Byla 2-4124-910/2014
Dėl skolos priteisimo, kurioje tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, Ž. P., A. V., A. Ž

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant R. K., dalyvaujant ieškovo bankrutavusios Nacionalinės kredito unijos atstovėms advokatei R. Č., advokato padėjėjoms L. G., O. G., atsakovo UAB „Medicinos strategija“ direktorei M. N., atsakovui K. B., atsakovų UAB „Medicinos strategija“, K. B., G. G. B., UAB „GK klinika“ atstovui advokatui A. P., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Nacionalinės kredito unijos ieškinį atsakovams UAB „Medicinos strategija“, K. B., G. G. B., UAB „GK klinika“ dėl skolos priteisimo, kurioje tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, Ž. P., A. V., A. Ž.,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš solidariai atsakovų 35 800 Lt negrąžintos paskolos, 3369,18 Lt palūkanų, 32 399 Lt delspinigių, iš viso – 71 568,18 Lt, procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodoma, kad atsakovas UAB „Medicinos strategija“ ieškovui Nacionalinei kredito unijai (toliau – Unija) 2010-07-21 pateikė prašymą suteikti 250 000 Lt paskolą šešiems mėnesiams. Atsakovas 2010-07-23 pateikė prašymą įstoti į Uniją, kuriame įsipareigojo laikytis Kredito unijos įstatų, mokėti valdybos nustatytus mokesčius, vykdyti visas Kredito unijos prievoles. Atsakovai K. B. ir G. G. B. 2010-07-23 pateikė ieškovui laiduotojų paraiškas. 2010-07-26 su atsakovu UAB „Medicinos strategija“ pasirašyta paskolos sutartis Nr. 70201, kuria atsakovui suteikta 250 000 Lt paskola už 14 proc. metinių palūkanų iki 2011-01-25; Sutartyje taip pat nustatyta, kad už kiekvieną pradelstą dieną skaičiuojami 0,5 proc. dydžio delspinigiai. Tą pačią dieną, t. y. 2010-07-26 su atsakovais K. B., G. G. B. pasirašytos laidavimo sutartys. Atsakovas UAB „Medicinos strategija“ 2010-10-18 informavo Uniją, kad pasikeitė bendrovės pinigų srautų generavimo planas ir pateikė prašymą padidinti kredito likutį iki 240 000 Lt bei pailginti kredito grąžinimo terminą. Išnagrinėjus atsakovo prašymą, buvo nuspręsta jį patenkinti, jeigu už prievolių pagal paskolos sutartį įvykdymą papildomai laiduotų UAB „GK klinika“. 2010-11-24 su atsakovu UAB „Medicinos strategija“ pasirašytas Paskolos sutarties Nr. 70201 priedas Nr. 1 dėl padidinto iki 240 000 Lt paskolos likučio ir prailginto iki 2012-12-25 grąžinimo termino. Tą pačią diena pasirašyta laidavimo sutartis su atsakovu UAB „GK klinika“. Ieškinyje nurodyta, kad, suėjus paskolos grąžinimo terminui, atsakovas UAB „Medicinos strategija“ negrąžino Unijai 35 800 Lt paskolos. Ieškovas taip pat nurodė, kad pagal paskolos Sutarties 4.4 punktą, jeigu visos paskolos grąžinimo terminas yra suėjęs, už negrąžintą sumą Unija toliau skaičiuoja paskolos sutartyje nustatyto dydžio palūkanas ir delspinigius iki visiško atsiskaitymo, todėl ieškovas taip pat turi teisę į 3369,18 Lt palūkanų ir 32 399 Lt delspinigių. Vadovaujantis Laidavimo sutarčių 4.1 punktais, laiduotojams buvo išsiųsti reikalavimai įvykdyti neįvykdytą prievolę pagal paskolos sutartį, tačiau nė vienas atsakovas reikalavimo neįvykdė. Laidavimo sutarčių 8.2 punktuose įtvirtinta, kad sutartys galioja iki visiško prievolių pagal Paskolos sutartį įvykdymo, taigi atsakovai, kaip laiduotojai, įsipareigoję ieškovui kaip solidarieji skolininkai iki visų prievolių pagal paskolos sutartį įvykdymo.

4Atsiliepime į ieškinį atsakovas UAB „Medicinos strategija“ nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo atmesti jį kaip nepagrįstą. Atsakovo nuomone, Kredito unijų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies nuostatų analizė leidžia teigti, kad teisė disponuoti pajiniu įnašu apribojama tik tais atvejais, kai paskola suteikiama iki vienerių metų terminui ir neužtikrinama CK numatytomis prievolių užtikrinimo priemonėmis. Nagrinėjamu atveju atsakovo UAB „Medicinos strategija“ sudaryta Paskolos sutartis buvo užtikrinta laidavimo sutartimis, taigi atsakovo teisė disponuoti pajiniu įnašu nebuvo apribota. Atsakovo UAB „Medicinos strategija“ direktorė M. N., pasinaudodama Kredito unijų įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 10 punkte įtvirtinta kredito unijos nario teise reikalauti, kad kredito unija grąžintų pajinį įnašą ar jo dalį, artėjant paskolos grąžinimo terminui, nuvyko į Uniją ir ten užpildė prašymą įskaityti pajaus sumą – 36 000 Lt – likusiai paskolos daliai padengti. Atsiliepime pažymėta, kad įskaitymas yra vienašalis sandoris, kuriam pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai (CK 6.131 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į tai, kad įskaitymas yra vienašalis sandoris, taip pat tai, jog ieškovas buvo tinkamai informuotas apie prievolės pasibaigimą įskaitymu, UAB „Medicinos strategija“ pagrįstai tikėjosi, kad prievolė sumokėti paskutinę įmoką yra tinkamai įvykdyta, todėl pasibaigusi. Be to, tuo atveju, jeigu ieškovas nesutiko įskaityti atsakovo pajinėje sąskaitoje esančių lėšų paskutinei įmokai padengti, jis turėjo kuo skubiau informuoti UAB „Medicinos strategija“ apie atsisakymą įskaityti ir nurodyti to priežastis. Ieškovo administratorius 2013-01-03 rašte dėl skolos Nr. 66/2013 nurodė, kad Lietuvos banko valdybos 2012-12-13 nutarimu dėl veiklos apribojimo ir laikinojo administratoriaus paskyrimo nutarta skelbti Nacionalinės kredito unijos veiklos apribojimą (moratoriumą), tuo tarpu apie dar iki moratoriumo paskelbimo atsakovo pateiktą prašymą dėl įskaitymo administratorius nieko nenurodė. Administratorius 2013-02-04 rašte dėl skolos nurodė, kad UAB „Medicinos strategija“ įskaitymas nebuvo atliktas, tačiau neįvardijo jokių priežasčių, dėl kurių neišspręstas prašymas įskaityti pajų paskutinei paskolos įmokai padengti. Atsakovo teigimu, toks ieškovo elgesys neatitinka CK 6.200 straipsnio 1 dalies reikalavimų, įpareigojančių sutarties šalis vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Be to, ieškovas, kaip savo srities profesionalas, turėjo veikti pagal šiai profesinei veiklai taikomus reikalavimus (CK 6.38 straipsnio 2 dalis). Pasak atsakovo, akivaizdu, kad ieškovas, gavęs UAB „Medicinos strategija“ prašymą dėl įskaitymo, privalėjo informuoti atsakovą apie Unijos patiriamus sunkumus ir veiklos problemas, tačiau nė vienas iš ieškovo darbuotojų, bendravusių su atsakovo atstovais dėl paskolos grąžinimo, nepranešė atsakovui apie sudėtingą Unijos situaciją. Atsiliepime taip pat nurodyta, kad, atsižvelgiant į tai, jog Lietuvos bankas ėmėsi kredito unijos veiklos apribojimo (moratoriumo), kuris laikomas kraštutine priemone, galima teigti, kad Unijos veikla neatitiko įstatymų tokia veiklai keliamų reikalavimų. Vadinasi, Unija, vykdydama veiklą pažeisdama teisės aktų reikalavimus, taip pat elgėsi nesąžiningai savo narių atžvilgiu. Pasak atsakovo, jis, sąžiningai ir tinkamai vykdęs sutartinius įsipareigojimus, neturėtų patirti nuostolių dėl nesąžiningų ir teisės aktus pažeidžiančių ieškovo veiksmų (T. 1, b. l. 102-109).

5Atsiliepime į ieškinį atsakovai K. B., G. G. B., UAB „GK klinika“ nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo atmesti jį kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodyta, kad atsakovai, kaip laiduotojai, nuolat stebėjo, kaip paskolos gavėjas UAB „Medicinos strategija“ vykdo įsipareigojimus pagal Paskolos sutartis. Iš ieškovo teismui pateiktos pažymos apie mokėjimus matyti, kad UAB „Medicinos strategija“ įmokas mokėjo pagal grafiką kas mėnesį, išskyrus paskutinę įmoką, dėl kurios atsakovas kreipėsi į ieškovą, prašydamas grąžintiną pajaus sumą įskaityti kaip paskutinę įmoką. Atsiliepime teigiama, kad, sudarydami laidavimo sutartis, atsakovai buvo informuoti apie ieškovo ir UAB „Medicinos strategija“ ikisutartinių santykių metu aptartas paskolos gavimo sąlygas, t. y. nors UAB „Medicinos strategija“, siekdama gauti paskolą, turi sumokėti pajaus įnašą, tačiau šios lėšos galės būti įskaitytos paskutinei paskolos grąžinimo įmokai sumokėti. Dėl to, suėjus paskolos grąžinimo terminui, atsakovai, žinodami, kad UAB „Medicinos strategija“ kreipėsi į ieškovą dėl pajaus įnašo sumos įskaitymo paskutinei paskolos grąžinimo įmokai padengti, remdamiesi CK 6.76 straipsnio 2 dalimi, pagrįstai tikėjo, kad visos UAB „Medicinos strategija“ prievolės pagal Paskolos sutartį yra pasibaigusios, taigi pasibaigusios ir atsakovų prievolės, susijusios su laidavimu. Atsiliepime pažymėta, kad, atsižvelgiant į tai, jog įskaitymas – vienašalis sandoris, taip pat tai, kad ieškovas buvo tinkamai informuotas apie prievolės pasibaigimą įskaitymu, atsakovai pagrįstai tikėjosi, jog prievolė sumokėti paskutiniąją paskolos įmoką yra tinkamai įvykdyta, todėl pasibaigusi. Atsakovams žinoma, kad UAB „Medicinos strategija“ 2012 m. gruodžio mėn. pradžioje pareikštas prašymas dėl įskaitymo ieškovo darbuotojų buvo priimtas, o apie jokias kliūtis, susijusias su Lietuvos banko atliekamu Unijos veiklos patikrinimu ar kitas priežastis, dėl kurių prašymas nebuvo išnagrinėtas, nei paskolos gavėjas, nei laiduotojai nebuvo informuoti (T. 1, b. l. 96-101).

6Dublike ieškovas nurodė, kad atsakovas UAB „Medicinos strategija“, 2010 m. liepos mėn. įsigijęs pajų, tapo Unijos nariu. Pagal Kredito unijų įstatymo 2 straipsnio 8 dalį, pajus patvirtina asmens dalyvavimą kredito unijos kapitale ir suteikia kredito unijos nariui turtines ir neturtines teises. Taigi atsakovas UAB „Medicinos strategija“ buvo ne tik kredito unijos paslaugomis besinaudojantis klientas, bet ir Unijos dalininkas. Kredito unijų įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kredito unija, grąžindama asmeniui, kurio narystė unijoje pasibaigė, pajinius įnašus, privalo juos proporcingai, atsižvelgdama į kredito unijos praėjusių metų patvirtintoje metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytas kredito unijos nuostolių sumas, sumažinti. Ieškovo teigimu, atsakovas UAB „Medicinos strategija“, dalyvaudamas Unijos kapitalo kūrime, taip pat prisiėmė dalį atsakomybės prieš Unijos kreditorius, jeigu Unija patirtų nuostolių. Dėl to nors atsakovo teisė disponuoti pajiniu įnašu nebuvo apribota, tačiau prašymą grąžinti pajinį įnašą ieškovas galėjo patenkinti tik tam tikromis sąlygomis. Ieškovo teigimu, atsakovas UAB „Medicinos strategija“ turėjo suvokti, kad jo turimas pajus nėra tiesiog kredito unijoje saugoma lėšų suma, kurią atsakovas bet kada gali panaudoti savo reikmėms. Dublike pažymėta, kad atsakovas atsiliepime nurodė, jog visiškai paskola padengta 2012-12-21, vadinasi, pats atsakovas pripažino, kad 2012-11-28 prašymo dėl pajaus dalies grąžinimo padavimo metu paskola nebuvo visiškai padengta. Vien dėl šios priežasties atsakovo prašymas grąžinti 35 800 Lt pajų negalėjo būti patenkintas, nes pagal nustatytą teisinį reglamentavimą kredito unija grąžina savo nariui jo pajinius įnašus tik tuo atveju, jeigu narys yra visiškai atsiskaitęs su unija. Nacionalinės kredito unijos valdybos 2012-12-07 protokolas patvirtina, kad atsakovo 2012-11-28 prašymas buvo svarstomas, tačiau, valdybos pirmininkui akcentavus, jog atsakovo paskolos dalis yra 41 905,10 Lt, o pajus – 35 800 Lt, buvo nuspręsta atsakovo prašymo dėl pajaus įskaitymo netenkinti ir pasiūlyti skolininkui sulyginti turimą pajų su negrąžinta paskolos dalimi. Pasak ieškovo, atsakovo UAB „Medicinos strategija“ 2012-11-28 prašymas grąžinti pajinį įnašą negalėjo būti patenkintas dar ir dėl to, kad jo patenkinimo metu ieškovo prievolės kreditoriams jau viršijo turimą pajinį įnašą. Lietuvos banko valdybos 2012-12-13 nutarimu buvo apribota Nacionalinės kredito unijos veikla, o Vilniaus apygardos teismas 2013-02-15 nutartimi iškėlė Unijos bankroto bylą. Kredito unijų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kredito unijos, kaip juridinio asmens, teisinė forma gali būti tik kooperatinė bendrovė. Pagal Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo 3 straipsnio 2 dalį, atsakovas UAB „Medicinos strategija“, kaip kooperatinės bendrovės narys, pagal kooperatinės bendrovės prievoles atsako už pajų priklausančiu įmokėti pajiniu įnašu. Atsakovo turimas pajinis įnašas, įneštas Unijos kapitalui formuoti, negalėjo būti besąlygiškai grąžintas, nes iš kooperatinės bendrovės turimo turto visų pirma turi būti atsiskaitoma su kreditoriais. Ieškovas taip pat nurodė, kad nesutinka, jog šioje byloje būtų galima taikyti įskaitymo institutą, nes nagrinėjamu atveju nebuvo visų privalomų sąlygų įskaitymui atlikti: pirma, atsakovo UAB „Medicinos strategija“ įneštas pajus negali būti laikomas ieškovo skola atsakovui, ieškovas nebuvo atsakovo UAB „Medicinos strategija“ skolininkas, o atsakovas nebuvo ieškovo kreditorius (pagal Kredito unijų įstatymo 2 straipsnio 9 dalį pajinis įnašas yra į kredito uniją asmens įmokėta pinigų suma, kuri naudojama kredito unijos pajiniam kapitalui sudaryti; pagal 36 straipsnio 1 dalies 1 punktą pajinis kapitalas sudaro kredito unijos nuosavą kapitalą); antra, šalys neturėjo viena kitai priešpriešinių vienarūšių reikalavimų (nors pagal Kredito unijų įstatymą kredito unija, atsiskaitydama su savo nariais, grąžina jiems pajinius įnašus, tačiau ši įstatymo nuostata taikoma ne automatiškai, kai unijos narys vienašališkai pareiškia pageidavimą padengti savo prievoles unijai iš pajinio įnašo, o atsižvelgiant į praėjusių metų kredito unijos patirtus nuostolius; įstatymas negarantuoja atsakovo teisės atgauti iš kredito unijos visą įnešto pajaus sumą (Kredito unijų įstatymo 18 straipsnis); atsakovas negrąžintos paskolos dalį su pajaus įnašo suma sulygino tik 2012-12-21, t. y. po Unijos veiklos moratoriumo paskelbimo; pagal Kredito unijų įstatymo 65 straipsnio 7 dalies 4 punktą, nuo sprendimo paskelbti kredito unijos veiklos apribojimą (moratoriumą) ir paskirti kredito unijos laikinąjį administratorių pateikimo kredito unijai dienos draudžiama įskaityti bet kokius kredito unijos ir jos klientų reikalavimus; atsakovo UAB „Medicinos strategija“ 2012-11-28 reikalavimas įskaityti pajų nei jo padavimo metu, nei o moratoriumo paskelbimo negalėjo būti vykdomas. Dublike pažymėta, kad atsakovo argumentas, jog ieškovas neinformavo apie prašymo išsprendimą, yra nepagrįstas, nes pats atsakovas nepateikė įrodymų, kad laiku pasidomėjo šiuo klausimu. Pagal Kreditų unijų įstatyme ir Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatyme įtvirtintą pajinio įnašo grąžinimo reglamentavimą atsakovas neturėjo pagrindo tikėtis, kad pateiktas prašymas grąžinti pajinį įnašą bus besąlygiškai patenkintas. Dublike taip pat nurodyta, kad 2012-11-28 prašymo įskaityti pajinį įnašą paskolai dengti pateikimo metu atsakovo UAB „Medicinos strategija“ įsipareigojimai ieškovui viršijo pajaus sumą ir atsakovas paskolos sutarties dar nebuvo įvykdęs, tai atsakovo laiduotojų argumentai, jog jie tikėjosi, kad jų prievolės pagal laidavimo sutartis yra pasibaigusios, yra visiškai nepagrįsti – pagal atsakovų pasirašytų Laidavimo sutarčių 8.2 punkto nuostatas, laidavimo sutartys galioja iki visiško prievolių pagal Paskolos sutartį įvykdymo (T. 1, b. l. 154-158).

7Triplike atsakovas UAB „Medicinos strategija“ nurodė, kad ieškovo pateiktas UAB „Medicinos strategija“ 2011-11-28 prašymas dėl pajaus dalies grąžinimo buvo užpildytas bendrovės direktorei nuvykus į Uniją ir jos darbuotojams paaiškinus, jog, siekiant galutinai atsiskaityti pagal Paskolos sutartį Nr. 70201, turi būti pateiktas tokio turinio prašymas. Iš Unijos valdybos 2012-12-07 posėdžio protokolo matyti, kad nurodytas prašymas buvo svarstytas ir valdyba nepriėmė sprendimo jo netenkinti, o nutarė kviesti skolininką atvykti į Uniją ir pasiūlyti sulyginti skolą unijai su pajaus įnašo suma bei taip įvykdyti užskaitymą. Atsakovo teigimu, ieškovas turėjo susisiekti su UAB „Medicinos strategija“ ir informuoti apie Unijos valdybos pasiūlymą dėl pajinio įnašo užskaitymo, tačiau atsakovas nebuvo informuotas apie Valdybos priimtą sprendimą. Atsakovas, negavęs jokio pranešimo, turėjo pagrindą manyti, kad jo prašymas patenkintas ir pajinio įnašo suma įskaityta paskolos įmokai padengti. Triplike pažymėta, kad nors ieškovas dublike nurodo, jog UAB „Medicinos strategija“ 2012-11-28 prašymas grąžinti pajų negalėjo būti patenkintas, nes šio prašymo pateikimo metu ieškovo prievolės kreditoriams jau viršijo turimą pajinį kapitalą, tačiau iš pateikto Unijos valdybos 2012-012-07 posėdžio protokolo matyti, kad kitų narių analogiški prašymai dėl pajų grąžinimo buvo patenkinti ir užskaitomi paskolų įmokoms dengti, nurodant, jog pajų grąžinimas neturės neigiamos įtakos Unijos finansinei būklei. Valdybos nutarimuose dėl pajų grąžinimo kitiems Unijos nariams nenurodyta, kad grąžinami pajai turi būti sumažinti dėl Unijos finansinių sunkumų (T. 1, b. l. 166-169).

8Triplike atsakovai K. B., G. G. B., UAB „GK klinika“ nurodė, kad, atsižvelgiant į tai, jog Lietuvos bankas apribojo Unijos veiklą dėl jos neteisėtų ir nesąžiningų pakartotinių veiksmų, Unija turi prisiimti visą atsakomybę dėl nuostolių, atsiradusių apribojus jos veiklą. Vadovaujantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, atsakovui UAB „Medicinos strategija“ sąžiningai vykdant įsipareigojimus pagal Paskolos sutartį, atsakovai neturėtų patirti nuostolių dėl pačios Unijos neteisėtos veiklos kilusių neigiamų padarinių. Visi reikalavimai dėl nuostolių, kuriuos Unija patyrė dėl jos valdybos narių neteisėtų veiksmų, turi būti nukreipti į neteisėtus veiksmus atlikusius asmenis. Triplike pažymėta, kad iš Unijos valdybos 2012-12-07 posėdžio protokolo matyti, jog Unija savo nariams nepagrįstai taikė „dvigubus standartus“, t. y. vienų narių prašymus dėl pajinių įnašų grąžinimo ir paskolos įmokų padengimo pajų suma tenkino, konstatuodama, kad tai nepakenks Unijos finansinei būklei, o UAB „Medicinos strategija“ prašymas neva negalėjo būti patenkintas dėl Unijos blogos finansinės būklės. Tai, kad Unija neišsprendė UAB „Medicinos strategija“ prašymo dėl pajaus įnašo panaudojimo paskolos įmokai padengti, vertintina kaip jos nesąžiningas elgesys savo nario – UAB „Medicinos strategija“ – atžvilgiu, todėl likusi neva atsakovo nesumokėta paskolos įmokos dalis, nepanaudojant tam pajinio įnašo lėšų, yra Unijos nuostoliai, kuriuos lėmė jos veiklos apribojimas. Triplike nurodyta, kad atsakovas UAB „Medicinos strategija“ Unijai prašymą dėl pajinio įnašo grąžinimo ir jo panaudojimo paskolos įmokai padengti pateikė 2012-11-28, t. y. gerokai prieš moratoriumo Unijai paskelbimą 2012-12-13; be to, ieškovas neinformavo atsakovo apie Unijos valdybos 2012-12-07 posėdžio nutarimus. Tai, kad Unija nurodytu laikotarpiu susidūrė su sunkumais, nulemtais jos pačios neteisėtų veiksmų, neatleidžia Unijos nuo pareigos su savo nariais elgtis sąžiningai. Ieškovas turėjo informuoti atsakovą apie Valdybos 2012-12-07 priimtą sprendimą, tačiau to nepadarė, vadinasi, veikė savo rizika. Dėl to atsiradę nuostoliai turi būti išieškoti ne iš sąžiningos teisinių santykių šalies – UAB „Medicinos strategija“ ar už jos prievoles laidavusių atsakovų, tačiau iš Unijos valdybos narių, įstatymų nustatyta tvarka (T. 1, b. l. 170-176).

9Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, A. Ž. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad iš esmės sutinka su ieškiniu. Atsiliepime nurodyta, kad tuo metu, kai Unijos valdybos 2012-12-07 posėdyje buvo svarstomas atsakovo UAB „Medicinos strategija“ 2012-11-28 prašymas grąžinti pajaus dalį ir užskaityti paskolai padengti, pagal buhalterinius duomenis atsakovo skolos likutis buvo 41 905,10 Lt, taigi atsakovo turimą pajų (35 800 Lt) viršijo 6105,10 Lt. Esant paskolos likučio ir pajaus sumos skirtumui, visiškas paskolos padengimas buvo negalimas. Be to, šį skirtumą sudarė atsakovo mokėtinos palūkanos ir delspinigiai, nuo kurių, išsiaiškinus skolos atsiradimo aplinkybes, galbūt atsakovas būtų iš dalies atleistas. Dėl to buvo nuspręsta kviesti į Uniją atsakovo atstovus šioms aplinkybėms išsiaiškinti ir atsakovo 2012-11-28 prašymo išnagrinėjimas buvo atidėtas kitam Valdybos posėdžiui. 2012-12-07, kai įvyko Valdybos posėdis, buvo penktadienis, o kitos savaitės penktadienį, t. y. 2012-12-13, Lietuvos banko valdybos nutarimu buvo apribota Unijos veikla. Nuo Valdybos posėdžio iki Unijos veiklos apribojimo tebuvo trys darbo dienos, todėl atsakovai visiškai nepagrįstai teigia, kad Valdybos nariai delsė ir neinformavo, jog pajaus įskaitymas neatliktas bei nekvietė atsakovo atstovų atvykti į Uniją. Atsiliepime pabrėžta, kad Unijos valdybos 2012-12-07 posėdyje nepriimtas sprendimas netenkinti UAB „Medicinos strategija“ prašymo, tiesiog šio prašymo sprendimas atidėtas kitam posėdžiui pirmiau nurodytoms aplinkybėms išsiaiškinti. Jeigu atsakovas būtų tinkamai vykdęs sutartinius įsipareigojimus ir 2012-12-07 skolos likutis nebūtų 6105,10 Lt viršijęs pajaus dydį, Valdybos 2012-12-07 posėdyje pajaus įskaitymui būtų pritarta (T. 2, b. l. 170-172).

10Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, Ž. P. ir A. V. nepateikė atsiliepimų į ieškinį, neatvyko į teismo posėdį, apie kurį jiems pranešta tinkamai (T. 2, b. l. 186-187).

11Teismo posėdyje ieškovo atstovės, remdamosi procesiniuose dokumentuose išdėstytais argumentais, prašė ieškinį patenkinti.

12Teismo posėdyje atsakovo UAB „Medicinos strategija“ atstovai direktorė M. N., advokatas A. P. prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, nes UAB „Medicinos strategija“ yra grąžinusi visą paskolos sumą tokiomis sąlygomis, dėl kokių buvo sutarta sudarant Paskolos sutartį, t. y. pateikus prašymą įskaityti grąžintino pajinio įnašo sumą – 35 800 Lt – ir panaudoti ją paskutinei paskolai įmokai padengti.

13Teismo posėdyje atsakovas K. B. nurodė, kad, sudarant Paskolos sutartį, su Unijos atstovais buvo aiškiai susitarta, jog UAB „Medicinos strategija“ įnešto pajinio įnašo suma – 35 800 Lt – bus panaudota paskutinei paskolos įmokai padengti.

14Ieškinys tenkintinas iš dalies

15Byloje nustatyta, kad atsakovas UAB „Medicinos strategija“ ieškovui Nacionalinei kredito unijai (toliau – Unija) 2010-07-21 pateikė prašymą suteikti 250 000 Lt paskolą šešiems mėnesiams (T. 1, b. l. 8-9). Tam, kad galėtų gauti paskolą iš Unijos, atsakovas turėjo tapti šios Unijos nariu, todėl 2010-07-23 pateikė prašymą įstoti į Uniją ir įsipareigojo sumokėti 200 Lt už pajų (T. 1, b. l. 10). Į atidarytą pajaus sąskaitą buvo įnešta iš viso 36 000 Lt pajaus suma. Unija ir UAB „Medicinos strategija“ 2010-07-26 sudarė paskolos sutartį Nr. 70201, kuria UAB „Medicinos strategija“ suteikta 250 000 Lt paskola už 14 proc. metinių palūkanų iki 2011-01-25 (T. 1, b. l. 13-15). 2010-07-26 laidavimo sutartimis atsakovai K. B., G. G. B. laidavo už UAB „Medicinos strategija“ prievolių pagal Paskolos sutartį tinkamą įvykdymą (T. 1, b. l. 16-18, 19-21). Atsakovas UAB „Medicinos strategija“ 2010-10-18 kreipėsi su prašymu padidinti kredito likutį iki 240 000 Lt ir pailginti kredito grąžinimo terminą (T. 1, b. l. 22). Unija ir UAB „Medicinos strategija“ 2010-11-24 pasirašė Paskolos sutarties Nr. 70201 priedą Nr. 1, kuriuo paskolos likutis padidintas iki 240 000 Lt, o paskolos grąžinimo terminas prailgintas iki 2012-12-25, sudarytas naujas paskolos grąžinimo grafikas. Paskutinė paskolos grąžinimo įmoka turėjo būti sumokėta 2012-12-25, jos suma – 42 393.99 Lt (T. 1, b. l. 27-28). Atsakovas UAB „GK klinika“ 2010-11-24 sudaryta laidavimo sutartimi laidavo už UAB „Medicinos strategija“ prievolių pagal Paskolos sutartį tinkamą įvykdymą (T. 1, b. l. 29-31).

16Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovas UAB „Medicinos strategija“, artėjant paskolos grąžinimo terminui, 2012-11-28 pateikė Nacionalinei kredito unijai prašymą grąžinti pajaus dalį – 35 800 Lt, pervesti nurodytą sumą į įmonės einamąją sąskaitą ir lėšas panaudoti paskolai Nr. 70201 dengti (T. 1, b. l. 159).

17Iš byloje esančio Nacionalinės kredito unijos valdybos 2012-12-07 posėdžio protokolo matyti, kad šiame posėdyje svarstyti UAB „Medicinos strategija“ prašymai grąžinti pajaus dalį (35 800 Lt) ir atleisti nuo priskaičiuotų delspinigių mokėjimo; valdybos pirmininkas akcentavo, kad negrąžinta paskolos dalis yra 41 905,10 Lt, o pajaus suma – 35 800 Lt, todėl pasiūlė kviesti skolininką UAB „Medicinos strategija“ atvykti į Nacionalinę kredito uniją ir pasiūlyti sulyginti turimą pajų su negrąžinta paskolos dalimi tam, kad būtų galima pilnai užskaityti įmonės turimą skolinį įsipareigojimą Unijai; valdyba nutarė kviesti skolininką UAB „Medicinos strategija“ atvykti į Nacionalinę kredito uniją tam, kad būtų pasiūlyta sulyginti skolą Unijai su turimu pajumi ir taip įvykdyti įskaitymą. Iš nurodyto valdybos posėdžio protokolo matyti, kad posėdyje svarstyti dar penkių narių prašymai grąžinti pajinius įnašus buvo patenkinti, valdybos nariams nurodžius, jog, atsižvelgiant į unijos finansinę ūkinę būklę, pajus grąžinti galima (T. 1, b. l. 160-163).

18Lietuvos banko valdybos 2012-12-13 nutarimu nutarta paskelbti Nacionalinės kredito unijos veiklos apribojimą (moratoriumą) ir paskirti laikinąjį administratorių (T. 2, b. l. 153).

19Byloje nėra įrodymų, iš kurių teismas galėtų spręsti, kad po Unijos valdybos 2012-12-07 posėdžio iki moratoriumo Unijai paskelbimo 2012-12-13 atsakovas UAB „Medicinos strategija“ buvo informuotas apie valdybos nutarimą ir pakviestas atvykti Uniją pajinio įnašo grąžinimo ir įskaitymo paskolos įmokai dengti klausimui išspręsti.

20Bylos duomenimis, atsakovas UAB „Medicinos strategija“ pajaus sumą viršijančią paskolos įmokos dalį – 6593,99 Lt – sumokėjo Unijai 2012-12-21, t. y. jau po Lietuvos banko paskelbto šios kredito įstaigos veiklos moratoriumo.

21Unijos laikinasis administratorius 2013-01-03 rašte UAB „Medicinos strategija“ nurodė, kad Lietuvos bankui paskelbus Unijos veiklos moratoriumą, Unijos skolininkai įmokas pagal paskolos sutartis turi mokėti įprasta tvarka, taip pat priminė, jog atsakovas vėluoja grąžinti paskolą, ir prašė skolą padengti iki 2013-01-14 (T. 1, b. l. 119).

22Atsakovas UAB „Medicinos strategija“ 2013-01-25 raštu kreipėsi į Unijos laikinąjį administratorių, nurodydamas, kad 2012 m. gruodžio mėn. UAB „Medicinos strategija“ yra parašiusi prašymą Unijai įskaityti pajaus sumą (35 800 Lt) paskolai padengti; visa paskola padengta 2012-12-21; prašė peržiūrėti paskolos dengimą ir patvirtinti, kad UAB „Medicinos strategija“ neskolinga Unijai (T. 1, b. l. 118).

23Vilniaus apygardos teismo 2013-02-15 nutartimi iškelta Nacionalinės kredito unijos bankroto byla.

24Ieškovo pateiktoje pažymoje (2013-08-27 duomenimis) dėl atsakovo UAB „Medicinos strategija“ Paskolos sutarties Nr. 70201 vykdymo nurodyta, kad negrąžinta paskolos dalis – 35 800 Lt, nuo paskolos grąžinimo termino pabaigos 2012-12-25 iki 2013-08-27 priskaičiuotos palūkanos – 3369,18 Lt, nuo 2012-12-25 iki 2013-08-27 priskaičiuoti delspinigiai – 32 399 Lt; bendra reikalaujama suma – 71 568,18 Lt (T. 1, b. l. 33).

25Ieškovo bankroto administratorius 2013-08-29 išsiuntė atsakovams pranešimus dėl prievolės įvykdymo, kuriuose nurodyta ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pranešimo įteikimo įvykdyti UAB „Medicinos strategija“ neįvykdytą prievolę, pervedant 71 568,18 Lt į bankrutuojančios Nacionalinės kredito unijos sąskaitą (T. 1, b. l. 34-37).

26Iš 2013-08-28 pažymos apie Unijoje esančias UAB „Medicinos strategija“ sąskaitas matyti, kad pajaus sąskaitoje yra 36 000 Lt suma, paskolos sąskaitoje – 35 800 Lt skola (T. 1, b. l. 38).

27Dėl prievolės pagal Paskolos sutartį pasibaigimo įskaitymu

28Nagrinėjamoje byloje šalių ginčas kilo dėl to, ar pagal 2010-07-26 paskolos sutartį Nr. 70201 atsakovas UAB „Medicinos strategija“ su ieškovu yra atsiskaitęs visiškai, ar ne.

29Ieškovo teigimu, atsakovas UAB „Medicinos strategija“ nėra grąžinęs 35 800 Lt paskolos dalies. Atsakovas laikosi pozicijos, kad jis yra visiškai atsiskaitęs su ieškovu, nes, pagal ginčo šalių susitarimą, jis Nacionalinei kredito unijai 2012-11-28 pateikė prašymą grąžinti pajaus dalį – 35 800 Lt ir šias lėšas panaudoti paskolos paskutinei įmokai dengti, taigi prievolė dėl nurodytos sumos sumokėjimo Unijai yra pasibaigusi įskaitymu (T. 1, b. l. 159).

30Teismas pripažįsta teisiškai pagrįstais ieškovo argumentus, kad tam, jog prievolė pasibaigtų įskaitymu, turi būti įstatymo nustatytos būtinos sąlygos įskaitymui atlikti (CK 6.130 straipsnis). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudenciją, aiškinant ir taikant įskaitymą reglamentuojančias teisės normas, įskaitymui atlikti turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai; ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti. Nors įskaitymas galimas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalis su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-12-11 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006; 2009-06-26 nutartis civilinėje byloje nr. 3K-3-293/2009; 2010-01-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-9/2010; kt.).

31Nagrinėjamu atveju atsakovas UAB „Medicinos strategija“ laikosi pozicijos, kad 2012-11-28 prašymo grąžinti pajų ir panaudoti jo sumą paskolos paskutinei įmokai dengti pateikimas reiškia atsakovo pareiškimą apie įskaitymą, todėl prievolė grąžinti 35 800 Lt paskolos yra pasibaigusi.

32Teismas neturi teisinio pagrindo pripažinti pagrįstais tokių atsakovo nesutikimo su ieškiniu argumentų.

33Nagrinėjamos bylos aspektu pažymėtina tai, kad atsakovas UAB „Medicinos strategija“, siekdamas gauti paskolą iš Unijos, tapo šios Unijos nariu (Kredito unijų įstatymo 2 straipsnio 4 dalis, 4 straipsnio 4 dalies 1 punktas; Nacionalinės kredito unijos įstatų (toliau – Unijos įstatai) 1.5, 2.4.1 punktai (T. 2, b. l. 12). Pagal Kredito unijų įstatymo 47 straipsnio 1 dalį, vienam kredito unijos nariui gali būti skolinama ne daugiau kaip dešimteriopo to nario pajaus įnašo dydžio suma ir 10 proc. kredito unijoje sukauptų indėlių bei kredito unijos paimtų paskolų sumos, nustatytos paskutinio kredito unijos buhalterinio balanso pagrindu. Analogiška nuostata įtvirtina Unijos įstatų 3.1 punkte. Bylos duomenimis, atsakovas, įstojęs į Uniją, sumokėjo iš viso 36 000 Lt dydžio pajinį įnašą. Kredito unijų įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad pajinis įnašas – į kredito uniją asmens įmokėta pinigų suma, kuri naudojama kredito unijos pajiniam kapitalui sudaryti.

34Nagrinėjamu atveju atsakovų paaiškinimų, apklaustų kaip liudytojų buvusių Nacionalinės kredito unijos Kreditų valdymo grupės vadovo S. V. ir Klientų aptarnavimo vadovės A. A. parodymų, taip pat rašytinio įrodymo – Nacionalinės kredito unijos valdybos 2012-12-07 posėdžio protokolo – turinio analize, teikia pagrindą pripažinti įrodytais atsakovų argumentus, kad, sudarant Paskolos sutartį su Unija, šalys susitarė, jog pajaus įnašo dalis – 35 800 Lt – galės būti panaudota paskutinei paskolos įmokai dengti.

35Tokį ginčo šalių susitarimą patvirtina ir Paskolos sutarties šalių faktiniai veiksmai sutarties vykdymo metu (CK 6.193 straipsnio 5 dalis): atsakovas UAB „Medicinos strategija“, artėjant paskolos grąžinimo terminui, Nacionalinei kredito unijai 2012-11-28 pateikė prašymą grąžinti pajaus dalį – 35 800 Lt, pervesti nurodytą sumą į įmonės einamąją sąskaitą ir lėšas panaudoti paskolai Nr. 70201 dengti (T. 1, b. l. 159); Nacionalinės kredito unijos valdyba 2012-12-07 posėdyje svarstė šį prašymą, tačiau, nustačiusi, jog negrąžinta paskolos dalis yra 41 905,10 Lt, o pajaus suma – 35 800 Lt, nusprendė kviesti skolininko UAB „Medicinos strategija“ atstovus atvykti į Nacionalinę kredito uniją ir pasiūlyti sulyginti turimą pajų su negrąžinta paskolos dalimi tam, kad būtų pasiūlyta sulyginti skolą Unijai su turimu pajumi ir taip įvykdyti įskaitymą (T. 1, b. l. 160-163). Kartu byloje esančių įrodymų (tarp jų – Nacionalinės kredito unijos valdybos 2012-12-07 posėdžio protokolo) analizė patvirtina ir tai, kad ginčo šalių susitarimas dėl pajaus įnašo įskaitymo paskolai dengti galėjo būti įgyvendintas tuo atveju, jeigu mokėtina paskolos įmoka neviršija pajaus sumos.

36Pripažintini teisiškai pagrįstais ieškovo argumentai, kad atsakovo įneštos kaip pajinis įnašas lėšos tapo Unijos kapitalo dalimi, t. y. Unijos nuosavybe (Kredito unijų įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Sutiktina su ieškovu, kad nario turimas pajus nėra tiesiog kredito unijoje saugoma lėšų suma, kurią narys bet kada gali panaudoti savo reikmėms. Pagal kredito unijų veiklos teisinį reglamentavimą, nario turimas pajinis įnašas, įneštas kredito unijos kapitalui formuoti, išstojančiam iš unijos nariui gali būti grąžintas laikantis įstatymo nustatytų sąlygų. Kredito unijų įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad kredito unija, grąžindama asmeniui, kurio narystė unijoje pasibaigė, pajinius įnašus, privalo juos proporcingai, atsižvelgdama į kredito unijos praėjusių metų patvirtintoje metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytas kredito unijos nuostolių sumas, sumažinti. Tokia pati nuostata yra Unijos įstatų 4.19 punkte. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovo UAB „Medicinos strategija“ 2010-07-23 prašyme įstoti į Uniją, be kita ko, nurodyta, jog atsakovas yra informuotas, kad pagal Kredito unijų įstatymo 18 straipsnio 1 dalį kredito unija, grąžindama įmonei pajinius įnašus pasibaigus įmonės narystei unijoje, privalo juos proporcingai, atsižvelgdama į kredito unijos praėjusių metų patvirtintoje metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytas kredito unijos nuostolių sumas, sumažinti (T. 1, b. l. 10).

37Pagal aptartą teisinį reglamentavimą, atsakovas UAB „Medicinos strategija“ disponuoti pajinio įnašo suma galėjo tik įgyvendinęs teisę susigrąžinti pajinį įnašą teisės aktų nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Sprendimą dėl pajinio įnašo grąžinimo turėjo priimti Unijos valdyba (Kredito unijų įstatymo 28 straipsnio 3 dalis, Unijos įstatų 5 punktas). Minėta, kad atsakovas 2012-11-28 pateikė Unijai prašymą grąžinti 35 800 Lt dydžio pajinį įnašą, pervesti grąžinamą sumą į einamąją sąskaitą ir panaudoti nurodytą pinigų sumą paskolos įmokai padengti. Bylos duomenimis, Unijos valdyba 2012-12-07 posėdyje svarstė šį prašymą, tačiau sprendimo dėl pajinio įnašo grąžinimo nepriėmė, konstatavusi, kad šis klausimas negali būti išspręstas, kol skolos pagal Paskolos sutartį suma didesnė už pajinio įnašo sumą. Ieškovo teisingai pažymėta, kad pajinis įnašas išstojančiam iš Unijos nariui grąžinamas tik tada, kai narys neturi skolų Unijai (Kredito unijų įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 10 punktas, 47 straipsnio 3 dalis; Unijos įstatų 3.3, 4.12.10 punktai).

38Atsižvelgiant į aptartą teisinį reglamentavimą ir šioje byloje nustatytas faktines aplinkybes, darytina išvada, kad, Unijos Valdybai 2012-12-07 nepriėmus sprendimo dėl pajaus grąžinimo atsakovui UAB „Medicinos strategija“, nėra pagrindo pripažinti, kad atsakovas turėjo galiojantį vienarūšį priešpriešinį ir vykdytiną reikalavimą ieškovui, dėl kurio galėjo atlikti įskaitymą (CK 6.130 straipsnis). Bylos duomenimis, atsakovo skola pagal Paskolos sutartį neviršijančia turimo pajaus dydžio tapo 2012-12-21, kai UAB „Medicinos strategija“ pervedė Unijai 6593,99 Lt. Atsakovas teisingai nurodo, kad jis, sumokėdamas pajaus dalį viršijančią skolos dalį, nepažeidė Sutartyje nustatyto paskolos grąžinimo termino, nes paskola turėjo būti grąžinta iki 2012-12-25. Tačiau nagrinėjamos bylos ypatumas yra tas, kad Unijos valdybos sprendimas dėl pajaus dalies grąžinimo atsakovui UAB „Medicinos strategija“ iki 2012-12-25 taip ir nebuvo priimtas, nes Lietuvos banko valdybos 2012-12-13 nutarimu paskelbė Nacionalinės kredito unijos veiklos apribojimą (moratoriumą). Pagal Kredito unijų įstatymo 65 straipsnio 7 dalies 4 punktą, nuo sprendimo paskelbti kredito unijos veiklos apribojimą (moratoriumą) ir paskirti kredito unijos laikinąjį administratorių pateikimo kredito unijai dienos yra draudžiama įskaityti bet kokius kredito unijos ir jos klientų reikalavimus.

39Atsakovai, nesutikdami su ieškiniu, remiasi Unijoje susiklosčiusia pajų įskaitymo į grąžintiną paskolos dalį praktika.

40Apklausti kaip liudytojai buvęs Nacionalinės kredito unijos Kreditų valdymo grupės vadovas S. V. ir Klientų aptarnavimo vadovė A. A., dirbę Unijoje nuo 2007 m., nurodė iš esmės vienodas aplinkybes dėl Unijoje buvusios paskolų įmokų padengimo grąžinamais pajiniais įnašais praktikos, t. y. kai paskolos likutis neviršydavo pajinio įnašo sumos, pajiniai įnašai buvo įskaitomi paskolų įmokoms dengti visais atvejais (2014-09-18 teismo posėdžio garso įrašas 01:16:37-01:30:31; 01:33:51-01:52:51) (T. 3, b. l. 41). Ši praktika nebuvo pritaikyta atsakovo UAB „Medicinos strategija“ atžvilgiu iš esmės dėl to, kad Lietuvos bankas 2012-12-13 paskelbė Nacionalinės kredito unijos veiklos apribojimą (moratoriumą).

41Teismo nuomone, nepaisant nagrinėjamu atveju susiklosčiusios neordinarios situacijos, atsakovų nurodyti argumentai dėl UAB „Medicinos strategija“ ir Unijos susitarimo, sudarant Paskolos sutartį, kad pajus bus įskaitytas paskolai dengti, dėl Unijoje galiojusios praktikos, negali būti pagrindas nesivadovauti įstatymo pirmiau aptartu teisiniu reglamentavimu dėl pajinio įnašo esmės ir paskirties, jo grąžinimo išstojančiam iš Unijos nariui sąlygų ir tvarkos. Teismas prieina prie išvados, kad, nepaisant šioje byloje nustatytų išskirtinių aplinkybių, negali būti taikomos prievolės pasibaigimą įskaitymu reglamentuojančios teisės normos, nes dėl pirmiau išdėstytų motyvų nėra joms taikyti būtinų sąlygų (CK 6.130 straipsnis).

42Apibendrinant išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad atsakovų argumentai, jog, atsižvelgiant į Unijoje buvusią paskolų dengimo pajiniais įnašais praktiką, Unijai yra grąžinta visa paskolos suma, negali būti pagrindas ieškinio reikalavimui dėl 35 800 Lt negrąžintos paskolos dalies priteisimo atmesti. Dėl to ieškovui iš atsakovų solidariai priteisiama 35 800 Lt negrąžintos paskolos (CK 6.873 straipsnio 1 dalis, 6.81 straipsnio 1 dalis; Paskolos sutarties 3.1, 4.1 punktai; Laidavimo sutarčių 2.1, 3.2, 3.3, 8.2 punktai).

43Dėl palūkanų ir delspinigių priteisimo

44Ieškovas, be reikalavimo priteisti iš atsakovų solidariai negrąžintą paskolos dalį, remdamasis Paskolos sutarties 4.4 punkto nuostatomis, prašo priteisti 3369,18 Lt palūkanų nuo paskolos grąžinimo termino pabaigos 2012-12-25 iki 2013-08-27, taip pat 32 399 Lt delspinigių, apskaičiuotų nuo 2012-12-25 iki 2013-08-27 (T. 1, b. l. 33).

45Spręsdamas dėl šių reikalavimų tenkinimo, teismas atsižvelgia į šioje konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes, dėl kurių atsakovas UAB „Medicinos strategija“ negrąžino iki Paskolos sutarties termino pabaigos (2012-12-25) paskolos dalies.

46Jau nurodyta, kad atsakovų paaiškinimų, apklaustų kaip liudytojų buvusių Nacionalinės kredito unijos Kreditų valdymo grupės vadovo S. V. ir Klientų aptarnavimo vadovės A. A. parodymų, taip pat rašytinio įrodymo – Nacionalinės kredito unijos valdybos 2012-12-07 posėdžio protokolo – turinio analize, patvirtina, jog, sudarydamos Paskolos sutartį, šalys susitarė, jog pajaus įnašo dalis – 35 800 Lt – galės būti panaudota paskutinei paskolos įmokai dengti, ir šis susitarimas buvo įgyvendinamas. Atsakovo UAB „Medicinos strategija“ vadovei 2012-11-28 nuvykus į Uniją, jai buvo pateikti tokie duomenys: palūkanos iki 2012-12-25 – 488,89 Lt, paskolos likutis – 41 905,10 Lt, iš viso – 42 393,99; išskirta pajaus suma – 35 800 Lt ir nurodyta mokėti 6593,99 Lt (T. 3, b. l. 30). Liudytoja A. A., tiesiogiai bendravusi su UAB „Medicinos strategija“ atstove, teismo posėdyje patvirtino, kad tokia Paskolos įmokų dengimo pajiniais įnašais praktika Unijoje buvo įprasta, per visą jos darbo Unijoje nuo 2007 m. spalio mėn. laiką tokio pobūdžio rašymai buvo tenkinami visiškai, per penkerius metus nebuvo nė vieno atvejo, kad pajus nebūtų įskaitytas paskolai dengti (2014-09-18 teismo posėdžio garso įrašas 01:33:51-01:52:51) (T. 3, b. l. 41). Liudytoja patvirtino, kad 2012-11-28 atvykusiai atsakovo atstovei ji pateikė duomenis apie paskutinės paskolos įmokos sumą (6593,99 Lt), atskaičius pajaus sumą (T. 3, b. l. 30). Iš Unijos valdybos 2012-12-07 posėdžio protokolo turinio galima daryti pagrįstą išvadą, kad Valdyba sprendė, jog tuo atveju, jeigu atsakovas padengs likusios paskolos sumos ir pajinio įnašo sumos skirtumą, pajinis įnašas bus grąžintas ir įskaitytas likusiai paskolos įmokai padengti. Nurodytas skirtumo suma nedidelė – 6593,99 Lt. Šią sumą atsakovas sumokėjo 2012-12-21, nepažeisdamas galutinio paskolos grąžinimo termino (2012-12-25).

47Teismo vertinimu, nagrinėjamoje byloje nustatytos neordinarios aplinkybės, susijusios su ieškovo Nacionalinės kredito unijos ir atsakovo UAB „Medicinos strategija“ sudarytos Paskolos sutarties tinkamu įvykdymu, sumokant paskutinę įmoką, teikia pakankamą pagrindą daryti išvadą, kad tokioje situacijoje priteisimas iš atsakovų ne tik ginčo objektu tapusios paskolos sumos (35 800 Lt), bet ir po paskolos grąžinimo termino pabaigos apskaičiuotų palūkanų, be to, delspinigių neatitiktų bendrųjų teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų (CK 1.5 straipsnis).

48Darydamas tokią išvadą, teismas, be kitų, pirmiau aptartų šios konkrečios bylos aspektų, atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovas UAB „Medicinos strategija“ Sutarties galiojimo metu iš esmės tinkamai ir laiku vykdė sutartinius įsipareigojimus (T. 1, b. l. 39-40). Be to, nagrinėjant bylą nustatyta, kad 35 800 Lt paskolos suma, už kurią apskaičiuotos prašomos priteisti palūkanos, delspinigiai, atsakovas realiai nesinaudojo, nes, sudarius Paskolos sutartį, ji buvo pervesta į pajaus sąskaitą kaip pajinis įnašas, tačiau visą Paskolos sutarties galiojimo laikotarpį, atsakovas mokėjo palūkanas ir už nurodytą pinigų sumą, kuri turėjo būti grąžinta su paskutine įmoka 2012-12-25. Palūkanų, delspinigių skaičiavimas tokioje, kaip šiuo konkrečiu atveju susiklosčiusioje situacijoje, pažeistų ginčo šalių teisių ir teisėtų interesų pusiausvyrą.

49Teismas, ištyręs ir įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, atsižvelgdamas į šioje konkrečioje byloje nustatytas neordinarias aplinkybes, sprendžia, kad, ieškinio reikalavimai priteisti iš atsakovų palūkanas ir delspinigius – netenkintini (CK 1.5 straipsnis; CPK 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis).

50Dėl procesinių palūkanų

51Ieškovas pareiškė prašymą priteisti iš atsakovų solidariai procesines palūkanas, tačiau nenurodė jų dydžio. Tokiu atveju teismas vadovaujasi įstatymo nuostatomis.

52Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų plenarinė sesija 2011-12-29 nutarime, priimtame civilinėje byloje Nr. 3P-3-537/2011, išaiškino, kad jeigu pagrindinis skolininkas negrąžina paskolos ir dėl jos priteisimo teisme pareiškiamas ieškinys už skolininką laidavusiam asmeniui, kuris irgi geruoju nevykdė savo prievolės pagal laidavimo sutartį, tai savo prievolės nevykdęs laiduotojas yra tinkamas skolininkas CK 6.37 straipsnio 2 dalies prasme dėl procesinių palūkanų priteisimo. Tokia laiduotojo prievolė sumokėti procesines palūkanas yra grindžiama jo, kaip laiduotojo, asmeninės prievolės pažeidimu. Laiduotojui neįvykdžius prievolės už skolininką, atsiranda nauji prievoliniai teisiniai santykiai – sutartinės civilinės atsakomybės teisiniai santykiai, kurie tęsiasi iki laiduotojas įvykdo prievolę už skolininką. Laiduotojui neįvykdžius prievolės, kreditorius įgyja naują teisę – teisę reikalauti procesinių palūkanų, o laiduotojas įgyja naują pareigą – pareigą sumokėti kreditoriui palūkanas, atsiradusias dėl prievolės neįvykdymo. Prievolę sumokėti procesines palūkanas kreditoriui įvykdęs laiduotojas neįgyja teisės reikalauti iš skolininko sumokėtos procesinių palūkanų sumos, nes tokių palūkanų mokėjimas nėra pagrindinio skolininko prievolė, o civilinė atsakomybė procesinių palūkanų forma laiduotojui taikoma dėl jo paties neteisėtų veiksmų.

53Nagrinėjamu atveju, spręsdamas dėl priteistinų procesinių palūkanų dydžio, teismas atsižvelgia į tai, kad pagrindinis skolininkas UAB „Medicinos strategija“ ir vienas iš laiduotojų UAB „GK klinika“ yra juridiniai asmenys, todėl iš jų priteistinos 6 proc., dydžio procesinės palūkanos, o iš laiduotojų fizinių asmenų – 5 proc. dydžio procesinės palūkanos (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1, 2 dalys).

54Dėl bylinėjimosi išlaidų

55Patenkinus ieškinio dalį, šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos proporcingai patenkintų ir atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

56Ieškovas prašė priteisti iš atsakovų ir viso 71 568,18 Lt, priteista – 35 800 Lt, taigi ieškinys patenkintas 50 proc., atitinkamai atmesta 50 proc. ieškinio reikalavimų.

57Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį, šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

58Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, pasisakant dėl teisės normų, reglamentuojančių išlaidų už advokato teisinę pagalbą atlyginimą, yra išaiškinta, jog ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o kitos dalies išlaidų nepriteisia. Teismas, spręsdamas dėl tokių išlaidų dydžio, turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. IR-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nurodytus kriterijus, bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-28 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008; 2011-02-07 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2011).

59Spręsdamas šioje civilinėje byloje ginčo šalių patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą, teismas atsižvelgia į tai, kad nagrinėta byla vertintina kaip sudėtinga tiek faktinių aplinkybių, tiek teisės klausimų požiūriu. Nustatydamas atlygintiną išlaidų dydį, teismas atsižvelgia į Rekomendacijose nurodytus maksimalius užmokesčio dydžius, galimas advokatų (advokato padėjėjų) darbo ir laiko sąnaudas, parengtų procesinių dokumentų kiekį, pobūdį, turinį.

60Rekomenduojami priteistini maksimalūs užmokesčio už advokato (advokato padėjėjo) paslaugas dydžiai apskaičiuojami taikant koeficientus, kurių pagrindu imama Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (toliau – MMA) – 1000 Lt. Už advokato padėjėjo teisines paslaugas skaičiuojama 80 proc. Rekomendacijų 8 punkte nurodyto maksimalaus užmokesčio.

61Ieškovas nurodė, kad dėl šios bylos nagrinėjimo patyrė iš viso 9210 Lt teisinės pagalbos išlaidų (T. 3, b. l. 7-8). Pagal ieškovo pateiktus įrodymus, ieškovas turėjo 3250 Lt (450 Lt, 500 Lt, 900 Lt, 400 Lt, 750 Lt, 250 Lt) išlaidų už ieškinio, dubliko parengimą. Pagal Rekomendacijas maksimalus rekomenduojamas atlygis už ieškinio parengimą – 3000 Lt, dubliko – 1750 Lt (Rekomendacijų 7, 8.2, 8.3 punktai). Atsižvelgiant į byloje kilusio ginčo pobūdį, parengtų procesinių dokumentų turinį, medžiagos, rinktos ir analizuotos rengiant šiuos procesiniu dokumentus, apimtį, darytina išvada, kad ieškovo nurodyta 950 Lt išlaidų (450 Lt advokato padėjėjai, 500 Lt advokatei) ieškiniui parengti suma yra pagrįsto dydžio. Remdamasis pirmiau nurodytais kriterijais, teismas taip pat pripažįsta pagrįsta, todėl atlygintina 1300 Lt (750 Lt advokato padėjėjai, 250 Lt advokatei) išlaidų dublikui parengti sumą; šiam procesiniam dokumentui parengti, atsižvelgiant į atsakovų atsiliepimuose nurodytus nesutikimo su ieškinį argumentus, reikėjo daugiau darbo ir laiko sąnaudų. Teismo vertinimu, ieškovas tinkamai nepagrindė 1000 Lt išlaidų už ieškinio ir dubliko, jų priedų bei lydraščių parengimą (750 Lt advokato padėjėjai, 250 Lt advokatei) dydžio. Nagrinėjamu atveju pagrįsta ir atlygintina teismas pripažįsta 500 Lt dydžio nurodytų išlaidų sumą. Ieškovas nurodė, kad turėjo 1500 Lt išlaidų už atstovės pasirengimą 2014-03-25 teismo posėdžiui, vykimą į Vilnių ir atstovavimą šiame posėdyje. Teismas pažymi, kad nepateikta duomenų, kiek sugaišta laiko atstovui rengiantis 2014-03-25 teismo posėdžiui, taip pat konkrečių įrodymų apie faktines kelionės iš Kauno į Vilnių išlaidas. Todėl teismas sprendžia tik dėl išlaidų už atstovo dalyvavimą 2014-03-25 teismo posėdyje išlaidų atlyginimo, be kita ko, įvertindamas ir tai, kad akivaizdu, jog ieškovo atstovė skyrė laiko pasirengti šiam posėdžiui. Šis posėdis truko vieną valandą, jame priimtas atsakovų priešieškinis, išspręsti tolesnės proceso eigos klausimai (T. 2, b. l. 68). Pagal Rekomendacijų 7, 8.18 punktų nuostatas, rekomenduojamas maksimalus užmokestis už vieną atstovavimo teisme valandą – 150 Lt. Šiuo konkrečiu atveju, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovo atstovė, nežinodama apie atsakovų ketinimą pareikšti priešieškinį, rengėsi bylos nagrinėjimui šiame posėdyje iš esmės, teismas pripažįsta, kad yra ieškovas turi teisę į 400 Lt išlaidų, susijusių su atstovo pasirengimu 2014-03-25 teismo posėdžiui ir dalyvavimui jame atlyginti. Už pasirengimą 2014-05-20 posėdžiui ir atstovavimą jame ieškovas nurodė patyręs 1125 Lt išlaidų. Atsižvelgdamas į tai, kad iki nurodyto posėdžio ieškovo atstovės parengė atsiliepimą į priešieškinį (T. 2, b. l. 75), kurį atsakovai atsiėmė 2014-05-20 teismo posėdyje (T. 2, b. l. 134-135), rengėsi posėdžiui ir dėl priešieškinio, atsikirtimams į kurį pagrįsti teko analizuoti papildomą medžiagą, teikti papildomus įrodymus, į posėdžio trukmę (pusantros valandos), teismas prieina prie išvados, kad ieškovo nurodyta 1125 Lt išlaidų suma yra pagrįsta. Iš ieškovo nurodytos 133 Lt išlaidų sumos pranešimams, siųstiems laiduotojams, parengti pagrįsta pripažintina 60 Lt suma. Ieškovas pateikė įrodymus, kad už prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas parengimą, atstovės pasirengimą 2014-09-18 teismo posėdžiui, vykimą į jį, atstovavimą šiame posėdyje sumokėjo 1750 Lt (T. 3, b. l. 21). Už prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas parengimą pagrįsta pripažintina 120 Lt suma (Rekomendacijų 7, 8.16 punktai). Atsižvelgdamas į tai, kad 2014-09-18 teismo posėdyje byla buvo išnagrinėta iš esmės, posėdis truko daugiau kaip tris valandas, įvertindamas ieškovo atstovės galimas laiko ir darbo sąnaudas rengiantis šiam posėdžiui, teismas pagrįsta pripažįsta 800 Lt sumą (Rekomendacijų 5, 7, 8.18, 11 punktai). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovas nepateikė įrodymų apie faktiškai patirtas kelionės į teismo posėdį išlaidas. Teismas neturi pagrindo atlygintinas kelionės išlaidas apskaičiuoti pagal kelionėje sugaištą laiką ir advokato vienos darbo valandos įkainį. Teismas pripažįsta pagrįstomis ir atlygintinomis ieškovo išlaidas, turėtas dėl laikinųjų apsaugos priemonių atsakovų turtui taikymo – 1452 Lt (T. 3, b. l. 23-26).

62Apibendrinant nurodytus motyvus, pagrįstomis pripažintinos 6707 Lt iš ieškovo nurodytų 9210 Lt išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad patenkinta 50 proc. ieškinio reikalavimų, ieškovas turį teisę į 50 proc. pagrįstomis pripažintų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, t. y. į 3353,50 Lt. Šios išlaidos ieškovui priteistinos iš visų keturių atsakovų lygiomis dalimis, t. y. iš kiekvieno po 838,37 Lt (žr., pvz. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012-01-24 nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-999-302/2012).

63Atsakovas UAB „GK klinika“ pateikė įrodymus, kad turėjo 2420 Lt išlaidų už tripliko į ieškovo dubliką parengimą, 1815 Lt išlaidų už priešieškinio parengimą, 1845,25 Lt išlaidų už pareiškimo dėl priešieškinio atsiėmimo parengimą ir galutinės atsakovų pozicijos suformulavimą (T. 3, b. l. 31-32, 33-34, 35-36). Pažymėtina, kad pagal Rekomendacijų 7, 8.3 punktus, už tripliko parengimą maksimalus rekomenduotinas atlygis – 1750 Lt. Nagrinėjamu atveju teismas, atsižvelgdamas į byloje kilusio ginčo specifiką, sudėtingumą, taip pat į atsakovo atstovo galimas darbo ir laiko sąnaudas rengiant atsiliepimą į ieškinį, mano esant teisinga pripažinti pagrįstu didesnį, negu Rekomendacijose nurodytas maksimalus atlygis, atlyginimą už tripliko parengimą (Rekomendacijų 11 punktas). Atlygintina pripažintina 2000 Lt suma. Dėl išlaidų už priešieškinio parengimą teismas pažymi, kad priešieškinis atsakovų buvo atsiimtas, nepradėjus jo nagrinėti iš esmės, todėl jo parengimo išlaidos neatlygintinos.

64Iš atsakovo pateiktų įrodymų matyti, kad dėl pareiškimo atsiimti priešieškinį ir galutinės atsakovų pozicijos byloje suformulavimą atsakovas Atsakovo UAB „GK klinika“ patyrė 1210 Lt, už advokato dalyvavimą 2014-05-20 teismo posėdyje – 635,25 Lt išlaidų (T. 3, b. l. 35).

65Spręsdamas dėl šių išlaidų atlyginimo, teismas atsižvelgia į tai, kad pagal kito solidaraus atsakovo UAB „Medicinos strategija“ pateiktus įrodymus, jis atstovui sumokėjo už to paties procesinio dokumento parengimą ir už atstovavimą tame pačiame teismo posėdyje (T. 2, b. l. 125-133; T. 3, b. l. 37-38).

66Pagal Rekomendacijų 8.16 punktą, už kitų dokumentų, susijusių su atstovavimu bylų procese parengimą, rekomenduotinas maksimalus atlygintinas dydis yra 120 Lt. Atsižvelgiant į pateikto procesinio dokumento pobūdį ir turinį, vadovaudamasis, be kita ko, Rekomendacijų 11 punkto nuostatomis, darytina išvada, kad pagrįstomis pripažintinos kiekvieno iš atsakovų patirtos 120 Lt dydžio išlaidos už nurodyto procesinio dokumento parengimą.

67Dėl atsakovų nurodytų išlaidų už advokato dalyvavimą 2014-05-20 teismo posėdyje atlyginimo pažymėtina tai, kad, minėta, maksimalus rekomenduotinas atlygis už vieną atstovavimo teisme valandą yra 150 Lt. 2014-05-20 teismo posėdis truko pusantros valandos. Jame išspręsti priešieškinio atsiėmimo, trečiųjų asmenų įtraukimo į bylą, papildomų dokumentų išreikalavimo ir liudytojų apklausos klausimai, nuspręsta kreiptis bylai reikšmingos informacijos į Lietuvos banką (T. 2, b. l. 134-135). Atsižvelgdamas į 2014-05-20 posėdžio reikšmę tolesnei proceso eigai, galimas atsakovų advokato darbo ir laiko sąnaudas rengiantis šiam posėdžiui, teismas pripažįsta atlygintinomis kiekvieno iš atsakovų patirtas 200 Lt išlaidas už atstovo teisinę pagalbą 2014-05-20 teismo posėdyje (Rekomendacijų 7, 8.18, 11 punktai).

68Byloje yra pateiktas atsakovo UAB „Medicinos strategija“ 2014-02-05 mokėjimo nurodymas dėl 6110,50 Lt sumokėjimo advokatui (T. 3, b. l. 39). Prie šio dokumento nepridėta įrodymų, už kokias teisines paslaugas sumokėta, todėl teismas negali išspręsti šių išlaidų atlyginimo klausimo.

69Apibendrinant, iš atsakovo UAB „GK klinika“ nurodytų bylinėjimosi išlaidų pagrįsta pripažintina 2320 Lt patirtų bylinėjimosi išlaidų suma. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovų atžvilgiu atmesta 50 proc. ieškinio reikalavimų, atsakovas turi teisę į 1160 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

70Iš atsakovo UAB „Medicinos strategija“ nurodytų bylinėjimosi išlaidų pagrįsta pripažintina 320 Lt suma, taigi šis atsakovas turi teisę į 160 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

71Dėl ieškovo inicijuoto teismo proceso valstybė patyrė 99 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis). Patenkinus ieškovo, kuris yra bankrutavusi įmonė, pagal įstatymą atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, ieškinio dalį, procesinių dokumentų įteikimo išlaidas valstybei turi atlyginti atsakovai, proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

72Patenkinus ieškinio dalį dėl 35 800 Lt iš atsakovų valstybės naudai priteistinas žyminis mokestis, mokėtinas už šią ieškinio dalį – 1074 Lt, taip pat 50 proc. procesinių dokumentų įteikimo išlaidų – 49,50 Lt, iš viso – 1123,50 Lt. Ši valstybei atlygintinų bylinėjimosi išlaidų suma priteistina iš visų atsakovų lygiomis dalimis, t. y. iš kiekvieno po – 280,87 Lt arba po 81 eurą.

73Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

74Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-10-07 nutartimi, ieškovo prašymu, pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – atsakovų turto areštą ieškinio sumai (T. 1, b. l. 69-70).

75Patenkinus ieškinio dalį, laikinosios apsaugos priemonės paliekamos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 straipsnio 3 dalis).

76Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150, 259, 260, 268, 270, 284 straipsniais, teismas

Nutarė

77patenkinti ieškinio dalį.

78Priteisti ieškovo Bankrutavusios nacionalinės kredito unijos (juridinio asmens kodas 112011454) naudai iš atsakovų UAB „Medicinos strategija“ (juridinio asmens kodas 300053447), UAB „GK Klinika“ (juridinio asmens kodas 300132179), K. B. (a. k. ( - ) G. G. B. (a. k. ( - ) solidariai 35 800 (trisdešimt penkis tūkstančius aštuonis šimtus) Lt skolos.

79Priteisti ieškovo Bankrutavusios nacionalinės kredito unijos (juridinio asmens kodas 112011454) naudai iš atsakovų solidariai procesines palūkanas už priteistą 35 800 (trisdešimt penkių tūkstančių aštuonių šimtų) Lt sumą nuo bylos iškėlimo 2013-10-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo: iš atsakovų UAB „Medicinos strategija“ (juridinio asmens kodas 300053447), UAB „GK Klinika“ (juridinio asmens kodas 300132179) – 6 proc. dydžio, iš atsakovų K. B. (a. k. ( - ) G. G. B. (a. k. ( - ) – 5 proc. dydžio.

80Priteisti ieškovo Bankrutavusios nacionalinės kredito unijos (juridinio asmens kodas 112011454) naudai iš atsakovų UAB „Medicinos strategija“ (juridinio asmens kodas 300053447), UAB „GK Klinika“ (juridinio asmens kodas 300132179), K. B. (a. k. ( - ) G. G. B. (a. k. ( - ) po 838,37 Lt (po aštuonis šimtus trisdešimt aštuonis litus 37 ct) bylinėjimosi išlaidų.

81Priteisti iš ieškovo Bankrutavusios nacionalinės kredito unijos (juridinio asmens kodas 112011454) atsakovui UAB „Medicinos strategija“ (juridinio asmens kodas 300053447) 160 (vieną šimtą šešiasdešimt) Lt, o atsakovui UAB „GK Klinika“ (juridinio asmens kodas 300132179) – 1160 (vieną tūkstantį vieną šimtą šešiasdešimt) Lt bylinėjimosi išlaidų.

82Priteisti iš atsakovų UAB „Medicinos strategija“ (juridinio asmens kodas 300053447), UAB „GK Klinika“ (juridinio asmens kodas 300132179), K. B. (a. k. ( - ) G. G. B. (a. k. ( - ) po 280,87 Lt (po du šimtus aštuoniasdešimt litų 87 ct) arba po 81 (po aštuoniasdešimt vieną) eurą bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą (sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. ( - ), AB bankas „Swedbank“ arba sąskaitą Nr. ( - ), banko Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, įmokos kodas 5660). Mokėjimo kvitus būtina pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

83Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-10-07 nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

84Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant R.... 2. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš solidariai atsakovų... 3. Ieškinyje nurodoma, kad atsakovas UAB „Medicinos strategija“ ieškovui... 4. Atsiliepime į ieškinį atsakovas UAB „Medicinos strategija“ nurodė, kad... 5. Atsiliepime į ieškinį atsakovai K. B., G. G. B., UAB „GK klinika“... 6. Dublike ieškovas nurodė, kad atsakovas UAB „Medicinos strategija“, 2010... 7. Triplike atsakovas UAB „Medicinos strategija“ nurodė, kad ieškovo... 8. Triplike atsakovai K. B., G. G. B., UAB „GK klinika“ nurodė, kad,... 9. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, A. Ž.... 10. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, Ž. P. ir A. V.... 11. Teismo posėdyje ieškovo atstovės, remdamosi procesiniuose dokumentuose... 12. Teismo posėdyje atsakovo UAB „Medicinos strategija“ atstovai direktorė M.... 13. Teismo posėdyje atsakovas K. B. nurodė, kad, sudarant Paskolos sutartį, su... 14. Ieškinys tenkintinas iš dalies... 15. Byloje nustatyta, kad atsakovas UAB „Medicinos strategija“ ieškovui... 16. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovas UAB „Medicinos... 17. Iš byloje esančio Nacionalinės kredito unijos valdybos 2012-12-07 posėdžio... 18. Lietuvos banko valdybos 2012-12-13 nutarimu nutarta paskelbti Nacionalinės... 19. Byloje nėra įrodymų, iš kurių teismas galėtų spręsti, kad po Unijos... 20. Bylos duomenimis, atsakovas UAB „Medicinos strategija“ pajaus sumą... 21. Unijos laikinasis administratorius 2013-01-03 rašte UAB „Medicinos... 22. Atsakovas UAB „Medicinos strategija“ 2013-01-25 raštu kreipėsi į Unijos... 23. Vilniaus apygardos teismo 2013-02-15 nutartimi iškelta Nacionalinės kredito... 24. Ieškovo pateiktoje pažymoje (2013-08-27 duomenimis) dėl atsakovo UAB... 25. Ieškovo bankroto administratorius 2013-08-29 išsiuntė atsakovams pranešimus... 26. Iš 2013-08-28 pažymos apie Unijoje esančias UAB „Medicinos strategija“... 27. Dėl prievolės pagal Paskolos sutartį pasibaigimo įskaitymu ... 28. Nagrinėjamoje byloje šalių ginčas kilo dėl to, ar pagal 2010-07-26... 29. Ieškovo teigimu, atsakovas UAB „Medicinos strategija“ nėra grąžinęs 35... 30. Teismas pripažįsta teisiškai pagrįstais ieškovo argumentus, kad tam, jog... 31. Nagrinėjamu atveju atsakovas UAB „Medicinos strategija“ laikosi pozicijos,... 32. Teismas neturi teisinio pagrindo pripažinti pagrįstais tokių atsakovo... 33. Nagrinėjamos bylos aspektu pažymėtina tai, kad atsakovas UAB „Medicinos... 34. Nagrinėjamu atveju atsakovų paaiškinimų, apklaustų kaip liudytojų... 35. Tokį ginčo šalių susitarimą patvirtina ir Paskolos sutarties šalių... 36. Pripažintini teisiškai pagrįstais ieškovo argumentai, kad atsakovo... 37. Pagal aptartą teisinį reglamentavimą, atsakovas UAB „Medicinos... 38. Atsižvelgiant į aptartą teisinį reglamentavimą ir šioje byloje nustatytas... 39. Atsakovai, nesutikdami su ieškiniu, remiasi Unijoje susiklosčiusia pajų... 40. Apklausti kaip liudytojai buvęs Nacionalinės kredito unijos Kreditų valdymo... 41. Teismo nuomone, nepaisant nagrinėjamu atveju susiklosčiusios neordinarios... 42. Apibendrinant išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad atsakovų... 43. Dėl palūkanų ir delspinigių priteisimo... 44. Ieškovas, be reikalavimo priteisti iš atsakovų solidariai negrąžintą... 45. Spręsdamas dėl šių reikalavimų tenkinimo, teismas atsižvelgia į šioje... 46. Jau nurodyta, kad atsakovų paaiškinimų, apklaustų kaip liudytojų buvusių... 47. Teismo vertinimu, nagrinėjamoje byloje nustatytos neordinarios aplinkybės,... 48. Darydamas tokią išvadą, teismas, be kitų, pirmiau aptartų šios... 49. Teismas, ištyręs ir įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą,... 50. Dėl procesinių palūkanų ... 51. Ieškovas pareiškė prašymą priteisti iš atsakovų solidariai procesines... 52. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus... 53. Nagrinėjamu atveju, spręsdamas dėl priteistinų procesinių palūkanų... 54. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 55. Patenkinus ieškinio dalį, šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos... 56. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovų ir viso 71 568,18 Lt, priteista –... 57. Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį, šalies išlaidos, susijusios su advokato ar... 58. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, pasisakant dėl teisės normų,... 59. Spręsdamas šioje civilinėje byloje ginčo šalių patirtų bylinėjimosi... 60. Rekomenduojami priteistini maksimalūs užmokesčio už advokato (advokato... 61. Ieškovas nurodė, kad dėl šios bylos nagrinėjimo patyrė iš viso 9210 Lt... 62. Apibendrinant nurodytus motyvus, pagrįstomis pripažintinos 6707 Lt iš... 63. Atsakovas UAB „GK klinika“ pateikė įrodymus, kad turėjo 2420 Lt... 64. Iš atsakovo pateiktų įrodymų matyti, kad dėl pareiškimo atsiimti... 65. Spręsdamas dėl šių išlaidų atlyginimo, teismas atsižvelgia į tai, kad... 66. Pagal Rekomendacijų 8.16 punktą, už kitų dokumentų, susijusių su... 67. Dėl atsakovų nurodytų išlaidų už advokato dalyvavimą 2014-05-20 teismo... 68. Byloje yra pateiktas atsakovo UAB „Medicinos strategija“ 2014-02-05... 69. Apibendrinant, iš atsakovo UAB „GK klinika“ nurodytų bylinėjimosi... 70. Iš atsakovo UAB „Medicinos strategija“ nurodytų bylinėjimosi išlaidų... 71. Dėl ieškovo inicijuoto teismo proceso valstybė patyrė 99 Lt procesinių... 72. Patenkinus ieškinio dalį dėl 35 800 Lt iš atsakovų valstybės naudai... 73. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 74. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-10-07 nutartimi, ieškovo prašymu,... 75. Patenkinus ieškinio dalį, laikinosios apsaugos priemonės paliekamos galioti... 76. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150, 259, 260,... 77. patenkinti ieškinio dalį.... 78. Priteisti ieškovo Bankrutavusios nacionalinės kredito unijos (juridinio... 79. Priteisti ieškovo Bankrutavusios nacionalinės kredito unijos (juridinio... 80. Priteisti ieškovo Bankrutavusios nacionalinės kredito unijos (juridinio... 81. Priteisti iš ieškovo Bankrutavusios nacionalinės kredito unijos (juridinio... 82. Priteisti iš atsakovų UAB „Medicinos strategija“ (juridinio asmens kodas... 83. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-10-07 nutartimi pritaikytas laikinąsias... 84. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas...