Byla 2-697-823/2017
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ 2016 m. rugpjūčio 12 d. kreditorių susirinkime priimtų nutarimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė - Balynienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos V. S. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. sausio 19 d. papildomos nutarties civilinėje byloje Nr. B2-2519-153/2016 pagal pareiškėjos V. S. skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Magesta“ 2016 m. rugpjūčio 12 d. kreditorių susirinkime priimtų nutarimų panaikinimo,

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė
 1. Ginčas byloje kilęs dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.
 2. Kauno apygardos teismas 2016 m. gruodžio 20 d. nutartimi netenkino pareiškėjos V. S. skundo dėl pakartotinio BUAB „Magesta“ kreditorių 2016 m. rugpjūčio 12 d. susirinkimo nutarimų panaikinimo.
 3. Atsakovė BUAB „Magesta“ 2016 m. gruodžio 28 d. pateikė teismui prašymą priteisti iš pareiškėjos atsakovei jos turėtas 1 200 Eur bylinėjimosi išlaidas už procesinių dokumentų parengimą ir atstovavimą byloje. Nurodė, kad BUAB „Magesta“ atstovė 2016 m. lapkričio 15 d. ir 2016 m. gruodžio 13 d. pateikė teismui du prašymus dėl atstovavimo išlaidų priteisimo bei šias išlaidas patvirtinančius dokumentus, tačiau teismas, iš esmės išnagrinėjęs bylą, neišsprendė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimo.
 4. Pareiškėja prašė atmesti atsakovės prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Nurodė, kad atsakovė iki bylos nagrinėjimo pabaigos nebuvo pateikusi į bylą įrodymų, patvirtinančių atsiskaitymą su advokate pagal 2016 m. gruodžio 13 d. sąskaitą - faktūrą, atsakovės iniciatyva įvyko papildomas teismo posėdis, tiek į 2016 m. gruodžio 13 d., tiek į 2016 m. spalio 18 d. sąskaitą yra įtrauktos tos pačios paslaugos – atstovavimas 2016 m. lapkričio 16 d. teismo posėdyje, be to, BUAB „Magesta“ administravimo išlaidų sąmatoje nėra numatyta išlaidų teisinėms paslaugoms, todėl administratorė neturėjo teisės šias paslaugas įsigyti.

3II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

4

 1. Kauno apygardos teismas 2017 m. sausio 19 d. priėmė papildomą nutartį civilinėje byloje Nr. B2-1519-153/2016, kuria priteisė iš pareiškėjos V. S. 1 108,76 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti BUAB „Magesta“ naudai.
 1. Teismas nustatė, kad 2016 m. gruodžio 20 d. nutartimi, kuria buvo atmestas pareiškėjos skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų, bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas nebuvo išspręstas, nors atsakovė BUAB „Magesta“ 2016 m. lapkričio 15 d. ir 2016 m. gruodžio 13 d. pateikė teismui prašymus dėl atstovavimo išlaidų priteisimo iš pareiškėjos bei šias išlaidas patvirtinančius dokumentus: 2016 m. spalio 18 d. sąskaitą už teisines paslaugas Nr. 47/2016, 2016 m. lapkričio 15 d. pinigų priėmimo kvitą 600 Eur sumai ir 2016 m. gruodžio 13 d. sąskaitą už teisines paslaugas Nr. 56/2016. Po 2016 m. gruodžio 20 d. nutarties priėmimo atsakovė taip pat pateikė teismui 2016 m. gruodžio 29 d. pinigų priėmimo kvitą 600 Eur sumai.
 2. Sutartis dėl teisinės pagalbos tarp BUAB „Magesta“ ir advokatės sudaryta 2016 m. rugsėjo 22 d. Advokatė 2016 m. spalio 18 d. ir 2016 m. gruodžio 13 d. išrašė BUAB „Magesta“ sąskaitas už teisines paslaugas po 600 Eur, šios sąskaitos apmokėtos. Sąskaitose už teisines paslaugas nurodyti šie atlikti darbai ir jų kaina: 1) atsiliepimo į skundą parengimas 5 val. – 500 Eur; 2) pasirengimas bylos nagrinėjimui ir atstovavimas 2016 m. lapkričio 16 d. teismo posėdyje 1 val. – 100 Eur, 3) atstovavimas 2016 m. lapkričio 16 d. teismo posėdyje 1 val. – 100 Eur, 4) pasirengimas bylos nagrinėjimui ir baigiamųjų kalbų parengimas 4 val. – 400 Eur, 5) atstovavimas 2016 m. gruodžio 13 d. teismo posėdyje 1 val. – 100 Eur.
 3. Teismas nurodė, kad pagal Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) 7 ir 8.2 punktus už atsiliepimo į skundą parengimą maksimalus dydis yra 1 929,75 Eur, o advokatės prašomas priteisti – 500 Eur. Pagal Rekomendacijų 7, 8.19, 9 punktus už advokatės atstovavimą teismo posėdžiuose (teismo posėdžiai truko iš viso 4 val. 1 min.) maksimalus priteistinas išlaidų atlyginimo dydis – 308,76 Eur, o prašomas priteisti – 300 Eur. Pagal Rekomendacijų 7, 8.19 punktus už 4 val. pasirengimą bylos nagrinėjimui maksimalus dydis – 308,76 Eur, prašomas priteisti – 400 Eur. Atsižvelgdamas į Rekomendacijose nurodytus dydžius, teismas priteisė iš pareiškėjos BUAB „Magesta“ 1 108,76 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 4. Teismas atmetė pareiškėjos argumentus dėl netinkamai apskaičiuotų išlaidų advokato paslaugoms apmokėti kaip nepagrįstus. Teismas taip pat sprendė, kad atsakovės nesąžiningumas bylos nagrinėjimo procese nenustatytas.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Pareiškėja V. S. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. sausio 19 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atsakovės prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų netenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Atsakovės kreditoriai, tvirtindami administravimo išlaidų sąmatą, nėra numatę atsakovės bankroto administratorei galimybės įmonės administravimui skirtas lėšas naudoti teisinių paslaugų įsigijimui, todėl atsakovės administratorė, tokių išlaidų neaptarusi su kreditoriais ir negavusi jų pritarimo, neturėjo teisės įsigyti teisines paslaugas bei jų įsigijimo kaštus padengti atsakovės lėšomis.
  2. Šioje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nuostatų, reglamentuojančių kreditorių susirinkimų sušaukimą, pažeidimo, kurios administratorei, kaip savo srities profesionalei, neabejotinai turi būti žinomos, todėl, nesant jokių sudėtingų teisinių klausimų, išlaidos teisinei pagalbai šioje byloje apskritai nebuvo būtinos.
  3. Teismas neatsižvelgė į tai, kad dalis bylinėjimosi išlaidų patyrimo faktą patvirtinančių dokumentų nebuvo pateikti iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, tuo pažeisdamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 98 straipsnio 1 dalies nuostatas. Jokių objektyvių priežasčių, sutrukdžiusių atsakovei įstatyme nustatytu terminu apmokėti už suteiktas teisines paslaugas ir pateikti teismui tai pagrindžiančius dokumentus, atsakovė nėra nurodžiusi. 2016 m. gruodžio 13 d. sąskaita - faktūra, kuri apmokėta tik 2016 m. gruodžio 29 d., t. y. po šalių ginčo išnagrinėjimo pirmosios instancijos teisme, teismui pateikta 2016 m. gruodžio 13 d. vykusio posėdžio metu, tačiau nei teikdama šį dokumentą, nei vėliau, atsakovės atstovė jokių argumentų, kodėl sąskaita nėra apmokėta, neteikė bei nenurodė.
  4. Priteisdamas bylinėjimosi išlaidas teismas privalo atsižvelgti į šalių procesinį elgesį bylos nagrinėjimo metu ir tokio elgesio įtaką bendrai bylinėjimosi išlaidų sumai. Byla galėjo būti nesunkiai išnagrinėta per vieną teismo posėdį (to pageidavo ir pareiškėjos atstovas), tačiau, atsakovei nusprendus bei pareiškus iniciatyvą taikiai išspręsti tarp šalių kilusį ginčą pripažįstant skundo reikalavimus bei suderinant su kreditoriais kompensuojamų pareiškėjos bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas atidėjo bylos nagrinėjimą. Galiausiai taikos sutartis nebuvo sudaryta atsakovei iš esmės pakeitus savo poziciją, todėl turėjo vykti papildomas teismo posėdis.
 2. Suinteresuoto asmens BUAB „Magesta“ atstovė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2017 m. sausio 19 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:
  1. Atsakovės kreditoriams 2016 m. rugpjūčio 12 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime patvirtinus administravimo išlaidų sąmatą, kurioje pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 1 dalį buvo nustatytas tik maksimalus bankroto administravimui būtinas dydis, joje nebuvo nustatytos konkrečios administravimo išlaidų rūšys. Be to, tuo metu dar nebuvo teisinių paslaugų pirkimo poreikio.
  2. Tai, kad BUAB „Magesta“ atsiskaitymo prievolę dėl bylinėjimosi išlaidų sumokėjimo įvykdė po bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos, nepaneigia atsakovės turėtų bylinėjimosi išlaidų pagrindimo iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos fakto. CPK 98 straipsnio 1 dalies lingvistinis vertinimas nelemia išvados, kad prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos yra tapatinamos su piniginės prievolės atsiskaityti įvykdymu.
 1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo papildoma nutartis, kuria teismas priteisė iš pareiškėjos atsakovei bylinėjimosi išlaidas už advokato teisinę pagalbą.
 2. Išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti, kurios priskiriamos prie bylinėjimosi išlaidų (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas), atlyginimas reglamentuojamas CPK 98 straipsnyje, kurio 1 dalyje nustatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas; dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu; šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.
 3. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovė bylos nagrinėjimo metu buvo pateikusi 2016 m. lapkričio 15 d. prašymą dėl 600 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo su jų dydį ir faktinį apmokėjimą patvirtinančiais dokumentais (t. I, b.l. 130-132). Taip pat atsakovė 2016 m. gruodžio 13 d. papildomai pateikė prašymą dėl 600 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, pridėdama tik sąskaitą už teisines paslaugas, bet nepateikdama faktinį šių išlaidų sumokėjimą patvirtinančio dokumento (t. I, b.l. 178-179). Šiuos duomenis atsakovė pateikė tik 2017 m. sausio 13 d., tai yra jau po bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos (t. II, b.l. 28-29). Apeliantės vertinimu, dėl šios priežasties bylinėjimosi išlaidos pagal 2016 m. gruodžio 13 d. sąskaitą – faktūrą atsakovei negalėjo būti priteisiamos.
 4. CPK 88 straipsnyje nustatyta, kad procese patirtos išlaidos gali būti pripažintos su bylos nagrinėjimu susijusiomis išlaidomis, jeigu jos yra realios, būtinos ir pagrįstos. Išlaidos suprantamos kaip išleistos lėšos. Bylinėjimosi išlaidų realumas reiškia, kad tai yra tikrai patirti nuostoliai dėl pinigų sumokėjimo dėl bylos sprendimo teisme. Realumo kriterijus yra taikomas teismų praktikoje (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008).
 5. Kasacinio teismo praktikoje taip pat pažymėta, kad CPK 98 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisinį reglamentavimą galima paaiškinti įstatymų leidėjo siekiu užtikrinti proceso operatyvumą ir koncentruotumą bei pašalinti galimybę piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2010). Kita vertus, CPK 98 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas teisinis reguliavimas negali būti aiškinamas ir taikomas taip, kad būtų paneigta asmens, kurio naudai priimtas sprendimas, teisė gauti jo patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, nes priešingu atveju būtų pažeisti bendrieji teisingumo ir protingumo principai bei CPK 2 straipsnyje įtvirtintas civilinio proceso tikslas ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus. Todėl CPK 98 straipsnio 1 dalies nuostatos, kad advokato ar advokato padėjėjo pagalbos išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas jas priteisti ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, gali būti netaikomos, nustačius reikšmingas aplinkybes, įrodančias, kad asmuo neturėjo galimybės pateikti prašymo dėl atstovavimo išlaidų ir jų dydį pagrindžiančių įrodymų iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. balandžio 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-207-313/2015).
 6. Nagrinėjamu atveju byloje nėra ginčo dėl to, kad atsakovė realiai yra patyrusi išlaidas pagal 2016 m. gruodžio 13 d. sąskaitą - faktūrą. Nors apeliacinės instancijos teismas nesutinka su atsakovės pozicija, kad sąskaitos - faktūros pateikimas pats savaime, nesant jos apmokėjimą patvirtinančių dokumentų, yra pakankamas bylinėjimosi išlaidų realumo kriterijui pagrįsti, atsižvelgiant į tai, kad šių išlaidų realumą patvirtinantys įrodymai buvo teismui pateikti iki ginčijamos papildomos nutarties priėmimo, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčijamą nutartį, pagrįstai šias išlaidas pripažino realiomis. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsakovei iki ginčijamo klausimo išsprendimo pateikus bylinėjimosi išlaidų realumą patvirtinančius įrodymus, o teismui šių išlaidų priteisimo nesvarstant dėl formalių priežasčių, būtų pažeisti bendrieji teisingumo ir protingumo principai bei CPK 2 straipsnyje įtvirtintas civilinio proceso tikslas. Pažymėtina, kad šiuo konkrečiu atveju vėlesnis sąskaitos - faktūros apmokėjimą patvirtinančio dokumento pateikimas neturėjo jokios įtakos proceso operatyvumui ir koncentruotumui.
 7. Apeliantės argumentai, kad atsakovės kreditoriai nebuvo numatę įmonės bankroto administratorei galimybės įmonės administravimui skirtas lėšas naudoti teisinių paslaugų įsigijimui, neturi įtakos ginčijamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui. Šie apeliantės argumentai susiję su atsakovės bankroto administratorės ir atsakovės kreditorių tarpusavio santykiais, tačiau niekaip neįtakoja procesinės teismo pareigos priteisti laimėjusiai procesą atsakovei jos realiai patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 8. Apeliantės argumentai, kad išlaidos teisinei pagalbai šioje byloje apskritai nebuvo būtinos dėl šioje byloje nagrinėjamų klausimų pobūdžio yra subjektyvūs ir nepaneigia ginčijamos nutarties teisėtumo. Galiojantys įstatymai nedraudžia bankroto administratoriui atstovaujant bankrutuojančią įmonę bylose kreiptis teisinės pagalbos į advokatus. Advokato pagalbos išlaidos pagal CPK nuostatas pripažįstamos pagrįstomis išlaidomis, susijusiomis su bylos nagrinėjimu teisme.
 9. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kartu atmesdamas šiai išvadai prieštaraujančius atskirojo skundo argumentus, kad byloje nėra duomenų, patvirtinančių netinkamą atsakovės procesinį elgesį, kuris sudarytų teismui pagrindą nukrypti nuo bendrųjų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių (CPK 93 straipsnio 4 dalis). Taikaus ginčo išsprendimo iniciavimas, dėl šios priežasties teismui vieną kartą atidedant teismo posėdį, negali būti laikomas netinkamu šalies procesiniu elgesiu. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal CPK 2 straipsnį kuo greitesnis teisinės taikos atkūrimas yra vienas iš civilinio proceso tikslų, todėl proceso šalis, sąžiningai siekianti taikaus ginčo išsprendimo, negali būti pripažinta procese elgusis netinkamai, nepriklausomai dėl tolimesnių taikos derybų rezultatų. Byloje nėra duomenų, leidžiančių spręsti, kad atsakovė sąmoningai klaidino teismą prašydama atidėti teismo posėdį dėl taikaus susitarimo galimybės.
 10. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją remiantis atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo, todėl atskirasis skundas atmetamas, o ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista.
 11. Atmetus atskirąjį skundą, atsakovei iš apeliantės priteisiamos advokato pagalbos apeliacinės instancijos teisme išlaidos, atsižvelgiant į nagrinėjamo klausimo sudėtingumą ir neviršijant Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio numatytų dydžių, t. y. 200 Eur.

5Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu ir 339 straipsniu,

Nutarė

6Kauno apygardos teismo 2017 m. sausio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

7Priteisti iš pareiškėjos V. S. atsakovei BUAB „Magesta“ 200 Eur bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai