Byla 2-1260-672/2011
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Naujoji Akmenė

2Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Jokubauskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „General Financing“ ieškinį atsakovei E. K. dėl skolos ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

3UAB „General Financing“ prašo priteisti iš atsakovės E. K. 3764,39 Lt skolą, 2137,36 Lt delspinigių, 5% metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 177 Lt žyminį mokestį. Ieškovas nurodo, jog reikalaujamas priteisti įsiskolinimas susidarė atsakovei nemokant įmokų pagal 2008-02-21 vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) (toliau Sutartis) finansavimo sandorį. Ieškovas prašo, kad atsakovei nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį būtų priimtas sprendimas už akių.

4Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 3 dalimi, bet atsakovės atsiliepimas per vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 str. teismo nustatytą keturiolikos dienų terminą teisme negautas.

5Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad yra CPK 142 straipsnio 4 dalyje ir 285 straipsnio 1 dalyje numatytas pagrindas priimti sprendimą už akių. Vadovaudamasis CPK 285 straipsnio 2 dalimi, priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka tik formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Formaliai ištyrus byloje esančius įrodymus – 2008-02-21 sudarytą Sutarties finansavimo sandorį; 2011-05-23 delspinigių skaičiavimo lentelę – nustatyta, kad ieškovas pagal nurodytos Sutarties finansavimo sandorį 2008-02-21 suteikė atsakovei 3000 Lt kreditą vartojimo reikmėms, o atsakovė turėjo grąžinti suteiktą kreditą iki 2011-02-21 kartu su palūkanomis, sandorio sudarymo ir tvarkymo mokesčiais, kiekvieno mėnesio dvidešimt pirmą dieną sumokėdama po 117,15 Lt, iš viso 36 įmokas 4217,40 Lt sumai, kurią sudaro 3000 Lt paskola, 257,79 Lt sandorio sudarymo mokestis ir 959,61 Lt priskaičiuotos palūkanos. Tačiau atsakovė savo prievolės nevykdė, įmokėjo 457 Lt ir daugiau įmokų nebemokėjo.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta taisyklė, kad kreditavimo santykiams paskolą reglamentuojančios CK normos taikomos tiek, kiek neprieštarauja kreditavimo sutarties esmei ir specialioms kreditavimą reglamentuojančioms teisės normoms. Todėl pagal CK 6.873 straipsnio 1 dalį kredito gavėjas privalo grąžinti gautą kreditą jo davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsakovė nemokėjo įmokų Sutarties finansavimo sandoryje nustatyta tvarka ir tuo pažeidė Sutartį. CK 6.874 straipsnio 2 dalis suteikia kredito davėjui teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią negrąžintą kredito sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis, jei sutartyje yra numatytas kredito grąžinimas dalimis, o eilinė kredito dalis laiku negrąžinama. Analogiška nuostata įtvirtinta Sutarties bendrųjų sąlygų 6.4. punkte. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 3764,39 Lt skolą, įskaitant negrąžintą kreditą, nesumokėtas palūkanas, sandorio sudarymo mokesčius ir tvarkymo mokesčius yra tenkintinas.

9Reikalaujamos priteisti pagrindinės skolos dydis yra 3764,39 Lt. Be šios sumos, ieškovas prašo priteisti 2137,36 Lt delspinigių. Iš pridedamų bendrųjų Sutarties sąlygų 5.1 punkto ir finansavimo sandorio II.B matyti, kad šia sutartimi yra nustatyti 0,5% (pusės procento) dydžio delspinigiai, skaičiuojami nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Tai reiškia, kad metinis delspinigių dydis yra 182,5 procentai (365 d. x 0,5 proc./d.). Ieškovas nurodė, kad viso atsakovei buvo paskaičiuota 10686,78 Lt delspinigių, tačiau ieškovas gera valia delspinigius sumažino 80 proc., ir iš atsakovės prašo priteisti tik 2137,36 Lt delspinigių.

10CK 6.73 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta teismo teisė sumažinti aiškiai per dideles netesybas. Iš esmės ta pati nuostata pakartota CK 6.258 straipsnio 3 dalyje. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra išaiškinę, kad įstatymas teismui suteikia teisę kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą ir tais atvejais, kai šalys susitaria dėl netesybų dydžio. Pagal CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nuostatas sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos dviem pagrindais: jeigu netesybos neprotingai didelės arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Nurodytose teisės normose nustatytos teismo teisės mažinti netesybas ribos: netesybos negali būti sumažintos tiek, kad taptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-12/2009). Teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008).

11Ieškovo minima Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis yra priimta civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007, kurioje buvo sprendžiamas ginčas tarp fizinių asmenų dėl sutartinės civilinės atsakomybės taikymo pažeidus individualiai sudarytą preliminarią sutartį. Akmenės rajono apylinkės teismo nagrinėjamoje byloje ieškinį vartotojui dėl prisijungimo būdu sudarytos vartojimo kredito sutarties pažeidimo pareiškė ieškovas, kuris, būdamas juridiniu asmeniu ir profesionaliu kreditavimo rinkos dalyviu, pats tą sutartį ir parengė. Taigi iš esmės skiriasi faktinės aplinkybės, kuriomis remiamasi bylose. Tuo tarpu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje nurodoma, kad pagal formuojamą praktiką dėl priteistinų netesybų dydžio sprendžiama, be kita ko, atsižvelgiant į šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Sutartyje nustatyti 182,5 procentų per metus dydžio delspinigiai, turint omenyje ir taip aukštas sutartines palūkanas, įvertinant tai, kad klientas yra vartotojas, sudaręs ieškovo parengtą standartinę sutartį prisijungimo būdu ir neturėdamas galimybių derėtis dėl jos bendrųjų sąlygų, atsižvelgiant į minėtose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse taikytus delspinigių dydžius, yra akivaizdžiai lupikiški ir neprotingo dydžio, prieštaraujantys CK įtvirtintai įskaitinių netesybų sampratai, o reikalavimas priteisti tokio dydžio delspinigius – aiškiai nepagrįstas. Pažymėtina, kad kreditavimo sutartyje nustatytos palūkanos garantuoja ieškovui pelną, todėl netesybos neturėtų būti papildomomis pajamomis. Jos turėtų tik kompensuoti ieškovui nuostolius už laiku negaunamas įmokas. Teismui įstatymas suteikia teisę kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą ir tais atvejais, kai šalys susitaria dėl netesybų dydžio. Teismas vadovaudamasis teisingumo protingumo principais privalo įvertinti ar pagrįstas susitartas palūkanų dydis. Ginčas yra kilęs iš vartojimo sutarties, todėl bylą nagrinėjantis teismas turi pareigą įvertinti pagal CK 6.188 straipsnyje įtvirtintus sąžiningumo kriterijus šalių sutarties, iš kurios kilęs ginčas, sąlygas, taip pat CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas.

12Remiantis tuo, kas aukščiau pasakyta, vadovaujantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, įvertinant pagrindinės skolos dydį ir prašomus priteisti delspinigius, taip pat įvertinant tai, kad ieškovas paskaičiuotų delspinigių dydį susimažino gera valia, ieškovui priteistinų delspinigių dydis mažintinas penkis kartų, vietoje reikalautų 2137,36 Lt priteisiant 427 Lt delspinigių.

13CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas ir atsakovė Sutartyje nesusitarė dėl kitokio dydžio metinių procesinių palūkanų, todėl vadovaujantis CK 6.210 straipsnio 1 dalimi iš atsakovės priteistinos penkių procentų metinės palūkanos ir už pagrindinę skolą ir delspinigius.

14Remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu bei 93 straipsnio 2 dalimi iš atsakovės ieškovui priteistina proporcingai (71%) patenkintiems reikalavimams 177 Lt žyminio mokesčio, sumokėto 2011-05-27 mokėjimo nurodymu Nr. 0000179086, dalis. Pagal CPK 96 str. 1 d. iš atsakovės taip pat priteistinos 1,65 Lt pašto išlaidos valstybei.

15Vadovaudamasis CPK 93 str. 2 d., 96 str. 1 d., 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str. 1 d. ir 286 str. bei CK 6.37 str. 2 d. ir 3 d., 6.873 str. 1 d., 6.874 str. 1 d. ir 2 d., 6.881 str. 2 d. teismas

Nutarė

16Ieškinį patenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovės E. K., asmens kodas ( - ), gyv. ( - ), 3764,39 Lt (trijų tūkstančių septynių šimtų šešiasdešimt keturių litų 39 ct) skolą, 427 Lt (keturis šimtus dvidešimt septynis litus) delspinigių, 5% (penkių procentų) metines palūkanas už priteistą 4191,39 Lt (keturių tūkstančių vieno šimto devyniasdešimt vieno lito 39 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme - 2011-09-01, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 126 Lt (vieno šimto dvidešimt šešių litų) bylinėjimosi išlaidas ieškovui UAB „General Financing“, juridinio asmens kodas 300515252, Perkūnkiemio g. 3, Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita Nr.( - ), AB DnB NORD banke, banko kodas 40100.

18Priteisti iš E. K., asmens kodas ( - ), gyv. ( - ), 1,65 Lt (vieno lito 65 ct) pašto išlaidas valstybei.

19Atmesti ieškinį dalyje dėl likusios reikalautų delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų dalies.

20Išaiškinti atsakovei, dėl kurios yra priimtas sprendimas už akių, kad atsakovė negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Akmenės rajono apylinkės teismui kartu su šiuo sprendimu siunčiamame pranešime nurodyto turinio prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo apskųsti jį Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Naujoji Akmenė... 2. Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Jokubauskienė rašytinio... 3. UAB „General Financing“ prašo priteisti iš atsakovės E. K. 3764,39 Lt... 4. Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, vadovaujantis Lietuvos... 5. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad yra... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Formaliai ištyrus byloje esančius įrodymus – 2008-02-21 sudarytą... 8. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 straipsnio 2... 9. Reikalaujamos priteisti pagrindinės skolos dydis yra 3764,39 Lt. Be šios... 10. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta teismo teisė sumažinti aiškiai per... 11. Ieškovo minima Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis yra priimta... 12. Remiantis tuo, kas aukščiau pasakyta, vadovaujantis CK 1.5 straipsnyje... 13. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo... 14. Remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu... 15. Vadovaudamasis CPK 93 str. 2 d., 96 str. 1 d., 142 str. 4 d., 262 str. 2 d.,... 16. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovės E. K., asmens kodas ( - ), gyv. ( - ), 3764,39 Lt... 18. Priteisti iš E. K., asmens kodas ( - ), gyv. ( - ), 1,65 Lt (vieno lito 65 ct)... 19. Atmesti ieškinį dalyje dėl likusios reikalautų delspinigių ir... 20. Išaiškinti atsakovei, dėl kurios yra priimtas sprendimas už akių, kad... 21. Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už...