Byla B2-1892-254/2014
Dėl nori būti pripažinti jo kreditoriais

1Kauno apygardos teismo teisėja Dalė Burdulienė, sekretoriaujant Violetai Grigaravičienei, dalyvaujant ieškovams J. P. P., R. L., L. R., R. N., R. T. B., J. R., I. S., J. S., atsakovės BAB „Ūkio bankas“ atstovui advokatui T. B. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų S. P., J. P. P., A. P., A. P., D. P., K. P., A. A. P., D. P., B. R., R. L., V. R., L. R., L. R., S. V. R., B. R., M. R., R. N., I. R., R. B., R. B., R. T. B., L. R., R. M., R. D., R. P., R. Ž., R. S., J. R., G. S., V. S., I. S., V. S., R. S., R. S., T. S., N. S., J. S., J. S., S. S. ir N. S. finansinius reikalavimus atsakovei akcinei bendrovei Ūkio bankui ir

Nustatė

2ieškovai pareiškė atsakovui AB Ūkio bankui finansinius reikalavimus užpildę standartinę formą, kurios 4 punkte nurodė, kokiu pagrindu jis reiškiamas ir koks jo dydis (suma skaičiais ir žodžiais), taip pat pridėjo reikalavimus pagrindžiančius dokumentus. Teismo posėdyje dalyvavę ieškovai palaikė savo finansinius reikalavimus ir paaiškino, kad yra investavę į banką savo pinigines lėšas, todėl nori būti pripažinti jo kreditoriais.

3Atsakovo administratorė ginčija ieškovų S. P. – 479 Lt, J. P. P. – 300 Lt, A. P. – 225 Lt, A. P. – 8 046 Lt, D. P. – 512 Lt, K. P. – 512 Lt, A. A. P. – 195 Lt, D. P. – 512 Lt, B. R. – 225 Lt, R. L. – 45 Lt, V. R. – 250 Lt, L. R. – 240 Lt, L. R. – 6 775 Lt, S. V. R. – 600 Lt, B. R. – 735 Lt, M. R. – 480 Lt, R. N. – 2 399 Lt, I. R. – 42 634 Lt, R. B. – 343,20 Lt, R. B. – 1 300 Lt, R. T. B. – 300 Lt, L. R. – 56 Lt, R. M. – 1 587,20 Lt, R. D. – 1 715,20 Lt, R. P. – 1 200 Lt, R. Ž. – 4 089 Lt, R. S. – 12 080 Lt, J. R. – 120 Lt, G. S. – 640 Lt, V. S. – 38 Lt, I. S. – 120 Lt, V. S. – 225 Lt, R. S. – 700 Lt, R. S. – 28 Lt, T. S. – 28 Lt, N. S. – 300 Lt, J. S. – 4 999 Lt, J. S. – 136 Lt, S. S. – 136 Lt ir N. S. – 5 873 Lt. finansinius reikalavimus atsakovei, kadangi jie siejami tik su turimų vertybinių popierių (akcijų) skaičiumi bei verte. Kadangi šis pagrindas nesukuria bankui prievolinių teisinių santykių, todėl savo turimas teises į banko turto dalį ieškovai gali realizuoti tik po to, kai bankrutuojantis bankas visiškai atsiskaitys su savo kreditoriais.

4Ieškovai S. P., M. R., R. M., R. D., V. S., R. S. prašė bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant, papildomų argumentų dėl finansinių reikalavimų pagrįstumo pareiškimuose nenurodė.

5Ieškovai J. R. ir R. T. B. teismo posėdžio metu pateikė atsisakymus nuo atsakovės administratorės ginčijamų reikalavimų dalies ir patvirtino, jog teismas jiems išaiškino procesines finansinių reikalavimų atsisakymo pasekmes.

6Ieškovų finansiniai reikalavimai tenkinami iš dalies.

7Kauno apygardos teismas 2013-05-02 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-745-254/2014 atsakovei AB Ūkio bankui iškėlė bankroto bylą, administratore paskyrė UAB „Valnetas“ (nutartis įsiteisėjo 2013-06-07). Šia nutartimi buvo nustatytas vieno mėnesio nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminas kreditorių finansiniams reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareikšti, kuris vėliau buvo pratęstas iki 2013-08-07. Ieškovai, nepraleidę šio termino, pateikė atsakovui savo finansinius reikalavimus, kuriuos siejo su įsigytų atsakovo vertybinių popierių (akcijų) skaičiumi ir jų verte.

8Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad jei kreditoriaus reikalavimo pagrįstumas dar nėra nustatytas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, bankroto byloje pareikštas kreditoriaus reikalavimas pagal savo teisinę prigimtį atitinka ieškinį, kuris, jei skolininkui nebūtų iškelta bankroto byla, būtų reiškiamas ir nagrinėjamas savarankiškoje civilinėje byloje. Tokio kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialųjį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB SEB bankas v. IĮ „Šakių agrocentras“, bylos Nr. 3K-3-160/2011; išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. K. v. BUAB ,,Auto 1“, bylos Nr. 3K-7-328/2012). Teismas sprendžia, kad ieškovų reikalavimas atsakovei toje dalyje, kurioje atsakovės administratorė ginčijo jų finansinius reikalavimus, yra nepagrįstas.

9Išnagrinėjus ieškovų finansinius reikalavimus bei jų priedus nustatyta, kad administratorės ginčijamus reikalavimus (ar jų dalį) ieškovai pareiškė tik AB Ūkio banko akcininko statusu ir PVA vertės pagrindu, todėl teisiniam rezultatui nėra reikšmingos aplinkybės dėl jų įsigijimo laiko, kokie duomenys patvirtina jų įsigijimą, akcijų kiekis ar jų vertė, nes akcininkai nėra pripažįstami bankrutuojančios bendrovės kreditoriais dėl toliau nurodomų argumentų ir motyvų.

10Pagal Bankų įstatymo (toliau BĮ) 83 straipsnį, bankų bankroto procedūras reglamentuoja šis Įstatymas, Finansų įstaigų įstatymas ir Įmonių bankroto įstatymas (toliau ĮBĮ), jeigu šis Įstatymas bei Finansų įstaigų įstatymas nenustato kitaip. Nei BĮ, nei Finansų įstaigų įstatyme kreditoriaus sąvoka nėra apibrėžta, t.y. nėra nustatytas subjektų, pripažintinų banko kreditoriais, ratas. Tai sudaro pagrindą remtis ĮBĮ nuostatomis. Pagal ĮBĮ 3 straipsnio 1 dalį įmonės kreditoriaus statusą įgyja fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie turi teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles. Vadinasi, teisę pareikšti reikalavimus bankroto byloje turi tik tie asmenys, kuriuos su įmone sieja prievoliniai (sutartiniai, deliktiniai ar atsiradę kitais pagrindais) teisiniai santykiai.

11Ieškovai yra banko akcininkai, įsigiję jo akcijų (ABĮ 3 straipsnis). Akcijos – tai nuosavybės vertybiniai popieriai, patvirtinantys jų savininko (akcininko) teisę dalyvauti valdant bendrovę, jeigu įstatymai nenustato ko kita, teisę gauti dividendą, teisę į dalį bendrovės turto, likusio po jos likvidavimo, ir kitas įstatymų nustatytas teises (ABĮ 15, 16, 40 straipsniai). Banko bankroto atveju ieškovų, kaip banko akcininkų, turtinio intereso patenkinimas yra reglamentuotas ĮBĮ 31 straipsnio 6 dalies nuostatomis, kuomet likviduojant bankrutavusią įmonę, administratorius turi pareigą grąžinti jo akcininkams (savininkams) turtą, likusį atsiskaičius su kreditoriais, kuris padalijamas akcininkams proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei, tačiau jie nėra pripažįstami kreditoriais ir teismas neturi teisinio pagrindo patvirtinti jų finansinius reikalavimus, siejamus su įsigytų atsakovės vertybinių popierių (akcijų) skaičiumi ir jų verte (BĮ 87 str., ĮBĮ 26 str., Lietuvos apeliacinio teismo 2014-02-25 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-499/2014).

12Remiantis ABĮ 60 straipsnio 2 dalimi visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu paskirti dividendai yra bendrovės įsipareigojimas akcininkams. Akcininkai turi teisę dividendą išreikalauti iš bendrovės kaip jos kreditorius. Taigi bendrovei neišmokėjus dividendų per 1 mėnesį nuo tokio sprendimo priėmimo tarp bendrovės ir akcininko atsiranda prievolinei teisiniai santykiai, kuriuose bendrovė yra skolininkas, o akcininkas – kreditorius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-582/2013). Nagrinėjamu atveju ieškovai S. P., B. R., R. L., B. R., N. S. pareiškė atsakovei finansinį reikalavimą, grindžiamą ne tik turimų atsakovės akcijų skaičiaus ir vertės pagrindu, bet ir dėl jiems priskirtų dividendų. Jų reikalavimai dividendų dalyje yra patvirtinti Kauno apygardos teismo 2013-10-17 nutartimi, todėl šie asmenys yra atsakovės kreditoriai.

13Nagrinėjant šią bylą nustatyta, kad S. V. R. pareiškė finansinį reikalavimą prašydamas įtraukti jį į kreditorių sąrašą ir prie prašymo pridėjo išrašą iš vertybinių popierių sąskaitos, taigi jis konkrečiai nenurodė reikalavimo sumos ir spręsti, kad reikalavimas reiškiamas tik akcijų vertės pagrindu negalima, kuomet jam pagal banko duomenis yra priskirta 30,00 Lt dividendų. Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 12 straipsnį, dividendai yra laikomi pajamomis iš paskirstytojo pelno bei nutarties iškelti atsakovei bankroto bylą priėmimo dienai buvo apmokestinami 20% GPM (ĮBĮ 10 str. 4 d. 5 p., GPMĮ 6 str. 2 d. (2012 06 29 įstatymo Nr. XI-2166 (nuo 2012 07 14) red. galiojusi iki 2013-07-13). Pagal GPMĮ 22 straipsnį, GPM išskaityti ir sumokėti biudžetui turi atsakovė, todėl iš ieškovui priskirtų 30,00 Lt dividendų atėmus 6,00 Lt GPM, jo 24 Lt finansinio reikalavimo dalis yra visiškai pagrįsta ir patvirtinama, o kitoje dalyje ieškovo finansinis reikalavimas atmetamas.

14Taip pat nustatyta, kad ieškovas R. N. pareiškė ne tik 2399 Lt finansinį reikalavimą, siejamą su turimomis atsakovės akcijomis, bet ir 76,80 Lt reikalavimą, kuris akivaizdu, kad kilęs iš jam priskirtų 96 Lt dividendų, iš jų atėmus 19,20 Lt GPM, todėl 76,80 Lt dalyje jo reikalavimas pagrįstas ir tvirtinamas, o likusioje atmetamas.

15Pagal atsakovės pateiktas pažymas iš apskaitos duomenų kitiems ieškovams dividendai arba nebuvo priskaičiuoti, arba jie finansinio reikalavimo dėl jų nepareiškė, todėl teismas šioje byloje jų reikalavimus nagrinėjo tik atsakovei pareikštų reikalavimų pagrindu ir apimtyje.

16Teismas nustatė, kad S. S., mirusios 1999-05-07, vardu 136 Lt finansinį reikalavimą pareiškė J. S., tačiau kartu su juo nepateikė paveldėjimo teisės liudijimo, todėl klausimas dėl šio finansinio reikalavimo išskiriamas iš bylos ir bus nagrinėjamas atsakovės BAB Ūkio bankas bankroto byloje gavus duomenis apie jos palikimo priėmimą ir paveldėjimo liudijimų išdavimą.

17Ieškovams R. B. ir R. B. apie jų finansinių reikalavimų nagrinėjimo laiką ir vietą nebuvo tinkamai pranešta, nes teismo šaukimai joms nebuvo įteikti. Teismas konstatuoja, kad nesant galimybės šiems asmeniui teismo šaukimų įteikti jų finansiniuose reikalavimuose nurodytais adresais, jų reikalavimai išskiriami iš šios bylos bei nagrinėtini atsakovės AB Ūkio banko bankroto byloje Nr. B2-745-254/2014, o apie teismo posėdį šioms ieškovėms pranešant įstatymo nustatytais būdais (CPK 3 str. 6 d., 136 str. 3 d., 130 str., 133 str.).

18Ieškovai J. R. ir R. T. B. pateikė pareiškimą dėl finansinio reikalavimo atsisakymo. Atsisakymas nuo reikalavimo neprieštarauja įstatymui, nepažeidžia kitų asmenų teisių ir interesų, ieškovams žinomos finansinio reikalavimo atsisakymo pasekmės, todėl teismas, vadovaudamasis CPK 140 straipsnio 1 dalimi ir 293 straipsnio 1 dalies 4 punktu, priima finansinių reikalavimų atsisakymą ir bylą šių asmenų dalyje nutraukia.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais,

Nutarė

20atsisakyti patvirtinti atsakovės AB Ūkio banko administratorės ginčijamus ieškovų S. P. – 479 Lt, J. P. P. – 300 Lt, A. P. – 225 Lt, A. P. – 8 046 Lt, D. P. – 512 Lt, K. P. – 512 Lt, A. A. P. – 195 Lt, D. P. – 512 Lt, B. R. – 225 Lt, R. L. – 45 Lt, V. R. – 250 Lt, L. R. – 240 Lt, L. R. – 6 775 Lt, B. R. – 735 Lt, M. R. – 480 Lt, I. R. – 42 634 Lt, R. T. B. – 300 Lt, L. R. – 56 Lt, R. M. – 1 587,20 Lt, R. D. – 1 715,20 Lt, R. P. – 1 200 Lt, R. Ž. – 4 089 Lt, R. S. – 12 080 Lt, J. R. – 120 Lt, G. S. – 640 Lt, V. S. – 38 Lt, I. S. – 120 Lt, V. S. – 225 Lt, R. S. – 700 Lt, R. S. – 28 Lt, T. S. – 28 Lt, N. S. – 300 Lt, J. S. – 4 999 Lt, J. S. – 136 Lt ir N. S. – 5 873 Lt finansinius reikalavimus atsakovei AB Ūkio bankui.

21Patvirtinti ieškovų S. V. R. 24,00 Lt ir R. N. 76,80 Lt finansinį reikalavimą atsakovei BAB Ūkio bankui, kitoje dalyje jų reikalavimus atmesti.

22Priimti ieškovų J. R. atsisakymą nuo 120 Lt ir R. T. B. 300 Lt finansinių reikalavimų atsakovei BAB Ūkio bakui ir civilinės bylos Nr. B2-1892-254/2014 dalį dėl šių finansinių reikalavimų nutraukti.

23Išskirti iš civilinės bylos ieškovų R. B., R. B. ir S. S. finansinius reikalavimus ir juos nagrinėti bendra tvarka civilinėje byloje Nr. B2-745-254/2014 atsakovės AB Ūkio bankas bankroto byloje.

24Nutartis, tik dalyje dėl atsisakymo patvirtinti finansinius reikalavimus, per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Dalė Burdulienė, sekretoriaujant Violetai... 2. ieškovai pareiškė atsakovui AB Ūkio bankui finansinius reikalavimus... 3. Atsakovo administratorė ginčija ieškovų S. P. – 479 Lt, J. P. P. – 300... 4. Ieškovai S. P., M. R., R. M., R. D., V. S., R. S. prašė bylą nagrinėti... 5. Ieškovai J. R. ir R. T. B. teismo posėdžio metu pateikė atsisakymus nuo... 6. Ieškovų finansiniai reikalavimai tenkinami iš dalies. ... 7. Kauno apygardos teismas 2013-05-02 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 8. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad jei kreditoriaus reikalavimo... 9. Išnagrinėjus ieškovų finansinius reikalavimus bei jų priedus nustatyta,... 10. Pagal Bankų įstatymo (toliau BĮ) 83 straipsnį, bankų bankroto procedūras... 11. Ieškovai yra banko akcininkai, įsigiję jo akcijų (ABĮ 3 straipsnis).... 12. Remiantis ABĮ 60 straipsnio 2 dalimi visuotinio akcininkų susirinkimo... 13. Nagrinėjant šią bylą nustatyta, kad S. V. R. pareiškė finansinį... 14. Taip pat nustatyta, kad ieškovas R. N. pareiškė ne tik 2399 Lt finansinį... 15. Pagal atsakovės pateiktas pažymas iš apskaitos duomenų kitiems ieškovams... 16. Teismas nustatė, kad S. S., mirusios 1999-05-07, vardu 136 Lt finansinį... 17. Ieškovams R. B. ir R. B. apie jų finansinių reikalavimų nagrinėjimo laiką... 18. Ieškovai J. R. ir R. T. B. pateikė pareiškimą dėl finansinio reikalavimo... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291... 20. atsisakyti patvirtinti atsakovės AB Ūkio banko administratorės ginčijamus... 21. Patvirtinti ieškovų S. V. R. 24,00 Lt ir R. N. 76,80 Lt finansinį... 22. Priimti ieškovų J. R. atsisakymą nuo 120 Lt ir R. T. B. 300 Lt finansinių... 23. Išskirti iš civilinės bylos ieškovų R. B., R. B. ir S. S. finansinius... 24. Nutartis, tik dalyje dėl atsisakymo patvirtinti finansinius reikalavimus, per...