Byla 2-842/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Gintaro Pečiulio (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Andovos paslaugos“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 22 d. nutarties, kuria pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ieškinį iškelta bankroto byla uždarajai akcinei bendrovei „Andovos paslaugos“ (civilinės bylos Nr. B2-2857-392/2008). Trečiasis asmuo byloje Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Vilniaus skyrius 2008 m. liepos 3 d. ieškiniu prašė iškelti bankroto bylą UAB „Andovos paslaugos“, o įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto administratorių biuras“.

4Ieškovas nurodė, kad nuo 2008 m. vasario 15 d. sutriko atsakovo UAB „Andovos paslaugos“ atsiskaitymai su VSDF biudžetu ir įmonės atsiskaitymai tik iš dalies buvo atliekami debeto mokėjimo nurodymais, o nuo 2008 m. balandžio 16 d. socialinio draudimo įmokų mokėjimų iš viso nebuvo. Atsakovas pažeidė valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarką, nesilaikė teisės aktuose numatytos pareigos jas sumokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 d. Atsakovo įsiskolinimas VSDF biudžetui pagal pateiktas finansines ataskaitas 2008 m. balandžio 1 d. buvo 108 324,82 Lt. Buvo priimti sprendimai dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka, tačiau nei vienas iš tokių sprendimų nėra įvykdytas. Antstolis nurodė, kad patikrinus skolininko turtą ir pajamas bei įvertinus mokumo galimybes, šiuo metu nėra galimybės išieškoti skolą. Pagal registrų duomenis įmonė nekilnojamojo turto ir transporto priemonių neturi. Pagal atsakovo pateiktą balansą už 2007 metus matyti, kad 2007 metais įmonės turtas sudarė 457 031 Lt (ilgalaikio turto nėra, o trumpalaikis turtas 457 031 Lt). Įmonės per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai siekė 419 533 Lt. Po vienerių metų mokėtinų sumų ir ilgalaikių įsipareigojimų įmonė neturi. Įmonės balanso duomenys liudija, kad jos mokėtinos sumos ir pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Kreditorius informavo skolininką apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau skolininkas skolos nesumokėjo. Nurodytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, jog įmonė yra nemoki.

5Vilniaus apygardos teismas 2008 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Andovos paslaugos“ ir įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto administratorių biuras“.

6Nutartyje rašoma, kad iš bylos duomenų matyti, jog UAB „Andovos paslaugos“ per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 895 698 Lt, o įmonė turi turto 178 560 Lt sumai. Teismo įsitikinimu, yra pagrindas manyti, jog UAB „Andovos paslaugos“ neturi ir neturės piniginių lėšų visiems įsiskolinimams likviduoti. Atsakovo įsipareigojimai viršija viso į jos balansą įrašyto turto vertę beveik penkis kartus, o iš pateiktų duomenų matyti, kad vėluojama išmokėti darbuotojams atlyginimus, todėl egzistuoja įstatyme numatytos sąlygos kelti bankroto bylą. Įmonė atitinka įstatyme nustatytus nemokumo kriterijus, todėl jai keltina bankroto byla ir skirtinas įmonės administratorius.

7Atsakovas UAB „Andovos paslaugos“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 22 d. nutartį ir atsisakyti kelti bankroto bylą UAB „Andovos paslaugos“. Atsakovo įsitikinimu, jeigu įmonei nebūtų keliama bankroto byla, o kreditoriai laikinai atsisakytų savo ieškinių ir įmonei nebūtų trukdoma dirbti, atsakovas iki 2009 m. gegužės 1 d. visiškai atsiskaitytų su kreditoriais ir 46 darbuotojai išsaugotų savo darbo vietas. Atsakovas imasi priemonių, kad susidariusiomis sąlygomis užtikrintų normalų įmonės darbą. Įmonė ne kartą kreipėsi į VSDFV Vilniaus skyrių siūlydama įvairius variantus, tačiau jie nebuvo tenkinti. Įmonė toliau vykdo ūkinę veiklą. Iš pagrindinio užsakovo gaunamų statybos montavimo darbų užsakymo kiekis garantuoja įmonei veiklos vykdymą ir pajamų gavimą. Teismui panaikinus skundžiamą nutartį ir atsisakius kelti bankroto bylą įmonė sugebėtų užsidirbti lėšų, atsiskaityti su kreditoriais ir tęsti veiklą.

8Ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius atsiliepimu į atsakovo UAB „Andovos paslaugos“ atskirąjį skundą prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, o atsakovo skundą atmesti. Ieškovas akcentuoja, kad UAB „Andovos paslaugos“ nesikreipė į VSDFV Vilniaus skyrių dėl įmokų mokėjimo atidėjimo ir nepateikė visų teisės aktuose reikalaujamų dokumentų. Net ir pateikus prašymą dėl VSD įmokų mokėjimo atidėjimo ir visus reikalingus dokumentus, teigiamas sprendimas negalėtų būti priimtas, dėl to, kad nesumokėtos per paskutinius 3 mėnesius skaičiuotos VSD įmokos. Atsakovas nenurodė konkrečių priemonių įmonės finansinei būklei pagerinti, kurios realiai pagrįstų atsiskaitymo su kreditoriais galimybes.

9Trečiasis asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepimu į atsakovo UAB „Andovos paslaugos“ atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 22 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime rašoma, kad atsakovas į valstybės biudžetą nemoka mokesčių. Ieškovo veiksmai, kurių jis ėmėsi siekdamas išieškoti atsakovo skolą VSDFV biudžetui, rezultatų nedavė. Įmonė yra nemoki, nemoka įstatymo nustatytų mokesčių bei socialinio draudimo įmokų, o pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, todėl teismo nutartis laikytina pagrįsta ir teisėta.

10Atskirasis skundas netenkintinas.

11Šioje apeliacijoje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsakovui UAB „Andovos paslaugos“ iškelta bankroto byla, laikytina pagrįsta ir teisėta. Nutarties teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas sprendžiamas neperžengiant skundo faktinio ir teisinio pagrindo bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimo (CPK 320 str. 1, 2 d., 338 str.).

12Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas (ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms. Bankroto įstatymo normos yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos ir yra nemokūs. Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius. Tačiau pradedant šį procesą, tai yra iškeliant bankroto bylą, yra labai svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį.

13Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų (ĮBĮ 9 str. 5 d.). Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Taigi teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei yra tam tikros teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė yra nemoki. Įmonės nemokumas gali būti nustatytas tik išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, atspindėtus finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę.

14Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius pareiškė ieškinį atsakovui UAB „Andovos paslaugos“ dėl bankroto bylos iškėlimo, ieškinį grįsdamas tuo, jog atsakovas nemoka įstatymų nustatytų valstybinio socialinio draudimo įmokų, o jo įsiskolinimas sudaro 108 324,82 Lt (iš jų 108 303,23 Lt socialinio draudimo įmokų ir 21,59 Lt delspinigių) (b. l. 1-4). VSDFV Vilniaus skyrius apie kreipimąsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo informavo atsakovą UAB „Andovos paslaugos“ įstatymo nustatyta tvarka, tačiau atsakovas susidariusio įsiskolinimo nesumokėjo (b. l. 5, 6). Iš Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų biudžetų lėšų finansinės ataskaitos matyti, kad atsakovo įsiskolinimas – 108 324,82 Lt (b. l. 7). VSDFV Vilniaus skyriaus direktoriaus sprendimais buvo nuspręsta priverstine tvarka išieškoti atsakovo susidariusį įsiskolinimą (b. l. 8, 9, 10, 11, 12), tačiau turto, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas, nerasta (b. l. 13). Iš registrų gauti duomenys įrodo, jog atsakovas nuosavybės teise neturi nekilnojamojo bei kito registruotino turto (b. l. 15-16). Iš atsakovo UAB „Andovos paslaugos“ 2007 m. gruodžio 31 d. balanso duomenų matyti, kad atsakovo visas turtas - 457 031 Lt (jis susideda iš trumpalaikio turto), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 419 533 Lt (iš jų 232 931 Lt skolos tiekėjams, 143 709 Lt su darbo santykiais susiję įsipareigojimai bei 42 893 Lt kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai) (b. l. 17-18, 40). Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimais nutarta išieškoti mokestinę nepriemoką ir nutraukti pinigų išdavimą bei pavedimą iš banko sąskaitų (b. l. 34-37). Pagal 2007 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitą UAB „Andovos paslaugos“ grynasis pelnas – 2 592 Lt (b. l. 41). Iš atsakovo UAB „Andovos paslaugos“ 2008 m. liepos 31 d. balanso duomenų matyti, kad atsakovo visas turtas – 178 560 Lt (jis susideda iš trumpalaikio turto), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 895 698 Lt (iš jų 9 000 Lt finansinės skolos, 9 000 Lt kitos skolos, 180 932 Lt skolos tiekėjams, 611 564 Lt su darbo santykiais susiję įsipareigojimai bei 94 202 Lt kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai) (b. l. 51). Iš 2008 m. liepos 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad atsakovo nuostoliai sudaro 754 636 Lt (b. l. 52). Atsakovo pateikti papildomi įrodymai patvirtina jo įsiskolinimus (b. l. 53-61). Teisėjų kolegijos įsitikinimu, nurodytų bylos duomenų pagrindu pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes, kurios leidžia konstatuoti aiškų įmonės nemokumą, bei bylos įrodymų pagrindu teisingai sprendė, jog įmonė atitinka įstatyme numatytus nemokumo kriterijus bei laikytina nemokia (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovo įsipareigojimai viršija į balansą įrašyto turto vertę beveik penkis kartus, be to, atsakovas vėluoja darbuotojams išmokėti atlyginimą (b. l. 62-63).

15Atsakovas skunde nenurodė aplinkybių bei nepateikė įrodymų, kurie paneigtų pirmosios instancijos teismo konstatuotą įmonės nemokumą. Apelianto argumentai, kad jeigu įmonei nebūtų keliama bankroto byla, o kreditoriai laikinai atsisakytų savo reikalavimų ir įmonei nebūtų trukdoma dirbti, atsakovas iki 2009 m. gegužės 1 d. visiškai atsiskaitytų su kreditoriais ir 46 darbuotojai išsaugotų savo darbo vietas, nesudaro teisinio pagrindo naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria teismas pagrįstai nusprendė, jog atsakovas yra nemoki įmonė. Apelianto motyvai, jog įmonė toliau vykdo ūkinę veiklą, taip pat nepaneigia teismo konstatuoto įmonės nemokumo. Atsakovas nenurodė konkrečių priemonių įmonės finansinei būklei pagerinti, kurios realiai pagrįstų atsiskaitymo su kreditoriais galimybes bei leistų daryti išvadą, jog egzistuoja tik trumpalaikiai finansiniai sunkumai, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį. Atsakovui nesilaikant teisės aktuose nustatytų sąlygų VSDFV Vilniaus skyriui nebuvo teisinio pagrindo spręsti įmokų atidėjimo klausimo. Atsižvelgiant į tai, kad įmonė nevykdo savo prievolių kreditoriams, o jos pradelsti finansiniai įsipareigojimai viršija į balansą įrašyto turto vertę, sudarė pakankamą teisinį pagrindą iškelti jai bankroto bylą. Vertinant aukščiau nurodytus atsakovo finansinius įsipareigojimus (įsiskolinimus) negalima sutikti su apelianto argumentais, jog panaikinus skundžiamą nutartį ir atsisakius kelti bankroto bylą įmonė sugebėtų užsidirbti lėšų, atsiskaityti su kreditoriais ir tęsti veiklą.

16Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, patvirtinančias atsakovo nemokumą, tinkamai taikė teisės normas ir pagrįstai konstatavo, kad atsakovui UAB ,,Andovos paslaugos“ keltina bankroto byla dėl nemokumo (ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p., 2 str. 8 d.). Teismo priimta nutartis laikytina pagrįsta ir teisėta, o apelianto skundo motyvai nesudaro teisinio pagrindo ją pakeisti arba panaikinti (CPK 337 str. 1 p.).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

18Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.