Byla e2-9721-647/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Alfredas Juknevičius, sekretoriaujant Vaivai Liaubienei, dalyvaujant ieškovo UAB “Liepų terasos” atstovui advokatui Ž. N., atsakovo UAB “Domus estate” atstovui advokatui D. Č.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB “Liepų terasos” ieškinį atsakovui UAB “Domus estate” dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

41.

5Ieškovas UAB “Liepų terasos” kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB “Domus estate” prašydamas:

6-

7priteisti iš atsakovo UAB “Domus estate” 16 615,34 Eur dydžio negrąžintą paskolos dalį, 508,89 Eur palūkanų (pagal 2016-05-30 paskolos sutartį), 2,04 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas už negrąžintą 16 615,34 Eur paskolos dalį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško paskolos grąžinimo, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo, taip pat patirtas bylinėjimosi išlaidas;

8-

9nenustačius šalis siejusių paskolos teisinių santykių, priteisti ieškovui iš atsakovo UAB “Domus estate” 16 615,34 Eur nepagrįstai gautų piniginių lėšų, 508,89 Eur palūkanų, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat patirtas bylinėjimosi išlaidas.

101.1.

11Ieškinyje nurodė, kad neterminuotam laikotarpiui (iki pareikalavimo) atsakovui buvo suteiktos trys atlygintinės paskolos: 2015-12-11 paskolinta 16 100,00 Eur, 2016-04-25 – 40 000,00 Eur, 2016-05-30 – 73 000,00 Eur. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.871 straipsnio 3 dalies nuostatas, bankinis pavedimas laikytinas rašytine paskolos sutartimi, patvirtinančia paskolos sutarties dalyko perdavimą paskolos gavėjui. Atsakovas ankščiau termino grąžino dalį suteiktų paskolų ir sumokėjo palūkanas: 2016-06-02 grąžino 7 000,00 Eur, 2016-06-09 – 2 270,00 Eur, 2016-06-23 – 100 600,00 Eur, 2016-06-27 – 3 000,00 Eur, 2016-07-05 – 50,00 Eur. Ieškovo teigimu, atsakovas grąžino bendrą 112 920,00 Eur sumą, kurią ieškovas, vadovaudamasis CK 6.54 straipsnio nuostatomis, pirmiausiai skyrė palūkanoms, o po to – paskoloms dengti. Ieškovas 2017-02-15 pranešimu pareikalavo, kad atsakovas per 31 dieną grąžintų likusią paskolos dalį su priskaičiuotomis palūkanomis (pagal CK 6.872 straipsnio 1 dalį palūkanos nustatomos pagal paskolos davėjo gyvenamosios ar verslo vietos komercinių bankų vidutinę palūkanų normą, galiojusią paskolos sutarties sudarymo momentu). Tačiau atsakovas, gavęs raginimą, pinigų per nustatytą terminą negrąžino. 2017-11-23 pranešimu ieškovas dar kartą raštu kreipėsi į atsakovą, reikalaudamas per 30 dienų grąžinti suteiktą paskolą ir priskaičiuotas palūkanas. Atsakovas į papildomą raginimą nereagavo. Ieškinio surašymo dieną (2018-01-03) atsakovo skola buvo: 16 615,34 Eur negrąžintos paskolos (kildinamos iš 2016-05-30 paskolos sutarties), 508,89 Eur nesumokėtų palūkanų, iš viso – 17 124,23 Eur. Ieškovas taip pat suformulavo alternatyvų ieškinio reikalavimą: jeigu teismas nenustatytų šalis siejusių paskolos santykių, prašoma tenkinti ieškinį nepagrįsto praturtėjimo pagrindu (CK 6.237 straipsnis): atsakovas privalo grąžinti ieškovui gautas pinigines lėšas bei sumokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas (CK 6.240 straipsnio 1 dalis). Nors palūkanos sudarytų didesnę nei 508,89 Eur sumą, ieškovas reikalauja tik tokios (t. y. mažesnės) sumos.

122.

13Atsakovas nurodė, kad nesutinka su ieškiniu, nes šalis siejo ne paskolos, bet jungtinės veiklos teisiniai santykiai: šalys, kooperuodamos savo darbą, turtą ir žinias, įsipareigojo veikti kartu, vystydamos bendrą projektą. Atsakovas verčiasi nekilnojamo turto vystymu Vilniaus mieste. Ketindamas investuoti į nekilnojamo turto projektą Klaipėdoje, susitarė ir su ieškovo akcininku A. S. įsteigė juridinį asmenį - ieškovą UAB „Liepų terasos”. Šio naujai įsteigto juridinio asmens vardu, tačiau naudojant atsakovo UAB „Domus estate” patirtį, žinias ir finansines lėšas, buvo įsigyti žemės sklypai Klaipėdos rajone. Ieškovas ir atsakovas, būdami susijusios įmonės (tiek vienos, tiek kitos įmonės dalyviai yra artimais giminystės ryšiais susiję asmenys), kooperuodamiesi savo žinias, patirtį ir finansus, ėmėsi šių sklypų vystymo darbų. Kilus konfliktui šeimoje, ieškovas ir atsakovas bandė taikiai išspręsti išlaidų, įgyvendinant projektą, pasiskirstymo klausimą, tačiau nesėkmingai, ieškovas kreipėsi su ieškiniu į teismą dėl tariamos atsakovo skolos. Atsakovo teigimu, UAB „Domus estate“ buhalterinės apskaitos duomenimis, vykdant bendrą jungtinę veiklą, ieškovas preliminariai liko skolingas atsakovui 17 158,24 Eur; tai patvirtina Skolų suderinimo aktas, kuris buvo išsiųstas ieškovui. Atsakovo teigimu, ne jis skolingas ieškovui, bet šis jam, todėl ieškinys atmestinas.

143.

15Vilniaus regiono apylinkės teismas 2018-09-07 sprendimu ieškinį atmetė, konstatavęs kad ieškovo 2016-04-25 ir 2016-05-30 pavedimais pervesti atsakovui pinigai nebuvo perduoti kaip paskola, kadangi šalis siejo artimos giminystės ryšiai (tėvai, vaikai, bendras gyvenimas nesusituokus, gimę du vaikai gyvenant kartu), tarp asmenų buvo susiklostę tarpusavio pasitikėjimu grįsti santykiai; šie asmenys sprendė įvairius ginčo įmonių (UAB „Liepų terasos“, UAB „Domus estate“) veiklos klausimus: vidinius (įmonės įkūrimas, nekilnojamojo turto verslo plėtotė ir t.t.) ir išorinius (nekilnojamojo turto verslo planų derinimas su institucijomis ar kitomis įmonėmis bei projektų užsakymas, notarinių sandorių sudarymas ir t.t.). Teismas darė išvadą, kad ieškovo UAB „Liepų terasos“ bankiniu pavedimu pervesti UAB „Domus estate“ pinigai nebuvo suteikti kaip paskola, juolab kad ieškovas neįrodinėjo, kokiam terminui paskolino atsakovui ieškinyje įvardytas sumas, nepateikė jokių įrodymų dėl kitų atsakovo grąžintų paskolos sumų ir pan. Teismas pripažino pagrįsta atsakovo poziciją, kad, nepaisant to, jog šalys nebuvo sudariusios rašytinės jungtinės veiklos sutarties, jas faktiškai siejo jungtinės veiklos teisiniai santykiai. Teismas pažymėjo, kad, vykdant bendrą veiklą, šalių sudarytos sutartys (dėl paskolos, žemės sklypų pirkimo-pardavimo) priskirtinos rizikos sutartims, todėl ieškovas taip pat turi prisiimti rizikos dalį, veikti aktyviai, siekdamas įgyvendinti susitarimus su atsakovu dėl žemės sklypų atidalijimo, o savo dalį ir pelną iš jungtinės veiklos gauti tik įvykdžius sutartą tikslą. Pasisakydamas dėl alternatyvaus ieškinio reikalavimo, teismas pažymėjo, kad ieškinio faktiniu pagrindu ieškovas nurodė paskolos suteikimo atsakovui aplinkybes. Teismas nustatė, kad šalis siejo ne paskolos, bet jungtinės veiklos teisiniai santykiai, kurių pagrindu šalys siekė vystyti nekilnojamojo turto projektą, todėl iš trečiųjų asmenų skolinosi lėšas, įkeisdamos turimą nekilnojamąjį turtą, viena kitai pervedinėjo pinigų sumas. Teismas sprendė, kad ieškovo prašymas, nenustačius paskolos teisinių santykių, reikalaujamą sumą iš atsakovo priteisti nepagrįsto praturtėjimo instituto pagrindu negali būti tenkinamas. Dėl atsakovo pozicijos apie jo atliktą vienašalį priešpriešinių reikalavimų įskaitymą teismas nurodė, jog nėra visų būtinų sąlygų įskaitymo teisėtumui pagrįsti: ieškovas netinkamai informuotas apie atliktą įskaitymą, nenurodyta prievolė, akte aiškiai nenurodyti šalių vienarūšiai priešpriešiniai reikalavimai, kurie buvo įskaityti, jų dydis ir pan. Teismas konstatavo, kad neaišku, kokius konkrečius reikalavimus atsakovas laikė įskaitęs, 2017-09-19 skolų suderinimo aktas neatitinka pareiškimui apie įskaitymą keliamų reikalavimų, todėl šiuo aktu atsakovas negalėjo atlikti įskaitymo.

164.

17Vilniaus apygardos teismas 2019-08-22 nutartimi išnagrinėjo ieškovo UAB „Liepų terasos“ ir atsakovo UAB „Domus estate“ apeliacinius skundus ir panaikino Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018-09-07 sprendimą, perdavė bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Teismas iš esmės nustatė, kad ginčo šalis siejo ne jungtinės veiklos, bet paskoliniai teisiniai santykiai, tačiau neišsprendė iš esmės paskolos ir palūkanų dydžio, kadangi teismo vertinimu, į bylą ieškovo pateiktuose raštuose buvo nurodytas nenuoseklus paskolos ir palūkanų dydis. Taip pat teismas padarė išvadą, kad atsakovas nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė įrodymų, pagrindžiančių, jog buvo visos įstatymo nustatytos būtinos sąlygos priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymui atlikti.

185.

19Teismo posėdžio metu ieškovo UAB “Liepų terasos” atstovas advoktas Ž. N. ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti pilna apimtimi. Papildomai nurodė, kad ieškovui buvo reikalingos lėšos projekto vystymui. Atsakovas ieškovui rado finansuotoją Monange Advisor Ltd, tačiau už finansuotojo suradimą paprašė atlygio – paskolinti atsakovui 4 000,00 Eur. Atlikus ieškovo įmonės patikrinimą, finansuotojas iškėlė sąlygą, kad turi būti užstatytas dar vienas papildomas žemės sklypas. Kadangi ieškovas žemės sklypo neturėjo, atsakovas užstatė savo nuosavybės teise valdomą žemės sklypą, tačiau su sąlyga, kad ieškovas jam paskolins 73 000,00 Eur. Ieškovas iš Monange Advisor Ltd gavo 350 000,00 Eur finansavimą, iš kurių 4 000,00 Eur ir 73 000,00 Eur perpaskolino atsakovui.Vos finansavimas buvo įvykdytas, 2016 m. birželio mėn. atsakovas nurodė, kad jam yra reikalingas jo užstatytas žemės sklypas, tad hipoteka žemės sklypui turi būti nuimta. Finansuotojas Monange Advisor Ltd sutiko nuimti hipoteką atsakovui priklausančiam žemės sklypui, tačiau ieškovas turėjo Monange Advisor Ltd sumokėti 100 000,00 Eur. Tada ieškovas pprašė atsakovo grąžinti jam suteiktą paskolą. Liepos mėn. hipoteka buvo nuimta, tačiau atsakovas ieškovui grąžino tik dalį paskolos sumos. Pažymėjo, kad iš el.susirašinėjimo matyti, kad atsakovas prašė ieškovo pervesti jam paskolą, taip pat ir atsakovo buhalterinėje apskaitoje užfiksuota kaip suteikta paskola. Tad jungtinės veiklos santykių tarp šalių nebuvo, tai buvo paskoliniai santykiai.

206.

21Atsakovo UAB “Domus estate” atstovas advokatas D. Č. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškovo argumentai dėl paskolinių lėšų iš Monange Advisor Ltd paremti tik prielaidomis, jokių įrodymų ieškovas nepateikė. Atsakovas laikosi pozicijos, kad tarp šalių buvo susiklostę jungtinės veiklos santykiai. Žemės sklypas buvo užstatytas ieškovo naudai, tad šalis siejo ne paskoliniai santykiai, o šalys veikė bendrai, nors rašytinės jungtinės veiklos sutarties raštu sudaryta nebuvo. Ieškinys tenkinamas. Faktinės bylos aplinkybės ir ginčo esmė

227.

23Byloje esančiais rašytiniais įrodymais bei teismo posėdžio metu šalių duotais paaiškinimais nustatyta, kad ieškovas UAB „Liepų terasos“ trimis bankiniais pavedimais pervedė atsakovui UAB „Domus estate“ tam tikras pinigų sumas: 2015-12-11 – 16 100,00 Eur, mokėjimo paskirtyje nurodydamas „paskola“, 2016-04-25 – 40 000,00 Eur, mokėjimo paskirtyje nurodydamas „pavedimas“, 2016-05-30 – 73 000,00 Eur, mokėjimo paskirtyje nurodydamas „pavedimas“. Iš viso ieškovas atsakovui pervedė 129 100,00 Eur. Atsakovas ieškovui taip pat pervedinėjo tam tikras pinigų sumas: 2016-06-02 pervedė 7 000,00 Eur, mokėjimo paskirtyje nurodydamas „paskolos grąžinimas“; 2016-06-09 – 2 270,00 Eur, mokėjimo paskirtyje nurodydamas „paskolos grąžinimas“; 2016-06-23 – 100,00 Eur, 100 000,00 Eur, 500,00 Eur, mokėjimo paskirtyse nurodydamas „paskola“; 2016-06-27 – 3 000,00 Eur, mokėjimo paskirtyje nurodydamas „paskola“; 2016-07-05 – 50,00 Eur, mokėjimo paskirtyje nurodydamas „paskola“. Pagal abiejų ginčo šalių pateiktus duomenis atsakovas ieškovui pervedė iš viso 112 920,00 Eur. Ieškovas 2017-02-15 pranešimu pareikalavo, kad atsakovas per 31 dieną grąžintų likusią skolos dalį – 16 180,00 Eur. 2017-11-23 ieškovas pakartotiniu pranešimu pareikalavo, kad atsakovas grąžintų suteiktą paskolą ir priskaičiuotas palūkanas, iš viso – 17 085,23 Eur. Byloje nėra duomenų apie atsakovo reagavimą į ieškovo reikalavimus. Ieškovas 2018-01-15 kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo negrąžintą 16 615,34 Eur paskolos sumą, 508,89 Eur mokėjimo (pelno) palūkanų iki ieškinio padavimo, 2,04 proc. dydžio mokėjimo (pelno) palūkanas už 16 615,34 Eur negrąžintą paskolos dalį nuo bylos iškėlimo iki visiško paskolos grąžinimo, taip pat 6 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas taip pat suformulavo alternatyvų ieškinio reikalavimą – tuo atveju, jeigu teismas nenustatytų ginčo šalis siejusių paskolos teisinių santykių, priteisti ieškovui iš atsakovo 16 615,34 Eur nepagrįstai gautų lėšų, 508,89 Eur kompensacinių palūkanų, taip pat 6 proc. dydžio procesines palūkanas. Atsakovas 2018-02-05 atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, nes šalis siejo ne paskolos, bet jungtinės veiklos teisiniai santykiai. Prie atsiliepimo į ieškinį atsakovas pridėjo 2017-09-19 Aktą dėl skolų suderinimo, kurio duomenimis, ieškovo skola atsakovui – 17 158,24 Eur. Šalių siejusių teisinių santykių kvalifikavimas

248.

25Tai gi, kaip matyti iš byloje esančių duomenų bei teismo posėdžio metu duotų paaiškinimų, byloje kilo ginčas, visų pirma, dėl šalių siejusių santykių teisinio kvalifikavimo bei tarpusavio piniginių prievolių įvykdymo. Atsakovas, neneigdamas fakto, kad yra gavęs ieškovo pervestas pinigų sumas, tvirtina, kad ginčo šalis siejo ne paskolos, bet jungtinės veiklos teisiniai santykiai; pasak atsakovo, rašytinė jungtinės veiklos sutartis nebuvo sudaryta, nes jungtinę veiklą vykdžiusių ginčo šalių atstovus (UAB „Liepų terasos“ akcininką bei vadovą A. S. ir UAB „Domus estate“ atstovą A. Z.) sieja šeimos ryšiai.

269.

27Vilniaus apygardos teismas, bylą išnagrinėjęs apeliacine tvarka, 2019-08-22 nutartimi nustatė, kad šalis siejo ne jungtinės veiklos teisiniai santykiai, o būtent paskoliniai teisiniai santykiai. Nurodė, kad nagrinėjamu atveju atsakovas, nurodęs, kad jis ir ieškovas, kooperuodamiesi savo darbą, turtą ir žinias, įsipareigojo veikti kartu, vystydami bendrą projektą, nepateikė įrodymų, iš kurių teismas galėtų spręsti, kokio konkretaus bendro tikslo sutarė siekti ginčo šalys, kokius konkrečius įnašus į bendrą veiklą įnešė kiekviena iš šalių. Byloje nėra duomenų, kurie patvirtintų, kad šalys (UAB „Liepų terasos“ ir UAB „Domus estate“) subordinavo savo interesus, bendrai sprendė turimų lėšų panaudojimo klausimus ir pan. Pažymėjo, kad byloje esantys duomenys apie tai, jog abi šalys viena kitai pervedinėjo tam tikras pinigų sumas, fiksavo viena kitos skolas, atsakovas teigia atlikęs priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, paneigia atsakovo poziciją apie sutarimą veikti bendrai, siekiant bendro tikslo (CPK 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis). Toks šalių elgesys prieštarauja jungtinės veiklos esmei – kol jungtinė veikla nepasibaigusi, dalyviai neturi teisinio pagrindo vienas iš kito reikalauti įnašų grąžinimo. Pabrėžė, jog CK 6.969 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis turi būti rašytinė, o įstatymo numatytais atvejais – notarinės formos; jeigu sutarties formos reikalavimų nesilaikoma, sutartis tampa negaliojanti. Nagrinėjamu atveju ginčo šalys – UAB „Liepų terasos“ ir UAB „Domus estate“ – nebuvo sudariusios rašytinės jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, byloje nėra kitų rašytinių dokumentų, kuriuos būtų pagrindas vertinti kaip šalių susitarimą dėl jungtinės veiklos (CK 1.73 straipsnio 2 dalis; Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, toliau – CPK, 176 straipsnio 1 dalis). Vien aplinkybė, kad nėra rašytine forma sudarytos ginčo šalių jungtinės veiklos sutarties, yra pakankama atsakovo nesutikimo su ieškiniu argumentams, grindžiamiems jungtinės veiklos teisinių santykių tarp ginčo šalių buvimu, atmesti (CK 6.969 straipsnio 4 dalis). Teismas nustatė, kad yra pagrindas pripažinti pagrįsta ieškovo UAB „Liepų terasos“ poziciją, kad šalis siejo paskolos teisiniai santykiai: ieškovas 2016-04-25 ir 2016-05-30 mokėjimo pavedimais perdavė atsakovui 40 000,00 Eur, 73 000,00 Eur sumas, kurias atsakovas savo buhalteriniuose dokumentuose apskaitė kaip paskolas; atsakovo faktiniai veiksmai, 2016-06-01, 2016-06-09, 2016-06-23, 2016-06-27 ir 2016-07-05 pavedimais mokant ieškovui tam tikras sumas, ir nurodant, jog tai – paskolos grąžinimas, reiškia atsakovo įsipareigojimo grąžinti paskolos dalyką patvirtinimą (CK 6.870 straipsnio 1 dalis; CPK 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis).

2810.

29Kadangi Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka, 2019-08-22 nutartimi nustatė, kad šalis siejo ne jungtinės veiklos teisiniai santykiai, o paskoliniai teisiniai santykiai, o atsakovas šios nutarties neginčijo kasacine tvarka (CPK 345 straipsnio 1 dalis) ir nepateikė teismui jokių papildomų įrodymų, pagrindžiančių jungtinės veiklos teisinių santykių tarp šalių egzistavimą ir paneigiančių apeliacinės instancijos teismo teisinių santykių kvalifikavimą, todėl darytina išvada, kad Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje byloje detalizuoti faktai turi prejudicinę galią ir šių aplinkybių teismas iš naujo neįrodinės. Dėl paskolos sumos ir palūkanų dydžio

3011.

31Vilniaus apygardos teismas klausimo dėl paskolos ir palūkanų neišsprendė iš esmės, kadangi ieškovo pateiktose raštuose buvo nurodytas nenuoseklus paskolos ir palūkanų dydis, todėl teismui nebuvo aišku, kokia yra tikroji negrąžintos pradinės skolos suma: 2017-02-15 pranešime dėl skolos grąžinimo nurodoma, jog atsakovo negrąžinta paskolos suma ieškovui sudaro 16 180,00 Eur; tuo tarpu 2017-11-23 pranešime skolos suma – 16 501,50 Eur bei nesumokėtų palūkanų suma 583,73 Eur; 2018-01-15 teismui pateiktame ieškinyje skolos suma – 16 615,34 Eur ir nesumokėtų palūkanų suma – 508,89 Eur.

3212.

33Ieškovas savo 2019-10-21 rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad pradžioje šalys buvo žodžiu susitarusios dėl 2,5 procentų dydžio palūkanų ir kad tokios palūkanos bus apskaičiuojamos ir sumokamos grąžinus visas paskolas, t. y. pradžioje gautos lėšos paskiriamos tik paskolos dengimui, o paskolą pilnai grąžinus, apskaičiuojamos ir padengiamos palūkanos. Atsakovui gavus ieškovo reikalavimą dėl paskolų grąžinimo, bet jų kartu su sukauptomis palūkanomis geranoriškai negrąžinant, ieškovas, įvertinęs teisinę galimybę teismine tvarka įrodyti žodinį susitarimą tarp juridinių asmenų, buvo priverstas taikyti įstatyme nustatytas palūkanas, t. y. vietoj žodžiu sutartų 2,5 procentų, taikyti tarpbankines palūkanų normas pagal CK 6.872 straipsnio 1 dalį, atitinkamai 2015-12-11 paskolintai 16 100,00 Eur sumai 2,19 procentų, 2016-04-25 paskolintai 40 000,00 Eur sumai 2,17 procentų, 2016-05-30 paskolintai 73 000,00 Eur sumai 2,04 procentų palūkanas ir įstatyme įtvirtintą jų apskaičiavimo metodą, t. y. sutinkamai su CK 6.54 straipsniu, kur imperatyviai nurodoma, kad iš gautų įmokų pradžioje yra išskaičiuojamos palūkanos, o tik tada yra dengiama pagrindinė prievolė. Toks paskaičiavimas ir lėmė skirtingą negrąžintos paskolos dydį, lyginant 2017-02-15 ir 2017-11-23 pranešimą bei pretenziją. Atitinkamai, pateikiant ieškinį teismui, negrąžintos paskolos suma nesikeitė – 16 615,34 Eur, tuo tarpu palūkanos padidėjo iki 508,89 Eur, kadangi jos skaičiuojamos už kiekvieną negrąžintos paskolos dieną.

3413.

35CK 6.872 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad jeigu šalys nėra susitarusios dėl palūkanų dydžio, palūkanos nustatomos pagal paskolos davėjo gyvenamosios ar verslo vietos komercinių bankų vidutinę palūkanų normą, galiojusią paskolos sutarties sudarymo momentu. Šio straipsnio 3 dalyje yra įtvirtinta įstatyminė prezumpcija, kad jeigu paskolos dalykas yra pinigai, preziumuojama, kad paskolos sutartis yra atlygintinė. Aplinkybę, kad skola neatlygintinė, turi paneigti paskolos gavėjas.

3614.

37Ieškovas 2019-10-21 rašytiniuose paaiškinimuose bei teismo posėdžio metu pašalino netikslumus, be to, analogiškos sumos yra nurodytos teismui pateiktoje ieškovo buhalterinėje ataskaitoje. Pažymėtina, kad atsakovas šių paskaičiavimų neginčijo nei rašytiniuose teismui teikiamuose dokumentuose, nei teismo posėdžio metu, todėl teismas sprendžia, kad ieškovo ieškinyje nurodytos sumos (16 615,34 Eur negrąžinta paskola bei 508,89 Eur palūkanos) yra pagrįstos. Dėl vienašalio įskaitymo pagrįstumo

3815.

39Nagrinėjamu atveju ginčas, be kita ko, kilo ir dėl vienašalio skolos įskaitymo. Atsakovo teigimu, ieškovo reikalaujamas įvykdyti piniginę prievolę yra pasibaigusi atsakovo 2017-10-12 Pranešimu dėl vienašalio įskaitymo atliktu priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymu, ir pagal UAB „Domus estate“ buhalterinės apskaitos duomenis ne atsakovas yra skolingas ieškovui jo prašomą priteisti sumą, o ieškovas skolingas atsakovui 17 158,24 Eur. Ieškovas ne kartą yra pareiškęs, kad su įskaitymu nesutinka, teigia, kad nebuvo skolingas atsakovui, reikalavo, kad atsakovas tokią skolą pagrįstų, reiškė argumentus, kad įskaitymas negalėjo įvykti.

4016.

41Kaip kasacinis teismas suformulavo įskaitymo instituto taikymo praktiką, įskaitymo sandorio teisėtumas nėra preziumuojamas, teismo turi būti patikrinti įskaitymo įstatyminiai pagrindai, o ypač galiojimas, vykdytinumas ir apibrėžtumas, t. y. turi būti aišku, ką sandorio šalis įskaito ir ar tokiam įskaitymui atlikti buvo įstatyminis ar sutartinis pagrindas, ar toks sandoris neprieštarauja gerai morale ir inter alia gerai verslo praktikai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis 2010-01-04 civilinėje byloje Nr. 3K-3-9/2010). Kai atsakovas teisme pareiškia, jog prievolė pagal ieškinį yra pasibaigusi dėl iki bylos iškėlimo įvykusio įskaitymo, teismas turi patikrinti tokio atsikirtimo pagrįstumą, t. y. ar įskaitymas tikrai įvyko, ar jis pagrįstas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-10-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-407/2010; 2016-03-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-136-469/2016).

4217.

43Aiškindamas ir taikydamas įskaitymo institutą, kasacinis teismas yra suformavęs nuoseklią praktiką, kad, vadovaujantis CK 6.130 straipsniu, tam, jog būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-3-624/2006; Nr. 3K-3-593/2007; Nr. 3K-3-293/2009; Nr. 3K-3-9/2010; Nr. 3K-3-522/2010).

4418.

45Nagrinėjamu atveju atsakovas 2019-07-08 apeliacinės instancijos teismui pateikė tris PVM sąskaitas-faktūras: 2016-01-31 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. DE2016000012 (1 202,79 Eur sumai, už „projekto administravimo paslaugas“ ir „juridines paslaugas“), 2016-02-29 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. DE2016000012 (371,02 Eur sumai, už „projekto administravimo paslaugas“) ir 2016-08-17 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. DE2016000017 (31 875,59 Eur sumai, už „projekto administravimo paslaugas“ ir „juridines paslaugas“), tačiau kaip nurodė apeliacinės instancijos teismas, kad nagrinėjamu atveju atsakovo pateiktos sąskaitos-faktūros savaime neįrodo ieškovo skolos atsakovui. PVM sąskaita-faktūra yra buhalterinės apskaitos dokumentas, tuo tarpu šalių civiliniai teisiniai santykiai atsiranda konkrečių sandorių pagrindu. Atsakovas nei pirmosios instancijos teismo proceso metu, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė konkrečių įrodymų, iš kokio sandorio kildina ieškovo UAB „Liepų terasos“ skolą atsakovui. Iš pateiktų PVM sąskaitų-faktūrų neaišku, kokiu pagrindu ir kokias konkrečias projekto administravimo paslaugas, taip pat juridines paslaugas atsakovas teikė ieškovui, kaip nustatyta šių paslaugų kaina. Ieškovas neigia, kad yra gavęs nurodytas PVM sąskaitas-faktūras, jos pasirašytos tik atsakovo direktoriaus. Taigi teismo proceso metu atsakovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių, kad ieškovas yra ne tik atsakovo kreditorius, bet ir skolininkas (CPK 12, 178 straipsniai). Taip pat atsakovas neįrodė, kad informavo ieškovą apie 2017-10-12 Pareiškimu atliktą įskaitymą, neįrodė, jog nurodytas pareiškimas buvo išsiųstas ieškovo registruotos buveinės adresu (CPK 12, 178 straipsniai). Išvadą, kad atsakovas neinformavo ieškovo apie atliktą įskaitymą, netiesiogiai patvirtina ir pačio atsakovo elgesys, kai, gavęs iš ieškovo 2017-11-23 pretenziją dėl paskolos ir palūkanų sumokėjimo, į ją neatsakė, nors analogiškoje situacijoje kiekvienas asmuo, atlikęs priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, prievolę įvykdyti reikalaujančiam kontrahentui iš karto pareikštų, jog reikalaujama įvykdyti prievolė yra pasibaigusi įskaitymu. Be to, ieškovas visiškai teisingai pažymėjo, kad atsakovas, siekdamas informuoti ieškovą apie 2017-10-12 Pranešimu atliktą vienašalį įskaitymą, galėjo šį pranešimą siųsti taip pat ir elektroniniu paštu, kuris buvo įprasta ginčo šalių bendravimo priemonė. Juolab taip turėjo pasielgti, kai registruotas laiškas, kuriuo atsakovas tvirtina siuntęs ieškovui, pranešimą apie vienašalį įskaitymą, grįžo neįteiktas.

4619.

47Apibendrinant išdėstytus motyvus, darytina išvada, kad atsakovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių, jog buvo visos įstatymo nustatytos būtinos sąlygos 2017-10-12 Pranešime nurodytam priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymui atlikti, be to, kad ieškovas buvo informuotas apie atliktą įskaitymą, todėl atsakovo nesutikimo su ieškiniu argumentai, grindžiami vienašaliu įskaitymu, atmestini kaip neįrodyti (CPK 12, 178 straipsniai, 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis). Dėl mokėjimo funkciją atliekančių bei procesinių palūkanų

4820.

49Esant paskolos santykiams, mokėjimo funkciją atliekančios palūkanos nustatytos CK 6.872 straipsnio 1 dalyje. Be mokėjimo funkcijos, palūkanos gali būti kaip kompensacija už kreditoriaus patirtus nuostolius, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo piniginę prievolę. CK 6.210 straipsnyje numatytos palūkanos už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą yra palūkanos, kuriomis kompensuojami kreditoriaus nuostoliai, atsiradę piniginės prievolės neįvykdžius laiku. Įstatymų leidėjas preziumuoja, kad tokie nuostoliai atsiranda dėl fakto, jog prievolė neįvykdyta laiku ir numato jų minimalų kompensavimą (CK 6.260 straipsnio 2 dalis, 6.261 straipsnis). Tokias įstatymines palūkanas turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku. Tais atvejais, kai paslaugų gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą. Ši norma yra įstatyminė CK 6.37 straipsnio 4 dalies nuostatos, kad palūkanos už palūkanas neskaičiuojamos, išimtis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-12-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2010).

5021.

51CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012; kt.).

5222.

53Atsižvelgiant į tai, kad teismas nustatė, kad atsakovas pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus ir ieškovo ieškinyje nurodytos sumos (16 615,34 Eur negrąžinta paskola bei 508,89 Eur palūkanos) yra pagrįstos, bei vadovaujantis aukščiau nurodytu teisiniu reglamentavimu bei remiantis kasacinio teismo praktika, iš atsakovo ieškovo naudai priteisiamos 2,04 procentų dydžio metinės palūkanos, skaičiuojamos nuo negrąžintos 16 615,34 Eur paskolos dalies, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško paskolos grąžinimo (CK 6.260 straipsnio 2 dalis, 6.872 straipsnis) bei 6,00 procentų dydžio procesinės palūkanos, nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK , 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis). Dėl bylinėjimosi išlaidų

5423.

55Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1dalis). Ieškovas byloje iš viso patyrė 6 425,50 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 423,00 Eur žyminiai mokesčiai ir 6 002,50 Eur advokato teisinės paslaugos. Ieškinį tenkinant pilna apimtimi, iš atsakovo priteistina 6 425,50 Eur bylinėjimosi išlaidos (CPK 88 straipsnio 1 dalies 7 punktas, 93 straipsnio 1 dalis) ieškovo naudai ir 18,61 Eur bylinėjimosi išlaidų (procesinių dokumentų siuntimo išlaidų), kurios išieškotinos iš atsakovo į valstybės biudžetą (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

56Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-268, 270 straipsniais,

Nutarė

57Patikslintą ieškinį tenkinti.

58Iš atsakovo UAB „Domus estate“ (j. a. k. 302606633) priteisti ieškovui UAB „Liepų terasos“ (j. a. k. 304148191) 16 615,34 Eur negrąžintos paskolos dalį ir 508,89 Eur palūkanas, viso – 17 124,23 Eur (septyniolika tūkstančių vieną šimtą dvidešimt keturis eurus 23 ct) įsiskolinimą, 2,04 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo negrąžintos 16 615,34 Eur paskolos dalies nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-01-16) iki visiško paskolos grąžinimo, 6,00 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 17 124,23 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-01-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 6 425,50 Eur (šešis tūkstančius keturis šimtus dvidešimt penkis eurus 50 ct) bylinėjimosi išlaidų.

59Iš atsakovo UAB „Domus estate“ (j. a. k. 302606633) priteisti valstybei 18,61 Eur (aštuoniolika eurų 61 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

60Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Alfredas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Ieškovas UAB “Liepų terasos” kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 6. -... 7. priteisti iš atsakovo UAB “Domus estate” 16 615,34 Eur dydžio... 8. -... 9. nenustačius šalis siejusių paskolos teisinių santykių, priteisti ieškovui... 10. 1.1.... 11. Ieškinyje nurodė, kad neterminuotam laikotarpiui (iki pareikalavimo)... 12. 2.... 13. Atsakovas nurodė, kad nesutinka su ieškiniu, nes šalis siejo ne paskolos,... 14. 3.... 15. Vilniaus regiono apylinkės teismas 2018-09-07 sprendimu ieškinį atmetė,... 16. 4.... 17. Vilniaus apygardos teismas 2019-08-22 nutartimi išnagrinėjo ieškovo UAB... 18. 5.... 19. Teismo posėdžio metu ieškovo UAB “Liepų terasos” atstovas advoktas Ž.... 20. 6.... 21. Atsakovo UAB “Domus estate” atstovas advokatas D. Č. su ieškiniu... 22. 7.... 23. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais bei teismo posėdžio metu šalių... 24. 8.... 25. Tai gi, kaip matyti iš byloje esančių duomenų bei teismo posėdžio metu... 26. 9.... 27. Vilniaus apygardos teismas, bylą išnagrinėjęs apeliacine tvarka, 2019-08-22... 28. 10.... 29. Kadangi Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka,... 30. 11.... 31. Vilniaus apygardos teismas klausimo dėl paskolos ir palūkanų neišsprendė... 32. 12.... 33. Ieškovas savo 2019-10-21 rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad pradžioje... 34. 13.... 35. CK 6.872 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad jeigu šalys nėra susitarusios dėl... 36. 14.... 37. Ieškovas 2019-10-21 rašytiniuose paaiškinimuose bei teismo posėdžio metu... 38. 15.... 39. Nagrinėjamu atveju ginčas, be kita ko, kilo ir dėl vienašalio skolos... 40. 16.... 41. Kaip kasacinis teismas suformulavo įskaitymo instituto taikymo praktiką,... 42. 17.... 43. Aiškindamas ir taikydamas įskaitymo institutą, kasacinis teismas yra... 44. 18.... 45. Nagrinėjamu atveju atsakovas 2019-07-08 apeliacinės instancijos teismui... 46. 19.... 47. Apibendrinant išdėstytus motyvus, darytina išvada, kad atsakovas nepateikė... 48. 20.... 49. Esant paskolos santykiams, mokėjimo funkciją atliekančios palūkanos... 50. 21.... 51. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 52. 22.... 53. Atsižvelgiant į tai, kad teismas nustatė, kad atsakovas pažeidė savo... 54. 23.... 55. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 56. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260,... 57. Patikslintą ieškinį tenkinti.... 58. Iš atsakovo UAB „Domus estate“ (j. a. k. 302606633) priteisti ieškovui... 59. Iš atsakovo UAB „Domus estate“ (j. a. k. 302606633) priteisti valstybei... 60. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Vilniaus...