Byla 2-610-236/2016
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,ER GROUP“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. gruodžio 14 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-2651-273/2015 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,ER GROUP“ ieškinį atsakovams individualiai įmonei ,,PRODUCE ENTERTAIMENT“, uždarajai akcinei bendrovei ,,Properša“, M. T., trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė ,,Bilietų pasaulis“, dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė UAB „ER GROUP“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama:

51. Pripažinti negaliojančiais atsakovų ir trečiojo asmens sudarytus sandorius dėl renginio ,,80's LEGENDOS CC CATCH | BAD BOYS BLUE | SILENT CIRCLE“ organizatoriaus teisių ir pareigų perleidimo dalyje, kurioje teisė gauti pajamas sumoje 44 517,03 Eur iš renginio 80's LEGENDOS CC CATCH | BAD BOYS BLUE | SILENT CIRCLE“ buvo perleista iš atsakovės IĮ „PRODUCE ENTERTAIMENT“ atsakovei UAB „Properša“;

62. Taikyti restituciją iš atsakovės UAB „Properša“ ir atsakovo M. T. priteisiant atsakovei IĮ „PRODUCE ENTERTAIMENT“ 44 517,03 Eur sumą;

73. Iš atsakovų priteisti žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2015 m. gruodžio 14 d. nutartimi ieškovės UAB „ER GROUP“ ieškinį laikė nepaduotu ir grąžino jį ieškovei.

10Teismas nurodė, kad Kauno apygardos teismo 2015 m. lapkričio 25 d. nutartimi ieškovei buvo nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti – tinkamai suformuluoti ieškinio reikalavimus (dalyką). Teismas nustatė, kad ieškinio reikalavimai dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo 44 517,03 Eur sumoje yra suformuluoti neaiškiai ir abstrakčiai, paremti vien areštuoto turto vertės nustatytu faktu kitoje civilinėje byloje, nenurodant jokio priežastinio ryšio tarp šio fakto reikalaujamos priteisti sumos, tarp ieškinio reikalavimų yra prieštaravimų: prašoma pripažinti sandorius negaliojančiais, kurių pagrindu teisę gauti pajamas atsakovė IĮ „PRODUCE ENTERTAIMENT“ perleido atsakovei UAB „Properša“, tačiau restituciją prašoma taikyti ne tik šių atsakovių atžvilgiu, bet ir atsakovo M. T. atžvilgiu, tačiau ieškinyje nėra ginčijami sandoriai dėl atsakovės IĮ ,,PRODUCE ENTERTAIMENT“ teisės gauti pajamas perleidimo M. T.. Teismo teigimu, nors ieškovė, vykdydama teismo nutartį, pateikė rašytinius paaiškinimus, tačiau juose iš esmės yra pakartotos ieškinyje nurodytos aplinkybės. Dėl nustatytų aplinkybių, teismas konstatavo, kad ieškovė per nustatytą terminą ieškinio trūkumų nepašalino, todėl ieškinio pareiškimą laikė nepaduotu ir kartu su priedais grąžino ieškovei (CPK 115 str. 3 d.).

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Ieškovė UAB ,,ER GROUP“ atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. gruodžio 14 d. nutartį, ieškinį priimti ir bylą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131. Teismas nepagrįstai nepriėmė ieškovės rašytinių paaiškinimų, kaip procesinio dokumento, šalinančio ieškinio trūkumus. CPK procesinių dokumentų trūkumų šalinimo tvarkos ir formos aiškiai nenustato, taip pat nereglamentuoja tų atvejų, kai pradinėje proceso stadijoje ieškovas siekia ne pateikti papildomas faktines aplinkybes, ne suformuluoti naujus reikalavimus atsakovams, o pateikti papildomą argumentaciją, paaiškinančią, kodėl ieškovas negali ir neturi tikslinti ieškinio šioje proceso stadijoje.

142. Pagal teismų praktiką ieškinio trūkumų šalinimo institutas tiek dėl ieškinio pagrindo, tiek dėl ieškinio dalyko gali būti taikomas tik tada, kai iš ieškinio neaišku, kokių faktinių aplinkybių pagrindu kreipiamasi į teismą ir kokio materialinio teisinio rezultato reikalaujama iš atsakovo pareiškus ieškinį teisme arba kokios teisminės gynybos prašoma teismo. Jeigu ieškinio dalykas ir pagrindas yra aiškūs, nors ir nesuformuluoti tiksliai, ieškinio trūkumų šalinimo institutas negali būti taikomas, nes tokiu atveju būtų nepagrįstai suvaržoma asmens teisė kreiptis į teismą ir pažeidžiamas teisminės gynybos prieinamumo principas. Pateikto ieškinio ribos yra aiškios: ieškovas prašo pripažinti negaliojančiais atsakovų sudarytus sandorius, kurie susiję su renginio organizatoriaus teisių perleidimu, bei nurodo reikalautinos sumos restitucijos būdu ribas, neviršijančias ieškovo reikalavimo atsakovei IĮ „PRODUCE ENTERTAIMENT“. Teismas neįvertino ieškovės pateiktų faktinių aplinkybių bei fakto, kad ieškovė remiasi netiesioginiais įrodymais, neturi ginčijamų sandorių, juos prašo išreikalauti iš atsakovų ir trečiojo asmens, todėl galutinis ieškovės reikalavimų suformulavimas bus galimas tik gavus prašomus įrodymus.

153. Actio Pauliana ieškiniuose kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti. Dėl to restitucijos suma neturėtų viršyti atsakovės IĮ „PRODUCE ENTERTAIMENT“ skolos ieškovei. Atsakovės IĮ „PRODUCE ENTERTAIMENT“ skola ieškovei yra 85 000 Eur. Patenkinus ieškovės ieškinį kitoje Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-2051-343/2015, prie skolos sumos būtų pridėtos procesinės palūkanos ir bylinėjimosi išlaidos. Todėl ieškinio suma šioje byloje, t. y. 44 517,03 Eur neviršija atsakovės IĮ „PRODUCE ENTERTAIMENT“ skolos ieškovei. Ieškinio sumos parinkimas yra ieškovo prerogatyva ir tik tada, kai suma aiškiai neatitinka reikalaujamo turto vertės, ieškinio sumą nustato teismas. Šiuo atveju ieškinyje nurodyta suma nėra aiškiai nepagrįsta, nes neviršija ieškovės reikalavimo atsakovei IĮ „PRODUCE ENTERTAIMENT“ dydžio. Šioje proceso stadijoje nesant objektyvių galimybių pasinaudoti kokiais nors kitais kriterijais ieškinio sumos nustatymui, ieškovė turi teisę pasirinkti bet kokį jos interesus atitinkantį reikalavimo dydį minėtose ribose. Šioje proceso stadijoje ieškovė neturi pareigos įrodyti savo reikalavimo, taip pat galutinai jo suformuluoti. Tik gavusi prašomus išreikalauti dokumentus, ieškovė turės galimybę spręsti dėl reikalavimo dydžio, nes tik tada paaiškės ginčijamų sandorių suma, perleisto turto ar lėšų apimtis, taip pat sandoriais padaryto ieškovės teisių pažeidimo apimtis.

164. Atsakovas M. T. yra atsakovės IĮ „PRODUCE ENTERTAIMENT“ savininkas ir vadovas. Individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovę IĮ „PRODUCE ENTERTAIMENT“ ir M. T. su ginčo dalyku sieja materialusis teisinis ryšys, atsakovui M. T. teismo priimtas sprendimas sukeltų teisinius padarinius, dėl to M. T. pripažintinas atsakovu byloje.

175. Reikalaujant ieškinyje pateikti informaciją, kurios ieškovė objektyviai negali pateikti šioje proceso stadijoje, iš esmės pažeidžiama ieškovės teisė į teisminę gynybą, kadangi ieškovė nebetenka galimybės kreiptis į teismą su ieškiniu ir tokiu būdu ginti savo pažeistas teises.

18Atsakovai IĮ ,,PRODUCE ENTERTAIMENT“, UAB ,,Properša“ ir M. T. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Kauno apygardos teismo 2015 m. gruodžio 14 d. nutartį palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad teismas nustatė labai konkrečius paduoto ieškinio trūkumus, pasireiškiančius netinkamu faktinio pagrindo nurodymu ir reikalavimų prieštaringumu. Tačiau rašytiniuose paaiškinimuose ieškovė atkartojo ieškinyje nurodytas aplinkybes. Taigi savo procesines teise ieškovė realizavo netinkama procesine forma, todėl teismas pagrįstai ieškinį laikė nepaduotu ir grąžino jį ieškovei.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

21Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria ieškovės UAB „ER GROUP“ ieškinys laikytas nepaduotu ir grąžintas ieškovei, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).

22Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje nustatytas konstitucinis teisminės gynybos prieinamumo principas, tačiau šios asmens teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo procesinė tvarka ir sąlygos konkretizuojamos ir detalizuojamos civiliniuose, baudžiamuosiuose ir administraciniuose (tiek procesiniuose, tiek tam tikru aspektu ir materialiniuose) įstatymuose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2002 m. vasario 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-518/2002; 2011 m. gruodžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-404/2011).

23Pagal Civilinio proceso teisės normas teisė kreiptis į teismą įgyvendinama pateikiant teismui ieškinį, tačiau toks asmens kreipimasis turi atitikti įstatyme nustatytą tvarką (CPK 5 str. 1 d.). Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad civilinio proceso įstatymo nuostatose nustatyta ieškiniui daug formalių reikalavimų, tačiau iš esmės ieškinį sudaro du reikalavimai – ieškinio dalykas ir pagrindas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2010). Pagal CPK 135 straipsnio 1 dalies 2 punktą ieškovas ieškinyje privalo nurodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą (faktinį ieškinio pagrindą), bei savo reikalavimą (ieškinio dalyką) (CPK 135 str. 1 d. 4 p.). Tinkamas ieškinio dalyko ir pagrindo suformulavimas leidžia apibrėžti bylos nagrinėjimo teisme ribas, sudaro sąlygas priešingai ginčo šaliai parengti atsikirtimo argumentus, užtikrinti šalių procesinio lygiateisiškumo principo įgyvendinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-380/2008; 2008 m. spalio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2008). Nesant bent vieno iš šių elementų, negalimas teisminis nagrinėjimas, todėl ieškinį pareiškiantis asmuo privalo tinkamai surašyti ieškinio pareiškimą, aiškiai suformuluoti ieškinio dalyką ir pagrindą, kad teismas, vadovaudamasis koncentracijos ir ekonomiškumo principais, galėtų greičiau atkurti teisinę taiką tarp šalių (CPK 2 str.). Tačiau įstatyme ieškovui keliamas reikalavimas kreipiantis į teismą suformuluoti ieškinio dalyką ir pagrindą negali būti aiškinamas plečiamai taip, jog iš ieškovo jau kreipimosi į teismą momentu būtų pareikalauta įrodyti pareikšto reikalavimo pagrįstumą. Ieškinio pareiškime ieškovas turi nurodyti, bet ne įrodyti ieškinio pagrindą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų 2008 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-380/2008).

24Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, nusprendęs laikyti ieškovės UAB „ER GROUP“ ieškinį nepaduotu ir grąžinti procesinį dokumentą ieškovei, nurodė, kad ieškovė nepašalino Kauno apygardos teismo 2015 m. lapkričio 25 d. nutartyje nustatytų ieškinio trūkumų – tinkamai suformuluoti ieškinio reikalavimus (dalyką), nes ieškinio reikalavimai dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo 44 517,03 Eur sumoje yra suformuluoti neaiškiai ir abstrakčiai, taip pat tarp ieškinio reikalavimų yra prieštaravimų. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis.

25Įvertinus byloje esantį ieškovės pateiktą ieškinį bei jo paaiškinimus, konstatuoti, kad ieškinio dalykas (materialinis reikalavimas) yra visiškai neaiškus, dėl ko net negali būti pradėta civilinė byla, nėra pagrindo. Pagal byloje pateiktus ieškovės procesinius dokumentus galima gana tiksliai apibrėžti bylos nagrinėjimo ribas – sandorių negaliojimą actio Pauliana pagrindu ir restitucijos taikymą. Nors ieškinyje taikant restituciją nurodyta prašoma priteisti iš atsakovės UAB „Properša“ ir atsakovo M. T. atsakovei IĮ „PRODUCE ENTERTAIMENT“ 44 517,03 Eur suma, tačiau ieškovė pabrėžia, kad ši suma bus tikslinama išreikalavus iš atsakovų ir trečiojo amens sandorius, kurių pagrindu atsakovui UAB „Properša“ buvo perleistos teisės gauti pajamas iš renginio ,,80's LEGENDOS CC CATCH | BAD BOYS BLUE | SILENT CIRCLE“, nes tik tada paaiškės ginčijamų sandorių suma, perleisto turto ar lėšų apimtis, bei sandoriais padaryto ieškovės teisių pažeidimo apimtis. Nagrinėjamoje byloje ieškovė pateikė, jos nuomone, reikalingus įrodymus, nurodė, kurių ji dėl objektyvių priežasčių negali gauti, tačiau jie reikalingi ieškinio reikalavimų pagrindimui, ir kuriuos teismas turėtų išreikalauti. Todėl nors šioje proceso stadijoje ieškinio suma ir jos pagrindimas nesuformuluoti tiksliai, nėra pagrindo sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad dėl to bylos negalima nagrinėti iš esmės. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad parengiamojo teismo posėdžio metu teismas galutinai išsiaiškina šalių nuomonę ginčijamais klausimais, aplinkybes ir įrodymus, kuriais jų nuomonė grindžiama, t. y. parengiamajame teismo posėdyje galutinai suformuluojamas ieškinio dalykas ir pagrindas bei atsakovo gynybinė pozicija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-380/2008). Taigi tam tikri ieškinio aplinkybių neaiškumai ar netikslumai gali būti pašalinti pasirengimo bylos nagrinėjimui iš esmės stadijoje, o tokio ieškinio pagrįstumas, t. y. faktinio ieškinio pagrindo atitikimas ieškinyje suformuluotam jo dalykui, gali būti įvertintas tik bylą išnagrinėjus iš esmės, todėl, apeliacinės instancijos teismo nuomone, nebuvo teisinio ir faktinio pagrindo konstatuoti ieškinio dalyko neaiškumą, trukdantį pradėti civilinį procesą, ir tuo pagrindu grąžinti ieškovei jos pateiktą ieškinį.

26Ieškovė, tiek pateikdama ieškinį, tiek pateikdama paaiškinimus, nurodė atsakovais asmenis, kurie, jos vertinimu, yra atsakingi už jos teisių pažeidimą ir motyvavo, kodėl ieškinys reiškiamas būtent šių atsakovų atžvilgiu bei kodėl restitucija turėtų būti taikoma ir atsakovo M. T. atžvilgiu. Teismo argumentas, kad ieškinio reikalavimai yra prieštaringi, nes prašoma pripažinti sandorius negaliojančiais, kurių pagrindu teisę gauti pajamas atsakovė IĮ „PRODUCE ENTERTAIMENT“ perleido atsakovei UAB „Properša“, tačiau restituciją prašoma taikyti ne tik šių atsakovių atžvilgiu, bet ir atsakovo M. T. atžvilgiu, taip pat nėra pagrindas grąžinti ieškovei ieškinį. Dispozityvumo civiliniame procese principas apibrėžia, kad ieškovas įvardija asmenis, kurie traukiami civilinėn atsakomybėn. Netinkamos šalies pakeitimas tinkama CPK 45 straipsnyje nustatyta tvarka gali būti išspręstas tiek pasirengimo bylos nagrinėjimui, tiek bylos teisminio nagrinėjimo metu. Vėlesnėse civilinio proceso pirmosios instancijos teisme stadijose gali būti išspręstas ir kitų dalyvaujančių byloje asmenų įtraukimo į bylą klausimas. Tokią praktiką šiuo klausimu formuoja Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-359/2004). Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai minėtą aplinkybę nurodė kaip ieškinio trūkumą.

27Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliantės atskirasis skundas tenkintinas, skundžiama apygardos teismo nutartis naikintina, klausimas dėl ieškinio priėmimo perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

29Kauno apygardos teismo 2015 m. gruodžio 14 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti ieškinio priėmimo klausimą iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė UAB „ER GROUP“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama:... 5. 1. Pripažinti negaliojančiais atsakovų ir trečiojo asmens sudarytus... 6. 2. Taikyti restituciją iš atsakovės UAB „Properša“ ir atsakovo M. T.... 7. 3. Iš atsakovų priteisti žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas.... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2015 m. gruodžio 14 d. nutartimi ieškovės UAB „ER... 10. Teismas nurodė, kad Kauno apygardos teismo 2015 m. lapkričio 25 d. nutartimi... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Ieškovė UAB ,,ER GROUP“ atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno... 13. 1. Teismas nepagrįstai nepriėmė ieškovės rašytinių paaiškinimų, kaip... 14. 2. Pagal teismų praktiką ieškinio trūkumų šalinimo institutas tiek dėl... 15. 3. Actio Pauliana ieškiniuose kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į... 16. 4. Atsakovas M. T. yra atsakovės IĮ „PRODUCE ENTERTAIMENT“ savininkas ir... 17. 5. Reikalaujant ieškinyje pateikti informaciją, kurios ieškovė objektyviai... 18. Atsakovai IĮ ,,PRODUCE ENTERTAIMENT“, UAB ,,Properša“ ir M. T.... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 21. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis,... 22. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje nustatytas... 23. Pagal Civilinio proceso teisės normas teisė kreiptis į teismą įgyvendinama... 24. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, nusprendęs laikyti... 25. Įvertinus byloje esantį ieškovės pateiktą ieškinį bei jo paaiškinimus,... 26. Ieškovė, tiek pateikdama ieškinį, tiek pateikdama paaiškinimus, nurodė... 27. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliantės atskirasis skundas... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 29. Kauno apygardos teismo 2015 m. gruodžio 14 d. nutartį panaikinti ir perduoti...