Byla 2-1633/2013
Dėl kreditoriu susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojanciu uždarosios akcines bendroves „Tilto Street Investments“ bankroto byloje, civilines bylos Nr. 2-3059-656/2013, ir n u s t a t e : Ginco esme

1Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Nijole Piškinaite, teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo UAB „AS Development“, UAB „SIV projektai“, UAB „SIV statyba“ atskiraji skunda del Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 9 d. nutarties, kuria atmestas skundas del kreditoriu susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojanciu uždarosios akcines bendroves „Tilto Street Investments“ bankroto byloje, civilines bylos Nr. 2-3059-656/2013, ir n u s t a t e :

  1. Ginco esme

2Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugsejo 8 d. nutartimi iškele bankroto byla UAB „Tilto Street Investments“.

3Bankrutuojancios UAB „Tilto Street Investments“ kreditoriai UAB „AS Development“, UAB „SIV projektai“, UAB „SIV statyba“ kreipesi i teisma su skundu, kuriuo praše nelaikyti 2012 m. kovo 16 d/ ivykusio BUAB „Tilto Street Investments“ kreditoriu susirinkimo pirmuoju kreditoriu susirinkimu, o jame priimta nutarima pripažinti negaliojanciu visa apimtimi. Nurode, kad 2012 m. kovo 16 d. BUAB „Tilto Street Investments“ kreditoriu susirinkime nutarta atideti kreditoriu susirinkima 2012 m. balandžio 2 d., be to, 2012 m. kovo 16 d. susirinkimas neteisetai ivardintas kaip pirmasis kreditoriu susirinkimas ir jame priimtas nutarimas, nepriklausomai nuo jo prasmes, yra negaliojantis, o bankroto administratorius ipareigotinas pirmojo kreditoriu susirinkimo sušaukimo klausima spresti iš naujo. Paaiškino, kad IBI 22 straipsnio 1 dalis numato butinaja pirmojo bankrutuojancios bendroves kreditoriu susirinkimo sušaukimo salyga, t. y. ne veliau nei per 30 dienu nuo teismo nutarties patvirtinti kreditoriu reikalavimus isiteisejimo dienos. Tai reiškia, kad nesant isiteisejusios teismo nutarties, kuria yra patvirtinami bankrutuojancios bendroves kreditoriu reikalavimai, pats pirmojo kreditoriu susirinkimo sušaukimo faktas minetoje bankrutuojancioje bendroveje nera galimas. Atsižvelgiant i tai, kad Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 31 d. nutartis, kuria buvo patvirtinti bankrutuojancios UAB „Tilto Street Investments“ kreditoriu reikalavimai, buvo apskusta apeliacine tvarka (atskirasis skundas priimtas 2012 m. kovo 27 d. teisejo rezoliucija), todel 2012 m. kovo 16 d. susitikimas niekaip negalejo buti laikomas pirmuoju kreditoriu susirinkimu, esant dar neisiteisejusiai Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 31 d. nutarciai.

4II.

5Pirmosios instancijos teismo nutarties esme

6Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 9 d. nutartimi kreditoriu UAB „AS Development“, UAB „SIV projektai“, UAB „SIV statyba“ skunda atmete.

7Nurode, kad nagrinejamu atveju skundžiamas 2012 m. kovo 16 d. bankrutuojancios UAB „Tilto Street Investments“ kreditoriu susirinkimas. Ginco santykius reglamentuojancio IBI 24 straipsnio 5 dalis nustato, kad kreditoriu susirinkimo nutarimas gali buti apskustas teismui ne veliau kaip per 14 dienu nuo dienos, kuria kreditorius sužinojo arba turejo sužinoti apie nutarimo priemima. 2012 m. kovo 16 d. kreditoriu susirinkime dalyvavo visu triju pareiškeju atstovai. Todel pareiškejai skunda turejo teise paduoti iki 2012 m. kovo 30 d. Tuo tarpu skundas teismui paduotas tik 2012 m. gegužes 25 d., t. y. beveik du menesius praleidus ieškinio senaties termina nutarimui skusti. Bankroto administratoriui bei AB SEB bankui prašant taikyti senati, yra pagrindas skunda del kreditoriu susirinkimo nutarimo atmesti.

8Pasisakydamas del skundo argumentu, teismas pažymejo, kad kreditoriu susirinkimo sušaukimo procedura reglamentuojama IBI 22 straipsnyje. IBI 22 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pirmasis kreditoriu susirinkimas turi ivykti ne veliau kaip per 30 darbo dienu nuo teismo nutarties patvirtinti kreditoriu reikalavimus isiteisejimo. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 31 d. nutartimi patvirtintas BUAB „Tilto Street Investments“ kreditoriu ir ju finansiniu reikalavimu sarašas (civiline byla Nr.B2-533-656/212) bendrai 22 165 948,38 Lt sumai. Nutarties kopija buvo išsiusta bankroto administratoriui ir iteikta 2012 m. vasario 2 d.. Atsižvelgiant i tai, kad iki 2012 m. kovo 16 d. nutartis, kuria buvo patvirtintas kreditoriu sarašas, nebuvo apskusta, todel administratoriaus 2012 m. kovo 16 d. sušauktas pirmasis kreditoriu susirinkimas atitiko IBI nuostatas.

9Be to, nors po kreditoriu susirinkimo kreditorius UAB „ACDC“ ir pateike atskiraji skunda del Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 31 d. nutarties del BUAB „Tilto Street Investments“ kreditoriaus AB SEB banko 3 505 621,18 Lt dalies kreditorinio reikalavimo pagristumo, taciau nesutiktina, kad ši aplinkybe turi itakos 2012 m. kovo 16 d. kreditoriu susirinkimo teisetumui. Be to, CPK 182 straipsnio 2 punktas nustato, kad nereikia irodineti aplinkybiu, nustatytu isiteisejusiu teismo sprendimu kitoje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys (prejudiciniai faktai). Vilniaus apygardos teismo civilineje byloje Nr.2-4442-656/2012 išnagrinetas gincas del BUAB „Tilto Street Investments“ 2012 m. balandžio 2 d. kreditoriu susirinkimo nutarimu pripažinimo negaliojanciais pagal UAB „AS Development“, UAB „SIV projektai“, UAB „SIV statyba“ skunda, kuris, beje, buvo grindžiamas tais paciais pareiškeju argumentais. Teismas pastarojoje byloje konstatavo, kad gincijama AB SEB banko reikalavimo dalis neitakoja kreditoriu balsu pasidalijimo, t. y. likusios 72,556 procentu visu teismo nutartimi patvirtintu reikalavimu sumos. Todel teismas padare išvada, kad Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 31 d. nutartis negincijamoje dalyje isiteisejo. Vadovaujantis aptartu prejudiciniu faktu, konstatuotina, kad isiteisejus teismo nutarciai del kreditoriu sarašo patvirtinimo administratoriaus sušauktas pirmasis kreditoriu susirinkimas nepažeidžia IBI nustatytos kreditoriu susirinkimo sušaukimo tvarkos. Teismas nenustate, kuo gincijamas nutarimas pažeide ju, kaip kreditoriu interesus. 2012 m. kovo 16 d. kreditoriu susirinkime visu triju pareiškeju atstovas pasiule atideti susirinkima dvieju savaiciu laikotarpiui. Šiam pasiulymui pritare visi kreditoriai vienbalsiai (98 proc. teismo patvirtintu finansiniu reikalavimu sumos).

10III.

11Atskirojo skundo argumentai

12Atskiruoju skundu tretieji asmenys UAB „AS Development“, UAB „SIV projektai“, UAB „SIV statyba“ prašo šia teismo nutarti panaikinti ir klausima išspresti iš esmes, nelaikyti 2012 m. kovo 16 d. ivykusio BUAB „Tilto Street Investments“ kreditoriu susitikimo pirmuoju tokiu kreditoriu susirinkimu, o jame priimta nutarima pripažinti negaliojanciu visa apimtimi. Taip pat prašo išreikalauti visa civilines bylos Nr. Nr. 2-3059-656/2012 medžiaga. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas nurode, kad apeliantai yra praleide 14 dienu termina skundui paduoti, kas yra savarankiškas teisinis pagrindas skundui atmesti. Tokia išvada yra nepagrista faktine bylos medžiaga, padaryta neteisingai interpretuojant ieškinio senaties termino skaiciavimo taisykles. Savo skunde apeliantai aiškiai ivardino, kad duomenis apie 2012 m. kovo 16 d. sušaukta pirmaji bankrutuojancios UAB „Tilto Street Investments“ kreditoriu susirinkima ir jo iforminima, surašant protokola, iš bankroto administratoriaus atstovu gavo tik 2012 m. gegužes 9 d. Taigi IBI nustatytos ieškinio senaties apskaiciavimo taisykles apeliantu skundui paduoti galejo buti taikomos tik nuo 2012 m. gegužes 9 d.
  2. Teismas, spresdamas ieškinio senaties terminu skaiciavimo klausima, nurode, kad apeliantai nebuvo suformulave prašymo del tokio termino atnaujinimo. Taciau apeliantu skundo tekstas patvirtina, kad tokio turinio prašymas apeliantu buvo suformuluotas, nurodytos aiškios priežastys tokiam prašymui tenkinti. Vadinasi, teismas visiškai neisigilino i skundo teksta, jame išdestytus argumentus vertino paviršutiniškai, t. y. teismas pažeide CPK 185 straipsnyje nustatytas bylos irodymu vertinimo taisykles, kas laikytina esminiu procesines teises normu pažeidimu, daranciu skundžiama nutarti neteiseta, todel panaikintina.
  3. Teismas neisigilino i skunde keliamos problemos esme. Paaiškejus aplinkybei, jog nera išnaudotos 2012 m. sausio 31 d. Vilniaus apygardos teismo nutarties, kuria buvo patvirtinti BUAB „Tilto Street Investments“ kreditoriu finansiniai reikalavimai, apskundimo galimybes, bankroto administratorius neturejo jokio teisinio pagrindo teigti, kad galimas tokiu kreditoriu susirinkimas pagal IBI 22 straipsnio reikalavimus. Tai reiškia, kad 2012 m. kovo 16 d. nebuvo jokio BUAB „Tilto Street Investments“ kreditoriu susirinkimo ir del jame priimamu sprendimu niekas nebalsavo. Nebalsavo ir apeliantu atstovas, kaip asmuo, tiesiogiai dalyvaves 2012 m. kovo 16 d. susitikime. Tai reiškia, jog apeliantu skundui negalejo buti taikomas ir 14 dienu ieškinio senaties terminas. Apeliantu skundas Vilniaus apygardos teismui turejo buti vertinamas kaip procesinis dokumentas, kuriuo yra siekiama panaikinti neigiamas teisines pasekmes, kam yra taikomi bendrieji 10 metu ieškinio senaties terminai pažeistai teisei apginti.(CK 1.125 str. 1 d.).
  4. Vilniaus apygardos teismui 2012 m. birželio 4 d. nutartyje pasisakius del viso kreditoriaus AB banko SEB reikalavimo dydžio patvirtinimo, darytina išvada, kad 2012 m. sausio 31 d. nutartis minetoje dalyje, t. y. del viso kreditoriaus AB banko SEB reikalavimo dydžio, ir buvo panaikinta. Tokiu budu, 2012 m. kovo 16 d. kreditoriaus AB banko SEB reikalavimo klausimas nebuvo išsprestas. Tai reiškia, kad 2012 m. kovo 16 d. kreditorius AB bankas SEB apskritai neturejo BUAB „Tilto Street Investments“ kreditoriaus teisinio statuso, tuo labiau ir balsavimo teises. Del šios priežasties teismas neturejo jokio teiseto pagrindo tvirtinti, jog 2012 m. kovo 16 d. egzistavo salygos sušaukti pirmaji BUAB „Tilto Street Investments“ kreditoriu susirinkima.

13Nagrinejant atskiraji skunda apeliacines instancijos teisme, gautas apeliantu prašymas privalomai sustabdyti nagrinejama byla iki bus išaiškinta Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutartis civilineje byloje Nr. 2-1645/2012.

14IV.

15Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybes, teisiniai argumentai ir išvados

16Nera pagrindo tenkinti apeliantu prašymo del privalomo nagrinejamos bylos sustabdymo, nes neegzistuoja prašyme nurodytu CPK 163 straipsnio 3 dalyje numatytu salygu. Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutartimi civilineje byloje Nr. 2-1645/2012 klausimas del AB SEB banko finansinio reikalavimo dydžio pagristumo išsprestas iš esmes, nutartis isiteisejo nuo jos priemimo momento, todel nera pagrindo teigti, kad Lietuvos apeliacinio teismo civiline byla Nr. 2-1645/2012 neišnagrineta. Pažymetina, kad prašymo del 2012 m. gruodžio 20 d. nutarties išaiškinimo Lietuvos apeliacinio teismo civilineje byloje Nr. 2-1645/2012 pateikimas nereiškia, jog ši byla neišspresta (CPK 163 str. 3 p.).

17Atskirasis skundas netenkintinas.

18Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliuciu teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindu patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacines instancijos teismas patikrina apskustosios teismo nutarties dalies teisetuma ir pagristuma pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus istatyme numatytas išimtis. Nei absoliuciu, nei kitu CPK nustatytu skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindu apeliacines instancijos teismas nenustate (CPK 329 str., 338 str.). Kartu netenkinamas apelianto prašymas išreikalauti visa Vilniaus apygardos teismo civilines bylos Nr. 2-3059-656/2013, nes ši byla apeliacines instancijos teismui yra perduota su apeliantu skundu.

19Byloje kilo gincas del pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria taikyta senatis skundui paduoti, taip pat pasisakyta del skundo esmes bei netenkintas pareiškejo prašymas del kreditoriu susirinkimo nelaikymo pirmuoju ir jame priimto nutarimo pripažinimo negaliojanciu, teisetumo ir pagristumo.

20Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsejo 8 d. nutartimi UAB „Tilto Street Investments“ iškelta bankroto byla, imones administratoriumi paskirta UAB „Valeksa“. Nutartis dalyje del bankroto administratoriaus kandidaturos paskyrimo apskusta apeliacine tvarka. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. lapkricio 10 d. nutartimi mineta Vilniaus apygardos teismo nutarti paliko nepakeista.

21Nera pagrindo sutikti su apeliantu argumentu, kad 2012 m. kovo 16 d. kreditorius AB bankas SEB apskritai neturejo BUAB „Tilto Street Investments“ kreditoriaus teisinio statuso, tuo labiau ir balsavimo teises. Tokia išvada darytina atsižvelgiant i tai, kad Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 31 d. nutartimi buvo patvirtintas BUAB „Tilto Street Investments“ kreditoriu ir ju finansiniu reikalavimu sarašas bendrai 22 165 948,38 Lt sumai (del rašymo apsirikimo klaidos nurodant bendra suma priimta teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartis). Kreditoriaus AB SEB banko patvirtintas reikalavimas sudare 17 044 427,47 Lt. Kreditorius UAB „ACDC“ 2012 m. kovo 27 d. BUAB „Tilto Street Investments“ bankroto byloje pateike atskiraji skunda del kreditoriaus AB SEB banko 3 505 621,18 Lt dalies kreditorinio reikalavimo pagristumo. Spresdamas atskirojo skundo priemimo klausima, teismas savo iniciatyva rinko papildomus rašytinius irodymus, o 2012 m. birželio 4 d. prieme nutarti, kurioje konstatavo, jog AB SEB banko kreditorinis reikalavimas yra pagristas, todel 2012 m. sausio 31 d. nutarti paliko nepakeista. Iš išdestyto akivaizdu, kad del AB SEB banko reikalavimo dalies (13 538 806,29 Lt) ginco nebuvo. Todel nesutiktina su pareiškeju argumentais, jog šiuo atveju Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 31 d. nutartis buvo neisiteisejusi visa apimtimi.

22Atkreiptinas demesys, kad, kaip mineta, AB SEB banko reikalavimo suma, patvirtinta, 2012 m. sausio 31 d. nutartimi buvo 17 044 427,47 Lt, kas sudare 76,89 procentu visu teismo nutartimi patvirtintu reikalavimu sumos. UAB „ACDC“ atskiruoju skundu gincijama AB SEB banko reikalavimo dalis sudare 3 505 621,18 Lt, tai buvo konstatuota tiek Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 5 d. nutartimi, tiek Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 17 d. nutartimi. Taigi isiteisejusia 2012 m. sausio 31 d. teismo nutarties dalimi AB SEB banko reikalavimo dalis sudare 13 538 806,29 Lt, kas yra daugiau kaip 72,56 procentu visu teismo nutartimi patvirtintu reikalavimu sumos. Todel aplinkybe, jog 2012 m. sausio 31 d. nutartis 3 505 621,18 Lt dalyje nebuvo isiteisejusi, niekaip neitakojo kreditoriu balsu pasidalijimo (IBI 24 str.) ir negalejo sukelti teisiniu pasekmiu taip pat ir priimant 2012 m. kovo 16 d. nutarima atideti pirmaji kreditoriu susirinkima 2012 m. balandžio 2 d. Taigi pareiškejui nenurodžius, kaip 2012 m. balandžio 16 d. kreditoriu susirinkimas pažeide šaliu teises, taip pat neirodžius, kad teisinis rezultatas del gincijamo AB SEB banko reikalavimo priimant 2012 m. kovo 16 d. kreditoriu susirinkimo nutarima butu pasikeites, paminetos faktines aplinkybes reiškia, kad patenkinus pareiškeju prašyma nelaikyti 2012 m. kovo 16 d. kreditoriu susirinkimo pirmuoju kreditoriu susirinkimu, atsirastu galimybes formaliais pagrindais vilkinti bankroto procesa. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo jurisprudencijoje akcentuojama, kad bankroto proceso tikslas yra tenkinti kreditoriu reikalavimus iš bankrutuojancios imones turto, tuo paciu metu imonei skolininkei likviduojant skolu našta, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojancios imones atsiskaitymu uždelsimo. Iškelus imones bankroto byla, stabdoma jos ukine veikla, taip pat tam tikram laikui – atsiskaitymai su kreditoriais. Šios padeties neapibrežtumas paprastai nenaudingas nei kreditoriams, negaunantiems iš skolininko priklausanciu lešu, nei bankrutuojanciai imonei. Taigi vienas iš teisminio bankroto proceso tikslu yra kiek imanoma operatyviau vykdyti ir užbaigti bankroto proceduras (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2007 m. spalio 17 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-7-326/2007, 2008 m. spalio 13 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-258/2008, 2011 m. gruodžio 8 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-477/2011). Šiomis teismu praktikoje suformuluotomis nuostatomis nustatyta prioritetine butent kreditoriu teisiu ir interesu apsauga bankroto procedurose bei operatyvaus bankroto proceduru vykdymo ir ju užbaigimo, siekiant išvengti teisiniu santykiu nestabilumo ir teisinio neaiškumo, kuriuos sukelia ilgas bankroto proceduru vyksmas, nuostata (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartis civilineje byloje Nr. 2-144/2012).

23Taigi bankroto proceso paskirtis ir esme yra apsaugoti nemokaus skolininko, nebegalincio tinkamai ivykdyti savo isipareigojimu ir visu kreditoriu teises ir interesus, t. y. tenkinti kreditoriu reikalavimus bankrutuojancios imones turtu, tuo paciu metu imonei – skolininkei likviduojant skolu našta, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojancios imones atsiskaitymu uždelsimo. Tuo tarpu, kaip jau mineta, nagrinejamu atveju apeliantai, nenurodydami, kokiu budu 2012 m. kovo 16 d. susirinkimas ir jame priimtas nutarimas pažeidžia ju ar kitu asmenu teises, siekia tik formaliu tikslu ir deda pastangas sudaryti salygas bankroto proceduru vilkinimui (CPK 185 str.).

24Iš minetu Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 5 d. ir Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 17 d. nutarciu turinio matyti, kad tiek patys pareiškejai, tiek pirmosios, tiek apeliacines instancijos teismai laike, kad pirmasis kreditoriu susirinkimas ivyko 2012 m. balandžio 2 d. Atsižvelgiant i byloje nustatytas faktines aplinkybes, darytina išvada, kad 2012 m. balandžio 2 d. ivykes kreditoriu susirinkimas buvo 2012 m. kovo 16 d. kreditoriu susirinkimo tesinys, nes butent pastarasis buvo sušauktas pagal visus istatymo reikalavimus, be to, jame, ka patvirtina pareiškeju skundo turinys, buvo nuspresta atideti pirmaji atsakovo kreditoriu susirinkima (t. y. nors kreditoriai ir žinojo, kad nera išnaudotos galimybes apskusti 2012 m. sausio 31 d. teismo nutarti, taciau nusprende kreditoriu susirinkima atideti, o ne laikyti neivykusiu ar pan.). Taigi 2013 m. kovo 16 d. kreditoriu susirinkimas, nepriklausomai nuo to, koks nutarimas jame buvo priimtas, ivyko, todel jam, kaip ir bet kuriam kitam kreditoriu susirinkimo nutarimui, taikomi 14 d. apskundimo terminai (IBI 24 str. 5 d.) ir pirmosios instancijos teismas turejo pagrindo pasisakyti apie tai, kad pareiškejai praleido senaties termina kreditoriu susirinkimo nutarimui apskusti.

25I esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta.

26Atsižvelgiant i tai, kas išdestyta, atskirojo skundo argumentais nera pagrindo naikinti pirmosios instancijos nutarties.

27Lietuvos apeliacinio teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 9 d. nutarti palikti nepakeista.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Nijole Piškinaite,... 2. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugsejo 8 d. nutartimi iškele bankroto byla... 3. Bankrutuojancios UAB „Tilto Street Investments“ kreditoriai UAB „AS... 4. II.... 5. Pirmosios instancijos teismo nutarties esme... 6. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 9 d. nutartimi kreditoriu UAB... 7. Nurode, kad nagrinejamu atveju skundžiamas 2012 m. kovo 16 d. bankrutuojancios... 8. Pasisakydamas del skundo argumentu, teismas pažymejo, kad kreditoriu... 9. Be to, nors po kreditoriu susirinkimo kreditorius UAB „ACDC“ ir pateike... 10. III.... 11. Atskirojo skundo argumentai... 12. Atskiruoju skundu tretieji asmenys UAB „AS Development“, UAB „SIV... 13. Nagrinejant atskiraji skunda apeliacines instancijos teisme, gautas apeliantu... 14. IV.... 15. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybes, teisiniai argumentai ir... 16. Nera pagrindo tenkinti apeliantu prašymo del privalomo nagrinejamos bylos... 17. Atskirasis skundas netenkintinas.... 18. Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 19. Byloje kilo gincas del pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria taikyta... 20. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsejo 8 d. nutartimi UAB „Tilto Street... 21. Nera pagrindo sutikti su apeliantu argumentu, kad 2012 m. kovo 16 d.... 22. Atkreiptinas demesys, kad, kaip mineta, AB SEB banko reikalavimo suma,... 23. Taigi bankroto proceso paskirtis ir esme yra apsaugoti nemokaus skolininko,... 24. Iš minetu Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 5 d. ir Lietuvos... 25. I esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta.... 26. Atsižvelgiant i tai, kas išdestyta, atskirojo skundo argumentais nera... 27. Lietuvos apeliacinio teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 punktu,... 28. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 9 d. nutarti palikti nepakeista....