Byla e2S-1338-881/2016
Dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo AB „Swedbank“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 17 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo R. B. ieškinį atsakovui AB „Swedbank“ dėl neteisėto kredito sutarties nutraukimo, tretieji asmenys A. B., UAB „Europa Group“, kuria tenkintas ieškovo prašymas dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

2Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4ieškovas R. B. kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti 2004-10-05 kredito sutarties Nr. 04-030725-IN nutraukimą neteisėtu; pakeisti 2004-10-05 kredito sutarties Nr. 04-030725-IN nuostatas, pratęsiant kredito grąžinimo terminą iki 2030-09-30, išdėstant likusią nesumokėto kredito dalį lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį, įpareigoti atsakovą pateikti ieškinyje nurodytus dokumentus; įpareigoti trečiąjį asmenį UAB „Europa Group“ pateikti ieškinyje nurodytus dokumentus.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-12-17 nutartimi, ieškovo prašymu taikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė išieškojimą pagal hipotekos lakštus Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) bei jų pagrindu 2015-12-03 išduotus vykdomuosius įrašus.

6Ieškovas R. B. pateikė teismui prašymą dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriuo prašė uždrausti atsakovui ir/ar jo įgaliotiems asmenims įgyvendinti atsakovo, kaip užstato gavėjo teises pagal 2016-02-05 Latvijos Respublikos Įmonių registro sprendimą Nr. 6-9/2019/11223, įskaitant, bet neapsiribojant, parduoti ar kitaip realizuoti SIA „Europa group“ (registracijos Nr. 40003603767) turtą ir akcijas, siekiant patenkinti atsakovo reikalavimo teises pagal 2004-10-05 kredito sutartį Nr. 04-030725-IN; uždrausti atsakovui ir/ar jo įgaliotiems asmenims bet kokia forma vykdyti skolos išieškojimą iš SIA „Europa group“ (registracijos Nr. 40003603767) turto ir akcijų siekiant patenkinti atsakovo reikalavimo teises pagal 2004-10-05 kredito sutartį Nr. 04-030725-IN. Nurodė, kad ieškovas 2016-03-15 gavo Latvijos Respublikos Įmonių registro 2016-02-05 sprendimą „Dėl pasinaudojimo užstato teise registracijos“, kuriuo buvo nuspręsta įregistruoti įrašą į komercinių įkeitimų registrą apie pasinaudojimą komercinio užstato teise komerciniam užstatui Nr. ( - ), t. y. priimtu sprendimu atsakovui buvo suteikta teisė parduoti įkeistą objektą – dalį aukščiau nurodyto SIA „Europa group“ turto, už laisvai nustatytą kainą netarpininkaujant teismui ir nerengiant varžytinių, siekiant padengti UAB „Europa Group“ įsiskolinimą pagal Kredito sutartį, kurios nutraukimo teisėtumą šioje byloje ginčija ieškovas. Atsakovas, žinodamas, kad yra pareikštas ieškinys dėl neteisėto kredito sutarties nutraukimo, ne tik inicijavo išieškojimą iš SIA „Europa group“ turto ir akcijų, bet įgijo teisę savo nuožiūra realizuoti minėtos bendrovės turtą, siekiant įgyvendini šiai dienai ginčytiną teisę dėl skolos atgavimo prieš terminą pagal Kredito sutartį. Teismui tenkinus ieškovo ieškinį ir Kredito sutarties nutraukimą pripažinus neteisėtu, išieškojimas iš SIA „Europa group“ įkeisto turto ir akcijų negalėtų būti vykdomas, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, iškiltų grėsmė ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui, nes iki ginčo išsprendimo turtas galėtų būti parduotas.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. kovo 17 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino, uždraudė atsakovui AB „Swedbank“ ir/ar jo įgaliotiems asmenims įgyvendinti atsakovo, kaip užstato gavėjo teises pagal 2016-02-05 Latvijos Respublikos Įmonių registro sprendimą Nr. 6-9/2019/11223, įskaitant, bet neapsiribojant, parduoti ar kitaip realizuoti SIA „Europa group“ turtą ir akcijas, siekiant patenkinti atsakovo reikalavimo teises pagal 2004-10-05 kredito sutartį Nr. 04-030725-IN, uždraudė atsakovui AB „Swedbank“ ir/ar jo įgaliotiems asmenims bet kokia forma vykdyti skolos išieškojimą iš SIA „Europa group“ turto ir akcijų siekiant patenkinti atsakovo reikalavimo teises pagal 2004-10-05 kredito sutartį Nr. 04-030725-IN.

9Teismas pažymėjo, jog laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, kai dėl bylos nagrinėjimo metu egzistuojančių objektyvaus ar subjektyvaus pobūdžio aplinkybių gali būti siekiama išvengti kitų neigiamų padarinių: sumažinti padarytą žalą, pašalinti žalos atsiradimo tikimybę. Tokiu atveju laikinosios apsaugos priemonės gali būti nukreiptos į laikiną ginčo situacijos teisinį sureguliavimą, siekiant pašalinti arba sumažinti žalos ateityje kilimą ir vertinamas ne ieškinio reikalavimų pagrįstumas, o grėsmė, kad iki bylos išnagrinėjimo bus padaryta žala įstatymo saugomiems asmenų interesams. Teismas sprendė, jog vykdomojo įrašo dėl skolos išieškojimo išdavimas ir vykdymas galimas tik tuo atveju, jeigu atsiranda pagrindas kreditoriui kreiptis dėl reikalavimo patenkinimo iš įkeisto daikto prieš terminą, šiuo atveju – vienašališkai nutraukus Kredito sutartį, todėl teismui tenkinus ieškovo ieškinį ir Kredito sutarties nutraukimą pripažinus neteisėtu, išieškojimas iš SIA „Europa group“ įkeisto turto ir akcijų negalėtų būti vykdomas, todėl nepritaikius papildomų laikinųjų apsaugos priemonių, iškiltų reali grėsmė ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui, nes turtas galėtų būti parduotas tretiesiems asmenims.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atsakovas AB „Swedbank“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 17 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, priteisti iš ieškovo žyminį mokestį. Nurodo, kad skundžiama nutartis priimta netinkamai nustačius faktines aplinkybes bei pritaikius procesines teises normas, todėl turi būti panaikinta. Ieškovo argumentai nėra pagrįsti faktiniais bei teisiniais argumentais. Ieškovas nėra materialiojo teisinio santykio šalis, todėl neturi teisės reikšti ieškinio. Ieškovas kaip UAB „Europa group“ akcininkas, laiduotojas už jos prievoles pagal Kredito sutartį, kreditorius yra suinteresuotas bendrovės veikla, tačiau tai nėra tas pats, kas materialinis teisinis suinteresuotumas. Pažymi, jog pagrindas nutraukti sutartį buvo, to neginčija netgi ieškovas. Įsiskolinimo laikotarpis, skolos suma, finansinių sunkumų trukmė bei faktas, kad skolos suma nuolat auga įrodo, kad tai nėra atsitiktinis ar nežymus mokumo sutrikimas, o sisteminio pobūdžio pažeidimas. Teismas skundžiama nutartimi pažymėjo, jog sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas turi nustatyti, ar ieškinys tikėtinai pagrįstas, tačiau šių aplinkybių teismas neanalizuoja. Prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės neturi jokio pagrindo, remiamasi tik prielaidomis, kad jų nesiėmus, būsimo galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Pareikšto ieškinio tikslas – laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, siekiant sustabdyti išieškojimą iš įkeisto turto, todėl prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateiktas piktnaudžiaujant teise. Paaiškino, jog ieškovas dalį UAB „Europa group“ verslo perkėlė tretiesiems asmenims, UAB „Europa group“ yra neteisėtai laidavo, t. y. nežinant AB „Swedbank“ ir be kreditoriaus sutikimo. Taikomos laikinosios apsaugos priemonės turi būti proporcingos siekiamiems tikslams, teisingumas reikalauja užtikrinti kreditoriaus ir skolininkų teisėtų interesų pusiausvyrą, tuo tarpu pats ieškovas ieškinyje nurodo, kad ieškinio pagrindas bus tik ateityje pateiktas, o tai reiškia, kad ieškinys nėra pagrįstas. Byloje yra rašytinis paties skolininko UAB „Europa group“ pareiškimas, kad jis objektyviai nėra pajėgus vykdyti kredito sutartį. Pirmos instancijos teismas taikydamas užtikrinimo priemones pažeidžia šalių lygiateisiškumo principą, kuomet tenkino be motyvų bei įrodymų atsakovo prašymus.

12Ieškovas R. B. atsiliepimu prašo netenkinti AB „Swedbank“ atskirojo skundo, palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 17 d. nutartį, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl turėtų būti palikta galioti, o atsakovo skundas atmestas. 2016 m. balandžio 4 d. Vilniaus apygardos teismas išnagrinėjo ir atmetė kaip nepagrįstą atsakovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 17 ir 2016 m. sausio 7 d,. nutarčių, kuriomis taikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytas išieškojimas iš turto, kuris buvo įkeistas, siekiant užtikrinti UAB „Europa group“ prievolių įvykdymą. Minėta nutartis turi prejudicinę galią nagrinėjant atsakovo pateiktą atskirąjį skundą. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kurie eliminuotų galimybė, kad gali būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas, o nesant aplinkybių, iš kurių būtų akivaizdžiai matyti, kad pareikštas ieškinys negalėtų būti tenkinamas, nėra pagrindo išvadai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo negalimumo. Laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti pakanka išvados apie ieškovo reikalavimų pagrįstumą. Atsakovo skunde nurodyti argumentai dėl ieškovo teisės pareikšti ieškinį nebuvimo, yra akivaizdžiai susiję išimtinai su ginčo nagrinėjimu iš esmės bei peržengia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ribas. Ieškovas turi materialinį suinteresuotumą bylos baigtimi bei teisę teikti ieškinį tokį, koks jis buvo pareikštas. Ieškovas prašo pripažinti sutarties nutraukimą neteisėtu ir nepagrįstu bei modifikuoti sutartį, todėl nepagrįstas atsakovo argumentas, kad ieškovas pripažįsta buvus pagrindą nutraukti sutartį. UAB „Europa group“ nepripažino tariamo nemokumo ir negalėjimo sumokėti skolas, atsakovo nurodomos citatos išimtos iš konteksto, UAB „Europa group“ kreipėsi į atsakovą, prašydama nenutraukti sutarties, o ją modifikavus, skolininkas prisiimtus įsipareigojimus galėtų vykdyti abiem šalims priimtinu būdu. Pažymėjo, jog ieškovas kreipėsi į teismą dėl to, kad UAB „Europa group“ aplaidžiai ir nepagrįstai nesiėmė priemonių pats ginti savo akivaizdžiai pažeistų interesų. Vienas iš ieškinio reikalavimų – modifikuoti nutrauktos sutarties sąlygas, o nutraukus kreditavimo sutartį ir realizavus įkeistą turtą, tęsti paskolinius santykius būtų neįmanoma arba labai sudėtinga. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nepažeidžia ekonomiškumo principo bei neleistinai neapriboja atsakovo kaip kreditoriaus teisių, kadangi, jos atitinka pareikšto reikalavimo esmę ir yra susijusios su sprendimo įvykdymu. Atsakovas nuostolių nepatirs, nes prievolės įvykdymas užtikrintas turto įkeitimu, tuo tarpu laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimas padarytų neįmanomu palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymą. Atsakovo nurodomos aplinkybės dėl kitų nagrinėjamų bylų nepatvirtina nutarties neteisėtumo ir ieškovo ieškinio nepagrįstumo bei peržengia atskirojo skundo ribas. Ieškovo prašymas išreikalauti įrodymus nepatvirtina ieškinio nepagrįstumo. 2016 m. sausio 13 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo bei 2016 m. kovo 22 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimis ieškovo prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių, susijusių su išieškojimo iš SIA „Europa Group“ turto draudimu, taikymo atmesti, nes teismų įsitikinimu, jų pateikimo metu ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovas pradėjo išieškojimą iš SIA „Europa Group“ turto pagal kredito sutartį.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas atmetamas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

16Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar teisėta ir pagrįsta pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria pritaikytos papildomos laikinosios apsaugos priemonės.

17Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, jog nesiėmus šių priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis suponuoja išvadą, kad teismas gali taikyti tik tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios susijusios su pareikštais ieškinio reikalavimais ir gali užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-475/2010).

18Atsakovas atskirajame skunde nurodo, jog ieškovo ieškinys yra nepagrįstas, ieškovo argumentai nepagrįsti teisiniais ar faktiniai argumentais. Kaip jau minėta, įstatymas numato, jog ieškovas turi tikėtinai pagrįsti ieškinio reikalavimus. Nagrinėjamu atveju nėra akivaizdžių duomenų, kad pagal ieškovo pareikštą reikalavimą negalėtų būti priimtas jam palankus teismo sprendimas, todėl šioje stadijoje konstatuoti, kad ieškinys nėra net tikėtinai pagrįstas, nėra pagrindo. Kita vertus, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad preliminarus ieškinio įvertinimas nėra ieškiniu pareikštų materialiųjų reikalavimų pagrįstumo vertinimas, kaip minėta, tai atliekama bylos nagrinėjimo iš esmės metu, todėl preliminarus ieškinio pagrįstumo vertinimas neturi jokios prejudicinės galios bylą nagrinėjant iš esmės ir jos rezultatui, kadangi iš esmės išnagrinėjus bylą ieškinys gali būti atmestas arba ieškovas bylos nagrinėjimo metu gali pasinaudoti savo teise pakeisti ieškinio pagrindą ar dalyką, padidinti/sumažinti ieškinio reikalavimus, pateikti naujus įrodymus ir t.t. Lietuvos apeliacinis teismas yra pažymėjęs, jog nesant aplinkybių, iš kurių jau šioje stadijoje būtų akivaizdžiai matyti, kad pareikštas ieškinys negalėtų būti tenkinamas, nėra pagrindo daryti išvadą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo negalimumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1186/2013). Pažymėtina, jog pirmos instancijos teismas skundžiama nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones, taigi, vertino ir sprendė, kad pareikštas ieškinys yra tikėtinai pagrįstas. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, atsakovo argumentai šioje dalyje atmetami kaip nepagrįsti.

19Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad SIA „Europa group“ laidavo už UAB „Europa group“ prievolę pagal kredito sutartį. Latvijos Respublikos Įmonių registro 2016-02-05 sprendimu „Dėl pasinaudojimo užstato teise registracijos“ nuspręsta įregistruoti įrašą į komercinių įkeitimų registrą apie pasinaudojimą komercinio užstato teise komerciniam užstatui Nr. ( - ), t. y. priimtu sprendimu atsakovui buvo suteikta teisė parduoti įkeistą objektą – dalį aukščiau nurodyto SIA „Europa group“ turto, už laisvai nustatytą kainą netarpininkaujant teismui ir nerengiant varžytinių, siekiant padengti UAB „Europa Group“ įsiskolinimą pagal Kredito sutartį. Ieškovas pareikštu ieškiniu prašo pripažinti 2004-10-05 kredito sutarties Nr. 04-030725-IN nutraukimą neteisėtu bei pakeisti 2004-10-05 kredito sutarties Nr. 04-030725-IN nuostatas, pratęsiant kredito grąžinimo terminą iki 2030-09-30, išdėstant likusią nesumokėto kredito dalį lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį. Pirmos instancijos teismas skundžiama nutartimi uždraudė atsakovui AB „Swedbank“ ir/ar jo įgaliotiems asmenims įgyvendinti atsakovo, kaip užstato gavėjo teises pagal 2016-02-05 Latvijos Respublikos Įmonių registro sprendimą Nr. 6-9/2019/11223, įskaitant, bet neapsiribojant, parduoti ar kitaip realizuoti SIA „Europa group“ turtą ir akcijas, siekiant patenkinti atsakovo reikalavimo teises pagal 2004-10-05 kredito sutartį Nr. 04-030725-IN, uždraudė atsakovui AB „Swedbank“ ir/ar jo įgaliotiems asmenims bet kokia forma vykdyti skolos išieškojimą iš SIA „Europa group“ turto ir akcijų siekiant patenkinti atsakovo reikalavimo teises pagal 2004-10-05 kredito sutartį Nr. 04-030725-IN. Atkreipiamas dėmesys, jog vienas iš pagrindų, numatytų įstatyme, taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra aplinkybė, kad jų nesiėmus gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas teismo sprendimo įvykdymas (CPK 144 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog teismas laikinąsias apsaugos priemones taikė pagrįstai, jos susijusios su ieškinio reikalavimais, o nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių bei realizavus laiduotojo SIA „Europa group“ turtą, galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas būtų apsunkintas, todėl pagrindo naikinti skundžiamą nutartį bei ja pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones nėra.

20Atsakovas atskirajame skunde tvirtina, jog ieškovas neturi materialinio suinteresuotumo bylos baigtimi, nurodo, kad atsakovas turėjo pagrindą nutraukti sutartį bei kitas aplinkybes, tačiau apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog šių argumentų vertinimas šioje proceso stadijoje nėra galimas, nes jie išeina už skundžiama nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pagrįstumo vertinimo ribų ir dėl jų pasisakys pirmos instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės.

21Kiti pareiškėjo skunde nurodyti argumentai teisingam bylos išnagrinėjimui įtakos neturi, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, juolab, kad apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria žemesnės instancijos teismo priimtos nutarties motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010).

22Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad naikinti ar keisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo. CPK 329 straipsnio 2 dalyje išdėstytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų teismas taip pat nenustatė.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

24Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė... 2. Teisėja, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. ieškovas R. B. kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti 2004-10-05... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-12-17 nutartimi, ieškovo prašymu... 6. Ieškovas R. B. pateikė teismui prašymą dėl papildomų laikinųjų apsaugos... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. kovo 17 d. nutartimi ieškovo... 9. Teismas pažymėjo, jog laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos,... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atsakovas AB „Swedbank“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 12. Ieškovas R. B. atsiliepimu prašo netenkinti AB „Swedbank“ atskirojo... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 14. Atskirasis skundas atmetamas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar teisėta ir pagrįsta... 17. Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 144 straipsnio 1 dalyje... 18. Atsakovas atskirajame skunde nurodo, jog ieškovo ieškinys yra nepagrįstas,... 19. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad SIA „Europa group“ laidavo už... 20. Atsakovas atskirajame skunde tvirtina, jog ieškovas neturi materialinio... 21. Kiti pareiškėjo skunde nurodyti argumentai teisingam bylos išnagrinėjimui... 22. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 24. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 17 d. nutartį palikti...