Byla e2S-1955-577/2016
Dėl delspinigių ir procesinių palūkanų panaikinimo, turtinės ir neturtinės žalos priteisimo, trečiasis asmuo G. V. C

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. C. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 9 d. nutarties civilinėje byloje pagal A. C. ieškinį atsakovui Danske Bank A/S, veikiančiam per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, dėl atleidimo nuo būsto kredito sutarties prievolės vykdymo, sutarties sąlygų dėl delspinigių ir procesinių palūkanų panaikinimo, turtinės ir neturtinės žalos priteisimo, trečiasis asmuo G. V. C..

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas A. C. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Danske Bank A/S, veikiančiam per Danske Bank A/S Lietuvos filialą (toliau – Danske bank) dėl būsto kredito sutarties vykdymo, sutarties sąlygų dėl delspinigių ir procesinių palūkanų panaikinimo ir kitų reikalavimų, trečiasis asmuo G. V. C.. Atsakovas 2016 m. birželio 7 d. pateikė teismui prašymą pakeisti ginčo teisinio santykio šalį jos teisių perėmėju esant reikalavimo teisių perleidimui.

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. birželio 9 d. nutartimi prašymą tenkino, pakeitė civilinėje byloje Nr. e2-5822-807/2016 ginčo teisinio santykio šalį Danske Bank, veikiantį per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, jo teisių perėmėju „Swedbank“, AB. Teismas nustatė, kad Sutartimi dėl verslo dalies perleidimo, sudaryta 2015 m. gruodžio 9 d., ir 2016 m. birželio 4 d. priėmimo - perdavimo aktu, patvirtintais Vilniaus miesto 19-ojo notaro biuro notaro M. K., nuo 2016-06-04 (imtinai) perleido kredito įstaigai „Swedbank“, AB, visas savo, kaip kreditoriaus, teises ir pareigas, kylančias iš kredito sutarties Nr. BS1133040103, su kuria yra susijęs nagrinėjamas teisminis ginčas civilinėje byloje, sudarytos tarp Danske bank ir ieškovo A. C.. Įvykus materialinių subjektinių teisių ir pareigų, kylančių iš Sandorio, perleidimui, Swedbank, AB, taip pat buvo perleistos ir visos papildomos su Sandoriu susijusios teisės ir pareigos, įskaitant, bet neapsiribojant Danske bank, kaip proceso dalyvio civilinėje byloje Nr. e2- 5822-807/2016 procesinės teisės ir pareigos.

5Ieškovas A. C. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-5822-807/2016, ir patenkinti pareiškėjo atskirojo skundo reikalavimus: atidėti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 9 d. nutarties vykdymą iki ieškovo ieškinio visų prašymų ir reikalavimų išnagrinėjimo pabaigos (galutinio sprendimo priėmimo byloje). Nurodė, kad šiuo atveju nebuvo pakankamo pagrindo rašytinio proceso tvarka šios bylos šalį (atsakovą) pakeisti jos teisių perėmėju, kadangi šios bylos šalių ginčo nagrinėjimas dėl būsto kredito sutarties vykdymo, skolos pagal sutartį priteisimo, sutarties sąlygų dėl delspinigių ir procesinių palūkanų panaikinimo dar nebuvo baigtas, dar nebuvo įvertintas atsakovo neteisėtas elgesys ir nesąžiningi veiksmai, nebuvo nustatytas ieškovo skolos atsakovui dydis, nebuvo priimta teismo sprendimo dėl sutarties sąlygų dėl delspinigių ir procesinių palūkanų panaikinimo. Iš atsakovo prašymo neaiški ir nesuprantama situacija tuo atveju, jeigu ieškovo skola atsakovui teismo sprendimu žymiai pasikeis, nes atsakovas perdavė jo teisių perėmėjui AB „Swedbank“ nesąžiningai ir neteisėtai, bei nepagrįstai paskaičiuotą ieškovo skolą atsakovui lygią 194 750,66 Eur, kuri turėtų būti lygi 113 154,13 Eur sumai. Mano, jog atsakovas jo teisių perėmėjo atžvilgiu pasielgė nesąžiningai ir neteisėtai, ir todėl tokia teismo nutartis patenkinti atsakovo prašymą ir jo argumentus ir motyvus netgi jo tinkamai nenagrinėjus keistina arba naikintina.

6Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo A. C. atskirąjį skundą atmesti. Nurodė, kad Bankas visas savo, kaip kreditoriaus reikalavimo teises į A. C. pagal sudarytą su juo kredito sutartį Nr. BS1133Ū40103 nuo 2016 m. birželio 4 d. perleido Swedbank, t.y. Swedbank nuo minėtos datos šioje kredito sutartyje visiškai pakeitė Danske Bank teisiniuose santykiuose su Skolininku. Apie šį reikalavimo perleidimą A. C. buvo informuotas išsiunčiant jam pranešimą. Teigia, jog materialinių subjektinių teisių perleidimas šiame teisiniame santykyje buvo galimas, o Danske Bank nebeturi reikalavimo teisės į A. C. pagal aukščiau minėtą kredito sutartį. Įvykus universaliam kreditoriaus teisių perėmimui naujajam kreditoriui Swedbank taip pat perėjo ir pareiga atsakyti pagal ieškovo pareikštus reikalavimus (CK 6.107 str.); Swedbank kartu su materialinėmis iš kredito sutarties kylančiomis teisėmis buvo perleistos ir visos papildomos su jomis bei šiuo sandoriu susijusios teisės, tarp jų ir procesinės teisės ir pareigos, todėl ieškovas tolesnio bylos nagrinėjimo metu turi teisę reikšti tokius pat procesinius prašymus, kokius jis būtų galėjęs reikšti Danske Bank ir Swedbank turėtų pareigą juos atsakyti tiek pat, kiek jie būtų privalomi atsakyti Danske Bank. Nutartis niekaip neapribojo ieškovo procesinių teisių, tarp jų reikšti reikalavimus kylančius iš kredito sutarties Nr. BS1133040103.

7Apeliacinis procesas nutrauktinas.

8LR CPK 334 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo: 1) šio kodekso numatytais atvejais; 2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Pagal šio straipsnio 3 dalį - dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, bet motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą.

9Nagrinėjamu atveju, apeliantas nesutinka su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 9 d. nutartimi, kuria atsakovas Danske Bank, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, pakeistas jo teisių perėmėju „Swedbank“, AB.

10Procesinį teisių perėmimą reglamentuoja CPK 48 straipsnis, kuriuo rėmėsi teismas skundžiamoje nutartyje, ir kurio 1 dalis numato, jog tais atvejais, kai viena iš ginčijamo arba sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos (fizinio asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga ar pertvarkymas, reikalavimo perleidimas, skolos perkėlimas ir kiti įstatymų numatyti atvejai), teismas, jei yra pagrindas, rašytinio proceso tvarka tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai yra negalimas materialinių subjektinių teisių perėmimas. Šiame straipsnyje nėra numatyta, kad nutartis dėl procesinio teisių perėmimo gali būti skundžiama. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014 m. birželio 30 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-362/2014, taikydamas ir aiškindamas CPK 48 straipsnio nuostatas, pažymėjo, kad procesinio teisių perėmėjo įtraukimo į procesą klausimą teismas išsprendžia priimdamas nutartį, kuri gali būti tiek žodinė, įrašoma į teismo posėdžio protokolą, tiek rašytinė (CPK 290 straipsnio 2 dalis). Tokia nutartis atskiruoju skundu neskundžiama (CPK 334 straipsnio 1 dalis). Atskiruoju skundu skundžiama tik teismo nutartis, kuria atsisakoma įteisinti byloje teisių perėmimą, nes teisių perėmėjui ji užkerta kelią dalyvauti procese ir tokia nutartis turi būti rašytinė (CPK334 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Tokia praktika įtvirtinta ir Lietuvos apeliacinio teismo nutartyse (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1508/2014, 2014 m. lapkričio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2037/2014).

11Skundžiamoje nutartyje nepagrįstai nurodyta, jog nutartis dėl procesinio teisių perėmimo yra skundžiama, tačiau tai nekeičia aptarto teisinio reglamentavimo dėl apeliacinio apskundimo objekto. Atsižvelgiant į tai, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria ginčo teisinio santykio šalis Danske Bank, veikianti per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, pakeista jos teisių perėmėju „Swedbank“, AB, negali būti laikoma apeliacinio apskundimo objektu, todėl apeliacinis procesas, pradėtas pagal ieškovo A. C. atskirąjį skundą, nutrauktinas (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 5 dalis, 338 straipsnis).

12Nutraukus procesą, apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl atskirajame skunde išdėstytų argumentų, kuriais ieškovas nesutinka su atsakovo pakeitimu esant reikalavimo teisių perleidimui. Ieškovui neužkertama galimybė apskųsti jo netenkinantį teismo sprendimą.

13Vadovaudamasis CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 315 straipsnio 5 dalimi, 338 straipsniu, teismas

Nutarė

14Apeliacinį procesą civilinėje byloje Nr. e2S-1955-577/2016 pagal ieškovo A. C. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 9 d. nutarties nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai