Byla 2-1313/2014
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 29 d. nutarties, priimtos uždarosios akcinės bendrovės „Jondras“ restruktūrizavimo byloje Nr. B2-2561-661/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Milašienės ir Donato Šerno,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Molesta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 29 d. nutarties, priimtos uždarosios akcinės bendrovės „Jondras“ restruktūrizavimo byloje Nr. B2-2561-661/2014.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartimi RUAB „Jondras“ iškelta restruktūrizavimo byla. Nutartis patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą priimta 2011 m. lapkričio 28 d.

6Pareiškėjas UAB „Molesta“ 2014 m. kovo 17 d. pateikė teismui prašymą įtraukti jį į atsakovo RUAB „Jondras“ kreditorių sąrašą, atnaujinti praleistą terminą reikalavimui pareikšti. Dėl šio prašymo pareiškėjas paaiškino, kad terminą praleido dėl svarbių priežasčių, t. y. ginčas tarp šalių dėl pareiškėjo reikalavimo dydžio išspręstas tik 2012 m. sausio 12 d. įsiteisėjus teismo sprendimui. Atsakovo administratorius nesiėmė jokių veiksmų įtraukti pareiškėją į įmonės kreditorių sąrašą, neatsakė į jo prašymus.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 29 d. nutartimi pareiškėjo prašymų netenkino.

9Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad pareiškėjas į atsakovo restruktūrizavimo administratorių kreipėsi 2013 m. lapkričio 15 d., t. y. praleidęs įstatymo nustatytą naikinamąjį terminą (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ir ĮRĮ) 23 straipsnio 3 dalis, CK 1.117 straipsnio 6 dalis). Apie restruktūrizavimo bylos iškėlimą buvo skelbiama viešai www.bankrotodep.lt internetinėje svetainėje, atsakovo statusas užregistruotas viešame juridinių asmenų registre, todėl pareiškėjas turėjo galimybę susipažinti su viešais duomenimis.

10Teismas, pasiremdamas teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta VĮ „Visagino statybininkai“ restruktūrizavimo byloje, bylos Nr. 3K-3-175/2010; Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 18 d. nutartis, priimta UAB „Kivida“ restruktūrizavimo byloje, bylos Nr. 2-532/2010), nurodė, kad į restruktūrizuojamos įmonės kreditorių sąrašą įrašius įmonę pažeidžiant ĮRĮ įtvirtintus terminus ir tvarką, t. y. po restruktūrizavimo plano patvirtinimo, būtų pažeista įstatyme įtvirtinta įmonės restruktūrizavimo paskirtis ir tikslai, kiltų grėsmė dėl galimybių apskritai sugriauti patvirtintą restruktūrizavimo planą ir paneigti jame nustatytus įsipareigojimus, jų įvykdymo terminus ir įmonės tikslus, taip pat įstatymo nustatyta tvarka patvirtintus kitų kreditorių teisėtus lūkesčius.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atskirajame skunde pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 29 d. nutartį nurodydamas, kad atsakovo administratoriui apie jo reikalavimus buvo žinoma, tačiau jis nesiėmė jokių veiksmų įtraukti jo į atsakovo kreditorių sąrašą. Be to, pareiškėjas nebuvo informuotas apie restruktūrizavimo bylos atsakovui iškėlimą, teisę reikšti reikalavimus. Kadangi iškėlus atsakovui restruktūrizavimo bylą dar nebuvo įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo patvirtintas pareiškėjo reikalavimas, prieš jį negali būti panaudotas faktas, jog apie restruktūrizavimo bylos atsakovui iškėlimą buvo pranešta internetinėje svetainėje ir viešame registre.

13Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovo administratorius prašo skundą nagrinėti teismo nuožiūra.

14Atsakovas pateikė paaiškinimus dėl atskirojo skundo, kuriuose suformulavo prašymus atmesti atskirąjį skundą ir palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 29 d. nutartį, kadangi apeliantas praleido ĮRĮ 23 straipsnio 3 dalyje nustatytą naikinamąjį terminą.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Šioje byloje iškilęs kreditorių turtinių reikalavimų, pareikštų restruktūrizuojamai įmonei ne restruktūrizavimo byloje iki jos iškėlimo, tvirtinimo restruktūrizavimo byloje tvarkos klausimas.

17Restruktūrizavimo proceso tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 straipsnio 2 dalis). Viena esminių prielaidų restruktūrizavimo proceso sėkmei – tinkama įmonės kreditorinių įsipareigojimų apskaita. Ji įgyvendinama tikrinant kreditorių reikalavimų pagrįstumą materialiąja arba (ir) procesine prasme teismine tvarka (ĮRĮ 23 straipsnis). Pagal bendrą taisyklę, restruktūrizuojamos įmonės kreditoriai, siekiantys dalyvauti skolininko restruktūrizavimo byloje, inter alia patenkinti savo reikalavimus, turi per teismo nustatytą laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos, pateikti savo reikalavimus ir juos pagrindžiančius įrodymus restruktūrizavimo administratoriui (ĮRĮ 7 straipsnio 8 dalies 3 punktas, 23 straipsnio 1, 3 dalys). Šis, sutikrinęs įsigaliojusiu viešojo administravimo subjekto administraciniu aktu, ar ne, juos formaliai patvirtina (procesinė kontrolė) arba atlieka išsamią jų pagrįstumo analizę (materialioji kontrolė). Aptarta tvarka turi išimtį.

18kitose civilinėse bylose iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo restruktūrizuojamai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai neperduodami restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui)patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos. Kad tokių kreditorių teisės dalyvauti skolininko restruktūrizavimo procese nebūtų ribojamos dėl paminėtos priežasties, jie privalomai turi būti įrašomi į kreditorių sąrašą, nurodomą restruktūrizavimo plane (ĮRĮ 12 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Jų reikalavimų suma nustatoma atsižvelgiant į pareikštų reikalavimų sumas. Įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo apibrėžiamas kreditoriaus reikalavimas, atitinkamai tikslinami kreditorių sąrašas ir restruktūrizavimo planas (ĮRĮ 12 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 23 straipsnio 7 dalis).

19Dėl šių normų aiškinimo ir taikymo teisminėje praktikoje išskiriama, kad kitose civilinėse bylose restruktūrizuojamai įmonei turtinius reikalavimus pareiškę kreditoriai turi būti privalomai įrašomi į kreditorių sąrašą, nurodomą restruktūrizavimo plane. Pareigą tą atlikti turi tiek restruktūrizuojamos įmonės valdymo organai, tiek teismo paskirtas administratorius. ĮRĮ 7 straipsnio 8 dalies 3 punkte ir 23 straipsnio 1 bei 3 dalyse nustatyti terminai nurodytiems kreditoriams netaikomi ir jie neturi pareikšti pakartotinių reikalavimų skolininko administratoriui. Tuo atveju, kai teismo sprendimas, priimtas atskiroje civilinėje byloje, kuriuo patvirtinamas kreditoriaus reikalavimas, įsiteisėja suėjus ĮRĮ 23 straipsnio 3 dalyje nustatytam naikinamajam terminui kreditorių reikalavimams pareikšti, taikytinos kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimą reglamentuojančios ĮRĮ teisės normos. Tai reiškia, kad įsiteisėjus atskiroje civilinėje byloje priimtam teismo sprendimui, kuriuo patvirtinama iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsiradusi kreditoriaus reikalavimo teisė, įmonės restruktūrizavimo bylą nagrinėjantis teismas, nespręsdamas dėl tokio kreditoriaus reikalavimo esmės materialiąja prasme, turi atlikti formalų kreditorių sąrašo patikslinimo procesinį veiksmą, kuris sudaro pagrindą vėliau atitinkamai patikslinti ir patį restruktūrizavimo planą (žr. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 5 d. nutartį, priimtą RUAB „Skirnuva“ restruktūrizavimo byloje, bylos Nr. 2-2674/2013; 2014 m. liepos 22 d. nutartį, priimtą RUAB „Melesta“ restruktūrizavimo byloje, bylos Nr. 2-1066/2014).

20apelianto reikalavimai turėjo būti įrašyti atsakovo valdymo organų ar / ir administratoriaus iniciatyva į jų rengtą ir teismo 2011 m. lapkričio 28 d. patvirtintą restruktūrizavimo planą (ĮRĮ 12 straipsnio 1 dalies 3 punktas); antra, priešingai nei konstatavo pirmosios instancijos teismas, apeliantui netaikytini

21Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija dėl netinkamo ĮRĮ 12 straipsnio 1 dalies 3 punkto, 23 straipsnio nuostatų taikymo naikina apskųstą teismo nutartį ir išsprendžia klausimą iš esmės – patikslina atsakovo kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą pagal Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 15 d. sprendimo rezoliucinę dalį, įtraukiant į jį apelianto 352 973,39 Lt (316 903,33 Lt + 27 036,06 Lt (316 903,33 Lt x 6 proc. x 519 d. (2009 m. lapkričio 11 d. – 2011 m. balandžio 14 d.) + 9 034 Lt) reikalavimą (ĮRĮ 23 straipsnio 7 dalis).

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

23panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 29 d. nutartį.

24Patikslinti restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Jondras“ kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą, įtraukiant į jį kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Molesta“ 352 973,39 Lt reikalavimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartimi RUAB „Jondras“... 6. Pareiškėjas UAB „Molesta“ 2014 m. kovo 17 d. pateikė teismui prašymą... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 29 d. nutartimi pareiškėjo... 9. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad pareiškėjas į atsakovo... 10. Teismas, pasiremdamas teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atskirajame skunde pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 13. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovo administratorius prašo skundą... 14. Atsakovas pateikė paaiškinimus dėl atskirojo skundo, kuriuose suformulavo... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Šioje byloje iškilęs kreditorių turtinių reikalavimų, pareikštų... 17. Restruktūrizavimo proceso tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims,... 18. kitose civilinėse bylose iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo... 19. Dėl šių normų aiškinimo ir taikymo teisminėje praktikoje išskiriama, kad... 20. apelianto reikalavimai turėjo būti įrašyti atsakovo valdymo organų ar / ir... 21. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija dėl netinkamo ĮRĮ 12... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 23. panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 29 d. nutartį.... 24. Patikslinti restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Jondras“...