Byla 2-3059-656/2013
Dėl BUAB „Tilto Street Investments“ 2012-03-16 kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Andrius Ignotas, rašytinio proceso tvarka nagrinėdamas kreditorių UAB „AS Development“, UAB „SIV projektai“, UAB „SIV statyba“ skundą bankrutuojančiai UAB „Tilto Street Investments“ dėl BUAB „Tilto Street Investments“ 2012-03-16 kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2Bankrutuojančios UAB „Tilto Street Investments“ kreditoriai UAB „AS Development“, UAB „SIV projektai“, UAB „SIV statyba“ skundu prašo nelaikyti 2012-03-16 įvykusio Bankrutuojančios UAB „Tilto Street Investments“ kreditorių susirinkimo pirmuoju kreditorių susirinkimu, o jame priimtą nutarimą pripažinti negaliojančiu visa apimtimi.

3Nurodė, kad 2012-03-16 bankrutuojančios UAB „Tilto Street Investments“ kreditorių susirinkime nutarta atidėti kreditorių susirinkimą 2012-04-02 datai. 2012-03-16 susirinkimas neteisėtai įvardintas kaip pirmasis kreditorių susirinkimas ir jame priimtas nutarimas, nepriklausomai nuo jo prasmės yra negaliojantis, o bankroto administratorius įpareigotinas pirmojo kreditorių susirinkimo sušaukimo klausimą spręsti iš naujo.

4Pareiškėjų tvirtinimu, LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau - LR ĮBĮ) 22 str. 1 d. numato būtinąją pirmojo bankrutuojančios bendrovės kreditorių susirinkimo sušaukimo sąlygą, t.y. ne vėliau nei per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos. Tai reiškia, kad nesant įsiteisėjusios teismo nutarties, kuria yra patvirtinami bankrutuojančios bendrovės kreditorių reikalavimai, pats pirmojo kreditorių susirinkimo sušaukimo faktas minėtoje bankrutuojančioje bendrovėje nėra galimas. Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus apygardos teismo 2012-01-31 nutartis, kuria buvo patvirtinti bankrutuojančios UAB „Tilto Street Investments“ kreditorių reikalavimai, buvo apskųsta apeliacine tvarka (atskirasis skundas priimtas 2012-03-27 teisėjo rezoliucija), todėl 2012-03-16 susitikimas niekaip negalėjo būti laikomas pirmuoju kreditorių susirinkimu, esant dar neįsiteisėjusiai Vilniaus apygardos teismo 2012-01-31 nutarčiai.

5Kreditorius AB SEB bankas atsiliepime į skundą nurodo, jog nėra pagrindo naikinti ginčijamą nutarimą pareiškėjų nurodytais pagrindais. Pareiškėjai praleido 14 dienų terminą skundui dėl kreditorių susirinkimo pateikti. Be to, pareiškėjai nenurodė, kokios jų teisės ginčijamu nutarimu yra pažeistos, juo labiau, kad nutarimas priimtas pareiškėjų atstovo siūlymu. Todėl už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis yra pagrindas skirti pareiškėjams baudą.

6Bankroto administratorius atsiliepime prašo skundą atmesti. Nurodo, kad pareiškėjai praleido terminą skundui paduoti. Susirinkimo sušaukimo dieną teismo nutartis dėl kreditorių sąrašo patvirtinimo buvo įsiteisėjusi, nebuvo pažeistos kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo procedūros, todėl nėra pagrindo susirinkimo nutarimo naikinimui. Pareiškėjai jau yra pareiškę skundą dėl 2012-04-02 kreditorių susirinkimo. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 5 d. nutartimi šį skundą atmetė, o Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. sausio 17 d. nutartimi paliko apygardos teismo sprendimą nepakeistą. Pareiškėjai, reikšdami nepagrįstus skundus, vilkina bankroto procesą, pažeidžia proceso koncentraciją, operatyvumą, dėl ko prašo pareiškėjams skirti 2500 Lt baudą.

7Antstolis D. T. prašo sprendimą priimti teismo nuožiūra.

8Skundas atmestinas.

9Vilniaus apygardos teismo 2011-09-08 nutartimi UAB „Tilto Street Investments“ iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirta UAB „Valeksa“. Nutartis įsiteisėjusi.

10Dėl ieškinio senaties.

11Pareiškėjai skundžia 2012-03-16 bankrutuojančios UAB „Tilto Street Investments“ kreditorių susirinkimą.

12Ginčo santykius reglamentuojančio Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalis nustato, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. 2012-03-16 kreditorių susirinkime dalyvavo visų trijų pareiškėjų atstovai. Todėl pareiškėjai skundą turėjo teisę paduoti iki 2012-03-30. Tuo tarpu skundas teismui paduotas tik 2012-05-25, t.y. beveik du mėnesius praleidus ieškinio senaties terminą nutarimui skųsti. Bankroto administratorius bei AB SEB bankas prašo taikyti senatį, o pareiškėjai neprašo atnaujinti skundo padavimo termino. Dėl aptartų aplinkybių yra pagrindas skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo atmesti.

13Dėl skundo argumentų.

14Pareiškėjų tvirtinimu, UAB „Tilto Street Investments“ bankroto administratorius neturėjo teisės 2012-03-16 sušaukti pirmojo kreditorių susirinkimo, nes nebuvo įsiteisėjusi teismo nutartis, kuria patvirtintas kreditorių sąrašas.

15Teismas šį argumentą atmeta kaip nepagrįstą.

16Kreditorių susirinkimo sušaukimo procedūra reglamentuojama ĮBĮ 22 straipsnyje. ĮBĮ 22 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pirmasis kreditorių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo.

17Vilniaus apygardos teismo 2012-01-31 nutartimi patvirtintas BUAB „Tilto Street Investments“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas (civilinė byla Nr.B2-533-656/212) bendrai 22.165.948,38 Lt sumai. Nutarties kopija buvo išsiųsta bankroto administratoriui ir įteikta 2012-02-02. Atsižvelgiant į tai, kad iki 2012-03-16 nutartis, kuria buvo patvirtintas kreditorių sąrašas, nebuvo apskųsta, todėl administratoriaus 2012-03-16 sušauktas pirmasis kreditorių susirinkimas atitiko Įmonių bankroto įstatymų nuostatas.

18Be to, nors po kreditorių susirinkimo kreditorius UAB „ACDC“ ir pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012-01-31 nutarties dėl BUAB „Tilto Street Investments“ kreditoriaus AB SEB banko 3.505.621,18 Lt dalies kreditorinio reikalavimo pagrįstumo, tačiau nesutiktina, kad ši aplinkybė turi įtakos 2012-03-16 kreditorių susirinkimo teisėtumui. Nesutiktina su pareiškėjų argumentu, jog Vilniaus apygardos teismo 2012-01-31 nutartis kreditorių susirinkimo dieną (2012-03-16) visa apimtimi buvo neįsiteisėjusi.

19CPK 182 straipsnio 2 punktas nustato, kad nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys (prejudiciniai faktai). Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr.2-4442-656/2012 išnagrinėtas ginčas dėl BUAB „Tilto Street Investments“ 2012-04-02 kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais pagal UAB „AS Development“, UAB „SIV projektai“, UAB „SIV statyba“ skundą, kuris, beje, buvo grindžiamas tais pačiais pareiškėjų argumentais. Teismas pastarojoje byloje konstatavo, kad ginčijama AB SEB banko reikalavimo dalis neįtakoja kreditorių balsų pasidalijimo, t.y. likusios 72,556 procentų visų teismo nutartimi patvirtintų reikalavimų sumos. Todėl teismas padarė išvadą, kad Vilniaus apygardos teismo 2012-01-31 nutartis neginčijamoje dalyje įsiteisėjo. Vadovaujantis aptartu prejudiciniu faktu, konstatuotina, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl kreditorių sąrašo patvirtinimo administratoriaus 2012-03-16 sušauktas pirmasis kreditorių susirinkimas nepažeidžia ĮBĮ nustatytos kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos.

20Pastebėtina ir tai, kad pareiškėjai nenurodė, o teismas ir nenustatė, kuo ginčijamas nutarimas pažeidė jų, kaip kreditorių interesus. 2012-03-16 kreditorių susirinkime visų trijų pareiškėjų atstovas R. V. G. pasiūlė atidėti susirinkimą dviejų savaičių laikotarpiui. Šiam pasiūlymui pritarė visi kreditoriai vienbalsiai (98 proc. teismo patvirtintų finansinių reikalavimų sumos).

21Įvertinus aptartas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad skundas atmestinas.

22Bankroto administratorius bei kreditorius AB SEB bankas prašo teismą skirti pareiškėjams baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Teismas šį prašymą atmeta. Teismo vertinimu, vien ta aplinkybė, kad pareiškėjai pareiškė du skundus dėl kreditorių susirinkimų (2012-03-16 ir 2012-04-02) tais pačiais pagrindais, o teismas juos atmetė, nesudaro pagrindo daryti išvadą, kad pareiškėjai piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis.

23Vadovaudamasis LR ĮBĮ 21 str. 2 p., 24 str. 5 d., LR CPK 290 str., 291 str. teismas

Nutarė

24Skundą atmesti.

25Prašymą dėl baudos skyrimo atmesti.

26Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Andrius Ignotas, rašytinio proceso tvarka... 2. Bankrutuojančios UAB „Tilto Street Investments“ kreditoriai UAB „AS... 3. Nurodė, kad 2012-03-16 bankrutuojančios UAB „Tilto Street Investments“... 4. Pareiškėjų tvirtinimu, LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau - LR ĮBĮ) 22... 5. Kreditorius AB SEB bankas atsiliepime į skundą nurodo, jog nėra pagrindo... 6. Bankroto administratorius atsiliepime prašo skundą atmesti. Nurodo, kad... 7. Antstolis D. T. prašo sprendimą priimti teismo nuožiūra.... 8. Skundas atmestinas.... 9. Vilniaus apygardos teismo 2011-09-08 nutartimi UAB „Tilto Street... 10. Dėl ieškinio senaties.... 11. Pareiškėjai skundžia 2012-03-16 bankrutuojančios UAB „Tilto Street... 12. Ginčo santykius reglamentuojančio Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5... 13. Dėl skundo argumentų.... 14. Pareiškėjų tvirtinimu, UAB „Tilto Street Investments“ bankroto... 15. Teismas šį argumentą atmeta kaip nepagrįstą.... 16. Kreditorių susirinkimo sušaukimo procedūra reglamentuojama ĮBĮ 22... 17. Vilniaus apygardos teismo 2012-01-31 nutartimi patvirtintas BUAB „Tilto... 18. Be to, nors po kreditorių susirinkimo kreditorius UAB „ACDC“ ir pateikė... 19. CPK 182 straipsnio 2 punktas nustato, kad nereikia įrodinėti aplinkybių,... 20. Pastebėtina ir tai, kad pareiškėjai nenurodė, o teismas ir nenustatė, kuo... 21. Įvertinus aptartas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad skundas atmestinas.... 22. Bankroto administratorius bei kreditorius AB SEB bankas prašo teismą skirti... 23. Vadovaudamasis LR ĮBĮ 21 str. 2 p., 24 str. 5 d., LR CPK 290 str., 291 str.... 24. Skundą atmesti.... 25. Prašymą dėl baudos skyrimo atmesti.... 26. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo...