Byla 2-532/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Amžiaus vingis“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. sausio 11 d. nutarties, kuria atmestas kreditoriaus prašymas įtraukti jį bylą trečiuoju asmeniu, ir Šiaulių apygardos teismo 2010 m. sausio 12 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2009 m. gruodžio 28 d. nutarties, civilinėje byloje Nr. B2-541-71/2010 pagal uždarosios akcinės bendrovės „Kivida“ direktoriaus Kazio Baranausko ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kivida“ dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

3

Nustatė

4UAV „Kivida“ direktorius Kazys Baranauskas kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą ir prašė atsakovui UAB „Kivida“ iškelti restruktūrizavimo bylą.

5Šiaulių apygardos teismas 2009 m. gruodžio 28 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Kivida“ restruktūrizavimo bylą.

6UAB „Amžiaus vingis“ 2010 m. sausio 8 d. pateikė teismui prašymą įtraukti jį į UAB „Kivida“ restruktūrizavimo bylą trečiuoju asmeniu. Prašyme nurodė, kad UAB „Amžiaus vingis“ turi procesinį suinteresuotumą restruktūrizavimo bylos iškėlimo baigtimi.

7Šiaulių apygardos teismas 2010 m. sausio 11 d. nutartimi atmetė UAB „Amžiaus vingis“ prašymą įtraukti jį į UAB „Kivida“ restruktūrizavimo bylą trečiuoju asmeniu iki bus patvirtinti kreditorių reikalavimai.

8Teismas nutartyje nurodė, kad pareiškėjas UAB „Amžiaus vingis“ dar nėra įtrauktas į kreditorių sąrašą, todėl negalima daryti pagrįstos išvados, kad jis turi suinteresuotumą restruktūrizavimo byloje. Pagrindinių kreditorių ir bendrovės narių valią kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo išreiškė bendrovės vadovas. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, negali veikti procese prieš šalies, kurio pusėje jis dalyvautų, interesus. Teismas padarė išvadą, kad trečiaisiais asmenimis suinteresuoti asmenys gali tapti teismo nutartimi patvirtinus kreditorių reikalavimus. Pasak teismo, pareiškėjo interesai nepažeidžiami iki bus išsprendžiamas klausimas dėl jo reikalavimų patvirtinimo, ruošiant restruktūrizavimo planą.

9UAB ,,Amžiaus vingis“ padavė atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2009 m. gruodžio 28 d. nutarties, kuria atsakovui UAB ,,Kivida“ iškelta restruktūrizavimo byla.

10Šiaulių apygardos teismas 2010 m. sausio 12 d. nutartimi atsisakė priimti atskirąjį skundą ir grąžinti jį pateikusiam asmeniui.

11Teismas nutartyje nurodė, kad pareiškėjas UAB ,,Amžiaus vingis“ nėra byloje įtrauktas trečiuoju asmeniu, jo kreditorinis reikalavimas nėra patvirtintas teismo nutartimi. Pasak teismo, UAB ,,Amžiaus vingis“ nelaikytinas dalyvaujančiu byloje asmeniu (CPK 37 str. 2 d.). Teismas padarė išvadą, kad atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2009 m. gruodžio 28 d. nutarties padavė asmuo, neturintis teisės jį paduoti (CPK 315 str. 2 d. 2 p.). Atskiruoju skundu kreditorius UAB „Amžiaus vingis“ prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2010 m. sausio 11 d. nutartį ir priimti naują sprendimą, patenkinant kreditoriaus prašymą, bei panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2010 m. sausio 12 d. nutartį ir perduoti atskirojo skundo priėmimo klausimą nagrinėti teismui iš naujo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais: 1. ĮRĮ specialiai nereglamentuoja klausimų, susijusių su trečiųjų asmenų statusu restruktūrizavimo procese iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Asmenims, suinteresuotiems restruktūrizavimo bylos iškėlimu, nėra numatyta draudimų įstoti į bylą trečiaisiais asmenimis bet kurioje bylos stadijoje (CPK 47 str.). ĮRĮ 23 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta galimybė įmonės kreditoriams dalyvauti restruktūrizavimo procese iki nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo. Ši teisė suteikiama visiems kreditoriams, o ne tik tiems, kurie inicijuoja restruktūrizavimo bylos iškėlimą. Tad nėra teisinių kliūčių, kad atsakovo kreditorius būtų įtrauktas į restruktūrizavimo bylą. ĮRĮ nuostatos dėl nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą apskundimo galimybių negali būti aiškinamos siaurinamai, įvedant ĮRĮ tiesiogiai nenumatytus suinteresuotų asmenų, turinčių teisę teikti tokį skundą, rato apribojimus. UAB „Amžiaus vingis“ dalyvavo 2009 m. gruodžio 11 d. pirmajame UAB „Kivida“ kreditorių susirinkime ir taip išreiškė savo suinteresuotumo UAB „Kivida“ restruktūrizavimo procese. 2. Restruktūrizavimo byloje kreditoriai turi teisę kreiptis į teismą su prašymu dėl įstojimo į procesą trečiuoju asmeniu, nes tik tuomet kreditoriui suteikiama teisė efektyviai ginti savo teises bei teisėtus interesus, ir apskritai suteikiama teisė pasisakyti dėl restruktūrizavimo proceso būtinumo, būtinų sąlygų tokiam procesui pradėti egzistavimo ir restruktūrizavimo proceso atitikimo kreditorių interesams. Tokią praktiką formuoja ir Lietuvos apeliacinis teismas. 3. Panaikinus teismo 2010 m. sausio 11 d. nutartį, nebelieka teisinio pagrindo atsisakyti priimti atskirojo skundo. Teismas neteisingai aiškino ir taikė teisės normas, neleisdamas suinteresuotam asmeniui dalyvauti nagrinėjamoje byloje trečiuoju asmeniu. Išsamūs nesutikimo su Šiaulių apygardos teismo 2009 m. gruodžio 28 d. nutartimi motyvai dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo nepagrįstumo yra pateikti 2010 m. sausio 7 d. atskirajame skunde. Atsiliepimu į atskirąjį skundą UAB „Kivida“ prašo atskirąjį skundą atmesti, o Šiaulių apygardos teismo 2010 m. sausio 11 d. ir 2010 m. sausio 12 d. nutartis palikti nepakeistas. Atsiliepime nurodo, kad apelianto prašymas įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu yra pateiktas pavėluotai, kadangi bylą nagrinėjantis teismas jau prieš prašymo pateikimą buvo priėmęs nutartį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. UAB „Kivida“ kreditorių susirinkimas, kuriame buvo patvirtinti restruktūrizavimo plano metmenys, vyko 2009 m. gruodžio 11 d. ir jame dalyvavo apelianto atstovai. Svarstytina, ar apeliantas, teikdamas prašymą dėl jo įtraukimą į bylą trečiuoju asmeniu jau po nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo, nepiktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis (ĮRĮ 19 str. 1 d. 1 p.). Apeliantas teisėtai ir pagrįstai nebuvo įtrauktas į civilinę bylą trečiuoju asmeniu, todėl teismas 2010 m. sausio 12 d. nutartimi pagrįstai atsisakė priimti apelianto atskirąjį skundą. Atskirasis skundas atmestinas.

12CPK 1 straipsnyje yra numatyta, jog darbo, šeimos, intelektinės nuosavybės, konkurencijos, bankroto ir restruktūrizavimo bylos bei ypatingosios teisenos bylos yra nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. ĮRĮ specialiai nereglamentuoja klausimų, susijusių su trečiųjų asmenų statusu iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo, todėl iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo kreditorius gali būti įtrauktas į restruktūrizavimo bylą pagal CPK nuostatas. Tuo atveju, kai restruktūrizavimo byla yra iškelta, per teismo nustatytą laikotarpį, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 30 ir ne ilgesnis kaip 45 kalendorinės dienos nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos, kreditorius turi teisę pareikšti savo reikalavimus ir perduoti juos įmonės administratoriui kartu su šiuos reikalavimus patvirtinančiais dokumentais (ĮRĮ 19 str. 1 d. 1 p.). Po to, kai teismas patvirtina kreditoriaus reikalavimą restruktūrizavimo byloje, jis tampa trečiuoju asmeniu ir įgyja visas tretiesiems asmenims numatytas teises ir pareigas. Pagal CPK 47 straipsnio pirmosios dalies nuostatą, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų dėl ginčo dalyko, gali įstoti į bylą ieškovo arba atsakovo pusėje iki baigiamųjų kalbų pradžios, jeigu bylos išsprendimas gali turėti įtakos jų teisėms arba pareigoms. Jie gali būti įtraukiami dalyvauti byloje taip pat motyvuotu šalių prašymu arba teismo iniciatyva. Nagrinėjamoje byloje Šiaulių apygardos teismas 2009 m. gruodžio 28 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Kivida“ restruktūrizavimo bylą (b.l. 68-69). UAB „Amžiaus vingis“ 2010 m. sausio 7 d. prašymu prašė teismo įtraukti jį į UAB „Kivida“ restruktūrizavimo bylą trečiuoju asmeniu (b.l. 77-79). Taigi, UAB „Amžiaus vingis“ prašymą įtraukti jį į UAB „Kivida“ restruktūrizavimo bylą trečiuoju asmeniu pateikė jau po to, kai Šiaulių apygardos teismas 2009 m. gruodžio 28 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Kivida“ restruktūrizavimo bylą. Apeliantas UAB „Amžiaus vingis“ atskirajame skunde teigia, kad jis dalyvavo 2009 m. gruodžio 11 d. pirmajame UAB „Kivida“ kreditorių susirinkime ir taip išreiškė savo suinteresuotumą UAB „Kivida“ restruktūrizavimo procese, taip pat kad ĮRĮ 23 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta galimybė įmonės kreditoriams dalyvauti restruktūrizavimo procese iki nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo, tad pareiškėjas gali būti įtrauktas į restruktūrizavimo bylą trečiuoju asmeniu. Tačiau nors UAB „Amžiaus vingis“ ir dalyvavo kreditorių susirinkime, ĮRĮ 23 straipsnio nuostata, reglamentuojanti restruktūrizuojamos įmonės kreditorių susirinkimų sušaukimą, savaime nesuteikia tokiam kreditoriui teisės dalyvauti restruktūrizavimo byloje. Be to, aplinkybė, jog UAB „Amžiaus vingis“ dalyvavo 2009 m. gruodžio 11 d. pirmajame UAB „Kivida“ kreditorių susirinkime, kuriame buvo sprendžiamas klausimas dėl kreipimosi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, patvirtina, kad apeliantui buvo žinoma apie ketinimą teikti pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Kivida“. Atsižvelgiant į tai, kad apeliantas atsakovo restruktūrizavimo byloje iki baigiamųjų kalbų pradžios nepareiškė prašymo įtraukti jį trečiuoju asmeniu (CPK 47 str. 1 d.), darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas 2010 m. sausio 11 d. nutartimi pagrįstai atmetė prašymą įtraukti jį į UAB „Kivida“ restruktūrizavimo bylą trečiuoju asmeniu.

13Atsižvelgiant į tą aplinkybę, kad UAB „Amžiaus vingis“ UAB „Kivida“ restruktūrizavimo byloje nėra pripažintas dalyvaujančiu byloje asmeniu, jam nėra suteikta teisė skųsti Šiaulių apygardos teismo 2009 m. gruodžio 28 d. nutartį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai pareiškėjo atskirąjį skundą atsisakė priimti ir grąžino jį padavusiam asmeniui (CPK 315 str. 2 d. 2 p.).

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes, susijusias su trečiojo asmens įtraukimu į bylą ir atskirojo skundo priėmimu, ir šiuos klausimus išsprendė teisingai. Pagrindų, nurodytų Lietuvos Respublikos CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutartys turėtų būti naikinamos atskirajame skunde nurodytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje nurodytų absoliučių šių nutarčių negaliojimo pagrindų nėra. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

15338 straipsniu,

Nutarė

16Šiaulių apygardos teismo 2010 m. sausio 11 d. ir Šiaulių apygardos teismo 2010 m. sausio 12 d. nutartis palikti nepakeistas.

Proceso dalyviai
Ryšiai