Byla e2A-1523-577/2018
Dėl nuostolių atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų Rūtos Burdulienės, Jadvygos Mardosevič (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Neringos Švedienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Vainėda“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Taranas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vainėda“ dėl nuostolių atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė UAB „Taranas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Vainėda“ 2 897,21 Eur nuostolių, 5 procentų procesines metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad šalys 2015 m. gruodžio 11 d. sudarė Užsakymus-sutartis Nr. V201502521 ir Nr. V201502522, pagal kurias atsakovė įsipareigojo pateikti, o ieškovė nuvežti po 15 tonų krovinius (įrengimus), kurie buvo gabenami su CMR važtaraščiais Nr. 1215001 ir Nr. 1215002. Dvejais automobiliais buvo gabenamas vienas krovinys. Pažymi, kad 2015 m. gruodžio 17 d. automobilį ( - ), gabenusį krovinį su CMR važtaraščiu Nr. 1215002, Pskovo muitinės poste sulaikė patikrinimui, kurio metu nustatyta, kad faktinis krovinio svoris neatitinka nurodyto vežimo dokumentuose – CMR važtaraštyje, t. y. 1 748 kg daugiau nei deklaruota muitinei. 2016 m. birželio 27 d. Pskovo muitinė vežėjui (ieškovei) paskyrė 51 000 Rusijos rublių administracinę baudą bei 257,50 Rusijos rublių už dokumentų vertimą (iš viso - 714,66 Eur). Dėl prastovų (7 dienos) ieškovė patyrė 2 179,55 Eur nuostolius: vairuotojams sumokėjo 940,55 Eur darbo užmokestį ir dienpinigius, patyrė 102,90 Eur kuro išlaidų, 1 136,10 Eur - ieškovės negautos pajamos (grynasis pelnas). Pažymėjo, kad visi nuostoliai patirti dėl atsakovės kaltės, kadangi ji, kaip krovinio siuntėja yra atsakinga už netinkamai užpildytus vežimo dokumentus - neteisingai nurodytą krovinio svorį.

82.

9Atsakovė UAB „Vainėda“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje nėra pakankamas įrodymas konstatuoti faktinį automobiliu pervežto krovinio svorį. Teigė, kad nesant duomenų apie krovinio svėrimo rezultatus, nėra pagrindo tvirtinti, kad krovinys buvo 1 748 kg sunkesnis nei nurodyta krovinį lydinčiuose dokumentuose. Pasak atsakovės, ieškovė privalėjo įvykdyti Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (toliau ir - CMR konvencija) 14 straipsnio 1 dalyje nustatytą reikalavimą - gauti asmens, turinčio teisę disponuoti kroviniu, instrukcijas. Atsakovei neįvykdžius šio reikalavimo, neliko galimybės objektyviai nustatyti faktiškai vežto krovinio svorį ir nuspręsti ar į transporto priemonę buvo pakrautas sunkesnis krovinys nei nurodyta krovinį lydinčiuose dokumentuose. Nurodė, kad dokumentai (krovinio sąskaita, pakavimo lapas, TIR knygelė) patvirtina, kad pervežto krovinio svoris - 15 362 kg.; gauto krovinio svorį prekių apžiūros akte Nr. 2 patvirtino ir krovinio gavėja. Krovinio siuntėja, gavėja ir krovinio gamintojas Voortman Steel Machinery BV nurodė 15 362 kg krovinio svorį. Be to, kitam automobiliui nebuvo jokių kliūčių savarankiškai tęsti krovinio pervežimą. Atsakovė nesutiko su reikalavimu atlyginti 714,66 Eur nuostolius (baudą pagal nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje), nes jeigu ieškovė krovinio priėmimo metu krovinį lydinčiuose dokumentuose būtų įrašiusi pastabą, kad ji neturi galimybės patikrinti krovinio svorio, ieškovei nebūtų skirta administracinė nuobauda. Pažymi, kad administracinio teisės pažeidimo byloje ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, nutarimo neskundė, t. y. pripažino padariusi administracinį teisės pažeidimą. Buhalterinė pažyma apie piniginių lėšų priskaitymus nepatvirtina, kad priskaitytos lėšos faktiškai buvo išmokėtos; ieškovė nepateikė įrodymų, pagrindžiančių darbuotojų darbo užmokesčio dydį ir mokėjimo už darbą sąlygas; be to, transporto priemonė ( - ) turėjo visas sąlygas tęsti krovinio gabenimą, todėl ieškovė neturi pagrindo grįsti savo išlaidų jos vairuotojui. Atsakovė atkreipė dėmesį į duomenų apie darbuotojų M. S. ir S. S. darbo užmokestį nenuoseklumą. Ieškovė taip pat teigė, kad išlaidos kurui nėra susijusios su automobilio ( - ) stovėjimu muitinėje nuo 2015 m. gruodžio 17 d. iki 2015 m. gruodžio 25 d. Atskaitomybės analizės dokumentai taip pat apima laikotarpį iki aktualaus transporto priemonių stovėjimo laikotarpio ir/ar susiję su kitais ieškovo darbuotojais. Atsakovės teigimu, nėra jokių atsakovės civilinės atsakomybės sąlygų.

103.

11Teismo posėdžio metu ieškovės vadovas paaiškino, jog buvo susisiekta su atsakovės atstovais ir jie teikė visus nurodymus dėl situacijos išsprendimo; atsakovės atstovas į vietą atvyko gruodžio 21 ar 22 dieną. Kadangi buvo vežamas vienas įrenginys, kuriam daromas bendras išmuitinimas, sulaikius vieną mašiną, kita muitinės poste negalėjo pereiti išmuitinimo procedūros, todėl teko laukti sulaikytosios. Laukdamas sulaikytos mašinos į pasienį atvažiavęs vairuotojas bent du kartus privalėjo užvesti mašiną, kad nesušaltų, todėl buvo patirtos kuro išlaidos. Atkreipė dėmesį, jog TIR knygelėje vežėjas neturi teisės atlikti jokių pataisymų be muitinės žinios ir patvirtinimo. Ieškovės atstovė atkreipė dėmesį, jog krovinio patikrinimo aktas surašytas patvirtinant krovinio gavimą, ne jo svorį; byloje nėra duomenų, kad krovinio gavėjas svėrė jam pristatytą krovinį.

124.

13Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas pažymėjo, jog neaišku kada CMR važtaraštyje padaryti krovinio svorio pakeitimai. Taip pat nurodė, jog byloje nėra jokių įrodymų, pagrindžiančių ieškovės poziciją dėl būtinumo abiem transporto priemonėms vienu metu atlikti išmuitinimą, duomenų apie ieškovės vairuotojų gaunamą darbo užmokestį ir ar toks jiems buvo realiai mokamas.

14II.

15Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

165.

17Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, priteisė iš atsakovės UAB „Vainėda“ ieškovei UAB „Taranas“ 2 424,76 Eur nuostolių atlyginimo, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. kovo 15 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 812,58 Eur bylinėjimosi išlaidų; priteisė iš ieškovės atsakovei 202,88 Eur bylinėjimosi išlaidų.

185.1.

19Teismas, įvertinęs byloje esančiuose rašytiniuose įrodymuose nustatytų aplinkybių visumą padarė išvadą, kad atsakovė, kaip krovinio siuntėja, neatliko savo iš CMR konvencijos kylančių pareigų dėl tinkamo krovinio svorio CMR važtaraštyje nurodymo (CMR konvencijos 6-7 straipsniai), taip pat pareigos pridėti prie važtaraščio visus tinkamus (su tiksliais duomenimis) dokumentus, reikalingus muitinės formalumams atlikti (CMR konvencijos 11 straipsnis), todėl privalo atlyginti ieškovės dėl to patirtus nuostolius.

205.2.

21Teismas pažymėjo, kad administracinio teisės pažeidimą nagrinėjančio teismo konstatuotas svorio neatitikimas yra atsakovės neteisėtų veiksmų pasekmė, todėl atsakovė negali gintis ieškovės jai įstatymo ir tarptautinės sutarties (CMR konvencijos) nekeliamų pareigų neatlikimu (krovinio tikrinimo neatlikimu). Pareigos vežėjui tikrinti vežamo krovinio svorį nenumato ir TIR konvencija, tačiau ši konvencija reglamentuoja susitariančių šalių elgesį nustačius faktiškai vežamo ir TIR knygelėje nurodyto krovinio neatitikimus. Teismas sutiko, jog galimai bauda ieškovei nebūtų paskirta, jei Pskovo teismui būtų pateikti įtikinami įrodymai apie neatitikimo atsiradimą lemiančias aplinkybes, tačiau teismo įsitikinimu, tokie neatitikimai yra ne ieškovės, o atsakovės veiksmų pasekmė. Atkreipė dėmesį, jog administracinė bauda paskirta praėjus pusei metų nuo transporto priemonės sulaikymo Pskovo pasienyje, todėl atsakovė žinodama TIR konvencijos 39 straipsnio 2 dalies nuostatas, taip pat svorio neatitikimo atsiradimo priežastis, galėjo jas atskleisti ieškovei, kad pastaroji galėtų gintis administracinio teisės pažeidimo byloje. Kadangi ieškovės prašomi priteisti 714,66 Eur tiesioginiai nuostoliai yra atsakovės, kaip krovinio siuntėjos, netinkamai atliktų įsipareigojimų pasekmė, šią ieškino dalį teismas tenkino.

225.3.

23Byloje nesant rašytinių įrodymų, pagrindžiančių ieškovės paskaičiavimus dėl 15 litrų degalų sąnaudos per dieną automobilių stovėjimo metu, teismas ieškinio dalį dėl 102,90 Eur kuro išlaidų, kurios buvo patirtos vairuotojams besišildant nuo automobilių akumuliatoriaus veikiančiu pečiuku, atmetė kaip neįrodytą.

245.4.

25Vairuotojų pareigybinį darbo užmokestį – 424 Eur per mėnesį, teismas laikė veiklos sąnaudomis apskaičiuojant negautas pajamas, nes jį ieškovė privalėtų mokėti nepriklausomai nuo to ar minėti darbuotojai dirbtų faktiškai atlikdami savo funkcijas ar būdami priverstinai muitinės vietoje. Tačiau pažymėjo, kad darbuotojams išmokėti dienpinigiai – tai išlaidos, kurių būtų išvengta, jei abu automobiliai galėtų laiku nuvykti į muitinės terminalą ir baigti muitinės procedūras, todėl ieškinį dėl vairuotojams priverstinio stovėjimo metu sumokėtų 940,55 Eur darbo užmokesčio ir dienpinigių, teismas tenkino iš dalies, priteisė 574 Eur išmokėtus dienpinigius.

265.5.

27Teismas sutiko su ieškovės nuomone, jog dėl automobilių negalėjimo laiku atlikti išmuitinimo procedūrų, vairuotojai 7 dienas nedirbo ieškovės bendrovės naudai ir dėl to bendrovė patyrė nuostolių negautų pajamų pavidalu. Laikė, kad ieškovės parašomos negautos pajamos atitinka netiesioginiams nuostoliams keliamus reikalavimus: apskaičiuotos atminusavus visas sąnaudas ir mokestinę prievolę, patirtos didžiųjų švenčių laikotarpių, todėl realios, todėl ieškovės reikalavimą dėl nuostolių negautų pajamų forma, tenkino visiškai. Ieškovei iš atsakovės iš viso teismas priteisė 2 424,76 Eur nuostolių (714,66 + 574 + 1 136,10).

28III.

29Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

306.

31Atsakovė UAB „Vainėda“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimo dalį dėl 2 424,76 Eur nuostolių, 5 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. kovo 15 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 812,58 bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovės UAB „Vainėda“ ieškovei UAB „Taranas“ ir priimti naują sprendimą ieškovės ieškinį atsakovei UAB „Vainėda“ atmesti; priteisti iš ieškovės atsakovei bylinėjimosi išlaidas, patirtas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose. Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad:

326.1.

33Teismas neturėjo teisinio pagrindo laikyti nuostoliais administracinio teisės pažeidimo byloje ieškovui paskirtą baudą; bauda už administracinį teisės pažeidimą nėra laikoma žala (ieškovo nuostoliais civilinės atsakomybės prasme (CPK 6.249 straipsnio 1 dalis)). Administracinio teisės pažeidimo byloje konstatuoti ne atsakovės, o ieškovės neteisėti veiksmai, dėl kurių ieškovei taikyta administracinė atsakomybė. Ieškovė patyrė ne nuostolius, o išlaidas, susijusias su paskirtos baudos administracinio teisės pažeidimo byloje sumokėjimu.

346.2.

35Teismas netinkamai nustatė priežastinį neteisėtų veiksmų (neteisėto neveikimo) ir padarytos žalos (nuostolių) ryšį (CK 6.247 straipsnis). Ieškovui administracinė atsakomybė taikyta dėl Muitinės konvencijos dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (1975 m. TIR konvencija) pažeidimo. Ieškovė yra TIR knygelės turėtoja, todėl privalo vykdyti TIR knygelės savininkės pareigas, numatytas TIR konvencijoje. 2016 m. liepos 27 d. nutarime konstatuotas TIR konvencijos 39 straipsnio nuostatų, numatančių, kad vežėjui faktiškai negalint realizuoti savo teisės tikrinti krovinio duomenų teisingumą, jis turi įtraukti į krovinio transportavimo dokumentus atitinkamas pagrįstas pastabas, pažeidimas. Ieškovė buvo aplaidi ir neįvykdė TIR konvencijoje nustatytos pareigos pateikti muitinei įtikinamus įrodymus, kad krovinio svorio neatitikimai įrašams TIR knygelėje atsirado ne dėl tyčia padarytų klaidų ar aplaidumo, sukraunant, išsiunčiant krovinį ar surašant jo manifestą. Ieškovė, negalėdama realizuoti teisės tikrinti krovinio duomenų teisingumo, neįtraukė į krovinio transportavimo dokumentus (CMR važtaraštį) atitinkamų pastabų. Jeigu ieškovė įvykdytų jai nustatytą pareigą, administracinė atsakomybė jai nebūtų laikoma. Apeliantės teigimu, būtent ieškovės teisės aktų reikalavimų neįvykdymas susijęs priežastiniu ryšiu su ieškovės patirtomis išlaidomis dėl administracinės baudos paskyrimo, o atsakovės dokumentų ir informacijos, reikalingos muitinės formalumams atlikti galimas nepateikimas nėra administracinės nuobaudos ieškovei taikymo pasekmė ir nėra susijusi priežastiniu ryšiu su paskirta administracine nuobauda. CMR konvencijos 11 straipsnio 2 dalis nustato, kad siuntėjas neatsako vežėjui už nuostolius dėl informacijos ir dokumentų, reikalingų muitinės ir kitiems formalumams atlikti, kai kaltas pats vežėjas, be to TIR knygelė nėra dokumentas, kurį siuntėjas turi pridėti vežėjui prie važtaračio, - TIR knygelė yra vežėjo (ieškovo), kaip TIR knygelės turėtojo dokumentas.

366.3.

37Teismas pažeidė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias teisės normas ir nepagrįstai priteisė atsakovui 574 Eur dienpinigius. Byloje nėra nė vieno įrodymo - darbo sutarties, mokėjimo dokumento ir pan., kurių pagrindu teismui atsirastų pagrindas spręsti, kad ieškovės vairuotojams yra priskaičiuoti 574 Eur dienpinigiai ir kad ieškovė juos sumokėjo savo darbuotojams.

386.4.

39Teismas tenkino ieškinio dalį dėl 1 136,10 Eur netiesioginių nuostolių (negautų pajamų) priteisimo nesant byloje jokių įrodymų. Pateiktoje lentelėje (1 tomas, b. l. 22) nepateikta negautų pajamų apskaičiavimo metodika. Pajamos grindžiamos užsakymo verte, tačiau ieškovė nepaaiškino kaip suprantama užsakymo vertė, nepateikė įrodymų, įrodančių užsakymo vertę bei duomenų ar užsakymai buvo realūs ar pajamos pagal buvo numatytos gauti iš anksto, ar pagrįstai tikėtasi jas gauti, ar pajamų negauta dėl atsakovo neteisėtų veiksmų. Taip pat apeliantė pažymi, kad teismas atmetė reikalavimus dėl darbo užmokesčio priteisimo, tačiau kitoje ieškinio dalyje pripažino ieškovės pateiktus darbo užmokesčio duomenis pagrįstais. Šias išvadas laiko prieštaringomis viena kitai. Pasak atsakovės, byloje nepateikta nė vieno avanso apyskaitos dokumento ir išlaidų pagal avansinės apyskaitos dokumentus, todėl spręsti, kad ieškovė patyrė avansinės apyskaitos išlaidas, teismui nebuvo pagrindo. Ieškovė nepateikė įrodymų, pagrindžiančių, kad ji apskaičiavo ir kaip apskaičiavo jai tenkantį mokėti apmokestinamąjį pelną. Teismas nevisapusiškai įvertino bylos aplinkybes, vadovavosi atsakovo neįrodytais teiginiais, todėl neteisingai išsprendė bylą.

406.5.

41Teismas išnagrinėjo bylą dalyvaujant ieškovės atstovams - vadovui V. S. ir buhalterei V. B., tačiau šie atstovai byloje buvo apklausti neprisiekę. Buhalterė nėra laikoma juridiniu asmeniu ar juridinio asmens organu, todėl teismo posėdyje turėjo prisiekti (CPK 277 straipsnis) ir būti apklausta kaip liudytoja. Teismui pažeidus civilinio proceso įstatymą nebuvo pagrindo nagrinėjant bylą remtis nurodytų asmenų parodymais.

426.6.

43Teismas netinkamai taikė civilinę atsakomybę reglamentuojančias įstatymo normas, pažeidė įrodinėjimą reglamentuojančias civilinio proceso normas, netinkamai taikė Muitinės konvenciją dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (1975 m. TIR konvencija) ir CMR konvenciją, tokie pažeidimai yra pagrindas sprendimui panaikinti, kadangi dėl šių pažeidimų galėjo būti neteisingai išspręsta byla.

447.

45Ieškovė UAB „Taranas“ atsiliepime prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą, o atsakovės apeliacinį skundą atmesti, priteisti ieškovei iš apeliantės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

467.1.

47Įstatymas (CK 6.249 straipsnio 1 dalis) numato, kad nuostoliais laikytinos ir patirtos išlaidos. Ieškovė 714,66 Eur išlaidas patyrė sumokėdama 2016 m. birželio 27 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 5-751/2016 paskirtą baudą.

487.2.

49Ieškovei bauda paskirta ne už TIR konvencijos pažeidimą, o už konkretų veiksmą - neteisingą duomenų apie krovinio bruto svorį pateikimą muitinės įstaigai, t. y. pripažinta kalta dėl administracinio teisės pažeidimo, numatyto Rusijos Federacijos Administracinių teisės pažeidimų kodekso 16.1. straipsnio 3 dalyje, įvykdymo. Minėtame straipsnyje nustatyta atsakomybė už neteisingą duomenų apie krovinio vietų skaičių, jų ženklinimą, prekių pavadinimą, bruto svorį ir (arba) tūrį pateikimą muitinės organui, atvykstant į Muitinių Sąjungos muitinės teritoriją, išvykstant iš Muitinių Sąjungos muitinės teritorijos arba prekių pateikimas muitinės tranzito procedūrai.

507.3.

51Pažymi, kad pagal Rusijos Federacijos teisės aktus, atsakingas už duomenų muitinės įstaigai pateikimą yra vežėjas. CMR konvencijos 11 straipsnis nustato, kad iki krovinio perdavimo vežėjui siuntėjas privalo prie važtaraščio pridėti visus reikiamus dokumentus ir vežėjui suteikti visapusišką informaciją, reikalingą muitinės bei kitiems formalumams atlikti. Vežėjas neprivalo tikrinti šių dokumentų ir informacijos teisingumo bei visapusiškumo. Siuntėjas atsako vežėjui už visus nuostolius, atsiradusius dėl to, kad šių dokumentų ir duomenų nebuvo arba jie buvo pateikti ne visi arba netikslūs, išskyrus atvejus, kai kaltas pats vežėjas. Be to, remiantis CMR konvencijos 7 straipsniu, siuntėjas atsako už visas vežėjo patirtas išlaidas ir nuostolius, atsiradusius dėl siuntėjo klaidingai ar netiksliai nurodytų duomenų važtaraštyje.

527.4.

53Teismas pagrįstai nustatė, kad administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėjusio teismo konstatuotas svorio neatitikimas yra atsakovės neteisėtų veiksmų dėl tinkamo svorio CMR važtaraštyje nurodymo, taip pat pareigos pridėti prie važtaraščio dokumentus su tiksliais duomenimis, reikalingus muitinės formalumams atlikti neatlikimo pasekmė, todėl atsakovė negali gintis ieškovei įstatymo ir tarptautinės sutarties (CMR konvencijos) nekeliamų pareigų atlikimu (krovinio tikrinimo neatlikimu).

547.5.

55TIR konvencija nenustato, kad būtent TIR knygelės turėtojo (vežėjo) pareiga yra pateikti muitinei įrodymus dėl duomenų TIR knygelės krovinio manifeste. Ieškovė nebuvo tas asmuo, kuris turėjo ar privalėjo pasirūpinti įrodymais, paaiškinančiais, kodėl krovinio siuntėjas į transportavimo dokumentus, įskaitant TIR knygelę, įrašė neteisingus krovinio svorio duomenis. Tinkamų ir teisingų dokumentų parengimu pasirūpinti buvo siuntėjo pareiga. Teismas teisingai nustatė priežastinį ryšį tarp kaltų atsakovo veiksmų ir ieškovo patirtų išlaidų (tiesioginių nuostolių) ir pagrįstai priteisė 714, 66 Eur nuostolių.

567.6.

57Buhalterinę pažymą pasirašę asmenys už buhalterinių dokumentų tvarkymą bei įrašų teisingumą atsako pagal įstatymus, todėl nėra pagrindo netikėti jų išduotais bei pasirašytais dokumentais, bei šiuose dokumentuose nurodytais duomenimis. Teismas pagrįstai priteisė kaip tiesioginius ieškovo nuostolius 574 Eur vairuotojams išmokėtų dienpinigių.

587.7.

591 136,10 Eur netiesioginių nuostolių (negautų pajamų) dydį ieškovas įrodinėjo pateikdamas apskaičiavimo lentelę, patvirtintą direktoriaus ir vyr. buhalterės parašu, bei buhalteriniais dokumentais - darbo užmokesčio žiniaraščiais, degalų apskaitos lapais, vairuotojų atskaitomybės analizėmis. Negautas pajamas ieškovas apskaičiavo, remdamasis keturių mėnesių buhalteriniais duomenis. Sulaikytų automobilių užsakymų vertė atitinkamai 21 986,2 ir 18 765 Eur. Pateikti duomenys patvirtina nuolatinę ieškovo veiklą ir nuolatinį pajamų gavimą. Pajamas iš šių automobilių darbo ieškovas gavo tiek prieš prastovų laikotarpį, tiek ir po to. Teismas pagrįstai atkreipė dėmesį, kad prastovos įvyko šventiniu laikotarpiu, kuomet transporto įmonės turi daugiausiai darbo. Teigia, jog ieškovas įrodė negautų pajamų realumą.

607.8.

61Negautų pajamų skaičiavimo metodika aiškiai matyti pateiktoje lentelėje - iš užsakymų vertės (gautų įplaukų) atimtos patirtos sąnaudos (kuro, darbo užmokestis, avansinės apyskaitos išlaidos, pajamų mokestis) ir gaunamas grynasis pelnas dienai. Teismo išvados dėl darbo užmokesčio neprieštarauja viena kitai. Teismas nelaikė vairuotojams išmokėto darbo užmokesčio ieškovo nuostoliais, tačiau paskaičiuojant grynąjį pelną darbo užmokestis yra priskiriamas prie sąnaudų. Ieškovė pateikė Vairuotojų atskaitomybės analizes.

627.9.

63Byloje ieškinys pagrįstas rašytiniais įrodymais ir nesiremiant direktoriaus V. S. ir buhalterės V. B. parodymais.

64IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

658.

66Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK 320) straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

679.

68Byloje nustatyta, kad 2015 m. gruodžio 11 d. šalys pasirašė du Užsakymus-sutartis Nr. V201502521 ir Nr. V201502522 (su instrukcijomis vežėjui, kuriose sulygo dėl krovinio pervežimo maršrutu Vilnius (Lietuvos Respublika) – Tiumenė (Rusijos Federacija); siuntėjas – UAB „E“; sutartyse nurodytas krovinio svoris 15 t. Kroviniai buvo vežami transporto priemonėmis: valstybinis Nr. ( - ) (su CMR važtaraščiu Nr. 1215001 (toliau ir - pirmoji transporto priemonė)), ir valstybinis Nr. ( - ) (su CMR važtaraščiu Nr. 1215002 (antroji transporto priemonė)). Pirmoji transporto priemonė perėjo Pskovo pasienio muitinės kontrolės punktą 2015 m. gruodžio 18 d. ir krovinį į sulygtą Sankt – Peterburgo muitinės terminalą pristatė 2015 m. gruodžio 19 d. 2015 m. gruodžio 17 d. antroji transporto priemonė atvyko į Pskovo muitinės Tarptautinio automobilių kontrolės punkto muitinės postą „Ubylinka“, kuriame atliekant patikrinimą nustatyta, kad automobiliu gabenamo krovinio bendras svoris - 17 110 kg ir konstatuota, kad tai 1 748 kg didesnis krovinys, nei nurodyta transportavimo dokumentuose. Pskovo miesto teismas 2016 m. liepos 27 d. nutarimu ieškovei skyrė 51 000 rublių administracinę baudą bei priteisė 257,50 rublių procesinių dokumentų vertimo išlaidų. Automobiliui leista išvykti iš pasienio į muitinės terminalą 2015 m. gruodžio 24 d. Abiems transporto priemonėms buvo leista išvykti iš Sankt Peterburgo muitinės terminalo 2015 m. gruodžio 25 d.

6910.

70Vežėjas - UAB „Taranas“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš užsakovės - UAB „Vainėda“ patirtus nuostolius, t. y. sumokėtą administracinę baudą, už prastovų laikotarpį vairuotojams priskaičiuotą darbo užmokestį ir dienpinigius, kuro išlaidas bei ieškovės negautas pajamas. Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino iš dalies. Atsakovė pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo ieškovės ieškinį atmesti. Dėl nuostolių, patirtų sumokėjus administracinę baudą

7111.

72Atsakovė apeliaciniame skunde teigia, kad teismas neturėjo teisinio pagrindo laikyti nuostoliais administracinio teisės pažeidimo byloje ieškovui paskirtą baudą; pasak apeliantės, bauda už administracinį teisės pažeidimą nėra laikoma žala.

7312.

74Pagal apeliantės cituojamą CK 6.249 straipsnio 1 dalį - žala laikomas asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Sumokėjusi baudą, paskirtą administracinio teisės pažeidimo byloje, ieškovė patyrė išlaidas, todėl akivaizdu, kad sprendžiant, ar jas turi atlyginti atsakovė, reikšminga būtent tai, ar ieškovė įrodė kitas civilinės atsakomybės sąlygas.

7513.

76Tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius reglamentuoja Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija. Pirmosios instancijos teismas labai detaliai išdėstė minėtos konvencijos nuostatas, pagal kurias vežėjui pareiga tikrinti krovinio svorį nenustatyta (CMR konvencijos 8 straipsnis); būtent siuntėjas atsako už visas vežėjo patirtas išlaidas ir nuostolius, atsiradusius dėl siuntėjo klaidingai ar netiksliai CMR važtaraštyje nurodytos krovinio bruto masės ar kitais matavimo vienetais išreikšto krovinio kiekio (CMR konvencijos 7 straipsnio 1 dalies a punktas bei 6 straipsnio 1 dalies h punktas).

7714.

78Apeliaciniame skunde ginčijamos teismo išvados dėl priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų (neteisėto neveikimo) ir padarytos žalos (nuostolių) nustatymo. Apeliantė nurodo, jog 2016 m. liepos 27 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje konstatuota, kad ieškovas pažeidė TIR konvencijos 39 straipsnio nuostatas, kurios nustato, kad „jeigu vežėjas faktiškai negali realizuoti savo teisės tikrinti krovinio duomenų teisingumą, jis turi įtraukti į krovinio transportavimo dokumentus atitinkamas pagrįstas pastabas“. Teismas turėjo pagrindą spręsti, kad ieškovė buvo aplaidi ir pati neįvykdė TIR konvencijos 39 straipsnyje nustatytos pareigos pateikti muitinei įtikinamus įrodymus, kad krovinio svorio neatitikimai įrašams TIR knygelėje atsirado ne dėl tyčia padarytų klaidų ar aplaidumo, sukraunant, išsiunčiant krovinį ar surašant jo manifestą.

7915.

80Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog apelianto teiginiai, visų pirma, neatitinka 2016 m. liepos 27 d. nutarimo turinio. Ieškovė buvo nubausta ne už tai, kad į transportavimo dokumentus neįtraukė pastabų dėl galimybės patikrinti krovinio svorį neturėjimo, ne už TIR konvencijos 39 straipsnio pažeidimą. Iš minėto nutarimo turinio matyti, kad nuobauda ieškovei paskirta už Rusijos Federacijos administracinių teisės pažeidimų kodekso 16.1 straipsnio 3 dalies pažeidimą, t. y. už krovinio, kurio bruto svoris 1 748 kg. didesnis už nurodytą krovinio transportavimo dokumentuose, gabenimą. Konkretus transportavimo dokumentas nutarime neįvardintas.

8116.

82Pažymėtina, kad tiek nutarime, tiek apeliantės minimoje CMR konvencijos 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vežėjas, priimdamas krovinį, privalo patikrinti: a) ar teisingai nurodytas krovinio vietų skaičius, jo ženklinimas ir numeracija važtaraštyje; b) krovinio ir pakuotės išorinę būklę. Pagal šio straipsnio 2 dalį - jeigu vežėjas neturi galimybių patikrinti įrašų, minėtų šio straipsnio 1 punkto „a“ papunktyje, tai apie tai jis privalo motyvuotai nurodyti važtaraštyje. Jis taip pat privalo motyvuotai pagrįsti visas pastabas apie krovinio ir pakuotės būklę. Siuntėjas turi teisę pareikalauti, kad vežėjas patikrintų krovinio bruto svorį ar jo kiekį, išreikštą kitais matavimo vienetais. Jis taip pat gali pareikalauti patikrinti krovinio vietų skaičių. <...> Patikrinimų rezultatai įrašomi į važtaraštį (CMR konvencijos 8 straipsnio 3 dalis). Šios konvencijos nuostatos aiškiai numato vežėjo tikrintinus duomenis (krovinio vietų skaičius, jo ženklinimas ir numeracija važtaraštyje; krovinio ir pakuotės išorinė būklė) bei pareigą pažymėti pastabas būtent dėl šių duomenų patikrinimo galimybės nebuvimo. Tarp jų krovinio svoris nenumatytas, todėl ir pastaba dėl galimybės jį patikrinti nebuvimo nebuvo būtina, o byloje nenustatyta, kad krovinio siuntėja reikalavo patikrinti krovinio svorį.

8317.

84Muitinės konvencijos dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (1975 m. TIR konvencija) 39 straipsnyje nustatyta, kad tais atvejais, kai TIR procedūros pripažįstamos: 1) Susitariančiosios Šalys nekreipia dėmesio į nežymius nukrypimus nuo nustatytų terminų ir maršrutų; 2) taip pat ir tada, kai nustatoma, kad duomenys TIR knygelės krovinio manifeste neatitinka kelių transporto priemonės, autotraukinio arba konteinerio turinio, nelaikoma, kad TIR knygelės savininkas pažeidė šios konvencijos nuostatas, jeigu pateikiama įrodymų, įtikinančių kompetentingas tarnybas, kad tie skirtumai atsirado ne dėl klaidų, padarytų tyčia, arba ne dėl aplaidumo pakraunant ar išsiunčiant krovinį, arba pildant minėtąjį manifestą.

8518.

86Taigi, šioje konvencijoje reikalavimas nurodyti atitinkamas pastabas transportavimo dokumentuose net nenumatytas. Apeliantė, akcentuodama ieškovės pareigą kompetentingai tarnybai pateikti įtikinamus įrodymus, tokių konkrečių įrodymų pati neįvardino. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad vien informacija apie galimybės pasverti krovinį nebuvimą, nebuvo pakankama nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje nagrinėjančiam teismui. Nutarime aptartas vežėjo vairuotojo S. V. S. paaiškinimas, kad krovinio jis nesvėrė, kadangi pakrovimo vietos sandėlyje nebuvo svėrimo įrangos, tačiau sprendžiant nuobaudos skyrimo klausimą į tai nebuvo atsižvelgta. Apeliantės teorinis samprotavimas, kad esant ieškovės nurodytai pastabai transportavimo dokumentuose, nuobauda jai nebūtų paskirta, atmestinas kaip neįrodytas.

8719.

88Apeliantė, cituodama CMR konvencijos 11 straipsnio 2 dalį, teigia, kad siuntėjas neatsako vežėjui už nuostolius dėl informacijos ir dokumentų, reikalingų muitinės ir kitiems formalumams atlikti, kai kaltas pats vežėjas, tačiau, kuo pasireiškė vežėjo kaltė, iš esmės nenurodė. CMR konvencijos 11 straipsnis nustato, kad iki krovinio perdavimo vežėjui siuntėjas privalo prie važtaraščio pridėti visus reikiamus dokumentus ir vežėjui suteikti visapusišką informaciją, reikalingą muitinės bei kitiems formalumams atlikti. Vežėjas neprivalo tikrinti šių dokumentų ir informacijos teisingumo bei visapusiškumo.

8920.

90Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, darydamas išvadą, kad būtent dėl atsakovės neteisėtų veiksmų ieškovė patyrė nuostolius (sumokėjo administracinę baudą) pagrįstai atsižvelgė ir į tai, kad atsakovės atstovas buvo nuvykęs į pasienį susidariusiai situacijai spręsti; kad aktyviai susirašinėjo su ieškovės vadovu bei vairuotoju, teikė instrukcijas, 2015 m. gruodžio 24 d. - naujus krovinio dokumentus (sąskaitą faktūrą ir pakavimo lapą su nauju krovinio svoriu) ir pati prašė nurodyti apie kaltės dėl svorio neatitikimo pripažinimą (UAB „Vainėda“ darbuotojos 2015 m. gruodžio 23 d. el. laiškai).

9121.

92Apibendrinus išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria iš atsakovės ieškovei priteista 714,66 Eur nuostolių, ieškovės patirtų dėl atsakovės netinkamai atliktų įsipareigojimų. Dėl vairuotojams priteistų dienpinigių

9322.

94Apeliantė, nesutikdama su sprendimo dalimi, kuria kaip ieškovės patirti nuostoliai priteisti 574 Eur vairuotojams priskaičiuoti bei išmokėti dienpinigiai bei 1 136,10 Eur netiesioginių nuostolių, teigia, kad teismas pažeidė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias teisės normas, nes byloje nėra tokius nuostolius patvirtinančių įrodymų.

9523.

96Įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklės, aiškinant CPK 176, 185 straipsnius, kasacinėje praktikoje yra suformuluotos – teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gegužės 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-277-313/2016 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką). Kasacinis teismas, aiškindamas įrodymų pakankamumo taisyklę, savo praktiką nuosekliai plėtoja ta linkme, kad išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2009; 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; kt.).

9724.

98CPK 177 straipsnio 1 dalyje numatyta, įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra. Pagal šio straipsnio 2 dalį, faktiniai duomenys nustatomi šiomis priemonėmis: šalių ir trečiųjų asmenų (tiesiogiai ar per atstovus) paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais įrodymais, daiktiniais įrodymais, apžiūrų protokolais, ekspertų išvadomis, nuotraukomis, vaizdo ir garso įrašais, padarytais nepažeidžiant įstatymų, ir kitomis įrodinėjimo priemonėmis.

9925.

100Nagrinėjamu atveju, ieškovė reikalavimą dėl vairuotojams išmokėtų dienpinigių grindė UAB „Taranas“ buhalterine pažyma Dėl priskaičiuoto darbo užmokesčio ir dienpinigių 2015.12.18 - 2015.12.24 laikotarpiu. Pažymėtina, kad dienpinigių mokėjimas yra įtvirtintas teisės aktuose (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 107 straipsnio 3 dalis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimas Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“), todėl apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo abejoti buhalterinės pažymos, kurią pasirašė ieškovės direktorius ir vyr. buhalterė, duomenimis. Konkrečių aplinkybių, galinčių sukelti pagrįstas abejones dėl dienpinigių mokėjimo, apeliantė nenurodė ir tokių įrodymų nepateikė. Taigi, pirmosios instancijos teismas iš atsakovės ieškovei pagrįstai priteisė 574 Eur nuostolius (vairuotojams priskaičiuotus bei išmokėtus dienpinigius). Dėl netiesioginių nuostolių (negautų pajamų)

10126.

102Tačiau apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su apeliacinio skundo argumentais, kad 1 136,10 Eur netiesioginiai nuostoliai (negautos pajamos) yra neįrodyti, todėl priteisti nepagrįstai.

10327.

104Asmens negautomis pajamomis laikomos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų (CK 6.249 straipsnio 1 dalis). Remiantis nurodyta teisės norma, turi būti nustatytos realios asmens galimybės gauti konkrečias pajamas, atsižvelgiant į ankstesnes jo gautas pajamas, pasiruošimą ir priemones, kurių jis ėmėsi, siekdamas gauti šių pajamų, ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156-687/2015). Negautos pajamos gali būti priteisiamos tik tuo atveju, jeigu ieškovas įrodo, kad jos realios, o ne tikėtinos, hipotetinės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-306-916/2015). Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad apie tai, ar patirti nuostoliai gali būti vertinami kaip negautos pajamos arba patirtos išlaidos (turto sumažėjimas), spręstina pagal tokius kriterijus: 1) ar pajamos buvo numatytos gauti iš anksto; 2) ar pagrįstai tikėtasi jas gauti esant normaliai veiklai; 3) ar šių pajamų negauta dėl neteisėtų skolininko veiksmų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2008). Taigi nagrinėjamoje byloje ieškovės patirti netiesioginiai nuostoliai (negautos pajamos) turi būti pagrįsti realiomis, įrodytomis, neišvengiamomis, o ne tikėtinomis pajamomis, negautų pajamų skaičiavimas turi būti protingas, paremtas byloje surinktais įrodymais ir kita faktine medžiaga.

10528.

106Ieškovė reikalavimą dėl nuostolių negautų pajamų forma grindė apskaičiavimo lentele, darbo užmokesčio žiniaraščiais, degalų apskaitos lapais, vairuotojų atskaitomybės analizėmis, tačiau teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovės paskaičiavimas, vadovaujantis duomenimis apie gautų užsakymų vertę, patirtas išlaidas kitu laikotarpiu, negali būti laikomas pakankamu įrodymu reikalavimo dėl nuostolių negautų pajamų forma tenkinimui. Teismui nėra pateikta įrodymų, jog buvo sudarytos atitinkamos sutartys dėl pervežimų laikotarpiu, kuomet ieškovės vairuotojai dėl prastovos vėlavo grįžti iš Rusijos, kad užsakymai buvo atšaukti ar buvo atsisakyta sudaryti naujas sutartis, ir kad tai įvyko būtent dėl atsakovės neteisėtų veiksmų, t. y. kad galimybės vykdyti sutartis pasitelkus kitus įmonės vairuotojus, kitas transporto priemones, nebuvo. Ieškovės pateikti paskaičiavimai yra hipotetinio pobūdžio. Todėl, įvertinus pateiktų įrodymų visumą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog ieškovė neįrodė negautų pajamų realumo ir dydžio, todėl šis jos reikalavimas atmetamas, - skundžiama pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis keistina, sumažinant iš atsakovės ieškovei priteistų nuostolių sumą 1 136,10 Eur dydžiu, t.y. ieškovės paskaičiuota negautų pajamų suma (CPK 178 straipsnis).

10729.

108Apeliaciniame skunde atsakovė nurodė, jog nebuvo pagrindo remtis ieškovės atstovų - vadovo V. S. ir buhalterės V. B. parodymais, kadangi jie apklausti neprisiekę, tačiau iš skundžiamo sprendimo turinio matyti, kad teismas savo išvadas grindė iš esmės rašytinių įrodymų analize. Konkrečių aplinkybių, kurias teismas nustatė vadovaudamasis vien šių asmenų paaiškinimais, nenurodė ir apeliantė. Taigi, šie apeliacinio skundo motyvai neturi jokios įtakos teismo sprendimo išvadų teisėtumui ar teisingumui, todėl teisėjų kolegija plačiau šiuo klausimu nepasisako. Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui. Dėl bylinėjimosi išlaidų

10930.

110CPK 93 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad kai apeliacinės instancijos teismas ar kasacinis teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą.

11131.

112Atsižvelgiant į tai, kad pakeitus teismo sprendimą, patenkinta 44,48 proc. ieškinio, ieškovei iš atsakovės turi būti priteista 309,98 Eur bylinėjimosi išlaidų, o iš ieškovės atsakovei – 694,45 Eur (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Įskaičius šalių mokėtinas sumas, iš ieškovės atsakovei priteistina 384,47 Eur bylinėjimosi išlaidų.

11332.

114Atsakovė (apeliantė) už apeliacinį skundą sumokėjo 55 Eur žyminio mokesčio, taip pat pateikė įrodymus, kad advokatui už apeliacinio skundo parengimą sumokėjo 500 Eur, o ieškovė už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą advokatei sumokėjo 726 Eur, todėl proporcingai patenkintai/atmestai apeliacinio skundo daliai paskirsčius bylinėjimosi išlaidas bei atlikus mokėtinų sumų įskaitymą, iš atsakovės (apeliantės) ieškovei priteistina 125,85 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

11533.

116Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, kad yra pagrindas atsakovės apeliacinį skundą tenkinti iš dalies, iš dalies pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą, sumažinant priteistą iš atsakovės ieškovei sumą 1 136,10 Eur dydžiu, t. y. iki 1 288,66 Eur, atitinkamai perskirstant bylinėjimosi išlaidas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

117Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

118Skundžiamą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimo dalį, kuria ieškovės UAB Taranas“ ieškinys patenkintas iš dalies, pakeisti, sumažinant iš atsakovės UAB „Vanėda“ ieškovei UAB „Taranas“ priteistą sumą 1 136,10 Eur dydžiu, t. y. iki 1 288,66 Eur, atitinkamai perskirstant bylinėjimosi išlaidas.

119Rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

120„ieškinį patenkinti iš dalies.

121Priteisti iš atsakovės UAB „Vainėda“, juridinio asmens kodas 183723126, ieškovės UAB „Taranas“, juridinio asmens kodas 300547481, naudai 1 288,66 Eur (vieną tūkstantį du šimtus aštuoniasdešimt aštuonis eurus ir 66 euro centus) nuostolių atlyginimo, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. kovo 15 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

122Priteisti iš ieškovės UAB „Taranas“, juridinio asmens kodas 300547481, atsakovei UAB „Vainėda“, juridinio asmens kodas 183723126, 384,47 Eur (tris šimtus aštuoniasdešimt keturis eurus 47 centus) bylinėjimosi išlaidų“.

123Priteisti iš atsakovės UAB „Vainėda“ ieškovei UAB „Taranas“ 125,85 Eur (vieną šimtą dvidešimt penkis eurus 85 ct) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė UAB „Taranas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama... 8. 2.... 9. Atsakovė UAB „Vainėda“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir... 10. 3.... 11. Teismo posėdžio metu ieškovės vadovas paaiškino, jog buvo susisiekta su... 12. 4.... 13. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas pažymėjo, jog neaišku kada CMR... 14. II.... 15. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 16. 5.... 17. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimu ieškinį... 18. 5.1.... 19. Teismas, įvertinęs byloje esančiuose rašytiniuose įrodymuose nustatytų... 20. 5.2.... 21. Teismas pažymėjo, kad administracinio teisės pažeidimą nagrinėjančio... 22. 5.3.... 23. Byloje nesant rašytinių įrodymų, pagrindžiančių ieškovės... 24. 5.4.... 25. Vairuotojų pareigybinį darbo užmokestį – 424 Eur per mėnesį, teismas... 26. 5.5.... 27. Teismas sutiko su ieškovės nuomone, jog dėl automobilių negalėjimo laiku... 28. III.... 29. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 30. 6.... 31. Atsakovė UAB „Vainėda“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 32. 6.1.... 33. Teismas neturėjo teisinio pagrindo laikyti nuostoliais administracinio teisės... 34. 6.2.... 35. Teismas netinkamai nustatė priežastinį neteisėtų veiksmų (neteisėto... 36. 6.3.... 37. Teismas pažeidė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias... 38. 6.4.... 39. Teismas tenkino ieškinio dalį dėl 1 136,10 Eur netiesioginių nuostolių... 40. 6.5.... 41. Teismas išnagrinėjo bylą dalyvaujant ieškovės atstovams - vadovui V. S. ir... 42. 6.6.... 43. Teismas netinkamai taikė civilinę atsakomybę reglamentuojančias įstatymo... 44. 7.... 45. Ieškovė UAB „Taranas“ atsiliepime prašo Vilniaus miesto apylinkės... 46. 7.1.... 47. Įstatymas (CK 6.249 straipsnio 1 dalis) numato, kad nuostoliais laikytinos ir... 48. 7.2.... 49. Ieškovei bauda paskirta ne už TIR konvencijos pažeidimą, o už konkretų... 50. 7.3.... 51. Pažymi, kad pagal Rusijos Federacijos teisės aktus, atsakingas už duomenų... 52. 7.4.... 53. Teismas pagrįstai nustatė, kad administracinio teisės pažeidimo bylą... 54. 7.5.... 55. TIR konvencija nenustato, kad būtent TIR knygelės turėtojo (vežėjo)... 56. 7.6.... 57. Buhalterinę pažymą pasirašę asmenys už buhalterinių dokumentų tvarkymą... 58. 7.7.... 59. 1 136,10 Eur netiesioginių nuostolių (negautų pajamų) dydį ieškovas... 60. 7.8.... 61. Negautų pajamų skaičiavimo metodika aiškiai matyti pateiktoje lentelėje -... 62. 7.9.... 63. Byloje ieškinys pagrįstas rašytiniais įrodymais ir nesiremiant direktoriaus... 64. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 65. 8.... 66. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis Lietuvos Respublikos civilinio... 67. 9.... 68. Byloje nustatyta, kad 2015 m. gruodžio 11 d. šalys pasirašė du... 69. 10.... 70. Vežėjas - UAB „Taranas“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš... 71. 11.... 72. Atsakovė apeliaciniame skunde teigia, kad teismas neturėjo teisinio pagrindo... 73. 12.... 74. Pagal apeliantės cituojamą CK 6.249 straipsnio 1 dalį - žala laikomas... 75. 13.... 76. Tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius reglamentuoja Tarptautinio... 77. 14.... 78. Apeliaciniame skunde ginčijamos teismo išvados dėl priežastinio ryšio tarp... 79. 15.... 80. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog apelianto teiginiai,... 81. 16.... 82. Pažymėtina, kad tiek nutarime, tiek apeliantės minimoje CMR konvencijos 8... 83. 17.... 84. Muitinės konvencijos dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis... 85. 18.... 86. Taigi, šioje konvencijoje reikalavimas nurodyti atitinkamas pastabas... 87. 19.... 88. Apeliantė, cituodama CMR konvencijos 11 straipsnio 2 dalį, teigia, kad... 89. 20.... 90. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, darydamas išvadą,... 91. 21.... 92. Apibendrinus išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad apeliacinio skundo... 93. 22.... 94. Apeliantė, nesutikdama su sprendimo dalimi, kuria kaip ieškovės patirti... 95. 23.... 96. Įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklės, aiškinant CPK 176, 185... 97. 24.... 98. CPK 177 straipsnio 1 dalyje numatyta, įrodymai civilinėje byloje yra bet... 99. 25.... 100. Nagrinėjamu atveju, ieškovė reikalavimą dėl vairuotojams išmokėtų... 101. 26.... 102. Tačiau apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su... 103. 27.... 104. Asmens negautomis pajamomis laikomos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu... 105. 28.... 106. Ieškovė reikalavimą dėl nuostolių negautų pajamų forma grindė... 107. 29.... 108. Apeliaciniame skunde atsakovė nurodė, jog nebuvo pagrindo remtis ieškovės... 109. 30.... 110. CPK 93 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad kai apeliacinės instancijos teismas... 111. 31.... 112. Atsižvelgiant į tai, kad pakeitus teismo sprendimą, patenkinta 44,48 proc.... 113. 32.... 114. Atsakovė (apeliantė) už apeliacinį skundą sumokėjo 55 Eur žyminio... 115. 33.... 116. Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, kad yra pagrindas atsakovės... 117. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies... 118. Skundžiamą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 22 d.... 119. Rezoliucinę dalį išdėstyti taip:... 120. „ieškinį patenkinti iš dalies.... 121. Priteisti iš atsakovės UAB „Vainėda“, juridinio asmens kodas 183723126,... 122. Priteisti iš ieškovės UAB „Taranas“, juridinio asmens kodas 300547481,... 123. Priteisti iš atsakovės UAB „Vainėda“ ieškovei UAB „Taranas“ 125,85...