Byla 2-5285-619/2012
Dėl viešojo konkurso komisijos sprendimo, kuriuo patvirtinta preliminari pasiūlymų eilė ir konkurso laimėtojai, pripažinimo negaliojančiu, tretieji asmenys UAB „Vakarai“, UAB „Inreal pastatų priežiūra“, UAB „Vitaresta“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė Kalinauskienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Corpus A“ ieškinį atsakovui Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos dėl viešojo konkurso komisijos sprendimo, kuriuo patvirtinta preliminari pasiūlymų eilė ir konkurso laimėtojai, pripažinimo negaliojančiu, tretieji asmenys UAB „Vakarai“, UAB „Inreal pastatų priežiūra“, UAB „Vitaresta“ ir

Nustatė

3Ieškovas UAB „Corpus A“ ieškiniu prašė panaikinti atsakovo Pasienio kontrolės punktų direkcijos veiksmus, nustatant konkurso pasiūlymų eiles bei priimant sprendimą dėl konkurso laimėtojo patvirtinimo pirkimo dalyse dėl Nidos PKP, L. PKP, Rakų PKP, T. PKP, Adutiškio PKP ir Papelekio PKP pirkimo dalių neteisėtais ir panaikinti atsakovo priimtus sprendimus dėl pasiūlymų eilių nustatymo bei konkurso laimėtojų šiose pirkimo dalyse patvirtinimo, įpareigojant atsakovę patvirtinti naujas pasiūlymų eiles konkurse. Nurodė, kad ieškovas dalyvauja atsakovo 2012-03-27 d. paskelbtame Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo, teritorijų priežiūros bei patalpų valymo paslaugų pirkimo konkurse. 2012-06-06 d. ieškovė informuota apie konkurse sudarytas pasiūlymų eiles ir laimėtojus atskirose pirkimo dalyse. Ieškovės teigimu, atsakovė vykdydama konkurso procedūras, pažeidė LR Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, reglamentuojančias viešųjų pirkimų vykdymą. 2012-06-18 d. Pretenzija dėl perkančios organizacijos veiksmų ieškovė prašė panaikinti sprendimą patvirtinti konkurso pasiūlymų eiles Panemunės PKP, Nidos PKP, Malkų įlankos PKP, Ramoniškių PKP, Kybartų PKP/automobilių stovėjimo aikštelė, Latežerio PKP, Rakų PKP, Tverečiaus PKP, Adutiškio PKP ir Papelekio PKP pirkimo dalyse, atmesti šių pirkimo dalių pirmose vietose esančių konkurso dalyvių pasiūlymus bei patvirtinti naujas pasiūlymų eiles minėtose pirkimo dalyse. Atsakovė šį prašymą tenkino iš dalies, priėmė sprendimą patvirtinti naujas pasiūlymų eiles šiose pirkimo dalyse – Panemunės PKP, Malkų įlankos PKP, Ramoniškių PKP ir Kybartų PKP/automobilių stovėjimo aikštelė. Pirkimo dalyse dėl Nidos PKP, Latežerio PKP, Rakų PKP, Tverečiaus PKP, Adutiškio PKP ir Papelekio PKP pretenziją atmetė, laikydama, jos pirkimo procedūros vykdytos tinkamai. Ieškovo tvirtinimu, trečiųjų asmenų pasiūlymai, pateikti konkursui, neatitiko konkurso sąlygoms. Konkurso sąlygų 4 priedo Komunalinių atliekų surinkimo, išvežimo, teritorijų priežiūros bei patalpų valymo paslaugų pirkimo techninė specifikacija 1.1 p. nurodoma, kad „pagalbiniai darbininkai Krakūnų, Papelekio ir Rakų PKP turi dirbti tris dienas per savaitę (penktadienį-šeštadienį, sekmadienį) nepertraukiamai po 4 val. nuo 8.00 val. iki 12 val. Kituose PKP pagalbiniai darbininkai dirba kiekvieną dieną, septynias dienas per savaitę, nepertraukiamai nuo 8.00 val. iki 17.00 val., po 8 darbo valandas. To paties priedo 1.2 p. numatoma, kad „valytojos visuose nurodytuose PKP turi dirbti kiekvieną dieną, septynias dienas per savaitę, nepertraukiamai nuo 8.00 val. iki 17 val., po 8 darbo valandas“. Ieškovo tvirtinimu, atsižvelgiant į darbo kodekso nuostatas bei Vyriausybės nustatytą minimalų valandinį įkainį, laikytina, kad siekiant pateikti konkurso sąlygas atitinkantį pasiūlymą, tiekėjai pasiūlymo kainą sudarantį darbo užmokestį turi skaičiuoti tokia seka.

4Nidos PKP pasiūlymo pirkimui sudėtinių dalių paskaičiavimas remiantis pasiūlymo metu galiojančiu teisiniu reglamentavimu dėl darbo užmokesčio dydžio. Atsižvelgiant į konkurso sąlygų 4 priedo reikalavimus, šiame PKP turi dirbti 1 valytoja ir 1,5 pagalbinių darbininkų etatai, t.y. iš viso 2,5 darb. etatų. Pagal konkurso sąlygas (techninės specifikacijos 1.1 p.) 1 pagalbinis darbuotojas per mėnesį privalo išdirbti 244 val. LR Vyriausybės numatytas minimalus valandinis darbo užmokesčio įkainis yra 4,85 Lt. Taigi, darbo užmokestis už 244 val. per mėn. sudaro 1 183,40 Lt. Darbas švenčių dienomis – 54,44 Lt/mėn., valstybinio soc. draudimo mokestis 383,73 Lt, atostogų rezervas – 162,16 Lt. Iš viso vieno pagalbinio darbininko darbo užmokesčio fondą per mėn. sudarytų 1 783,72 Lt. Vadinasi darbo užmokestis 1,5 etato darbininko sudarytų per mėn. 2 675,58 Lt, o per 36 mėn. pridėjus ( - ) 548,41 Lt. Vienos valytojos darbo užmokesčio fondas per 36 mėn. sudarytų 77 698,84 Lt. Konkurso sąlygų 4 priedo 1 lentelėje nurodoma, kad pagalbiniai darbininkai privalo išdirbti papildomas 20 val./mėn. Šios darbo laiko sąnaudos per 36 mėn. su PVM sudarytų 6 362,47 Lt. Konkurso sąlygų 4 priedo 1 lentelėje 13 eilutėje nurodomas valytojų valomas plotas – 874,16 kv.m. Pastraipoje paaiškinama, kad „Paslaugos „Patalpų valymas (teikėjo priemonėmis)“ teikimą perkančioji organizacija turi teisę pasirinkti ir nustatyti alternatyviai pagal kasdien dirbančių darbuotojų skaičių arba valomo ploto kv.m. įkainį. Tačiau ši pastaba neeliminuoja privalomo reikalavimo, nurodyto techninės specifikacijos 1.2 p.. Taigi, pagal 13 eilutę (4 priedas 1 lentelė) bei 1.2 techninės specifikacijos punktą, valytojams skirtinas darbo užmokestis sudaro papildomus 77 698,84 Lt per 36 mėn.. Dėl nurodyto, minimalus darbo užmokesčio fondas per 36 mėn. sudaro 278 308,56 Lt. Akivaizdu, kad Nidos PKP pirkimo dalies pirmoje vietoje esančio tiekėjo pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų reikalavimų, kadangi šio tiekėjo pasiūlymo kainą sudaro tik darbo užmokesčio suma. Pagal konkurso sąlygas paslaugų teikimui reikia apsirūpinti reikiama valymo technika, valymo įranga, valymo priemonėmis, todėl likusi suma nuo pasiūlymo kainos neatitinka konkurso sąlygų reikalavimų, kadangi už ją negalima įsigyti reikiamos įrangos ir tinkamai organizuoti paslaugų teikimo. Laikytina, kad į pasiūlymo kainą neįtrauktos kitos būtinos sumos – technikos, įrangos naudojimas ir pan.

5Latežerio PKP pasiūlymo pirkimui sudėtinių dalių skaičiavimas. Atsižvelgiant į konkurso sąlygų 4 priedo reikalavimus, šiame PKP turi dirbti 1 pagalbinis darbininkas, jis turi išdirbti per mėn. 244 val. Tokiu būdu jo darbo užmokestis per 36 mėn. sudarytų 77 698,84 Lt. Konkurso sąlygų 4 priedo 1 lentelėje nurodoma, kad pagalbiniai darbininkai privalo išdirbti 5 val. per mėn., tokiu būdu šios eilutės darbo sąnaudos per 36 mėn. su PVM sudarytų 1 592,12 Lt. Dėl nurodyto, Latežerio PKP pirkimo dalies pirmoje ir antroje vietoje esančių tiekėjų pasiūlymai neatitinka konkurso sąlygų reikalavimų, todėl turėjo būti atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų.

6Rakų PKP pasiūlymo pirkimui sudėtinių dalių skaičiavimas. Atsižvelgiant į konkurso sąlygų 4 priedo reikalavimus, šiame PKP turi dirbti 1 pagalbinis darbininkas, jis turi išdirbti per mėn. 51,6 val. Tokiu būdu jo darbo užmokestis per 36 mėn. sudarytų 16 434,27 Lt. Konkurso sąlygų 4 priedo 1 lentelėje nurodoma, kad pagalbiniai darbininkai privalo išdirbti 5 val. per mėn., tokiu būdu šios eilutės darbo sąnaudos per 36 mėn. su PVM sudarytų 1 592,12 Lt. Minimalus darbo užmokesčio fondas per 36 mėn. sudaro 18 023,60 Lt. Dėl nurodyto, Rakų PKP pirkimo dalies pirmoje vietoje esančio tiekėjo pasiūlymai neatitinka konkurso sąlygų reikalavimų, nes per maža kaina, todėl turėjo būti atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų.

7Tverečiaus PKP pasiūlymo pirkimui sudėtinių dalių skaičiavimas. Atsižvelgiant į konkurso sąlygų 4 priedo reikalavimus, šiame PKP turi dirbti 1 pagalbinis darbininkas, jis turi išdirbti per mėn. 244 val. Tokiu būdu jo darbo užmokestis per 36 mėn. sudarytų 77 698,84 Lt. Konkurso sąlygų 4 priedo 1 lentelėje nurodoma, kad pagalbiniai darbininkai privalo išdirbti 5 val. per mėn., tokiu būdu šios eilutės darbo sąnaudos per 36 mėn. su PVM sudarytų 1 592,12 Lt. Dėl nurodyto, Tverečiaus PKP pirkimo dalies pirmoje vietoje esančio tiekėjo pasiūlymai neatitinka konkurso sąlygų reikalavimų, nes per maža kaina, todėl turėjo būti atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų.

8Adutiškio PKP pasiūlymo pirkimui sudėtinių dalių skaičiavimas. Atsižvelgiant į konkurso sąlygų 4 priedo reikalavimus, šiame PKP turi dirbti 1 pagalbinis darbininkas, jis turi išdirbti per mėn. 244 val. Tokiu būdu jo darbo užmokestis per 36 mėn. sudarytų 77 698,84 Lt. Konkurso sąlygų 4 priedo 1 lentelėje nurodoma, kad pagalbiniai darbininkai privalo išdirbti 5 val. per mėn., tokiu būdu šios eilutės darbo sąnaudos per 36 mėn. su PVM sudarytų 1 592,12 Lt. Dėl nurodyto, Adutiškio PKP pirkimo dalies pirmoje vietoje esančio tiekėjo pasiūlymai neatitinka konkurso sąlygų reikalavimų, nes per maža kaina, todėl turėjo būti atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų.

9Papelekio PKP pasiūlymo pirkimui sudėtinių dalių skaičiavimas. Atsižvelgiant į konkurso sąlygų 4 priedo reikalavimus, šiame PKP turi dirbti 1 pagalbinis darbininkas, jis turi išdirbti per mėn. 51,6 val. Tokiu būdu jo darbo užmokestis per 36 mėn. sudarytų 16 434,27 Lt. Konkurso sąlygų 4 priedo 1 lentelėje nurodoma, kad pagalbiniai darbininkai privalo išdirbti 5 val. per mėn., tokiu būdu šios eilutės darbo sąnaudos per 36 mėn. su PVM sudarytų 1 592,12 Lt. Minimalus darbo užmokesčio fondas per 36 mėn. sudaro 18 026,39 Lt. Dėl nurodyto, Papelekio PKP pirkimo dalies pirmoje vietoje esančio tiekėjo pasiūlymai neatitinka konkurso sąlygų reikalavimų, nes per maža kaina, todėl turėjo būti atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų.

10Pažymėjo, kad atsakovei pasiūlymų eilėje įrašius tiekėjus, kurių pasiūlymai neatitinka konkurso sąlygų 5.6 p. reikalavimų, buvo pažeistas ne tik konkurso sąlygų 9.7.4 p. įpareigojantis atsakovę atmesti konkurso dalyvių pasiūlymus, neatitinkančius konkurso sąlygų reikalavimų, VPĮ 39 str. 2 d. 2 p., tačiau ir VPĮ 3 str. įtvirtintas skaidrumo principas, kurio pažeidimo konstatavimas yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančios organizacijos veiksmus. Dublike (b.l. 186-188) ieškovas nurodė, kad tretieji asmenys, teikdami pasiūlymo kainas, neatsižvelgė į Konkurso sąlygų 4 priede atsakovės nurodytą paslaugų apimtį ir dėl šios priežasties jų pasiūlymai yra neatitinkantys konkurso sąlygų reikalavimų, o pasiūlytos kainos per mažos, kad išpildytų visus reikalavimus ir į kainos skaičiavimą būtų įtraukta visa paslaugų, nurodytų Konkurso sąlygų priede Nr. 4, apimtis. Atsižvelgiant į Konkurso sąlygų 4 priedo 1.1 p., 1.2 p. formuluotes, tiekėjai, teikiantys pasiūlymą konkursui, privalo pasiūlyme nurodomą kainą skaičiuoti, remiantis šiame konkurso sąlygų punkte pateikiama informacija. Nepaisant to, kad sąlygose nurodomų valandų skaičius viršija vieno darbuotojo leistiną darbo valandų skaičių, pasiūlyme konkursui, privaloma pateikti kainą, kuri apimtų visą konkurso sąlygų 4 priede nurodytą privalomą išdirbti valandų skaičių. Priešingu atveju, tiekėjo pasiūlymas kvalifikuotinas kaip alternatyvus. Ieškovo vertinimu, Konkurso sąlygų 4 priedo 1 lentelėje 13 eilutėje nurodomas valytojų valomas plotas 874,16 kv.m. ir pastaba neeliminuoja reikalavimo, nurodyto techninės specifikacijos 1.2 p., taigi, valytojų darbo užmokestis dvigubintinas. Pažymėjo, kad atsakovė techninę užduotį suformavo taip, kad skaičiuojant paslaugų kainą, į pasiūlymą turi būti įtraukta visa paslaugų apimtis, nurodyta Konkurso sąlygų priede Nr. 4, nepaisant to, kad dalies paslaugų įkainių įtraukimas atrodo nelogiškas.

11Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį (b.l. 128-136), kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir grindžia šiais argumentais.

12Dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos ir kainos pagrindimo nurodė, kad tretieji asmenys UAB „Inreal pastatų priežiūra“ ir UAB „Vakarai“ iš tiesų pirkimui pateikė neįprastai mažos kainos apibrėžimą atitinkančias kainas, tačiau pateikė savo pasiūlytų kainų pagrindimus, kuriuos perkančioji organizacija priėmė ir nemato pagrindo spręsti, kad pasiūlymai turi būti atmesti. Atsakovo tvirtinimu, vertindamas tiekėjų pasiūlytų kainų pagrįstumą, jis laikėsi imperatyvių teisės aktų reikalavimų, t.y. net du kartus kreipėsi į tiekėjus, prašydamas pagrįsti jų siūlomas kainas ir jų patiekti pagrindimai nesudarė pagrindo abejoti jų teisingumu bei tiekėjų galimybę įvykdyti viešojo pirkimo sutartis. Pažymėjo, kad esminis ir svarbiausias viešojo pirkimo tikslas yra racionaliai naudoti pirkimui skirtas lėšas (Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 2 d.), t.y. pasirinkti žymiai brangesnį pasiūlymą galima tik tais atvejais, kai turima neabejotinų įrodymų, kad mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas sutarties nesugebės įvykdyti.

13Dėl Nidos PKP kainos pagrindimo. Nurodė, kad ieškovas neteisingai interpretuoja Konkurso sąlygas, nurodydamas, kad minimalus darbuotojo darbo užmokesčio fondas per 36 mėn. šioje dalyje turėtų būti 278 308,56 Lt. Ieškovas neteisingai nurodo, kad siekiant tinkamo ir kokybiško paslaugų teikimo, turi dirbti 1 valytoja ir 1,5 pagalbinių darbininkų, t.y. iš viso 2,5 darbuotojų etatai. Konkurso sąlygų 4 priedo 2 lentelėje aiškiai nurodytas pareigybių poreikis, t.y. valytojų ir pagalbinių darbininkų skaičius. Kadangi patalpų dydis įvairiuose PKP skirtingas, atsakovas sąmoningai jį įvertino ir pagal tai Konkurso sąlygose įtraukė reikalavimus, susijusius su tuo, kiek vienu metu atitinkamuose PKP valytojų/pagalbinių darbininkų turi dirbti nurodytomis darbo valandomis. Terminai „valytojos“ ir „pagalbinių darbininkų skaičius“ reiškia atsakovo reikalaujamų jų skaičių bei jų darbų apimtis patalpose, o ne etatų kiekį. Toks ieškovo aiškinimas prieštarautų ir imperatyvioms LR Darbo kodekso normoms, nes darbo laikas negali būti ilgesnis kaip 40 val. per savaitę, o tai reiškia, kad vienas etatas negali sudaryti daugiau kaip 160 val.. Ieškovas niekaip negali numatyti, kad vienas darbuotojas gali dirbti 244 val., nes tai prieštarautų DK normoms. Antra, per mėn. vienas pagalbinis darbuotojas turi vid. dirbti 30,4 dienų (365/12) po 8 val., t.y. 243,2. Įvertinus tai, faktiškai minimalus darbo užmokestis sudarytų 1 252,48 Lt. Darbas švenčių dienomis papildomai neapmokestinamas, nes darbdavio sprendimu gali būti taikoma suminė darbo laiko apskaita (DK 149 str.). UAB „Vakarai“ kainos pagrindime numatyta, kad patalpų valymo paslaugoms skiriama 1 750 Lt (be PVM), o tai net atitinka ieškovo nurodomą 1 783,72 Lt sumą su visais mokesčiais ir neprivalomi darbo apmokestinimu švenčių dienomis už didesnį nei skaičiavo ieškovas minimalų valandinį darbo užmokestį. Taigi, darbo užmokesčio fondas per 36 mėn. sudaro 63 000 Lt (plius PVM). 1,5 pagalbinio darbo užmokesčio fondas mėnesiui numatytas net didesnis – 2 850 Lt. Neteisingai nurodoma, kad šalia Konkurso sąlygų 4 priedo 2 lentelėje numatytų pagalbinio darbininkų skaičiaus ir darbo valandų reikia papildomai išdirbti 1 lentelėje nurodytas 20 val. Šioje lentelėje numatytas galimas papildomo darbo poreikis, tačiau tai nereiškia, kad darbininkai negalės šio darbo atlikti jų darbo, numatyto Konkurso sąlygų 4 priedo 2 lentelėje, metu. Nesuprantama, kodėl ieškovas du kartus skaičiuoja valytojų darbo užmokesčio dydį ir laiko jį papildomu. Konkurso sąlygose nebuvo numatyta, kad Konkurso sąlygų 4 priedo 1 ir 2 lentelėse keliami visiškai skirtingi reikalavimai, vienas su kitu nesusiję. Atsakovo vertinimu, tretysis asmuo UAB „Vakarai“ tinkamai pagrindė Nidos PKP pasiūlytą kainą, todėl nėra pagrindo abejoti šio tiekėjo galimybėmis įvykdyti viešojo tiekimo sutartį ar pateiktą pasiūlymą atmesti. Ieškovas nenurodė jokių kitų pagrįstų argumentų, kodėl viešojo pirkimo sutartis negalėtų būti sudaryta su mažiausią kainą pasiūliusiu tiekėju (VPĮ 3 str. 2 d.).

14D. L. PKP kainos pagrindimo. Ieškovas neteisingai nurodo, kad pagalbinis darbininkas per mėn. turi išdirbti 244 val. Toje pačioje konkurso sąlygų 4 priedo 2 lentelėje prie skilties „Latežerio PKP“ patikslinta, kad pagalbinio darbininko darbo valandos yra nuo 8 val. iki 12 val. 7 dienas per savaitę. Tai reiškia, kad vienas darbininkas privalo išdirbti 121,6 val. per mėn.. Todėl minimalus darbo užmokestis per mėn. sudaro ne 1 183,40 Lt, o 626,24 Lt (dėl dvigubai mažesnio reikalaujamo darbo valandų skaičiaus). Tretysis asmuo UAB „Inreal pastatų priežiūra“ tinkamai pagrindė pasiūlytą kainą, t.y. nurodė kainą 1 pagalbiniam darbuotojui už 4 val. per dieną 30,4 d./mėn. Pasiūlymo kaina taip pat apima ir darbdavio mokesčius Sodrai, t.y. numatytas ne tik minimalus darbuotojo atlyginimo fondas.

15Dėl Rakų PKP kainos pagrindimo. Šiuo atveju reikalaujamas 1 pagalbinis darbuotojas, tačiau reikalaujamas jo darbo valandų skaičius per mėn. sudaro tik 12 val., todėl neaišku, kodėl ieškovas paskaičiuoja, kad jis privalo išdirbti 51,6 val.. taigi, ieškovas pasiūlė itin dideles kainas, kurios neatitinka atsakovo turimo biudžeto ir tikėtinai būtų atmestos kaip per didelės.

16D. T. ir Adutiškio, Papelekio PKP kainos pagrindimo. Šiems PKP įtvirtintas analogiškas Latežerio PKP reikalavimas 1 pagalbiniam darbininkui išdirbti 121,6 val./mėn, t.y. ieškovas klysta nurodydamas privalomas 244 val.. Papelekio PKP yra keliamas reikalavimas 1 pagalbiniam darbininkui išdirbti 12 val./mėn., t.y. 3 dienas per savaitę po 4 val. Net ir skaičiuojant darbo užmokesčio fondą ieškovo pasiūlytu būdu, darbuotojų darbo užmokestis būtų žymiai didesnis nei pasiūlymo kaina (pasiūlymo kaina 56 238,23 Lt).

17Taip pat pažymėjo, kad ieškovas niekaip nepaaiškino ir nepagrindė, kokių konkurso sąlygų reikalavimų trečiųjų asmenų pasiūlymai neatitinka. Remiasi gausia teismų praktika, tačiau nenurodo, kokiu būdu atsakovo priimti sprendimai pažeidžia viešųjų pirkimų principus. Atsakovas griežtai laikėsi Konkurso sąlygose keliamų reikalavimų ir pagal juos vertino tiekėjų pirkimui pateiktus pasiūlymus. Buvo iš esmės užtikrintas skaidrumo principas, nes tiekėjų pasiūlyta kaina buvo išsamiai įvertinta. Triplike atsakovas nesutinka su ieškovo tvirtinimu, kad atsakovas priėmė ir vertino alternatyvius pasiūlymus Konkursui. Ieškovas nepagrįstai sutapatina alternatyvaus pasiūlymo ir neįprastai mažos kainos institutus. Pažymėjo, jog akivaizdu, kad Konkurso sąlygų 4 priedo 2 lentelėje yra aiškiai nurodytas pareigybių poreikis, t.y. valytojų ir pagalbinių darbininkų skaičius. Atsakovas sąmoningai įvertino darbuotojų poreikį ir pagal tai Konkurso sąlygose įtraukė reikalavimus, susijusius su tuo, kiek vienu metu atitinkamose PKP valytojų/pagalbinių darbininkų turi dirbti nurodydamas darbo valandomis, tačiau nenurodydamas tikslaus etatų skaičiaus. Ieškovo dublike nurodytas argumentas, kad tiekėjai Konkursui privalėjo pasiūlyti kainą visam Konkurso sąlygų 4 priede nurodytam dirbamų valandų skaičiui grindžiamas klaidingu paties ieškovo Konkurso sąlygų 4 priedo aiškinimu. Ieškovas nesinaudojo teise prašyti perkančią organizaciją paaiškinti jam Konkurso sąlygas, todėl vėlesnės klaidingo Konkurso sąlygų aiškinimo pasekmės kyla pačiam tiekėjui.

18Tretysis asmuo UAB „In real“ atsiliepime nurodė, kad ieškinys nepagrįstas ir atmestinas (b.l. 179-180). Nurodė, kad ieškinys grindžiamas hipotetiniais paskaičiavimais, nepateikiant svarių argumentų. Ieškovas nėra susipažinęs su atsakovo organizuoto Konkurso dalyvių pateiktais pasiūlymais, juos esančiais skaičiavimais, nežino Konkurso dalyvių pateiktų paslaugų įkainių sudedamųjų dalių bei jų verčių.

19Ieškinys atmestinas.

20Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos vykdė atvirą Konkursą „Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo, teritorijų priežiūros bei patalpų valymo paslaugos“ apie kurį buvo skelbta 2012 03 27 d.. Konkursas buvo vykdomas pagal atviro Konkurso sąlygas „Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo, teritorijų priežiūros bei patalpų valymo paslaugų pirkimas“, patvirtintas 2012 m. kovo 16 d. atsakovo direktoriaus A. T. (b.l. 19-72). Atsakovas 2012 m. birželio 6 d. raštu Nr. 2-598 informavo pirkimo dalyvius apie sudarytas pasiūlymų eiles atskiroms pirkimo dalims (b.l. 73-75). 2012 m. birželio 18 pretenzija „Dėl perkančios organizacijos veiksmų“ ieškovas ginčijo sudarytas pasiūlymų eiles šiose pirkimo dalyse – Panemunės PKP, Nidos PKP, Malkų įlankos PKP, Ramoniškių PKP, Kybartų PKP/automobilių stovėjimo aikštelė, Latežerio PKP, Rakų PKP, Tverečiaus PKP, Adutiškio PKP ir Papelekio K. A. 2012 m. birželio 22 d. raštu ieškovo pretenziją patenkino iš dalies, t.y. iš naujo įvertino tiekėjų kainos pagrįstumą. 2012 m. birželio 21 d. raštu atsakovas kreipėsi į tiekėją UAB „Inreal pastatų priežiūra“, prašydamas dar kartą pagrįsti Pirkimui pasiūlytą kainą. 2012 m. birželio 22 d. raštu „Dėl pasiūlymo kainos pagrindimo“, UAB „Inreal pastatų priežiūra“ pateikė kainos pagrindimą. Taip pat pateikė savo kainos pagrindimą ir UAB „Vakarai“, tačiau įvertinus pateiktus paaiškinimus nustatyta, kad pasiūlyta kaina nepagrįsta didžiajai daliai Pirkimo dalių. 2012 m. birželio 25 d. raštu Nr. 2-662 atsakovas informavo pirkimo dalyvius apie naujas pasiūlymų eiles (b.l. 80-81). Nustatyta, kad 2012 06 29 d. sudaryta sutartis Nr. 4-72 tarp atsakovo ir UAB „Vakarai“ dėl švaros ir tvarkos palaikymo Nidos PKP (b.l. 93-96), kaina su PVM patalpų valymui teikėjo priemonėmis 2 178 Lt, pagalbinio darbininko paslaugos 2 299 Lt. Ieškovas nesutikdamas su atsakovo sprendimais, pateikė ieškinį teismui. Ieškovas ieškinį reiškia dėl dalies sudarytų pasiūlymų eilių ir pripažintų laimėtojų šešiose pirkimo dalyse: Nidos PKP (pirmoje vietoje pasiūlymų eilėje – UAB „Vakarai“); Latežerio PKP (pirmoje vietoje pasiūlymų eilėje – UAB „Inreal pastatų priežiūra“); Rakų PKP (pirmoje vietoje pasiūlymų eilėje – UAB „Inreal pastatų priežiūra“); Tverečiaus PKP (pirmoje vietoje pasiūlymų eilėje – UAB „Inreal pastatų priežiūra“); Adutiškio PKP (pirmoje vietoje pasiūlymų eilėje – UAB „Inreal pastatų priežiūra“); Papelekio PKP (pirmoje vietoje pasiūlymų eilėje – UAB „Inreal pastatų priežiūra“). Ieškovas nesutikimą su ginčo pasiūlymų eilėmis grindžia šiais argumentais: laimėjusiais pripažintų tiekėjų pasiūlymų kaina yra neįprastai maža, todėl pateikti pasiūlymai turėjo būti atmesti (Konkurso sąlygų 9.7.4 p.); kaina neįprastai maža, nes ji sudaro tik darbo užmokesčio fondo sumą ar net nesiekia jo, todėl tiekėjai faktiškai nesugebės tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutarties; neatmesdamas Konkurso sąlygų reikalavimų neatitinkančių pasiūlymų, atsakovas pažeidžia Konkurso sąlygas, Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 2 d. 2 p., viešųjų pirkimų principus.

21Dėl neįprastai mažos pasiūlytos kainos pagrindimo

22Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 40 str. 1 d. nustatyta, kad jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija turi teisę apibrėžti pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvoką. Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1S-96 nustatyta, kokia kaina laikytina neįprastai maža, o 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr.1S-122 patvirtintos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos). VPĮ 40 str. 2 d. nustato, kad perkančioji organizacija, siekdama, kad neįprastai mažos kainos būtų pagrįstos, raštu kreipiasi į tokią kainą pasiūliusį dalyvį ir prašo pateikti, jos manymu, reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus, taip pat nurodo tam tikras aplinkybes, į kurias atsižvelgia vertindama kainos pagrindimą.

23Šioje byloje kilo ginčas dėl to, ar perkančioji organizacija pagrįstai pripažino, kad tretieji asmenys UAB „Inreal pastatų priežiūra“, UAB „Vakarai“ pateikę pasiūlymus, tinkamai pagrindė neįprastai mažą kainą. Teismų praktikoje susiformavo taisyklė, kad neįprastai maža pasiūlyta kaina per se nėra kliūtis viešojo pirkimo sutarčiai sudaryti. Tik tokia neįprastai maža kaina, kurios tiekėjas negali pagrįsti, t. y. įrodyti, kad pasiūlyta kaina jis galės tinkamai ir laiku įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, suponuoja perkančiosios organizacijos pareigą atmesti tokį tiekėjo pasiūlymą. Atsižvelgiant į tai, taip pat remiantis racionalaus lėšų panaudojimo imperatyvu, perkančioji organizacija pagal VPĮ 40 straipsnį privalo atmesti dalyvio pasiūlymą tik dėl nepagrįstos neįprastai mažos kainos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VšĮ ,,Kretingos maistas“ v. Akmenės rajono savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-216/2010).

24Atsakovo paskelbtų atviro konkurso sąlygų 9.2.5 nustatyta, kad komisija vertins ar pasiūlyta neįprastai maža kaina. Remiantis 9.7 p. kai pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo Teikėjo CPV IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainos sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji organizacija turi įvertinti riziką, ar Teikėjas, kurio pasiūlyme yra nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, bei užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. Jeigu nurodyta kaina neįprastai maža, perkančioji organizacija palygina teisėjo pasiūlyme nurodytą kainą su rinkoje esančiomis analogiško pirkimo objekto kainomis bei su kitų teikėjų pasiūlymuose nurodytomis kainomis. Jeigu teikėjas kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas.

25Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija nusprendė, kad tiekėjai UAB „Inreal pastatų priežiūra“ ir UAB „Vakarai“ pateikė pakankamą savo pasiūlymų kainos pagrindimą, kas atsakovui nesudarė pagrindo abejoti jų teisingumu bei tiekėjų galimybe įvykdyti viešojo pirkimo sutartis, jeigu jos vykdymas jiems būtų nuostolingas. Teismas taip pat pažymi, kad perkančiajai organizacijai yra suteikta teisė nuspręsti, kokie, jos manymu, pasiūlymo aspektai, sudėtinės kainos dalys ir skaičiavimai turi būti pagrįsti.

26Dėl Nidos PKP kainos pagrindimo. Nustatyta, kad laimėtoju pripažinta UAB „Vakarai“, kurio pasiūlymo kaina sudaro 279 015,12 Lt, ieškovo siūlyta kaina sudaro 711 669,40 Lt (b.l. 74). Ieškovo tvirtinimu, minimalus darbuotojo darbo užmokesčio fondas per 36 mėn. šioje dalyje turėtų būti 278 308,56 Lt.

27Atviro konkurso sąlygose, kurios patvirtintos Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie SM direktoriaus 2012 03 16 d. 4 priedo 2 lentelėje yra nurodytas pareigybių poreikis, t.y. valytojų ir darbininkų pagalbinių skaičius, kuris sudaro 1 ir 1.5. Teismas sutinka, su atsakovo nurodyta pozicija, kad terminai „valytojos“ ir „pagalbinių darbininkų skaičius“ reiškia atsakovo reikalaujamų jų skaičių bei jų darbų apimtis patalpose, o ne etatų kiekį. Atsakovas įvertino darbuotojų poreikį ir pagal tai konkurso sąlygose įtraukė reikalavimus, susijusius su tuo, kad kiek vienu metu atitinkamose PKP valytojų/pagalbinių darbininkų turi dirbti nurodytomis darbo valandomis. Laikytina pagrįsta atsakovo pozicija, kad toks aiškinimas, kaip traktuoja ieškovas, prieštarautų ir imperatyvioms LR Darbo kodekso normoms, nes darbo laikas negali būti ilgesnis kaip 40 val. per savaitę, vienas etatas negali sudaryti daugiau kaip 160 val.. Atsakovo tvirtinimu, Konkurso sąlygų 4 priedo 2 lentelėje numatytas tik galimas pagalbinio darbininko papildomo darbo poreikis 20 val. (b.l. 67). Teismas, įvertinęs konkurso sąlygas ir šalių atsikirtimus, laiko, jog nėra nustatyta, kad sąlygų 4 priedo 1 ir 2 lentelėse keliami visiškai skirtingi reikalavimai, vienas su kitu nesusiję. Pažymėtina, kad ieškovas konkurso sąlygų neginčijo, nesinaudojo teise prašyti perkančią organizaciją paaiškinti jam Konkurso sąlygas, todėl Konkurso sąlygų aiškinimo pasekmės kyla pačiam tiekėjui.

28UAB „Vakarai“ kainos pagrindime numatyta, bendrovė teikdama pasiūlymą vadovavosi DK 187 str. reikalavimais, valytojų ir pagalbinių darbininkų valandiniai atlygiai nėra žemesni nei galiojančiais teisės aktais nustatyti. Pažymėjo, kad bendrovė, atsižvelgdama į sukauptą patirtį prižiūrint PKP, darbus organizuoja pagal slenkantį grafiką darbo. Nurodyta, kad patalpų valymo paslaugoms skiriama 1 750 Lt (be PVM), darbo užmokesčio fondas per 36 mėn. sudaro 63 000 Lt (plius PVM); 1,5 pagalbinio darbininko paslaugos darbo užmokesčio fondas mėnesiui 2 850 Lt, darbo užmokesčio fondas per 36 mėn. sudarytų 102 600 Lt (plius PVM).

29Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovui nepateikus objektyvių duomenų apie trečiojo asmens vykdytus ar vykdomus pažeidimus, nenurodžius jokių kitų pagrįstų argumentų, kodėl viešojo pirkimo sutartis negalėtų būti sudaryta su mažiausią kainą pasiūliusiu tiekėju (VPĮ 3 str. 2 d.), teismas neturi pagrindo abejoti, kad laimėjęs viešąjį konkursą tiekėjas, mokėdamas darbo užmokestį savo darbuotojams, galimai pažeis įstatymų reikalavimus, todėl perkančiajai organizacijai nebuvo pagrindo abejoti šio tiekėjo patikimumu, taip pat tuo, jog dėl kokių nors priežasčių sudaryta pirkimo sutartis nurodyta kaina nebus vykdoma.

30D. L. PKP kainos pagrindimo. Ieškovo vertinimu, 1 pagalbinio darbuotojo darbo užmokestis už 244 val. per mėn. sudarytų 1 183, 40 Lt, per 36 mėn. su PVM sudarytų 77 698,94 Lt, darbo sąnaudos dirbant papildomas 5 val. per mėn. sudarytų 1 592,12 Lt.

31Nustatyta, kad Latežerio PKP pirmoje vietoje pasiūlymų eilėje UAB „Inreal pastatų priežiūra“, kurios pirkimo kaina sudaro 61 697,08 Lt.

32Nustatyta, kad Konkurso sąlygų 4 priedo 2 lentelėje prie skilties „Latežerio PKP“ patikslinta, kad pagalbinio darbininko darbo valandos yra nuo 8 val. iki 12 val. 7 dienas per savaitę. Tai reiškia, kad vienas darbininkas privalo išdirbti 121,6 val. per mėn., todėl laikytina nepagrįsta ieškovo pozicija, kad pagalbinis darbininkas per mėn. turi išdirbti 244 val. Sutiktina su atsakovo pozicija, kad UAB „Inreal pastatų priežiūra“ pagrindė pasiūlytą kainą, t.y. nurodė kainą 1 pagalbiniam darbuotojui už 4 val. per dieną 30,4 d./mėn., pasiūlymo kaina be PVM sudaro 1 168,47 Lt. Minimalus valandinis įkainis 2012 06 21 d. 4,85 Lt, nuo 2012 08 01 5,15 Lt (b.l. 138-139). Pasiūlymo kaina taip pat apima ir darbdavio mokesčius Sodrai, t.y. numatytas ne tik minimalus darbuotojo atlyginimo fondas.

33Dėl Rakų PKP kainos pagrindimo. Nustatyta, kad Rakų PKP pirmoje pasiūlymų eilėje yra UAB „Inreal pastatų priežiūra“, kurios pirkimo kaina sudaro 49 763,82 Lt.

34Ieškovas nurodo, kad 1 pagalbinis darbuotojas per mėn. privalo išdirbti 51,6 val., minimalus įkainis 4,85 Lt. Darbo užmokestis per 36 mėn. pridėjus PVM sudarytų 16 434,27 Lt, 5 papildomos valandos per mėn. sudarytų 1 592,12 Lt.

35Nustatyta, kad pagal Konkurso sąlygų 4 priedo 2 lentelėje prie skilties Rakų PKP pagalbinis darbininkas turi dirbti po 4 val. tris dienas per savaitę, todėl jo darbo valandų skaičius per mėn. sudaro tik 12 val., o ne 51,6 val. kaip nurodo ieškovas. Trečiojo asmens grindžiama kaina be PVM sudaro 688,92 Lt, minimalus valandinis įkainis 2012 06 21 d. 4,85 Lt, nuo 2012 08 01 sudaro 5,15 Lt.

36D. T. ir Adutiškio, Papelekio PKP kainos pagrindimo. Nustatyta, kad Tverečiaus PKP pirmoje pasiūlymų eilėje yra UAB „Inreal pastatų priežiūra“, kurios pirkimo kaina sudaro 78 533,02 Lt. Nustatyta, kad Adutiškio PKP pirmoje pasiūlymų eilėje yra UAB „Inreal pastatų priežiūra“, kurios pirkimo kaina sudaro 79 475,86 Lt. Nustatyta, kad Papelekio PKP pirmoje pasiūlymų eilėje yra UAB „Inreal pastatų priežiūra“, kurios pirkimo kaina sudaro 56 238,23 Lt.

37Šiems PKP įtvirtintas analogiškas Latežerio PKP reikalavimas 1 pagalbiniam darbininkui išdirbti 121,6 val./mėn, t.y. sutiktina su atsakovo pozicija, kad ieškovas klysta nurodydamas privalomas 244 val.. Papelekio PKP yra keliamas reikalavimas 1 pagalbiniam darbininkui išdirbti 12 val./mėn., t.y. 3 dienas per savaitę po 4 val. Net ir skaičiuojant darbo užmokesčio fondą ieškovo pasiūlytu būdu, darbuotojų darbo užmokestis būtų žymiai didesnis nei pasiūlymo kaina (pasiūlymo kaina 56 238,23 Lt).

38Pažymėtina, kad VPĮ nedraudžia bet kuriuo tiekėjo pasirenkamu būdu teikti kainos pagrindimo įrodymus, joks pagrindimo būdas savaime nesudaro grėsmės perkančiajai organizacijai, svarbu, kad remiantis rungtyniškumo principu, tiekėjui būtų užtikrinta teisė į veiksmingą savo pasiūlytos kainos pagrindimą. Pažymėtina, kad tretieji asmenys grindė neįprastai mažą kainą, pateikę kainos sudėtines dalis ir paskaičiavimus. Teismo vertinimu, pripažįstant, jog neįprastai mažos kainos pagrindimas ir jo vertinimas yra individuali kategorija, trečiųjų asmenų pateikti įrodymų perkančiajai organizacijai buvo pakankamai pripažinti, jog tiekėjas pagrindė neįprastai mažą savo pasiūlymo kainą. Dėl nurodytų aplinkybių, ieškovo argumentai laikytini nepagrįstais.

39Kaip minėta, neįprastai mažos kainos pagrįstumo ir jį patvirtinančių įrodymų įvertinimas yra perkančiosios organizacijos diskrecijos teisė, nes būtent ji turi įvertinti, ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina bus pakankama viešojo pirkimo sutarties tinkamam įvykdymui. Kita vertus, perkančioji organizacija visų procedūrų metu privalo vadovautis viešojo pirkimo principais, veikti sąžiningai ir objektyviai, o tai reiškia, kad minėta diskrecijos teisė negali būti neribota, kadangi perkančioji organizacija turi paisyti VPĮ įtvirtintų imperatyvų ir nepiktnaudžiauti šia teise.

40Ieškovas ieškinyje nurodo, kad atsakovas, pasiūlymų eilėje įrašęs tiekėjus, kurių pasiūlymai neatitinka konkurso sąlygų 5.6 p. reikalavimų, buvo pažeistas ne tik konkurso 9.7.4 p, VPĮ 39 str. 2 d. 2 p., bet ir VPĮ 3 str. įtvirtintas skaidrumo principas, kas neabejotinai reiškia imperatyviųjų teisės normų pažeidimą. Šio aplinkybių ieškovas neįrodė.

41Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-295/2005, išaiškino, kad viešojo pirkimų komisijos sprendimo panaikinimas pateisinamas tik dėl esminių pažeidimų, kuriais pažeidžiamos imperatyviosios Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos. Imperatyviųjų teisės normų pažeidimas vykdant viešuosius pirkimus gali reikštis esminių įstatyme nustatytų principų, dėl kurių buvo pažeistos sąžiningos konkurencijos sąlygos, pažeidimą. Teismo vertinimu, nėra pagrindo konstatuoti, kad perkančioji organizacija, vertindama trečiųjų asmenų pasiūlymo kainos pagrindimą, pažeidė VPĮ 40 straipsnio reikalavimus ar VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintą skaidrumo principą, priešingai, perkančioji organizacija, pasirinkusi kontrahentų pasiūlymus, kurio kaina buvo mažiausia, vadovavosi , todėl ieškovo ieškinys atmetamas.

42CPK 93 str. 1 d. numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

43Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys atmestas, iš ieškovo priteistina 64,91 Lt pašto išlaidų valstybės naudai (CPK 92 str.).

44Remdamasis išdėstytais teiginiais ir vadovaudamasis CPK 259, 263, 268, 270 str., teismas

Nutarė

45Ieškovo ieškinį atmesti.

46Priteisti valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija (juridinio asmens kodas 188659752), biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita ( - ), AB „Swedbank” įmokos kodas 5660) iš ieškovo UAB „Corpus A“ (j. a. k. 125167563, Gabijos gt. 30 Vilnius) 64,91 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

47Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Ieškovas UAB „Corpus A“ ieškiniu prašė panaikinti atsakovo Pasienio... 4. Nidos PKP pasiūlymo pirkimui sudėtinių dalių paskaičiavimas remiantis... 5. Latežerio PKP pasiūlymo pirkimui sudėtinių dalių skaičiavimas.... 6. Rakų PKP pasiūlymo pirkimui sudėtinių dalių skaičiavimas. Atsižvelgiant... 7. Tverečiaus PKP pasiūlymo pirkimui sudėtinių dalių skaičiavimas.... 8. Adutiškio PKP pasiūlymo pirkimui sudėtinių dalių skaičiavimas.... 9. Papelekio PKP pasiūlymo pirkimui sudėtinių dalių skaičiavimas.... 10. Pažymėjo, kad atsakovei pasiūlymų eilėje įrašius tiekėjus, kurių... 11. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį (b.l. 128-136), kuriame nurodė,... 12. Dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos ir kainos pagrindimo nurodė, kad... 13. Dėl Nidos PKP kainos pagrindimo. Nurodė, kad ieškovas neteisingai... 14. D. L. PKP kainos pagrindimo. Ieškovas neteisingai nurodo, kad pagalbinis... 15. Dėl Rakų PKP kainos pagrindimo. Šiuo atveju reikalaujamas 1 pagalbinis... 16. D. T. ir Adutiškio, Papelekio PKP kainos pagrindimo. Šiems PKP įtvirtintas... 17. Taip pat pažymėjo, kad ieškovas niekaip nepaaiškino ir nepagrindė, kokių... 18. Tretysis asmuo UAB „In real“ atsiliepime nurodė, kad ieškinys... 19. Ieškinys atmestinas.... 20. Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas Pasienio kontrolės punktų direkcija... 21. Dėl neįprastai mažos pasiūlytos kainos pagrindimo... 22. Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 40 str. 1 d. nustatyta, kad... 23. Šioje byloje kilo ginčas dėl to, ar perkančioji organizacija pagrįstai... 24. Atsakovo paskelbtų atviro konkurso sąlygų 9.2.5 nustatyta, kad komisija... 25. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija nusprendė, kad tiekėjai UAB... 26. Dėl Nidos PKP kainos pagrindimo. Nustatyta, kad laimėtoju pripažinta UAB... 27. Atviro konkurso sąlygose, kurios patvirtintos Pasienio kontrolės punktų... 28. UAB „Vakarai“ kainos pagrindime numatyta, bendrovė teikdama pasiūlymą... 29. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovui nepateikus objektyvių duomenų apie... 30. D. L. PKP kainos pagrindimo. Ieškovo vertinimu, 1 pagalbinio darbuotojo darbo... 31. Nustatyta, kad Latežerio PKP pirmoje vietoje pasiūlymų eilėje UAB „Inreal... 32. Nustatyta, kad Konkurso sąlygų 4 priedo 2 lentelėje prie skilties... 33. Dėl Rakų PKP kainos pagrindimo. Nustatyta, kad Rakų PKP pirmoje pasiūlymų... 34. Ieškovas nurodo, kad 1 pagalbinis darbuotojas per mėn. privalo išdirbti 51,6... 35. Nustatyta, kad pagal Konkurso sąlygų 4 priedo 2 lentelėje prie skilties... 36. D. T. ir Adutiškio, Papelekio PKP kainos pagrindimo. Nustatyta, kad... 37. Šiems PKP įtvirtintas analogiškas Latežerio PKP reikalavimas 1 pagalbiniam... 38. Pažymėtina, kad VPĮ nedraudžia bet kuriuo tiekėjo pasirenkamu būdu teikti... 39. Kaip minėta, neįprastai mažos kainos pagrįstumo ir jį patvirtinančių... 40. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad atsakovas, pasiūlymų eilėje įrašęs... 41. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartyje, priimtoje... 42. CPK 93 str. 1 d. numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 43. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys atmestas, iš ieškovo priteistina 64,91... 44. Remdamasis išdėstytais teiginiais ir vadovaudamasis CPK 259, 263, 268, 270... 45. Ieškovo ieškinį atmesti.... 46. Priteisti valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija... 47. Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos...