Byla 2-1031/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Marytės Mitkuvienės ir Gintaro Pečiulio (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Sinekūra“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. spalio 31 d. nutarties, kuria pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus ieškinį iškelta bankroto byla atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Sinekūra“ (civilinės bylos Nr. B2-959-360/2008).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Klaipėdos skyrius 2008 m. rugpjūčio 6 d. ieškiniu prašė iškelti bankroto bylą UAB „Sinekūra“, o įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Jonvita“.

4Ieškovas nurodė, kad atsakovas nevykdo Valstybinio socialinio draudimo įstatymo bei Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis nustatytų privalomų mokėjimų. Atsakovo UAB „Sinekūra“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2008 m. liepos 1 d. sudarė 22 369,30 Lt. Paskutinį 4 000 Lt mokėjimą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui atsakovas atliko 2008 m. liepos 25 d. Registrų duomenimis atsakovas nekilnojamojo turto ir transportų priemonių neturi. Pagal VSDFV Klaipėdos skyriui pateiktą dokumentaciją įmonės įsiskolinimas kreditoriams 2008 m. balandžio 29 d. sudarė 37 262,92 Lt, debitoriniai įsiskolinimai – 5 000 Lt. Ieškovas 2008 m. birželio 16 d. atsakovui įteikė reikalavimą dėl įsiskolinimo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sumokėjimo bei įspėjo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, tačiau atsakovas neįvykdė šio reikalavimo. Ieškovo įsitikinimu, atsakovas yra nemokus.

5Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. spalio 31 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Sinekūra“ ir įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Jonvita“.

6Nutartyje rašoma, kad teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą tuo atveju, jeigu yra tam tikros teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė yra nemoki, tai yra, kad pradelsti įmonės finansiniai įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Pagal įmonės 2007 m. gruodžio 31 d. balansą nustatyta, kad įmonės finansiniai įsipareigojimai sudarė 14 018 Lt. Bylos nagrinėjimo metu pagal pateiktus duomenis nustatyta, kad atsakovo įsipareigojimai padidėjo iki 39 599,64 Lt, o įmonės turtas yra tik 26 396 Lt balansinės vertės. Teismas, atsižvelgdamas į šias aplinkybes, nusprendė, jog įmonė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla bei skirtinas įmonės bankroto administratorius UAB „Jonvita“.

7Atsakovas UAB „Sinekūra“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

8Atsakovas pažymi, kad ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatyta, jog teismas atsisako iškelti bankroto bylą, jeigu pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimo metu daro pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms padengti. Teismas yra įpareigotas išspręsti bankrutavusios įmonės administravimo išlaidų apmokėjimo klausimą, jeigu nėra turto. Teismas šių aplinkybių netyrė ir nenustatė, iš kokių lėšų bus apmokėtos išlaidos, susijusios su bankroto procedūrų vykdymu. Įstatymo norma, įpareigojanti teismą išspręsti bankroto procedūrų vykdymo apmokėjimo klausimą, yra imperatyvaus pobūdžio. Pateikti įrodymai ir antstolės nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, jog UAB „Sinekūra“ neturi turto ir pinigų, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą bei patenkinti įmonei pareikštus kreditorinius reikalavimus, taip pat apmokėti įmonės bankroto administravimo išlaidas. ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalyje numatyta, kad jeigu teismas daro pakankamai pagrįstą prielaidą, jog įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, jis turi pasiūlyti asmeniui, pateikusiam pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, įmokėti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nurodyto pasiūlymo dienos į teismo depozitinę sąskaitą teismo nustatytą sumą. Ši suma negali būti didesnė kaip 10 000 Lt. Jeigu nurodytas asmuo teismo nustatytu laiku įmoka teismo nustatytą sumą, bankroto byla gali būti keliama ir nagrinėjama supaprastinto bankroto proceso tvarka. Taip įstatymu nurodoma teismui ne tik išspręsti bankroto procedūrų vykdymo apmokėjimą, bet ir tokiu atveju byla toliau nagrinėjama supaprastinto bankroto proceso tvarka.

9Ieškovas VSDFV Klaipėdos skyrius atsiliepimu į atsakovo UAB „Sinekūra“ atskirąjį skundą prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

10Ieškovas nurodo, kad buvo nustatyta, jog įmonės finansiniai įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, materialaus turto įmonė neturi, todėl teismas pagrįstai nusprendė, kad įmonė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla. Ieškinio pagrindas yra įmonės nemokumas. Iš įmonės balanso buvo nustatyta, kad įmonės finansiniai įsipareigojimai sudarė 14 018 Lt, tačiau bylos nagrinėjimo metu pagal pateiktus duomenis paaiškėjo, kad atsakovo įsipareigojimai padidėjo iki 39 599,64 Lt, o įmonės turtas siekia tik 26 396 Lt.

11Atskirasis skundas netenkintinas.

12Šioje apeliacijoje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria UAB „Sinekūra“ iškelta bankroto byla, laikytina pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas spręstinas neperžengiant atsakovo skundo faktinio ir teisinio pagrindo bei patikrinant, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

13Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas (ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms. Bankroto įstatymo normos yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos ir yra nemokūs. Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius. Tačiau pradedant šį procesą, tai yra iškeliant bankroto bylą, yra labai svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį. Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų (ĮBĮ 9 str. 5 d.). Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Taigi teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jeigu yra tam tikros teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė yra nemoki.

14Ieškovas VSDFV Klaipėdos skyrius prašė iškelti atsakovui UAB „Sinekūra“ bankroto bylą tuo pagrindu, jog atsakovas yra nemoki įmonė (b. l. 3-4). Iš UAB „Sinekūra“ 2007 m. gruodžio 31 d. balanso matyti, kad įmonės turto balansinė vertė buvo 26 396 Lt (turtą sudarė per vienerius metus gautinos sumos), įmonės per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 14 018 Lt, t. y. daugiau kaip pusę balanse apskaityto turto vertės (b. l. 33-34, 55-56). 2008 m. spalio 1 d. duomenimis atsakovo UAB „Sinekūra“ įsiskolinimas sudarė jau 39 599,64 Lt (b. l. 90). Pagal 2007 m. gruodžio 31 d. pelno ir nuostolių ataskaitą įmonė neturėjo pelno ir nepatyrė nuostolių (neveikė). Atsakovo UAB „Sinekūra“ direktorius nurodė, kad S. B. skolinga įmonei 5 000 Lt (b. l. 13). Iš bylos duomenų matyti, kad įmonė transporto priemonių ir nekilnojamojo turto neturi. Nurodytų aplinkybių pagrindu pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad įmonė yra nemoki (ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p.).

15Teismas atsisako kelti bankroto bylą, jeigu pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimo metu daro pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, išskyrus ĮBĮ 10 straipsnio 10 ir 12 dalyse numatytus atvejus (ĮBĮ 10 str. 3 d. 3 p.). Kai teismas daro pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, jis turi pasiūlyti asmeniui, pateikusiam pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, įmokėti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nurodyto pasiūlymo dienos į teismo depozitinę sąskaitą teismo nustatytą sumą. Jeigu nurodytas asmuo teismo nustatytu laiku įmoka teismo nustatytą sumą, bankroto byla gali būti keliama ir nagrinėjama supaprastinto bankroto proceso tvarka. Įmokėta į teismo depozitinę sąskaitą pinigų suma yra naudojama teisėjo, nagrinėjančio bankroto bylą, nurodymu teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti (ĮBĮ 10 str. 10 d., 2 str. 13 d.). Atsiliepimu į pareikštą ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Sinekūra“ direktorius nurodė, kad su pateiktu ieškiniu nesutinka ir mano, kad įmonė turi galimybę artimiausiu metu atsiskaityti dėl susidariusio įsiskolinimo, įmonė jau atliko dalinius mokėjimus (2008 m. liepos 25 d. – 4 000 Lt, 2008 m. rugpjūčio 12 d. – 1 000 Lt), taip pat turi vieną galiojančią rangos sutartį, kurios suma – 372 600 Lt (b. l. 58-62), o kita sutartis, kurios suma 40 000 Lt, jau yra ruošiama. Atsakovo direktoriaus teigimu, tai sudaro pagrindą tęsti veiklą bei išspręsti susidariusias problemas (b. l. 41). Tokias aplinkybes patvirtina ir raštas, adresuotas VSDFV Klaipėdos skyriui (b. l. 66), be to, 2008 m. spalio 30 d. teismo posėdyje atsakovo direktorius nurodė, kad nenorėtų, jog įmonė nutrauktų veiklą, o per 2-3 savaites ji padengs įsiskolinimą (b. l. 92). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovo įmonės direktorius tiek atsiliepime į pareikštą ieškinį, tiek teismo posėdyje nenurodė aplinkybių, jog įmonė neturi turto, kas galėtų sudaryti teisinį pagrindą atsisakyti įmonei iškelti bankroto bylą, tai yra motyvų dėl atsisakymo kelti bankroto bylą atsakovas visiškai negrindė ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 3 punkto nuostatomis.

16Nors antstolės 2008 m. rugpjūčio 26 d. surašytame išieškojimo negalimumo akte Nr. 0004/08/01253 (b. l. 70) nurodyta, kad patikrinus sprendimo įvykdymo galimybes nustatyta, jog įmonė turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą neturi, tačiau nagrinėjamos bylos atveju pirmosios instancijos teismui nebuvo pagrindo taikyti ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 3 punkto, 10 dalies nuostatų. Pirmosios instancijos teismas pagal atsakovo į bylą pateiktus įrodymus bei tiek atsiliepime į ieškinį, tiek teismo posėdyje jo atstovo išdėstytas aplinkybes (kad S. B. skolinga įmonei 5 000 Lt, kad iš įmonės balanso matyti, jog įmonės turtą sudaro 26 396 Lt gautinų sumų, kad įmonė turi galimybę artimiausiu metu atsiskaityti dėl susidariusio įsiskolinimo, kad ji atliko dalinius mokėjimus, kad turi galiojančią rangos sutartį, kad per 2-3 savaites gali padengti įsiskolinimą) neturėjo pagrindo daryti pakankamai pagrįstos prielaidos, jog įmonė neturi turto ar jo nepakaks teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti bei imtis ĮBĮ numatytų tam tikrų procedūrinių veiksmų (ĮBĮ 10 str. 3 d. 3 p., 10 d., 2 str. 13 d.). Teismas pagal nurodytus bylos įrodymus neturėjo pagrindo abejoti, kad nėra ar nebus lėšų, iš kurių galima būtų apmokėti būtinas išlaidas, susijusias su bankroto procedūrų vykdymu.

17Pažymėtina ir tai, kad atskirasis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme (CPK 306 str. 2 d., 338 str.). Pirmosios instancijos teisme apeliantas nenurodė, kad jis visiškai neturi turto ar jo nepakaks teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, šių aplinkybių neįrodinėjo, be to, kaip jau nurodyta aukščiau, bylos įrodymų pagrindu pirmosios instancijos teismas taip pat neturėjo pagrindo daryti pakankamai pagrįstos prielaidos, kad įmonė neturi turto ar jo nepakaks teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, todėl teisėjų kolegija apelianto skunde nurodytais motyvais negali naikinti pagrįstos bei teisėtos pirmosios instancijos teismo nutarties.

18Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad pagal ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalį, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte, įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Nagrinėjamos bylos atveju įmonės vadovas, žinodamas, jog įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais (kreditoriumi) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, tokiu būdu nevykdė įstatymu nustatytos pareigos. Be to, jis teismo posėdyje apskritai neįrodinėjo, jog įmonė neturi turto ar jo nepakaks teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, o šiomis aplinkybėmis grindžia tik skundą dėl nutarties, kuria įmonei pagrįstai ir teisėtai iškelta bankroto byla dėl nemokumo. Toks įmonės vadovo neveikimas laikytinas neatitinkančiu įstatymo reikalavimų.

19Aukščiau išdėstytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes dėl įmonės nemokumo, tinkamai taikė ĮBĮ normas, todėl priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Sinekūra“. Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329, 338 str.). Apelianto skundo argumentai nesudaro pagrindo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti arba pakeisti (CPK 337 str. 1 p.).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

21Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. spalio 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV)... 4. Ieškovas nurodė, kad atsakovas nevykdo Valstybinio socialinio draudimo... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. spalio 31 d. nutartimi iškėlė bankroto... 6. Nutartyje rašoma, kad teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą tuo atveju,... 7. Atsakovas UAB „Sinekūra“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos... 8. Atsakovas pažymi, kad ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatyta, jog... 9. Ieškovas VSDFV Klaipėdos skyrius atsiliepimu į atsakovo UAB „Sinekūra“... 10. Ieškovas nurodo, kad buvo nustatyta, jog įmonės finansiniai įsipareigojimai... 11. Atskirasis skundas netenkintinas.... 12. Šioje apeliacijoje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 13. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 14. Ieškovas VSDFV Klaipėdos skyrius prašė iškelti atsakovui UAB... 15. Teismas atsisako kelti bankroto bylą, jeigu pareiškimo iškelti bankroto... 16. Nors antstolės 2008 m. rugpjūčio 26 d. surašytame išieškojimo negalimumo... 17. Pažymėtina ir tai, kad atskirasis skundas negali būti grindžiamas... 18. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad pagal ĮBĮ 8... 19. Aukščiau išdėstytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, jog pirmosios... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. spalio 31 d. nutartį palikti nepakeistą....