Byla 2-22834-800/2013
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Jiezno UAB „Juta“ ieškinį atsakovei UAB „Kamesta“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu prašo iš atsakovės priteisti 15763,94 Lt skolos, 4110,60 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas ieškovės naudai. Prašo ieškinį nagrinėti dokumentinio proceso tvarka. Ieškinyje nurodo, kad 2012 m. kovo 5 d. ieškovė sudarė su atsakove Automobilių aptarnavimo, remonto ir prekių tiekimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią buvo nustatyti tarpusavio santykiai ieškovei tiekiant atsakovei atsargines dalis ir eksploatacines medžiagas bei atsiskaitymo už prekes tvarka. Ieškovė atsakovei išrašė už patiektas prekes atsakovei PVM sąskaitas – faktūras: 2013-06-07 PVM sąskaita faktūra JUT 0102157670 suma 2824,48 Lt; 2013-09-04 PVM sąskaita faktūra JUT 0102161364 suma 2899,51 Lt; 2013-10-02 PVM sąskaita faktūra JUT 0102162683 suma 2940,00 Lt; 2013-05-31 PVM sąskaita faktūra JUT 0602003561 suma 244,41 Lt; 2013-06-28 PVM sąskaita faktūra JUT 0602003581 suma 1588,08 Lt; 2013-07-31 PVM sąskaita faktūra JUT 0602003604 suma 1663,42 Lt; 2013-09-05 PVM sąskaita faktūra JUT 0602003643 suma 1963,33 Lt; 2013-09-30 PVM sąskaita faktūra JUT 0602003665 suma 1640,71 Lt, kurių atsakovė nepamokėjo. Bendra neapmokėtų PVM sąskaitų faktūrų suma yra 15763,94 Lt. Pagal Sutarties 2.5 punktą pirkėjas (Atsakovė) įsipareigojo atsiskaityti per 30 kalendorinių dienų nuo prekių patiekimo dienos pagal pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą, bet to nepadarė. Ieškovė ragino atsakovę atsiskaityti už prekes, bet atsakovė vengia atsiskaityti. 2013 m. rugsėjo 2 d. ir 2013 m. spalio 3 d. ieškovė atsakovei siuntė Priminimus dėl turimo įsiskolinimo. 2013 m. spalio 15 d. ieškovė atsakovei siuntė Raginimą Nr. 13-10-15/500-234 dėl turimų kreditorinių įsiskolinimų, tačiau skola apmokėta nebuvo. Atsakovė visas nurodytas PVM sąskaitas-faktūras pasirašė ir priėmė sąskaitose nurodytas prekes, pretenzijų per nurodytą laiką nepareiškė, tačiau atsiskaityti už prekes pagal šias sąskaitas vengia iki šiol. Sutarties 7.1 punktas nustato, kad Pirkėjas (Atsakovė) moka Pardavėjui (Ieškovei) 0,5 procento dydžio delspinigius už kiekvieną termino praleidimo dieną nuo visos neapmokėtos sumos. Atsakovė yra skolinga ieškovei 4110,60 Lt delspinigių, pagal paskaičiavimo aktą. Taipogi, atsakovė privalo sumokėti ieškovei 6 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Preliminariu sprendimu ieškinys tenkintinas visiškai.

4Iš byloje esančių rašytinių įrodymų – Automobilių aptarnavimo, remonto ir prekių tiekimo sutarties Nr. ( - ), nustatyta, jog tarp ieškovės ir atsakovės 2012-03-05 sudaryta sutartis, kuria ieškovė įsipareigojo tiekti pagal užsakymus atsakovei prekes ir/ar atlikti automobilių remonto paslaugas, o atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti prekes ir/ar darbus ir už juos atsiskaityti per 30 kalendorinių dienų nuo prekių patiekimo dienos. Sutarties 7.1 punktu atsakovė įsipareigojo mokėti ieškovei 0,5 procento dydžio delspinigius už kiekvieną termino praleidimo dieną nuo visos neapmokėtos sumos. PVM sąskaitos – faktūros: 2013-06-07 PVM sąskaita faktūra JUT 0102157670 suma 2824,48 Lt; 2013-09-04 PVM sąskaita faktūra JUT 0102161364 suma 2899,51 Lt; 2013-10-02 PVM sąskaita faktūra JUT 0102162683 suma 2940,00 Lt; 2013-05-31 PVM sąskaita faktūra JUT 0602003561 suma 244,41 Lt; 2013-06-28 PVM sąskaita faktūra JUT 0602003581 suma 1588,08 Lt; 2013-07-31 PVM sąskaita faktūra JUT 0602003604 suma 1663,42 Lt; 2013-09-05 PVM sąskaita faktūra JUT 0602003643 suma 1963,33 Lt; 2013-09-30 PVM sąskaita faktūra JUT 0602003665 suma 1640,71 Lt, patvirtina aplinkybę, jog ieškovė patiekė atsakovei prekių už 15763,94 Lt. Iš pardavimų knygos išrašo nustatyta, jog atsakovė anksčiau nurodytų PVM sąskaitų – faktūrų neapmokėjo, uždelsti mokėjimai sudaro 15763,94 Lt. Iš priminimų, raginimų, nustatyta, jog ieškovė ne kartą kreipėsi į atsakovę dėl skolos apmokėjimo. Ieškovė ieškinyje pateikė delspinigių paskaičiavimą, iš kurio nustatyta, jog atsakovei laiku neatsiskaičius su ieškove, ieškovė paskaičiavo 4110,60 Lt dydžio delspinigius.

5LR CK 6.38 straipsnis nustato, kad visos prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais. Atsakovė turėjo atsiskaityti su ieškove už tiekiamas prekes, tačiau atsakovė šios savo prievolės neįvykdė ir iki ieškinio pateikimo teismui dienos liko skolinga ieškovei 15763,94 Lt skolos už prekes. Civilinio kodekso 6.200 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Pagal Civilinio kodekso 6.205 straipsnį sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą. Šalių sudaryta sutartis įpareigoja atsakovę visiškai atsiskaityti su ieškove už gautas prekes per sutartyje nustatytą terminą.

6Ištyrus pateiktus rašytinius įrodymus, darytina išvada, jog atsakovė netinkamai vykdė šalių sudarytą sutartį, neatsiskaitydama su ieškove, kuomet ieškovė įvykdė sutartinius įsipareigojimus.

7Byloje nustatyta, jog atsakovė praleido sutartyje nurodytą piniginių prievolių įvykdymo terminą, todėl iš atsakovės priteistina 15763,94 Lt skola ieškovės naudai.

8Pagal LR CK 6.245 str. 3 d. sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Netesybos (bauda, delspinigiai) - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas - kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus, kurių dydis nustatomas susitarimu dėl netesybų (t. y. sutartinius nuostolius). Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo prievolę (LAT c. b. Nr. 3K-7-304/2007; c. b. Nr.3K-3-401/2008, Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-492/2011 ir kt).

9Šalims sutartyje nustačius, jog atsakovė, nesumokėjusi už prekes sutartyje nustatytu terminu, moka ieškovei 0,5 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną, iš atsakovės priteistina 4110,60 Lt delspinigių ieškovės naudai.

10Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1, 2 d. numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Vadovaujantis LR CK 6.37 str. 2 d. skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovės ieškovei priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d.).

11Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str., iš atsakovės ieškovės naudai priteistinos ieškovės prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos – 298,00 Lt žyminio mokesčio.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424-429 straipsniais, teismas

Nutarė

13Preliminariu sprendimu ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti iš UAB „Kamesta“, į.k. 259805810, 15763,94 Lt (penkiolika tūkstančių septynis šimtus šešiasdešimt tris litus 94 ct) skolos, 4110,60 Lt (keturis tūkstančius vieną šimtą dešimt litų 60 ct) delspinigių, 6 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (19874,54 Lt), nuo bylos iškėlimo teisme 2013-11-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas: 298,00 Lt (du šimtus devyniasdešimt aštuonis litus 00 ct) žyminio mokesčio, Jiezno UAB „Juta“, į.k. 170633757, naudai.

15Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

16Nurodymas: jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

17Jeigu atsakovas per 20 dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

18Preliminarus sprendimas įsiteisėja, jeigu atsakovas per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo jam dienos raštu nepateikia teismui motyvuotų prieštaravimų.

19Preliminarus sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė, dokumentinio proceso... 2. ieškovė ieškiniu prašo iš atsakovės priteisti 15763,94 Lt skolos, 4110,60... 3. Preliminariu sprendimu ieškinys tenkintinas visiškai.... 4. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų – Automobilių aptarnavimo,... 5. LR CK 6.38 straipsnis nustato, kad visos prievolės turi būti vykdomos... 6. Ištyrus pateiktus rašytinius įrodymus, darytina išvada, jog atsakovė... 7. Byloje nustatyta, jog atsakovė praleido sutartyje nurodytą piniginių... 8. Pagal LR CK 6.245 str. 3 d. sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė... 9. Šalims sutartyje nustačius, jog atsakovė, nesumokėjusi už prekes sutartyje... 10. Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1, 2 d. numato, jog terminą įvykdyti... 11. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str., iš atsakovės ieškovės... 12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424-429... 13. Preliminariu sprendimu ieškinį tenkinti visiškai.... 14. Priteisti iš UAB „Kamesta“, į.k. 259805810, 15763,94 Lt (penkiolika... 15. Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti... 16. Nurodymas: jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai... 17. Jeigu atsakovas per 20 dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo... 18. Preliminarus sprendimas įsiteisėja, jeigu atsakovas per 20 dienų nuo... 19. Preliminarus sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas....