Byla 2-2037/2014
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 2 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-3318-798/2014, kuria iš bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Erdenas I“ trečios eilės kreditorių sąrašo išbraukta uždaroji akcinė bendrovė „Jakvita“ ir vietoje šios bendrovės kreditoriumi įtrauktas S. Š. su 242 Lt dydžio finansiniu reikalavimu

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audronės Jarackaitės, Dalios Višinskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditorių uždarosios akcinės bendrovės „Arnoldo automobiliai“, D. K., V. K., uždarosios akcinės bendrovės „Gintreda“, uždarosios akcinės bendrovės „Erdenas Group“, uždarosios akcinės bendrovės „Capital Consulting International“ ir Baltarusijos akcinės bendrovės „Erdenas By“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 2 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-3318-798/2014, kuria iš bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Erdenas I“ trečios eilės kreditorių sąrašo išbraukta uždaroji akcinė bendrovė „Jakvita“ ir vietoje šios bendrovės kreditoriumi įtrauktas S. Š. su 242 Lt dydžio finansiniu reikalavimu, ir

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė

3Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio 11 d. nutartimi iškėlė uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „Erdenas I“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė

4UAB „Karaliaučiaus grupė“.

5Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 20 d. nutartimi buvo patvirtintas bankrutuojančios UAB ,,Erdenas I“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, įskaitant, bet nepasiribojant ir UAB „Arnoldo automobiliai“, UAB „Jakvita“, D. K., V. K., UAB „Gintreda“, UAB „Erdenas Group“, UAB „Capital Consulting International“ ir Baltarusijos AB „Erdenas By“ finansinius reikalavimus.

6Vilniaus apygardos teisme buvo gautas UAB „Jakvita“ pranešimas, kad UAB „Jakvita“ perleido savo 242 Lt reikalavimo teisę į UAB „Erdenas I“ S. Š..

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 2 d. nutartimi išbraukė iš bankrutuojančios UAB „Erdenas I“ trečios eilės kreditorių sąrašo UAB „Jakvita“ ir įtraukė į bankrutuojančios

8UAB „Erdenas I“ trečios eilės kreditorių sąrašą S. Š. su 242 Lt dydžio finansiniu reikalavimu.

9Teismas, atsižvelgęs į tai, kad teismas 2014 m. sausio 20 d. nutartimi patvirtino

10bankrutuojančios UAB „Erdenas I“ kreditoriaus UAB „Jakvita“ 242 Lt dydžio finansinį reikalavimą, o 2014 m. rugpjūčio 29 d. reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu UAB „Jakvita“ šią reikalavimo teisę perleido S. Š., vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 26 straipsnio 3 dalimi, nusprendė išbraukti UAB „Jakvita“ iš bankrutuojančios UAB „Erdenas I“ kreditorių sąrašo ir patvirtinti trečios eilės kreditoriaus S. Š. 242 Lt dydžio finansinį reikalavimą.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

12Kreditoriai UAB „Arnoldo automobiliai“, D. K., V. K., UAB „Gintreda“, UAB „Erdenas Group“, UAB „Capital Consulting International“ ir Baltarusijos AB „Erdenas By“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 2 d. nutartį ir bankrutuojančios UAB „Erdenas I“ trečios eilės kreditorių sąraše kreditoriumi palikti UAB „Jakvita“. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

 1. UAB „Arnoldo automobiliai“ buvo pateikęs UAB „Jakvita“ pasiūlymą dėl finansinio reikalavimo išpirkimo, tačiau UAB „Jakvita“ jo pasiūlymą atmetė. Apeliantų nuomone,

  13UAB „Jakvita“ sąmoningai ignoravo UAB „Arnoldo automobiliai“ pasiūlymą, nes S. Š. reikalavimas perleistas už tokią pačią sumą, kokią siūlė ir UAB „Arnoldo automobiliai“. Tokiu būdu UAB „Jakvita“ siekė destabilizuoti ir įnešti sumaišties į bankroto procesą.

 2. S. Š. negali būti laikomas tinkamu kreditoriumi ĮBĮ 26 straipsnio 3 dalies prasme. Šioje teisės normoje „kitas kreditorius“, kaip subjektas, kuriam gali būti perleidžiamas finansinis reikalavimas, yra paminėtas pirmiau, todėl būtent „kitam kreditoriui“, o ne „kitam asmeniui“ taikytina pirmenybė perleidžiant finansinius reikalavimus. Tokią išvadą yra pagrindas daryti, remiantis logine analize ir įstatymo, reglamentuojančio akcijų perleidimo tvarką, analogija.
 3. S. Š. yra UAB „Erdenas I“ akcininkės I. J., kurios veiksmais įmonei padaryta kelių milijonų litų žala, sutuoktinis, todėl jis galės bankroto procese atstovauti jos interesams, skųsti kreditorių susirinkimų nutarimus ir vilkinti bankroto procesą. Apeliantai pažymi, kad bankroto byloje nustatyti faktai, jog UAB „Maritime Baltic Eu“ pasiūlytas ir teismo patvirtintas bankroto administratorius veikė susijusių asmenų grupės interesais, todėl jam reikia, kad jį palaikytų nors vienas kreditorius. Šiuo atveju S. Š. galės ginti bankroto administratoriaus neteisėtus interesus.

14S. Š. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 2 d. nutartį palikti nepakeistą, taip pat, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 95 straipsnio 2 dalimi, apeliantams skirti 5 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą savo procesinėmis teisėmis, pateikiant akivaizdžiai nepagrįstą atskirąjį skundą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

 1. Apeliantai netinkamai aiškina ĮBĮ 26 straipsnio 3 dalį. Šioje teisės normoje aiškiai nurodyta, kad įmonės bankroto proceso metu kreditoriaus reikalavimai gali būti perleisti kitam kreditoriui arba asmeniui. Bankroto proceso metu kreditorius turi teisę perleisti jo turimą ir teismo nutartimi patvirtintą reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę savo pasirinkimu bet kuriam asmeniui ir šiuo atveju ĮBĮ nenustato jokios pirmenybės teisės kitiems kreditoriams prieš likusius asmenis. Tokios pirmenybės teisės negali pagrįsti akcijų perleidimo tvarką reglamentuojančios teisės normos, nes tai yra specialiosios teisės normos, įtvirtintos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme (toliau – ir ABĮ), kurios netaikytinos aptariamiems santykiams.
 2. Apeliantų argumentai, susiję su pasiūlymo perimti UAB „Jakvita“ reikalavimą pateikimu, ir teiginiai apie tai, kad S. Š. siekia destabilizuoti ir įnešti sumaišties į UAB „Erdenas I“ bankroto procesą, yra grindžiami tik prielaidomis.
 3. Apeliantai, teikdami atskirąjį skundą, siekia neteisėtai kuo ilgiau apriboti S. Š., kaip BUAB „Erdenas I“ kreditoriaus, teisę visapusiškai dalyvauti įmonės bankroto procese. S. Š. nuomone, apeliantai siekia bankroto procesą nukreipti jiems palankia linkme, todėl stengiasi pašalinti visus kreditorius, kurie veikia ne pagal jų nurodymus. Taip apeliantai elgiasi ir su dabartiniu bankroto administratoriumi, vis teikdami teismams nepagrįstus prašymus / skundus dėl jo atstatydinimo ir siekdami paskirti šališką bankroto administratorių.

15Atsakovo bankrutuojančios UAB „Erdenas I“ bankroto administratorius

16UAB „Karaliaučiaus grupė“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 2 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

 1. UAB „Arnoldo automobiliai“ neturi procesinės teisės teikti atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 2 d. nutarties, nes ši nutartis priimta ne jam ir šia nutartimi patvirtintas finansinio reikalavimo dydis neviršija 250 Lt (ĮBĮ 26 straipsnio 6 dalis).
 2. Tiek ĮBĮ, tiek ABĮ yra specialieji įstatymai, reglamentuojantys specifinius civilinius teisinius santykius, bankroto teisinius santykius reglamentuoja būtent ĮBĮ, todėl ABĮ nuostatų taikymas pagal įstatymo analogiją ginčo teisiniams santykiams yra teisiškai nepagrįstas.
 3. Bankrutuojančios įmonės kreditoriai yra subjektai, siekiantys savo reikalavimų patenkinimo, kuris gali būti įgyvendinamas ir pasinaudojant ĮBĮ 26 straipsnio 3 dalyje nustatyta teise į finansinio reikalavimo perleidimą dviem alternatyviais būdais – kreditoriui arba kitam asmeniui. Be to, įstatymas nereglamentuoja pirkėjo (cesionieriaus) pasirinkimo kriterijų, t. y. pradinis kreditorius (cedentas) turi teisę įgyvendinti sutarčių laisvės principą ir laisvai pasirinkti kontrahentą.
 4. Reikalavimo perleidimo sutarties galiojimas nėra nuginčytas įstatymo nustatyta tvarka.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo, kurio konstitucinės teisės ir laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Pagal CPK 5 straipsnio 1 dalį kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Asmens teisė kreiptis į apeliacinės instancijos teismą yra sudėtinė konstitucinės asmens teisės kreiptis į teismą dalis. Tačiau ši teisė (tiek bendrai teisė į teisminę gynybą, tiek teisė į apeliaciją) negali būti suprantama kaip galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu. Šios teisės įgyvendinimo procesinė tvarka nustatyta CPK ir kituose įstatymuose. Pozityvius teisinius padarinius kreipimasis į teismą suinteresuotam asmeniui gali sukelti tik tuo atveju, jeigu ši teisė bus įgyvendinama laikantis įstatymų nustatytos tvarkos ir sąlygų.

19Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas ir vertindamas apskųstosios pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, pažymi, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 straipsnio 1 dalis). Specialusis įstatymas bankroto byloms nagrinėti yra ĮBĮ, o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms (ĮBĮ 1 straipsnio 1 ir 3 dalys). Bankroto bylų proceso taisyklių ypatumus lemia bankroto materialiųjų teisinių santykių prigimtis ir jų specifika, palyginus su kitais civiliniais teisiniais santykiais.

20Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus antrajame skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 straipsnis). Vadovaujantis CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, atskirasis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiama nutartis, kuri pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas (CPK 338 straipsnis). CPK 315 straipsnio 5 dalis nustato, kad jei CPK 315 straipsnio antrosios dalies 1–3 punktuose nurodyti trūkumai paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 5 dalis).

21Apeliacinio apskundimo objektas yra ne visos pirmosios instancijos teismo nutartys. Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo nutartys gali būti skundžiamos paduodant atskirąjį skundą apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo šiais atvejais: 1) CPK numatytais atvejais; 2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Nagrinėjamu atveju taip pat svarbu yra ir tai, kad atskiruoju skundu apskųsta pirmosios instancijos teismo nutartis, priimta įmonės bankroto byloje.

22Kreditorių reikalavimo tvirtinimo tvarką bankroto procese reglamentuoja ĮBĮ 26 straipsnis. Pagal šio straipsnio 1 dalį kreditorių reikalavimus tvirtina teismas, kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, kol teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. ĮBĮ 26 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad įmonės bankroto proceso metu kreditoriaus reikalavimai gali būti perleisti kitam kreditoriui arba asmeniui; šių reikalavimų eilė, nustatyta pagal šio įstatymo 35 straipsnio nuostatas, nesikeičia.

23Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad 2014 m. sausio 20 d. teismo nutartimi buvo patvirtintas bankrutuojančios UAB „Erdenas I“ kreditoriaus UAB „Jakvita“ 242 Lt dydžio finansinis reikalavimas, o 2014 m. rugpjūčio 29 d. reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu

24UAB „Jakvita“ šią reikalavimo teisę perleido S. Š., 2014 m. rugsėjo 2 d. nutartimi, vadovaudamasis ĮBĮ 26 straipsnio 3 dalimi, išbraukė iš bankrutuojančios UAB „Erdenas I“ trečios eilės kreditorių sąrašo UAB „Jakvita“ ir įtraukė į bankrutuojančios UAB „Erdenas I“ trečios eilės kreditorių sąrašą S. Š. su 242 Lt dydžio finansiniu reikalavimu. Taigi skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi išspręstas į bankrutuojančios UAB „Erdenas I“ kreditorių sąrašą įtraukto kreditoriaus UAB „Jakvita“ pakeitimo jo teisių perėmėju S. Š., jam reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu perėmus materialines subjektines UAB „Jakvita“ teises, klausimas (ĮBĮ 26 straipsnio 3 dalis, CPK 48 straipsnis).

25ĮBĮ nenustato bankroto procese priimtų teismo nutarčių dėl teismo nutartimi patvirtinto bankrutuojančios įmonės kreditorių sąrašo pakeitimo, kreditorių (kreditorius) pakeičiant jo (jų) teisių perėmėju (-ais), apskundimo apeliacine tvarka galimybės, tačiau atskirai reglamentuoja teismo nutarčių dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo ar atsisakymo juos tvirtinti apskundimo tvarką. ĮBĮ 26 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad nutartis dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo ar atsisakymo juos tvirtinti atskiruoju skundu gali skųsti tik administratorius ir kreditoriai, kuriems jos priimtos. Kiti kreditoriai šias nutartis gali skųsti tik jeigu jomis patvirtintų finansinių reikalavimų suma viršija du šimtus penkiasdešimt litų ir skundą paduodančio kreditoriaus patvirtintų finansinių reikalavimų suma viršija du šimtus penkiasdešimt litų.

26Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 2 d. nutarties teisėtumą ir pagrįstumą atskiruoju skundu ginčija bankrutuojančios UAB „Erdenas I“ kreditoriai UAB „Arnoldo automobiliai“, D. K., V. K., UAB „Gintreda“, UAB „Erdenas Group“, UAB „Capital Consulting International“ ir Baltarusijos AB „Erdenas By“. Apskųstoji pirmosios instancijos teismo nutartis nėra priimta dėl šių kreditorių (apeliantų) teisių ir pareigų, todėl atsižvelgiant į tai, kad šia teismo nutartimi į trečios eilės kreditorių sąrašą įtraukto kreditoriaus S. Š. finansinio reikalavimo suma neviršija dviejų šimtų penkiasdešimt litų, yra pagrindas daryti išvadą, kad šiuo atveju Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 2 d. nutartis negali būti apeliacinio apskundimo objektas, remiantis ĮBĮ 26 straipsnio 6 dalimi. Taip pat ši teismo nutartis neužkerta galimybės tolesnei bankroto bylos eigai ar konkrečių su bankroto procedūromis susijusių procesinių klausimų sprendimo eigai, tokiu procesiniu teismo sprendimu nesuvaržomos ir neatimamos UAB „Jakvita“ materialinių teisių perėmėjo S. Š. procesinės teisės.

27Kaip jau minėta, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi iš esmės išspręstas procesinių teisių perėmimas – t. y. kai byloje viena iš teisinio santykio šalių pakeičiama jos teisių perėmėju, atsižvelgiant į tai, kad tarp jų buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis. Pagal teismų suformuotą praktiką teismo nutartis, kuria byloje šalis pakeičiama jos teisių perėmėju, atskiruoju skundu taip pat neskundžiama (CPK 334 straipsnio 1 dalis). Atskiruoju skundu skundžiama tik teismo nutartis, kuria atsisakoma įteisinti byloje teisių perėmimą, nes teisių perėmėjui ji užkerta kelią dalyvauti procese (CPK 334 straipsnio 1 dalies 2 punktas) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 30 d. nutartį civilinėje byloje

28Nr. 3K-3-362/2014; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1508/2014).

29Apibendrinusi tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad kreditorių UAB „Arnoldo automobiliai“, D. K., V. K., UAB „Gintreda“, UAB „Erdenas Group“, UAB „Capital Consulting International“ ir Baltarusijos AB „Erdenas By“ atskirasis skundas pirmosios instancijos teisme buvo priimtas be teisėto pagrindo, pirmosios instancijos teismas turėjo atsisakyti atskirąjį skundą priimti, nes apskųsta pirmosios instancijos teismo nutartis pagal įstatymus nėra apeliacinio apskundimo objektas. Atsižvelgusi į nustatytas bylos faktines ir teisines aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis procesas, pradėtas pagal UAB „Arnoldo automobiliai“, D. K., V. K., UAB „Gintreda“, UAB „Erdenas Group“, UAB „Capital Consulting International“ ir Baltarusijos AB „Erdenas By“ atskirąjį skundą, nutrauktinas (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 338 straipsnis). Be to, pirmosios instancijos teismo nurodymas, kad Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 2 d. nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, nesudaro pagrindo konstatuoti, kad ši teismo nutartis yra apeliacinio apskundimo objektas (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis).

30Esant pirmiau išdėstytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija iš esmės nenagrinėja ir nevertina apeliantų argumentų, susijusių su apskųstos pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, teisėtumu ir pagrįstumu.

31Dėl baudos skyrimo

32Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalies nuostatas, dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pateikė nepagrįstą procesinį dokumentą arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ar išsprendimą, gali būti pripažįstamas piktnaudžiaujančiu savo procesinėmis teisėmis. Teismų praktikoje išaiškinta, kad įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-346/2012; kt.).

33Teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju nenustatė CPK 95 straipsnio 1 dalyje nurodytų aplinkybių, suteikiančių pagrindą pripažinti, kad apeliantai, paduodami atskirąjį skundą, piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, todėl S. Š.prašymas skirti apeliantams baudą netenkintinas.

34Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 5 dalimi ir 338 straipsniu,

Nutarė

35apeliacinį procesą pagal kreditorių uždarosios akcinės bendrovės „Arnoldo automobiliai“, D. K., V. K., uždarosios akcinės bendrovės „Gintreda“, uždarosios akcinės bendrovės „Erdenas Group“, uždarosios akcinės bendrovės „Capital Consulting International“ ir Baltarusijos akcinės bendrovės „Erdenas By“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 2 d. nutarties nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2.
 1. Ginčo esmė
...
3. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio 11 d. nutartimi iškėlė... 4. UAB „Karaliaučiaus grupė“.... 5. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 20 d. nutartimi buvo patvirtintas... 6. Vilniaus apygardos teisme buvo gautas UAB „Jakvita“ pranešimas, kad UAB... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 2 d. nutartimi išbraukė iš... 8. UAB „Erdenas I“ trečios eilės kreditorių sąrašą S. Š. su 242 Lt... 9. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad teismas 2014 m. sausio 20 d. nutartimi... 10. bankrutuojančios UAB „Erdenas I“ kreditoriaus UAB „Jakvita“ 242 Lt... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 12. Kreditoriai UAB „Arnoldo automobiliai“, D. K., V. K., UAB „Gintreda“,... 13. UAB „Jakvita“ sąmoningai ignoravo UAB „Arnoldo automobiliai“... 14. S. Š. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, o... 15. Atsakovo bankrutuojančios UAB „Erdenas I“ bankroto administratorius... 16. UAB „Karaliaučiaus grupė“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 18. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo,... 19. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas ir vertindamas apskųstosios... 20. Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės,... 21. Apeliacinio apskundimo objektas yra ne visos pirmosios instancijos teismo... 22. Kreditorių reikalavimo tvirtinimo tvarką bankroto procese reglamentuoja ĮBĮ... 23. Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad 2014 m.... 24. UAB „Jakvita“ šią reikalavimo teisę perleido S. Š., 2014 m. rugsėjo 2... 25. ĮBĮ nenustato bankroto procese priimtų teismo nutarčių dėl teismo... 26. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 2 d. nutarties teisėtumą ir... 27. Kaip jau minėta, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi iš esmės... 28. Nr. 3K-3-362/2014; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 25 d. nutartį... 29. Apibendrinusi tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 30. Esant pirmiau išdėstytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija iš esmės... 31. Dėl baudos skyrimo... 32. Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalies nuostatas, dalyvaujantis byloje asmuo, kuris... 33. Teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju nenustatė CPK 95 straipsnio 1 dalyje... 34. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 35. apeliacinį procesą pagal kreditorių uždarosios akcinės bendrovės...