Byla 2-3303-723/2011
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant D.Dubakienei, dalyvaujant ieškovo atstovei G. Č., atsakovei R. R., teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „General Financing“ ieškinį atsakovei R. R. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2010-12-22 su atsakove sudarė vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandorį Nr. 1. Pagal šią sutartį ieškovas iš viso suteikė atsakovei 2170,77 Lt vartojimo kreditą terminui iki 2011-12-22. Atsakovė įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas (Sutarties 3.1.1 p.), tačiau prisiimtų įsipareigojimų nesilaikė. Atsakovei nevykdant sutarties sąlygų – nemokant mokėtinų įmokų daugiau kaip 60 dienų, bendrovė, vadovaudamasi sutarties 6.4 p., turi teisę reikalauti, kad atsakovė sumokėtų visas pagal sutartį mokėtinas įmokas, delspinigius bei išlaidas, susijusias su reikalavimo vykdyti prievolę pareiškimu bei skolos administravimu. 2011-08-23 atsakovės skola ieškovui sudaro 2280,52 Lt mokėtinų įmokų, 553,23 Lt delspinigių (delspinigių sumą sudaro 691,54 Lt, tačiau ieškovas gera valia sumažino delspinigius 20 procentų), iš viso 2833,75 Lt. Be to, nuo ieškovo kreipimosi į teismą dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos atsakovė privalo mokėti 5 procentų metines palūkanas. Prašo priteisti iš atsakovės 2280,52 Lt skolos, 553,23 Lt delspinigių, iš viso 2833,75 Lt, bei 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovo atstovė posėdžio metu palaikė ieškinį, prašė jį tenkinti. Papildomai nurodė, kad atsakovė sumokėjo vieną įmoką, ieškovas kreipėsi į teismą po šešių mėnesių, nes norėjo iš atsakovės išsireikalauti skolą, kreipėsi į skolų išieškojimo įmonę.Byloje įrodymų nėra.Jei būtų kreipiasi po 60 dienų skola būtų mažesnė.

4Atsakovė su ieškiniu sutiko, nurodė, kad nebuvo gavusi jokių pranešimų dėl skolos.Telefono nėra,kuris nurodytas sutartyje. Dabar nedirba, pusę metų neturi pajamų, gali mokėti po 200 Lt per mėnesį, prašo skolą išdėstyti metams.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str.). Byloje nustatyta, kad 2010-12-22 šalys sudarė Vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) Finansavimo sandorį Nr. 1 (b.l. 4-6), kuriuo ieškovas finansavo Vartojimo kredito sutartį, o atsakovė įsipareigojo kiekvieno mėnesio 22 dieną mokėti 207,32 Lt dydžio įmokas. Ieškovas sandorius įvykdė tinkamai, tačiau atsakovė įsipareigojimų nesilaikė, įmokų nemokėjo (b.l. 7), todėl yra pagrindas ieškinį tenkinti, priteisti iš atsakovės 2280,52 Lt mokėtinų įmokų (LR CK 6.4 str., 6.37 str., 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.260-6.261 str., 6.881 str., 6.886 str.).

7Teismas, spręsdamas klausimą dėl konkrečia sutartimi nustatytų delspinigių dydžio, teismas turi teisę vertinti atitinkamą susitarimą ir pasisakyti, ar toks susitarimas nepažeidė šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijams. Tokią išvadą patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007, 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Pažymėtina, kad, nors sutarčių laisvės bei dispozityvumo principai yra labai svarbūs civiliniuose teisiniuose santykiuose, tačiau šalių sudaromos sutartys negali pažeisti šalių interesų pusiausvyros, prieštarauti sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams ar viešajai tvarkai. Kaip yra išaiškinęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, neprotingai didelės netesybos gali būti vertinamos kaip viešosios tvarkos pažeidimas, jei jos reikštų lupikavimo įteisinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-179/2006, 2008 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2008). Ar konkrečiu atveju šalių susitarimas nepažeidžia viešosios tvarkos teismas tikrina ex officio.

8LR Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje teismui suteikta teisė sumažinti priteistinų delspinigių sumas. Įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra konkretizuotos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis), todėl kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas. Kartu kasacinis teismas pažymėjo, kad teismas gali sumažinti per dideles netesybas, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad 0,2 proc. delspinigiai, t. y. 73 proc. per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-721/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1125/2003; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1085/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003 ir kt.).Šioje byloje delspinigiai dar 2,5 karto didesni, t.y. 180 proc. per metus. Kasacinis teismas taip pat nurodė, kad CK 6.71-6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, skirtingai nei 1964 m. CK, baudinių netesybų nenustatyta, netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius, todėl jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Teismas prašomus priteisti delspinigius pripažino aiškiai per didelėmis netesybomis,kas prieštarauja formuojamai pratikai, todėl sumažino priteistiną delspinigių sumą.Kasacinis teismas taip pat nesutiko su apeliacinės instancijos teismo motyvu, kad netesybos gali būti pripažintos aiškiai per didelėmis ir neprotingomis tik tada, jeigu jų suma kelis kartus viršija pagrindinės prievolės sumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. birželio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio Jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-316/2005).Taip pat kasacinis teismas sumažino delspinigius civilinėje byloje, kurioje šalys 2002 m. kovo 1 d. sudarytoje sutartyje buvo susitarusios dėl 0,2 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, t. y. 73 proc. metinių palūkanų. Kasacinis teismas sumažino delspinigius iki 7,3 proc. metinių palūkanų, t. y. 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB „Lemora“ v. UAB „Pergamas“, bylos Nr. 3K-3-394/2005). Analogiškas išvadas kasacinis teismas padarė ir kitoje kasacine tvarka nagrinėtoje civilinėje byloje, tais pačiais motyvais panaikinęs žemesniųjų instancijų teismų procesinius sprendimus, kuriais buvo atsisakyta mažinti sutartyje nustatytus delspinigius(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-400/2005).

9Toks šiuo metu neproporcingas pagrindinės piniginės prievolės ir prašomų priteisti delspinigių santykis duoda pagrindą konstatuoti, kad ieškovo prašoma priteisti delspinigių suma yra aiškiai per didelė, nepagrįstai lemianti esminę prievolės šalių nelygybę. Jei sutartimi sulygtos netesybos viršija kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, teismas, vertindamas sutartimi sulygtų netesybų dydį, turi teisę mažinti prašomas priteisti netesybas, taikydamas ne CK 6.73 straipsnio 1 dalį, bet 6.73 straipsnio 2 dalį, jei nustatomi šios normos taikymo pagrindai. Tokiu būdu teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros.

10Teismas mato, kad ieškovo elgesys – laukti pusę metų po to,kai galėjo kreiptis prieš tai po 60 dienų,bet vis tiek nesikreipti į teismą su ieškiniu dėl skolininko prievolės įvykdymo,paskaičiuoti kuo didesnį nesumokėtų delspinigių dydį (b.l. 7) nėra sąžiningas ir teisingas (CK 1.5 str.) nepriklausomai,ar skolininkas sąžiningas atsakovo atžvilgiu. Teismas šiuo atveju neturi pagrindo manyti,kad ieškovas išaiškino skolininkui prieš pasirašant sutartį apie sutarties delspinigius ir jų skaičiavimo galimybes tuo aspektu,dėl ko kyla tokio pobūdžio ir dydžio reikalavimas byloje.Teismas turi pagrindą manyti,kad ieškovas turi pareigą paaiškinti standartines sutarties sąlygas ir jas pagrįsti,kaip sąžiningas ir teisingas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Galinta ir partneriai“ v. UAB DK „PZU Lietuva; byla Nr. 3K-3-80/2008.).

11Todėl, atsižvelgdamas į konkrečią situaciją ir remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros(atsakovas yra vartotojas -„silpnoji šalis“ tokio pobūdžio ginče),bei atsižvelgdamas į galimus ieškovo nuostolius dėl nesumokėtų pinigų panaudojimo negalimumo, teismas mato, kad patys delspinigiai aiškiai per dideli, jeigu skaičiuoti kiekvieną pradelstą dieną(0,5 procento per dieną-15 proc. per mėnesį,182,5 proc. per 365 dienas ir t.t.),kaip tai padarė ieškovas, ir prašoma priteisti suskaičiuota delspinigių suma aiškiai per didelė. Teismas konstatuoja esant protinga ir teisinga sumažinti delspinigius, priteisti delspinigius kaip sutartyje numatytų metinių palūkanų normą – 25,001 proc.už pusę metų nuo priteistos sumos – viso (2280,52 x 12,5005 proc.) 285,08 litų. Iš viso iš atsakovo ieškovui priteistina 2565,60 Lt įsiskolinimo.

12CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovės priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2011-10-06) iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

13Iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 85 Lt žyminio mokesčio ieškovui (LR CPK 88,93 str. 1 d.).

14Teismas, vadovaudamasis LR CPK 284 str. numatyta galimybe, atsakovės prašymu, atsižvelgdamas į atsakovės turinę padėtį, išdėsto sprendimo įvykdymą 12 mėnesių.

15Teismas, vadovaudamasis LR CPK 88,93,185, 259, 263-270 str.,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovės R. R. (a.k. ( - )) ieškovui UAB „General Financing“ (į.k. 300515252) 2565,60 Lt (du tūkstančius penkis šimtus šešiasdešimt penkis litus 60 ct) skolos, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2011-10-06 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 85 Lt (aštuoniasdešimt penkis litus) bylinėjimosi išlaidų.

18Kitoje dalyje ieškinį netenkinti.

19Išdėstyti sprendimo vykdymą 12 (dvylikai) mėnesių, priteisiant atsakovei mokėti dalimis, t.y. po 220,90 Lt (du šimtus dvidešimt litų 90 ct) ieškovui kas mėnesį 12 mėnesių nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

20Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai