Byla eB2-1625-657/2019

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,

2sekretoriaujant Rasai Juronienei,

3dalyvaujant pareiškėjos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „NRB Capital“ bankroto administratorės mažosios bendrijos „Administra“ atstovui advokatui J. V.,

4teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo bankroto administratorės skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „NRB Capital“ 2019 m. gegužės 3 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, suinteresuoti asmenys Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius, Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos, Kaišiadorių kredito unija, uždaroji akcinė bendrovė „Vyganta“, uždaroji akcinė bendrovė „Elektrėnų komunalinis ūkis“, uždaroji akcinė bendrovė „Refta“.

5Teismas

Nustatė

6BUAB „NRB Capital“ bankroto administratorė MB „Administra“ (buvusi MB „Finansinė būklė“) kreipėsi į teismą ir patikslinusi skundą, prašė panaikinti BUAB „NRB Capital“ 2019 m. gegužės 3 d. kreditorių susirinkimo nutarimą pirmuoju darbotvarkės klausimu dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo dalyje dėl bankroto administratoriaus atlyginimo dydžio bei patvirtinti bankroto administratorės siūlomą bankroto administratoriaus atlyginimą pagal rekomendacinius dydžius vidutinei įmonei, kuris sudaro 17 MMA plius PVM.

7Nurodė, kad kreditoriai 2019 m. gegužės 3 d. susirinkime BUAB „NRB Capital“ identifikavo kaip mažą įmonę. Kreditorių nustatytas 3 000,00 Eur administratoriaus atlyginimo dydis nesiekia net minimalaus 3 330,00 Eur administratoriui skirtino atlyginimo dydžio, prieštarauja protingumo ir teisingumo principams, pažeidžia bankroto administratoriaus teisėtus lūkesčius gauti proporcingą atlyginimą už atliktą darbą. Be to, BUAB „NRB Capital“ pagal įmonių dydžio nustatymo metodiką laikytina vidutine įmone, nes įmonės turimo turto vertė viršija 30 000,00 Eur. Bankroto administratorius atlyginimo dydis turėtų būti nustatomas pagal rekomendacinius atlyginimo dydžius vidutinio dydžio įmonėms. BUAB „NRB Capital“ nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas – įkeisti pastatai, adresu ( - ), yra apleisti, jų būklė reikalauja sutvarkymo. Tokios būklės pastatų pardavimas nebus efektyvus, pastatai nebus patrauklūs pirkėjams, todėl prieš pardavimą būtina juos sutvarkyti, kas atitinkamai pareikalaus išlaidų bei laiko. BUAB „NRB Capital“ priklausantis nekilnojamasis turtas yra sumontuotas kartu su UAB „Vyganta“ priklausančiu kilnojamuoju turtu – katilinės įranga su katilu LAKA PS (1.4 MVA) ir 3 konvekcinėmis džiovyklomis. Turtas yra sumontuotas tokiu būdu, jog negali būti atskirtas nuo įmonės turto nepadarius jam žalos, todėl pardavimo etape prieš parduodant turtą suinteresuotum pirkėjui, dalies turto pardavimas turi būti derinamas ir vykdomas pasirašant prikimo – pardavimo sutartį su UAB „Vyganta“. Parduodant turtą reikia atlikti turto vertinimą. Siekiant įvertinti 9 nekilnojamojo turto objektus ir ( - ) esantį žemės sklypą turto vertinimo kaina siekia apie 2 000,00 Eur, taip pat daug laiko pareikalaus turto varžytynių organizavimas bei paskelbimas, turto aprodymas potencialiems pirkėjams. Taigi, vien tik siekiant sutvarkyti ir parduoti įmonės turtą bankroto administratorius turės įdėti daug darbo ir laiko sąnaudų. Buvusi BUAB „NRB Capital“ bankroto administratorė UAB „Bankroto centras“ bankroto procese taip pat nesutiko su kreditorių susirinkime jam nustatyta bankroto administravimo išlaidų sąmata.

8Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius prašė skundą atmesti. Nurodė, kad Taisyklėse nustatyti administravimo išlaidų ir administratoriaus atlyginimo dydžiai yra tik rekomendaciniai ir neturėtų būti vertinami kaip privalomi dydžiai, nuo kurių negalima nukrypti. Administratoriaus veiklos ataskaitoje nurodyta, kad nėra nustatyta ginčytinų sandorių, šiuo metu bankroto byloje nevyksta jokie teisiniai ginčai, taip pat nenumatyta kreiptis į teismą dėl tyčinio ar nesavalaikio bankroto, nustačius, kad nėra debitorių, nevykdomas išieškojimas, bankroto administratorius šiuo metu bankroto byloje atlieka tik turto realizavimą ir nėra pateikta jokių duomenų, kad būtų planuojami atliki kokie nors papildomi veiksmai. Tvirtinant administravimo išlaidų sąmatą, privaloma atsižvelgti, ar administratoriaus atlyginimo dydis yra pagrįstas darbų, kuriuos jis atliko iki pirmojo kreditorių susirinkimo, kiekiu, kokybe, sudėtingumu, planuojamų atlikti darbų būtinumu ir kita. Spręsdami klausimą dėl administravimo išlaidų dydžio, kreditoriai yra suinteresuoti, jog kuo daugiau lėšų liktų kreditorių reikalavimams tenkinti. Administravimo išlaidos apmokamos iš tų pačių bankrutavusios įmonės lėšų, iš kurių yra tenkinami ir kreditorių reikalavimai, todėl pinigų sumos, skiriamos bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms padengti, yra tiesiogiai susijusios su kreditorių teisėmis ir jų reikalavimų patenkinimo galimybėmis. Tuo atveju, jei administruojant BUAB „NRB Capital“ ateityje būtų patirtos papildomos išlaidos, bankroto administratorius turės teisę kreiptis į kreditorių susirinkimą dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo. Patvirtintas administravimo išlaidų sąmatos (atlyginimo) dydis nepažeidžia nei bankroto administratoriaus, nei kreditorių teisių, atitinka šalių interesų pusiausvyros, protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijus. Nepagrįstai didelės administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimas prieštarautų bankrutuojančios įmonės kreditorių turtiniams interesams.

9Skundas tenkintinas.

10Įmonių bankroto įstatymo normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus. Bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Dėl to bankroto procedūras vykdo ne pavieniai kreditoriai, o jų visuma (kreditorių susirinkimas ar kreditorių komitetas, jeigu toks yra sudaromas). Tik kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip administratoriaus veiklos kontrolė, bankrutuojančios įmonės ūkinė komercinė veikla, įmonės likvidavimas, parduodamo turto vertinimo tvarkos nustatymas, turto pardavimo kainos tvirtinimas (ĮBĮ 23 str.). Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (ĮBĮ 24 str.). Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus. Atskirų kreditorių teisės ginamos tik netiesiogiai, ginant kreditorių visumos teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011).

11Kauno apygardos teismo 2017 m. liepos 18 d. nutartimi BUAB „NRB Capital“ iškelta bankroto byla. 2017 m. spalio 6 d. nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, o 2017 m. lapkričio 29 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 19 d. nutartimi, atstatydinus administratorių, naująja BUAB „NRB Capital“ bankroto administratore paskirta MB „Finansinė būklė“, kuri 2019 m. liepos 2 d. nutartimi pakeista jos teisių ir pareigų perėmėja MB „Aministra“.

12Nagrinėjamu atveju ginčo dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, darbotvarkės, balsavimo tvarkos nėra, todėl spręstina, kad esminių procedūrinių pažeidimų nenustatyta (ĮBĮ 22 str. 3 d., 24 str. 1 d.).

13Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad kreditorių susirinkimo teisę tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą lemia bankroto instituto paskirtis – apsaugoti nemokaus skolininko kreditorių teises ir interesus, t. y. siekiama patenkinti visų kreditorių interesus, kartu – užtikrinti ir nemokaus skolininko interesus. Administravimo išlaidos apmokamos iš tų pačių bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės lėšų, iš kurių yra tenkinami ir kreditorių reikalavimai, todėl pinigų sumos, skiriamos bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms padengti, yra tiesiogiai susijusios su kreditorių teisėmis ir jų reikalavimo patenkinimo galimybėmis – kuo daugiau lėšų bus skirta įmonei administruoti, tuo mažiau jų liks kreditorių reikalavimams tenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-354/2009; 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Būtent administratoriui, teikiančiam tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą teismui iki pirmojo kreditorių susirinkimo, vėliau – kreditorių susirinkimui, tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos yra būtinos, ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti tinkamą bankrutuojančios įmonės administravimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Kilus ginčui teisme, administratoriui tenka procesinė pareiga įrodyti, kad kreditorių patvirtinta sąmata yra akivaizdžiai nepagrįsta (CPK 178 str.).

14Iš teismui pateikto BUAB „NRB Capital“ 2019 m. gegužės 3 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 5 matyti, kad pirmuoju darbotvarkės klausimu buvo pateiktas svarstyti klausimas dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo. Administratorius susirinkimui siūlė patvirtinti jo pateiktą administravimo išlaidų projektą, kuriame siūlė laikotarpiui nuo bankroto bylos iškėlimo, t. y. 2017 m. liepos 29 d., iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro patvirtinti 19 MMA plius PVM bankroto administratoriaus atlyginimą ir bankroto administravimo išlaidas pagal faktą, tačiau ne didesnei nei 3 000,00 Eur sumai, nurodydamas, kad BUAB „NRB Capital“ priskirtina prie vidutinių įmonių. „Už“ administratoriaus siūlomą projektą balsavo 48,61 proc. susirinkime dalyvavusių kreditorių reikalavimų sumos, „Prieš“ – 51,39 proc.

15Kreditorių Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus bei Valstybinė mokesčių inspekcijos prie LR FM 51,39 proc. susirinkime dalyvavusių kreditorių reikalavimų sumos balsų dauguma priimtas nutarimas pritarti kreditorių pasiūlymui: patvirtinti administravimo išlaidas už visą BUAB „NRB Capital“ bankroto administravimo ir likvidavimo procedūrą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš VĮ Registrų centro duomenų bazės, įskaitant ir faktines administravimo išlaidas už laikotarpį iki pirmojo kreditorių susirinkimo 10 000,00 Eur plius PVM, tame skaičiuje: administravimo išlaidos – 7 000,00 Eur; administratoriaus atlyginimas – 3 000,00 Eur.

16Pareiškėjo nuomone, BUAB „NRB Capital“ pagal įmonių dydžio nustatymo metodiką laikytina vidutine įmone, todėl nustatytas 3 000,00 Eur administratoriaus atlyginimo dydis nesiekia net minimalaus 3 330,00 Eur administratoriui skirtino atlyginimo dydžio, prieštarauja protingumo ir teisingumo principams, pažeidžia bankroto administratoriaus teisėtus lūkesčius gauti proporcingą atlyginimą už atliktą darbą.

17Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų teisė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, taip pat ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką (ĮBĮ 23 str. 5 p.). Klausimai, susiję su administravimo išlaidų sąmatos sudarymu, tvirtinimu, keitimu, paskirstymu ir kt., reglamentuojami ĮBĮ 36 straipsnyje. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Bankroto administravimo išlaidų rekomendaciniai dydžiai gali būti viršyti tik tuo atveju, jeigu kreditorių susirinkimas arba teismas pritaria administratoriaus pateiktam motyvuotam prašymui patvirtinti rekomendacinius dydžius viršijančią administravimo išlaidų sąmatą. Tuo atveju, jeigu administratorius ar kreditoriai ginčija kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, išsprendęs ginčą, ją patvirtina bankroto bylą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius.

18Bankroto administravimo išlaidas, be kita ko, sudaro atlyginimas administratoriui, kuris nustatomas už visą įmonės administravimo laikotarpį, atsižvelgiant į Vyriausybės patvirtintas Atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisykles, kuriose nustatomi rekomendaciniai administratoriaus atlyginimo dydžiai. Administratoriaus atlyginimas yra siejamas su administratoriaus veiklos rezultatais ir nepriklauso nuo bankroto procedūros trukmės. Konkreti administratoriaus atlyginimo suma (atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti ir (arba) bankrutavusi įmonė tęsia (vykdo) veiklą, į parduodamo įmonės turto rūšį ir jo kiekį, gautas lėšas iš parduoto įmonės turto, bankroto metu išieškotas sumas, taip pat į įmonei iškeltų bylų ir pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą ir skaičių). Kreditorių susirinkimo arba teismo nustatytas administratoriaus atlyginimas negali viršyti šiame straipsnyje nustatyta tvarka patvirtintų dydžių. Tuo atveju, jeigu dėl objektyvių priežasčių yra būtina viršyti šiame straipsnyje nustatyta tvarka patvirtintus administratoriaus atlyginimo dydžius, jie keičiami šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka (ĮBĮ 36 str. 3 ir 5 d.). Taigi, administravimo išlaidų sąmata, taip pat administratoriaus atlyginimas tvirtintinas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 „Dėl bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintą Bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašą ir Atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisykles.

19ĮBĮ 23 ir 36 straipsniuose reglamentuota dėl kreditorių susirinkimo teisės nustatyti atlyginimą administratoriui ir patvirtinti galutinę administravimo išlaidų sąmatą. Tokią kreditorių susirinkimo teisę lemia bankroto instituto paskirtis – apsaugoti nemokaus skolininko kreditorių teises ir interesus; juo siekiama patenkinti visų kreditorių interesus, kartu – užtikrinti ir nemokaus skolininko interesus. Administravimo išlaidos apmokamos iš tų pačių bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės lėšų, iš kurių yra tenkinami ir kreditorių reikalavimai (ĮBĮ 36 str. 1 d.), todėl lėšų sumos, skiriamos bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms padengti, yra tiesiogiai susijusios su kreditorių teisėmis ir jų reikalavimo patenkinimo galimybėmis – kuo daugiau lėšų bus skirta įmonei administruoti, tuo mažiau jų liks kreditorių reikalavimams tenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010 ir kt.).

20Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimo administratoriui dydis turėtų užtikrinti tiek administratoriaus, tiek bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą. Be to, atlyginimas turi būti pagrįstas ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodytais specialiaisiais kriterijais: ar bankrutuojanti (bankrutavusi) įmonė tęsia (vykdo) veiklą, parduodamo įmonės turto rūšimi ir jo kiekiu, taip pat įmonei iškeltų bylų ir pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumu bei jų kiekiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-148-219/2018; Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-961-381/2018).

21Bankrutuojančios įmonės dydis nustatomas pagal įmonės atrankinio dydžio, kaip jis suprantamas Bankroto administratorių atrankos taisyklėse, patvirtintose LR Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 647 „Dėl Bankroto administratorių atrankos taisyklių patvirtinimo“ (toliau –Taisyklės), reikšmę. Pagal Taisyklių 10.1. papunktį įmonė yra maža, kai neturi turto arba turto vertė neviršija 30 tūkst. Eur; kreditorių reikalavimai neviršija 30 tūkst. Eur; kreditorių skaičius neviršija 40 kreditorių arba darbuotojų, pareiškusių reikalavimus, skaičius neviršija 20 darbuotojų. Pagal Taisyklių 10.2. papunktį įmonė priskirtina vidutinėms, kai turto vertė sudaro daugiau kaip 30 tūkst. Eur, bet neviršija 300 tūkst. Eur; kreditorių reikalavimai sudaro daugiau kaip 30 tūkst. Eur, bet neviršija 300 tūkst. Eur, kreditorių skaičius sudaro nuo 41 iki 80 kreditorių arba darbuotojų, pareiškusių reikalavimus, skaičius sudaro nuo 21 iki 50 darbuotojų. Minėtų Taisyklių 11 punkte numatyta, kad kai įmonės duomenys neatitinka vieno iš Taisyklių 10.1 – 10.3 papunkčiuose nurodytų trijų vertinamųjų duomenų, įmonės dydis nustatomas pagal du likusius vertinamuosius duomenis. Kai įmonės duomenys neatitinka dviejų iš Taisyklių 10.1 – 10.3 papunkčiuose nurodytų trijų vertinamųjų duomenų, įmonės dydis nustatomas pagal turto vertę (Taisyklių 11 p.). Jeigu teismas neturi visų Taisyklių 10 punkte nurodytų vertinamųjų duomenų įmonės dydžiui nustatyti, jis įmonės dydį nustato remdamasis įmonės administratoriaus parinkimo metu turimais duomenimis (Taisyklių 12 p.).

22Nagrinėjamu atveju, bankroto bylos UAB „NRB Capital“ iškėlimo stadijoje atrenkant bankroto administratorių, nesant duomenų apie įmonę, įmonės dydis nustatytas – maža įmonė. Tačiau iš pareiškėjo teismui pateikto 2017 m. liepos 29 d., t. y. nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienai, sudaryto balanso duomenų, bei Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos 2019 m. gegužės 20 d. rašto Nr. (6.11)D2-1377 nustatyta, kad BUAB „NRB Capital“ turi turto bendrai 168 552,00 Eur sumai, iš kurio 165 591,00 Eur sumą sudaro turimas ilgalaikis materialus turtas. Iš šio balanso bei Nekilnojamojo turto registro išrašų nustatyta, kad didžiąją ilgalaikio materialaus turto dalį sudaro įmonei priklausantys pastatai ir statiniai – 159 310,00 Eur sumai, be to, BUAB „NRB Capital“ priklauso žemės sklypas, įmonė turi mašinų ir įrangos, transporto priemonių bei kitų įrenginių, todėl darytina išvada, kad BUAB „NRB Capital“ priskirtina vidutinių įmonių kategorijai (Taisyklių 11 p.).

23Iš 2019 m. balandžio 23 d. Pasiūlyme dėl turto pardavimo tvarkos nustatymo ir Nekilnojamojo turto registro išraše nurodytų pastatų statybos metų yra pagrindas sutikti su pareiškėjo teiginiu, kad įmonei priklausantiems pastatams reikalingas sutvarkymas, nes kitaip – jie gali būti nepatrauklūs pirkėjams. Taigi, nors šiuo atveju nenustatyti kiti ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodyti specialieji kriterijai, įvertinus, kad bus pardavinėjamas BUAB „NRB Capital“ nekilnojamasis turtas, objektų skaičių, atsižvelgus į pastatų būklę, darytina išvada, kad administruojamos įmonės turto realizavimas pareikalaus didesnių administratoriaus darbo sąnaudų, todėl 2019 m. gegužės 3 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nustatytas 3 000,00 Eur administratoriaus atlyginimo dydis neužtikrina administratoriaus ir įmonės kreditorių interesų pusiausvyros, pažeidžia bankroto administratoriaus teisėtus lūkesčius gauti proporcingą atlyginimą už atliktą darbą, prieštarauja protingumo ir teisingumo principams. Toks administratoriaus atlyginimo dydis neatitinka net mažai įmonei numatyto minimalaus rekomendacinio dydžio.

24Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad nustačius, jog kreditorių susirinkimas vengia įgyvendinti savo kompetenciją arba dėl kreditorių grupės intereso nulemiama situacija, kai priimamais sprendimais pažeidžiamas bankroto proceso operatyvumas, vilkinamas būtinųjų procedūrų atlikimas, teismas, siekdamas bankroto procedūrų efektyvumo, bankroto proceso operatyvumo, tam tikrais išskirtiniais atvejais gali įsiterpti į kreditorių kompetencijai priklausančio klausimo sprendimą. Tam turi būti konstatuotas bankroto proceso vilkinimas ir kreditorių susirinkimo kompetencijos neįgyvendinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-253-219/2017). Teismo teisę įsiterpti į kreditorių kompetencijai priklausančio klausimo dėl administravimo išlaidų sprendimą patvirtina ir tai, kad pagal šiuo metu galiojantį ĮBĮ 36 straipsnyje įtvirtintą teisinį reglamentavimą teismui tiesiogiai suteikta teisė ne vien panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoti klausimą iš naujo svarstyti kreditorių susirinkimui, o pačiam išspręsti klausimą dėl administravimo išlaidų iš esmės (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-961-381/2018). Be to, administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimas turi būti išsprendžiamas sparčiai ir netapti kreditorių ilgų ginčų, kliudančių veiksmingai atlikti bankroto procedūras, objektu.

25Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, bei atsižvelgiant į tai, kad „prieš“ skundžiamo nutarimo projektą pirmuoju darbotvarkės klausimu balsavo dauguma susirinkime balsavusių kreditorių, tikėtina, jog grąžinus administravimo sąmatos tvirtinimo klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo, jų pozicija nepasikeis. Todėl, siekdamas užtikrinti bankroto procedūrų operatyvumą ir tinkamą atlikimą, teismas, atsižvelgdamas į pakartotinio kreditorių susirinkimo, vykusio 2019 m. gegužės 3 d., sprendimus, sprendžia, jog yra pagrindas patvirtinti Taisyklėse vidutinei įmonei numatytą minimalų administratoriaus atlyginimą – 17 MMA, kas sudarytų 9 435,00 Eur (17 x 555,00 Eur) plius PVM.

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi, Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

27Pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „NRB Capital“ bankroto administratorės skundą tenkinti.

28Panaikinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „NRB Capital“ 2019 m. gegužės 3 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimą pirmuoju darbotvarkės klausimu Dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo dalyje dėl bankroto administratoriaus atlyginimo dydžio ir patvirtinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „NRB Capital“ bendrą 16 435,00 Eur plius PVM sąmatą, tame tarpe: 7 000,00 Eur plius PVM administravimo išlaidos, įskaitant ir faktines administravimo išlaidas už laikotarpį iki pirmojo kreditorių susirinkimo, bei 9 435,00 Eur (17 MMA) plius PVM administratoriaus atlyginimas visam bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „NRB Capital“ bankroto procesui.

29Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,... 2. sekretoriaujant Rasai Juronienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „NRB... 4. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo bankroto... 5. Teismas... 6. BUAB „NRB Capital“ bankroto administratorė MB „Administra“ (buvusi MB... 7. Nurodė, kad kreditoriai 2019 m. gegužės 3 d. susirinkime BUAB „NRB... 8. Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno... 9. Skundas tenkintinas.... 10. Įmonių bankroto įstatymo normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti... 11. Kauno apygardos teismo 2017 m. liepos 18 d. nutartimi BUAB „NRB Capital“... 12. Nagrinėjamu atveju ginčo dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių... 13. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad kreditorių susirinkimo teisę... 14. Iš teismui pateikto BUAB „NRB Capital“ 2019 m. gegužės 3 d. pakartotinio... 15. Kreditorių Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus,... 16. Pareiškėjo nuomone, BUAB „NRB Capital“ pagal įmonių dydžio nustatymo... 17. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 23... 18. Bankroto administravimo išlaidas, be kita ko, sudaro atlyginimas... 19. ĮBĮ 23 ir 36 straipsniuose reglamentuota dėl kreditorių susirinkimo teisės... 20. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad kreditorių susirinkimo nustatytas... 21. Bankrutuojančios įmonės dydis nustatomas pagal įmonės atrankinio dydžio,... 22. Nagrinėjamu atveju, bankroto bylos UAB „NRB Capital“ iškėlimo stadijoje... 23. Iš 2019 m. balandžio 23 d. Pasiūlyme dėl turto pardavimo tvarkos nustatymo... 24. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad nustačius, jog kreditorių... 25. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, bei atsižvelgiant į tai, kad... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5... 27. Pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „NRB Capital“... 28. Panaikinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „NRB Capital“... 29. Nutartis neskundžiama....