Byla 2YT-6060-676/2019
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Baltic Agro“, uždaroji akcinė bendrovė „Vetoil“, akcinė bendrovė „Kauno grūdai“, akcinė bendrovė „East West Agro“, antstolė Vida Daugirdienė

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Raimondas Dilys,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų D. A. ir P. K. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Baltic Agro“, uždaroji akcinė bendrovė „Vetoil“, akcinė bendrovė „Kauno grūdai“, akcinė bendrovė „East West Agro“, antstolė Vida Daugirdienė.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjai skundu dėl antstolio veiksmų prašo panaikinti 2019-04-15 antstolės V.Daugirdienės patvarkymą dėl prašymo parduoti turtą pasiūlytam pirkėjui Nr. S-l 9-4-15320, kuriuo atmestas skolininko D. A. prašymas dėl pasiūlyto pirkėjo; panaikinti antstolės V.Daugirdienės patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0004/18/00643, kuriuo buvo paskelbtos pakartotinės turto - 2,70 ha žemės sklypo ( - ), unikalus Nr. ( - ); 2,44 ha žemės sklypo ( - ), unikalus Nr. ( - ); 1,02 ha žemės sklypo, ( - ), unikalus Nr. ( - ) ; 1,11 ha žemės sklypo, ( - ), unikalus Nr. ( - ); 1,44 ha žemės sklypo, ( - ), unikalus Nr. ( - ), 0,52 ha žemės sklypo, ( - ), unikalus Nr. ( - ) varžytinės; priteisti iš antstolės V.Daugirdienės pareiškėjui P. K. bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2019-03-13 skolininkas D. A. pateikė antstolei V.Daugirdienei prašymą parduoti areštuotą vykdomojoje byloje Nr. 0004/18/00643 turtą- 2,70 ha žemės sklypą ( - ), unikalus Nr. ( - ); 2,44 ha žemės sklypą ( - ), unikalus Nr. ( - ); 1, 02 ha žemės sklypą, ( - ), unikalus Nr. ( - ); 1,11 ha žemės sklypą, ( - ), unikalus Nr. ( - ); 1,44 ha žemės sklypą, ( - ), unikalus Nr. ( - ), 0,52 ha žemės sklypą, ( - ), unikalus Nr. ( - ) jo pasiūlytam pirkėjui P. K. už sumą, kuri atitiko turto arešto akte nurodytą areštuoto turto vertę. Tą pačią dieną antstolei prašymą parduoti nurodytą turtą, kaip pasiūlytam pirkėjui pateikė ir pareiškėjas P. K.. 2019-03-13 pavedimu į antstolės depozitinę sąskaitą buvo pervesta 21 630 Eur suma, kurią sudarė bendra nurodyto turto vertė, kurią už P. K. pervedė A. K.. 2019-04-15 patvarkymu dėl prašymo parduoti turtą pasiūlytam pirkėjui Nr. S-19-4- 15320 antstolė atmetė skolininko D. A. prašymą dėl pasiūlyto pirkėjo, nusprendė grąžinti P. K. pervestas pinigines lėšas 21 630 Eur sumoje. Antstolė patvarkyme nurodė, kad prašomas turtas jau buvo parduotas pirmose varžytinėse, o prašymo dėl pasiūlyto pirkėjo dieną buvo gautas varžytinių laimėtojos I. R. atsisakymas nuo laimėtų varžytinių, kuriame nurodoma, kad ji nemokės likusios pinigų sumos, kas pasak antstolės reiškia, kad turtas laikomas kaip parduotas. Antstolė nurodė, kad 2019-03-27 pasibaigus pirmų varžytinių laimėtojos pinigų įmokėjimo terminui, varžytinės paskelbtos neįvykusiomis LR CPK 717 str. 3 d. pagrindu

5Suinteresuotas asmuo antstolė V.Daugirdienė, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 straipsnio 2 dalyje numatytais terminais išnagrinėjo pareiškėjų skundą, patvarkymu nustatė, jog skundas nepagrįstas, jo netenkino ir skundą perdavė nagrinėti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmams.

6Suinteresuotas asmuo UAB „Baltic Agro“ atsiliepimu į skundą su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti.

7Suinteresuoti asmenys UAB „Vetoil“, AB „East West Agro“ atsiliepimų į skundą teismo nustatytu terminu nepateikė, procesiniai dokumentai suinteresuotiems asmenims įteikti tinkamai.

8Teismas

konstatuoja:

9vykdomosios bylos Nr. 0004/18/00643 duomenimis nustatyta, kad antstolė V.Daugirdienė vykdo Vilniaus apygardos teismo 2018-06-14 vykdomąjį raštą Nr. e2-2885-430/2018 dėl 68 633,64 Eur skolos ir 8 proc. dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko D. A. išieškotojos UAB „Baltic Agro“ naudai (vykd. b.l. 2, 4). Antstolės žinioje taip pat yra vykdomoji byla Nr. 0004/18/00973, vykdoma pagal Plungės apylinkės teismo 2018-07-27 teismo įsakymą Nr. eL2-3258-1068/2018 dėl 3 102,51 Eur skolos ir 6 proc. dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko D. A. išieškotojos UAB „Vetoil“ naudai (vykd. b.l. 3, 6); vykdomoji byla Nr. 0004/19/00031, vykdoma pagal Kauno apylinkės teismo 2018-12-18 vykdomąjį raštą Nr. 2-28633-435/2018 dėl 14 076,82 Eur skolos ir 5 proc. dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko D. A. išieškotojos AB „Kauno grūdai“ naudai (vykd. b.l. 2, 5); vykdomoji byla Nr. 0004/19/00063, vykdoma pagal Kauno apylinkės teismo 2019-02-04 nutartį Nr. e2-4759-717/2019 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininkui D. A. išieškotojos AB „East West Agro“ naudai (vykd. b.l. 3,6). 2018-07-02 turto arešto aktu Nr. S-180000791, 2018-09-21 turto arešto aktu Nr. S-180001183, 2018-09-20 turto arešto aktu Nr. S-180001169 antstolė areštavo skolininkui priklausantį turtą (b.l. 19-37, 39-43, vykd. byla Nr. 0004/18/00643, b.l. 16-46, vykd. byla Nr. 0004/18/00973). 2018-11-06 patvarkymu Nr. S-18-4-38579 dėl turto vertės nustatymo ir realizavimo varžytinėse antstolė įkainojo skolininkui priklausantį nekilnojamąjį turtą: 1) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), vertė – 6 100 Eur; 2) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), vertė – 2 750 Eur; 3) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), vertė – 2 150 Eur; 4) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), vertė – 1 480 Eur; 5) negyvenamosios patalpos - dirbtuvių, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), vertė – 20 000 Eur; 6) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), vertė – 1 380 Eur; 7) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), vertė – 3 600 Eur; 8) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), vertė – 730 Eur; 9) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), vertė – 1 050 Eur; 10) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), vertė – 1 380 Eur; 11) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), vertė – 1 300 Eur; 12) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), vertė – 2 610 Eur; 13) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), vertė – 2 000 Eur; 14) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), vertė – 2 330 Eur; 15) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), vertė – 5 330 Eur; 16) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), vertė – 1 250 Eur; 17) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), vertė – 2 200 Eur; 18) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), vertė – 1 980 Eur; 19) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), vertė – 1 950 Eur; 20) negyvenamosios patalpos - dirbtuvių, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), vertė – 70 000 Eur; 21) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), vertė – 980 Eur; 22) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), vertė – 2 550 Eur; 23) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), vertė – 1 850 Eur; 24) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), vertė – 2 500 Eur; 25) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), vertė – 3 400 Eur; 26) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), vertė – 1 450 Eur; (b.l. 85-87, 39-43, vykd. byla Nr. 0004/18/00643). 2018-11-06 patvarkymas skolininkui įteiktas 2018-11-20 (b.l. 81-84, vykd. byla Nr. 0004/18/00643). 2018-12-14 patvarkymu Nr. S-18-4-42981 dėl priverstinio turto realizavimo antstolė nurodė, jog paskelbtos skolininkui priklausančio turto (1-23 punktai) varžytinės. 2018-12-14 patvarkymas skolininkui įteiktas 2018-12-21 (b.l. 88-90, vykd. byla Nr. 0004/18/00643).

10Vykdymo procesui galioja teisėtumo principas, reiškiantis, kad antstolis privalo veikti teisėtai, neviršyti jam teisės aktų suteiktų įgaliojimų (CPK 583 straipsnio 3 dalis). Antstolis taip pat privalo atliekant vykdymo veiksmus griežtai laikytis teisės aktų nustatytos priverstinės vykdomųjų dokumentų vykdymo tvarkos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą konstatavo, kad teismų sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgaliojimus (kompetenciją), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-40/2010).

11Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad privalomo išankstinio skundų dėl antstolio veiksmų sprendimo ne teisme institutas grindžiamas, inter alia (be kita ko), veiksmingumo ir operatyvumo principais. Ikiteisminė ginčų dėl antstolio veiksmų nagrinėjimo tvarka skirta tam, kad vykdymo procesas vyktų racionaliai ir sklandžiai; išankstinis skundo nagrinėjimas suteikia galimybę pačiam antstoliui ištaisyti vykdymo trūkumus, taip išvengiant nereikalingo bylinėjimosi teisme ir su tuo susijusio vykdymo proceso vilkinimo, be to, išankstinio skundo nagrinėjimo metu išaiškinamos reikšmingos aplinkybės, surenkami aktualūs bylai duomenys, tai palengvina ir pagreitina ginčo nagrinėjimą teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-549/2013).

12Antstolė V.Daugirdienė negavusi nei išieškotojų, nei skolininko ar kitų suinteresuotų asmenų prieštaravimų dėl nustatytos turto įkainojimo bei nesulaukus skolininko prašymo dėl turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui, 2018-12-14 paskelbtos pirmosios pareiškėjui D. A. priklausančio turto (1-23 punktai) varžytynės. 2019-01-14 Varžytynių vykdytojas VĮ „ Registrų centras“ informavo antstolę Vidą Daugirdienę, kad varžytynės Nr. 169996,170003, 170001, 169999, 16994, 169998, 164334, 164492, 164488, 164491, 164479, 164339, 164485 pasiūlęs didžiausią kainą laimėjo varžytynių dalyvis A. K., atstovaujantis I. R.. 2019-03-13 gautas A. K. atstovaujamos I. R. pranešimas, kuriame pareiškėja informuoja, kad ši nemokės likusios sumos už varžytynėse Nr. 169996,170003, 170001, 169999, 16994, 169998 įsigytą turtą, o už varžytynėse Nr. 164334, 164492, 164488, 164491, 164479, 164339, 164485 įsigytą turtą, visą likusią sumą į antstolės V.Daugirdienės sąskaitą A. K. įmokėjo 2019-02-22. Tą pačią diena t.y. 2019-03-13 gautas ir skolininko prašymas dėl pasiūlyto pirkėjo, kuriame prašoma tose pačiose varžytynėse Nr. 169996,170003, 170001, 169999, 16994, 169998 parduotą turtą už pradines nustatytas kainas parduoti jo pasiūlytam pirkėjui P. K., taip pat buvo gautas ir pasiūlyto pirkėjo sutikimas įsigyti nurodytą turtą bei į antstolės V.Daugirdienės depozitinę sąskaitą įmokėta 21 630 Eur, pinigus už P. K. įmokėjo A. K.. 2019-04-15 patvarkymu dėl prašymo parduoti turtą pasiūlytam pirkėjui Nr. S-19-4- 15320 antstolė atmetė skolininko D. A. prašymą dėl pasiūlyto pirkėjo. Nusprendė grąžinti P. K. pervestas pinigines lėšas 21 630 Eur sumoje jas pervedusiam asmeniui. 2019 m. balandžio 15 d. priimtas antstolės patvarkymas Nr. S-19-4-15321 dėl priverstinio turto realizavimo, paskelbtos pirmosios pakartotinės varžytinės: varžytynių Nr. 169999, 1.1100 ha bendro ploto žemės sklypas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), pradinė kaina 2 200 Eur; varžytynių Nr. 170002, 0.8400 ha bendro ploto žemės sklypas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), pradinė kaina 1 600 Eur; varžytynių Nr. 170001, 1.0200 ha bendro ploto žemės sklypas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), pradinė kaina 2 040 Eur; varžytynių Nr. 170003, 2.4400 ha bendro ploto žemės sklypas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), pradinė kaina 4 880 Eur; varžytynių Nr. 169992, 0.2900 ha bendro ploto žemės sklypas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), pradinė kaina 584 Eur. varžytynių Nr. 169993, 1.0501 ha bendro ploto žemės sklypas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), pradinė kaina 2 088 Eur; varžytynių Nr. 169994, 1.4400 ha bendro ploto žemės sklypas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), pradinė kaina 2 880 Eur; varžytynių Nr. 169996, 2.1300 ha bendro ploto žemės sklypas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), pradinė kaina 4 264 Eur; varžytynių Nr. 169997, 0.8800 ha bendro ploto žemės sklypas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), pradinė kaina 1 760 Eur; varžytynių Nr. 169998, 0.5200 ha bendro ploto žemės sklypas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), pradinė kaina 1 040 Eur. Taip pat paskelbtos ir antrosios areštuoto turto varžytynės: varžytynių Nr. 169990, 598.69 m2 bendro ploto negyvenamoji patalpa-dirbtuvės, adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), pradinė kaina 42 000 Eur; varžytynių Nr. 169991, 63.56 m2 bendro ploto negyvenamoji patalpa-dirbtuvės, adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), pradinė kaina 12 000 Eur. Nagrinėjamu atveju pareiškėjai prašo panaikinti patvarkymą, kuriuo buvo paskelbtos pirmos pakartotinės aukščiau nurodyto turto varžytinės.

13Atkreiptinas dėmesys, kad skolininkas jau buvo pateikęs skundą dėl antstolės VDaugirdienės veiksmų, kuris 2019-02-18 Klaipėdos apylinkės teismo nutartimi buvo atmestas kaip nepagrįstas. Skundo nagrinėjimo teisme metu visos sumos sumokėjimo terminas buvo sustabdytas iki teismas išnagrinės skolininko skundą, o pasibaigus teismo nutarties apskundimo terminui, buvo atnaujintas piniginių lėšų įmokėjimo terminas - apie tai buvo informuotas ir A. K. (I. R. atstovas).

14Pirmosios varžytynės Nr. 169996,170003, 170001, 169999, 16994, 169998 susilaukė didelio susidomėjimo, jose dalyvavo daug dalyvių, galutinė turto kaina lyginant su pradine pakilo daugiau nei 50 %. A. K., atstovaudamas I. R. iš viso laimėjo 13 skolininko turto varžytynių, o atsisakymas buvo gautas tik nuo 6 varžytynių.

15CPK 700 straipsnyje nustatyta, kad turto pardavimas iš varžytynių, turto perdavimas išieškotojui be varžytynių bei turto pardavimas skolininko pasiūlytam pirkėjui CPK VI dalyje nustatyta tvarka yra speciali procesinė turto realizavimo forma. Taigi, visi trys skolininko turto pardavimo vykdymo procese būdai yra alternatyvūs, savarankiški (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-182-611/2018).

16Be turto pardavimo iš varžytynių, galimos tokios (specialios) priverstinio turto realizavimo formos, kaip turto pardavimas skolininko pasiūlytam pirkėjui (CPK 700 straipsnis). CPK 704 straipsnyje įtvirtinta skolininko teisė surasti areštuoto turto pirkėją, šią teisę jis gali realizuoti, jeigu iki varžytynių paskelbimo į antstolio depozitinę sąskaitą sumokama ne mažesnė pinigų suma kaip turto arešto akte nurodyta areštuoto turto vertė arba mažesnė suma, kurios užtenka visiškai padengti įsiskolinimams ir vykdymo išlaidoms. Tokiu atveju turto pardavimas iš varžytynių nevykdomas, areštuotas turtas skolininko pasiūlytam pirkėjui parduodamas surašant Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą.

17Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad skolininko turto pardavimas jo nurodytam pirkėjui turi prioritetą prieš turto pardavimą iš varžytynių, nes taip realizuojant turtą sumažinamos galimos vykdymo išlaidos ir greičiau patenkinami kreditorių interesai. Toks skolininko turto pardavimo būdas turi būti taikomas, nes atitinka tiek išieškotojo (pirkėjo sumokama suma padengia įsiskolinimą ir vykdymo išlaidas, išieškojimas vyksta operatyviau), tiek ir skolininko interesus (šis turi galimybę aktyviau dalyvauti turto pardavimo procese, siekti, kad turtas būtų parduotas už kainą, atitinkančią skolininko interesus) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-247/2008).

18Turto pardavimo iš varžytynių, perdavimo išieškotojui, turto pardavimo be varžytynių aktus suinteresuotų asmenų reikalavimu teismas gali pripažinti negaliojančiais. CPK 602 straipsnio 1 dalies 2, 6, 7 punktuose nustatyta, kad teismas šiuos aktus suinteresuotų asmenų reikalavimu gali pripažinti negaliojančiais, be kitų atvejų, jeigu turtas parduotas asmenims, kurie neturėjo teisės dalyvauti varžytynėse, jeigu jis parduotas už kainą, mažesnę, negu ji turėjo būti nustatyta šio Kodekso 718 straipsnyje ir 722 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka; jeigu turto pardavimas pažeidė esmines suinteresuotų asmenų teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-232-219/2017).

19CPK aiškiai ir imperatyviai įtvirtinta skolininko teisė iki varžytynių pasiūlyti savo pirkėją varžytynėse parduotinam turtui, kur nurodyta, kad tokią teisę skolininkas turi tiki iki varžytynių paskelbimo specialiame interneto tinklapyje. CPK 704 straipsnio 1dalyjs nurodyta, kad iki varžytynių paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje skolininkas gali pats arba pavesti kitiems asmenims surasti areštuoto turto pirkėją. Prašymas dėl pasiūlyto pirkėjo, kuriame prašoma parduoti areštuotus sklypus unikalūs Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) buvo gautas 2019-03-13, o varžytynės kuriose šis turtas buvo parduotas paskelbtos neįvykusiomis 2019-03-27, todėl skolininko teiginys, kad antstolė nepagrįstai nurodo jog prašymo gavimo momentu ginčo objektas t.y. nekilnojamas turtas buvo parduotas yra nepagrįstas. CPK 717 straipsnio 3dalyje nurodyta, kad varžytynės skelbiamos neįvykusiomis jeigu varžytynes laimėjęs varžytynių dalyvis per nustatytą terminą nesumoka visos sumos už varžytynėse pirktą turtą. 2019-03-27 varžytynės Nr. 169996,170003, 170001, 169999, 16994, 169998 paskelbtos neįvykusiomis. Kreditoriams buvo pasiūlyta perimti varžytynėse neparduotą turtą savo žinion, tačiau nesulaukta nei vieno pageidavimo šį turtą perimti. Įstatymai aiškiai reglamentuoja antstolio veiksmų seką, kuomet už nupirktą iš varžytynių turtą pirkėjas nesumoka likusios turto kainos. Šiuo atveju galimybės skolininkui vėl pasiūlyti savo pirkėją nenumato.

20Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pažymėta, kad teismų sprendimų vykdymo taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgaliojimus (kompetenciją) (lot. intra vires), o bet koks kompetenciją viršijantis (lot. ultra vires) veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas. Taigi antstolio pareiga siekti kuo greitesnio ir realaus sprendimo įvykdymo turi būti atliekama atsižvelgiant į tai, kad nebūtų pažeidžiami įstatymo reikalavimai ir vykdymo proceso dalyvių teisės bei teisėti interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-273/2012).

21Pareiškėjų teiginiai, kad skolininkas ir jo pasiūlytas pirkėjas visiškai išpildė CPK 704 str., nurodytas sąlygas yra teisingi, tačiau šie veiksmai atlikti proceso stadijoje, kai turto pardavimas skolininko pasiūlytam pirkėjui yra neįmanomas, kadangi varžytynių procesas pradėtas dar 2018 12 14 paskelbus pirmąsias areštuoto turto varžytynės, o CPK aiškiai apibrėžti antstolio veiksmai paskelbus pirmąsias varžytynes neįvykusioms CPK 717 str. numatytais pagrindais. Šiuo atveju nebuvo teisinio pagrindo turtą parduoti skolininko pasiūlytam pirkėjuiir ir turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui procedūra nebuvo pažeista. Atsižvelgiant į prieš tai nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad antstolė pagrįstai P. K. grąžino 21 630 Eur lėšas.

22Pažymetina, kad vienu metu skolininko vykdomosiose bylose išviso įvyko 22 varžytynės. Skolininko prašymo išnagrinėjimas praleidus 14 d. terminą nesukėlė jokių procesinių pasekmių, o pakartotinės varžytynės paskelbtos nepraleidžiant CPK 721 str., 2 d. numatyto vieno mėnesio, po varžytynių paskelbimo neįvykusiomis, termino.

23Atsižvelgus į nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad antstolė savo veiksmais nepažeidė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso reikalavimų, todėl pareiškėjų skundas, kaip nepagrįstas, atmestinas.

24Dėl bylinėjimosi išlaidų.

25Bylose, nagrinėjamose LR CPK VI dalyje nustatyta tvarka, dalyvaujančių asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos ir tik tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas (CPK 443 straipsnio 6 dalis). Nagrinėjamu atveju atmetus pareiškėjų skundą, bei vadovaujantis CPK 443 straipsnio 6 dalies nuostatomis, pareiškėjui P. K. bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos ir nepriteisiamos.

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais, teismas

Nutarė

27skundą atmesti.

28Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąsias bylas Nr. 0004/18/00643 Nr. 0004/18/00973, Nr. 0004/19/00031, Nr. 0004/19/00063 grąžinti antstolei Vidai Daugirdienei.

29Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Raimondas... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų D.... 3. Teismas... 4. pareiškėjai skundu dėl antstolio veiksmų prašo panaikinti 2019-04-15... 5. Suinteresuotas asmuo antstolė V.Daugirdienė, Lietuvos Respublikos civilinio... 6. Suinteresuotas asmuo UAB „Baltic Agro“ atsiliepimu į skundą su skundu... 7. Suinteresuoti asmenys UAB „Vetoil“, AB „East West Agro“ atsiliepimų į... 8. Teismas... 9. vykdomosios bylos Nr. 0004/18/00643 duomenimis nustatyta, kad antstolė... 10. Vykdymo procesui galioja teisėtumo principas, reiškiantis, kad antstolis... 11. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad privalomo išankstinio skundų dėl... 12. Antstolė V.Daugirdienė negavusi nei išieškotojų, nei skolininko ar kitų... 13. Atkreiptinas dėmesys, kad skolininkas jau buvo pateikęs skundą dėl... 14. Pirmosios varžytynės Nr. 169996,170003, 170001, 169999, 16994, 169998... 15. CPK 700 straipsnyje nustatyta, kad turto pardavimas iš varžytynių, turto... 16. Be turto pardavimo iš varžytynių, galimos tokios (specialios) priverstinio... 17. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad skolininko turto pardavimas jo... 18. Turto pardavimo iš varžytynių, perdavimo išieškotojui, turto pardavimo be... 19. CPK aiškiai ir imperatyviai įtvirtinta skolininko teisė iki varžytynių... 20. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pažymėta, kad teismų... 21. Pareiškėjų teiginiai, kad skolininkas ir jo pasiūlytas pirkėjas visiškai... 22. Pažymetina, kad vienu metu skolininko vykdomosiose bylose išviso įvyko 22... 23. Atsižvelgus į nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad antstolė savo... 24. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 25. Bylose, nagrinėjamose LR CPK VI dalyje nustatyta tvarka, dalyvaujančių... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291... 27. skundą atmesti.... 28. Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąsias bylas Nr. 0004/18/00643 Nr.... 29. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo gali būti...