Byla 2-631/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Donato Šerno ir Dalios Vasarienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Šilumos priežiūra“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 22 d. nutarties, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Neo ranga“ atsisakyta kelti bankroto bylą civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Šilumos priežiūra“ (buvusi uždaroji akcinė bendrovė „Verkių ūkis“) pareiškimą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Neo ranga“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Verkių ūkis“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašė iškelti atsakovui UAB „Neo ranga“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Tigesta“. Nurodė, kad, nors ir įspėtas, atsakovas neįvykdė 2012 m. liepos 16 d. reikalavimo grąžinti ieškovui 109 000 Lt sumą. Ieškovo teigimu, atsakovo vengimas atsiskaityti su ieškovu, aplinkybės, kad nuo 2007 m. nėra teikiami atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentai, leidžia teigti, kad įmonė yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla.

5Atsakovas UAB „Neo ranga“ atsiliepimu į pareiškimą su ieškovo pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo sutiko. Nurodė, kad neturi jokio turto, yra nemokus ir negali vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 22 d. nutartimi atsisakė kelti bankroto bylą atsakovui UAB „Neo ranga“.

8Teismas, įvertinęs byloje esantį atsakovo balansą už 2007 metus, ieškovo bei atsakovo nurodytas aplinkybes, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pateiktus duomenis, UAB „Medicinos bankas“ kredito sutartį, sprendė, kad pareiškimo nagrinėjimo dienai atsakovas negali būti pripažintas nemokiu, nes teismo nustatytos aplinkybės apie įmonės pradelstus įsiskolinimus (501 496 Lt) ir balansinio turto vertę (3 410 812 Lt) neįgalina konstatuoti, kad įmonė yra nemoki, t. y. pradelsti įsiskolinimai viršija daugiau kaip pusę įmonės balansinio turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Teismas atkreipė dėmesį, kad pagal Juridinių asmenų registro duomenis nuo 2007 m. atsakovas neteikia finansinės atskaitomybės dokumentų, kas leidžia manyti, kad atsakovas galimai nevykdo jokios veiklos, o šias aplinkybes tvirtino ir atsakovo atstovas, tačiau vien šių faktinių aplinkybių pagrindu teismas neturėjo pagrindo iškelti atsakovui bankroto bylą. Teismas nenustatė, kad atsakovas yra nemokus. Byloje taip pat nėra duomenų, kad atsakovas vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimą arba kad viešai paskelbė ar kitaip pranešė kreditoriams, kad negali atsiskaityti su kreditoriais ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų, todėl, teismo vertinimu, nėra ir kitų ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalyje numatytų bankroto bylos atsakovui iškėlimo pagrindų.

9Teismas atsižvelgė ir į tai, kad, patikrinus teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, nenustatyta kitų bylų, kuriose atsakovui būtų pareikšti turtiniai reikalavimai. Nagrinėjamoje bankroto byloje be pareiškėjo nebuvo kitų kreditorių, palaikančių ieškovo reikalavimus iškelti atsakovui bankroto bylą. Tuo tarpu dabartinė atsakovo finansinė padėtis neleidžia daryti kategoriškos išvados, kad atsakovas nebus pajėgus tęsti veiklos bei atsiskaityti su savo kreditoriais, nes ir paties atsakovo atstovas nenurodė aplinkybių, kad, nepriklausomai nuo atliekamo ikiteisminio tyrimo rezultatų, jis neketina tęsti įmonės veiklos.

10Teismas pažymėjo, kad ieškovas, siekdamas išsiieškoti skolą iš atsakovo, negali taikyti bankroto bylos atsakovui inicijavimą kaip paslėptą skolos išieškojimo būdą. Pateiktame pareiškime ieškovas nenurodė jokių duomenų bei įrodymų, kad ginčo teisenos tvarka kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas susidariusį įsiskolinimą priteisti iš atsakovo, ir kad tokio įsiskolinimo nepavyko išieškoti.

11III. Atskirojo skundo argumentai

12Atskiruoju skundu apeliantas UAB „Šilumos priežiūra“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 22 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – iškelti atsakovui bankroto bylą. Apeliantas atskirąjį skundą grindžia tuo, kad pirmosios instancijos teismas, pripažinęs aplinkybę, jog atsakovas nevykdo savo įsipareigojimų ir nemoka skolų kreditoriams bei turėdamas atsakovo pareiškimą apie jo nemokumą, turėjo pakankamą pagrindą iškelti atsakovui bankroto bylą. Tam buvo visos Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nustatyto prielaidos, t. y. atsakovas nevykdo savo įsipareigojimų kreditoriams (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.), atsakovas pareiškė, kad yra nemokus (ĮBĮ 9 str. 7 d. 2 p.). Teismas nepagrįstai atsakovo turtinę padėtį vertino remdamasis 2007 metų balanso duomenimis. Remiantis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi, teismui, svarstančiam bankroto bylos iškėlimo klausimą, privalu vadovautis aktualiais įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašais, parėjusių finansinių metų ir atskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkiniais, aktualia informacija apie įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus. Todėl pirmosios instancijos teismo konstatavimas, kad nei Valstybinė mokesčių inspekcija, nei UAB „Medicinos bankas“, nei atsakovas nepateikė aktualios informacijos yra nepakankamas pagrindas pareiškimui dėl bankroto bylos atmesti. Teismas nagrinėjamu atveju turėjo imtis procesinių prievartos priemonių ir išsireikalauti prašytą informaciją iš išvardintų subjektų. Be to, Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje yra nustatytas baigtinis sąrašas atvejų, kada teismas atsisako kelti įmonei bankroto bylą. Nagrinėjama byla neatitinka nei vieno iš jų.

13Atsakovas UAB „Neo ranga“ atsiliepimo į apelianto atskirąjį skundą nepateikė.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria įmonei atsisakyta kelti bankroto bylą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

16Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsisakymą kelti atsakovui bankroto bylą iš esmės motyvavo tuo, kad nėra pakankamo teisinio pagrindo konstatuoti, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į jo balansą įrašyto turto vertės ir jis yra nemokus. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija negali sutikti su šia pirmosios instancijos teismo išvada.

17Teisėjų kolegija pažymi, kad bankrotas yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kuriuo, pašalinant iš rinkos nemokius subjektus, siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą. Tačiau, pradedant bankroto procesą, yra labai svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar įmonė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant įmonę kaip veikiantį rinkos dalyvį (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-842/2008; 2008 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1031/2008).

18Bankroto byla iškeliama, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimus; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriams, kad negali atsiskaityti ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų (ĮBĮ 9 str. 7 d.).

19Įmonių bankroto įstatyme kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų yra įtvirtintas įmonės nemokumas, kuris apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 7 d. 1 p.). Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės – komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu.

20Iš byloje esančio atsakovo balanso už 2007 metus (b. l. 42-44), kad įmonė minėtu laikotarpiu turėjo turto iš viso už 3 417 499 Lt, tačiau beveik visą įmonės ilgalaikį turtą sudarė kitas finansinis turtas (2 333 518 Lt), kurio sudėtis nėra žinoma. Beveik visą atsakovo trumpalaikį turtą sudaro nebaigtos vykdyti sutartys (900 017 Lt) ir per vienerius metus gautinos skolos (144 911 Lt). Taigi įmonė realiai šiuo turtu nedisponavo, jo atgavimo galimybės nebuvo aiškios. Be to, remiantis 2007 metų pelno (nuostolių) ataskaita (b. l. 45), įmonė patyrė 47 207 Lt dydžio nuostolių, kai 2006 metais turėjo 16 706 Lt pelno. Iš atsakovo finansinių dokumentų taip pat matyti, kad 2007 metais jo ilgalaikio turto vertė sumažėjo 209 307 Lt. Atsakovo per vienerius metus mokėtinos sumos 2007 metais padidėjo 263 646 Lt suma. Taigi šie duomenys leidžia teigti, kad atsakovo turtinė ir finansinė padėtis blogėjo. Atkreiptinas dėmesys, kad byloje esantis balansas buvo sudarytas dar iki ekonominės krizės pradžios, kuri nulėmė didžiosios daugumos įmonių turtinės padėties blogėjimą. Be to, atsakovas kartu su atsiliepimu į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo pateikė VĮ „Registrų centro“ ir VĮ „Regitra“ išrašus (b. l. 38, 39), iš kurių matyti, kad įmonė jokio kilnojamojo ir nekilnojamojo turto neturi. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus raštas (b. l. 64) patvirtina, jog atsakovo skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudaro 9 120,09 Lt. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, vertindamas atsakovo turtinę padėtį, nenustatė tikrosios atsakovo pradelstų įsipareigojimų kreditoriams sumos, nesiaiškino kaip yra vykdoma atsakovo ir UAB „Medicinos bankas“ 2006 m. spalio 11 d. sudaryta kredito sutartis. Tuo tarpu atsakovas atsiliepime į pareiškimą dėl bankroto bylos jam iškėlimo (b. l. 32, 33) pripažino, kad įmonės skola UAB „Medicinos bankas“ yra 2 278 607 Lt. Be to, atsakovas taip pat pripažino, kad įmonė yra nemoki ir negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, jokio turto neturi bei sutinka, kad jam būtų iškelta bankroto byla. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, šių aplinkybių neįvertino. Spręsdamas apie atsakovo mokumą teismas tik formaliai įvertino pateikto vienintelio atsakovo balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos už 2007 metus duomenis, tačiau nenustatė atsakovo turto sudėties bei realios jo vertės, tikrosios pradelstų įsipareigojimų sumos.

21Apeliacinės instancijos teisėjų kolegijos nuomone, išdėstytos aplinkybės leidžia spręsti, kad pirmosios instancijos teismo išvados apie atsakovo mokumą ir pagrindo jam kelti bankroto bylą nebuvimą, nėra pagrįstos. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neištyrė ir neįvertino visų teisingam klausimo išsprendimui reikšmingų aplinkybių, nepareikalavo ir nevertino jas pagrindžiančių įrodymų, todėl bankroto bylos iškėlimo dalykas galėjo būti išspręstas neteisingai. Yra pagrindas pripažinti, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė nagrinėjamo klausimo esmės (CPK 185 str., 327 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d.), todėl skundžiama nutartis naikintina ir byla grąžintina pirmosios instancijos teismui bankroto bylos iškėlimo klausimą nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

22Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad viešo intereso bankroto bylose buvimas suponuoja teismui pareigą ex officio rinkti įrodymus, kurių reikia norint nustatyti tikrąją atsakovo finansinę būklę. Sprendžiant bankroto bylos įmonei iškėlimo klausimą būtina nustatyti ir konstatuoti objektyvaus turinio aplinkybes, sudarančias pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė faktiškai yra (ne)moki. Bylą nagrinėjant iš naujo būtina nustatyti aplinkybes apie realią atsakovo veiklą, turimo turto vertę, jo likvidumą, įsipareigojimų kreditoriams vykdymą, įvertinti pradelstus įsipareigojimus ir jų dydžius, surinkti duomenis apie įsipareigojimų biudžetams vykdymą, ištirti ir įvertinti argumentus dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo bei išanalizuoti kitas aplinkybes, svarbias teisingai nustatyti įmonės mokumą ir išspręsti bankroto bylos iškėlimo klausimą.

23Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

24Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 22 d. nutartį ir perduoti bankroto bylos atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Neo ranga“ iškėlimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Verkių ūkis“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo... 5. Atsakovas UAB „Neo ranga“ atsiliepimu į pareiškimą su ieškovo... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 22 d. nutartimi atsisakė kelti... 8. Teismas, įvertinęs byloje esantį atsakovo balansą už 2007 metus, ieškovo... 9. Teismas atsižvelgė ir į tai, kad, patikrinus teismų informacinės sistemos... 10. Teismas pažymėjo, kad ieškovas, siekdamas išsiieškoti skolą iš atsakovo,... 11. III. Atskirojo skundo argumentai... 12. Atskiruoju skundu apeliantas UAB „Šilumos priežiūra“ prašo panaikinti... 13. Atsakovas UAB „Neo ranga“ atsiliepimo į apelianto atskirąjį skundą... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 15. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 16. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsisakymą kelti atsakovui... 17. Teisėjų kolegija pažymi, kad bankrotas yra vienas iš rinkos ekonomikos... 18. Bankroto byla iškeliama, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė... 19. Įmonių bankroto įstatyme kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos... 20. Iš byloje esančio atsakovo balanso už 2007 metus (b. l. 42-44), kad įmonė... 21. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegijos nuomone, išdėstytos aplinkybės... 22. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad viešo intereso bankroto bylose... 23. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 24. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 22 d. nutartį ir perduoti...