Byla e2-4273-637/2019
Dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė “Klaipėdos konteinerių terminalas”

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Audra Ežerskė, sekretoriaujant Joanai Runelienei, dalyvaujant ieškovei V. N., jos atstovui advokatui Vaidotui Rutavičiui, atsakovės UAB „Translaiva“ atstovui advokatui Sigitui Čepui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. N. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Translaiva“ dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė “Klaipėdos konteinerių terminalas”.

3Teismas

Nustatė

41.

5kreditorės V. N. pareiškimo pagrindu teismas 2019 m. vasario 11 d. išdavė teismo įsakymą dėl 1018,89 Eur turtinės žalos atlyginimo, 5 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo, 8 Eur žyminio mokesčio, 240 Eur už advokato paslaugas, 25 Eur už vertimo paslaugas, 50 Eur už remonto sąmatos sudarymą išieškojimo iš skolininkės UAB „Translaiva“. Teismas priėmė skolininkės prieštaravimus. 2019 m. kovo 18 d. nutartimi panaikintas 2019 m. vasario 11 d. teismo įsakymas, teismui priėmus ieškovės V. N. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Translaiva“ dėl žalos atlyginimo, kuriuo teismo prašoma priteisti 1018,89 Eur skolos, 5 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo dienos ir patirtas bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Ieškovė V. N. teismo posėdžio metu paaiškino, kad ji norėjo nusipirkti automobilį. Su sutuoktinio pagalba per aukcioną įsigijo Dodge Grand. Nurodė, kad pirko naują automobilį, tačiau iškraunant jį iš konteinerio buvo sugadintas galinis bamperis, dėl ko ji negali naudotis automobiliu. Mano, kad žalą turi atlyginti atsakovė UAB „Translaiva“, kadangi ji buvo atsakinga už automobilio iškrovimą iš konteinerio ir kitų formalumų atlikimą.

83.

9Atsakovė UAB „Translaiva“ su ieškiniu nesutinka. Jos atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad nėra įrodyti neteisėti atsakovės veiksmai, atsakovas byloje turi būti ne UAB „Translaiva“, be to nėra įrodyta žala ir jos dydis, kadangi ieškovė remiasi lokaline sąmata, kurioje nurodytas ne ieškovei priklausantis automobilis, be to bylos nagrinėjimo metu paaiškėjo, kad ieškovė sakė teismui netiesą, atsakovės atstovams apžiūrėjus automobilį paaiškėjo, kad jis suremontuotas, o realiai patirtas remonto išlaidas patvirtinančių įrodymų ieškovė teismui nepateikė.

104.

11Byla išnagrinėta nedalyvaujant trečiuoju asmeniu į bylos nagrinėjimą įtrauktai UAB “Klaipėdos konteinerių terminalas”, kuriai apie teismo posėdį pranešta (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, toliau - „CPK“, 234 straipsnis). Trečiasis asmuo atsiliepime nurodė, kad ieškinio patenkinimo klausimą palieka spręsti teismui, pažymėdamas, kad 2018-04-16 UAB “Klaipėdos konteinerių terminalas” sudarė sutartį Nr. 18/194 su UAB „Translaiva“ dėl krovinių perkrovimo ir sandėliavimo bendrovės (“Klaipėdos konteinerių terminalas”) teritorijoje bei kitų paslaugų teikimo. 2018-12-12 buvo išrašyta paskyra-įgaliojimas krovinio iškrovimui Nr. 18(LTLU90000)4(LU90)-E912 dėl konteinerio Nr. MRSU3224994, atgabento laivu PETKUM, krovinio-keturių automobilių, tarp jų ir automobilio Dodge, VIN Nr. ( - ), iškrovimo į sandėlį. Bendrovė, vykdydama nurodytą paskyrą-įgaliojimą iškrovė automobilį iš konteinerio į sandėlį. Pretenzijos dėl automobilio iškrovimo bendrovei pareikštos nebuvo. UAB „Translaiva“ 2018-12-21 apmokėjo sąskaitą faktūrą, kuri išrašyta 2018-12-20, tame tarpe ir už konteinerio Nr. MRSU3224994 iškrovimą.

12Teismas

konstatuoja:

135.

14Iš byloje esančios 2018-10-08 sąskaitos-faktūros Nr. 182 (b.l. 6-7) nustatyta, kad automobilis DODGE GRAND CARAVAN SE VIN ( - ) už 9 845 Kanados dolerius parduotas V. N.. Į sąskaitą faktūrą įrašytas ir gabenimas konteineriu iš Kanados į Lietuvą, Konteinerio Nr. MRSU3224994, už 800 Kanados dolerių. Sąskaitoje faktūroje nurodyta apmokėti „Klakson Export inc.“ (Monrealis, Kvebekas).

156.

16Atsakovė teigia, kad ieškovė netinkamai byloje pasirinko atsakovą, nurodo, kad UAB „Translaiva“ buvo atsakinga už muitinės formalumų įforminimą ir tai patvirtina ieškovės ir atsakovės 2018 m. gruodžio 17 d. sudaryta sutartis dėl muitinės tarpininko paslaugų teikimo. Ieškovė, teismui CPK 45 straipsnio nustatyta tvarka pasiūlius apsispręsti dėl atsakovo byloje, nurodė, kad atsakovą pasirinko tinkamai ir neketina jo keisti.

177.

18Ieškovės ieškinio reikalavimas dėl žalos atlyginimo grindžiamas tuo, kad atsakovė buvo atsakinga už tinkamą krovinio – ginčo automobilio – iškrovimą iš konteinerio.

198.

20Ieškovė nurodo, kad pretenzija atsakovei buvo pareikšta elektroniniu laišku, kurį parašė jos sutuoktinis S. N., kuriame nurodyta, kad iškrovimo metu 2018-12-17 buvo pažeistas galinis bamperis, žala įvertina 500 Eur.

219.

22Atsakovė 2019-01-11 elektroniniu laišku, kurį parašė liudytoju apklaustas komercijos direktorius V. S., nurodė, kad su pretenzija nesutinka, nes jokių neteisėtų veiksmų, kurie gali būti su nurodomu galimu sugadinimu, neatliko.

2310.

24Atsakovės argumentą, kad ji yra visiškai nesusijusi su krovinio iškrovimu paneigia trečiojo asmens pateikta 2018-04-16 UAB “Klaipėdos konteinerių terminalas” su UAB „Translaiva“ sudaryta sutartis Nr. 18/194 dėl krovinių perkrovimo ir sandėliavimo bendrovės (“Klaipėdos konteinerių terminalas”) teritorijoje bei kitų paslaugų teikimo. Be to, liudytoju apklaustas UAB „Translaiva“ komercijos direktorius V. S. patvirtino, kad tarp krovinio siuntėjo ir UAB „Translaiva“ yra bendradarbiavimas, nes kai pirkėjas yra fizinis asmuo, nebūtų įmanoma įforminti ir atlikti visų priklausančių formalumų, nes krovinys atkeliauja į konteinerių terminalą, kuris pagal trečiojo asmens pateiktus duomenis į bylą turi tam tikras paslaugų teikimo taisykles. Tai patvirtina ir krovinio pervežimo instrukcija - krovinio gavėju nurodyta UAB „Translaiva“ (b.l.8-13). Sutartyje, sudarytoje tarp UAB “Klaipėdos konteinerių terminalas” ir UAB „Translaiva“ numatyta, kad visi darbai terminalo teritorijoje atliekami tik terminalo pajėgomis, išskyrus ekspedijavimo, agentavimo ir survejerio darbus. Sutarties 2.1.4 punktu numatyta, kad terminalas atsako už nuostolius ir/arba žalą, padarytą kliento - UAB „Translaiva“ kroviniui, jeigu įrodoma, kad žala padaryta dėl terminalo darbuotojų, įgaliotinių ar subrangovų kaltės. Terminalo paslaugų taisyklės, liudytojų V. S., S. N. parodymai patvirtina, kad atsakovė UAB „Translaiva“ santykyje su UAB “Klaipėdos konteinerių terminalas” veikė turėdama prekės savininko įgaliojimus. Liudytojais apklausti V. S. ir A. V. patvirtino, kad prižiūri kaip vyksta krovinio iškrovimas, krovinį prieš iškraunant iš konteinerio fiksuoja nuotraukomis, parodė, kad esant krovinio sugadinimui ar kitokiems pažeidimams krovinių terminalo darbuotojai surašo aktą. Pagal trečiojo asmens pateiktą paskyrą-įgaliojimą krovinio iškrovimui UAB „Translaiva“ nurodyta ekspeditoriumi perkraunant krovinį (tame tarpe DODGE ( - )) iš konteinerio į sandėlį. UAB “Klaipėdos konteinerių terminalas” atsiliepime nurodo, kad bendrovė, vykdydama šią paskyrą-įgaliojimą iškrovė automobilį iš konteinerio Nr. MRSU3224994 į sandėlį. UAB „Translaiva“ už automobilių iškrovimą iš konteinerio bei sandėliavimą atsiskaitė su UAB “Klaipėdos konteinerių terminalas”. Atsakovė išrašė sąskaitą ieškovei, ieškovė tą pačią dieną sumokėjo 300 Eur, už uosto, ekspedijavimo paslaugas ir deklaracijos pildymą (b.l. 21-22).

2511.

26Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (Civilinio Kodekso (toliau – CK) 6.245 straipsnio 1 dalis). Civilinė atsakomybė gali būti taikoma tik esant sąlygų visumai, t.y. esant neteisėtiems veiksmams, priežastiniam ryšiui, kaltei, žalai (CK 6.246-6.249 straipsniai). Žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jei nebūtų buvę neteisėtų veiksmų (CK 6.249 straipsnio 1 dalis).

2712.

28Tarp šalių kilo ginčas dėl įrodinėjimo pareigos.

2913.

30Rungimosi civiliniame procese principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis); konkrečiai – žalos dydžio įrodinėjimo našta tenka ieškovui. Ieškovas privalo įrodyti jo teisę sukuriančius faktus, tačiau neturi įrodinėti tą teisę paneigiančių faktų – tokius faktus, atsikirsdamas į ieškovo reikalavimą, turi įrodyti atsakovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2008).

3114.

32Atsakovė nurodo, kad nėra įrodyti neteisėti atsakovės veiksmai, be to nėra įrodyta žala ir jos dydis.

3315.

34Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad siekdamas įrodyti žalą, kaip civilinės atsakomybės sąlygą (CK 6.249 straipsnis), ieškovas paprastai privalo įrodyti du elementus: žalos padarymo faktą ir žalos dydį. Žalos faktas nepreziumuojamas ir turi būti įrodinėjamas įprastine tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2019 m. kovo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-87-701/2019).

3516.

36Žalos dydis taip pat nepreziumuojamas. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad CK 6.249 straipsnio 1 dalies nuostata, jog jeigu šalis nuostolių dydžio negali tiksliai įrodyti, tai jų dydį nustato teismas, reiškia, kad kai šalys nesutaria dėl nuostolių dydžio, konkretų jų dydį nustato teismas, įvertinęs abiejų šalių pateiktus įrodymus. Ši nuostata negali būti aiškinama kaip įpareigojanti teismą visais atvejais savo iniciatyva rinkti įrodymus priteistinų nuostolių dydžiui nustatyti. Teismas, taikydamas CK 6.249 straipsnio 1 dalį, turi paisyti rungimosi civiliniame procese principo (CPK 12 straipsnis). Pateikti nuostolių dydį patvirtinančius ar paneigiančius įrodymus yra ginčo šalių pareiga (CPK 12, 178 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. lapkričio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-460/2008; 2010 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-118/2010; 2018 m. birželio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-227-916/2018).

3717.

38Ieškovė, atsisakydama teismo siūlymo byloje skirti ekspertizę, nurodė, kad ieškovei to nereikia, nes ji remiasi specialistų – „Visoda“ darbuotojų atlikta automobilio apžiūra ir surašytoje sąmatoje atliktu reikalingų atlikti remonto darbų ir jų kainos įvertinimu.

3918.

40Teismų praktikoje išaiškinta, kad žala (nuostoliai) civilinės atsakomybės atveju gali būti turto sugadinimas. Ją patvirtina turtui pataisyti reikalingos lėšos, kurios gali būti išlaidos, jeigu remontas jau atliktas, arba būsimo remonto išlaidos (sąnaudos), jeigu remontas dar neatliktas. Jeigu šalis tokių įrodymų nepateikia, tai teismas turi atmesti tokiems remonto darbams numatytas sąnaudas kaip neįrodytas priežastiniu ryšiu su sugadinimais, o jeigu skaičiavimai sudėtingi – pasiūlyti, kad šalis atliktų ekspertizę ar pateiktų kitokių įrodymų dėl tam tikrų sąmatos dalių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-299/2008, 2018 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-270-915/2018).

4119.

42Teismas negali vadovautis ieškovės pateikta Remonto sąmata (b.l. 13-15), kurią surašė „Visoda“, nes joje nurodytas automobilis DODGE GRAND VOYAGER, kurio VIN ( - ), o pirma registracija 2018-01-01, t.y. 2019-01-23 remonto sąmata pateikta ne dėl ginčo automobilio, nes pagal Registracijos liudijimą Nr. SR7Q37Q99, išduotą 2018-09-12, automobilio DODGE GRAND, 2018 metų, automobilio indentifikavimo Nr. ( - ) (b.l. 4-5). Ir toks DODGE GRAND indentifikavimo numeris nurodytas visuose kituose teismo ištirtuose byloje esančiuose rašytiniuose įrodymuose, tokį indentifikavimo numerį nurodo ir pati ieškovė. Nei ieškovė, nei liudytoju apklaustas S. N. negalėjo paaiškinti šios aplinkybės, S. N. nurodė, kad serviso įmonėje automobilis apžiūrimas tik pateikus technikinį pasą.

4320.

44Nors ieškovė nurodo, kad pirko naują automobilį, tačiau tai patvirtinančių įrodymų byloje nėra. Byloje ištirtas automobilio Registracijos liudijimas Nr. SR7Q37Q99, kur automobilio DODGE GRAND savininku nurodytas AVIVA, Kanados draudimo kompanija, automobilio indentifikavimo Nr. ( - ) – yra atžyma “Rimtai sugadinta“ (b.l. 4-5). Iš byloje pateiktos deklaracijos (b.l.19) matyti, kad krovinys DODGE GRAND CARAVAN SE, balta, 2018 m., ( - ), su defektais. Kad aukciono būdu pirko „daužtą“ automobilį patvirtino ir ieškovės sutuoktinis – liudytojas V. S.. Tai patvirtina ir ieškovės į bylą pateiktas video.

4521.

46Pažymėtina, kad atsakovė dar atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad ieškovė turėtų pateikti realias remonto išlaidas patvirtinančius įrodymus. Tiek ieškovė, tiek jos atstovas parengiamojo teismo posėdžio metu teigė, kad automobilis nesuremontuotas. Atsakovo atstovui po parengiamojo posėdžio apžiūrėjus automobilį ir paprašius teismo įpareigoti ieškovę pateikti automobilio remonto išlaidas patvirtinančius įrodymus, ieškovės atstovas nurodė, kad tokių įrodymų pateikti negali, nes neturi. Iš atsakovo į bylą pateiktų nuotraukų (b.l. 157-171) teismas negali daryti išvados, kad automobiliui reikalingas remontas ir ar jam apskritai reikalingas remontas. Liudytoju apklaustas S. N. nurodė, kad už automobilio remontą sumokėjo meistrui 50 Eur, automobilių aikštelėje pirko naudotas dureles, gumeles ir kt. Nors tokių įrodymų į bylą nėra pateikta, tačiau atsakovės pateiktos automobilio nuotraukos patvirtina liudytojo S. N. parodymus dėl suremontuotų automobilio durelių.

4722.

48Nei ieškovė nei jos sutuoktinis liudytojas S. N. perkamo automobilio realiai nematė, kaip ir nedalyvavo jį pakraunant pervežimui jūra. Ieškovė automobilio apgadinimą įrodinėja nuotraukomis ir video, kurie buvo daryti Kanadoje, prieš automobilį pakraunant į konteinerį, automobilį patalpinus į konteinerį bei nuotraukomis, kurios darytos jau pasiėmus automobilį. Pažymėtina, kad iš ieškovės pateiktų nuotraukų, kuriomis įrodinėjami automobiliui padaryti apgadinimai (b.l. 42-46) negalima nustatyti koks automobilis ir kada fotografuotas. Nuotrauka (b.l. 41) pagal joje esantį įrašą daryta 2018.08.17, t.y. ne prieš pakraunant automobilį į konteinerį, be to nuotraukoje automobilis yra su lipdukais, įrodymų kas ir kada nuėmė lipdukus ieškovė nepateikė. Iš ieškovės pateiktų nuotraukų negalima nustatyti kaip atrodė automobilis kai į konteinerį buvo pakrauti visi keturi automobiliai. Atsakovės po pertraukos į bylą papildomai pateikti įrodymai – nuotraukos, kurias darė atsakovės darbuotojas A. V. tik patvirtina, kad matosi automobilio pažeidimai (automobiliui dar esant konteineryje prieš iškrovimą), tačiau tik iš tokio įrodymo teismas negali konstatuoti kokie tie pažeidimai.

4923.

50Iš byloje ištirtos muitinės deklaracijos ir trečiojo asmens UAB “Klaipėdos konteinerių terminalas” pateiktų duomenų nustatyta, kad konteineris Nr. MRSU3224994, kuriuo buvo atgabentas krovinys-keturi automobiliai, tarp jų ir automobilis Dodge, VIN Nr. ( - ), laivu PETKUM. Kai tuo tarpu iš ieškovės pateiktos krovinio pervežimo instrukcijos (b.l.8-13) nustatyta, kad krovinys vežamas laivu „MAEU“, „MAERSK PENANG“, pakrovimo uostas Monrealis, Kanada; Iškrovimo uostas Bremerhavenas, Vokietija; pristatymo vieta Klaipėda, Lietuva; duomenys apie konteinerį Nr. MRSU3224994– 40 pėdų paaukštintas konteineris (45GO), pakuočių skaičius -4, t.y. keturi kroviniai (apgadintos transporto priemonės) tame tarpe 2018 m. „DODGE GRAND CARAVAN SE“, universalas, 3,6 L, V6 MPI VIN ( - ).

5124.

52Taigi byloje nustatytos bylos aplinkybės neleidžia teismui daryti išvados, kad yra paneigta atsakovės nurodoma aplinkybė, kad galbūt krovinys buvo apgadintas jį gabenant jūra. Juolab, kad iš pačios ieškovės pateiktų įrodymų matyti, kad konteineris turėjo būti perkraunamas iš vieno laivo į kitą, nes pagal byloje ištirtus įrodymus konteinerį atgabeno laivas PETKUM, o ne tas (tie), į kuriuos krovinys su konteineriu Nr. MRSU3224994 buvo pakrautas Kanadoje. Kaip patvirtino liudytoju apklaustas ieškovės sutuoktinis S. N. – gabenamas jūra krovinys draustas nebuvo.

5325.

54Pagal 2018 m. gruodžio 17 d. tarp ieškovės ir atsakovės sudarytos sutarties dėl muitinės tarpininko paslaugų teikimo 2.10 punktą muitinės tarpininkas neatsako už pasekmes, kurios gali atsirasti dėl kliento neteisingai nurodytų, ar nepilnai pateiktų duomenų apie krovinį. Muitinės deklaracijoje nurodyta, kad automobilis su defektais. Teismo ištirti įrodymai patvirtina, kad ieškovė nusipirko apgadintą automobilį ir jokiame teismui pateiktame dokumente neįvardyti konkretūs pažeidimai (defektai).

5526.

56Sutarties, kuri sudaryta tarp UAB “Klaipėdos konteinerių terminalas” ir UAB „Translaiva“ 2.1.2 punkte numatyta, kad terminalas įsipareigoja perkraunant krovinius fiksuoti krovinio ir taros pažeidimus; surašyti aktus dėl krovinio trūkumo, pertekliaus, sugadinimo ar įpakavimo pažeidimo, nustatyto perkrovos metu ir informuoti apie tai klientą. Joks aktas dėl krovinio sugadinimo surašytas nebuvo, jokios pretenzijos bendrovei “Klaipėdos konteinerių terminalas” pareikštos nebuvo.

5727.

58Pažymėtina, kad Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad CK 6.249 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta taisyklė, jog tais atvejais, kai šalis nuostolių dydžio negali tiksliai įrodyti, jų dydį nustato teismas, reiškia, kad tuo atveju, kai žalos padarymo faktas, kaip pagrindas prievolei dėl žalos atlyginimo atsirasti, yra įrodytas, ieškinys dėl žalos atlyginimo negali būti atmestas tik tuo pagrindu, kad suinteresuota šalis tinkamai neįrodė patirtų nuostolių dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-220-916/2015).

5928.

60Kasacinio teismo praktika dėl įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo išplėtota ir nuosekli. Pagal ją faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų tyrimo ir vertinimo pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-78-686/2017).

6129.

62Pažymėtina, kad ieškovė nesutiko ir su pakartotiniu teismo siūlymu dėl ekspertizės skyrimo byloje, t.y. paaiškėjus aplinkybėms po atsakovės atstovo automobilio apžiūros ir atsakovės atstovui nurodžius aplinkybę, kad „Visoda“ remonto sąmata išduota ne dėl ginčo automobilio.

6330.

64Ištyrus šalių byloje pateiktus įrodymus, ieškovei nesutikus, kad byloje būtų atlikta ekspertizė, teismas daro išvadą, kad ieškinys, pareikštas atsakovei UAB „Translaiva“ nėra įrodytas, todėl atmestinas.

6531.

66Ar yra krovinio siuntėjo ar ekspeditoriaus atsakomybė nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

67Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas

6832.

69Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Byloje rašytinais įrodymais patvirtinta, kad atsakovė patyrė 850 Eur išlaidų advokato pagalbai.

7033.

71Teismas, vertindamas atsakovės patirtų išlaidų pagrįstumo klausimą, atsižvelgia į tai, kad jos neviršija Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytų maksimalių užmokesčio dydžių, taip pat nenustatyta, kad atsakovės procesinis elgesys buvo netinkamas ir pagrindų nukrypti nuo nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių nėra (CPK 93 straipsnio 4 dalis), todėl atsakovės patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovės.

72Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 268, 270 straipsniais,

73Teismas

Nutarė

74ieškinį atmesti.

75Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Translaiva“ iš ieškovės V. N. 850 Eur bylinėjimosi išlaidų.

76Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Audra... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. 1.... 5. kreditorės V. N. pareiškimo pagrindu teismas 2019 m. vasario 11 d. išdavė... 6. 2.... 7. Ieškovė V. N. teismo posėdžio metu paaiškino, kad ji norėjo nusipirkti... 8. 3.... 9. Atsakovė UAB „Translaiva“ su ieškiniu nesutinka. Jos atstovas teismo... 10. 4.... 11. Byla išnagrinėta nedalyvaujant trečiuoju asmeniu į bylos nagrinėjimą... 12. Teismas... 13. 5.... 14. Iš byloje esančios 2018-10-08 sąskaitos-faktūros Nr. 182 (b.l. 6-7)... 15. 6.... 16. Atsakovė teigia, kad ieškovė netinkamai byloje pasirinko atsakovą, nurodo,... 17. 7.... 18. Ieškovės ieškinio reikalavimas dėl žalos atlyginimo grindžiamas tuo, kad... 19. 8.... 20. Ieškovė nurodo, kad pretenzija atsakovei buvo pareikšta elektroniniu... 21. 9.... 22. Atsakovė 2019-01-11 elektroniniu laišku, kurį parašė liudytoju apklaustas... 23. 10.... 24. Atsakovės argumentą, kad ji yra visiškai nesusijusi su krovinio iškrovimu... 25. 11.... 26. Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi... 27. 12.... 28. Tarp šalių kilo ginčas dėl įrodinėjimo pareigos.... 29. 13.... 30. Rungimosi civiliniame procese principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad... 31. 14.... 32. Atsakovė nurodo, kad nėra įrodyti neteisėti atsakovės veiksmai, be to... 33. 15.... 34. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad siekdamas įrodyti žalą, kaip... 35. 16.... 36. Žalos dydis taip pat nepreziumuojamas. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad CK... 37. 17.... 38. Ieškovė, atsisakydama teismo siūlymo byloje skirti ekspertizę, nurodė, kad... 39. 18.... 40. Teismų praktikoje išaiškinta, kad žala (nuostoliai) civilinės atsakomybės... 41. 19.... 42. Teismas negali vadovautis ieškovės pateikta Remonto sąmata (b.l. 13-15),... 43. 20.... 44. Nors ieškovė nurodo, kad pirko naują automobilį, tačiau tai... 45. 21.... 46. Pažymėtina, kad atsakovė dar atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad ieškovė... 47. 22.... 48. Nei ieškovė nei jos sutuoktinis liudytojas S. N. perkamo automobilio realiai... 49. 23.... 50. Iš byloje ištirtos muitinės deklaracijos ir trečiojo asmens UAB... 51. 24.... 52. Taigi byloje nustatytos bylos aplinkybės neleidžia teismui daryti išvados,... 53. 25.... 54. Pagal 2018 m. gruodžio 17 d. tarp ieškovės ir atsakovės sudarytos sutarties... 55. 26.... 56. Sutarties, kuri sudaryta tarp UAB “Klaipėdos konteinerių terminalas” ir... 57. 27.... 58. Pažymėtina, kad Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad CK 6.249 straipsnio... 59. 28.... 60. Kasacinio teismo praktika dėl įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą... 61. 29.... 62. Pažymėtina, kad ieškovė nesutiko ir su pakartotiniu teismo siūlymu dėl... 63. 30.... 64. Ištyrus šalių byloje pateiktus įrodymus, ieškovei nesutikus, kad byloje... 65. 31.... 66. Ar yra krovinio siuntėjo ar ekspeditoriaus atsakomybė nėra šios bylos... 67. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas... 68. 32.... 69. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 70. 33.... 71. Teismas, vertindamas atsakovės patirtų išlaidų pagrįstumo klausimą,... 72. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263,... 73. Teismas... 74. ieškinį atmesti.... 75. Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Translaiva“ iš... 76. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti...