-13 priėmė nutarimą Nr. 10-52, kuriame buvo pripažinta, kad vartojimo kredito sutartis atitinka sąžiningumo kriterijus, ieškovas atsižvelgė į Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybos pastabas ir pagal jas pakoregavo vartojimo kredito sutartį. Vartojimo kredito sutarties revizija nagrinėjant, ar joje nėra nesąžiningų nuostatų, yra esminė vartotojų teisių gynimo priemonė. Nustatant, ar yra nesąžiningų nuostatų, turi būti vadovaujamasi pavyzdinių kriterijų sąrašu (CK 6.188 str.). Kartu pažymėtina, kad ginčą nagrinėjantis teismas, įvertindamas vieno ar kito vartotojo teisių gynimo būdo pasirinkimo pagrįstumą, turi atsižvelgti į konkrečias teisiškai reikšmingas aplinkybes ir siekti, kad vartotojo teisių gynimo būdas būtų proporcingas prievolių pažeidimo mastui ir nesukeltų pažeidimui neadekvačių teisinių pasekmių. Teismų praktikoje yra suformuluota taisyklė, jog tais atvejais, kai yra itin svarbus griežtas prievolių vykdymas, netesybų dydžio protingumas turi būti vertinamas kitaip, atsižvelgiant į griežto sutarties vykdymo svarbą. Teismas negali dirbtinai išvesti ir priskirti sutarties sąlygų nesąžiningoms. Be to, netesybų samprata ir teisėta kreditoriaus teisė į delspinigius yra įtvirtinta CK. Taip pat CK leidžia susitarti dėl netesybų dydžio, todėl iš esmės sąlyga, kurią teismas pripažino nesąžininga, apskritai neturėtų būti vertintina nesąžiningumo požiūriu. Bendrovei ypač svarbus griežtas prievolių terminų laikymasis, todėl atitinkamai yra įvertintas ir netesybų dydis. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ieškovo reikalaujami delspinigiai yra mažinami iki 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną. Tačiau pritaikius konkretų mokėtiną netesybų dydį - 0,02 proc., t.y. nustatant netesybas, atitinkančias minimalius įstatyminius nuostolius (CK 6.210 str.), neatsižvelgiama į kitas aplinkybes bei netesybų tikslą - kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Todėl mažinant netesybų dydį būtina atsižvelgti ir į tai, kokio dydžio netesybos pasirinktos šalių valia ir sulygtos sutartimi. Teismas neturėtų sutarties nuostatas koreguoti labiau, nei to reikėtų pagal protingus sąžiningos verslo praktikos reikalavimus (CK 6.228 str. 2 d.). Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu - aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose numatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (LAT 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Vien netesybų dydžio procentinė išraiška negali būti pagrindu pripažinti netesybų dydį neprotingai dideliu. Teismas, atmesdamas ieškovo reikalavimą dėl delspinigių priteisimo ir nurodydamas, kad reikalaujami delspinigiai aiškiai per dideli nepakankamai atsižvelgė į sutarčių laisvės principą, apimantį ir sutarties sąlygų (taip pat ir netesybų) nustatymą. Teismui atmetus ieškovo reikalavimą dėl delspinigių priteisimo, yra visiškai pažeidžiamas kreditoriaus interesas.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18Skundas dalinai tenkintinas.

19Pirmosios instancijos teismas, sumažindamas priteisiamų ieškovui iš atsakovės delspinigių dydį nuo 0,5 procentų iki 0,02 procentų, nurodė, kad atsižvelgia į Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktiką dėl netesybų priteisimo, tačiau nenurodė, at bylos aplinkybės, nagrinėjamoje ir kasacinės instancijos bylose yra tapačios. Teismo sprendime už akių nurodyta, kad teismas, darydamas išvadą, jog teismas gali sumažinti netesybas, jei jos yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, nurodo Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2005-09-19 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-400/2005. Šioje nutartyje konstatuojama, kad teismai ( Klaipėdos apygardos teismas ir Lietuvos apeliacinis teismas), priteisdami 58 889,06 Lt delspinigių, t. y. po 0,2 proc. už kiekvieną pradelstą dieną nuo neapmokėtos sumos, netinkamai aiškino ir taikė CK 6.73 straipsnio 2 dalį, 6.258 straipsnio 3 dalį ir priteisė aiškiai per didelius delspinigius, kurie pagal savo pobūdį yra baudiniai. Nutartyje nurodyta, jog negalima sutikti su apeliacinės instancijos teismo motyvu, kad netesybos gali būti pripažintos aiškiai per didelėmis ir neprotingomis tik tada, jeigu jų suma kelis kartus viršija pagrindinės prievolės sumą. Ginčijamas apeliacinės instancijos teismo sprendimas prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotai praktikai, kuria pripažįstama, kad 0,2 proc. delspinigiai, tai sudaro 73 proc. per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-721/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-399/2005 ir kt.). Teisėjų kolegija byloje konstatavo, kad ieškovo prašomi priteisti 0,2 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną yra aiškiai per didelės netesybos, todėl sumažina jų dydį iki 0,02 proc. (t. y. 7,3 proc. metinių palūkanų), sumažindama prašomą priteisti 58 889,06 Lt delspinigių sumą iki 5888,91 Lt (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis).

20Kitoje teismo sprendime nurodytoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-06-14 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-405/2006 konstatuojama, kad apeliacinės instancijos teismas nustatė, jog 0,5 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną dieną sudaro 182,5 procento per metus ir beveik dvigubai viršija šalių sandorio sumą. Kasacinė instancijos teisėjų kolegija visiškai sutinko su šio teismo padarytomis išvadomis, nurodė, kad gausioje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų praktikoje tokios netesybos visada yra laikomos aiškiai per didelėmis CK 6.73 ir 6.258 straipsnių prasme, todėl mažinamos iki 0,2 procento. Laikoma, kad tokio dydžio delspinigiai pakankamai kompensuoja nukentėjusiajai šaliai patirtus nuostolius dėl nesavalaikio prievolės įvykdymo pagal sutartį.

21Taigi, esant skirtingam delspinigių dydžiui bylose, kurias nurodė pirmosios instancijos teismas, pasirenkant taikymui anksčiau išnagrinėtoje byloje suformuotą praktiką, teismas turėjo nurodyti argumentus, kodėl remiasi ankstesne kasacinės instancijos teismo praktika, nesivadovauja vėlesnėje nutartyje suformuota skirtinga teisės taikymo praktika.

22Be to, apylinkės teismas privalėjo atsižvelgti į Vilniaus apygardos teismo praktiką, suformuotą visiškai analogiškose bylose, kuriose tas pats ieškovas, užsiimantis vartojimo paskolų suteikimu, prašė priteisti delspinigius iš skolininkų. Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2A-1019-611/2010 ieškovas UAB „General Financing“ prašė iš atsakovo T. M. priteisti 5221,36 Lt mokėtinų įmokų pagal Kredito sutartį, 2166,14 Lt delspinigių, 5 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų. Visagino miesto apylinkės teismas 2010 m. sausio 11 d. sprendimu už akių ieškinį buvo patenkinęs iš dalies, priteisė ieškovui iš atsakovo 5221,36 Lt mokėtinų įmokų, 866,46 Lt delspinigių, 5 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2009-12-15 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 182,95 Lt žyminio mokesčio. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis teismų praktika, konstatavo, jog ieškovo prašomas priteisti 0,25 % delspinigių dydis už kiekvieną praleistą mokėti dieną yra neprotingas ir per didelis, kadangi sudaro 91,25 % metinių delspinigių. Teismas atsižvelgė į tai, kad ieškovas yra juridinis asmuo, kurio pagrindinė veikla yra vartojimo kreditų teikimas, taip pat į tai, jog ieškovas turėjo įvertinti prisiimamą riziką dėl sutarties nevykdymo, nustatydamas palūkanų normą, delspinigių dydį sumažino iki 0,1 % už kiekvieną praleistą mokėti dieną. Apygardos teismo nutartimi šis teismo sprendimas paliktas nepakeistas. Taigi, apeliantas, žinodamas apygardos teismo formuojamą praktiką ir kitose analogiškose bylose, nepakeitė apeliacinio skundo reikalavimų ir toliau siekė didesnių, nei 0,1 procento per dieną delspinigių priteisimo.

23Kitoje analogiškoje Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje - Nr. 2A-346-611/2010, kurioje nutartis priimta 2010-04-21, konstatuojama, kad nagrinėjamu atveju nustatyti delspinigiai ( 0,5 procentai per dieną ) pažeidžia teisės principus, todėl pirmos instancijos teismas pagrįstai reikalaujamus priteisti 6515,63 Lt delspinigius sumažino iki 1303,13 Lt, t.y. 0,1% nuo negrąžintos sumos per dieną. Sumažindamas sutartines netesybas ir nustatydamas jas minimalaus dydžio, pirmos instancijos teismas nepaneigė šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, sutarties nuostatas koregavo pagal protingus sąžiningos verslo praktikos reikalavimus (LR CK 6.228 str. 2 d.). Ši netesybų suma negali būti laikoma neteisinga, nes ieškovas neįrodinėjo patirtų nuostolių dydžio, o priteista suma rodo, kad teismo nustatytas delspinigių dydis (0,1% nuo negrąžintos sumos per dieną) yra toks, koks paprastai taikomas panašiais atvejais teismų praktikoje.

24Šioje byloje darytina analogiška išvada, kaip anksčiau apygardos teismo išnagrinėtose bylose, kad iš atsakovės priteistina ieškovui delspinigių suma skaičiuotina po 0,1 procento delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškiniu buvo prašoma priteisti 2456,62 Lt delspinigių, nurodant, kad ieškovas gera valia sumažino 30 procentų atsakovės delspinigių skolą, kuri iki sumažinimo buvo priskaičiuota 3509,46 Lt. Pripažinus, kad pagrįstai buvo prašoma priteisti 5 kartus mažesnio dydžio delspinigius, šia sumą dalijant iš 5, priteistina ieškovui 701,89 Lt delspinigiai iš atsakovės R. S.

25Dalyje dėl delspinigių priteisimo padidinus priteistą sumą, keistina ir bylinėjimosi išlaidų suma, priteistina iš atsakovės, ją padidinant iki 327,61 Lt. Ieškovas buvo apmokėjęs už apeliacinė skundą 70 Lt žyminio mokesčio, patenkinus dalinai skundą, iš atsakovės ieškovui priteisiamas 16,85 Lt bylinėjimosi išlaidų, turėtų apmokėjimui už apeliacinį skundą, atlyginimas.

26Pašto išlaidas, turėtas apeliacinio teismo turi atlyginti atsakovė, nes iš esmės skundas buvo patenkintas LR CPK 329 str. 1 dalies pagrindu, teismui netinkamai taikius kasacinės ir apeliacinės instancijų teismo nutartyse esančius išaiškinimus (LR CPK 4 str. ).

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str.1 d. 3 p., teisėjų kolegija

Nutarė

28Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 1 d. sprendimą pakeisti.

29Padidinti priteistus ieškovui UAB „General Finansing“ iš atsakovės R. S. delspinigius iki 701,89 Lt, priteistą bylinėjimosi išlaidų sumą padidinti iki 327,61 Lt.

30Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

31Priteisti ieškovui UAB „General Finansing“ iš atsakovės R. S. 16,85 Lt bylinėjimosi išlaidų.

32Priteisti iš atsakovės R. S. (a/k ( - )) 5,60 Lt pašto išlaidų, turėtų procesinių dokumentų išsiuntimui apeliacinės instancijos teisme, valstybei, įpareigojant atsakovą sumokėti šią sumą Valstybinei mokesčių inspekcijai, į AB Swedbank esančią Surenkamąją sąskaitą, nurodant įmokos kodą 5660.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Danutės Kutrienės,... 3. kolegijos teisėjų Virginijos Volskienės ir Henricho Jaglinskio,... 4. sekretoriaujant J.Markovičiūtei,... 5. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB... 6. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 7. I.Ginčo esmė... 8. Ieškovas UAB „General Financing“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo... 9. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 10. Trakų rajono apylinkės teismas 2010-03-01 sprendimu už akių ieškovo... 11. Dėl vartojimo kredito sutarčių sąlygų sąžiningumo... 12. Teismas nurodė, kad siekiant apginti silpnesniosios sutarties šalies teises... 13. Dėl delspinigių... 14. Teismai, taikydami teisę, atsižvelgia į teismų įstatymo nustatyta tvarka... 15. III. Apeliacinio skundo teisiniai argumentai... 16. Ieškovas UAB „General Financing“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 17. Teisėjų kolegija... 18. Skundas dalinai tenkintinas.... 19. Pirmosios instancijos teismas, sumažindamas priteisiamų ieškovui iš... 20. Kitoje teismo sprendime nurodytoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 21. Taigi, esant skirtingam delspinigių dydžiui bylose, kurias nurodė pirmosios... 22. Be to, apylinkės teismas privalėjo atsižvelgti į Vilniaus apygardos teismo... 23. Kitoje analogiškoje Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje - Nr.... 24. Šioje byloje darytina analogiška išvada, kaip anksčiau apygardos teismo... 25. Dalyje dėl delspinigių priteisimo padidinus priteistą sumą, keistina ir... 26. Pašto išlaidas, turėtas apeliacinio teismo turi atlyginti atsakovė, nes iš... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str.1 d. 3 p.,... 28. Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 1 d. sprendimą pakeisti.... 29. Padidinti priteistus ieškovui UAB „General Finansing“ iš atsakovės R. S.... 30. Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 31. Priteisti ieškovui UAB „General Finansing“ iš atsakovės R. S. 16,85 Lt... 32. Priteisti iš atsakovės R. S. (a/k ( - )) 5,60 Lt pašto išlaidų, turėtų...