Byla e2A-1455-661/2020
Dėl nuostolių atlyginimo, skolos ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Alvydo Barkausko, teisėjų Andriaus Ignoto ir Jelenos Šiškinos, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (ieškovo) uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Ferogama“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 25 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ferogama“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Skalvas“ dėl nuostolių atlyginimo, skolos ir palūkanų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Byloje ginčas kilo iš nuomos teisinių santykių ir nuomotojo bei nuomininko tarpusavio pareigų dėl išnuomoto daikto einamojo ir kapitalinio remonto.

62.

7Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo UAB „Skalvas“ 5248,06 Eur skolos ir aštuonių procentų procesines palūkanas. Nurodė, kad šalys 2012 m. balandžio 2 d. sudarė sandėlio patalpų nuomos sutartį, o vėliau sudarė dar keletą papildomų susitarimų prie šios sutarties; be to, 2012 m. lapkričio 5 d. šalys sudarė administracinių patalpų nuomos sutartį. Pagal šalių susitarimą ieškovas išnuomojo atsakovui tiltinį kraną, o atsakovas įsipareigojo užtikrinti krano techninę priežiūrą ir grąžinti kraną tokios pačios būklės atsižvelgiant į natūralų susidėvėjimą. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovas dar 2018 m. sausio 5 d. nereiškė jokių pastabų dėl patalpų ir krano būklės. Anot ieškovo, nutraukiant šalių sutartis, ieškovo atstovai 2018 m. kovo 16 d. be pretenzijų priėmė iš atsakovo administracines ir sandėliavimo patalpas, tačiau sandėliavimo patalpų priėmimo-perdavimo akte ieškovo atstovai nurodė krano trūkumus. Nors atsakovo atstovas akte nurodė, kad tokia krano būklė buvo jo perdavimo atsakovui metu ir kad tokie trūkumai atsirado natūraliai eksploatacijos metu, tačiau, ieškovo nuomone, tokius atsakovo teiginius paneigia paties atsakovo 2018 m. sausio 5 d. pareiškimas ir krano techninės apžiūros aktai. Ieškovas pažymėjo, kad 2018 m. kovo 21 d. atlikus krano techninės būklės patikrą nustatyti tam tikri krano trūkumai, kurių nepašalinus krano eksploatuoti negalima. Ieškovo teigimu, jis 2018 m. kovo 27 d. sustabdė krano eksploatavimą, iki bus atliktas einamasis remontas. Atlikusi krano pažeidimų įvertinimą, remonto įmonė pateikė ieškovui komercinį pasiūlymą dėl krano remonto už 4156 Eur sumą, tačiau atsakovas atsisako apmokėti nurodytą sumą, taip pat 219,30 Eur sumą už suteiktas paslaugas, su kuriomis sutarčių galiojimo metu atsakovas sutiko ir jas apmokėdavo.

83.

9Atsakovas UAB „Skalvas“ prašė ieškinį atmesti. Atsakovas nurodė, kad kranas ieškovui grąžintas tokios būklės, kokios buvo gautas 2012 m. lapkričio 5 d., atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą. Atsakovo nuomone, ieškovas neįrodė nei krano pabloginimo fakto, nei einamojo remonto nedarymo, nei žalos dydžio, nei priežastinio ryšio tarp einamojo remonto nedarymo ir pabloginimo fakto. Atsakovas pažymėjo, kad ieškovo nurodomi krano trūkumai susiję su sudilusia detale, t. y. su normaliu krano susidėvėjimu, kuris atitinka CK 6.499 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą pareigą grąžinti daiktą atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą. Taip pat, atsakovo nuomone, ieškovas neįrodė „paslaugų“ mokesčio pagrįstumo. Ieškovui 2012 m. lapkričio 5 d. perduotas kranas buvo 38 m. amžiaus, neprižiūrėtas, bet atitiko atsakovo poreikius; kranu atsakovas naudojosi pagal paskirtį, nepažeisdamas naudojimosi sąlygų ir organizuodamas jo techninės būklės priežiūrą; ieškovas neįrodė, kad jam kranas grąžintas blogesnės būklės, negu buvo perduotas atsakovui. Be to, dalis ieškovo nurodomų krano trūkumų (metalo įtrūkimai krūvio vežimėlio rėme ir krano tilto galerijos pakloto plokštėje), atsakovo nuomone, susiję su konstrukciniais krano elementais, kurių remontas priskirtinas kapitaliniam krano tilto remontui, kurį privalo atlikti ieškovas (CK 6.492 straipsnis). Atsakovas pažymėjo, kad jis 2018 m. vasario ir kovo mėnesiais du kartus prašė ieškovo paaiškinti sąskaitose išrašomų sumų pagrįstumą, o 2018 m. balandžio 20 d. prašė perrašyti sąskaitą, tačiau ieškovas neįrodė nė vieno sąskaitoje nurodytų paslaugų dydžio, todėl atsakovas nesutinka jų apmokėti. Anot atsakovo, ieškovo reikalavimas dėl 219,30 Eur negrindžiamas skaitiklių ar kitokiais konkrečiais duomenimis, vien tai, kad atsakovas apmokėdavo ieškovo pateiktas ankstesnes sąskaitas, nereiškia, kad atsakovas atsisako savo teisės ginčyti ieškovo reikalavimus.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

114.

12Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. kovo 25 d. sprendimu ieškinys buvo atmestas, iš ieškovo atsakovui priteista 2429,11 Eur bylinėjimosi išlaidų; iš ieškovo valstybei priteista 6,86 Eur bylinėjimosi išlaidų.

135.

14Teismas dėl krano remonto išlaidų sprendė, kad šalių susitarimo 1.9 punktu atsakovas įsipareigojo užtikrinti krano techninę priežiūrą, vykdyti jo periodinius patikrinimus, apžiūras, technines patikras, o pasibaigus nuomos terminui grąžinti kraną tokios pat būklės, kurios jį gavo, atsižvelgiant į natūralų susidėvėjimą, o sutarties 3.7 punktu – atlikti krano einamąjį remontą. Teismas konstatavo, jog ieškovas nevykdė savo pareigos nustatyti krano nuolatinės priežiūros ir remonto tvarkos. Ši aplinkybė reikšminga tuo, kad atsakovui teigiant, jog aptariami remonto darbai priskirtini kapitaliniam remontui ir kad aptariamus gedimus galėjo nulemti ieškovo neatlikti kapitaliniai remontai, būtent ieškovui teko procesinė pareiga įrodyti, kad, pirma, aptariami darbai nepriskiriami kapitaliniam remontui, t. y. kad tokie darbai nepatenka į krano gamintojo suplanuotą-periodinį remontą, antra, kad aptariami gedimai negalėjo atsirasti dėl ieškovo anksčiau neatlikto krano kapitalinio remonto. Šiuo aspektu ieškovas nepateikė įrodymų, atskleidžiančių, kada (prieš kraną išnuomojant atsakovui) buvo pakeistos-atnaujintos arba remontuotos įtrūkusios krano metalinės konstrukcijos, reduktorius, krumpliaratis.

156.

16Teismas dėl atsiskaitymo už atsakovui suteiktas paslaugas sprendė, kad atsakovui ginčijant ieškinio reikalavimų dalį dėl 219,30 Eur už suteiktas paslaugas priteisimo, ieškovui teko procesinė pareiga pagrįsti šiuos savo reikalavimus (jų atsiradimo pagrindą, apskaičiavimo tvarką ir dydį). Šiuo aspektu ieškovas nepateikė jokių papildomų įrodymų. Vien tik ieškovo argumentų, kad atsakovas tam tikrą laiką apmokėdavo ta pačia tvarka apskaičiuotus mokesčius ir pateiktas sąskaitas, teismo vertinimu, akivaizdžiai nepakanka šių ieškinio reikalavimų pagrįstumo įrodymui, ypač atsižvelgiant į atsakovo 2018 m. vasario 15 d., kovo 15 d. raštuose aiškiai išreikštus atsakovo nesutikimus su ieškovo pateiktomis sąskaitomis, jų pagrįstumu. Pagal pateiktą bylos medžiagą teismas neturėjo galimybių įvertinti-įsitikinti dėl šių ieškovo reikalavimų pagrįstumo.

177.

18Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. balandžio 1 d. papildomu sprendimu iš ieškovo atsakovui dar buvo priteista 931,70 Eur bylinėjimosi išlaidų.

19III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

208.

21Apeliantas (ieškovas) UAB „Ferogama“ apeliaciniu skundu prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 25 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti.

229.

23Apelianto nuomone, teismo išvada dėl to, kad krumpliaračio susidėvėjimas priklauso nuo savo laiku neatliko kapitalinio remonto yra techninio pobūdžio išvada, kurios teismas daryti negalėjo, nes byloje nėra techninio pobūdžio įrodymų, kurie šią teismo išvadą pagrįstų. Eksperto išvada ir parodymai teisme sutampa su krano gamintojo technine dokumentacija, kurioje yra nurodyta, kad kapitalinis remontas suprantamas kaip pilnas/dalinis mazgų ir mechanizmų pakeitimas. Krumpliaratis nėra atskiras mazgas ar mechanizmas. Tai yra detalė ir jo keitimas priskirtinas einamajam remontui. Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. A1-425 patvirtintų Kėlimo kranų naudojimo taisyklių 22.10 punkte įtvirtinta pareiga vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis nustatyti krano nuolatinės priežiūros bei remonto tvarką ir organizuoti priežiūros darbus taip, kad kranas visada būtų tvarkingas ir tinkamas saugiai naudoti. Pagal sutartį būtent atsakovas nuo 2012 m. lapkričio 5 d. privalėjo užtikrinti krano techninę priežiūrą, vykdyti jo periodinius patikrinimus, apžiūras, technines patikras ir todėl šių prievolių priskyrimas ieškovui yra nepagrįstas. Jei naudojimosi laikotarpyje būtų kilęs poreikis daryti kapitalinį remontą, atsakovas apie tai turėjo informuoti krano savininką - ieškovą. Atsakovas kranu naudojosi daugiau nei 5 metus ir nei karto nepareiškė, kad kranui reikalingas kapitalinis remontas. Nuorodos į kapitalinį remontą atsirado tik tada, kai ieškovas krano grąžinimo momentu pareiškė pretenzijas, kad kranas grąžinimas blogesnės būklės nei atsakovas jį gavo.

2410.

25Apelianto manymu teismo išvada dėl reikalavimo priteisti 219,30 EUR už suteiktas paslaugas atmetimo yra nepagrįsta. Ginčo šalys yra verslininkai. Tarpusavio santykiai nusistovėję per 5 metus negali būti kaitaliojami taip, kaip to nori viena iš šalių. Kadangi atsakovas ankstesnes ieškovo už paslaugas išrašytas sąskaitas akceptavo, jis negalėjo atmesti ir tų sąskaitų, kurių pagrindu keliamas reikalavimas dėl 219,30 EUR priteisimo.

2611.

27Atsakovas UAB „Skalvas“ prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti. Atsakovas nurodo, kad Krano kapitalinio remonto pareiga priklausė Apeliantui, tačiau jis jos nevykdė, o Atsakovas tinkamai vykdė jam priklausančią einamojo remonto pareigą, todėl Apelianto pozicija apie jokių prievolių jam nebuvimą pagal Sutartį yra nepagrįsta. Atsakovas tinkamai vykdė jam kaip nuomininkui teisės aktais nustatytą pareigą tinkamai prižiūrėti Kraną ir tai patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai: 2016 m. lapkričio 7 d. Krano techninės būklės tikrinimo ataskaita (t.1, b.l. 35) ir 2017 m. spalio 9 d. Krano pilnutinio techninio patikrinimo ataskaita (t.1, b.l. 36), kuriose pažymėta, jog tokių patikrinimų užsakovas buvo - Atsakovas. Be to, Kranas, jo grąžinimo metu Ieškovui buvo veikiantis, atsižvelgiant į jo normalų nusidėvėjimą, o tai patvirtina 2018 m. kovo 16 d. faktinių aplinkybių konstatavimo filmuota medžiaga, kurioje antstolis konstatavo, jog Krano perdavimo Apeliantui dieną Kranas veikė, važiavo ir buvo tinkamas naudoti. Kranų taisyklių 47 p. yra nurodyta, jog „pasibaigus krano gamintojo nurodytam naudojimo laikui, o jeigu jis nenurodytas - po 25 metų nuo pirmojo panaudojimo dienos, krano savininkas, jeigu jis planuoja kraną naudoti toliau, privalo raštu kreiptis į įgaliotą įstaigą dėl krano pilnutinio techninės būklės patikrinimo“. Ieškovo pateiktame Krano pase (t1, b.l. 65-71) nėra nustatytas Krano naudojimo laikas, tačiau nurodyta, kad jis pagamintas 1974 m. gruodį, o Pramonės ir kalnakasybos darbų saugumo valstybinės priežiūros valdyboje įregistruotas 1976 m. sausio 19 d. Nepaisant to, kad Kranų taisyklėse nustatytas 25 m. terminas nuo nurodytos datos suėjo dar 1999 m. ar 2001 m. sausio 19 d. iš ieškovo pateikto Krano paso matyti, kad tokios savo pareigos Ieškovas nevykdė. Atsakovas turėjo pareigą įrodyti, kad Krano remonto darbai yra priskirtini kapitalinio remonto darbams, prieštarauja proceso rungimosi principui, nes būtent Apeliantas, kuris reikalauja iš Atsakovo priteisti pinigus už remonto darbus ir kuris nevykdė Kranų taisyklių 22.10 p. pareigos nustatyti Krano nuolatinės priežiūros ir remonto tvarką, CPK 12 str. ir 178 str. pagrindu turėjo įrodyti Krano detalės pakeitimo darbų priskirtinumą einamiesiems Krano remonto darbams.

2812.

29Dėl reikalavimo priteisti išlaidas už suteiktas paslaugas nepagrįstumo atsakovas nurodė, kad Atsakovas sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis, kad Apeliantas turi įrodyti savo reikalavimą ir nesutinka su Apelianto nepagrįstu reikalavimu. Savo nesutikimą su Apeliaciniame skunde pateiktais samprotavimais, grindžia tuo, kad Apeliantas neįrodinėjo ir neįrodė savo reikalavimo dėl prašomos priteisti 219,30 Eur sumos. Apeliantas savo reikalavimo pagrįstumą dėl 219,30 Eur už paslaugas priteisimo įrodinėjo 2018 m. balandžio 16 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. FER 003987 (toliau - PVM sąskaita-faktūra) (t.1, b.l. 43) ir argumentais, jog Atsakovas tokios prievolės neginčijo. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad Atsakovas ne kartą kėlė klausimus, prašė Apelianto paaiškinti reikalaujamu mokėti sumų pagrįstumą bei teikė pretenzijas dėl reikalaujamu mokėti sumų (t. 1, b.l. 44, 57-50). Atsakovo atsiliepime į ieškinį, Atsakovas nesutiko su mokėjimais, paskaičiuotais už tariamai suteiktas paslaugas. Apeliantas, kuris reikalauja iš Atsakovo priteisti pinigus už neva suteiktas paslaugas, privalo įrodyti tokio reikalavimo pagrįstumą, pavyzdžiui, pateikiant tai pagrindžiančius įrodymus.

30Teisėjų kolegija

konstatuoja:

31IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai

3213.

33Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalies normą bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme (CPK 312 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas turi teisę peržengti apeliacinio skundo ribas tik tuo atveju, jeigu to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.).

34Dėl krano remonto išlaidų

3514.

36Apeliantas ieškinį grindžia tuo, jog Atsakovas nevykdė einamojo Krano remonto ir Atsakovas turi atlyginti nuostolius dėl Krano pabloginimo.

3715.

38Šalys 2012 m. balandžio 2 d. sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. SAND/FER12-04-02-36, kuria ieškovas išnuomojo atsakovui 50 kv. m bendro naudojimo sandėliavimo patalpas Vilniuje, ( - ). Sutarties 3.7 punktu atsakovas įsipareigojo sutarties galiojimo laikotarpiu savo jėgomis ir sąskaita atlikti patalpų ir jose įdiegtos įrangos ar įrengimų einamąjį remontą. Sutarties 3.19 punktu atsakovas įsipareigojo pagal ieškovo sąskaitas-faktūras apmokėti už sunaudotą elektros energiją ir kitas paslaugas, kuriomis naudojasi atsakovas (komunalinių patarnavimų, interneto, telefono, sandėliavimo, šiukšlių išvežimo, bendrojo naudojimo patalpų bei teritorijos valymo ir priežiūros, sniego valymo ir išvežimo bei kt.). Šalys 2012 m. lapkričio 5 d. sudarė papildomą susitarimą (1 t., b.l. 17), kuriuo ieškovas papildomai išnuomojo atsakovui sandėliavimo patalpas ir 5 tonų tiltinį kraną. Susitarimo 1.9 punktu atsakovas įsipareigojo užtikrinti krano techninę priežiūrą, vykdyti jo periodinius patikrinimus, apžiūras, technines patikras, o pasibaigus nuomos terminui grąžinti kraną tokios pat būklės, kurios jį gavo, atsižvelgiant į natūralų susidėvėjimą. Susitarimo 1.10 punkte nurodyta, kad visos kitos sąlygos ir kiti šalių sutarties punktai lieka nepakitę ir galioja šiam papildomam susitarimui. Sutarties 3.7 punktu – atlikti krano einamąjį remontą.

3916.

40CK 6.189 straipsnio 1 dalyje nustatytas sutarties privalomumo ir vykdymo principas reiškia, kad šalys privalo laikytis sutarties sąlygų ir jas tinkamai vykdyti. Pagrindinė nuomotojo pareiga – perduoti nuomininkui sutarties sąlygas ir daikto paskirtį atitinkančios būklės daiktą. Šios nuomotojo pareigos vykdymas prasideda įsigaliojus sutarčiai ir išlieka visą nuomos sutarties terminą (CK 6.483 straipsnio 1 dalis). Nuomotojui tenka atsakyti už daikto tinkamumą naudoti pagal paskirtį, išskyrus CK 6.483 straipsnio 2 dalyje ir nuomotojo atsakomybės nėra tais atvejais, dėl kurių šalys susitarė, ir kai perduodamo daikto trūkumai iš anksto buvo žinomi nuomininkui, pavyzdžiui, daiktas buvo naudojamas anksčiau ar buvo žinoma apie turto padėtį iš kitų šaltinių ir pan., arba daikto trūkumai turėjo būti žinomi apžiūrint turtą ar tikrinant jo pritaikymą nesvarbu kada, t. y. tiek sudarant sutartį, tiek daiktą perduodant (akivaizdūs daikto trūkumai). Pagal CK 6.499 straipsnio 1 dalį, nuomos sutarčiai pasibaigus, nuomininkas privalo grąžinti nuomotojui daiktą tokios būklės, kokios gavo, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą, arba sutartyje sulygtos būklės. Taigi tokiu būdu nuomos teisiniai santykiai baigiasi. Teisėjų kolegija pažymi, kad nuomotojas, kaip krano savininkas, turi būti rūpestingas ir atidus, imtis reikiamų priemonių užtikrinti turto priežiūrą ir rūpintis jo tinkama būkle, taip pat tikrinti, ar nuomininkas tinkamai naudojasi daiktu (CK 6.498 straipsnio 5 dalis), daryti kapitalinį remontą (CK 6.492 straipsnis) ir pan.

4117.

42Nagrinėjamu atveju Ieškovas pateikė į bylą du šalių pasirašytus 2018 m. kovo 16 d. patalpų perdavimo-priėmimo aktus, kuriais atsakovas grąžino nuomotas patalpas ir kraną. Patalpų perdavimo-priėmimo akte nurodyta, kad ieškovas grąžinamas patalpas priima ir pretenzijų neturi (1 t., b.l. 22, 40). Kitame perdavimo-priėmimo akte ieškovas įrašė tam tikras pastabas-pretenzijas dėl grąžinamo krano techninės būklės, o atsakovas įrašė, kad įrenginio perdavimo metu kranas veikia (1 t., b.l. 41).

4318.

44Ginčas iš esmės yra kilęs dėl susidėvėjusios detalės (krumpliaračio). Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad Ieškovas Kraną išnuomojo 2012 m. lapkričio 5 d. ( 1, t., b.l. 12-14) ir priėmimo perdavimo akte nurodė, jog pretenzijų dėl Krano techninės būklės neturi (1 t., b.l. 14). Kaip nurodė atsakovas, Kranas buvo neprižiūrėtas, bet atitiko Atsakovo poreikius ir vykdomą veiklą – prekyba plieniniais vamzdžiais ir juodaisiais metalais, t. y. juo buvo galima pakelti ir perkrauti metalą bei vamzdžius. Atsakovui perduodant 1974 m. Kraną, jis buvo 38 m. amžiaus.

4519.

46Byloje esantys įrodymai taip pat patvirtina, kad Atsakovas vykdė pareigą prižiūrėti išsinuomotą Kraną, kaip tai numatyta CK 6.493 str. ir Sutarties papildomo susitarimo 1.8 p. (1 t., b.l. 15). Sutartimi Atsakovas nebuvo įsipareigojęs atlikti kokio nors papildomo remonto. Tai patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai: 2016 m. lapkričio 7 d. Krano techninės būklės tikrinimo ataskaita (1 t., b.l. 35); 2017 m. spalio 9 d. Krano pilnutinio techninio patikrinimo ataskaita (1 t. b.l. 36); 2015 m. kovo 27 d. Krano pasas Nr. (1)PP-679 (toliau - Krano pasas), kurio 16 psl. yra nurodyta, jog Krano techninė priežiūra buvo atlikta 2015 m., 2016 m. ir 2017 metais (1 t., b.l. 35-37), o kitas Krano techninis patikrinimas buvo numatytas 2018 m. spalio mėn. (1 t., b.l. 71). Taigi, šie rašytiniai įrodymai patvirtina, kad Atsakovas vykdė CK 6.493 str. 1 d. ir Sutarties papildomo susitarimo 1.8 p. nurodytą pareigą ir baigiantis Sutarčiai gražino Ieškovui veikiantį Kraną, atsižvelgiant į jo normalų nusidėvėjimą.

4720.

48Kolegija pažymi, jog Ginčo nuomos laikotarpiu galiojo 2010 m. rugsėjo 17 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo Nr. A1-425 redakcija ( Suvestinė redakcija nuo 2017-01-01 iki 2017-07-07), kuri patvirtino Kėlimo kranų naudojimo taisykles (toliau - Kranų taisyklės). Šios taisyklės nustatė pareigas Krano savininkui. Kranų taisyklių 47 p. buvo nurodyta, jog pasibaigus krano gamintojo nurodytam naudojimo laikui, o jeigu jis nenurodytas – po 25 metų nuo pirmojo panaudojimo dienos, krano savininkas, jeigu jis planuoja kraną naudoti toliau, privalo raštu kreiptis į įgaliotą įstaigą dėl krano pilnutinio techninės būklės patikrinimo. Įgaliota įstaiga, atliekanti pilnutinį techninės būklės patikrinimą, gali papildyti jo apimtį tyrimais ir bandymais, papildomai parinktais, atsižvelgiant į krano techninę būklę ir eksploatavimo sąlygas, siekiant nustatyti krano konstrukcijų ir sujungimų būklės tinkamumą naudoti kraną pagal gamintojo nustatytą paskirtį. Pasibaigus krano naudojimo laikui, laikotarpiai tarp pilnutinių techninės būklės patikrinimų gali būti sumažinti atsižvelgiant į techninės būklės tikrinimo rezultatus, tačiau tokie sutrumpinti laikotarpiai negali būti mažesni nei 12 mėnesių. Krano savininkas privalo laikytis naujai nustatytų terminų.

4921.

50Ieškovas, kaip krano savininkas, nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad kranui būtų buvęs atliktas kapitalinis remontas ar restauravimas. Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir paaiškinimų, atsakovas kraną naudojo pagal paskirtį, nepažeisdamas jo naudojimo sąlygų, organizuodamas jo techninės būklės priežiūrą. Nutraukdamas sutartį, Atsakovas grąžino Kraną tokios būklės, kokios buvo jį gavęs, atsižvelgiant į tai, kad per daugiau nei penkerius Krano nuomos metus, Kranas ir jo konstrukcijos papildomai nusidėvėjo. Kaip yra pažymėta ir 2018 m. kovo 16 d. priėmimo- perdavimo akte (1 t., b.l. 41), Kranas buvo grąžintas tokios būklės, kokios jis buvo gautas ir atsižvelgiant į jo natūralų nusidėvėjimą. Byloje yra nustatytas faktas, jog Kranas buvo pagamintas 1974 m. (1 t., b.l. 66). Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad nurodyti Krano metalo konstrukcijų įtrūkimai, laisvumas reduktoriuje ar krūvio vežimėlio važiavimo stabdžio neveikimas yra blogesnės būklės nei galėjo normaliai susidėvėti per nuomos terminą ir jų negalėjo atsirasti per 44 Krano eksploatavimo metus.

5122.

52Iš techninio patikrinimo akto (1 t. b.l. 37) matyti, jog teiginys „kranu naudotis negalima“ reiškia, kad tik dėl įtrūkimų metale Kranas nebėra tinkamas naudoti pagal savo paskirtį ir neatitinka CK 6.483 str. 1 d. nustatytų garantijų, jog „Nuomotojas privalo garantuoti, kad daiktas bus tinkamas naudoti pagal paskirtį, kuriai jis išnuomojamas, visą nuomos terminą“. Todėl, siekiant, kad nuomotojas (Ieškovas) įvykdytų savo įstatyme nustatytą garantiją - jog Kranu bus galima naudoti visą nuomos terminą ir atsižvelgiant į CK 6.492 str. numatytą pareigą daryti Krano kapitalinį remontą, paaiškėjus, jog Krano metalo konstrukciniuose elementuose atsirado metalo įtrūkimai dėl kurių Krano naudoti nebegalima, būtent Ieškovui kaip nuomotojui tenka pareiga ne tik garantuoti kad Kranu bus galima naudotis, bet ir šalinti tokius trūkumus atliekant kapitalinį remontą. Kadangi už kapitalinį Krano remontą yra atsakingas pats Ieškovas, ieškinys šioje dalyje yra pagrįstai atmestas.

5323.

54Prie byloje pridėtų Krano patikrinimo aktų yra nurodyta, kad Kranas yra tinkamas naudoti ir Krano Pase nėra jokių žymų apie Krano sugadinimą ar netinkamą veikimą. Atitinkamai, tokie rašytiniai įrodymais patvirtina, kad Atsakovas vykdė CK 6.493 str. 1 d. ir Sutarties papildomo susitarimo 1.8 p. nurodytą pareigą ir pasibaigiant Sutarčiai gražino Ieškovui veikiantį Kraną, atsižvelgiant į jo normalų nusidėvėjimą.

5524.

56Atsižvelgiant į Ieškovo pateiktus duomenis - Krano pasą, matyti, jog Sutarties sudarymo dieną Ieškovas perdavė Atsakovui 38 metų senumo Kraną, kurio Ieškovas nė karto nebuvo suremontavęs, prižiūrėjęs ar patikrinęs. Tačiau apeliantas reikalauja, kad Atsakovas sumokėtų už iš esmės susidėvėjusio krumpliaračio pagaminimą. CK 6.499 str. 1 d. yra nurodyta, kad nuomotojui yra gražinamas ne naujas daiktas, o tokios būklės, kokios buvo gautas, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą. Tai yra nurodyta ir apelianto pateiktame komerciniame pasiūlyme, kad detalė yra susidėvėjusi, o ne sugadinta ar sulaužyta, Ieškovas neįrodė Krano pabloginimo, todėl reikalavimas dėl CK 6.500 str. taikymo yra nepagrįstas ir atmestinas.

57Dėl įrodymų vertinimo taisyklių taikymo šioje byloje

5825.

59Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė 2020 m. sausio 30 d. VšĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ eksperto išvadą (toliau - Eksperto išvada). Tokia Apelianto pozicija yra nepagrįsta, nes teismas įvertino Eksperto išvadą, ja rėmėsi priimdamas sprendimą, tačiau vien tik ta aplinkybė, jog Eksperto išvada neįrodė Apelianto reikalavimo pagrįstumo, nėra pagrindas naikinti teismo sprendimą.

6026.

61Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso teisės normų aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Įvertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai šalims buvo paskirstyta įrodinėjimo pareiga, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar yra prejudicinių faktų; taip pat reikia įvertinti kiekvieną įrodymą ir įrodymų visetą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Vombatas“ v. A. Š. , bylos Nr. 3K-3-335/2009; 2010 m. liepos 2 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje R. Ž. v. M. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-316/2010; kt.).

6227.

63Nagrinėjamu atveju teikdama atsakymus į teismo ekspertizei pateiktus klausimus, VšĮ Technikos priežiūros tarnyba nurodė, kad vadovaujantis standarte pateiktais kapitalinio remonto (angl. overhaul) ir taisymo (angl. repair) terminais, darbai, nurodyti UAB „Alanta“ 2018 m. lapkričio 27 d. atliktų darbų akte (toliau - Atliktų darbų aktas), nėra priskiriami kapitalinio remonto darbams, neatsižvelgiant į tai, kad Atliktų darbų akte nurodytos įrangos gedimai galėjo atsirasti dėl neatlikto objekto (krano) ir jo įrangos kapitalinio remonto ar netinkamos techninės priežiūros (1 t., b.l. 176). Taigi, remiantis šiuo eksperto teiginiu neatmetama, jog atsiradę krano gedimai atsirado dėl to, jog kranas nebuvo remontuotas kapitališkai.

6428.

65Teismo posėdžio metu apklaustas ekspertizę atlikęs N. M. nurodė, kad kapitaliniu remontu laikytinas gamintojo suplanuotas remontas ir kad kapitalinio remonto metu atliekama išsami profilaktinė-planinė priežiūra. Šiuo aspektu ieškovas kartu su dubliku pateikė krano gamintojo – Bureisko kranų gamyklos – pažymą (1 t., b.l. 75), kurioje nurodyta, kad kapitalinis remontas apima visišką ar dalinį mazgų bei mechanizmų keitimą bei kėlimo technikos darbingumo rodiklių grąžinimą į pradinį lygį. Pirmosios instancijos teismas įvertino tai, kad šalys nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių krano gamintojo reikalavimus arba rekomendacijas dėl krano kapitalinių remontų, jų masto-apimties, periodiškumo ir pan. Be to, ieškovas, kaip krano savininkas, nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių jo nustatytos krano nuolatinės priežiūros ir remonto tvarkos. Atsižvelgdamas į tai teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovas neįvykdė jam, kaip krano savininkui, tenkančios pareigos, įtvirtintos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. A1-425 patvirtintų Kėlimo kranų naudojimo taisyklių 22.10 punkte.

6629.

67Pagal CPK 218 straipsnį ekspertizės aktą teismas vertina pagal vidinį savo įsitikinimą, kaip ir kitus įrodymus, o vidinis teismo įsitikinimas dėl eksperto išvados turi susiformuoti visapusiškai, išsamiai ir objektyviai ištyrus visus bylos įrodymus. Tai reiškia, kad įvertintini įrodymai, kurie patvirtina ekspertizės akte ir išvadoje esančias aplinkybes arba jas paneigia, o atliekant šį vertinimą atsižvelgiama į visų įrodymų tikslumą, detalumą, išsamumą, patikimumą, prigimtį ir kitas svarbias aplinkybes, sudarančias pagrindą eksperto išvadą vertinti kaip patikimą įrodymą arba priešingu atveju motyvuotai spręsti, kad eksperto išvados yra nepagrįstos ir teismas jomis kaip įrodymais nesivadovaus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje J. M. ir kt. v. UAB “Skaidula“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-396/2011). Nors ekspertizės akte esantys duomenys pagal jų objektyvumą dėl prigimties ir gavimo aplinkybių paprastai yra patikimesni už kituose įrodymų šaltiniuose esančius duomenis, tačiau eksperto išvada teismui nėra privaloma, o turi būti įvertinta pagal teismo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu byloje esančių įrodymų ištyrimu, t. y. ekspertizės išvada yra vertinama pagal tokias pačias taisykles kaip ir kitos įrodinėjimo priemonės (CPK 218 straipsnis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. sausio 27 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Congestum group“ v. UAB ,,Sermeta“, bylos Nr. 3K-3-54/2009; 2009 m. lapkričio 16 d. nutartis civilinėje byloje UADB ,,Ergo Lietuva“ v. H. P. B. , bylos Nr. 3K-3-503/2009; 2010 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje J. M. v. E. N., bylos Nr. 3K-3-163/2010; kt.). Taigi teismas gali nesutikti su eksperto išvada, tokio nesutikimo motyvus išdėstydamas bylos sprendime arba nutartyje (CPK 218 straipsnis).

6830.

69Kolegijos vertinimu atsižvelgtina ir į tai, jog Eksperto išvada, kuria apeliantas grindžia savo reikalavimo teisėtumą, yra parengta pagal ginčo teisiniams santykiams netaikytinus dokumentus ir paremta prielaidomis. Ekspertizės išvadoje (t.1, b.l. 176-178), nurodyta, kad ji yra parengta, vadovaujantis standartu LST EN 13306:2018 neoficialiu (pačios įstaigos) angliškų terminų vertimu, kurių pagrindu ekspertas nurodė, jog „einamojo remonto terminas, nurodytas Standarte, nėra apibrėžtas, todėl darome prielaidą, kad einamojo remonto terminas, nurodytas Sutartyje, atitinka standarte nurodytą taisymo (angl. repair) terminą“. Taip pat svarbu pažymėti, kad ekspertas nurodė, jog vadovavosi LST EN 13306:2018 standartu, kuris, sudarant ir vykdant ginčo sutartį - negaliojo. Šis standartas įsigaliojo tik 2018 m. vasario 28 d. Iki tol galiojo standartas LST EN 13306:2010, kuris galiojo nuo 2010 m. Ginčo sutartis dėl krano nuomos buvo sudaryta 2012 m. lapkričio 12 d. (t.1, b.l. 12). Ekspertizės išvadoje nėra nurodyta ar pasisakyta, kodėl „kapitalinio remonto“ ir „einamojo remonto“ sąvokų aiškinimui naudojamas standartas, kuris dar negaliojo ginčo sutarties sudarymo metu ir koks yra skirtumas/panašumai tarp Ekspertizės išvadoje nurodyto LST EN 13306:2018 standarto ir anksčiau galiojusio LST EN 13306:2010 standarto.

7031.

71Ekspertizės aktas buvo atliktas naudojant standartą, kuris nėra taikomas teisinių „einamojo remonto“ ir „kapitalinio remonto“ sąvokų ar šalių tarpusavio teisių ir pareigų nustatymui. Tiek LST EN 13306:2018, tiek ir LST EN 13306:2018 standarto 1 p. nurodyta: „1. Taikymo sritis. Šis Europos standartas nustato bendrąsias sąvokas ir apibrėžimus, skirtus techninės priežiūros techninei, administracinei ir valdymo sritims. Jis negali būti taikomas terminams, kurie naudojami tik programinės įrangos priežiūrai“; Ekspertas teismo posėdžio metu patvirtino, kad jis nevertino Krano priežiūros taisyklių, Nuomos sutarties teksto, neanalizavo susidėvėjusio krumpliaračio susidėvėjimo/gedimo lygio ir netyrė pačios detalės ar kitokių byloje esančių įrodymų, o savo vertinimą teikė išimtinai pagal LST EN 13306:2018 standartą.

7232.

73Kolegija konstatuoja, jog Eksperto išvada, parengta pagal ginčo teisiniams santykiams netaikytiną standartą, todėl pati išvada yra hipotetinio pobūdžio. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad apeliantas neįrodė savo reikalavimo pagrįstumo ir kad darbai nėra priskirtini kapitaliniam remontui.

74Dėl reikalavimo priteisti išlaidas už suteiktas paslaugas

7533.

76Apeliantas savo reikalavimo pagrįstumą dėl 219,30 Eur už paslaugas priteisimo įrodinėjo 2018 m. balandžio 16 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. FER 003987 (toliau - PVM sąskaita-faktūra) (t.1, b.l. 43) ir argumentais, jog Atsakovas tokios prievolės neginčijo.

7734.

78Atsakovo atsiliepime į Ieškinį, Atsakovas nesutiko su mokėjimais, paskaičiuotais už suteiktas paslaugas. Tai patvirtina byloje pateikti rašytiniai įrodymai: Atsakovas nesutiko su PVM sąskaitos-faktūros 1 eilutėje nurodytu „Mokestis už suvartotą elektros energijos kiekį adm. patalpose ir bendrose patalpose“ (t1, b.l. 54), su PVM sąskaitos-faktūros 2 eilutėje nurodytu „Mokestis už suvartotą vandens kiekį ir nuotekų šalinimą adm. patalpose ir bendrose patalpose“ (t1, b.l. 54), su 3 eilutėje nurodytu „Mokesčiu už suvartotą elektros kiekį sandėlyje“, kuris yra nurodytas kaip 759 kWh (t1, b.l. 54-55), su PVM sąskaitos-faktūros 5 eilutėje nurodytu „Mokesčiu už šiukšlių išvežimu“, kuriame yra taikomas 0,008 EUR už kv.m. tarifas (t1, b.l. 55), su PVM sąskaitos-faktūros 6 eilutėje nurodytu „Biotualeto kabinos valymu“, kuriame yra nurodyta 6,5 EUR suma (t1, b.l. 55), su PVM sąskaitos-faktūros 7 eilutėje nurodytu „Mokesčiu už įvažiavimo į teritoriją kontrolę“ (t1, b.l. 55). Apeliantas, atsikirsdamas 2018 m. rugpjūčio mėn. 8 d. dublike, nurodė, kad visame nuomos sutarčių galiojimo laikotarpyje buvo naudojami tie patys paskaičiavimo principai, atsakovas su jais sutiko, įmokas mokėjo, todėl ir paskutinę sumą - 219,20 Eur jis turi sumokėti atsižvelgiant į nusistovėjusius šalių santykius.

7935.

80Rungimosi civiliniame procese principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal bendrąją procesinių pareigų paskirstymo taisyklę ieškovas neprivalo teisiškai kvalifikuoti reiškiamo reikalavimo, tačiau privalo nurodyti teismui faktinį ieškinio pagrindą – konkrečias aplinkybes, iš kurių kildina reikalavimą atsakovui, ir pateikti jas pagrindžiančius įrodymus (CPK 135 straipsnis). Šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus civilinio proceso normose nustatytas išimtis (CPK 178, 182 straipsniai). 2012 m. lapkričio 5 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. Adm/FER12-U-05-43 šalys 5 punkte sulygo dėl nuomos mokesčio, administracinio mokesčio, mokesčių už šildymą, elektros energiją, vandenį, kanalizaciją bei kitas paslaugas. Nagrinėjamu atveju, bylos medžiaga patvirtina, jog per beveik penkerius metus tarp šalių buvo susiklosčiusi mokėjimo už suteiktas paslaugas praktika, kuri buvo numatyta šalių sutartyse, atsakovas ankstesnes ieškovo už paslaugas išrašytas sąskaitas akceptavo ir pretenzijų nekėlė. Kolegijos nuomone atsakovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, jog jam nebuvo suteiktos, ar netinkamai suteiktos paslaugos, nurodytos sąskaitose-faktūrose, arba nurodytos sumos neatitiko tikrovės, juo labiau, kad apeliantas sąskaitoje aiškiai nurodė suteiktų paslaugų kiekį ir kainą. Vien pretenzijos pateikimas nepaneigia suteiktų paslaugų tikrumo. Taigi, šioje dalyje pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino įrodymus ir nepagrįstai atmetė ieškinį, todėl šioje dalyje ieškinys yra tenkinamas ir iš atsakovo ieškovui priteisiama 219,30 Eur skola už suteiktas komunalines paslaugas. Iš atsakovo ieškovui taip pat priteisiamos 8 procentų dydžio metinės palūkanos nuo civilinės bylos iškėlimo dienos 2018 m. liepos 2 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str.).

8136.

82Ieškinį tenkinus iš dalies ir priteisus ieškovui iš atsakovo 219,30 Eur skolą už suteiktas komunalines paslaugas, yra pagrindas perskirstyti šalių bylinėjimosi išlaidas, patirtas pirmosios instancijos teisme (CPK 93, 98 str.). Ieškiniu ieškovas prašė priteisti 5248,06 Eur skolos, o iš dalies tenkinus apeliacinį skundą, buvo priteista 219,30 Eur skolos, taigi buvo tenkinta 4,18 procento reikalavimų. Ieškovas už ieškinį sumokėjo 118 Eur žyminio mokesčio, todėl jam iš atsakovo priteistina 4,93 Eur (4,18 proc.) žyminio mokesčio. Atsakovui sprendimu ir 2020 m. balandžio 1 d. papildomu sprendimu iš ieškovo buvo priteista iš viso 3360,81 Eur bylinėjimosi išlaidų. Kadangi buvo atmesti 95,82 procento ieškinio reikalavimų, atitinkamai atsakovui iš ieškovo turi būti priteista 95,82 procento išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme – 3220,33 Eur.

83Dėl bylos baigties

8437.

85Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas dėl krano nuomos teisingai nustatė visas reikšmingas bylai faktines aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė ginčo santykį reglamentuojančias teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo tenkinti apeliacinį skundą ir naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimą šioje dalyje. Tačiau teismas neteisingai įvertino įrodymus dėl reikalavimo priteisti išlaidas už suteiktas paslaugas, todėl šioje dalyje sprendimas yra naikintinas, o ieškinys tenkintinas, taip pat perskirstomos Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 25 d. sprendimu ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. balandžio 1 d. papildomu sprendimu priteistos bylinėjimosi išlaidos.

8638.

87Kiti apelianto skundo argumentai iš esmės nėra teisiškai reikšmingi ir nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą teismo sprendimą, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako. Pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo visiems motyvams ar esminei jų daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).

88Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

8939.

90CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. To paties straipsnio 2 dalyje numatyta, kad jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Kaip minėta, šioje byloje buvo patenkinta 4,18 procento ieškovo reikalavimų, o atmesta 95,82 procento ieškovo reikalavimų, todėl atitinkamai turi būti paskirstytos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme. Ieškovas už apeliacinį skundą sumokėjo 118 Eur žyminio mokesčio, todėl jam iš atsakovo priteistina 4,93 Eur (4,18 proc.) žyminio mokesčio už apeliacinį skundą. Ieškovas nepateikė įrodymų apie kitas bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme, todėl jos nepriteisiamos. Atsakovas pateikė įrodymus apie patirtas 1597,20 Eur bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Pažymėtina, kad ši byla nėra didelės apimties, joje nėra sprendžiami sudėtingi, retai pasitaikantys teisiniai klausimai, atsakovą atstovavo tas pats advokatas kaip ir pirmosios instancijos teisme, todėl jam bylos aplinkybės buvo žinomos, taigi atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimas nereikalavo didelių laiko sąnaudų. Dėl šios priežasties teismas, vadovaudamasis protingumo ir teisingumo principais (CK 1.5 str.), atsakovui priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą mažina iki 1200 Eur.

91Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teismas,

Nutarė

92Apelianto UAB „Ferogama“ apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.

93Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 25 d. sprendimą bei Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. balandžio 1 d. papildomą sprendimą ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 25 d. sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

94„Ieškinį tenkinti iš dalies.

95Priteisti ieškovui UAB „Ferogama“ (j. a. k. 301133896) iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Skalvas“ ( j. a. k. 302635407) 219,30 (du šimtus devyniolika eurų ir trisdešimt centų) Eur skolą už suteiktas paslaugas ir 8 (aštuonių) procentų dydžio metinės palūkanos nuo civilinės bylos iškėlimo dienos (2018 m. liepos 2 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str.).

96Kitą ieškinio dalį atmesti.

97Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Ferogama“ (j. a. k. 301133896) iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Skalvas“ (j. a. k. 302635407) 4,93 Eur (keturis eurus 93 centus) žyminio mokesčio.

98Priteisti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Skalvas“ (j. a. k. 302635407) iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ferogama“ (j. a. k. 301133896), 3220,33 Eur (tris tūkstančius du šimtus dvidešimt eurų 33 centus) bylinėjimosi išlaidų.

99Priteisti valstybei iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ferogama“, j. a. k. 301133896, 6,86 Eur (šešis eurus 86 centus) bylinėjimosi išlaidų“.

100Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Ferogama“ (j. a. k. 301133896) iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Skalvas“ (j. a. k. 302635407) 4,93 Eur (keturis eurus 93 centus) žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

101Priteisti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Skalvas“ (j. a. k. 302635407), iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ferogama“ (j. a. k. 301133896) 1200 Eur (tūkstantį du šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Byloje ginčas kilo iš nuomos teisinių santykių ir nuomotojo bei nuomininko... 6. 2.... 7. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo UAB „Skalvas“ 5248,06 Eur skolos... 8. 3.... 9. Atsakovas UAB „Skalvas“ prašė ieškinį atmesti. Atsakovas nurodė, kad... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. 4.... 12. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. kovo 25 d. sprendimu ieškinys buvo... 13. 5.... 14. Teismas dėl krano remonto išlaidų sprendė, kad šalių susitarimo 1.9... 15. 6.... 16. Teismas dėl atsiskaitymo už atsakovui suteiktas paslaugas sprendė, kad... 17. 7.... 18. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. balandžio 1 d. papildomu sprendimu... 19. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 20. 8.... 21. Apeliantas (ieškovas) UAB „Ferogama“ apeliaciniu skundu prašė panaikinti... 22. 9.... 23. Apelianto nuomone, teismo išvada dėl to, kad krumpliaračio susidėvėjimas... 24. 10.... 25. Apelianto manymu teismo išvada dėl reikalavimo priteisti 219,30 EUR už... 26. 11.... 27. Atsakovas UAB „Skalvas“ prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti.... 28. 12.... 29. Dėl reikalavimo priteisti išlaidas už suteiktas paslaugas nepagrįstumo... 30. Teisėjų kolegija... 31. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai... 32. 13.... 33. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalies normą bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 34. Dėl krano remonto išlaidų... 35. 14.... 36. Apeliantas ieškinį grindžia tuo, jog Atsakovas nevykdė einamojo Krano... 37. 15.... 38. Šalys 2012 m. balandžio 2 d. sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį... 39. 16.... 40. CK 6.189 straipsnio 1 dalyje nustatytas sutarties privalomumo ir vykdymo... 41. 17.... 42. Nagrinėjamu atveju Ieškovas pateikė į bylą du šalių pasirašytus 2018 m.... 43. 18.... 44. Ginčas iš esmės yra kilęs dėl susidėvėjusios detalės (krumpliaračio).... 45. 19.... 46. Byloje esantys įrodymai taip pat patvirtina, kad Atsakovas vykdė pareigą... 47. 20.... 48. Kolegija pažymi, jog Ginčo nuomos laikotarpiu galiojo 2010 m. rugsėjo 17 d.... 49. 21.... 50. Ieškovas, kaip krano savininkas, nepateikė jokių įrodymų,... 51. 22.... 52. Iš techninio patikrinimo akto (1 t. b.l. 37) matyti, jog teiginys „kranu... 53. 23.... 54. Prie byloje pridėtų Krano patikrinimo aktų yra nurodyta, kad Kranas yra... 55. 24.... 56. Atsižvelgiant į Ieškovo pateiktus duomenis - Krano pasą, matyti, jog... 57. Dėl įrodymų vertinimo taisyklių taikymo šioje byloje... 58. 25.... 59. Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė 2020... 60. 26.... 61. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl... 62. 27.... 63. Nagrinėjamu atveju teikdama atsakymus į teismo ekspertizei pateiktus... 64. 28.... 65. Teismo posėdžio metu apklaustas ekspertizę atlikęs N. M. nurodė, kad... 66. 29.... 67. Pagal CPK 218 straipsnį ekspertizės aktą teismas vertina pagal vidinį savo... 68. 30.... 69. Kolegijos vertinimu atsižvelgtina ir į tai, jog Eksperto išvada, kuria... 70. 31.... 71. Ekspertizės aktas buvo atliktas naudojant standartą, kuris nėra taikomas... 72. 32.... 73. Kolegija konstatuoja, jog Eksperto išvada, parengta pagal ginčo teisiniams... 74. Dėl reikalavimo priteisti išlaidas už suteiktas paslaugas ... 75. 33.... 76. Apeliantas savo reikalavimo pagrįstumą dėl 219,30 Eur už paslaugas... 77. 34.... 78. Atsakovo atsiliepime į Ieškinį, Atsakovas nesutiko su mokėjimais,... 79. 35.... 80. Rungimosi civiliniame procese principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad... 81. 36.... 82. Ieškinį tenkinus iš dalies ir priteisus ieškovui iš atsakovo 219,30 Eur... 83. Dėl bylos baigties... 84. 37.... 85. Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 86. 38.... 87. Kiti apelianto skundo argumentai iš esmės nėra teisiškai reikšmingi ir... 88. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 89. 39.... 90. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 91. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 92. Apelianto UAB „Ferogama“ apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.... 93. Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 25 d. sprendimą bei... 94. „Ieškinį tenkinti iš dalies.... 95. Priteisti ieškovui UAB „Ferogama“ (j. a. k. 301133896) iš atsakovo... 96. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 97. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Ferogama“ (j. a. k.... 98. Priteisti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Skalvas“ (j. a. k.... 99. Priteisti valstybei iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės... 100. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Ferogama“ (j. a. k.... 101. Priteisti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Skalvas“ (j. a. k....