Byla 2-9271-569/2013
Dėl žalos ir palūkanų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Lina Muchtarovienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusios akcinės uždarosios bendrovės ,,Jursa” ieškinį atsakovui S. L. dėl žalos ir palūkanų priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, tačiau jis per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovui prašant, priimtinas spendimas už akių.

5Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas.

6Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad Šiaulių apygardos teismas 2013-04-29 nutartimi UAB „Jursa“ iškėlė bankroto bylą. 2013-06-25 Šiaulių apygardos teismas nutartimi patvirtino UAB „Jursa" kreditorinius reikalavimus 84 684,50 Lt sumai, 2013-08-12 nutartimi - kreditoriaus UAB „Ulmas" reikalavimą 2256,88 Lt, 2013-08-27 nutartimi - kreditoriaus UAB „Brasa" reikalavimą 902,22 Lt, iš viso -87 843,60 Lt (7-11, 14 b. l.). Iš 2013-05-25 VĮ „Regitra" Šiaulių filialo rašto matyti, kad 2012-03-07 UAB „Jursa" priklausantis automobilis „FORD TRANSIT", valstybinis Nr. ( - ) buvo perleistas tretiesiems asmenims įmonei jau esant nemokiai ir nebevykdant veiklos (19 b. l.). 2013-05-24 Šiaulių apygardos teisme išduotas vykdomasis raštas Nr. B2-714-154/2013 (12-13 b. l.).

7Pagal CK 2.87 str. 7 d., juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis savo pareigas, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui. Sprendžiant klausimą dėl civilinės atsakomybės administracijos vadovui ar įmonės savininkui taikymo, būtina nustatyti šių asmenų civilinės atsakomybės sąlygas: neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Įmonės administracijos vadovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškinį pareiškęs asmuo neprivalo jos įrodinėti. Bendrovės vadovas gali šią prezumpciją paneigti, pateikdamas įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo kaltės nėra.

8Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas. Todėl pagal savo teisinę padėtį atsakovas yra atsakingas už įmonės apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentų ir įmonės turto išsaugojimą, kadangi įstatymas būtent bendrovės vadovui numato pareigą rūpintis tinkamu įmonės buhalterinės apskaitos vedimu, buhalterinių dokumentų ir turto išsaugojimu. Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus (ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1168/2013). Pažymėtina, kad atsakovas S. L., būdamas UAB „Jursa" vadovu, įmonės dokumentais bei turtu nesirūpino, nevykdė įstatymais jam pavestų pareigų, nes bankroto administratoriui UAB „Jursa" dokumentai ir turtas nebuvo perduoti. Todėl teismas daro išvada, kad savo veiksmais atsakovas S. L. prarado įmonės turtą, pažeidė pareigą veikti kreditorių bei įmonės interesais bei nedaryti jai žalos (LR ABĮ19 str. 8 d.).

9Sprendžiant dėl bendrovės vadovo civilinės atsakomybės, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai, nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga (duty ofloyalty); įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus - rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K.J.J. v. V. K. ir kt, bylos Nr. 3K-7-266/2006).

10Iš Šiaulių apygardos teismo 2013-04-29 nutarties matyti, kad pagal Šiaulių apskrities VMI pateiktą pažymą atsakovo skola Valstybės biudžetui 2013-02-28 duomenimis 1623,04 Lt, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui - 958,12 Lt. Finansinės atskaitomybės dokumentai VĮ „Registrų centras" yra pateikti už 2009 metus, iš kurių matyti, kad dar 2008 metais atsakovo nuostoliai buvo 76 397 Lt, o 2009 metais nuostoliai siekė 38 909 Lt, 2009 metais atsakovas turėjo turto už 449 819 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 532 156 Lt. Remiantis pateiktais duomenimis teismas daro išvadą, kad įmonė jau 2009 m. buvo nemoki, nes laiku nemokėjo įstatymų nustatytų mokesčių, nevykdė sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų, o įmonės pradelstos skolos viršijo pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Įmonės direktorius S. L. nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, tokiais savo veiksmais pažeidė LR ĮBĮ 8 str. 1 d. numatytą pareigą ir kitas bendrąsias valdymo organams LR CK 2.87 str. nustatytas pareigas.

11Jei dėl pareigos pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padidėja įmonės skola kreditoriams, žala atsiranda tiek bankrutuojančiai įmonei, tiek ir jos kreditoriams. Žala bankrutuojančiai įmonei atsiranda tokiu būdu, kad padidėja jos skolų kreditoriams apimtis (pasyvas), pablogėja bendra įmonės turtinė padėtis. Tokia įmonės patiriama žala yra tiesioginė. O žala kreditoriams atsiranda tokiu būdu, kad dėl išaugusių įmonės skolų sumažėja jų galimybė gauti didesnę dalį savo reikalavimų patenkinimo, t. y. jų patiriama žala yra išvestinė iš įmonės patirtos žalos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų 2011 kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BU AB „Limantra" v. N. G., bylos Nr. 3K-3-130/2011). Taigi, įmonei, taip pat ir kreditoriams padaryta žala laikytina bendras išaugęs įmonės skolų dydis, kurios įmonė, jos bankroto procese negalėjo padengti kreditoriams. Atsakovui neužtikrinus įmonės turto bei dokumentų išsaugojimo bei laiku nesikreipus į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, didėjo įmonės įsiskolinimai kreditoriams, todėl UAB „Jursa" ir jos kreditoriai patyrė tiesioginę turtinę žalą, teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumai 87 843,60 Lt.

12Teismas taip pat pasisako, kad jeigu atsakovai būtų rūpestingai atlikę minėtuose teisės aktuose priskiriamas pareigas, turtas būtų tinkamai apskaitytas, išsaugotas ir perduotas bankroto administratoriui, laiku iškėlus įmonei bankroto bylą kreditoriniai reikalavimai būtų mažesni, o atsakovai būtų veikę įmonės ir jos kreditorių interesais, kas teismo vertintina, kad įmonė būtų galėjusi pilnai ar bent iš dalies atsiskaityti su kreditoriais. Atsižvelgęs į paminėtas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad atsakovas yra kaltas dėl nurodytų teisės aktuose nustatytų pareigų nevykdymo bei bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai neatlikimo, t. y. atsakovas suvokė kokias pareigas privalėjo atlikti, tačiau jų neatliko, todėl iš jo priteistina bendrovės patirta 87 843,60 Lt. žala.

13Ieškovo reikalavimas dėl palūkanų priteisimo tenkintinas ir ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 87 843,60 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2013-11-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

14Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos 2635,00 Lt žyminis mokestis (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 str., 96 str. 1 d.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovo S. L. ieškovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei ,,Jursa” 87 843,60 Lt (aštuoniasdešimt septynis tūkstančius aštuonis šimtus keturiasdešimt tris litus, 60 centų) žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už teismo priteistą 87 843,60 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2013-11-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 2635,00 Lt (dviejų tūkstančių šešių šimtų trisdešimt penkių litų) žyminį mokestį valstybei, nuo kurio mokėjimo ieškovas atleistas (sumokant šias išlaidas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM valstybės biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), įmokos kodas 5660).

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 str. 2 d. ir 3 d. nustatyta tvarka.

19Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai