Byla 2-889-254/2010

1Kauno apygardos teismo teisėja Dalė Burdulienė, sekretoriaujant Irenai Nikolajenko, dalyvaujant ieškovo atstovui advokato padėjėjui Tomui Samulevičiui, atsakovo atstovėms Marytei Barauskienei ir Valentinai Aranauskienei, trečiojo asmens atstovams Irmantui Norkui ir advokatams Kęstučiui Švirinui ir Mariui Endzinui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Smulkus urmas“ ieškinį atsakovei Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai, tretysis asmuo Viešoji įstaiga „Kretingos maistas“, byloje dalyvaujanti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo ir

Nustatė

2Ieškovė 2009-10-09 patikslintu ieškiniu (III t., b.l. 97-109) prašė panaikinti Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokinių maitinimo paslaugų pirkimo viešojo pirkimo komisijos 2009 m. liepos 30 d. sprendimus (posėdžio protokolas Nr 5) dėl pripažinimo, kad trečiojo asmens Viešosios įstaigos „Kretingos maistas“ pasiūlymas atitiko Konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams (1.1 punktas); sprendimą, kad trečiojo asmens pasiūlymas atitiko konkurso sąlygų ir pasiūlymo pateikimo reikalavimams (2.1 punktas) bei sprendimą dėl tiekėjų preliminarios pasiūlymų eilės nustatymo (3 punktas). Be to, prašė įpareigoti atsakovą iš naujo svarstyti Konkurso dalyvių kvalifikaciją bei sudaryti naują preliminarią pasiūlymų eilę. Tuo atveju, jeigu bus pasirašyta sutartis dėl Konkurso objektu esančių paslaugų tiekimo – pripažinti tokią sutartį niekine ir negaliojančia.

3Ieškovo atstovas paaiškino, kad atsakovas pažeidė viešųjų pirkimų skaidrumo ir lygiateisiškumo principus dėl šių argumentų:

4-ieškovas Konkurso sąlygų paprašė faksu 2009-07-02 9:24 val. Atsakovas jas pateikė el.paštu tik kitą dieną 2009-07-03, 8:27 val., tačiau el.laišką datavo 2009-07-02. Ieškovas laiko, kad elektroninių laiškų siuntimo data nustatyta viena diena anksčiau ir tai įrodinėjo atsakovo trečiajam asmeniui siųstais el. laiškais bei ant jų esančiais atsakovo prierašais. Šią aplinkybę grindė savo IT administratoriaus raštu viešųjų pirkimų tarnybai;

5-ieškovas laikė, kad tretysis asmuo pasiūlymą pateikė ne 2009-07-01 15:50 val., kaip liudija įrašas ant jo, o 2009-07-16. Šias aplinkybes grindė tuo, kad fiziškai negalima suspėti gauti Konkurso sąlygas ir pateikti pasiūlymą tą pačią dieną, kai atsakovo ir trečiojo asmens buveinę skiria 236 km. Be to, pasiūlymas, tiekėjo deklaracija ir tiekėjo sąžiningumo deklaracija datuotos 2009-07-16, todėl tai yra pagrindu manyti, kad šią dieną ir buvo parengtas pasiūlymas. Trečiojo asmens pateiktos dokumentų kopijos nebuvo patvirtintos pagal Konkurso sąlygų reikalavimus, kadangi jose nebuvo nurodyta patvirtinimo data, taip paslepiant aplinkybę, kuri padėtų nustatyti pasiūlymo pateikimo realią datą ir tuo pažeidžiant Konkurso sąlygose nurodytą imperatyvą. Ieškovas darė išvadą, kad arba apie konkurso sąlygas sužinojo tretysis asmuo anksčiau, arba ant jo pasiūlymo užrašytas ankstesnis laikas;

6- ieškovas laikė, kad trečiojo asmens pasiūlymas neatitiko Konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, kadangi jis nepateikė 11.11 punkte nurodytų tai patvirtinančių įrodymų - taros maistui gabenti higieninio pažymėjimo arba lygiaverčio dokumento tinkamai patvirtintos kopijos. Tretysis asmuo, nepateikęs maisto prekės higieninio pažymėjimo (ĮOK Nr. 501), turėjo pateikti lygiavertį dokumentą, tačiau jo nepateikė. Ieškovas laikė, kad tretysis asmuo neatitiko kvalifikacijos reikalavimų ir pagal 11.9 p. Tretysis asmuo, kuris užsiima ne tik maitinimo paslaugų teikimu, pateikė finansinės atskaitomybės dokumentus, iš kurių negalima išskirti maitinimo paslaugų apyvartą, todėl ieškovas laikė, jog buvo neįvykdytos 11.9 p. sąlygos. Atsakovas, po vokų atplėšimo negalėjo reikalauti papildyti pasiūlymą dokumentais, kurių pateikimo būtinybė buvo nurodyta Konkurso sąlygose. Ieškovas nurodė, kad jis atitiko kvalifikacijos reikalavimus, kadangi pateikė visus Konkurso sąlygose nurodytus dokumentus, o atsakovo prašymas ieškovui pateikti papildomus dokumentus pagal Konkurso sąlygų 11.9 p., nepažeidė VPĮ 32 str. 5 d. nuostatų ir sudarė skirtumą dėl situacijos su trečiuoju asmeniu. Prašymas pateikti dokumentus pagal Konkurso sąlygų 11.7 p. buvo perteklinis. Taip pat ieškovas laiko, kad atsakovas pažeidė imperatyvų procedūrų atskirumo principą bei VPĮ nuostatas, prašydamas pateikti papildomus dokumentus dėl trečiojo asmens kvalifikacijos, kartu paprašė jį paaiškinti pasiūlymo kainą.

7- ieškovas laikė, kad atsakovas neturėjo teisės leisti trečiajam asmeniui taisyti aritmetinę klaidą, nes tuo faktiškai jam leido pakeisti viešojo pirkimo komisijos 2009-07-16 protokole Nr. 3 paskelbtą galutinę kainą. Dėl šių aplinkybių ieškovas nurodė, kad atplėšus vokus buvo paskelbta ieškovo pasiūlymo kaina 8,13 Lt, o trečiojo asmens - 8,18 Lt., todėl nugalėtoju turėjo būti pripažintas ieškovas. Ieškovo darbuotojas antrajame trečiojo asmens pasiūlymo lape nematė prierašų dėl kainos. Konkurso sąlygų 1 priede, numatančiame pasiūlymo formą, nebuvo vietos žodiniam kainos nurodymui. Vokų atplėšime dalyvavo trečiojo asmens direktorius, kuris turėjo atkreipti komisijos dėmesį į tai, jog antrajame pasiūlymo lape yra nurodyta kaina žodžiais. To nepadarius, galima spręsti, kad kainos išraiškos žodžiais apskirtai nebuvo. Ieškovas laiko, kad VPĮ 39 str. 1 d. procedūros negalėjo būti taikomos, nes tokiu atveju negali būti keičiama pasiūlymų kaina, paskelbta vokų atplėšimo metu. Ieškovas remiasi teismine praktika, jog bet kokie dėl dalyvio kaltės kylantys neaiškumai jo pasiūlymo atžvilgiu aiškinami to dalyvio nenaudai.

8Ieškovas nurodė, kad jeigu būtų sudaryta pirkimo sutartis su trečiuoju asmeniu, tai ji pripažintina negaliojančia, kadangi imperatyvioms įstatymų normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja.

9Atsakovas prašė ieškinį atmesti. Atsiliepime nurodė, kad tretysis asmuo prašymą dėl konkursinės medžiagos pateikė faksu 2009-07-01. Ji buvo išduota direktoriui asmeniškai. Pasiūlymas gautas tos pačios dienos 15:50 val. Ieškovas tų pačių dokumentų paprašė faksu 2009-07-02 09:24 val. Jie buvo išsiųsti tą pačią dieną 09:25 val. ir tai patvirtina ieškovo darbuotojas el.laiško, patvirtinančio dokumentų gavimą, išsiuntimo data. 2009-07-21 el.laiške (II t., b.l. 176) nurodyta „vakar dieną“ per klaidą. Atsakovas nepripažįsta ieškovo argumentų dėl paties sukurtų įrodymų dėl elektroninių laiškų gavimo datų. Atsakovas gavo Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą rengti konkursą. Konkurso sąlygų tiekėjai neprašė paaiškinti, patikslinti, kaip tai numato 36 p. Ieškovas pasiūlymą pateikė vokų atplėšimo dieną 2009-07-16 09:41 val., o 07-14 faksu teiravosi apie kitų pasiūlymų gavimą. Taip pat paaiškino, kad abiem tiekėjam suteikė vienodas galimybes patikslinti jų kvalifikaciją patvirtinančius duomenis. Tretysis asmuo pateikė pažymą dėl ĮOK Nr. 501 pagal Konkurso sąlygų 11.11, todėl atsakovas turėjo teisę prašyti ją patikslinti, pateikiant papildomus dokumentus. Aplinkybę dėl trečiojo asmens dokumentų kopijų patvirtinimo be nuorodos į datą, atsakovas nelaikė lemiančia kvalifikacijos neatitikimą ar patvirtinančią konkurso neskaidrumą. Ieškovas pateikė vadybininko pasirašytą išrašą iš statistinių duomenų, todėl atsakovas paprašė juos patikslinti. Dėl trečiojo asmens pasiūlymo kainos nurodė, kad kaina buvo skelbiama pagal Konkurso sąlygų 57 p. dėl kurio redakcijos Viešųjų pirkimų tarnyba neturėjo pastabų, t.y. paminėtos visos sudėtinės dalys, vertinamas pasiūlymas pagal patiekalų gamybos išlaidoms skiriamą mažiausią kainą. Paskelbta buvo visa pasiūlymo lentelė su visais duomenimis. Kazlų Rūdos savivaldybės taryba nusprendė, kad produktams įsigyti bus skiriama kaina su PVM 4,50 Lt, o pusryčiams 2,00 Lt. Skelbiant kainą paaiškėjo, jog sudėtinės kainos dalys neatitiko skaičiais nurodytos bendros kainos, todėl pagal VPĮ 39 str. 1 d. ir Konkurso sąlygų 56, 57 str. trečiajam asmeniui buvo pasiūlyta ištaisyti aritmetinę klaidą. Dėl pirkimų principų vertinimo atsakovas paaiškino, kad ieškovas bei tretysis asmuo turėjo vienodas galimybes gauti pirkimo dokumentus bei pateikti pasiūlymus. Ieškovas pasiūlymą pateikė vokų atplėšimo dieną.

10Tretysis asmuo prašė ieškinį atmesti. Atstovai paaiškino, kad ieškovas tik nepagrįstomis prielaidomis grindžia nuostatą, jog tretysis asmuo negalėjo tą pačią dieną, gavus konkurso medžiagą, pateikti pasiūlymą. Tretysis asmuo teikė maitinimo paslaugas atsakovui, domėjosi konkursais, kurie paprastai vyksta vasarą, tam rengėsi, gaudamas reikalingas pažymas, kurių galiojimo laikas būtų tinkamas, pasiūlymą rengė ne vadovas, o jo darbuotojai, todėl vienos pažymos ĮOK-501 gavimas nebuvo kliūtis pateikti pasiūlymą tą pačią dieną, kai buvo gauta konkurso medžiaga. Pasiūlymą datavo ne jo rengimo dienos data, o vokų atplėšimo data, kas nedaro jo negaliojančiu. Atsakovo spaudas ant pasiūlymo voko yra 2009-07-01, todėl nepatvirtintos prielaidos dėl tariamų skaidrumo ir lygiateisiškumo pažeidimų dėl pasiūlymo pateikimo datos. Tretysis asmuo elgėsi apdairiai, kad teisėtomis priemonėmis galėtų kuo anksčiau pateikti atsakovui pasiūlymą. Ieškovas Konkurso sąlygų paprašė vėliau, po trečiojo asmens pasiūlymo pateikimo. Duomenų apie datų klastojimą tretysis asmuo neturi, kaip neturi ir galimybių teikti įrodymus apie elektroninio pašto serverių nustatymus. Tretysis asmuo nesutiko su ieškovo argumentais dėl pasiūlymo neatitikimo Konkurso sąlygoms. Dokumentų kopijų patvirtinimo datos nebuvimas nelaikytinas esminiu Konkurso sąlygų pažeidimu. Nuorašą pasirašęs asmuo atsako už jų turinį, todėl pasiūlymo atmetimas šiuo pagrindu neatitiktų protingumo kriterijaus. Dėl taros maistui gabenti dokumentų pateikimo tretysis asmuo pateikė pažymą, apie reikalavimo nepagrįstumą. Atsakovui sukonkretinus reikalavimą, prašomas dokumentas buvo pateiktas. Be to, perkančioji organizacija vienodai traktavo abu tiekėjus dėl kvalifikacijos reikalavimų. Ieškovas nepateikė su pasiūlymu dokumentų pagal Konkurso sąlygų 11.7, 11.9 p. Teismas turėtų aiškintis visos pirkimo procedūros vykdymo teisėtumą, todėl aplinkybių dėl ieškovo kvalifikacijos nagrinėjimas negali būti už ieškinio ribų. Ieškovas pateikė laisvos formos pažymą apie maitinimo paslaugų apyvartą. Atsakovas įvertino ją kaip turinčią esminių trūkumų. Vėliau ieškovas pateikė trūkstamus buhalterinius dokumentus, kurie nelaikytini papildomais, nenurodytais Konkurso sąlygose. Pagal 11.7 punkto reikalavimą turėjo būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis teisę užsiimti maitinimo paslaugų veikla. Ieškovas vėliau pateikė trijų, nepateiktų su pirminiu pasiūlymu, dokumentų nuorašus. Laikydamas 11.7 punkto reikalavimus pertekliniais, ieškovas galėjo ginčyti ar prašyti atsakovo paaiškinimų, tačiau to nepadarė. Tretysis asmuo nesutiko su ieškovo argumentais dėl pasiūlytos kainos. Buvo keičiama ne pasiūlymo kaina, o viena iš pasiūlymo duomenų-sumos „viso‘ skaitinė reikšmė, tačiau ne žodžiu nurodyta pasiūlymo kaina. Tretysis asmuo nepripažįsta, kad ieškovo darbuotojas S.Vyšniauskas susipažino su antruoju trečiojo asmens pasiūlymo lapu. Kilus šurmuliui buvo pereita prie ieškovo pasiūlymo ir tai patvirtins trečiojo asmens vadovas, dalyvavęs šioje procedūroje. Protokole užfiksuota, kad apie klaidą trečiojo asmens vadovas nurodė vokų atplėšimo posėdžio metu, todėl nereiškia, kad negynė interesų teisėtais būdais.

11Ieškinys tenkintinas iš dalies.

12Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2009-07-01 leidinyje „Valstybės žinios“ priedo „informaciniai pranešimai“ Nr. 51 buvo paskelbtas supaprastintas atviras konkursas „Kazlų rūdos savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokinių maitinimo paslaugos“ (pirkimo Nr. 76876, toliau Konkursas, II t., b.l. 91-98). Šio konkurso sąlygos patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie LR Vyriausybės direktoriaus 2008-12-30 įsakymu Nr. IS-135 (II t., b.l. 75-90). Konkursas buvo vykdomas pagal Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-09-15 įsakymu Nr. AT-430 patvirtintas „Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo taisykles“ su jų pakeitimu 2009-01-19 įsakymu Nr. AT-25 (toliau Taisyklės, II t. b.l. 35-63). Šis konkursas pradėtas iki 2009-07-22, todėl jam taikomos 2005-12-22 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. X-471 redakcijos (su vėlesniais pakeitimais) nuostatos.

13Dėl Konkurso sąlygų pateikimo ieškovui.

14Nustatyta, kad ieškovas Konkurso sąlygų paprašė faksu 2009-07-02 9:24 val. (I t., b.l. 28, II t. B.l. 124). Atsakovas jas pateikė el.paštu 2009-07-02, 9:25 val.(II t., b.l. 125), ieškovas gavo 2009-07-02 9:28 val. (I t., b.l. 29). Ieškovas teigė, kad atsakovo elektroninių laiškų siuntimo data buvo nustatyta viena diena anksčiau, t. y. Konkurso sąlygos buvo išsiųstos 2009-07-03, 8:27 val. Dėl to ieškovas pateikė 2009-10-08 savo paaiškinimą apie elektroninių laiškų gavimą per ieškovo ir atsakovo arba tarpinius serverius (tarnybines stotis) 2009-02-03 dienomis (III t., b.l. 110-111). UAB “Bitė Lietuva“ 2009-10-21 raštu informavo teismą, kad elektroninio pašto laiškai yra saugomi vieną mėnesį, todėl apie jų siuntimą 2009-07-02- 2009-07-03 suteikti informacijos negali (III t., b.l. 126, 128). Šis atsakymas yra pagrindu kritiškai vertinti pirmiau paminėtą ieškovo paaiškinimą raštu dėl tų pačių aplinkybių, kadangi jo patikrinti leistinomis priemonėmis nėra galimybės. Teismas daro labiau tikėtiną išvadą, kad Konkurso sąlygos ieškovui buvo išsiųstos 2009-07-02, kadangi jo darbuotoja Džeinė Bakanaitė, dar iki atsakovo oficialios darbo dienos pradžios, 2009-07-03 07:43 val. patvirtino apie jų gavimą ir el. laiške dėl vėlavimo nepareiškė pastabų (II t., b.l. 125).

15Dėl trečiojo asmens pasiūlymo pateikimo datos.

16Teismas sprendžia, kad ieškovo motyvai apie trečiojo asmens pasiūlymo pateikimą 2009-07-01 15:50 (II t., b.l. 100), konkurso paskelbimo dieną, kaip objektyviai neįmanomą dėl pirkėjo ir tiekėjo buveinę skyrusio atstumo (236 km.) yra nepagrįsti. Teismas negali vertinti trečiojo asmens veiksmų pagal kriterijus, kuriais vadovaujasi ieškovas. Aplinkybė, kad trečiojo asmens pasiūlymas datuotas 2009-07-16, besąlygiškai negali įrodyti, kad jis ir pateiktas šią dieną. Tretysis asmuo paaiškino, kad pasiūlymo datą nurodė pagal vokų atplėšimo datą. Teismui įvertinus įrodymų visumą: įrašą apie registravimo datą ir Nr. ant trečiojo asmens pasiūlymo, kompiuterinės gaunamos korespondencijos registracijos duomenis (II t., b.l. 100, III t., b.l. 161), ieškovo ir atsakovo atstovės paaiškinimą, kad ieškovas turėjo žinių, jog iki jam pateikus pasiūlymą jau buvo kito tiekėjo pasiūlymas, darytina išvada, kad trečiojo asmens pasiūlymas pateiktas jo registracijos dieną. Pažymėtina, kad ieškovo pasiūlymas įregistruotas 2009-07-16 9:41 val ir ginčo dėl to nėra (II t., b.l. 126).

17Dėl trečiojo asmens atitikimo Konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams.

18Viešojo pirkimo komisijos 2009 m. liepos 30 d. posėdžio sprendimu (posėdžio protokolas Nr 5) buvo pripažinta, kad trečiojo asmens Viešosios įstaigos „Kretingos maistas“ pasiūlymas atitiko Konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams (1.1 punktas).

19Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime turėjo atitikti Konkurso sąlygų 11 p. reikalavimams. Ieškovas pagrįstai nurodė, kad trečiojo asmens pasiūlymas neatitiko Tiekėjo kvalifikacinių reikalavimų pagal Konkurso sąlygų 11.9 p. ir 11.11 p. reikalavimus.

20Pagal VPĮ 32 str. 5 d., jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą.

212009-07-20 Viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas Nr. 4 (II t., b.l. 173-174 ) patvirtina, kad atsakovas trečiojo asmens paprašė pateikti dokumentus pagal 11.11 p., kad tara maistui gabenti turi atitiktį. Buvo pateiktas 2006-09-22 Ne maisto prekės higieninis pažymėjimas (II t., b.l. 178). Teismas laiko, kad trečiojo asmens su pasiūlymu pateikta 2009-07-01 pažyma (II t., b.l. 121), jog 2004-12-09 LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.V-886 forma IOK Nr. 501 neteko galios, nėra dokumentas patvirtinantis tiekėjo kvalifikaciją pagal 11.11 p., todėl ieškovas pagrįstai nurodė, kad perkančioji organizacija, paprašydama pateikti su pasiūlymu nepateiktą kvalifikaciją įrodantį dokumentą, pažeidė VPĮ 32 str. 5 d., reglamentuojančią tik neišsamių ar netikslių duomenų papildymą. Kadangi IOK Nr. 501 neteiktina, tai tretysis asmuo su pasiūlymu turėjo pateikti lygiavertį dokumentą, kad tara maistui gabenti turi atitiktį, tačiau jo nepateikė.

22Komisija tuo pačiu nutarimu paprašė ieškovą pateikti dokumentą pagal Konkurso sąlygų 11.7 p., įrodantį dalyvio atitikimą užsiimti maitinimo paslaugų veikla. Tačiau pagal Konkurso sąlygas kvalifikacijos reikalavimus pagal 11.7 p. įrodančiu dokumentu buvo nurodytas Visuomenės sveikatos centro išduotas leidimas-higienos pasas arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento tinkamai patvirtinta kopija. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2007-10-05 Įsakymas Nr. V-791 patvirtina, kad veikloms, kurioms vykdomas pirkimas leidimas-higienos pasas nereikalingas. Kad toks kvalifikacijos reikalavimas ieškovui netaikomas, patvirtina ir 2009-07-30 vertinimo duomenys, kur prie 11.7 p. nurodyta sutrumpinimas N/A – netaikomas (III t., b.l. 7-24). Iš to darytina išvada, kad atsakovas nurodė pateikti kvalifikaciją pagal 11.7 p. įrodantį dokumentą, ieškovo pagrįstai vertinamą pertekliniu ir atsakovas be pagrindo šią situaciją tapatino su nepateiktais dokumentais dėl trečiojo asmens kvalifikacijos pagal 11.11 p. ir šiam nepagrįstai suteikė konkurencinį pranašumą bei pažeidė abipusio pripažinimo principą.

23Ieškovui pagrįstai buvo pasiūlyta patikslinti kvalifikaciją pagal 11.9 p. ir pateikti tinkamai patvirtintus išrašus iš statistinių ataskaitų apie maitinimo paslaugų apyvartą. Ieškovas prie pasiūlymo buvo pateikęs 2009-07-03 pažymą (II t., b.l. 153), pasirašytą maitinimo paslaugų pardavimo projektų vadovo. Ieškovas papildomai pateikė išrašus iš kasos sąskaitos, kurie patvirtino pirmiau pateiktos pažymos duomenis apie maitinimo paslaugų apyvartą ( II t., b.l. 153, 191-194). Šiuo aspektu nustatyta, kad tretysis asmuo kvalifikaciją pagal 11.9 p. įrodinėjo tik pelno-nuostolių ataskaitomis (II t., b.l. 117-119). Ieškovas pagrįstai nurodė, kad atsakovas pagal šias ataskaitas negalėjo nustatyti maitinimo paslaugų apyvartos, kadangi VšĮ „Kretingos maistas“ pagal įstatus vykdo veiklą, susijusią ne tik su pirkimu (II t., b.l. 107-108). Komisija nepaprašė patikslinti trečiojo asmens kvalifikacijos pagal 11.9 p., tuo neužtikrino lygiateisiškumo atliekant pirkimo procedūras.

24Be to, byloje nustatyta, kad trečiojo asmens Tiekėjo deklaracija (II t., b.l. 113) yra adresuota VĮ Joniškio ligoninei, joje nurodyta, kad tiekėjas dalyvauja „ligoninės pacientų maitinimo paslaugų“ pirkime, Tiekėjo sąžiningumo deklaracijoje (II t., b.l. 122), kuri datuota 2009-07-19 Nr. 014, nurodyta apie dalyvavimą pacientų maitinimo paslaugų pirkime, šio tiekėjo pateiktų dokumentų kopijose nebuvo jų patvirtinimo datos (Konkurso sąlygų 11 p.). Komisija taip pat nepastebėjo, kad pasiūlymo formoje tretysis asmuo, pažymėjęs, jog sutinka su visomis pirkimo sąlygomis, nenurodė pirkimo numerio ir „Valstybės žinių“ Nr., o atsakovas pagal Konkurso sąlygų 51 p. šio pasiūlymo turinio klaidos nepaprašė ištaisyti.

25Apibendrinant duomenis dėl tiekėjų kvalifikacijos, darytina išvada, kad trečiojo asmens pasiūlymas neatitiko Konkurso sąlygų 11.11 p. ir 11.9 p. reikalavimų ir perkančioji organizacija, neatmetusi šio pasiūlymo pažeidė VPĮ 39 str. 2 d. 2 p. reikalavimus. Be to, VPĮ įtvirtinti pagrindiniai viešųjų pirkimų principai yra pamatinės nuostatos, kurių laikymasis vykdant viešojo pirkimo procedūras yra imperatyvaus pobūdžio. Esant bent vienam viešųjų pirkimų principų pažeidimui, teismas tokį pirkimą gali pripažinti negaliojančiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-416/2005). ETT taip yra pažymėjęs, kad lygiateisiškumo principas reiškia perkančiųjų organizacijų pareigą laikytis tų viešojo pirkimo organizavimo sąlygų, kurios buvo nustatytos ir šio proceso dalyviams nurodytos pirkimo proceso pradžioje (C 87/94 Komisija v, Belgijos Karalystė [1996] ECR I-02043,C 19/00 SLAC Construction Ltd v County Council of the County of Mayo [2001] ECR 1-07725). Komisija 2009-07-20 posėdžio protokolo Nr. 4 nutarimu (II t., b.l. 173-174 ) nusprendusi prašyti pateikti trečiojo asmens kvalifikaciją pagal 11.11 p. įrodančius dokumentus, kuriuos jis turėjo pateikti su pasiūlymu, pažeidė VPĮ 32 str. 5 d. ir tuo trečiajam asmeniui buvo nepagrįstai suteiktas konkurencinis pranašumas. Prašydama ieškovą pateikti neteiktiną įrodymą pagal 11.7 p., o nepasiūlius trečiajam asmeniui patikslinti kvalifikaciją pagal 11.9 p., atsakovas juos vertino nevienodai, tuo buvo pažeisti lygiateisiškumo ir abipusio pripažinimo principai. Dėl šių išvadų ieškovo ieškinys, dalyje dėl Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokinių maitinimo paslaugų pirkimo viešojo pirkimo komisijos 2009 m. liepos 30 d. sprendimo (posėdžio protokolas Nr 5) dėl pripažinimo, kad trečiojo asmens Viešosios įstaigos „Kretingos maistas“ pasiūlymas atitiko Konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams (1.1 punktas) pagrįstas, įrodytas ir tenkintinas.

26Dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygų ir pasiūlymo pateikimo reikalavimams

27Viešojo pirkimo komisijos 2009 m. liepos 30 d. posėdžio sprendimu (posėdžio protokolas Nr 5) buvo pripažinta, kad trečiojo asmens Viešosios įstaigos „Kretingos maistas“ pasiūlymas atitiko konkurso sąlygų ir pasiūlymo pateikimo reikalavimams (2.1 punktas). Ieškovas laiko, kad pagal konkurso 52 p. trečiajam asmeniui nepagrįstai buvo leista tikslinti pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas. Teismas su tokiais argumentais nesutinka.

28Sprendžiant dėl pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygų ir pasiūlymo pateikimo reikalavimams būtina pažymėti, kad pagal konkurso sąlygų 57 p. neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų patiekalų gamybai išlaidoms. Patiekalų gamybos išlaidoms padengti skiriamas dydis, ne mažiau kaip 25 % ir ne didesnis kaip 51% dienai. Pasiūlymo dalis - produktams įsigyti skirta kaina su PVM (P) nuo tiekėjų pasiūlymo nepriklausė pagal Konkurso sąlygų 72 p. Iš Konkurso sąlygų 1 priedo (II t., b.l. 87-88) matyti, kad tiekėjai turėjo pateikti pasiūlymą ir pateiktoje formoje įrašyti patiekalų gamybos išlaidoms skiriamą kainą su PVM (G), pagal kurią vertinamas pasiūlymas, taip pat galutinės kainos (K) dalį, kuri susideda iš (P) ir (G) sumos. Viešojo pirkimo komisijos 2009-07-16 posėdžio protokolas Nr. 3 (II t., b.l. 170 – 121) patvirtina duomenis, kurie buvo paskelbti. Teismas neturi pagrindo nustatyti, kad buvo paskelbta tik galutinė kaina (K), o neskelbta pasiūlymo dalis (G), pagal kurią jis turėjo būti įvertintas. Abiejų tiekėjų pasiūlymas dėl patiekalų gamybos išlaidoms skirtos kainos buvo vienodas: pietūs - 1,13 Lt., pusryčiams – 0,50 Lt. Ieškovas galutinę kainą nurodė 8,13 Lt, tretysis asmuo – 8,18 Lt.

29Pasiūlymų vertinimo metu rastų pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų ištaisymą reglamentuoja VPĮ 39 str. 1 d., kur nurodyta, jog perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. Analogiškos nuostatos įtvirtintos Konkurso sąlygų 52 str. ir Taisyklių 69.3 p. Pasiūlymo kainos nurodymą reglamentavo Konkurso sąlygų 27 p., kur nustatyta, kad pasiūlymo kaina turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta Konkurso sąlygų 1 priede. Teismas sprendžia, kad šią aritmetinę klaidą galutinės kainos suminėje išraiškoje buvo galima ištaisyti, atsižvelgus į pirmiau paminėtas konkurso nuostatas dėl pasiūlymų vertinimo kriterijų. Tiekėjai pagal Konkurso sąlygų 57 p. negalėjo turėti lūkesčių, kad pasiūlymai bus vertinami pagal galutinę kainą (K), todėl aritmetinės klaidos ištaisymas galutinės kainos suminėje išraiškoje nebūtų neigiamai paveikę kito tiekėjo.

30Nepriklausomai nuo pirmiau išdėstytų aplinkybių dėl aritmetinės klaidos pasiūlyme, pagal VPĮ 32 str. 7 d. ir Konkurso sąlygų 50 str. teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie kandidatai ar dalyviai, kurių kvalifikaciniai duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus. Pripažinus, kad trečiojo asmens pasiūlymas neatitiko Konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, jo tolesnis dalyvavimas pirkimo procedūrose, t.y. pasiūlymo vertinime, buvo negalimas. Pagal Taisyklių 71.1 p. ir Konkurso sąlygų 55.1 p. (VPĮ 39 str. 2 d. 1 p.) trečiojo asmens pasiūlymas turi būti atmestas, kadangi tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų be to, buvo pažeisti pirmiau nurodyti viešųjų pirkimų principai. Dėl to priimtas viešojo pirkimo komisijos 2009 m. liepos 30 d. sprendimas (posėdžio protokolas Nr 5) dėl pripažinimo, kad trečiojo asmens Viešosios įstaigos „Kretingos maistas“ pasiūlymas atitiko konkurso sąlygų ir pasiūlymo pateikimo reikalavimams (2.1 punktas) yra nepagrįstas, todėl panaikintinas ir ieškinys šioje dalyje tenkintinas.

31Dėl tiekėjų preliminarios pasiūlymų eilės nustatymo

32Ieškovas prašė panaikinti Viešojo pirkimo komisijos 2009 m. liepos 30 d. posėdžio sprendimą dėl tiekėjų preliminarios eilės nustatymo (3 punktas). Šioje eilėje tiekėjas VšĮ „Kretingos maistas“ įrašyta pirmąja, antrąja – UAB „Smulkusis urmas“. Pagal Konkurso sąlygų 59 p., jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio vokas su pasiūlymu įregistruotas anksčiausiai. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad abiejų tiekėjų pasiūlyta kaina buvo 8,13 Lt. Ieškovo vokas su pasiūlymu buvo įregistruotas vėliau negu trečiojo asmens, tačiau pastarojo tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai neatitiko Konkurso sąlygų reikalavimų bei vykdant pirkimą buvo pažeisti viešųjų pirkimų principai, todėl 2009 m. liepos 30 d. sprendimas (posėdžio protokolas Nr 5) dėl tiekėjų preliminarios pasiūlymų eilės nustatymo (3 punktas) panaikintinas, ieškinį šioje dalyje tenkinant visiškai.

33Dėl įpareigojimo atsakovą iš naujo svarstyti Konkurso dalyvių kvalifikaciją bei sudaryti naują preliminarią pasiūlymų eilę

34Ieškovas ieškinį grindė VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintais pagrindiniais pirkimų principais bei jų laikymusi. Byloje buvo konstatuotas viešųjų pirkimų principų pažeidimas bei trečiojo asmens neatitikimas Konkurso sąlygų kvalifikacijos reikalavimams, todėl nėra pagrindo įpareigoti atsakovą iš naujo svarstyti dalyvių kvalifikaciją bei sudaryti naują preliminarią eilę. Šio reikalavimo dalyje ieškinys atmestinas.

35Šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš antrosios šalies turėtas bylinėjimosi išlaidas (CPK 79, 88, 93, 98 str.). Iš atsakovo ieškovui priteistinas žyminis mokestis (I t., b.l. 50) ir išlaidos advokato pagalbai apmokėti. Ieškovą atstovavo advokato padėjėjas Tomas Samulevičius. Jis pateikė įrodymus, kad ieškovas patyrė 26 970,90 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Teismas, spręsdamas dėl priteistinų išlaidų dydžio, atsižvelgia į Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Pagal jų 3 p., kelionės išlaidos iš šalies priteisiamos, jeigu advokatas vyksta teismo iniciatyva, dėl teismingumo ypatumų, kai reikiamos specializacijos advokato teismo vietovėje nėra ir kitais atvejais, kai advokato iš kitos vietovės dalyvavimas byloje būtinas, todėl ieškovo patirtos kelionės išlaidos nepriteistinos. Be to, nepriteistinos išlaidos, susijusios su prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, atskirojo skundo dėl to parengimu, kadangi prašymas bei atskirasis skundas buvo atmesti. Taip pat nepriteistinos išlaidos, susijusios su atstovo pokalbiais su ieškovu telefonu, el. laiškų rengimu ir kt. Nustatant priteistinų išlaidų dydį teismas atsižvelgia į bylos apimtį bei jos sudėtingumą, nebuvimą pagrindo konstatuoti sprendžiamų klausimų naujumą. Iš atsakovo ieškovui priteistina pagal 2009-09-14 paslaugų suteikimo aktą - 900 Lt (eilės Nr. 8), pagal 2009-12-04 aktą – 3620 Lt (Nr. 3- 240 Lt., Nr. 5 – 20 Lt., Nr. 6 – 480 Lt., Nr. 9 – 240 Lt., Nr. 13 – 2400 Lt Nr. 17 – 240 Lt), pagal 2009-12-30 aktą – 960 Lt (Nr. 1 – 480 Lt., Nr. 3- 480 Lt); pagal 2010-02-05 aktą – 120 Lt ( Nr. 3 – 120 Lt.) arba iš viso – 5600 Lt. išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

36Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 270 str., 279 str.

Nutarė

37Ieškinį tenkinti iš dalies.

38Panaikinti Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokinių maitinimo paslaugų pirkimo viešojo pirkimo komisijos 2009 m. liepos 30 d. sprendimus (posėdžio protokolas Nr 5): dėl pripažinimo, kad trečiojo asmens Viešosios įstaigos „Kretingos maistas“ pasiūlymas atitiko Konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams (1.1 punktas); sprendimą, kad trečiojo asmens pasiūlymas atitiko konkurso sąlygų ir pasiūlymo pateikimo reikalavimams (2.1 punktas) bei sprendimą dėl tiekėjų preliminarios pasiūlymų eilės nustatymo (3 punktas).

39Ieškinį kitoje dalyje atmesti.

40Priteisti iš atsakovo Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos (juridinio asmens kodas 188777932, buveinės adresas: Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei “Smulkus urmas” (įmonės kodas 221412030, buveinės adresas Ukmergės g. 126, LT-08100 Vilnius) 132 (vieną šimtą trisdešimt du ) litus žyminio mokesčio ir 5600 (penkis tūkstančius šešis šimtus) litų išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

41Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Dalė Burdulienė, sekretoriaujant Irenai... 2. Ieškovė 2009-10-09 patikslintu ieškiniu (III t., b.l. 97-109) prašė... 3. Ieškovo atstovas paaiškino, kad atsakovas pažeidė viešųjų pirkimų... 4. -ieškovas Konkurso sąlygų paprašė faksu 2009-07-02 9:24 val. Atsakovas jas... 5. -ieškovas laikė, kad tretysis asmuo pasiūlymą pateikė ne 2009-07-01 15:50... 6. - ieškovas laikė, kad trečiojo asmens pasiūlymas neatitiko Konkurso... 7. - ieškovas laikė, kad atsakovas neturėjo teisės leisti trečiajam asmeniui... 8. Ieškovas nurodė, kad jeigu būtų sudaryta pirkimo sutartis su trečiuoju... 9. Atsakovas prašė ieškinį atmesti. Atsiliepime nurodė, kad tretysis asmuo... 10. Tretysis asmuo prašė ieškinį atmesti. Atstovai paaiškino, kad ieškovas... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 12. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2009-07-01 leidinyje „Valstybės... 13. Dėl Konkurso sąlygų pateikimo ieškovui.... 14. Nustatyta, kad ieškovas Konkurso sąlygų paprašė faksu 2009-07-02 9:24 val.... 15. Dėl trečiojo asmens pasiūlymo pateikimo datos.... 16. Teismas sprendžia, kad ieškovo motyvai apie trečiojo asmens pasiūlymo... 17. Dėl trečiojo asmens atitikimo Konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems... 18. Viešojo pirkimo komisijos 2009 m. liepos 30 d. posėdžio sprendimu... 19. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime turėjo atitikti Konkurso sąlygų... 20. Pagal VPĮ 32 str. 5 d., jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar... 21. 2009-07-20 Viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas Nr. 4 (II t., b.l.... 22. Komisija tuo pačiu nutarimu paprašė ieškovą pateikti dokumentą pagal... 23. Ieškovui pagrįstai buvo pasiūlyta patikslinti kvalifikaciją pagal 11.9 p.... 24. Be to, byloje nustatyta, kad trečiojo asmens Tiekėjo deklaracija (II t., b.l.... 25. Apibendrinant duomenis dėl tiekėjų kvalifikacijos, darytina išvada, kad... 26. Dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygų ir pasiūlymo... 27. Viešojo pirkimo komisijos 2009 m. liepos 30 d. posėdžio sprendimu... 28. Sprendžiant dėl pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygų ir pasiūlymo... 29. Pasiūlymų vertinimo metu rastų pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo... 30. Nepriklausomai nuo pirmiau išdėstytų aplinkybių dėl aritmetinės klaidos... 31. Dėl tiekėjų preliminarios pasiūlymų eilės nustatymo... 32. Ieškovas prašė panaikinti Viešojo pirkimo komisijos 2009 m. liepos 30 d.... 33. Dėl įpareigojimo atsakovą iš naujo svarstyti Konkurso dalyvių... 34. Ieškovas ieškinį grindė VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintais pagrindiniais... 35. Šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš antrosios... 36. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259... 37. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 38. Panaikinti Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokinių... 39. Ieškinį kitoje dalyje atmesti.... 40. Priteisti iš atsakovo Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos (juridinio... 41. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui...