Byla 2-5891-1009/2018
Dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos, bendravimo tvarkos ir materialinio išlaikymo priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėja Sigita Kazlauskienė, sekretoriaujant Rasai Budreckienei, dalyvaujant ieškovei J. M., ieškovės atstovei advokatei Lionei Užubalienei, institucijos, teikiančios išvadą byloje, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei R. B.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės J. M. ieškinį atsakovui A. P., institucija, teikianti išvadą byloje, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos, bendravimo tvarkos ir materialinio išlaikymo priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė J. M. kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydama nustatyti nepilnametės M. P., gim. ( - ), gyvenamąją vietą su motina jos gyvenamojoje vietoje, bendravimo tvarką su tėvu A. P., priteisti iš A. P. materialinį išlaikymą nepilnamečiam vaikui periodinėmis, kas mėnesį mokamomis išmokomis po 100,00 Eur ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodo, kad dukters M. P. tėvas yra atsakovas. Šiuo metu duktė gyvena su ja. Mano, jog gyvendama su ja duktė bus tinkamai prižiūrėta ir auklėjama, jos gyvenamoji vieta nustatytina su ja. Atsakovui netrukdys bendrauti su dukterimi. Vaiko išlaikymui kas mėnesį reikia po 200 Eurų. Išlaidos maistui sudaro 100 Eurų, higienos prekės 50 Eurų, vaistai 20 Eurų, rūbams 30 Eurų. 100 Eurų suma iš tėvo užtikrintų, kad būtų patenkinti minimalūs vaiko poreikiai. Jos pajamos apie 497,00 Eurų per mėnesį. Šiuo metu nedirba, augina vaiką. Nekilnojamojo turto ir automašinų neturi. Atsakovas sveikas ir darbingas. Atsakovas turi nekilnojamojo turto: butą, garažą bei automobilį.

6Ieškovė J. M. teismo posėdžio metu ieškinį palaikė iš dalies. Ji paaiškino, jog atsakovas dirba Švedijoje, o kuomet grįžta į Lietuvą, užsiima su dukra. Išlaikymą teikia savanoriškai, tačiau tam, kad gautų socialinę paramą reikalingas teismo sprendimas. Išlaikymo įsiskolinimo nėra, todėl prašo jį priteisti nuo bylos iškėlimo teisme, tačiau pažymi, kad išlaikymą dukrai už 2018 m. balandžio mėnesį yra gavusi. Ieškinio dalyje dėl bendravimo su nepilnamečiu vaiko tvarkos nustatymo atsisako, nes ginčo nėra, o ieškinyje nurodyta tvarka neatitinka faktinių aplinkybių, nes atsakovas gyvena užsienyje.

7Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su juo sutinka, prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant.

8Institucijos teikiančios išvadą byloje Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad atsižvelgiant į tai, kad tarp šalių nėra ginčo dėl vaikų gyvenamosios vietos, teikti išvadą ir atidėti bylos nagrinėjimą šioje byloje nėra tikslinga, su ieškiniu sutinka.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnis). Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-177/2006, 3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008).

11Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad nepilnametė M. P., gim. ( - ), yra ieškovės J. M. ir atsakovo A. P. dukra (b. l. 7). Ieškovė šiuo metu yra vaiko priežiūros atostogose (b. l. 9-11), vidutinės mėnesio pajamos 497,00 Eur. Bylos duomenimis ieškovė nei kilnojamo, nei nekilnojamo turto neturi, atsakovas tuo tarpu turi nekilnojamo turto, darbo pajamų (b. l. 17-25).

12Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo

13Kai tėvas ir motina gyvena skyrium, vaiko gyvenamoji vieta nustatoma tėvų susitarimu arba kilus ginčui vaiko gyvenamoji vieta teismo sprendimu nustatoma su vienu iš tėvų (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.169 straipsnio 1, 2 dalys). Nustatydamas vaiko gyvenamąją vietą su vienu iš tėvų teismas paprastai įvertina vaiko poreikius ir tėvų galimybes juos užtikrinti, atsižvelgdamas į vaiko amžių, įprastą gyvenimo būdą, tėvų gyvenimo sąlygas, būdą, užimtumą ir t. t. Nustatydamas vaiko gyvenamąją vietą su vienu iš tėvų, teismas visų pirma turi užtikrinti vaikui saugią ir stabilią aplinką, taip pat lygias tėvų teises dalyvauti vaiką auklėjant ir ugdant (CK 3.156 straipsnis). Tais atvejais, kai vaikas gyvena su vienu iš tėvų, kito, skyrium gyvenančio tėvo ar motinos teisė dalyvauti vaiko auklėjime ir ugdyme įgyvendinama per nuolatinį ir tiesioginį bendravimą su vaiku (CK 3.170 straipsnis).

14Bylos duomenimis nepilnametė dukra nuo gimimo gyvena su ieškove. Atsakovas su ieškovės reikalavimu sutinka, neišreiškė noro, kad nepilnametė dukra gyventų su juo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nepilnametės M. P. gyvenamoji vieta nustatytina su jos motina, jos gyvenamojoje vietoje.

15Dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo

16Pagal CK 3.169 straipsnio 2 daly, jei kyla ginčas tarp tėvų dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, vaiko gyvenamoji vieta teismo sprendimu nustatoma su vienu iš tėvų. Remiantis CK 3.170 straipsnio 4 dalimi, kai tėvai nesusitaria dėl skyrium gyvenančio tėvo ar motinos dalyvavimo auklėjant vaiką ir bendravimo su juo, bendravimo su vaiku ir dalyvavimo jį auklėjant tvarką nustato teismas.

17Ieškovė teismo posėdžio metu paaiškino, jog ieškinio dalyje dėl bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarkos nustatymo atsisako, nes ginčo nėra, todėl byla šioje dalyje nutrauktina (CPK 293 straipsnio 4 punktas).

18Dėl išlaikymo priteisimo

19Abu tėvai yra atsakingi už vaikų auklėjimą ir vystymąsi, privalo rūpintis savo vaikų sveikata, jų dvasiniu ir moraliniu ugdymu. Taip pat abu tėvai privalo išlaikyti savo nepilnamečius vaikus proporcingai savo turtinei padėčiai. Išlaikymas turi būti pakankamas tenkinti būtinas vaiko vystymosi sąlygas (Vaiko teisių konvencijos 3, 27 straipsniai, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 7–8 straipsniai, 11–14 straipsniai, 18 straipsnis ir kiti, CK 3.155 straipsnis, 3.165 straipsnis) bei proporcingas vaiko poreikiams ir tėvų turtinei padėčiai (CK 3.192 straipsnio 2 dalis). Visapusiškam vaiko vystymuisi turi būti tenkinami ne tik jo būtinieji poreikiai (maistas, apranga, higiena ir pan.), tėvai turi dėti visas pastangas, kad sudarytų sąlygas vaikui gyventi, ugdytis saugioje, labiausiai jo interesus atitinkančioje aplinkoje, bendrauti ir žaisti su bendraamžiais, lavinti gabumus ir įvairiapusiškai leisti laisvalaikį. Įstatymai neapibrėžia, kaip ir kokie vaiko poreikiai turi būti tenkinami, kiekvienu atveju tai turi būti vertinama individualiai, atsižvelgiant ir į tėvų turtinę padėtį, t. y. teismas negali priteisti vaiko išlaikymui daugiau, negu tai objektyviai leidžia tėvų turtinė padėtis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-419/2010).

20Byloje nustatyta, jog šalių turtinės padėtys, atsižvelgiant į byloje pateiktus įrodymus, laikytinos lygiavertėmis, todėl šalys lygiomis dalimis turėtų prisidėti prie vaikų išlaikymo. Abi šalys gauna darbo užmokestį, ieškovė neturi nekilnojamo turto, atsakovas jo turi. Ieškovė prašo iš atsakovo nepilnametės dukros išlaikymui priteisti po 100,00 Eur mokamomis periodinėmis išmokomis. Teismas vertina, kad atsakovo turtinė padėtis leidžia teikti ieškovės prašomo dydžio išlaikymą vaikui, su tuo sutinka ir atsakovas.

21Be to, teismas, spręsdamas dėl nepilnamečiam vaikui priteistino išlaikymo dydžio pagrįstumo, visais atvejais privalo atsižvelgti ir taikyti CK 3.3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą, kurio esmė – visų pirma užtikrinti vaiko interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-596/2009; Nr. 3K-3-32/2010). Šis principas lemia, kad visos abejonės dėl išlaikymo priteisimo, jo dydžio, formos nustatymo ir pan. turi būti vertinamos vaiko interesų naudai. Tai reiškia, kad jei byloje kyla pagrįstų abejonių dėl tikrosios tėvų turtinės padėties, jų gaunamų pajamų ir pan., teismas jas turi vertinti vaiko interesų naudai, t. y. laikyti, kad tėvų materialinė padėtis leidžia priteisti vaiko poreikius atitinkantį išlaikymo dydį.

22Pažymėtina ir tai, jog tėvų turtinės padėties kriterijus yra reikšmingas, bet ne lemiantis, sprendžiant dėl priteistino išlaikymo dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-209/2013). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas byloje 3K-3-16-706/2016 yra nurodęs, kad įstatymai nenustato jokio išlaikymo dydžio, kurį turi teikti vaikui tėvai, o teismų praktika gali suvienodinti tik parenkamus išlaikymo dydžiui ir formai nustatyti svarbius kriterijus bei proporcingumo principo tarp vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties bei galimybių taikymą. Tai, kad vaikams, gyvenantiems Lietuvoje, išlaikymo dydis paprastai nustatomas pagal minimalų darbo užmokestį, nėra suformuota ir sektina praktika, nes išlaikymo dydis nustatomas kiekvienu atveju individualiai. Išlaikymas yra skiriamas užtikrinti vaikui reikalingas gyvenimo ir vystymosi sąlygas, o jo dydis nustatomas proporcingai pagal tėvų turimas ir galimas turėti galimybes.

23Atliktas byloje esančių ir teismo posėdžių metu išdėstytų aplinkybių, įrodymų, vertinimas leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad šalys gali savo vaikui teikti išlaikymą po 100,00 Eur periodinėmis išmokomis kas mėnesį. Teismas laiko, kad šiuo konkrečiu atveju, atsižvelgiant į tėvų turtinę padėtį, ieškovės ir atsakovo vaiko išlaikymui reikalinga suma sudaro 200,00 Eur.

24Esant nustatytoms faktinėms bylos aplinkybėms konstatuotina, kad ieškovės reikalavimas priteisti išlaikymą nuo bylos iškėlimo teisme iki vaiko pilnametystės pilnai pagrįstas, todėl tenkintinas, o dalyje dėl įsiskolinimo nuo 2018-02-01 iki bylos iškėlimo teisme atmestinas, nes ieškovė teismo posėdžio metu paaiškino, jog atsakovas išlaikymą dukrai teikia kas mėnesį. Ieškovė J. M. skirtina lėšų, skirtų nepilnamečio vaiko išlaikymui, tvarkytoja uzufrukto teise.

25Sprendimas išlaikymo dalyje vykdytinas skubiai (CPK 282 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

26Šalys informuotinos, kad pasikeitus aplinkybėms jos turi teisę kreiptis dėl išlaikymo dydžio pakeitimo (CK 3.201 straipsnis).

27Dėl bylinėjimosi išlaidų

28Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovei 2018-02-06 sprendimu buvo suteikta 100 procentų apmokama antrinė teisinė pagalba ir ji 100 procentų atleista nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo (b. l. 4-5). Duomenų, kad atsakovas būtų atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų byloje nėra. Taigi iš atsakovo valstybės naudai priteistinas žyminis mokestis, kuris šioje byloje sudaro 136,00 Eur (išlaikymas 100,00 Eur x 12 mėn. .x 0,03=36,00 Eur, vaiko gyvenamosios vietos nustatymas 100,00 Eur). Pažymėtina, kad pagal šiuo metu galiojančio Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 66 straipsnio 4 dalies nuostatas piniginės prievolės, įskaitant žyminį mokestį, turi būti apvalinamos. Atsižvelgiant į CPK 85 straipsnio 1 dalies 3 punktą, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinas 136,00 Eur žyminis mokestis bei 6,36 Eur pašto išlaidų.

29Antrinės teisinės pagalbos išlaidos valstybei priteisiamos pagal CPK nustatytas taisykles. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas valstybei teismas priteisia savo iniciatyva, gavęs duomenis apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą organizuojančios institucijos apskaičiuotas valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas (CPK 99 straipsnio 2 dalis). Byloje tokių duomenų nepateikta, todėl klausimas nenagrinėtinas.

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais,

Nutarė

31ieškinį tenkinti iš dalies.

32Nustatyti nepilnametės M. P., gimusios ( - ), asmens kodas ( - ) gyvenamąją vietą su mama J. M. jos gyvenamojoje vietoje.

33Priteisti iš atsakovo A. P., asmens kodas ( - ) materialinį išlaikymą M. P., gimusiai ( - ), asmens kodas ( - ) periodinėmis, kas mėnesį mokamomis išmokomis po 100,00 Eur (vieną šimtą eurų 00 ct) nuo kreipimosi į teismą dienos, t. y. 2018‑04-05, iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet LR Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją.

34Pavesti ieškovei J. M., asmens kodas ( - ) dukters M. P., gimusios ( - ), asmens kodas ( - ) išlaikymo lėšas tvarkyti uzufrukto teise.

35Bylą dalyje dėl bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarkos nustatymo nutraukti.

36Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

37Priteisti iš atsakovo A. P., asmens kodas ( - ) 136,00 Eur (vieną šimtą trisdešimt šešis eurus 00 ct) žyminio mokesčio ir 6,36 Eur (šešis eurus 36 ct) pašto išlaidų į valstybės biudžetą (išieškotojas Valstybinė mokesčių inspekcija, įmokos kodas 5660).

38Sprendimą dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo vykdyti skubiai.

39Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėja Sigita... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės J. M.... 3. Teismas... 4. ieškovė J. M. kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydama nustatyti... 5. Ieškinyje nurodo, kad dukters M. P. tėvas yra atsakovas. Šiuo metu duktė... 6. Ieškovė J. M. teismo posėdžio metu ieškinį palaikė iš dalies. Ji... 7. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su juo sutinka, prašė bylą... 8. Institucijos teikiančios išvadą byloje Raseinių rajono savivaldybės... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 11. Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad nepilnametė M. P., gim. ( - ), yra... 12. Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo... 13. Kai tėvas ir motina gyvena skyrium, vaiko gyvenamoji vieta nustatoma tėvų... 14. Bylos duomenimis nepilnametė dukra nuo gimimo gyvena su ieškove. Atsakovas su... 15. Dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo... 16. Pagal CK 3.169 straipsnio 2 daly, jei kyla ginčas tarp tėvų dėl vaiko... 17. Ieškovė teismo posėdžio metu paaiškino, jog ieškinio dalyje dėl... 18. Dėl išlaikymo priteisimo... 19. Abu tėvai yra atsakingi už vaikų auklėjimą ir vystymąsi, privalo... 20. Byloje nustatyta, jog šalių turtinės padėtys, atsižvelgiant į byloje... 21. Be to, teismas, spręsdamas dėl nepilnamečiam vaikui priteistino išlaikymo... 22. Pažymėtina ir tai, jog tėvų turtinės padėties kriterijus yra... 23. Atliktas byloje esančių ir teismo posėdžių metu išdėstytų aplinkybių,... 24. Esant nustatytoms faktinėms bylos aplinkybėms konstatuotina, kad ieškovės... 25. Sprendimas išlaikymo dalyje vykdytinas skubiai (CPK 282 straipsnio 2 dalies 1... 26. Šalys informuotinos, kad pasikeitus aplinkybėms jos turi teisę kreiptis dėl... 27. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 28. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovei 2018-02-06 sprendimu buvo... 29. Antrinės teisinės pagalbos išlaidos valstybei priteisiamos pagal CPK... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270... 31. ieškinį tenkinti iš dalies.... 32. Nustatyti nepilnametės M. P., gimusios ( - ), asmens kodas ( - ) gyvenamąją... 33. Priteisti iš atsakovo A. P., asmens kodas ( - ) materialinį išlaikymą M.... 34. Pavesti ieškovei J. M., asmens kodas ( - ) dukters M. P., gimusios ( - ),... 35. Bylą dalyje dėl bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarkos nustatymo... 36. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 37. Priteisti iš atsakovo A. P., asmens kodas ( - ) 136,00 Eur (vieną šimtą... 38. Sprendimą dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo vykdyti skubiai.... 39. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...