Byla 2A-784/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Gintaro Pečiulio ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Smulkus urmas“ atstovui advokatui Ramūnui Audzevičiui, atsakovo Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos atstovėms V. B. ir M. B. , trečiojo asmens viešosios įstaigos „Kretingos maistas“ atstovui advokatui Kęstučiui Švirinui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos ir trečiojo asmens viešosios įstaigos „Kretingos maistas“ apeliacinius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. kovo 10 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-889-254/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Smulkus urmas“ ieškinį atsakovui Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai, dalyvaujant trečiajam asmeniui viešajai įstaigai „Kretingos maistas“, Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB ,,Smulkus urmas“ prašė panaikinti atsakovo Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokinių maitinimo paslaugų pirkimo viešojo pirkimo komisijos 2009 m. liepos 30 d. sprendimus (posėdžio protokolas Nr. 5), kuriais pripažinta, kad trečiojo asmens viešosios įstaigos „Kretingos maistas“ pasiūlymas atitiko Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių maitinimo paslaugų pirkimo konkurso (toliau – Konkurso) sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus (1.1 p.), atitiko Konkurso sąlygų ir pasiūlymo pateikimo reikalavimus (2.1 p.) ir būtų nustatyta tiekėjų preliminari pasiūlymų eilė (3 p.). Be to, prašė įpareigoti atsakovą iš naujo svarstyti Konkurso dalyvių kvalifikaciją bei sudaryti naują preliminarią pasiūlymų eilę. Tuo atveju, jeigu bus pasirašyta sutartis dėl mokinių maitinimo paslaugų tiekimo pripažinti tokią sutartį niekine ir negaliojančia.

4Ieškovas nurodė, kad atsakovas 2009 m. liepos 1 d. paskelbė supaprastintą atvirą konkursą dėl Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokinių maitinimo paslaugų viešojo pirkimo. Ieškovas Konkurso sąlygų paprašė faksu 2009 m. liepos 2 d. 9.24 val. Atsakovas jas pateikė el. paštu tik kitą dieną – 2009 m. liepos 3 d., 8.27 val., nors el. laiške nurodė 2009 m. liepos 2 d. Be to, trečiasis asmuo pasiūlymą pateikė ne 2009 m. liepos 1 d. 15.50 val., ką liudija įrašas ant jo, o 2009 m. liepos 16 d. Ieškovo nuomone, gauti Konkurso sąlygas ir patiekti pasiūlymą tą pačią dieną fiziškai neįmanoma, nes atsakovo ir trečiojo asmens buveines skiria 236 km. Pasiūlymas, Tiekėjo deklaracija ir Tiekėjo sąžiningumo deklaracija, pateiktos 2009 m. liepos 1 d., surašytos 2009 m. liepos 16 d. Trečiojo asmens pateiktos dokumentų kopijos nebuvo patvirtintos taip kaip to reikalauja Konkurso sąlygos, nes jose nenurodyta dokumentų kopijų patvirtinimo data, taip, ieškovo nuomone, slepiant aplinkybę, kuri padėtų nustatyti tikrąją pasiūlymo pateikimo datą. Tokį pažeidimą ieškovas įvertino Konkurso sąlygų imperatyvių nuostatų pažeidimu. Šių faktinių aplinkybių pagrindu ieškovas sprendžia, kad trečiasis asmuo apie Konkurso sąlygas sužinojo anksčiau, prieš paskelbiant jį (Konkursą) arba ant pasiūlymo pažymėtas ankstesnis nei pateiktas pasiūlymas laikas. Ieškovas teigė, kad trečiojo asmens pasiūlymas neatitiko ir Konkurso sąlygose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų, nes nepateikė Konkurso sąlygų 11.11 punkte nurodytų dokumentų – taros maistui gabenti higieninio pažymėjimo arba lygiaverčio dokumento tinkamai patvirtintos kopijos. Ieškovo nuomone, trečiasis asmuo neatitiko kvalifikacijos reikalavimų ir pagal 11.9 punktą, nes trečiasis asmuo užsiimantis ne tik maitinimo paslaugų teikimu, pateikė tokius finansinės atskaitomybės dokumentus, iš kurių negalima išskirti maitinimo paslaugų apyvartos. Be to, atsakovas, atplėšus vokus, negalėjo reikalauti papildyti trečiojo asmens pasiūlymą naujais dokumentais, kuriuos buvo būtina pateikti pagal Konkurso sąlygas kartu su pasiūlymu. Tai jis (ieškovas) atitiko kvalifikacijos reikalavimus, pateikdamas visus būtinus Konkurso sąlygose nurodytus dokumentus, o atsakovo prašymas ieškovui pateikti papildomus dokumentus pagal Konkurso sąlygų 11.9 punktą, nepažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 32 straipsnio 5 dalies nuostatų ir sudarė skirtumą dėl situacijos su trečiuoju asmeniu, tačiau prašymas pateikti dokumentus pagal Konkurso sąlygų 11.7 punktą buvo perteklinis. Ieškovo nuomone, atsakovas taip pat pažeidė imperatyvų procedūrų atskirumo principą bei VPĮ nuostatas, nes, prašydamas pateikti papildomus dokumentus dėl trečiojo asmens kvalifikacijos, kartu paprašė jo paaiškinti pasiūlymo kainą. Atsakovas neturėjo teisės leisti trečiajam asmeniui taisyti aritmetinę klaidą, nes tuo faktiškai jam leido pakeisti viešojo pirkimo komisijos 2009 m. liepos 16 d. protokole Nr. 3 paskelbtą galutinę kainą. Atplėšus vokus buvo paskelbta ieškovo pasiūlymo kaina 8,13 Lt, o trečiojo asmens – 8,18 Lt, todėl nugalėtoju turėjo būti pripažintas ieškovas. Ieškovo darbuotojas antrajame trečiojo asmens pasiūlymo lape nematė prierašų dėl kainos. Konkurso sąlygų 1 priede, numatančiame pasiūlymo formą, nebuvo vietos žodiniam kainos nurodymui. Vokų atplėšime dalyvavo trečiojo asmens direktorius, kuris turėjo atkreipti Komisijos dėmesį į tai, jog antrajame pasiūlymo lape yra nurodyta kaina žodžiais. To nepadarius, galima spręsti, kad kainos išraiškos žodžiais apskirtai nebuvo. Ieškovas remiasi teismine praktika, jog bet kokie dėl dalyvio kaltės kylantys neaiškumai jo pasiūlymo atžvilgiu aiškinami to dalyvio nenaudai.

5Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad tiekėjai neprašė paaiškinti ar patikslinti Konkurso sąlygų. Ieškovas pasiūlymą pateikė vokų atplėšimo dieną 2009 m. liepos 16 d., 9,41 val., o liepos 14 d. faksu teiravosi apie gautus kitus pasiūlymus. Atsakovas taip pat paaiškino, kad Konkurso dalyviams suteikė vienodas galimybes patikslinti jų kvalifikaciją patvirtinančius duomenis. Trečiasis asmuo pateikė pažymą dėl ĮOK Nr. 501 pagal Konkurso sąlygų 11.11 punktą, todėl atsakovas turėjo teisę prašyti ją patikslinti, pateikiant papildomus dokumentus. Trečiojo asmens dokumentų kopijų patvirtinimas be nuorodos į datą neturėjo neigiamos įtakos tiekėjo kvalifikacijai, neįrodo Konkurso neskaidrumo. Ieškovas pateikė vadybininko pasirašytą išrašą iš statistinių duomenų, todėl atsakovas paprašė juos patikslinti. Trečiojo asmens pasiūlymo kaina buvo skelbiama pagal Konkurso sąlygų 57 punktą, dėl kurio redakcijos Viešųjų pirkimų tarnyba neturėjo pastabų, t. y. paminėtos visos sudėtinės dalys, vertinamas pasiūlymas pagal patiekalų gamybos išlaidoms skiriamą mažiausią kainą. Paskelbta buvo visa pasiūlymo lentelė su visais duomenimis. Kazlų Rūdos savivaldybės taryba nusprendė, kad produktams įsigyti bus skiriama kaina su PVM 4,50 Lt, o pusryčiams 2,00 Lt. Skelbiant kainą paaiškėjo, jog sudėtinės kainos dalys neatitiko skaičiais nurodytos bendros kainos, todėl pagal VPĮ 39 straipsnio 1 dalį ir Konkurso sąlygų 56, 57 punktus trečiajam asmeniui buvo pasiūlyta ištaisyti aritmetinę klaidą. Ieškovas bei trečiasis asmuo turėjo vienodas galimybes gauti pirkimo dokumentus bei pateikti pasiūlymus. Ieškovas pasiūlymą pateikė vokų atplėšimo dieną, o trečiasis asmuo – ankščiau.

6Trečiasis asmuo pritarė atsakovo pozicijai ir paaiškino, kad maitinimo paslaugas atsakovui jau teikė kitos sutarties pagrindu ir toliau domėjosi atsakovo organizuojamais konkursais, kurie, kaip įprasta, vyksta vasarą. Tam ruošėsi, gaudamas reikalingas pažymas. Pasiūlymą rengė ne vadovas, o jo darbuotojai, todėl vienos pažymos ĮOK-501 gavimas nebuvo kliūtis pateikti pasiūlymą tą pačią dieną, kai buvo gauta Konkurso medžiaga. Pateikto atsakovui pasiūlymo dokumentuose nurodė ne jo (pasiūlymo) paruošimo, o vokų atplėšimo datą, bet tai nedaro pasiūlymo negaliojančiu. Atsakovo spaudo ant pasiūlymo voko data – 2009 m. liepos 1 d. Ieškovas nepagrindė tariamų Konkurso procedūros skaidrumo ir lygiateisiškumo principų pažeidimo. Pateiktų dokumentų kopijos be jų patvirtinimo datos taip pat nėra esminis Konkurso sąlygų pažeidimas. Nuorašą pasirašęs asmuo atsako už jų turinį, todėl pasiūlymo atmetimas šiuo pagrindu neatitiktų protingumo kriterijaus. Dėl Konkurso organizatoriaus reikalauto taros maistui gabenti atitikties dokumento trečiasis asmuo pateikė pažymą, pagrindžiančią tokio atsakovo reikalavimo nepagrįstumą. Sukonkretinus reikalavimą, prašomas dokumentas buvo pateiktas. Perkančioji organizacija vienodai traktavo abu tiekėjus dėl kvalifikacijos reikalavimų. Ieškovas nepateikė su pasiūlymu dokumentų pagal Konkurso sąlygų 11.7, 11.9 punktus. Ieškovas pateikė laisvos formos pažymą apie maitinimo paslaugų apyvartą. Atsakovas įvertino ją kaip turinčią esminių trūkumų. Vėliau ieškovas pateikė trūkstamus buhalterinius dokumentus, kurie nelaikytini papildomais, nenurodytais Konkurso sąlygose. Pagal 11.7 punkto reikalavimą turėjo būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis teisę užsiimti maitinimo paslaugų veikla. Ieškovas vėliau pateikė trijų, nepateiktų su pirminiu pasiūlymu, dokumentų nuorašus. Jei Konkurso sąlygų 11.7 punkto reikalavimus buvo perteklinis, ieškovas galėjo ginčyti ar prašyti paaiškinimų. Tačiau to nepadarė. Ieškovo argumentai dėl pasiūlytos kainos taip pat nepagrįsti, nes buvo keičiama ne pasiūlymo kaina, o viena sumos „viso“ skaitinė reikšmė – ne žodžiu nurodyta pasiūlymo kaina. Protokole užfiksuota, kad apie klaidą trečiojo asmens vadovas nurodė vokų atplėšimo posėdžio metu, todėl nereiškia, kad negynė interesų teisėtais būdais.

7Kauno apygardos teismas 2010 m. kovo 10 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies, panaikino Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokinių maitinimo paslaugų pirkimo viešojo pirkimo komisijos 2009 m. liepos 30 d. sprendimus (posėdžio protokolas Nr. 5) dėl pripažinimo, kad trečiojo asmens VšĮ „Kretingos maistas“ pasiūlymas atitiko Konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams (1.1 punktas), kad trečiojo asmens pasiūlymas atitiko Konkurso sąlygų ir pasiūlymo pateikimo reikalavimus (2.1 punktas) bei sprendimą dėl tiekėjų preliminarios pasiūlymų eilės nustatymo (3 punktas), ieškinį kitoje dalyje atmetė. Teismas priteisė iš atsakovo ieškovui 132 Lt žyminio mokesčio ir 5 600 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

8Byloje nustatyta, kad ieškovas Konkurso sąlygų paprašė faksu 2009 m. liepos 2 d. 9.24 val., atsakovas jas pateikė el. paštu 2009 m. liepos 2 d., 9.25 val., o ieškovas jas gavo 9.28 val. Ieškovas teigė, kad atsakovo elektroninių laiškų siuntimo data buvo nustatyta viena diena anksčiau, t. y. Konkurso sąlygos buvo išsiųstos 2009 m. liepos 3 d., 8.27 val. Šalių paaiškinimų ir rašytinių įrodymų pagrindu teismas padarė labiau tikėtiną išvadą, kad Konkurso sąlygos ieškovui buvo išsiųstos 2009 m. liepos 2 d., kadangi jo darbuotoja D. B. , dar iki atsakovo oficialios darbo dienos pradžios, 2009 m. liepos 3 d. 07.43 val. patvirtino apie jų gavimą ir el. laiške dėl pavėluotai gautų dokumentų pastabų nepareiškė. Teismas taip pat sprendė, kad ieškovo motyvai apie trečiojo asmens pasiūlymo pateikimą 2009 m. liepos 1 d. 15.50 val., Konkurso paskelbimo dieną, kaip objektyviai neįmanomą dėl pirkėjo ir tiekėjo buveinę skyrusio atstumo (236 km.) yra nepagrįsti, nes neturėjo pagrindo vertinti trečiojo asmens veiksmų pagal kriterijus, kuriais vadovaujasi ieškovas. Teismo nuomone, aplinkybė, kad trečiojo asmens pasiūlyme nurodyta 2009 m. liepos 16 d. data, neįrodo, kad jis buvo pateiktas šią dieną, o ne ant voko nurodytą dieną. Trečiasis asmuo paaiškino, kad pasiūlyme nurodė vokų atplėšimo datą. Įvertinęs įrodymų visetą teismas padarė išvadą, kad trečiojo asmens pasiūlymas pateiktas jo įregistravimo dieną. Ieškovo pasiūlymas įregistruotas 2009 m. liepos 16 d. 9.41 val. Ginčo dėl to nėra. Teismas sprendė, kad ieškovo teiginys, jog trečiojo asmens pasiūlymas neatitiko Tiekėjo kvalifikacinių reikalavimų pagal Konkurso sąlygų 11.9, 11.11 punktų reikalavimus – pagrįstas. 2009 m. liepos 20 d. Viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas Nr. 4 įrodo, kad atsakovas trečiojo asmens paprašė pateikti dokumentus pagal 11.11 punktą. Teismas laikė, kad trečiojo asmens su pasiūlymu pateikta 2009 m. liepos 1 d. pažyma, jog 2004 m. gruodžio 9 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-886 forma IOK Nr. 501 neteko galios, nėra dokumentas patvirtinantis tiekėjo kvalifikaciją pagal 11.11 punktą, todėl ieškovas pagrįstai nurodė, kad perkančioji organizacija, paprašydama pateikti su pasiūlymu nepateiktą kvalifikaciją įrodantį dokumentą, pažeidė VPĮ 32 straipsnio 5 dalies nuostatą, nustatančią galimybę papildyti tik neišsamius ar netikslius duomenis. Kadangi IOK Nr. 501 neteiktina, tai trečiasis asmuo su pasiūlymu turėjo pateikti lygiavertį dokumentą, kad tara maistui gabenti turi atitiktį, tačiau jo nepateikė. Komisija tuo pačiu nutarimu paprašė ieškovą pateikti dokumentą pagal Konkurso sąlygų 11.7 punktą, įrodantį dalyvio atitikimą užsiimti maitinimo paslaugų veikla. Tačiau pagal Konkurso sąlygas kvalifikacijos reikalavimus pagal 11.7 punktą įrodančiu dokumentu buvo nurodytas Visuomenės sveikatos centro išduotas leidimas-higienos pasas arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento tinkamai patvirtinta kopija. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. V-791 patvirtina, kad veikloms, kurioms vykdomas pirkimas, leidimas-higienos pasas nereikalingas. Kad toks kvalifikacijos reikalavimas ieškovui netaikomas, patvirtina ir 2009 m. liepos 30 d. vertinimo duomenys, kur prie 11.7 punkto nurodyta sutrumpinimas N/A – netaikomas. Teismas padarė išvadą, kad atsakovo reikalavimas ieškovui pateikti kvalifikaciją pagal 11.7 punktą įrodantį dokumentą, - perteklinis. Atsakovas be pagrindo šią situaciją tapatino su nepateiktais dokumentais dėl trečiojo asmens kvalifikacijos pagal 11.11 punktą, šiam nepagrįstai suteikdamas konkurencinį pranašumą. Tuo buvo pažeistas abipusio pripažinimo principas. Teismas sprendė, kad ieškovui pagrįstai buvo pasiūlyta patikslinti kvalifikaciją pagal 11.9 punktą ir pateikti tinkamai patvirtintus išrašus iš statistinių ataskaitų apie maitinimo paslaugų apyvartą, nes ieškovas prie pasiūlymo buvo pateikęs 2009 m. liepos 3 d. pažymą, pasirašytą maitinimo paslaugų pardavimo projektų vadovo. Ieškovas papildomai pateikė išrašus iš kasos sąskaitos, kurie patvirtino pirmiau pateiktos pažymos duomenis apie maitinimo paslaugų apyvartą. Trečiasis asmuo įrodinėjo savo kvalifikaciją pagal Konkurso sąlygų 11.9 punktą tik pelno-nuostolių ataskaitomis. Teismo nuomone, ieškovas pagrįstai nurodė, kad atsakovas pagal šias ataskaitas negalėjo nustatyti maitinimo paslaugų apyvartos, kadangi VšĮ „Kretingos maistas“ pagal įstatus vykdo veiklą, susijusią ne tik su pirkimu, o Komisija nepaprašė patikslinti trečiojo asmens kvalifikacijos pagal 11.9 punktą ir tuo neužtikrino dalyvių lygiateisiškumo. Teismas taip pat nustatė, kad trečiojo asmens Tiekėjo deklaracija yra adresuota VĮ Joniškio ligoninei, kurioje nurodyta, kad tiekėjas dalyvauja „ligoninės pacientų maitinimo paslaugų“ pirkime; 2009-07-19 Tiekėjo sąžiningumo deklaracijoje Nr. 014 nurodyta apie trečiojo asmens dalyvavimą pacientų maitinimo paslaugų pirkime. Šio tiekėjo pateiktų dokumentų kopijose nebuvo jų patvirtinimo datos (Konkurso sąlygų 11 p.). Komisija taip pat nepastebėjo, kad pasiūlymo formoje trečiasis asmuo, pažymėjęs, jog sutinka su visomis pirkimo sąlygomis, nenurodė pirkimo ir „Valstybės žinių“ numerių, o atsakovas pagal Konkurso sąlygų 51 punktą šio pasiūlymo turinio klaidos nepaprašė ištaisyti. Teismas, atsižvelgdamas į teismų praktiką, pažymėjo, kad esant bent vienam viešųjų pirkimų principų pažeidimui, teismas tokį pirkimą gali pripažinti negaliojančiu. Teismo nuomone, Komisija 2009 m. liepos 20 d. posėdžio protokolo Nr. 4 nutarimu nusprendusi prašyti pateikti trečiojo asmens kvalifikaciją pagal 11.11 punktą įrodančius dokumentus, kuriuos jis turėjo pateikti su pasiūlymu, pažeidė VPĮ 32 straipsnio 5 dalį ir tuo trečiajam asmeniui nepagrįstai suteikė konkurencinį pranašumą. Pagal Konkurso sąlygų 57 punktą neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. Abiejų tiekėjų pasiūlymas dėl išlaidų patiekalų gamybai kainos buvo vienodas: pietums – 1,13 Lt., pusryčiams – 0,50 Lt. Ieškovas galutinę kainą nurodė 8,13 Lt, trečiasis asmuo – 8,18 Lt. Aritmetinę klaidą dėl galutinės kainos buvo galima ištaisyti. Teismo nuomone, tiekėjai pagal Konkurso sąlygų 57 punktą negalėjo turėti lūkesčių, kad pasiūlymai bus vertinami pagal galutinę kainą (K), todėl aritmetinės klaidos ištaisymas nebūtų neigiamai paveikęs kito tiekėjo. Be to, pripažinus, kad trečiojo asmens pasiūlymas neatitiko Konkurso sąlygose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jo tolesnis dalyvavimas pirkimo procedūrose, t. y. vertinant pasiūlymą, buvo negalimas (VPĮ 32 str. 2 d. 1 p., 7 d. ir Konkurso sąlygų 50, 55.1 p.). Teismas sprendė, kad priimtas viešojo pirkimo Komisijos 2009 m. liepos 30 d. sprendimas (posėdžio protokolas Nr. 5), kuriuo pripažinta, kad trečiojo asmens Viešosios įstaigos „Kretingos maistas“ pasiūlymas atitinka Konkurso sąlygų ir pasiūlymo pateikimo reikalavimus (2.1 punktas) yra nepagrįstas, todėl panaikintinas ir ieškinys šioje dalyje tenkintinas. Pasisakydamas dėl tiekėjų preliminarios pasiūlymų eilės nustatymo, teismas pažymėjo, kad šioje eilėje trečiasis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“ įrašytas pirmuoju, ieškovas UAB „Smulkusis urmas“ – antruoju. Pagal Konkurso sąlygų 59 punktą, jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę į ją įrašomas tiekėjas, kurio vokas su pasiūlymu įregistruotas anksčiausiai. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad abiejų tiekėjų pasiūlyta kaina buvo 8,13 Lt. Ieškovo vokas su pasiūlymu buvo įregistruotas vėliau negu trečiojo asmens, tačiau pastarojo tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai neatitiko Konkurso sąlygų reikalavimų, o ir vykdant pirkimą buvo pažeisti viešųjų pirkimų principai, todėl teismas sprendė, kad 2009 m. liepos 30 d. sprendimas (posėdžio protokolas Nr. 5) dėl tiekėjų preliminarios pasiūlymų eilės (3 punktas) naikintinas, o ieškinys šioje dalyje tenkintinas. Teismas nurodė, kad nustačius viešųjų pirkimų principų pažeidimą bei tai, kad trečiojo asmens pasiūlymas neatitiko Konkurso sąlygų kvalifikacinius reikalavimus, nėra pagrindo įpareigoti atsakovą iš naujo svarstyti Konkurso dalyvių kvalifikaciją bei sudaryti naują preliminarią eilę. Teismas ieškinį dėl šio reikalavimo atmetė.

9Apeliaciniu skundu atsakovas Kazlų Rūdos savivaldybės administracija prašo teismo sprendimą panaikinti dalyje dėl patenkinto ieškinio ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

10Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

 1. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti ar tiekėjas kompetentingas, patikimas ir nustatyti minimalius dalyvių kvalifikacijos reikalavimus ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (VPĮ 32 str. l d., 35 str. 1, 2 d.). Teismas perkančiosios organizacijos veiksmų, atliktų tikrinant tiekėjų kvalifikacinius reikalavimus iš esmės netyrė.
 2. Teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovas nurodė ieškovui pateikti kvalifikaciją pagal Konkurso sąlygų 11.7 punktą įrodantį dokumentą, ieškovo pagrįstai vertinamą pertekliniu ir atsakovas be pagrindo šią situaciją tapatino su nepateiktais dokumentais dėl trečiojo asmens kvalifikacijos pagal Konkurso sąlygų 11.11 punktą ir šiam nepagrįstai suteikė konkurencinį pranašumą bei pažeidė abipusio pripažinimo principą, nes ieškovas buvo pateikęs dokumentus. Tik perkančiajai organizacijai 2009 m. liepos 21 d. raštu pareikalavus, ieškovas pateikė tinkamus dokumentus. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad mokinių maitinimas tai yra ypatingas maitinimas, kadangi yra grėsmė vaikų sveikatai. Prieš paskelbiant Konkursą Konkurso sąlygas išnagrinėjo Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir jokių pastabų neturėjo.
 3. Patikslinti VšĮ „Kretingos maistas“ pateiktus dokumentus, nurodytus Konkurso sąlygų 11.9 punkte, Komisija neįžvelgė būtinumo, kadangi iš VšĮ „Kretingos maistas“ pateiktų Pelno (nuostolių) ataskaitų (2006 m., 2007 m, 2008 m.) matyti, kad VšĮ „Kretingos maistas“ per pastaruosius 3 finansinius metus buvusi vidutinė metinė maitinimo paslaugų apyvarta atitinka Konkurso sąlygų reikalavimus. Komisija, vertindama VšĮ „Kretingos maistas“ pasiūlymo atitiktį Konkurso sąlygų 11.9 punkte nustatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, išanalizavo VšĮ „Kretingos maistas“ pateiktą įvykdytų sutarčių sąrašą, atsižvelgė į tai, kad VšĮ „Kretingos maistas“ jau teikė Kazlų Rūdos bendrojo lavinimo mokyklose maitinimo paslaugas mokiniams 2004-2009 metais (šių paslaugų sutarties vertė apie 4,5 mln. Lt) ir nustatė, kad VšĮ „Kretingos maistas“ teikiamų maitinimo paslaugų sutarčių vertė pakankama. Nors pastaroji sutartis nebuvo įtraukta į VšĮ „Kretingos maistas“ pateiktą įvykdytų sutarčių sąrašą, kurį analizavo Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, tačiau spręstina, kad perkančioji organizacija tiekėjo maitinimo paslaugų apyvartos vertinimą atliko rūpestingai ir jokių abejonių dėl tiekėjo pajėgumų nekilo.
 4. Ieškovas pasiūlyme taip pat pateikė neišsamius ir netikslius duomenis apie Konkurso sąlygų 11.9 punkte nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Komisija nustatė, kad Konkurso sąlygų 11.9 punkte nurodyti kvalifikaciniai duomenys pateikti neišsamūs ir netikslūs, kadangi UAB „Smulkus urmas“ pateikė laisvos formos 2009 m. liepos 3 d. pažymą apie atitinkamų metų tiekėjo maitinimo paslaugų apyvartą, pasirašytą Maitinimo paslaugų pardavimo projektų vadovo S. V. . Perkančiajai organizacijai pareikalavus, nustatytu laiku pateikė tinkamus dokumentus ir UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymas atitiko Konkurso sąlygų 11.9 punkte nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai neapibrėžia sąvokos „Statistinė ataskaita“, todėl negalima teigti, kad perkančiosios organizacijos pateiktos balansų ir pelno (nuostolio) ataskaitos yra netinkami dokumentai grindžiant Konkurso dalyvio kvalifikaciją pagal Konkurso sąlygų 11.9 punktą.
 5. Komisija, nagrinėdama VšĮ „Kretingos maistas“ pasiūlymą, atkreipė dėmesį, kad Tiekėjo deklaracija adresuota VšĮ Joniškio ligoninei, o Tiekėjo sąžiningumo deklaracijoje nurodytos perkamos paslaugos yra pacientų maitinimo paslaugos. Patikslinti šių dokumentų Komisija neprašė, nes abiejuose dokumentuose nurodytas teisingas pirkimo kodas (kodas 76876) ir teisingi leidinio „Valstybės žinios“ priedo „Informaciniai pranešimai“, kuriame paskelbta apie Kazlų Rūdos administracijos organizuojamą Kazlų Rūdos bendrojo lavinimo mokyklų mokinių maitinimo paslaugų pirkimą, data ir numeris (2009-07-01, Nr. 51). Tai tik techninio pobūdžio klaida. Atmesti tiekėjo pasiūlymą yra galima tik tada, kai pateikti duomenys aiškiai rodo, jog tiekėjo kvalifikacija neatitinka keliamų reikalavimų, arba tiekėjas nepašalino jam nurodytų perkančiosios organizacijos trūkumų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-180/2005).
 6. Ieškovas prašė panaikinti Viešojo pirkimo komisijos 2009 m. liepos 30 d. posėdžio sprendimą dėl tiekėjų preliminarios eilės nustatymo (3 punktas). Šioje eilėje tiekėjas VšĮ „Kretingos maistas“ įrašytas pirmu, UAB „Smulkus urmas“ – antru. Atsižvelgiant į VPĮ 39 straipsnio 7 dalies 1 punktą bei Konkurso sąlygų 59 punkto nuostatą, jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant preliminarią pasiūlymų eilę į šią eilę įrašomas pirmas tiekėjas, kurio vokas su pasiūlymu įregistruotas anksčiausiai. Tiekėjų preliminari pasiūlymų eilė nustatyta teisingai.
 7. Teismas iš atsakovo priteisė ieškovo naudai per dideles bylinėjimosi išlaidas. Kadangi ieškinys buvo tenkintas tik iš dalies, advokato išlaidos taip pat turi būti atitinkamai mažinamos.

11Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo VšĮ ,,Kretingos maistas“ taip pat prašė panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria ieškinys buvo patenkintas ir priimti šioje dalyje naują sprendimą - ieškinį atmesti, o likusią teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą. Taip pat prašo priteisti iš ieškovo trečiojo asmens patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliaciniam skundui pagrįsti trečiasis asmuo nurodo šiuos argumentus:

 1. Negalima sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, esą trečiojo asmens pasiūlymas neatitiko Konkurso sąlygų 11.11 punkto reikalavimų ir todėl turėjo būti atmestas (o to nepadarius, esą buvo pažeisti lygiateisiškumo principai). Atkreiptinas dėmesys, jog perkančiosios organizacijos Konkurso sąlygose reikalaujama forma ĮOK Nr. 501, kaip dokumentas, buvo patvirtinta ir reglamentuojama Sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 239 13 punktu, tačiau minėtos higienos normos HN 36:2002 13 punktas nuo 2004 m. gruodžio 22 d. neteko galios, todėl objektyviai 2009 m. liepos 1 d. trečiasis asmuo neturėjo galimybės šią formą turėti ir pateikti atsakovui. Analogiškai, negaliojant formai ĮOK Nr. 501, negaliojo ir joks analogiškas šiai formai dokumentas (nes nėra su kuo lyginti analogijos). Vis dėlto, sąžiningai siekdamas atitikti visus kvalifikacijos reikalavimus, trečiasis asmuo dėl nebegaliojančio Konkurso sąlygų reikalavimo perkančiajai organizacijai papildomai pateikė savo pastabą, tačiau tai nesuteikia pagrindo tvirtinti, jog trečiojo asmens pasiūlymas apskritai neatitiko Konkurso sąlygų. Atsakovui papildomai konkretizavus pageidaujamą gauti dokumentą, toks dokumentas buvo pateiktas nurodytais terminais. Ši procedūra nesuteikia pagrindo reikalauti pripažinti tokį papildomų dokumentų pateikimą neteisėtu (pateikti dokumentai buvo pertekliniai, Konkurso sąlygų 11.11 p.) Šių faktinių aplinkybių pirmosios instancijos teismas nevertino ir dėl jų sprendime nepasisakė (vien neargumentuota išvada, kad trečiojo asmens pažyma nėra dokumentas, pavirtinantis kvalifikaciją pagal sąlygų 11.11 p., nelaikytina išsamiu argumentavimu), nors tai buvo esminiai argumentai, kuriais trečiasis asmuo gynėsi nuo atitinkamos dalies ieškinio reikalavimų.
 2. Teismas darė nepagrįstą išvadą, kad atsakovas neturėjo teisės apskritai prašyti trečiojo asmens patikslinti pasiūlymą (dalyje dėl Konkurso sąlygų 11.11 p. reikalavimų). Tokia teismo išvada prieštarauja tiek teisės aktams, tiek teismų praktikai. Taip pat ji prieštarauja bylos medžiagai, todėl yra nepagrįsta. Byloje yra pateikta ir specialaus subjekto - Viešųjų pirkimų tarnybos 2009 m. rugsėjo 25 d. išvada (CPK 50 str.), taip pat bylos medžiagoje yra šios tarnybos 2009 m. rugsėjo 22 d. vertinimas. Iš šių dokumentų matyti, kad minėta institucija, net ir išanalizavusi jai pateiktą visą ginčo Konkurso medžiagą, nenustatė jokio pažeidimo, susijusio VšĮ „Kretingos maistas“ tariamu neatitikimu Konkurso sąlygų 11.11 punkto reikalavimams. Nesuprantama, kodėl teismas, pats savo iniciatyva įtraukęs šią instituciją į bylą išvadai duoti, vėliau į šią aplinkybę absoliučiai neatsižvelgė.
 3. Negalima sutikti ir su teismo argumentais, kad trečiasis asmuo neatitiko Konkurso sąlygų 11.9 punkto reikalavimų, o perkančioji organizacija nepagrįstai nepaprašė trečiojo asmens pateikti papildomus su šiuo reikalavimu susijusius dokumentus. Kadangi jokie teisės aktai nereikalauja ūkio subjektų vesti kokias nors specifines statistines ataskaitas, tai laikytina, jog tinkamais kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais laikytini tiekėjų finansiniai dokumentai. Be to, trečiasis asmuo pateikė analogiškų (moksleivių maitinimo paslaugų tiekimo) sutarčių sąrašą kuriame nurodytos atitinkamos veiklos piniginės apimtys (suteiktų paslaugų vertė). Nors pastarasis sąrašas pirmiausia buvo teiktas vykdant Konkurso sąlygų 11.10 p. reikalavimą, tačiau jis yra integrali tiekėjo pasiūlymo dalis, todėl turėjo ir pagrįstai perkančiosios organizacijos buvo vertinamas vertinant visą pasiūlymą (dėl atitikimo tiek sąlygų 11.9, tiek 11.10, tiek bet kuriam kitam punktui). Papildomai pažymėtina ir tai, kad šiame sutarčių sąraše neįrašyta, tačiau byloje posėdžių metu buvo nurodyta ir ieškovo neginčyta, faktinė aplinkybė, jog VšĮ „Kretingos maistas“ pastaruosius 3 metus iki ginčo Konkurso taip pat teikė mokinių maitinimo paslaugas ir atsakovui. Dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikimo Konkurso sąlygų 11.9 punktui, jokių pretenzijų nenurodė ir Viešųjų pirkimų tarnyba.
 4. Teismas nurodė vienas kitam prieštaraujančius motyvus, susijusius su tariamu Konkurso sąlygų 11.9 punkto neatitikimu. Viena vertus, teismas nurodo, jog Komisija nepaprašė patikslinti trečiojo asmens kvalifikacijos pagal 11.9 p., tuo neužtikrino lygiateisiškumo atliekant pirkimo procedūras, kita vertus, teismas taip pat nurodo, jog trečiojo asmens pasiūlymas neatitiko Konkurso sąlygų 11.9 p. reikalavimų ir perkančioji organizacija, neatmetusi šio, pasiūlymo pažeidė VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto reikalavimus. Taip ir lieka neaišku, kaip, teismo manymu, turėjo elgtis atsakovas: reikalauti pateikti papildomus duomenis ar šiuo pagrindu iškart atmesti trečiojo asmens pasiūlymą.
 5. Teismas nepagrįstai teigė, kad trečiojo asmens Sąžiningumo deklaracijoje bei Tiekėjo deklaracijoje padarytos techninio pobūdžio klaidos laikytini pažeidimais, suteikiančiais pagrindą šio tiekėjo pasiūlymą atmesti, nes tam prieštarauja suformuota teismų praktika.
 6. Esminiu pažeidimu, sudarančiu savarankišką pagrindą atmesti trečiojo asmens pasiūlymą nelaikytinas ir su trečiojo asmens pasiūlymu pateiktų kopijų patvirtinimo datos nebuvimas. Nagrinėjamu atveju visi su trečiojo asmens pasiūlymu pateikti dokumentų nuorašai yra patvirtinti, juos patvirtinęs asmuo atsako už nuorašų-teisingumą todėl nėra pagrindo laikyti, kad vien nesant nuorašų tvirtinimo datos, pasiūlymas turėtų (galėtų) būti atmestas. Kopijų datų nenurodymą ieškovas kėlė kaip vieną iš aplinkybių pagrįsti jo motyvams dėl tariamai neteisingai nurodyto (suklastoto) trečiojo asmens pasiūlymo pateikimo laiko, tačiau pirmosios instancijos teismas, išsamiai įvertinęs bylos medžiagą, visiškai pagrįstai šiuos motyvus atmetė.
 7. Atsižvelgiant į tai, kad teismas ieškovo reikalavimus dėl kitų dviejų atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2009 m. liepos 30 d. posėdyje priimtų sprendimų panaikinimo tenkino išimtinai tik dėl to, kad panaikino pirmąjį komisijos sprendimą (dėl trečiojo asmens atitikimo kvalifikacijai), tuo tarpu teismas likusius ieškovo motyvus (dėl pasiūlymų kainos vertinimo, dėl aritmetinių klaidų ištaisymo) atmetė, tai, aukščiau išdėstytų argumentų pagrindu panaikinus teismo sprendimo dalį dėl komisijos protokole Nr. 5 punkte 1.1 įrašyto sprendimo panaikinimo, paliktini galioti ir likusieji du ginčyti komisijos sprendimai. Kitaip tariant, ieškinys atmestinas pilna apimtimi.

12Ieškovas UAB ,,Smulkus urmas“ atsiliepimu į atsakovo Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos ir trečiojo asmens VšĮ „Kretingos maistas“ apeliacinius skundus prašo juos atmesti, taip pat prašo priteisti iš apeliantų ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimui pagrįsti apeliantas nurodė šiuos motyvus:

 1. Jeigu trečiasis asmuo laikė Konkurso sąlygų 11.11 punkto nuostatas perteklinėmis, turėjo ginčyti tokią sąlygą, pateikdamas atsakovui pretenziją. Pažymėtina, jog ieškovas kartu su savo pasiūlymu pateikė lygiaverčius higieniniams pažymėjimams dokumentus, patvirtinančius turimos taros atitikimą nekenksmingumo ir kokybės reikalavimams, bei gebėjimus užtikrinti reikiamą temperatūrinį režimą ir saugą nuo taršos. Atsakovo 2009 m. liepos 21 d. raštu Nr. SD-2056-(7.9-03) atsakovui pakartojus Konkurso sąlygų 11.11 punkte nurodytą reikalavimą, trečiasis asmuo būtent po šio prašymo pateikė ne maisto prekės higieninį pažymėjimą. Tai rodo, jog trečiajam asmeniui nebuvo kliūčių teisingai suprasti Konkurso sąlygų 11.11 punkte išdėstyto reikalavimo esmę dar iki pasiūlymo pateikimo. Ieškovas pateikė atitikties dokumentus jau kartu su pasiūlymu. Pažymėtina, jog teismas, priešingai nei teigia trečiasis asmuo, sprendime aiškiai ir nedviprasmiškai nurodė, jog jis nepateikė Konkurso sąlygų 11.11 punkte nurodytų dokumentų, iš ko galima spręsti, jog teismas laikė, kad formos ĮOK Nr. 501 negaliojimas nedaro Konkurso sąlygų 11.11 punkto pertekliniu ar kitaip neįpareigojančiu. Be to, Konkurso sąlygų 11.11 punkte išdėstytas reikalavimas tarai savo esme yra ne kvalifikacinis reikalavimas tiekėjui, o reikalavimas pirkimo objektui - paslaugos teikimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 31 d. nutartis Nr. 3K-3-323/3009). VPĮ 32 straipsnio 5 dalis, kuria remiasi apeliantai, yra taikoma tik tiekėjų kvalifikacinių duomenų atžvilgiu. Tai, kad Viešųjų pirkimų tarnyba nepasisakė dėl šių aplinkybių savo išvadoje, negali būti pagrindu vertinti aukščiau išdėstytas aplinkybes kitaip, nei jas vertino teismas.
 2. Teismas padarė teisingą išvadą, jog Konkurso sąlygų 11.7. punktas negalėjo būti ir nebuvo taikomas ieškovui, ko pasėkoje, prašydamas ieškovo pateikti papildomus dokumentus, atsakovas pažeidė lygiateisiškumo principą.
 3. Apeliantai savo skunduose kartoja tą patį argumentą, jog atsakovas atsižvelgė į trečiojo asmens pateiktų įvykdytų sutarčių sąrašą bei į tai, jog trečiasis asmuo teikė maitinimo paslaugas atsakovui dar iki Konkurso ir šių paslaugų vertė atitiko Konkurso sąlygų 11.9. punkte įtvirtintą kvalifikacinį reikalavimą. Tai patvirtina, jog atsakovas nesilaikė savo paties Konkurso sąlygų, kadangi būtent atsakovas turėjo užtikrinti, kad tiekėjų atitikimas kvalifikaciniams reikalavimams būtų grindžiamas tais dokumentais, kurie imperatyviai nurodyti Konkurso sąlygose (šiuo atveju turėjo būti išrašas apie maitinimo paslaugų apyvartą). Tokia situacija taipogi reiškia, jog paslaugas ankstesniame konkurse teikęs tiekėjas turi pranašumą prieš kitus tiekėjus, kadangi jam nereikia įrodinėti atitikimo tam tikrom Konkurso sąlygom. Be to, ieškovas kartu su pasiūlymu pateikė ir savo įvykdytų sutarčių sąrašą, kuriame nurodytų sutarčių apyvartos tenkino tiek Konkurso sąlygų 11.10, tiek 11.9 punktų reikalavimus. Tačiau atsakovas, vertindamas ar ieškovo pasiūlymas atitinka Konkurso sąlygų 11.9 punkto reikalavimus, į šį ieškovo pateiktą dokumentą nekreipė dėmesio, nors į analogišką trečiojo asmens dokumentą atsižvelgė. Akivaizdu, jog toks nevienodas tiekėjų traktavimas pažeidė lygiateisiškumo principą, ką pagristai ir konstatavo teismas.
 4. Trečiasis asmuo papildomai nurodo, jog teismo sprendimas yra dviprasmis, kadangi nėra aišku, ar atsakovas pažeidė VPĮ 32 straipsnio 5 dalies pareigą prašyti papildomų dokumentų, ar VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto pareigą atmesti Konkurso sąlygų reikalavimų neatitinkantį pasiūlymą. Teismo sprendimas reiškia, jog, viena vertus, atsakovas pažeidė VPĮ 32 straipsnio 5 dalies nurodytą pareigą prašyti patikslinti neaiškius ar neišsamius dokumentus, ir tuo neužtikrino lygiateisiškumo principo, kitą vertus, trečiojo asmens dokumentai, pateikti kartu su pasiūlymu, neįrodo trečiojo asmens atitikimo Konkurso sąlygų 11.9 punkto reikalavimams, dėl ko toks pasiūlymas turėjo būti atmestas. Abu šie pagrindai yra pakankami išvadai dėl VPĮ normų ir principų pažeidimo ir atsakovo veiksmų neteisėtumo.
 5. Reikalavimai tiekėjo pasiūlymą sudarančių dokumentų kopijų tvirtinimui buvo numatyti Konkurso sąlygose – pastaboje po tiekėjų kvalifikacinių reikalavimų lentele, nurodyta Konkurso sąlygų 11 punkte. Šioje pastaboje nurodyta, jog dokumentų kopijų tvirtinime turi būti nurodyta ir data. Vadinasi, šie reikalavimai yra Konkurso sąlygų dalis ir jų nesilaikymas reiškia pasiūlymo neatitikimą Konkurso sąlygoms. Be to, teismų praktika nenumato Konkurso sąlygų skirstymo į svarbias ar nesvarbias, esmines ar neesmines. Priešingai, nei teigia trečiasis asmuo, nei VPĮ, nei teismų praktika nenumato reikalavimo, kad norint pripažinti viešųjų pirkimų pažeidimą esminiu, reikia, kas toks pažeidimas pažeistų kito dalyvio interesus.
 6. Atsakovas kartu su skundu pateikia naujus įrodymus, kurių niekas jam netrukdė pateikti pirmosios instancijos teisme. Tokie įrodymai neturėtų būti priimami pagal CPK 314 straipsnio nuostatas vien dėl to, jog aplinkybės, kurias šie įrodymai turėtų paneigti, buvo nurodytos dar 2009 m. spalio 8 d. patikslintame ieškinyje.
 7. Atsakovas nepagrįstai prašo mažinti atsakovui priteistas bylinėjimosi išlaidas, nes viešųjų pirkimų bylos pasižymi nemaža specifika, be to, nagrinėjamu atveju bylos sudėtingumą ir rodo įrodymų gausa, ir tai, jog teismas buvo atnaujinęs šios bylos nagrinėjimą iš esmės.

13Atsakovas Kazlų Rūdos savivaldybės administracija prašo trečiojo asmens VšĮ ,,Kretingos maistas“ apeliacinį skundą patenkinti, nurodo, kad argumentus ir motyvus Kazlų Rūdos savivaldybės administracija išdėstė savo apeliaciniame skunde.

14Trečiasis asmuo VšĮ ,,Kretingos maistas“ taip pat prašo atsakovo Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos apeliacinį skundą tenkinti, pažymi, kad su atsakovo apeliaciniu skundu visiškai sutinka, nes lygiai toje pačioje apimtyje teismo sprendimą savo apeliaciniu skundu yra apskundęs ir pats trečiasis asmuo.

15Apeliaciniai skundai netenkinami.

16Ginčo esmė – reikalavimas pripažinti supaprastinto Konkurso rezultatus – atmesti ieškovo pasiūlymą dėl bendrojo lavinimo mokyklų mokinių maitinimo paslaugų teikimo, preliminarios pasiūlymų eilės patvirtinimo ir trečiojo asmens UAB ,,Kretingos maistas“ pasiūlymo pripažinimo tinkamu, negaliojančiais.

17Atsakovo veiksmai ginčijami tuo pagrindu, kad Konkurso dalyvio trečiojo asmens pasiūlymas nepagrįstai pripažintas atitinkantis minėtuose dokumentuose nustatytus reikalavimus, teigiant, kad trečiojo asmens pasiūlymas neatitiko Konkurso sąlygose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų (11, 11.11, 11.9 p.).

18Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas, atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką reglamentuoja VPĮ (ginčui taikytina įstatymo aktuali redakcija, galiojanti nuo 2008 m. rugsėjo 15 d.), kurio paskirtis – vadovaujantis jo (šio įstatymo) reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (3 str. 2 d.). VPĮ įpareigoja perkančiąją organizaciją užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (3 str. 1 d.). Tuo (principų laikymusi) užtikrinama, kad viešųjų pirkimų konkurso tikslai bus pasiekti, o jo (konkurso) procedūroje bus išvengta nesąžiningos konkurencijos prielaidų. Viešųjų pirkimų principų pažeidimas prilyginamas imperatyviųjų nuostatų pažeidimui būtent dėl to, kad šie, kaip ir kitos imperatyviosios VPĮ nuostatos, susiję su viešojo intereso apsauga. Tokią praktiką, aiškinant VPĮ nuostatas, formuoja ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus nutartis civilinėse bylose Nr. 3K-3-416-2005, 3K-3-583-2008 ir kt.). Tam, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nusipirktų tai, ko reikia, perkančiosios organizacijos pateikiami pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs ir be dviprasmybių (24 str.). Sprendžiant ginčą svarbu nustatyti, ar atsakovas laikėsi visų šių VPĮ įstatymo nuostatų, ar tinkamai įvertino trečiojo asmens kvalifikaciją (tokia perkančios organizacijos prievolė nustatyta VPĮ 32 str.) ir ar pagrįstai pripažino jo (UAB ,,Kretingos maistas“ pasiūlymą tinkamu.

19Iš byloje esančio rašytinio įrodymo – Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokinių maitinimo paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygų matyti, kad perkančios organizacijos (atsakovo) pirkimo objektas buvo paslauga – Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokinių maitinimo 36 mėnesiams, kurią konkursą laimėjęs tiekėjas privalėjo teikti pagal panaudos sutartį išnuomotų mokyklų valgyklų patalpose, išlaikydamas visas šias esančias valgyklas, ir tam tikslui pritaikytose patalpose, kai maistas atvežamas iš kitų mokyklų valgyklų (Sąlygų 8-10 p.). Atsakovas (Perkančioji organizacija), įvertinęs ir palyginęs tiekėjų pasiūlymus, nustatęs, kad abu tiekėjai atitinka Konkurso sąlygas ir pasiūlymų pateikimo reikalavimus, sudarydamas preliminarią pasiūlymų eilę, pirmąją vietą skyrė trečiajam asmeniui UAB ,,Kretingos maistas“, ankščiau nei ieškovas įregistravusiu voką su pasiūlymu. VPĮ 39 straipsnio 7 dalis numato tokį atvejį. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad tiekėjų vokų įregistravimo pažeidimų nėra. Apeliacinio skundo dėl šios faktinės aplinkybės taip pat nėra.

20Pagal Konkurso sąlygų tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų 11.9 punktą tiekėjo per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas veiklą vykdė trumpiau nei 3 finansinius metus) vidutinė metinė maitinimo paslaugų apyvarta turėjo būti ne mažiau kaip 1,5 karto didesnė už pirkimo objekto vertę. Šią faktinę aplinkybę tiekėjas privalėjo patvirtinti tinkamai patvirtintais išrašais iš statistinių ataskaitų apie maitinimo paslaugų apyvartą per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3 finansinius metus). Trečiasis asmuo pateikė perkančiajai organizacijai 2006 – 2008 metų pelno nuostolių ataskaitas. Tačiau byloje nustatyta, kad trečiojo asmens ūkinė-komercinė veikla susijusi ne tik su maitinimo paslaugų teikimu, bet ir su kitokio pobūdžio ūkine-komercine veikla. Maitinimo paslaugų apyvarta trečiojo asmens pateiktuose dokumentuose neišskirta, todėl pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad iš šių rašytinių įrodymų nėra galimybių nustatyti maitinimo paslaugų apyvartos. Tikslinti šių duomenų atsakovas neprašė. Trečiojo asmens apeliaciniame skunde teigiama, kad pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų ir įvykdytų sutarčių sąrašo pakako suteiktų paslaugų vertei nustatyti. Iš atsakovo apeliacinio skundo argumentų ir atsakovo atstovių paaiškinimų apeliacinės instancijos teisme apie tai, kad Konkurso komisija neįžvelgė būtinumo iš trečiojo asmens reikalauti išskirti duomenis apie vidutinę maitinimo paslaugų apyvartą, nes pakako šio kandidato pateikto įvykdytų sutarčių sąrašo, sprendžiama, kad atsakovas ignoravo savo paties parengtų viešojo pirkimo Konkurso pirkimo dokumentų reikalavimus, pripažindamas nepakankamus kandidato (trečiojo asmens) pateiktus pirkimo dokumentus tinkamais, tuo suteikdamas jam (trečiajam asmeniui) prieš kitą kandidatą nepagrįstą privilegiją. Atsakovo minimas trečiojo asmens pateiktas įvykdytų paslaugų sutarčių sąrašas (2 t., b. l. 120), nepateikus jame nurodytų sutarčių ir jų įvykdymą patvirtinančių įrodymų, neįvertinus šių sutarčių maitinimo paslaugų ir kitos trečiojo asmens vykdyto ūkinės-komercinės veiklos (darbų, paslaugų) apyvartos santykio, neįrodo Konkurso sąlygų 11.9 punkte nurodytos vidutinės metinės maitinimo paslaugų apyvartos. Duomenų apie vidutinę tokių paslaugų apyvartą nepateikta nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismuose. Atkreiptinas dėmesys, kad minėtame sutarčių sąraše nenurodyta nei jo sudarymo data, nei sutarčių įvykdymo vieta, nors to reikalavo Konkurso sąlygų 11.10 punktas. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad trečiasis asmuo neatitiko vieno iš kandidato ekonominę ir finansinę būklę įrodančių Konkurso sąlygų 11.9 punkte nustatytų reikalavimų (VPĮ 35 str.). Apeliantai šios aplinkybės nepaneigė. Atsakovo pateikta apeliacinės instancijos teismui pažyma (4 t., b. l. 149) patvirtina atsakovo atsiskaitymus su trečiuoju asmeniu už paslaugas, teikiamas 2004 m. rugpjūčio 25 d. panašaus pobūdžio sutarties pagrindu. Be to, šia pažyma nėra Konkurso dalyvio trečiojo asmens ginčo Konkursui pateikto pasiūlymo dokumentas, todėl negali būti priskirtas jam (trečiajam asmeniui) ir vertinamas kaip jo pasiūlymas. Iš minėtoje pažymoje nurodytų atsiskaitymo sumų negalima nuspręsti apie trečiojo asmens įvykdytos sutarties vidutinę metinę apyvartą ir jos santykį su perkamos paslaugos verte (Konkurso sąlygų 11.9 p.). Nepagrįstas apelianto trečiojo asmens teiginys, kad Viešųjų pirkimų tarnybą tokio pažeidimo nenustatė, todėl teismas neturėjo pagrindo šios aplinkybės vertinti kitaip. Iš byloje esančios Viešųjų pirkimų tarnybos išvados (3 t., b. l. 81) matyti, kad ši institucija tyrė ir pasisakė tik dėl atsakovo organizuoto supaprastinto viešojo Konkurso perkamo objekto pasiūlymų kainos. Dėl kitų ginčo Konkurso pažeidimų (pažeidimai yra ar jų nėra) tiriamoje dalyje nepasisakyta ir jokių išvadų dėl to nepadaryta. Todėl pirmosios instancijos teismas, spręsdamas šalių ginčą dėl kitų ginčo Konkurso pažeidimų, neturėjo pagrindo remtis Viešųjų pirkimų tarnybos išvada.

21Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą ir dėl Konkurso sąlygų 11.11 punkto pažeidimo. Minėtas punktas nustatė pareigą kandidatams pateikti taros maistui gabenti higieninių pažymėjimų ar atitinkamų užsienio šalies higieninių pažymėjimų arba lygiaverčių dokumentų tinkamai patvirtintas kopijas, įrodančias, kad tara (talpos, spec. konteineriai), skirta maistui gabenti privalo užtikrinti reikalingą temperatūros režimą, saugą nuo taršos. Nurodyta, kad naudojama tara privalo turėti maisto prekės higieninį pažymėjimą (ĮOK Nr. 501) arba lygiavertį dokumentą, patvirtinantį, kad tara atitinka Lietuvoje ar šalyje, kurioje tiekėjas registruotas, nustatytus nekenksmingumo ir kokybės reikalavimus. Byloje nustatyta, ir šalys pripažįsta, kad trečiasis asmuo UAB ,,Kretingos maistas“, pateikdamas pasiūlymą, nepateikė minėtame punkte nustatytų dokumentų. Pateikdamas pažymą, kurioje informavo perkančiąją organizaciją apie tai, kad maisto prekės higieninis pažymėjimas (ĮOK Nr. 501) negalioja, trečiasis asmuo jokio alternatyvaus taros atitiktį įrodančio dokumento nepateikė. Minėto ne maisto prekių higienos pažymėjimo (ĮOK Nr. 501) pateikimo tvarka ir forma buvo nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausiojo valstybinio gydytojo higienisto ir Lietuvos standartizacijos departamento prie valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos 1995 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 30/180 Dėl ne maisto prekių higieninio įvertino tvarkos, kuris (įsakymas) neteko galios nuo 2004 m. gegužės 9 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-317/V-37 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausiojo valstybinio gydytojo higienisto ir Lietuvos standartizacijos departamento prie valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos 1995 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 30/180 ,,Dėl ne maisto prekių higieninio įvertino tvarkos“ pripažinimo netekusiu galios. Taigi skelbdamas supaprastintą atvirą konkursą, tvirtindamas šio Konkurso sąlygas, atsakovas privalėjo žinoti, kad vienas reikalaujamų dokumentų – pažymėjimas ĮOK Nr. 501, neegzistuoja. Trečiasis asmuo šią faktinę aplinkybę žinojo ir apie tai informavo perkančiąją organizaciją, tačiau alternatyvaus ir lygiaverčio dokumento, numatyto tame pačiame Konkurso sąlygų 11.11 punkte, nepateikė. VPĮ 32 straipsnio 5 dalis nustato perkančios organizacijos pareigą, nepažeidžiant Viešųjų pirkimų principų, prašyti kandidato ar dalyvio patiektus netikslius ar neišsamius duomenis papildyti arba paaiškinti. Byloje nustatyta, kad trečiasis asmuo nepateikė Konkurso sąlygų 11.11 punkte reikalaujamo dokumento, todėl pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad perkančioji organizacija, prašydama trečiąjį asmenį pateikti su pasiūlymu nepateiktą reikiamą dokumentą (2 t., b. l. 23, 2 p.), pažeidė VPĮ 32 straipsnio 5 dalies nuostatą. Tikslinti, pildyti galima realiai pateiktus neišsamius duomenis. Trečiasis asmuo nebuvo pateikęs jokio reikalaujamo dokumento, todėl neįmanoma tikslinti ar aiškinti duomenų kurių nėra. Atsakovas, pažeisdamas VPĮ nuostatas ir suteikdamas trečiajam asmeniui galimybę pateikti naują dokumentą, taip sudarė jam (trečiajam asmeniui) palankesnes konkurencines sąlygas prieš kitą Konkurso dalyvį (ieškovą) ir tuo pažeidė lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principą. Kitą vertus, trečiojo asmens pateiktas papildomas dokumentas – Valstybinės visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2006 m. rugsėjo 23 d. Ne maisto prekės higieninis pažymėjimas Nr. 401-T (2 t., b. l,. 178) skirtas indams maistui gaminti, o ne tarai maisto produktams transportuoti. Apelianto (trečiojo asmens) atstovas tai pripažino. Iš to dalytina išvada, kad trečiasis asmuo, nepateikęs Konkurso sąlygų 11.11 punkte nurodyto dokumento, nepagrindė savo techninio pajėgumo, t. y. neatitiko vienos iš Konkurso sąlygų. Atsižvelgiant į perkamos paslaugos – nemokamo bendrojo lavinimo mokinių ir priešmokyklinės grupės maitinimo svarbą, siekiant užtikrinti ne tik maisto paruošimo, bet ir jo gabenimo į vaikų maitinimo vietas kokybę, tiekėjo techninis pajėgumas (šiuo atveju – gebėjimas gabenti maistą norminiuose aktuose nustatytus higieninius reikalavimus atitinkančioje taroje) yra viena iš esminių Konkurso sąlygų, kurias privalo atitikti Konkurso dalyvis (VPĮ 36 str. 1 d. ir 1 d. 4 p.,). Trečiasis asmuo šios sąlygos neatitiko.

22Byloje nustatyti ir kitokie trečiojo asmens pateikto pasiūlymo dokumentų neatitikimai, t. y., teikdamas pasiūlymą Konkursui dėl mokinių maitinimo, trečiasis asmuo reškia padėką atsakovui už suteiktą galimybę dalyvauti ligonių dietinio maitinimo konkurse (2 t., b. l. 103), 2009 m. liepos 16 d. Tiekėjo deklaraciją adresuoja Viešėjai įstaigai Joniškio ligoninei, teigiant, kad dalyvauja supaprastintame atvirame konkurse ligoninės pacientų maitinimo paslaugai teikti (2 t., b. l. 113), 2009 m. liepos 16 d. Tiekėjo sąžiningumo deklaracijoje atsakovui trečiasis asmuo vėl nurodo apie dalyvavimą konkurse pacientų maitinimo paslaugoms pirkti (2 t., b. l. 122). Trečiasis asmuo tai aiškina apsirikimu, o atsakovas – formaliu pažeidimu. Galima būtų sutikti su atsakovu, jei toks apsirikimas pasireikštų vieną kartą, tačiau šioje situacijoje pastebima netikslumų sistema. Apeliacinio teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovas, toleruodamas trečiojo asmens dokumentų netikslumus, ir, kaip jau minėta, suteikdamas jam (trečiajam asmeniui) galimybę pateikti su pasiūlymu nepateiktus, tačiau būtinus duomenis apie taros maistui gabenti tinkamumą, tuo pažeisdamas VPĮ reikalavimus, sudarė pagrindą išvadai apie trečiajam asmeniui taikytą nepagrįstą prioritetą, tuo pažeidžiant VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus lygiateisiškumo bei skaidrumo principus, kurių pažeidimas prilyginamas imperatyviųjų teisės normų pažeidimui. Tokią praktiką formuoja ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Sigma Telas“ v. AB „Rytų skirstomieji tinklai“, bylos Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje UAB „ERP“ v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, bylos Nr. 3K-3-583/2008 ir kt.).

23Į esminius apeliacinių skundų argumentus atsakyta, kiti nėra reikšmingi.

24Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino bylinėjimosi išlaidas reglamentuojančias teisės normas, teisingai nustatė bylinėjimosi išlaidų dydį, įvertinęs visas bylos faktines aplinkybes, bylos apimtį, sudėtingumą, bylos nagrinėjimo eigą, atsižvelgdamas į Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Teismas tokį sprendimą išsamiai motyvavo ir spręsti kitaip apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo.

25Ieškovas, nors prašė priteisti bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidas, tačiau nepateikė tokias išlaidas patvirtinančių įrodymų. Todėl prašymas negali būti patenkintas (CPK 177, 178 str.).

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Kauno apygardos teismo 2010 m. kovo 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB ,,Smulkus urmas“ prašė panaikinti atsakovo Kazlų Rūdos... 4. Ieškovas nurodė, kad atsakovas 2009 m. liepos 1 d. paskelbė supaprastintą... 5. Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad tiekėjai neprašė paaiškinti... 6. Trečiasis asmuo pritarė atsakovo pozicijai ir paaiškino, kad maitinimo... 7. Kauno apygardos teismas 2010 m. kovo 10 d. sprendimu ieškinį patenkino iš... 8. Byloje nustatyta, kad ieškovas Konkurso sąlygų paprašė faksu 2009 m.... 9. Apeliaciniu skundu atsakovas Kazlų Rūdos savivaldybės administracija prašo... 10. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
 1. Pagal... 11. Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo VšĮ ,,Kretingos maistas“ taip pat... 12. Ieškovas UAB ,,Smulkus urmas“ atsiliepimu į atsakovo Kazlų Rūdos... 13. Atsakovas Kazlų Rūdos savivaldybės administracija prašo trečiojo asmens... 14. Trečiasis asmuo VšĮ ,,Kretingos maistas“ taip pat prašo atsakovo Kazlų... 15. Apeliaciniai skundai netenkinami.... 16. Ginčo esmė – reikalavimas pripažinti supaprastinto Konkurso rezultatus –... 17. Atsakovo veiksmai ginčijami tuo pagrindu, kad Konkurso dalyvio trečiojo... 18. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas,... 19. Iš byloje esančio rašytinio įrodymo – Kazlų Rūdos savivaldybės... 20. Pagal Konkurso sąlygų tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų 11.9 punktą... 21. Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą ir dėl Konkurso... 22. Byloje nustatyti ir kitokie trečiojo asmens pateikto pasiūlymo dokumentų... 23. Į esminius apeliacinių skundų argumentus atsakyta, kiti nėra reikšmingi.... 24. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino bylinėjimosi... 25. Ieškovas, nors prašė priteisti bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. Kauno apygardos teismo 2010 m. kovo 10 d. sprendimą palikti nepakeistą....