Byla 2-621-413/2012
Dėl akcijų pirkimo-pardavimo sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos bei atsakovo D. B. priešieškinį dėl reikalavimo perleidimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, sekretoriaujant V. G., dalyvaujant ieškovų atstovui advokatui Raimondui Lignugariui, atsakovų atstovams advokatams Arūnui Virkučiui, Aurelijui Gruodžiui, administratoriui Jonui Vėdarui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų R. P. ir L. S. netiesioginį ieškinį atsakovams UAB „Žemyn upe“, D. B. ir BUAB „Naujoji statyba“, tretieji asmenys TEO LT AB ir UAB „Įraža“, dėl akcijų pirkimo-pardavimo sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos bei atsakovo D. B. priešieškinį dėl reikalavimo perleidimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis,

Nustatė

3ieškovai, patikslinę reikalavimus, netiesioginiu ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiomis 2009 m. kovo 27 d. pirkimo pardavimo sutartį, kuria atsakovas UAB „Naujoji statyba“ už 180 058 Lt pardavė atsakovui UAB „Žemyn upe“ akcinės bendrovės „Tauras“ 180 058 vnt. akcijų paketą, ir 2009 m. gruodžio 15 d. pirkimo pardavimo sutartį, kuria atsakovas UAB „Žemyn upe“ už 175 000 Lt pardavė AB „Tauras“ 180 058 vnt. akcijų paketą atsakovui D. B.; taikyti restituciją ir įpareigoti D. B. grąžinti atsakovui BUAB „Naujoji statyba“ 180 058 vnt. AB „Tauras“ akcijų, o bankrutuojančią UAB „Naujoji statyba“ - sumokėti D. B. 175 000 Lt po to, kai šios akcijos bus parduotos varžytinėse (t.1, b.l. 163-165).

4Ieškovų reikalavimas buvo grindžiamas tuo, kad Kauno apygardos teismas 2009 m. balandžio 27 d. nutartimi iškėlė atsakovei UAB „Naujoji statyba“ bankroto bylą. Ieškovai yra BUAB „Naujoji statyba“ kreditoriai (R. P. patvirtintas 5900 Lt, L. S. - 222,32 Lt dydžio finansiniai reikalavimai bankroto byloje). UAB „Naujoji statyba“, prieš iškeliant jai bankroto bylą, 2009 m. kovo 27 d. akcijų pirkimo-pardavimo sutartimi perleido AB „Tauras“ 180 058 vnt. paprastųjų vardinių akcijų atsakovui UAB „Žemyn upe“ už 180 000 Lt, o pastarasis šį akcijų paketą 2009 m. gruodžio 15 d. pirkimo-pardavimo sutartimi pardavė atsakovui D. B.. UAB „Naujoji statyba“ paminėtas akcijas įsigijo 2007 m. kovo 15 d. akcijų pirkimo-pardavimo sutartimi už 600 000 Lt ir šios akcijos buvo apskaitomos įmonės balanse kaip finansinis turtas, kurio vertė 601 168 Lt. Ginčijamas akcijų paketas sudaro 37 proc. visų AB „Tauras“ akcijų. Pagal VĮ Registrų centras pažymas AB „Tauras“ nekilnojamojo turto vertė yra 8 352 811 Lt, taigi 37 proc. akcijų paketo vertė sudarytų 2 923 483,85 Lt. Pardavusi akcijas žymiai mažesne verte, UAB „Naujoji statyba“ neatsiskaitė netgi su pirmos ir antros eilės įmonės kreditoriais (darbuotojais, Sodra, valstybės biudžetu), ką liudija Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 17 d. nutartimi patvirtintas bankrutuojančios įmonės kreditorių finansinių reikalavimų patikslintas sąrašas. Be to, ginčijami sandoriai prieštaravo UAB „Naujoji statyba“ tikslams, o atsakovai UAB „Žemyn upe“ ir D. B., įsigydami akcijas aiškiai mažesne kaina, buvo nesąžiningi, todėl yra pagrindas pripažinti sandorius negaliojančiais ir pagal CK 1.82 straipsnio nuostatas. 2010 m. kovo 17 d. likviduojamos dėl bankroto UAB „Naujoji statyba“ kreditorių susirinkime buvo pateikta informacija apie akcijų perleidimo sandorį, tačiau bankroto administratorius dėl šių sandorių, kaip pažeidžiančių visų bankrutuojančios įmonės kreditorių teises, į teismą nesikreipė.

5Atsakovės UAB „Žemyn upe“ atstovas prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovai, pareikšdami ieškinį CK 6.66 straipsnio pagrindu, turėjo įrodyti būtinų sąlygų tokiam ieškiniui pareikšti visetą. Atsakovo nuomone, ieškovai tokių sąlygų neįrodė, kadangi nepateikė jokių duomenų, kad abu atsakovai, sudarydami ginčijamus sandorius, buvo nesąžiningi; praleido įstatymu nustatytą 1 metų terminą ieškiniui pareikšti; ieškovai neturi reikalavimo teisės, kadangi sandorių sudarymo metu nebuvo skolininko kreditoriais; ieškovai galėjo ginti savo teises pareikšdami tiesioginį ieškinį; niekuo nepagrįsti ieškovų argumentai, kad AB „Tauras“ akcijų vertė ginčijamų sandorių sudarymo metu buvo žymiai didesnė už jų pardavimo kainą.

6Atsakovo D. B. atstovas prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad sudarant ginčijamą 2009 m. gruodžio 15 d. sutartį atsakovui buvo žinoma AB „Tauras“ balansinė turto vertė, kuri buvo sumažėjusi iki 873 393 Lt, kai tuo tarpu finansiniai jos įsipareigojimai sudarė 174 487 Lt. Taigi bendrovės nuosavo kapitalo dydis buvo lygus 698 906 Lt. Perskaičiavus AB „Tauras“ turimo turto ir įsigyjamų akcijų kiekį, akcijų vertė sudarytų tik 261 000 Lt. AB „Tauras“ veikla buvo nuostolinga ir bendrovės akcininkams niekada nebuvo mokami dividendai. Todėl ieškovų argumentai, jog atsakovas, sudarydamas sandorį buvo nesąžiningas, niekuo nepagrįsti ir prieštarauja faktiniams bylos įrodymams.

7Atsakovo bankrutavusios UAB „Naujoji statyba“ atstovas prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad AB „Tauras“ akcijų pardavimas atsakovei UAB „Žemyn upe“ buvo padiktuotas verslo logikos, kadangi įmonės finansinė padėtis blogėjo, o parduotos akcijos buvo nepelningos. Sprendimą dėl akcijų pardavimo balsų dauguma priėmė aukščiausias bendrovės valdymo organas – visuotinis akcininkų susirinkimas. Administratorius nurodytą informaciją pateikė kreditorių susirinkimui, kuris, įvertinęs sandorio sudarymo aplinkybes, nutarė nesikreipti į teismą dėl sandorio nuginčijimo.

8Atsakovas D. B. priešieškiniu prašė: 1) pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo dienos 2009 m. rugsėjo 10 d. reikalavimo perleidimo sutartį, sudarytą tarp ieškovės L. S. ir atsakovo TEO LT, AB, kuria atsakovas perleido ieškovei 222,32 Lt dydžio reikalavimo teisę į savo skolininką BUAB „Naujoji statyba“; 2) pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo dienos 2010 m. rugsėjo 13 d. reikalavimo perleidimo sutartį, sudarytą tarp ieškovo R. P. ir atsakovo UAB „Įraža“ , kuria atsakovas perleido ieškovui 5900 Lt dydžio reikalavimo teisę į savo skolininką BUAB „Naujoji statyba“ (t.2, b.l. 20-21). Priešieškinis buvo grindžiamas tuo, kad UAB „Naujoji statyba“ iškėlus bankroto bylą, buvo konstatuotas įmonės nemokumas. Pagal CK 6.102 straipsnio 1 dalį draudžiama perleisti tokį reikalavimą, kurio atžvilgiu negalimas išieškojimas. Atsakovo nuomone, jeigu reikalavimo teisės perleidimo negalima įgyvendinti dėl to, kad skolininkas tapo nemokiu, susitarimas dėl to, kas neįmanoma, negalioja (CK 6.3 str. 4 d.).

9Atsakovo UAB „Žemyn upe“ atstovas prašė priešieškinį patenkinti jame nurodytais motyvais.

10Atsakovo bankrutavusios UAB „Naujoji statyba“ atstovas prašė šį klausimą spręsti teismo nuožiūra.

11Ieškovų atstovas prašė priešieškinį atmesti, palaikydamas atsiliepime į priešieškinį nurodytus motyvus (t.2, b.l. 58-60).

12Atsiliepimu į priešieškinį atsakovas TEO LT, AB prašė priešieškinį atmesti kaip nepagrįstą (t.2, b.l. 62-64).

13Ieškinys ir priešieškinis atmestini.

14Bylos duomenimis, atsakovai UAB „Naujoji statyba“ ir UAB „Žemyn upe“ 2009 m. kovo 27 d. sudarė 180 058 vnt. paprastųjų vardinių AB „Tauras“ akcijų pirkimo pardavimo sutartį, kuria UAB „Naujoji statyba“ pardavė, o UAB „Žemyn upe“ įgijo minėtas akcijas už 180 058 Lt. Antruoju ginčijamu 2009 m. gruodžio 15 d. pirkimo pardavimo sandoriu UAB „Žemyn upe“ šias akcijas pardavė už 175 000 Lt atsakovui D. B.. Pirminis akcijų pardavėjas UAB „Naujoji statyba“ ginčo akcijas buvo įgijusi 2007 m. kovo 15 d. už 600 000 Lt sumą (t.1, b.l.101-108, 151-153). Ieškovai prašė panaikinti akcijų pirkimo-pardavimo sandorius CK 6.66 (actio Pauliana) ir CK 1.82 straipsnių pagrindais. Ieškovų reikalavimai buvo grindžiami iš esmės keliais motyvais, t.y. kad sandorių šalys buvo nesąžiningos, kad parduodamų akcijų reali vertė buvo žymiai didesnė už jų pardavimo kainą, dėl ko ginčijamais sandoriais buvo pažeistos kitų kreditorių teisės. Kadangi skolininko UAB „Naujoji statyba“, kurios kreditoriais yra ieškovai, bankroto administratorius nesiėmė priemonių sandoriams ginčyti, ieškovai kreipėsi į teismą su netiesioginiu ieškiniu.

15Įmonių bankroto procesą reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas (1 str.), pagal kurio 11 straipsnio 3 dalies 8 punktą bankrutuojančios įmonės administratorius privalo patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo ir pareikšti ieškinius įmonės bankroto bylą nagrinėjančiame teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. Taigi įmonės bankroto atveju sandorių ginčijimas – bankrutuojančios įmonės administratoriaus teisė ir pareiga. Tačiau tokia teise gali pasinaudoti ne tik bankroto administratorius. CK 6.66 straipsnyje nustatyta kreditoriaus teisė ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti. Šiame straipsnyje įtvirtintas actio Pauliana institutas yra specialus kreditoriaus interesų gynimo būdas, kuriuo jam suteikiama galimybė panaikinti skolininko piktnaudžiavimo savo teisėmis padarinius, taip užtikrinant skolininko prisiimtų įsipareigojimų kreditoriui įvykdymą. Atsižvelgiant į ginčo pobūdį, kreditorius gali reikšti ieškinį tiek tiesiogine, tiek netiesiogine jo forma (CK 6.66 str., 6.68 str.).

16Kasacinis teismas, formuodamas teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, ne kartą yra išaiškinęs, kad CK 6.66 straipsnyje įtvirtinto actio Pauliana instituto paskirtis yra apsaugoti kreditorių ne tik nuo tokių skolininko veiksmų, kuriais mažinamas skolininko mokumas, bet ir nuo kitokių veiksmų, kuriais pažeidžiamos kreditoriaus teisės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-619/2006). Actio Pauliana instituto taikymo sąlygos yra šios: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; 4) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 5) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 6) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas; 7) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-587;2009 m. balandžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-105/2009; 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2010). Minėtose nutartyse kasacinis teismas pažymėjo, kad sandoriui pripažinti negaliojančiu CK 6.66 straipsnio pagrindu būtinas visų nurodytų sąlygų visetas. Nenustačius bent vienos iš nurodytų sąlygų, nėra pagrindo sandorio pripažinti negaliojančiu.

17Dėl kreditoriaus neabejotinos ir galiojančios reikalavimo teisės

18Ieškovai Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 4 d. ir 2010 m. rugsėjo 17 d. nutartimis įtraukti į skolininko kreditorių sąrašą – L. S. su 222,32 Lt dydžio , o R. P. su 5900 Lt dydžio finansiniais reikalavimais (t.1, b.l. 8-10). Teismo nutartys yra įsiteisėjusios ir galiojančios, taigi ieškovų reikalavimo teisė yra neabejotina ir galiojanti.

19Dėl ieškinio senaties termino

20CK 6.66 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, kad šio straipsnio 1 dalyje nustatytu pagrindu (actio Pauliana) ieškinį dėl skolininko sudaryto sandorio pripažinimo negaliojančiu kreditorius turi teisę pareikšti per vienerių metų ieškinio senaties terminą. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo teises pažeidžiantį sandorį. Ieškovai kreipėsi į teismą 2011 m. sausio 4 d. Apie savo teisių pažeidimą jie sužinojo 2010 m. kovo 17 d., kai likviduojamos dėl bankroto UAB „Naujoji statyba“ kreditorių susirinkime paaiškėjo ginčijamų sandorių sudarymo aplinkybės ir administratoriaus pozicija (t.1, b.l. 23-24). Atsakovai šios aplinkybės nepaneigė. Todėl nėra pagrindo teigti, kad ieškovai praleido terminą sandoriams ginčyti.

21Dėl ginčijamais sandoriais pažeistų kreditorių teisių

22Pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jei skolininkas sandorio sudarymo metu tampa nemokus, suteikia pirmenybę kitam kreditoriui arba kitaip pažeidžia kreditoriaus teises. Ieškovai savo teiginius grindė tuo, kad 180 058 vnt. paprastųjų vardinių AB „Tauras“ akcijų, kurių savininku buvo UAB „Naujoji statyba“, perleidimas (pardavimas) atsakovei UAB „Žemyn upe“ už 180 000 Lt, o vėliau jų pardavimas atsakovui D. B., kai šias akcijas skolininkas UAB „Naujoji statyba“ buvo įsigijusi už 600 000 Lt, o ginčijamo 2009 m. kovo 27 d. akcijų pirkimo pardavimo sandorio sudarymo metu reali jų vertė galėjo sudaryti apie 2 923 483,85 Lt (37 proc. nuo turimo AB „Tauras“ turto vertės), pablogino įmonės turtinę padėtį ir galimybę atsiskaityti su kreditoriais. Su tokiais ieškovų argumentais nėra pagrindo sutikti, kadangi jie nepagrįsti nei leistinais įrodymais, nei įstatymu. Pažymėtina, kad actio Pauliana negali būti aiškinamas taip, kad sudarytų prielaidas ginčyti sandorius, kurie jų sudarymo metu nebuvo draudžiami ir atitiko įprastą verslo praktiką, nepaisant to, kad jų sudarymo metu skolininkas turėjo įsipareigojimų ir kitiems kreditoriams, o vėliau jam buvo iškelta bankroto byla. Toks įstatymo aiškinimas ir taikymas sukeltų teisinį neapibrėžtumą, nepasitikėjimą finansinių problemų turinčiu skolininku ir nepagrįstai ribotų jo galimybes vykdyti veiklą bei siekti atsiskaitymo su visais kreditoriais išvengiant bankroto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2010). Iš bylos duomenų (įmonės balanso) matyti, kad UAB „Naujoji statyba“ finansinė padėtis nuo 2007 m., t.y. laiko, kada bendrovė įgijo ginčijamas akcijas, iki 2009 m., t.y. laiko, kada akcijos buvo parduotos, nuolat blogėjo (įmonės turtas sumažėjo nuo 9 605 497 Lt iki 3 703 024 Lt, dirbdama 2007 m. pelningai, įmonė 2008 m. patyrė 518 064 Lt, o 2009 m. - 1 181 797 Lt nuostolių, t. 2, b.l. 134-138). Minėti duomenys taipogi patvirtina, kad bendrovės turimos ginčo akcijos nebuvo pelningos ir laukiamos grąžos (dividendų) neatnešė. Taigi blogėjant įmonės ūkinei veiklai ir augant finansiniams įsipareigojimams, visuotinio akcininkų 2009 m. sausio 19 d. susirinkimo nutarimas (t.2, b.l. 140) parduoti pajamų neduodantį įmonės turtą, t.y. ginčo akcijas, buvo logiškas ir pateisinamas. Todėl nėra pagrindo išvadai, kad toks visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimas prieštaravo įstatymas, įmonės tikslams ar jos kreditorių interesams. Atkreiptinas dėmesys, kad nurodomu laikotarpiu (2009 m.) tiek nekilnojamojo turto, tiek vertybinių popierių rinkose dėl pasaulinės ekonominės krizės įvyko dideli pokyčiai, t.y. sumažėjo apyvarta vertybiniais popieriais, krito nekilnojamojo turto kainos. AB „Tauras“, kurios dalies akcijų perleidimo sandoriai yra ginčijami šioje byloje, finansinė padėtis buvo nestabili, įmonė dirbo nepelningai ir jos nuostoliai nuo 2008 metų tik didėjo ( 2008 m. – 33 970 Lt; 2009 m. – 114 949 Lt; 2010 m. – 151 113 Lt), o finansiniai įsipareigojimai (skolos) augo (nuo 174 487 Lt 2008 m. iki 251 177 Lt 2010 m.) t.2, b.l. 114-121). Iš pateiktų duomenų akivaizdu, kad aptariamu ginčo laikotarpiu AB „Tauras“ akcijos, dėl įmonės sudėtingos finansinės padėties, vertybinių popierių apyvartoje nebuvo ir negalėjo būti paklausios. Todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad akcijų kaina ginčijamų sandorių sudarymo metu galėjo būti didesnė už nominalią jų vertę (1vnt. vertė 1 Lt). Šią aplinkybę patvirtina ir išrašai iš užbiržinių sandorių akcijomis (t. 2, b.l. 144-145). Ieškovų pateikti duomenys apie AB „Tauras“ mokestinę turto vertę (t.1, b.l. 169-171) paminėtų duomenų apie įmonės pelningumą ir akcijų apyvartą nepaneigia ir tikrosio jų vertės neatskleidžia, todėl pripažinti, kad mokestinė turto vertė apsprendžia ginčo akcijų vertę taip, kaip nurodo ieškovai, teismas neturi pagrindo (CPK 185 str.).

23Aptartų aplinkybių pagrindu konstatuotina, kad sandoriams pagal CK 6.66 straipsnį ginčyti nenustatyta antroji actio Pauliana sąlyga.

24Dėl skolininko bei trečiųjų asmenų nesąžiningumo

25Sąžiningumas konkrečioje situacijoje yra fakto klausimas, tačiau reikalavimai jo turiniui gali skirtis, priklausomai nuo to, kokie sandoriai yra sudaromi ir kokioje situacijoje asmenys veikia. Tokiu atveju turi būti nustatinėjami faktai, patvirtinantys skolininko nesąžiningumą, kurį būtina įrodyti ne galimomis prielaidomis, o konkrečiais faktais. Civilinėje teisėje galioja sąžiningumo prezumpcija, kuri reiškia, kad kiekvienas asmuo laikomas sąžiningu, jeigu neįrodyta kitaip. Taikant actio Pauliana institutą turi būti nustatomas tiek skolininko (UAB „Naujoji statyba“), tiek trečiųjų asmenų (UAB „Žemyn upe“ ir D. B.) nesąžiningumas, kai ginčijamas atlygintinis sandoris (CK 6.66 straipsnio 1, 2 dalys). CK 6.66 straipsnio taikymo prasme ginčijamo sandorio šalys laikytinos nesąžiningomis, jeigu jos žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromi sandoriai pažeidžia kitų kreditorių teises. Nereikia įrodinėti nesąžiningumo sąlygų, numatytų CK 6.67 straipsnyje, kadangi šiame įstatyme nurodytais atvejais kreditorių interesus pažeidusių sandorio šalių nesąžiningumas yra preziumuojamas.

26Kaip jau minėta, 2009 m. kovo 27 d. akcijų pirkimo pardavimo sutartis, kuria atsakovas UAB „Naujoji statyba“ pardavė už 180 058 Lt atsakovei UAB „Žemyn upe“ akcinės bendrovės „Tauras“ 180 058 vnt. akcijų, buvo padiktuota verslo logikos, siekiant apsaugoti tiek įmonės, tiek jos kreditorių interesus. Byloje nenustatyta, kad sandorio šalys buvo nesąžiningos, ar sandoris būtų buvęs priešingas įmonės tikslams. Akcijų pardavimas, kai UAB „Žemyn upe“ pardavė ginčo akcijas už dar mažesnę nei įsigijimo kainą atsakovui D. B., tik patvirtina jau paminėtą aplinkybę, kad AB „Tauras“ akcijos ginčijamų sandorių sudarymo laikotarpiu nebuvo likvidžios. Ieškovų argumentai apie skolininko UAB „Naujoji statyba“ ir atsakovo UAB „Žemyn upe“ nesąžiningumą grindžiami ne leistinomis įrodinėjimo priemonėmis, o prielaidomis. Atsakovo D. B. nesąžiningumo fakto ieškovai iš viso neįrodinėjo, o apsiribojo teiginiu, kad konstatavus UAB „Žemyn upe“ nesąžiningumą, D. B. nesąžiningumas yra savaime suprantamas (išvestinis) ir papildomo įrodinėjimo nereikalauja. Tokia pozicija nepagrįsta, kadangi prieštarauja teik paminėtoms materialinės teisės, tiek ir procesinės teisės (CPK 178 str.) normoms. Pažymėtina, kad įrodymai civilinėje byloje yra su įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje susiję faktiniai duomenys, gauti įstatymo nustatytomis įrodinėjimo priemonėmis ir tvarka, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus arba atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Aptariamu atveju ieškovai neįrodė, kad sudarydamos akcijų pirkimo pardavimo sandorius jo šalys buvo nesąžiningos, todėl laikytina, kad actio Pauliana penktoji ir šeštoji sąlygos nenustatytos. Nenustačius atsakovų nesąžiningumo, nėra pagrindo tenkinti ieškovų ieškinį ir CK 1.82 straipsnio pagrindu.

27Remiantis išdėstytu, konstatuotina, kad ieškovų reikalavimas pripažinti negaliojančiais akcijų pirkimo pardavimo sandorius yra nepagrįstas.

28Dėl priešieškinio

29Atsakovo D. B. priešieškinis iš esmės grindžiamas CK 6.102 straipsnio 1 dalies nuostata, kurioje nurodyta, kad draudžiama perleisti tokį reikalavimą, kurio atžvilgiu negalimas išieškojimas. Kaip jau minėta, įmonių bankroto procesą reglamentuoja specialusis Įmonių bankroto įstatymas. Pagal šio įstatymo 26 straipsnio 3 dalį įmonės bankroto proceso metu kreditoriaus reikalavimai gali būti perleisti kitam kreditoriui arba asmeniui. Šių reikalavimų eilė, nustatyta pagal šio įstatymo 35 straipsnio nuostatas, nesikeičia. Taigi bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorius turi teisę perleisti savo reikalavimo teisę kitam asmeniui nepriklausomai nuo to, ar šio asmens reikalavimai vykdant bankroto procedūras ateityje bus patenkinti, ar ne.

30Nurodytų aplinkybių pagrindu atsakovo priešieškinis pripažintinas nepagrįstu.

31Dėl bylinėjimosi išlaidų

32Ieškovai nuo žyminio mokesčio atleisti įstatymu (CPK 83 str. 1 d. 9 p.). Atsakovo D. B. priešieškinį atmetus, 121,49 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (t.1, b.l. 3, t.2, b.l. 3), valstybei priteistinos iš šio atsakovo (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 2 d.).

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 - 270 straipsniais,

Nutarė

34ieškinį ir priešieškinį atmesti.

35Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti 2011 m. sausio 10 d. nutartimi šioje byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones (atsakovo D. B. 180 058 vnt. paprastųjų vardinių AB „Tauras“ akcijų areštą).

36Priteisti iš atsakovo D. B. , a.k. ( - ) valstybei 121,49 Lt (vieną šimtą dvidešimt vieną litą 49 ct) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios instancijos teisme.

37Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, sekretoriaujant V.... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų R. P.... 3. ieškovai, patikslinę reikalavimus, netiesioginiu ieškiniu prašė... 4. Ieškovų reikalavimas buvo grindžiamas tuo, kad Kauno apygardos teismas 2009... 5. Atsakovės UAB „Žemyn upe“ atstovas prašė ieškinį atmesti. Nurodė,... 6. Atsakovo D. B. atstovas prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad sudarant... 7. Atsakovo bankrutavusios UAB „Naujoji statyba“ atstovas prašė ieškinį... 8. Atsakovas D. B. priešieškiniu prašė: 1) pripažinti negaliojančia nuo jos... 9. Atsakovo UAB „Žemyn upe“ atstovas prašė priešieškinį patenkinti jame... 10. Atsakovo bankrutavusios UAB „Naujoji statyba“ atstovas prašė šį... 11. Ieškovų atstovas prašė priešieškinį atmesti, palaikydamas atsiliepime į... 12. Atsiliepimu į priešieškinį atsakovas TEO LT, AB prašė priešieškinį... 13. Ieškinys ir priešieškinis atmestini.... 14. Bylos duomenimis, atsakovai UAB „Naujoji statyba“ ir UAB „Žemyn upe“... 15. Įmonių bankroto procesą reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas (1 str.),... 16. Kasacinis teismas, formuodamas teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, ne... 17. Dėl kreditoriaus neabejotinos ir galiojančios reikalavimo teisės... 18. Ieškovai Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 4 d. ir 2010 m. rugsėjo 17... 19. Dėl ieškinio senaties termino... 20. CK 6.66 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, kad šio straipsnio 1 dalyje... 21. Dėl ginčijamais sandoriais pažeistų kreditorių teisių... 22. Pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jei... 23. Aptartų aplinkybių pagrindu konstatuotina, kad sandoriams pagal CK 6.66... 24. Dėl skolininko bei trečiųjų asmenų nesąžiningumo ... 25. Sąžiningumas konkrečioje situacijoje yra fakto klausimas, tačiau... 26. Kaip jau minėta, 2009 m. kovo 27 d. akcijų pirkimo pardavimo sutartis, kuria... 27. Remiantis išdėstytu, konstatuotina, kad ieškovų reikalavimas pripažinti... 28. Dėl priešieškinio ... 29. Atsakovo D. B. priešieškinis iš esmės grindžiamas CK 6.102 straipsnio 1... 30. Nurodytų aplinkybių pagrindu atsakovo priešieškinis pripažintinas... 31. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 32. Ieškovai nuo žyminio mokesčio atleisti įstatymu (CPK 83 str. 1 d. 9 p.).... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 - 270 straipsniais,... 34. ieškinį ir priešieškinį atmesti.... 35. Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti 2011 m. sausio 10 d. nutartimi šioje... 36. Priteisti iš atsakovo D. B. , a.k. ( - ) valstybei 121,49 Lt (vieną šimtą... 37. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos...